Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Marketing - Përmbledhje
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2

Share

Download to read offline

marketing mars 2015

Download to read offline

marketing mars 2015

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

marketing mars 2015

 1. 1. Menaxhimi I Marketingut Prof. Dr. Nail Reshidi Email: nailreshidi@yahoo.com WWW. naireshidi.com
 2. 2. *A jeni gati? Jooo ….PO.
 3. 3. 3
 4. 4. Renditja Emri i kompanisë Shpenzimet për reklama (milionë) viti 2009 1 Protector & Gamble $ 4,8MILJARD (2009) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 AT&T General Corp. Time Warner Verzion Communications Ford Motor Co. GlaxSmitheKline Walt Disney Co. Johnson & Johnson Unilever Toyota Motor Corp. Sony Corp. DaimlerChrysler General Electric Co. Sprint Nextel Corp. Mc Donald’s Corp. Sears Holdings Corp. L’oreal Kraft Foods Macy’s Honda Motor Bank of America Corp. Nissan Motor Co. 3,344.7 3,296.1 3,088.8 2,821.1 2,576.8 2,444.2 2,320.0 2,290.5 2,098.3 1,995.3 1,994.0 1,952.2 1,860.2 1,775.2 1,748.3 1,652.8 1,456.3 1,423.2 1,361.2 1,350.8 1,334.4 1,328.9 Samsung: 14 milja$ Coca cola – 3 milja P&G 8,2 miljar (2011v) V- 1837 Q= 82.7 bj vlB= 24 bil 150.000 pu 80 shtete
 5. 5. Emri i markës mund të përbëjë më se gjysmën e vlerës së brendit në bilanc. Qark: 30 miljard ne vit 10% per Marketing Pothuajse 70% e vlerës kapitale të tregut të brendeve të tilla siç janë Nike dhe Prada mbështeten në pasuritë e tyre jomateriale, e sidomos në markën. Ish Drejtori ekzekutiv i firmës Quaker Oats ka thënë: “Sikur biznesi ynë do të ndahej unë do t’i merrja brendet, markat tregtare dhe vullnetin e mirë e ju mund të mbani të gjitha ndërtesat dhe objektet- e prapë unë do t’ia dilja mbarë shumë më mirë se ju.”
 6. 6. •Themeluar 1901 •Mbi 200.000 punetore •Marketing …+ 2 miljard $……
 7. 7. Tre grupe te studenteve: Lideret, percjellesit dhe te habiturit… Teknikat e mesimit te Marketingut: Partnerin per mesim MK..= Sinergji!! 4 fusha (Shendeti 40%; emocionale30%; profesionit20% dhe shoqerore10%) Teknika e komunikimit: shkalles 1-5; senduic dhe pasqyra.
 8. 8. Motivimi _ 4 Faza(Partner; rritni dijen; shkruani sot per neser dhe definoni qellimet… *** Aristoteli- se di??, Naimi_ librat?
 9. 9. Marketingu nenkupton: Kotler: Proces I krijimin te vleres per Konsumatorin dhe njekohesisht I marrjes se vlere prej tij! Marketingu: CCDVTP- Kotler *Qellimi i Marketingut eshte qe shitjen ta beje sa me te lehte!!! *Ne biznesin e Kompanise jane vetem dy fuksione kryesore: Marketingu dhe Inovacionet… * Qellimi I ndermarrjes eshte qe te krijoje vlere per konsumatoret ,,,,
 10. 10. Marketingu Shitjes 1. Koncentruar kah Konsumatoret Koncentruar ne produkt 2. Orientimi afatgjate Orientimi afatshkurte 3. Krijimi i Partneritetit me Kons. Realizimi i transakcioneve 4. Qasja prej jashte –brenda Qasja prej brenda - jashte Menaxheret e MK ndahen ne keto kater grupe: 1 P 4 P STP ME – Mk is everthing
 11. 11. “Marketingu është gjithëçka dhe gjithëçka është marketing”. McKenna “E ardhmja e marketingut nuk është një funskion i biznesit por është funksioni i biznesit”. Haeckel
 12. 12. “ Marketingu merr disa ditë që te mësohet. Për fat të keq ai merr një jetë që te zotërohet”. Philip Kotler
 13. 13. MMk ? • Art dhe shkence e përzgjedhjes së tregjeve të synuara dhe ndërtimi i marrëdhënieve profitabile me konsumatoret. • CCDVTP- Kotler.
 14. 14. Ç’ eshte MMk? • Ne çdo proces te marketingut strategjik, ne duhet te pergjigjemi ndaj tri pyetjeve kyçe: – Ku gjindemi tani? – Ku duam te shkojme? – Si do te mberrijme atje?
 15. 15. Koha Time Rezultati Outcome Zbrazetira Gap Caku Goal Rruga e tanishme Current Path Sot Today GAP Zbrazetira ne Performanse
 16. 16. • Pjesa me e madhe e biznesit sot behet nëpërmes të rrjeteve elektronike si intraneti, ekstraneti dhe interneti.ZHVILLIMI I TEKNOLOGJISË dhe risive • Avancimet teknologjike në transportin rrugor, detar dhe komunikime e kane bere më të lehte tregtimin e ndërmarrjeve me vendet tjera si dhe kane ia kane lehtësuar blerësve qe të blejnë produkte dhe shërbime të prodhuara në vendet tjera GLOBALIZIMI • Shumë vende kane shndërruar ndërmarrjet publike në ndërmarrje private në mënyre qe të rritet efikasiteti i tyre. Tranzicioni – PRIVATIZIMI Kah …Ekonomia e tregut • Interneti u ka mundësuar qe të sigurojnë me tepër informata për produktet dhe të jene me të kujdesshëm gjate blerjes. Konsumatorët janë bere me të ndjeshëm ndaj çmimit në kërkim të vlerës. FUQIZIMI I KONSUMATORËVE • Ndërmarrjet tani janë në gjendje qe të prodhojnë produkte të modifikuara në baze të porosive të konsumatorëve qe mund të bëhen drejtpërdrejte , me telefon apo me ane të internetit. Liberalizimi I tregetise (GATT, WOT, CEFTA) • Prodhuesit sot ballafaqohen me konkurrence të brendshme dhe të jashtme duke u ballafaquar kështu me rritje të kostos se reklamimeve dhe ulje të marzhës se fitimit. KONKURRENCA E SHTUAR • Kufijtë industriale janë duke u përzier në mase të madhe. Ndërmarrjet kane kuptuar se mundësitë e reja gjenden në bashkimin e dy ose me tepër industrive. Krijimi I aleancave biznesore • Shitësit e vegjël me pakice janë duke u dorëzuar ndaj rritjes se fuqisë se shitësve të mëdhenj me pakice. TRANSFORMIMI I SHITJES ME PAKICE Ndryshimet dhe trendet kryesore boterore qe ndikojne ne SM jane:
 17. 17. Pyetjes: ….- Deshirat… Burimet!
 18. 18. Evoluimi I konceptit te marketingut Orientimi prodhues Orientimi I shitjes Koncepti I marketingut Late 19th century: efficient production of goods allowed firms to meet strong customer demand. Mid-1920s–early 1950s: weakened demand required that products would have to be “sold.” (personal selling, advertising, and distribution was the focus) Early 1950s–2000s: adopting a customer focus means a commitment to researching and responding to customer needs. FIGURE 1.3
 19. 19. Qasja integrale dhe lidhja organike*** ender, …mend, …caj, …dy polic. , Shuplaka. Puthja ne qafe Ekzistuese
 20. 20. Çmimi Promocioni Distribucioni Produkti
 21. 21. Marketing Mix-it në vete ngërthen 7P : ●Product, Produkti ●Price, Cmimi ●Place, Vendi ●Promotion, Promocioni ●People, Njerezit ●Physical Evidence, Deshmite fizike ●Processes, Proceset
 22. 22. Fokusohuni gjithmon ne konsumator sepse: • 67% e konsumatoreve e nderpresin blerjen per shkak te pervojes te keqe me ndonje punetor. • 96% e konsumatoreve te pakenaqur kurre nuk ankohen per shkak te pervojes se keqe ne blerje, – 91% kurre nuk do te blene produktet e asaj ndermarrjes – 100% prej tyre do ta percjelljin pervojen e keqe me me se paku 9 persona te tjere dhe – 13% prej tyre do t;ja percjelle pervopjen e vete me se paku 20 personave te tjere.
 23. 23. 30 1 + 1 + 1 + 1 +1 + 1+ 1+1= 8Konsumatori i pakënaqur do ti infektoje edhe te tjerët. Nëse dikush merr një produkt te keq ai atëherë do ta ndaje këtë ndjenje tek te tjerët 8 x më shumë, kushton çmimi i identifikimit të konsumatorëve të rinj, sesa mbajtja e atyre ekzistues.
 24. 24. Vlera jetësore e konsumatorëve llogaritet si ne shembullin ne vijim: Shembull: Te themi se një ndërmarrje ka 200 konsumatorë te cilët kane bere biznes mesatarisht dy vite. Fitimi i ndërmarrjes për dy vite ka qene 700,000 Euro Nga këto te dhëna mund te llogaritet vlera jetësore e konsumatorëve: 700,000 Euro/200k = 3500 Euro/ kons Qe do te thotë se për periudhën e jetës dyvjeçare çdo konsumatorë kontribuon me 3500 Euro ne fitimin e ndërmarrjes.
 25. 25. Qarkullimi mesatar i klientit per nje vit: 50,000 EUR Koha e qendrimit ne banke: 10 vite 50,000 EUR x 10 = 500,000 EUR VLERA JETËSORE E KONSUMATORËVE – Cigare*
 26. 26. Menaxhere të suksesshëm janë ata që plotësisht i kënaqin konsumatorët e tyre - që i përmbushin ose tejkalojnë pritjet e konsumatorëve Kotler 2014 : MK – Jo vetem te permiresoje cilesine e jetes se konsumatoreve, Por ta beje Jeten te Lumtur dhe te gezuar!!!
 27. 27. Kënaqësia totale e konsumatorëve Kënaqësia e konsumatorit është ndjenja e personit për kënaqjen ose zhgënjimin që rezulton nga krahasimi i performansës së përceptuar të produktit (rezultatit) në relacion me pritjet e tij . - Performansa më e ultë se pritjet - konsumatori i zhgënjyer - Performansa tejkalon pritjet - konsumatori i kënaqur - Lumtur
 28. 28. Ndërmarrja ende humb para në disa konsumatorë Rregulla 20-80: 20% të konsumatorëve-gjenerojnë 80% të profitit Konsumatorët më të mëdhenjë nuk japin gjithmonë profitin më të madh Konsumatorët e mëdhenjë: - kërkesat e konsiderueshme për shërbime - Kerkojne zbritjet më të mëdha - Afate me te gjata te pageses…
 29. 29. Konsumatorët e vegjël: - paguajnë çmimin e plotë - marrin shërbim minimal - çmimi i transaksioneve redukon profitabilitetin Konsumatorët e mesëm: - marrin shërbim të mirë - paguajnë pothuajse çmimin e plotë - shpesh janë më profitabil Tani shumë firma të mëdha e pushtojnë tregun e mesëm
 30. 30. MARKETINGU HOLISTIK MARKETINGU I PERGJEGJESISE SHOQERORE MARKETINGU I MAREDHENIEVE KONCEPTI I MARKETINGUT HOLISTIK - Gjitheperfshires
 31. 31. Energjia eshte e Kufizuar!!! Suksesi vjen prej brenda!!!! Stili I menaxhimit ( drejtori …shpinen) Isak adizhes -Kultura e punes: Besimi dhe respekti! Llojet: Jep e merr; merr – jep; Merr – ike!
 32. 32. Ndërtimi i vlerës së konsumatorit, kënaqësisë dhe besnikërisë
 33. 33. Koncepti shoqeror I marketingut Shoqeria Ndermarrja Konsumatori M. Porter: Cka eshte mire per shoqerine eshte mire per biznesin. Filantropia - Pak eshte mire!
 34. 34. Celesi I suksesit: Personeli I kenaqur = Konsumatore te kenaqur = Aksionare te kenaqur Ndërmarrja sot nuk mjafton vetëm t’i kënaqë konsumatorët, ajo duhet t’i mahnise dhe ti beje te Lumtur ata.
 35. 35. Deliver SATISFACTION Realize ASPIRATION Practice COMPASSION ProfitAbility ReturnAbility SustainAbility Be BETTER DIFFERENTIATE Make a DIFFERENCE Mind Heart Spirit Mission (Why) Vision (What) Values (How) INDIVIDUAL COMPANYModeli i matrices së Udhëheqjes së Vlerave 1.0 2.0 3.0
 36. 36. Marketingu 3.0 – Orientuar kah krijimi I vlerave Mk 1.0 mk 2.0 mk.3.0
 37. 37. Zhvilloni marketingun për të gjitha palët e interesit • Mënyra jonë e të menduarit është zhvendosur prej arritjes së vlerës maksimale për aksionarët në arritjen e vlerës maksimale për palët e interesit. • Palët e interesit përfshijnë konsumatorët, punonjësit, anëtarët e kanalit dhe investitorët. – Konsumatorët: Ata duhet të kenë përshtypjen se po fitojnë vlerën superiore nga oferta e juaj. – Punonjësit: Ata duhet të besojnë në misionin, vizionin dhe vlerat e kompanisë së tyre. – Anëtarët e kanalit: Ata duhet të besojnë se janë duke marrur shpërblimin e drejtë në raport me kontributin e tyre. – Investitorët: Ata duhet të sigurohen se kompania ka një plan afatgjatë të realizueshëm për rritje dhe një fitim të vazhdueshëm – (TOYOTA + Furnitoret)
 38. 38. Porosia: Mendoni Globalisht Veproni lokalisht Coca –cola Spanje; ARIELI; pajisja per hekurosje
 39. 39. Produkte nga: 7 shtete
 40. 40. *** Burri koka ,,,,
 41. 41. Alternativat e mundshme negociatave: H------H; F---H; H---F dhe F----F
 42. 42. MK 3.0
 43. 43. DMK- Dy Minuta per Konstatime 5. Peter Drucker: Marketingu eshte biznesi i ndermarrje i shikuar nga kendi I konsumatorit… 6. Menaxheri i cili e nderpret buxhetin per marketing qe te kurseje para – eshte njesoj si njeriu i cili e ndal oren qe te kursej kohen!!! 7. …Tre faktoret qe e shkaterojne ndermarrjen: Aroganca , Mosdija dhe Mosdefinimi I tregut cak. Ndërmarrja sot nuk mjafton vetëm t’i kënaqe konsumatoret, ajo duhet t’i mahnise dhe t’i beje te lumtur ata.!!!!
 44. 44. Strategjite e MxhK – 2 Pjesa e dyte… Prof. Dr. Nail Reshidi Email: nailreshidi@yahoo.com WWW. naireshidi.com
 45. 45. II. Raporti ndermjet Strategjise dhe Marketingut? • Ne afarizmin bashkekohor duhet te percaktohet qasja strategjike e marketingut si dhe qasja e marketingut per strategjine me qellim te krijimit te Strategjive te marketingut. • SM lidhe marketingun dhe strategjine dhe krijojne nje strategji te orientuar kah marketingu dhe te bazuar ne parimet e konceptit te marketingut. Cilat jane shtyllat e Marketingut?
 46. 46. C’eshte strategjia? • Kuptimi Grek I fjales qe rrjedh nga nocioni STRATOS = Ushteri + AGO = Udheheqje, qe do te thote aftesi luftarake – aftesi per te udhehequr luftrat. Sun Tzu: “ ………… Strategjia definohet si: percaktim i qellimeve kryesore dhe aksioneve afatgjata, si dhe alokimi i resurseve per realizimin e tyre.
 47. 47. SM ne vazhdim do te shqyrtohen nga dy aspekte: • 1. SM si proces , i cili permes planit strategjik te marketingut shpie deri te realizimi I qellimeve te marketingut dhe • 2. SM si nje koncept I krijimit te perparesive konkuruese, dalluese , pozitive dhe te qendrueshme per te realizuar rezultate me te mira afarise se sa konkurenti.
 48. 48. Hapat per zgjedhjen dhe implementimin e STM-se • Hapi 1. Identifikoni grupin e mundshem te perparesive konkuruese: Dallimet konkurruese Hapi 2. Zgjidhni perparesite e verteta konkurruese. Hapi 3. Komunikoni dhe shperndani ne menyre efektive perparesite per pozicionim ne treg.
 49. 49. Zhvilloni Perparesite konkurruese Produktet- 4P Sherbimet Personeli Reputacioni Perparesite - Diferencat konkurruese (nuk mjafton vetem njohja e konsumatoreve)
 50. 50. • SM – do ti mundesoje ndermarrjes qe jo vetem te ekzistoje, por edhe te zhvillohet ne nje mjedis turbulent, konkurrues por shpesh edhe armiqesor. • SM – do te rrite aftesine e ndermarrjes per te reaguar me shpejt se konkurentet ndaj ndryshimeve mjedisore, keshtu ajo do te zvogelojne efektet negative ne afarizmin e saj. • * Kotleri thote; Duhet te vrapojme qe te mbetemi ku jemi!!!!! • * Ligji I Darvinit
 51. 51. STMK ? • Art dhe shkence e përzgjedhjes së tregjeve të synuara dhe ndërtimi i marrëdhënieve profitabile te qendrueshme me konsumatoret.
 52. 52. Qellimi I SM: Qellimi i SM - nuk eshte vetem zvoglimi i rrezikut, por funksioni i tij eshte qe te ritet aftesia e ndermarrjes per te marre rreziqe me te medha zhvillimore.
 53. 53. 63 Evaluation and Control and Control Modeli I MXhMk =SOSTAC + 6M Formulimi strategjik Zbatimi i Strategjise Misioni Objektivat Strategjia Politikat Feetback/pergjigjiai Skenimi mjedisor P E S T E L Struktura organ. Resurset Pasurite, aftesite Kompetencat Dituria Kultura organiza. Terguesit financiar Treguesit jofinanciar Aresyja e ekzistimit Cfar rezultatesh te arrihen dhe kur? Plan per arritje te misionit & objektivave Udhezime te plota per vendim marrje Programet Aktivitetet e nevojshme per arritjen e planit Buxhetet Cmimi i programeve Procedurat Renditje e hapave te nevojshem per te bere nje pune Proces per monitorim te performances dhe ndermarrjes se aksioneve korrektuese Performanca I jashtem I brendshem Evaluimi dhe Kontrolla
 54. 54. Korniza 6M është për përafrimin e burimeve të brendshme të një firme me ato që nevojiten, në mënyrë që t’i zbatoj strategjitë e saja për tregjet në të cilat operon. • Njerëzit (Men) • Paratë (Money) • Materialet (Materials) • Makineritë (Machinery) • Minutat (Minutes ) • Tregu ( Market) SOSTAC + 6M
 55. 55. NJE TEST PER JU!
 56. 56. Ne CILIN drejtim shkon autobusi ? Majtas apo djathtas?
 57. 57. Nuk mund te vendosni? Shikojeni foton perseri pak me mire!
 58. 58. • Akoma nuk mundeni te vendosni?
 59. 59. • 90% prej tyre dhane pergjigjen e meposhtme: ‘Autobusi shkon majtas!’
 60. 60. • Ndersa pyetjes ' Perse mendoni se autobusi shkon majtas?' iu pergjigjen: ‘Sepse nuk duket dera e hyrjes se autobusit!'
 61. 61. • Si ndjeheni tani ??? E di…, edhe une…. !!!!!
 • anxhelahida

  Sep. 17, 2020
 • alajdinrexhepi

  Nov. 16, 2015

marketing mars 2015

Views

Total views

2,564

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

20

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×