Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2

Share

Download to read offline

Tom O. Ovind: Kommunikasjon som et strategisk verktøy

Download to read offline

Ovind, sjef for Forsvarets mediesenter (FMS) var foredragsholder på Kommunikasjonsdagen 2015. Han fortalte om hvordan FMS startet arbeidet med å bygge nytt kommunikasjonskonsept i 2010, omdømmeutfordringene var mange internt og eksternt. Han delte hvordan de har jobbet strategisk med forankring på toppnivå og hvilken betydning et omfattende innsiktsarbeid fikk for gjennomføringen.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Tom O. Ovind: Kommunikasjon som et strategisk verktøy

 1. 1. Kommunikasjon som strategisk verktøy Avdelingsdirektør Tom Ovind Sjef for Forsvarets mediesenter
 2. 2.  Markedsføring og rekruttering  PR- og informasjon (forsvaret.no og intranett)  Visuell profil  Analyser  Samspill med Kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet Forsvarets mediesenter
 3. 3. Økt fysisk avstand
 4. 4. Verneplikt
 5. 5. 90%
 6. 6. 70.000
 7. 7. Ta grep om egen historiefortelling
 8. 8. Krigsforebyggende terskel Forsvare Norge og allierte Håndtere sikkerhetspolitiske kriser Overvåking og etterretning Hevde suverenitet Myndighetsutøvelse Flernasjonal krisehåndtering Internasjonalt samarbeid Samfunnssikkerhet Forsvarets oppgaver
 9. 9. Avhengig av tillit og legitimitet
 10. 10. Hvilke konkrete behov har Forsvaret?
 11. 11. 60 000 ungdommer ‘møter’ oss på sesjon 7 500 fullfører førstegangstjeneste 1 000 skoleplasser ved Forsvarets skoler 300 lærlingplasser skal fylles 500 sivile stillinger lyses ut
 12. 12. Men det handler også om å beholde de vi har.
 13. 13. 17 000 ansatte skal fortsette å jobbe i Forsvaret 45 000 heimevernssoldater skal være disponible for mobilisering ved kriser og sivil beredskap 100 000 kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner
 14. 14. Kommunikasjonen må bidra til å øke kunnskapen om at Norge ikke ville være det samme uten et velfungerende forsvar.
 15. 15. Det handler om å bekjempe vår største fiende:
 16. 16. L I KG Y L D I G H E T
 17. 17. Vi tar vår egen velferd og nasjonale trygghet for gitt. Forsvaret er ikke noe man tenker på i hverdagen
 18. 18. Veldig få reflekterer over hva som faktisk ville skjedd hvis Forsvaret hadde forsvunnet over natten.
 19. 19. Relevant Interessant Forsvaret er noe som angår oss alle
 20. 20. Det betyr…
 21. 21. Det handler også om…
 22. 22. Foto: Statoil
 23. 23. For alt vi har. Og alt vi er.
 24. 24. Forsvarets innbyggerundersøkelse • Årlig undersøkelse - faste pulsmålinger gjennom året • Over 4000 intervju • Måler holdning til og kunnskap om Forsvarets virksomhet 14% 52% 24% 6% 1% 2% Meget godt Ganske godt Verken godt eller dårlig Litt dårlig Meget dårlig Vet ikke 66%
 25. 25. Intern forankring og tilslutning  En mangfoldig organisasjon  Vant med hemmelighold  Stort antall presentasjoner  Fokus på måling, analyser og effekt
 26. 26. Ekstern effekt • Søkertall og kvalitet til skolene • Attraktive stillingsutlysninger • Forsvarets innbyggerundersøkelse • Kampanjetester
 27. 27. Kompetanse og fagkunnskap (godt inntrykk) 57%  66% Kilde: Ipsos MMI 2011-2014
 28. 28. Evne til å endre seg i takt med samfunnsutviklingen (godt inntrykk) 28 %  42 % Kilde: Ipsos MMI 2011-2014
 29. 29. Økonomi (godt inntrykk) 13 %  20 % Kilde: Ipsos MMI 2011-2014
 30. 30. Sikre norsk suverenitet (godt inntrykk) 46 %  55 % Kilde: Ipsos MMI 2011-2014
 31. 31. Nasjonal sikkerhet gjennom overvåkning og etterretning (godt inntrykk) 56 %  61 % Kilde: Ipsos MMI 2011-2014
 32. 32. Interninformasjon i flere kanaler
 33. 33. Forsvarets ledelse er gode til å kommunisere Forsvarets overordnede målsettinger 26 %  45 % Kilde: Forsvarets medarbeiderundersøkelse 2011-2014
 34. 34. 65 %  81 % Forteller til sine venner at Forsvaret er en god organisasjon å jobbe i Kilde: Forsvarets medarbeiderundersøkelse 2011-2014
 35. 35. 2011-2015 7000  70 000 ukentlige besøkende
 36. 36. Bygge på med fakta
 37. 37. Skape arenaer
 38. 38. Rekruttering
 39. 39. Allmenn verneplikt Oktober 2014: Stortinget innfører verneplikt for kvinner og menn Målsetting: Øke kunnskap og kjennskap Resultat: Økt kjennskap til endringen 43 % 63%
 40. 40. Kilde: Ipsos MMI Det overordnede mål med Forsvarets eksterne kommunikasjon Styrke Forsvarets legitimitet og tillit i befolkningen gjennom å vise at Forsvaret gjennom daglig operativ virksomhet skaper sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen
 41. 41. 92 % mener det er nødvendig med et forsvar i dagens situasjon Takk for oppmerksomheten.
 • PeterWilhelmStrayRdi

  Jul. 3, 2016
 • vivihatlem

  Apr. 17, 2015

Ovind, sjef for Forsvarets mediesenter (FMS) var foredragsholder på Kommunikasjonsdagen 2015. Han fortalte om hvordan FMS startet arbeidet med å bygge nytt kommunikasjonskonsept i 2010, omdømmeutfordringene var mange internt og eksternt. Han delte hvordan de har jobbet strategisk med forankring på toppnivå og hvilken betydning et omfattende innsiktsarbeid fikk for gjennomføringen.

Views

Total views

1,306

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

521

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×