Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Deska ortopedyczna
w badaniach naukowych
Jakub Sieczko
Deska ortopedyczna w badaniach
Neurosurgery 2013
 United States National Library of Medicine
 Prace z lat 1966-2011
 Hasła:
- “spinal injuries” + “imm...
Deska ortopedyczna w badaniach
 Czy deska może pomóc?
 Czy można przewidzieć komu potrzebna jest
deska?
 Czy na desce j...
CZY DESKA MOŻE POMÓC?
1989
Garfin SR, Shackford SR, Marshall LF,
Drummond JC.
Care of the multiply injured patient with cervical
spine injury.
C...
1989
„Każdy pacjent-ofiara wypadku powinien być
ewakuowany z pojazdu i transportowany do
szpitala z unieruchomieniem kręgo...
Deska ortopedyczna w badaniach
Hauswald M et al
Out of hospital spinal immobilization: its
effects on neurologic injury.
A...
1998
 120 chorych z urazem kręgosłupa/rdzenia
kręgowego – Malezja
 334 chorych z urazem kręgosłupa/rdzenia
kręgowego - U...
1998
 W Malezji w okresie badania (1988-1993) nie
istniał system pozaszpitalnego ratownictwa
medycznego
 Chorzy po uraza...
1998
 Opieka szpitalna na podobnym poziomie
(duże dawki metylprednizolonu, podobnie
wyszkoleni neurochirurdzy)
 W grupie...
1998
 Dwóch lekarzy, niezależnie, oceniało
dokumentację medyczną pod kątem
wystąpienia poważnych powikłań
neurologicznych...
1998
And the winner is...
1998
Wykazano znamienną statystycznie różnicę.
Użycie deski ortopedycznej zmieniało
rokowanie pacjentów z urazem kręgosłup...
1998
 Niedotlenienie wskutek ucisku?
 Opóźniona resuscytacja?
CZY MOŻNA PRZEWIDZIEĆ KOMU
POTRZEBNA JEST DESKA?
1997
Domeier RM, Evans RW, Swor RA, Rivera-
Rivera EJ, Frederiksen SM.
Prehospital clinical findings associated with
spina...
1997
 331 chorych, u których stwierdzono 346
złamań kręgosłupa/uszkodzeń rdzenia
kręgowego
1997
Kryteria unieruchomienia (1/5):
 Zaburzenia świadomości
 Ubytki neurologiczne
 Zatrucie
 Ból w okolicy kręgosłupa...
1997
 Unieruchomiono:
- 100% pacjentów z uszkodzeniem odcinka
szyjnego kręgosłupa (100/100)
- 99% pacjentów z uszkodzenie...
2006
Burton JH, Dunn MG, Harmon NR,
Hermanson TA, Bradshaw JR.
A statewide, prehospital emergency medical
service selectiv...
2006
 Pracowników systemu ratownictwa medycznego
przeszkolono w ocenie pacjenta urazowego.
 Wskazania do unieruchomienia...
2006
 31 885 pacjentów urazowych
 12 988 pacjentów unieruchomionych (41%)
 154 chorych ze złamaniami kręgosłupa
 20 ch...
CZY NA DESCE JEST MIŁO?
1994
Chan D, Goldberg R, Tascone A, Harmon S,
Chan L.
The effect of spinal immobilization on healthy
volunteers.
Ann Emerg...
1994
 21 zdrowych ochotników
 Pół godziny na desce
 Dolegliwości bólowe – 100%
 Średnie lub silne dolegliwości – 55%
...
1996
Chan D, Goldberg RM, Mason J, Chan L.
Backboard versus mattress splint
immobilization: a comparison of symptoms
gener...
1996
 37 zdrowych ochotników
 Unieruchomieni na desce ortopedycznej lub
materacu próżniowym (dwutygodniowa
przerwa)
 Do...
1991
Schriger DL, Larmon B, LeGassick T et al.
Spinal immobilization on a flat backboard:
does it result in neutral positi...
1995
 Badanie na zdrowych ochotnikach.
 Użycie materaca powietrznego na desce
ortopedycznej zmniejsza dolegliwości bólow...
1996
Johnson DR, Hauswald M, Stockhoff C.
Comparison of a vacuum splint device to a
rigid backboard for spinal immobilizat...
1996
 Materac próżniowy vs. deska ortopedyczna
 Materac:
- bardziej komfortowy (w skali 0-10)
- szybszy do zastosowania ...
CZY DESKA MOŻE SZKODZIĆ?
1987
Linares HA, Mawson AR, Suarez E, Biundo JJ.
Association between pressure sores and
immobilization in the immediate po...
1987
 32 pacjentów z urazem rdzenia kręgowego –
oceniani w 8. dobie pobytu
 5 zmarło
 14 chorych – odleżyny
 13 choryc...
1987
 Odleżyny (14 pacjentów):
- Nie byli rotowani przez pierwsze dwie godziny
- Średni czas dotarcia na oddział > 3 h
 ...
1988
Mawson AR, Biundo JJ Jr, Neville P, Linares
HA, Winchester Y, Lopez A.
Risk factors for early occurring pressure
ulce...
1988
 Czas spędzony na desce ortopedycznej w
bezpośrednim związku z obecnością odleżyn w
ósmej dobie pobytu.
 Bez związk...
1988
Bauer D, Kowalski R.
Effect of spinal immobilization devices on
pulmonary function in the healthy,
nonsmoking man.
An...
1988
 15 zdrowych niepalących ochotników
 Ocena parametrów spirometrycznych (FVC,
FEV1, FEF) przed i po przymocowaniu pa...
1999
Totten VY, Sugarman DB.
Respiratory effects of spinal immobilization.
Prehosp Emerg Care. 1999;3(4):347–352.
1989
 39 zdrowych ochotników
 Wpływ deski ortopedycznej i materaca
próżniowego na czynność układu oddechowego
 Oba urzą...
CZY DESKA MOŻE ZABIĆ?
2010
Haut ER, Kalish BT, Efron DT, et al.
Spine immobilization in penetrating trauma:
more harm than good?
J Trauma. 2010;...
2010
 Analiza 45284 pacjentów z ranami penetrującymi
(nóż, postrzał)
 4,3% chorych unieruchamianych
 Śmiertelnosć – uni...
DESKA ORTOPEDYCZNA WG EBM
 Pomaga (???)
 Nie jest dla każdego.
 Nie jest na niej fajnie.
 Powoduje odleżyny, pogarsza ...
Dziękuję za uwagę
Deska ortopedyczna w badaniach naukowych
Deska ortopedyczna w badaniach naukowych
Deska ortopedyczna w badaniach naukowych
Deska ortopedyczna w badaniach naukowych
Deska ortopedyczna w badaniach naukowych
Deska ortopedyczna w badaniach naukowych
Deska ortopedyczna w badaniach naukowych
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Resuscytacja noworodka bezpośrednio po urodzeniu
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

3

Share

Download to read offline

Deska ortopedyczna w badaniach naukowych

Download to read offline

Deska ortopedyczna w badaniach naukowych

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Deska ortopedyczna w badaniach naukowych

 1. 1. Deska ortopedyczna w badaniach naukowych Jakub Sieczko
 2. 2. Deska ortopedyczna w badaniach
 3. 3. Neurosurgery 2013  United States National Library of Medicine  Prace z lat 1966-2011  Hasła: - “spinal injuries” + “immobilization” - “spinal injuries” + “transportation of patients” - “spinal injuries” + “emergency medical services”  Łącznie 412 prac
 4. 4. Deska ortopedyczna w badaniach  Czy deska może pomóc?  Czy można przewidzieć komu potrzebna jest deska?  Czy na desce jest miło?  Czy deska może szkodzić?  Czy deska może zabić?
 5. 5. CZY DESKA MOŻE POMÓC?
 6. 6. 1989 Garfin SR, Shackford SR, Marshall LF, Drummond JC. Care of the multiply injured patient with cervical spine injury. Clin Orthop Relat Res. 1989;239:19–29.
 7. 7. 1989 „Każdy pacjent-ofiara wypadku powinien być ewakuowany z pojazdu i transportowany do szpitala z unieruchomieniem kręgosłupa” Poważne deficyty neurologiczne u osób z urazem rdzenia kręgowego w USA:  Lata 70-te: 55%  Lata 80-te: 39%
 8. 8. Deska ortopedyczna w badaniach Hauswald M et al Out of hospital spinal immobilization: its effects on neurologic injury. Acad Emerg Med 1998:5, 214-19.
 9. 9. 1998  120 chorych z urazem kręgosłupa/rdzenia kręgowego – Malezja  334 chorych z urazem kręgosłupa/rdzenia kręgowego - USA
 10. 10. 1998  W Malezji w okresie badania (1988-1993) nie istniał system pozaszpitalnego ratownictwa medycznego  Chorzy po urazach byli transportowani do szpitala przez przechodniów, rodziny lub docierali na własną rękę  U żadnego chorego nie stosowano przedszpitalnie unieruchomienia kręgosłupa
 11. 11. 1998  Opieka szpitalna na podobnym poziomie (duże dawki metylprednizolonu, podobnie wyszkoleni neurochirurdzy)  W grupie chorych malezyjskich większy procent upadków z wysokości, w USA – wypadków komunikacyjnych
 12. 12. 1998  Dwóch lekarzy, niezależnie, oceniało dokumentację medyczną pod kątem wystąpienia poważnych powikłań neurologicznych: - tetraplegia lub paraplegia - niemożność samodzielnego poruszania się - nietrzymanie moczu lub konieczność przewlekłego cewnikowania - zgon
 13. 13. 1998 And the winner is...
 14. 14. 1998 Wykazano znamienną statystycznie różnicę. Użycie deski ortopedycznej zmieniało rokowanie pacjentów z urazem kręgosłupa... NA NIEKORZYŚĆ
 15. 15. 1998  Niedotlenienie wskutek ucisku?  Opóźniona resuscytacja?
 16. 16. CZY MOŻNA PRZEWIDZIEĆ KOMU POTRZEBNA JEST DESKA?
 17. 17. 1997 Domeier RM, Evans RW, Swor RA, Rivera- Rivera EJ, Frederiksen SM. Prehospital clinical findings associated with spinal injury. Prehosp Emerg Care. 1997;1(1):11–15.
 18. 18. 1997  331 chorych, u których stwierdzono 346 złamań kręgosłupa/uszkodzeń rdzenia kręgowego
 19. 19. 1997 Kryteria unieruchomienia (1/5):  Zaburzenia świadomości  Ubytki neurologiczne  Zatrucie  Ból w okolicy kręgosłupa  Podejrzenie złamania kończyn
 20. 20. 1997  Unieruchomiono: - 100% pacjentów z uszkodzeniem odcinka szyjnego kręgosłupa (100/100) - 99% pacjentów z uszkodzeniem odcinka piersiowego kręgosłupa (82/83) - 97% pacjentów z uszkodzeniem odcinka lędźwiowego kręgosłupa (124/128)  Pięciu nieunieruchomionych pacjentów miało stabilne złamanie.
 21. 21. 2006 Burton JH, Dunn MG, Harmon NR, Hermanson TA, Bradshaw JR. A statewide, prehospital emergency medical service selective patient spine immobilization protocol. J Trauma. 2006;61(1):161–167.
 22. 22. 2006  Pracowników systemu ratownictwa medycznego przeszkolono w ocenie pacjenta urazowego.  Wskazania do unieruchomienia - protokół: - zaburzenia świadomości - zatrucie - dolegliwości bólowe w okolicy kręgosłupa szyjnego - deficyty neurologiczne - inny bolesny uraz
 23. 23. 2006  31 885 pacjentów urazowych  12 988 pacjentów unieruchomionych (41%)  154 chorych ze złamaniami kręgosłupa  20 chorych ze złamaniami kręgosłupa nie było unieruchomionych (13%)  19/20 – stabilne złamanie  1/20 – niestabilne złamanie odcinka piersiowego
 24. 24. CZY NA DESCE JEST MIŁO?
 25. 25. 1994 Chan D, Goldberg R, Tascone A, Harmon S, Chan L. The effect of spinal immobilization on healthy volunteers. Ann Emerg Med. 1994;23(1):48–51.
 26. 26. 1994  21 zdrowych ochotników  Pół godziny na desce  Dolegliwości bólowe – 100%  Średnie lub silne dolegliwości – 55%  Bolesne miejsca: - potylica - okolica krzyżowo-lęźwiowa - żuchwa
 27. 27. 1996 Chan D, Goldberg RM, Mason J, Chan L. Backboard versus mattress splint immobilization: a comparison of symptoms generated. J Emerg Med. 1996;14(3):293–298.
 28. 28. 1996  37 zdrowych ochotników  Unieruchomieni na desce ortopedycznej lub materacu próżniowym (dwutygodniowa przerwa)  Dolegliwości bólowe na desce – częściej: - 7,88 x – potylica - 4,27 x – okolica lędźwiowa
 29. 29. 1991 Schriger DL, Larmon B, LeGassick T et al. Spinal immobilization on a flat backboard: does it result in neutral position of the cervical spine? Ann Emerg Med. 1991;20(8):878–881.
 30. 30. 1995  Badanie na zdrowych ochotnikach.  Użycie materaca powietrznego na desce ortopedycznej zmniejsza dolegliwości bólowe i ucisk na tkanki.  Materac nie powoduje gorszego unieruchomienia pacjenta.
 31. 31. 1996 Johnson DR, Hauswald M, Stockhoff C. Comparison of a vacuum splint device to a rigid backboard for spinal immobilization. Am J Emerg Med. 1996;14(4):369–372.
 32. 32. 1996  Materac próżniowy vs. deska ortopedyczna  Materac: - bardziej komfortowy (w skali 0-10) - szybszy do zastosowania (131 vs 154 s.) - lepiej unieruchamia tułów  Deska - zapewnia lepszą stabilizację głowy i szyi - tańsza
 33. 33. CZY DESKA MOŻE SZKODZIĆ?
 34. 34. 1987 Linares HA, Mawson AR, Suarez E, Biundo JJ. Association between pressure sores and immobilization in the immediate post-injury period. Orthopedics. 1987;10(4):571–573.
 35. 35. 1987  32 pacjentów z urazem rdzenia kręgowego – oceniani w 8. dobie pobytu  5 zmarło  14 chorych – odleżyny  13 chorych – bez odleżyn
 36. 36. 1987  Odleżyny (14 pacjentów): - Nie byli rotowani przez pierwsze dwie godziny - Średni czas dotarcia na oddział > 3 h  Bez odleżyn (13 pacjentów): - Wszyscy byli rotowani w ciągu pierwszych dwóch godzin - Średni czas dotarcia na oddział < 2 h
 37. 37. 1988 Mawson AR, Biundo JJ Jr, Neville P, Linares HA, Winchester Y, Lopez A. Risk factors for early occurring pressure ulcers following spinal cord injury. Am J Phys Med Rehabil. 1988;67(3):123– 127.
 38. 38. 1988  Czas spędzony na desce ortopedycznej w bezpośrednim związku z obecnością odleżyn w ósmej dobie pobytu.  Bez związku z odleżynami w trzydziestej dobie pobytu.
 39. 39. 1988 Bauer D, Kowalski R. Effect of spinal immobilization devices on pulmonary function in the healthy, nonsmoking man. Ann Emerg Med. 1988;17(9):915–918.
 40. 40. 1988  15 zdrowych niepalących ochotników  Ocena parametrów spirometrycznych (FVC, FEV1, FEF) przed i po przymocowaniu pasami do deski  Ciśnienie pasów – 10 mmHg  Parametry spirometrycznie chorych znamiennie gorsze po przymocowaniu pasami
 41. 41. 1999 Totten VY, Sugarman DB. Respiratory effects of spinal immobilization. Prehosp Emerg Care. 1999;3(4):347–352.
 42. 42. 1989  39 zdrowych ochotników  Wpływ deski ortopedycznej i materaca próżniowego na czynność układu oddechowego  Oba urządzenia zmniejszały czynnościową pojemnosć płuc o ok. 15%  Materac bardziej komfortowy dla pacjenta
 43. 43. CZY DESKA MOŻE ZABIĆ?
 44. 44. 2010 Haut ER, Kalish BT, Efron DT, et al. Spine immobilization in penetrating trauma: more harm than good? J Trauma. 2010;68(1):115–120; discussion 120-121.
 45. 45. 2010  Analiza 45284 pacjentów z ranami penetrującymi (nóż, postrzał)  4,3% chorych unieruchamianych  Śmiertelnosć – unieruchomieni: 14,7%  Śmertelność bez unieruchomienia: 7,2%  Unieruchomienie pomaga 1 na 1032 chorych (niestabilne złamania kręgosłupa)  Unieruchomienie przyczynia się do zgonu 1 na 66 chorych z ranami penetrującymi
 46. 46. DESKA ORTOPEDYCZNA WG EBM  Pomaga (???)  Nie jest dla każdego.  Nie jest na niej fajnie.  Powoduje odleżyny, pogarsza oddychanie.  Zabija chorych z urazami penetrującymi.
 47. 47. Dziękuję za uwagę
 • kamilpodgajski

  Jan. 18, 2015
 • rudziak

  Jan. 17, 2015
 • mateuszkulig

  Jan. 17, 2015

Deska ortopedyczna w badaniach naukowych

Views

Total views

5,205

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

34

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×