Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
jQuery easy use
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

68

Share

Download to read offline

постановка задачи на интерфейс

Download to read offline

инструменты мышления для проектирования интерфейсов

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

постановка задачи на интерфейс

 1. 1. ΉΨΫάΚΧΨΜΤΚ ΡΚΞΚα΢ ΧΚΫΚΣά
 2. 2. ΉΪΨΰΟΫΫ
 3. 3. ΐΟΥΟΜΚιΚέΞ΢άΨΪ΢ι ΋ΟΝΦΟΧάε ΉΟΪΫΨΧε ΋ΰΟΧΚΪ΢΢ ΌΪΟΛΨΜΚΧ΢ι ΂ΫάΨαΧ΢Τ΢ ͼίΨΞε ͼείΨΞε ΆΟάΪ΢Τ΢ ΐΟΥ΢ΫΚΣάΚ ΐΟΥ΢Λ΢ΡΧΟΫΚ ΂ΧάΟΪήΟΣΫ ΏΨάΟΥΤ΢
 4. 4. ΐΟΥΟΜΚιΚέΞ΢άΨΪ΢ι ΋ΟΝΦΟΧάε ΋ΟΝΦΟΧάΚΰ΢ιΩΨβΤΚΥΚΦ Ή΢ΪΚΦ΢ΞΚΩΨάΪΟΛΧΨΫάΟΣ ΉΟΪΫΨΧε ΋ΰΟΧΚΪ΢΢ #+# 5 ΌΪΟΛΨΜΚΧ΢ι ΂ΫάΨαΧ΢Τ΢ ͼίΨΞε ͼείΨΞε ΆΟάΪ΢Τ΢ ΐΟΥ΢ΫΚΣάΚ ΐΟΥ΢Λ΢ΡΧΟΫΚ mΑΟΪΧεΣιγ΢Τ} mͻΚΪζΟΪ} ;ΨΦΦΨΞΟΥζ ͽΥΚΜΧεΣηΤΪΚΧ ΉΪΨάΨά΢Ωε ΌΟΫά΢ΪΨΜΚΧ΢Ο mͿΫΥ΢ΌΨͻΥΚΝΨΞΚΪι} ΄ΨΧάΟΧάΩΥΚΧ ΈΫΧΨΜΧεΟΦΟάΪ΢Τ΢θΡΚΛ΢Υ΢ά΢ mͽΥΚΜΧεΟΜΨΩΪΨΫε}
 5. 5. ·ΚΜείΨΞΟł΢ΧάΟΪήΟΣΫ ·ΚΜ΢ΝΚΰ΢ι ΋ΰΟΧΚΪ΢΢΢΢ίΜ΢ΡέΚΥ΢ΡΚΰ΢ιΧΚΫίΟΦΟ ΄ΨΦΩΨΧΨΜΤΚΤΥθαΟΜείηΤΪΚΧΨΜ ΩΪΨάΨά΢Ω ΄ΨΧάΟΧάΩΥΚΧ ΌΪΟΛΨΜΚΧ΢ιΤήέΧΤΰ΢ΨΧΚΥζΧΨΫά΢ ΈήΨΪΦΥΟΧ΢Ο
 6. 6. ΉΨΫάΚΧΨΜΤΚ
 7. 7. ΑΟΪΧεΣιγ΢Τ
 8. 8. ͼίΨΞ΢ΜείΨΞ =ΜίΨΞ?ͼαΟΦΩΪΨΛΥΟΦΚ΢ΫΨΦΧΟΧ΢ι ΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥι!ΑάΨΨΧίΨαΟάέΫΥεβΚάζ! ΄ΚΤ΢ΟΰΟΥ΢έΛ΢ΡΧΟΫΚ!΄ΚΤΨΣΩΨΥζΡεΦε ίΨά΢ΦΞΨΛ΢άζΫι!=ΜείΨΞ?
 9. 9. ͼίΨΞ΢ΜείΨΞ =ΜίΨΞ?ͼαΟΦΩΪΨΛΥΟΦΚ΢ΫΨΦΧΟΧ΢ι ΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥι!ΑάΨΨΧίΨαΟάέΫΥεβΚάζ! ·΢ΤΨΦέΧΟ΢ΧάΟΪΟΫΧΨαάΨΩΪΟΞΩΪ΢ιά΢ΟίΨαΟά ΪΚΫΫΤΚΡΚάζ·ΚβΚΡΚΞΚαΚΩΨΧιάζαάΨίΨαΟά έΡΧΚάζΰΟΥΟΜΨΣΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥζ ΄ΚΤ΢ΟΰΟΥ΢έΛ΢ΡΧΟΫΚ!΄ΚΤΨΣΩΨΥζΡεΦε ίΨά΢ΦΞΨΛ΢άζΫι!=ΜείΨΞ?
 10. 10. ͼαΟΦΜΚβΚΜεΝΨΞΚ! ΑΟΦΜεάΨΪΝέΟάΟ! ΄άΨΜΚβΤΥ΢ΟΧά!
 11. 11. ΑάΨέΜΚΫΡΚΩΪΨΞέΤά! ΌΨΜΚΪ΢Υ΢έΫΥέΝΚΌΚΤΤΚΤΟΟΧΚΡεΜΚΟάΜΚβΤΥ΢ΟΧά ! ΑΟΦΜεΧΚΫΚΦΨΦΞΟΥΟάΨΪΝέΟάΟ! ΌΨΜαΟΦΫΨΫάΨ΢άΫΦεΫΥΜΚβΟΝΨΩΪΨΞέΤάΚΝΥΚΡΚΦ΢ ΤΥ΢ΟΧάΚ ! ΉΨαΟΦέΟΝΨΩΨΤέΩΚθά΢ΦΟΧΧΨέΜΚΫ! ΈάΜΟάΧΚΜΨΩΪΨΫαΟΦΜεΥέαβΟΜΫΟί΢Υ΢ΧΚ ΜΨΩΪΨΫαάΨΡΚΫάΚΜΥιΟάΫΞΟΥΚάζΜεΛΨΪΜΩΨΥζΡέΜΚΫ ! !
 12. 12. ΑάΨέΜΚΫΡΚΩΪΨΞέΤά! ͼΫΟΝΨΩΨΧΟΦΧΨΝέ ! ΑΟΦΜεΧΚΫΚΦΨΦΞΟΥΟάΨΪΝέΟάΟ! ΌΨΜΚΪΨΦ ! ΉΨαΟΦέΟΝΨΩΨΤέΩΚθά΢ΦΟΧΧΨέΜΚΫ! ·΢αΟΦΧΟΥέαβΟΦεάΚΤ΢ΟΠΟΤΚΤΜΫΟ ! ! !
 13. 13. ΑάΨέΜΚΫΡΚΩΪΨΞέΤά! ͼΫΟΝΨΩΨΧΟΦΧΨΝέ ! ΑΟΦΜεΧΚΫΚΦΨΦΞΟΥΟάΨΪΝέΟάΟ! ΌΨΜΚΪΨΦ ! ΉΨαΟΦέΟΝΨΩΨΤέΩΚθά΢ΦΟΧΧΨέΜΚΫ! ·΢αΟΦΧΟΥέαβΟΦεάΚΤ΢ΟΠΟΤΚΤΜΫΟ ΜΫΟΝΞΚΟΫάζΩΪΟ΢ΦέγΟΫάΜΨ ! ! !
 14. 14. ΑάΨέΜΚΫΡΚΩΪΨΞέΤά! ;ΟβΟΜεΟΩΥιΠΧεΟάέΪε ! ΑΟΦΜεΧΚΫΚΦΨΦΞΟΥΟάΨΪΝέΟάΟ! ΗΦΨΰ΢ιΦ΢ ΋ΩΨΤΨΣΫάΜ΢ΟΦΜΨΜΪΟΦιΨάΞείΚ ! ΉΨαΟΦέΟΝΨΩΨΤέΩΚθά΢ΦΟΧΧΨέΜΚΫ! ΍ΧΚΫΞΟΣΫάΜ΢άΟΥζΧΨάΨΥΤΨΜεΟΩΪΨΞΚΜΰε ΆεΩΨαΟΥΨΜΟαΟΫΤ΢ΨάΧΨΫ΢ΦΫιΤΥθΞιΦΜΨΜΪΟΦι ΩΪΨΞΚΠ΢΢ΨάΞείΚ !
 15. 15. ΑάΨέΜΚΫΡΚΩΪΨΞέΤά! ΉΪΨΞΚΟΦΨΪ΢Ν΢ΧΚΥζΧεΟΡΚΩαΚΫά΢ͼͺ΁ΨΩάΨΜ΢ΤΚΦ ! ΑΟΦΜεΧΚΫΚΦΨΦΞΟΥΟάΨΪΝέΟάΟ! ΅ΨιΥζΧΨΫάζθΤΥ΢ΟΧάΨΜ ΆΚΪΠΨΣ ΈάΫέάΫάΜ΢ΟΦΝΟΦΨΪΪΨιΫΩΨΫάΚΜΤΚΦ΢ ΉΨαΟΦέΟΝΨΩΨΤέΩΚθά΢ΦΟΧΧΨέΜΚΫ! ΆΚΪΠΚΜεβΟ ΄ΚαΟΫάΜΨΫάΚΛ΢ΥζΧΨΟ ΉΨΫάΚΜΤ΢ΜΩΪΟΞΫΤΚΡέΟΦεΟΫΪΨΤ΢ !
 16. 16. ΑάΨέΜΚΫΡΚΩΪΨΞέΤά! ΉΪΨηάΨΪΚΫΫΤΚΡεΜΚθάΜΫΟΩΨάΨΦέαάΨάΚΤΚι ΢ΧήΨΪΦΚΰ΢ιέΠΟΟΫάζΜΧΚΥ΢α΢΢ ΑΟΦΜεΧΚΫΚΦΨΦΞΟΥΟάΨΪΝέΟάΟ! ! ΉΨαΟΦέΟΝΨΩΨΤέΩΚθά΢ΦΟΧΧΨέΜΚΫ! ! ! !
 17. 17. ΑάΨέΜΚΫΡΚΩΪΨΞέΤά! ΉΪΨηάΨΪΚΫΫΤΚΡεΜΚθάΜΫΟΩΨάΨΦέαάΨάΚΤΚι ΢ΧήΨΪΦΚΰ΢ιέΠΟΟΫάζΜΧΚΥ΢α΢΢ ΑΟΦΜεΧΚΫΚΦΨΦΞΟΥΟάΨΪΝέΟάΟ! ͺΜΨάηάΨΧΚΫΚΦΨΦΞΟΥΟ΢ΧάΟΪΟΫέΟάΤΥ΢ΟΧάΚ ! ΉΨαΟΦέΟΝΨΩΨΤέΩΚθά΢ΦΟΧΧΨέΜΚΫ! ΂ΜΨάηάΨάΨΠΟ ! ! !
 18. 18. ͼαΟΦΜΚβΚΜεΝΨΞΚ! ΑάΨέΜΚΫΡΚΩΪΨΞέΤά! ΑΟΦΜεΧΚΫΚΦΨΦΞΟΥΟάΨΪΝέΟάΟ! ΄άΨΜΚβΤΥ΢ΟΧά! ͽΞΟΜεΟΝΨΛέΞΟάΟ΢ΫΤΚάζ! ΉΨαΟΦέΩΨΤέΩΚθά΢ΦΟΧΧΨέΜΚΫ!
 19. 19. ΉΟΪΫΨΧΚΠ ΤΥ΢ΟΧά
 20. 20. ΐΟΥΟΜΚι ΚέΞ΢άΨΪ΢ι ! ! ΐΟΥ΢΢ΡΚΞΚα΢ ΚέΞ΢άΨΪ΢΢ ! ΄ΨΧάΟΤΫά ΉΟΪΫΨΧΚΠ΢ ! ΋ΰΟΧΚΪ΢΢ ! ΌΪΟΛΨΜΚΧ΢ι
 21. 21. ΋ΟΝΦΟΧάε
 22. 22. ΉΟΪΜ΢αΧεΣΚΧΚΥ΢ΡΚέΞ΢άΨΪ΢΢ ͼΨΩΪΨΫε ΄άΨΧΚβ΢ΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥ΢΢αάΨΨΧ΢ΞΟΥΚθάΫΫ΢ΫάΟΦΨΣ! ΋ΤΨΥζΤΨ΢ί! ΆΟάΨΞ΢Τ΢ ͺΧΚΥ΢ΡΤΨΧΤέΪΟΧάΨΜ΢ΧάΟΪΜζθΫΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥιΦ΢ΧΚΛΥθΞΟΧ΢ιΡΚ ΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥιΦ΢ήΨΤέΫΝΪέΩΩε ΊΟΡέΥζάΚά ΈάαΟάΫΨΛγ΢Φ΢ίΚΪΚΤάΟΪ΢Ϋά΢ΤΚΦ΢ΐͺ
 23. 23. ·ΚΫ΢ΧάΟΪΟΫέθάάΟΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥ΢ ΤΨάΨΪεΟΜΟΞέάΫΟΛι ΩΪ΢ΜΡΚ΢ΦΨΞΟΣΫάΜ΢΢ΫΧΚβ΢Φ ΩΪΨΞέΤάΨΦΨΫΨΛΟΧΧεΦΨΛΪΚΡΨΦ΢ ΫΩΨΫΨΛΧεΩΪ΢ΧΟΫά΢ΦΚΤΫ΢ΦέΦΜεΝΨΞε Λ΢ΡΧΟΫέαΟΪΟΡ΢ΧάΟΪΧΟά
 24. 24. ͼεΞΟΥΟΧ΢ΟΝΪέΩΩ ͼΨΩΪΨΫε ͼαΟΦΪΚΡΧ΢ΰΚΦΟΠΞέΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥιΦ΢!΄ΚΤ΢ΟέΧ΢ίΨΫΨΛΟΧΧΨΫά΢Μ ΩΨΜΟΞΟΧ΢΢ΩΨΡΜΨΥιθγ΢ΟΜεΞΟΥ΢άζΝΪέΩΩε! ΊΟΡέΥζάΚά ΑΟΪΧΨΜΨΟΨΩ΢ΫΚΧ΢ΟΰΟΥΟΜείΝΪέΩΩ
 25. 25. ͼεΞΟΥΟΧ΢ΟΩΟΪΫΨΧΚΠΟΣ ͼεΞΟΥιΟΦΜΚΠΧεΟΞΥιΰΟΥΟΜΨΣΝΪέΩΩε ΩΚΪΚΦΟάΪεΩΪ΢ΪΟβΟΧ΢΢ά΢Ω΢αΧείΡΚΞΚα ΜΡΚΞΚΧΧΨΦΤΨΧάΟΤΫάΟ ͺΤά΢ΜΧΨΫάζͼΨΡΪΚΫάΈΩεά΢ΫΩΨΥζΡΨΜΚΧ΢ι΢ΧάΟΪήΟΣΫΚ΋άΪΚΫάζΤ ΩΪ΢ΤΥθαΟΧ΢ιΦͽΨάΨΜΧΨΫάζάΪΚά΢άζΞΟΧζΝ΢ΧΚΪΚΡΜΥΟαΟΧ΢ι ΩΟΪΟΦΟΧΧΚιβΤΚΥΚ ;ΥιΤΚΠΞΨΣβΤΚΥεΡΚΞΚΟΦΪΚΡΦΟΪΧΨΫάζ ·ΚΩΪ΢ΦΟΪΦΧΨΝΨΫΪΟΞΧΟΦΟΧζβΟΫΪΟΞΧΟΝΨΦΚΥΨΧΟά ·ΚΤΚΠΞΨΣβΤΚΥΟΛέΞΟάΩΨΧΟΫΤΨΥζΤέάΨαΟΤłΩΟΪΟΦΟΧΧείΞΥι ΤΚΠΞΨΣΰΟΥΟΜΨΣΝΪέΩΩε
 26. 26. ΉΟΪΫΨΧΚΠ΢
 27. 27. ΄ΚΤΜεΞΟΥιάζΩΟΪΫΨΧέ ΋ΛΨΪΞΚΧΧεί ΂ΧάΟΪΜζθΩΪΨΫάΨΩΨΝΨΜΨΪ΢άΟΫΜΚβ΢Φ΢ΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥιΦ΢ΨάΨΦΤΚΤ΢ΟέΧ΢ί ΩΪΨΛΥΟΦε΢ΤΚΤΨΧ΢΢ίΪΟβΚθά΂Υ΢ΫΩΪΨΫ΢άΟΩΪΨΞΚΜΰΨΜΩΪΨηάΨ ΈΩΪΨΫΩΨΫΥΟηάΨΝΨΦΨΠΧΨΫΨΫάΚΜ΢άζΨΩΪΨΫΧ΢ΤΐΟΥζłΜεΞΟΥ΢άζΩΟΪΟΫΟΤΚθγ΢ΟΫι ΤΨΧάΟΤΫάε΢ΩΪΨΛΥΟΦεΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥΟΣ΢ΧΚ΢ίΨΫΧΨΜΚΧ΢΢ΪΚΡΛ΢άζΚέΞ΢άΨΪ΢θ ·ΚΛΥθΞΟΧ΢ΟΟΫΥ΢ΟΫάζΜΨΡΦΨΠΧΨΫάζΩΨΧΚΛΥθΞΚΣάΟΡΚάΟΦΤΚΤΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥ΢ ΜΡΚ΢ΦΨΞΟΣΫάΜέθάΫΜΚβ΢Φ ΢Υ΢ΚΧΚΥΨΝ΢αΧεΦΫΚΣάΨΦ΢Υ΢έΫΥέΝΨΣ ! ΑάΨέΡΧΚΟΦ ΄άΨΧΚβ΢ΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥ΢ ΐΟΥ΢΢ΡΚΞΚα΢ΧΚβ΢ίΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥΟΣ ΄ΨΧάΟΤΫάΛέΞέγΟΝΨb΢ΫΩΨΥζΡΨΜΚΧ΢ιΧΚβΟΝΨΫΚΣάΚ ΄ΥθαΟΜεΟ΢ΜάΨΪΨΫάΟΩΟΧΧεΟΩΟΪΫΨΧε
 28. 28. ΁ΚαΟΦΧέΠΧεΩΟΪΫΨΧΚΠ΢ ΉΟΪΫΨΧΚΠΤΨΧάΟΣΧΟΪΞΥιάΪΟΛΨΜΚΧ΢Σ ΉΨΦΨΝΚΟάΫ΢ΧίΪΨΧ΢Ρ΢ΪΨΜΚάζΜ΢ΞΟΧ΢Ο ΤΨΦΚΧΞε ΄ΨΦΚΧΞΚΞΨΫάΨΜΟΪΧΟΣΩΪΟΞΫΤΚΡεΜΚΟά ΩΪΨΛΥΟΦε΢ΩΨΜΟΞΟΧ΢ΟΩΨΫΟά΢άΟΥΟΣ ΉΨΦΨΝΚΟάΩΪ΢Χ΢ΦΚάζΪΟβΟΧ΢ιΧΚΪΚΡΧεί ΫάΚΞ΢ιίΩΪΨΟΤάΚ
 29. 29. ΉΟΪΫΨΧΚΠ ΈΫΨΛΟΧΧΨΫά΢ΩΟΪΫΨΧΚΠΚ ΂Φι΢ήΨάΨ ͽΞΟΪΚΛΨάΚΟάΝΞΟΠ΢ΜΟάαΟΦέΜΥΟΤΚΟάΫι ΫΤΨΥζΤΨΥΟά ΂ΫάΨΪ΢ι ΤΚΤΜΨΡΧ΢ΤΥΚΩΪΨΛΥΟΦΚ ΐΟΥζ αάΨΫΟΣαΚΫίΨαέΩΨΥέα΢άζΜ΢άΨΝΟ ΈΩεά΢ΫΩΨΥζΡΨΜΚΧ΢ι΢ΧάΟΪήΟΣΫΚ ΎέΧΤΰ΢ιΩΟΪΫΨΧΚΠΚΜηΤΨΥΨΝ΢΢ΩΪΨΞέΤάΚ
 30. 30. ΄ΚΤ΢ΟΩΪΨΛΥΟΦε ΪΟβΚθάΩΟΪΫΨΧΚΠ΢ ΉΨΦΨΝΚθάέΞΟΪΠ΢ΜΚάζήΨΤέΫΧΚΝΥΚΜΧΨΦ΢ΧΟ έΜΥΟΤΚάζΫιή΢αΚΦ΢ ΊΟβΚθάΩΪΨΛΥΟΦέmΊΟΡ΢ΧΨΜΨΝΨΫΪΟΞΧΟΝΨ θΡΟΪΚ} ΊΟβΚθάΩΪΨΛΥΟΦέηΝΨΰΟΧάΪ΢αΧΨΝΨmΆΧΟάΚΤ έΞΨΛΧΨ}Ξ΢ΡΚΣΧΚ ΉΨΦΨΝΚθάΪΚΫΫάΚΜ΢άζΩΪ΢ΨΪ΢άΟάεΜ ΪΚΡΪΚΛΨάΤΟ΢ΧΟάΪΚά΢άζΜΪΟΦιΧΚΪΟΞΤ΢Ο ΢ΫΤΥθαΟΧ΢ι
 31. 31. ΋ΰΟΧΚΪ΢΢΢ άΪΟΛΨΜΚΧ΢ι
 32. 32. ΐΟΥ΢ ΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥΟΣ
 33. 33. ΐΟΥζ΢ΡΚΞΚα΢ ΩΟΪΫΨΧΚΠΚ ΐΟΥζŃηάΨάΨΪΚΞ΢αΟΝΨΨΧΜΨΨΛγΟΞΟΣΫάΜέΟά ΀ΟΥΚΟΦεΣΨΛΪΚΡΛέΞέγΟΝΨm΄ΚΤΜΫΟΫάΚΥΨ} ΁ΚΞΚα΢ŃηάΨβΚΝ΢ΤΨάΨΪεΟΨΧΩΪΟΞΩΪ΢Χ΢ΦΚΟάΞΥι ΞΨΫά΢ΠΟΧ΢ιΰΟΥ΢ ΋ΰΟΧΚΪ΢ΣŃηάΨΩΨΫΥΟΞΨΜΚάΟΥζΧΨΫάζΞΟΣΫάΜ΢ΣΩΪ΢ ΪΟβΟΧ΢΢ΡΚΞΚα΢
 34. 34. ͼειΫΧιΟΦΤΚΤ΢ΟέΧΚβ΢ί ΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥΟΣΰΟΥ΢ ͼεΞΟΥιΟΦΰΟΥ΢ΩΨΫΟγΟΧ΢ιΞΥιΤΚΠΞΨΣΩΟΪΫΨΧε ΋ΨΫάΚΜΥιΟΦάΚΛΥ΢ΰέΩΟΪΫΨΧεΰΟΥ΢ ΊΚΧΠ΢ΪέΟΦΰΟΥ΢ΩΨΜΚΠΧΨΫά΢ ! ΫάΪΚΧ΢ΰΚŃΤΥθαΟΜΚιΩΟΪΫΨΧΚŃΝΥΚΜΧΚιΰΟΥζ ! ͼΫΟαάΨΦΟβΚΟάΤΥθαΟΜΨΣΩΟΪΫΨΧΟŃΜεΤ΢ΞεΜΚΟΦ
 35. 35. ΉΪ΢ΦΟΪεΰΟΥΟΣΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥΟΣ m΄έΩ΢άζάΟΥΟήΨΧ0GZWUέΧΨΪΦΚΥζΧΨΝΨ ΩΪΨΞΚΜΰΚ} mͼεΛΪΚάζΤΚΤΨΣΩΨΤέΩΚάζήΨάΨΚΩΩΚΪΚά} m΍ΡΧΚάζΤΚΤΩΪΨΟίΚάζΤΨή΢ΫέΤΨΦΩΚΧ΢΢} m΍ΛΟΞ΢άζΫιαάΨΦΟΧιΧΟΤ΢Χέά} m΋ΜιΡΚάζΫιΫΤΨΦΩΚΧ΢ΟΣαάΨΛεέΡΧΚάζ ΤΚΤ΢ΟέΧ΢ίέΫΥΨΜ΢ι΢ΫΟΪΜ΢Ϋ}
 36. 36. ΉΪ΢ΦΟΪεΰΟΥΟΣΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥΟΣ m΄έΩ΢άζάΟΥΟήΨΧ0GZWUέΧΨΪΦΚΥζΧΨΝΨ ΩΪΨΞΚΜΰΚ} mͼεΛΪΚάζΤΚΤΨΣΩΨΤέΩΚάζήΨάΨΚΩΩΚΪΚά} m΍ΡΧΚάζΤΚΤΩΪΨΟίΚάζΤΨή΢ΫέΤΨΦΩΚΧ΢΢} m΍ΛΟΞ΢άζΫιαάΨΦΟΧιΧΟΤ΢Χέά} m΋ΜιΡΚάζΫιΫΤΨΦΩΚΧ΢ΟΣαάΨΛεέΡΧΚάζ ΤΚΤ΢ΟέΧ΢ίέΫΥΨΜ΢ι΢ΫΟΪΜ΢Ϋ} ΐΟΥ΢ΝΥΚΝΨΥε
 37. 37. ΈΫΧΨΜΧεΟΰΟΥ΢Λ΢ΡΧΟΫΚ ΉΨΞάΜΟΪΞ΢άζΡΚΤΚΡ ΁ΚΪΟΝ΢ΫάΪ΢ΪΨΜΚάζΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥι ;ΨΛ΢άζΫιΡΚΩΨΥΧΟΧ΢ιήΨΪΦε ΉΨΥέα΢άζΞΚΧΧεΟΨΩΪΨΫΚ ΉΨΥέα΢άζΪΚΡΪΟβΟΧ΢ΟΧΚΩΨΞΩ΢ΫΤέ ;ΨΛ΢άζΫιΫΦΟΧεάΚΪ΢ήΧΨΝΨΩΥΚΧΚ
 38. 38. ΄ΚΤ΢ΟΟγΟΛεΜΚθάΰΟΥ΢ ΍ΜΟΥ΢α΢άζΝΥέΛ΢ΧέΫΟΫΫ΢΢ ΉΨΜεΫ΢άζΜΨΡΜΪΚάΧΨΫάζΚέΞ΢άΨΪ΢΢ ͼΨΜΥΟαζΜΨΜΡΚ΢ΦΨΞΟΣΫάΜ΢Ο ΍ΜΟΥ΢α΢άζιΞΪΨΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥΟΣ ΋ΩΪΨΜΨΰ΢ΪΨΜΚάζΜ΢ΪέΫΧΨΟΪΚΫΩΪΨΫάΪΚΧΟΧ΢Ο
 39. 39. ΋ΰΟΧΚΪ΢΢
 40. 40. ΋ΰΟΧΚΪ΢ΣmΤΚΤΟΫάζ} ΄ΚΤΜΨΡΧ΢ΤΥΚΩΪΨΛΥΟΦΚ ΄ΚΤΩΟΪΫΨΧΚΠΩΟΪΟβΟΥΤΟΟΪΟβΟΧ΢θ ΄ΚΤ΢ΟβΚΝ΢ΟΦέΧΚΞΨΩΪΟΞΩΪ΢Χιάζ ΛΟΡΜΚβΟΝΨΩΪ΢ΥΨΠΟΧ΢ι΢Υ΢ΫΚΣάΚ ΄ΚΤΨΧΩΨΥέα΢ΥΩΪΨή΢ά ΢Υ΢ΩΨαΟΦέέΧΟΝΨΧΟΩΨΥέα΢ΥΨΫζ ΄έΞΚΨΧΩΨβΟΥΩΨΫΥΟΫΰΟΧΚΪ΢ι
 41. 41. ΋ΰΟΧΚΪ΢ΣmΤΚΤΫάΚΧΟά} ΄ΚΤΜΨΡΧ΢ΤΥΚΩΪΨΛΥΟΦΚ ΄ΚΤΩΟΪΫΨΧΚΠΩΟΪΟβΟΥΤΟΟΪΟβΟΧ΢θ ΄ΚΤ΢ΟβΚΝ΢ΟΦέΧΚΞΨΩΪΟΞΩΪ΢Χιάζ ΫΩΨΦΨγζθΧΚβΟΝΨΩΪ΢ΥΨΠΟΧ΢ιΫΚΣάΚ ΄ΚΤΨΧΩΨΥέα΢ΥΩΪΨή΢ά ΢αΟΦΫ΢άέΚΰ΢ιΫάΚΥΚΥέαβΟ ΄έΞΚΨΧΩΨβΟΥΩΨΫΥΟΫΰΟΧΚΪ΢ι
 42. 42. ΌΪΟΛΨΜΚΧ΢ι΢ ήέΧΤΰ΢ΨΧΚΥζΧΨΫάζ
 43. 43. ΋ΨΫάΚΜΥιΟΦ΢ΨΩά΢Φ΢Ρ΢ΪέΟΦάΪΟΛΨΜΚΧ΢ι ·ΚΩΪ΢ΦΟΪΦεΩΨΦΨΝΚΟΦΜεΛΪΚάζήΨάΨΚΩΩΚΪΚά ΋ΟΦΟΧͺΥζάΨΜ ΦΟΧΟΞΠΟΪί΢ΩΫάΟΪ ͿΤΚάΟΪ΢ΧΚ΋άΟΩΚΧΨΜΧΚ ΩΟΧΫ΢ΨΧΟΪ ͼεΛΪΚάζΩΨΧΚΛΨΪέ ίΚΪΚΤάΟΪ΢Ϋά΢Τ ΉΨΧιάζΦΨΠΧΨΥ΢ ΞΨΜΟΪιάζΦΚΝΚΡ΢Χέ ΍ΛΟΞ΢άζΫιαάΨΧΟ ΩΟΪΟΩΥΚά΢Υ ΉΨΥέα΢άζ ΤΨΧΫέΥζάΚΰ΢θ ΩΪΨΞΚΜΰΚ ΉΨΥέαΚΟΦΜΟΫάΪΟΛΨΜΚΧ΢Σ
 44. 44. ΉΪΨΟΤά΢ΪΨΜΚΧ΢Ο ήέΧΤΰ΢ΨΧΚΥζΧΨΫά΢ каталог товаров подробные обзоры товаров визард (гуру) достоверные отзывы о сервисе достоверные отзывы о товаре возможность вернуть товар без переплаты инструкции в формате pdf понять, что покупать • • • • найти конкретный товар • понять, как пользоваться • • убедиться в качестве товара • • убедиться в надежности поставщика • • функция гарантирует получение ценности функция существенно помогает получению ценности
 45. 45. ΉΪΨΟΤά΢ΪΨΜΚΧ΢Ο ήέΧΤΰ΢ΨΧΚΥζΧΨΫά΢ каталог товаров подробные обзоры товаров визард (гуру) достоверные отзывы о сервисе достоверные отзывы о товаре возможность вернуть товар без переплаты инструкции в формате pdf понять, что покупать • • • • найти конкретный товар • понять, как пользоваться • • убедиться в качестве товара • • убедиться в надежности поставщика • • затраты 80 240 120 230 150 7000 15 время 9 12 8 40 24 2 1
 46. 46. ΊΚΡΛ΢ΪΚΟΦΫιΫ΢ΫάΨαΧ΢ΤΚΦ΢ ΄ΚΤ΢Ο΢ΫάΨαΧ΢Τ΢άΪΚή΢ΤΚΦεΦΨΠΟΦΩΪ΢ΜΥΟαζΛΟΡΞΨΩΨΥΧ΢άΟΥζΧείΞΟΧΟΝ! ΋έγΟΫάΜέθγ΢ΟέΤΨΦΩΚΧ΢΢ΛΚΡεΞΚΧΧεί ·ΚΤΨΩΥΟΧΧΚι΢ΡΜΟΫάΧΨΫάζΛΪΟΧΞΚ ͻΨΥζβΨΣΨΛδΟΦέΧ΢ΤΚΥζΧΨΣ΢ΧήΨΪΦΚΰ΢΢ ΄ΚΤΚιΪΟΤΥΚΦΧΚιΚΤά΢ΜΧΨΫάζέΠΟΟΫάζ! ΍ΠΟΫέγΟΫάΜέθγΚιΨήΥΚΣΧΪΟΤΥΚΦΚ ΉΪΨΜΟΞΟΧ΢ΟΚΤΰ΢Σ ͻΨΧέΫΧεΟΩΪΨΝΪΚΦΦε ΑΟΦΩΨΥζΡέθάΫιΧΚβ΢ΤΨΧΤέΪΟΧάε! ΈάΤέΞΚΩΪ΢ίΨΞιάΩΨΫΟά΢άΟΥ΢ΤΦΟΫάΧεΦήΟΞΟΪΥζΧεΦΦ΢ΪΨΜεΦΤΨΧΤέΪΟΧάΚΦ! ·ΚαάΨΦεάΪΚά΢ΦΪΟΤΥΚΦΧεΣΛθΞΠΟά! ΄ΨΧάΟΤΫά5'1ΆΟΞ΢ΣΧΚιΪΟΤΥΚΦΚ΄ΨΧάΟΧάΩΨΞΞΟΪΠΤΚ
 47. 47. ΋ΰΟΧΚΪ΢΢łΚΪάΟήΚΤάεłηΤΪΚΧε ΈΩ΢ΫεΜΚΟΦΫΰΟΧΚΪ΢΢ ΗάΨΨΩ΢ΫΚΧ΢ΟβΚΝΨΜΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥι ΩΨΞΨΪΨΝΟΤΰΟΥ΢ΟΝΨΜ΢Ρ΢άΚ Ύ΢ΤΫ΢ΪέΟΦΚΪάΟήΚΤάε ΈΛδΟΤάεΤΨάΨΪεΟΜΫάΪΟαΚθάΫι ΜάΪΟΛΨΜΚΧ΢ιί΢ΫΰΟΧΚΪ΢ιίΪΟβΟΧ΢ιΡΚΞΚα ΄ΨΦΩΨΧέΟΦΚΪάΟήΚΤάεΩΨηΤΪΚΧΚΦ;ΚΟΦηΤΪΚΧΚΦ ΧΚΡεΜΚΧ΢ι ΌΚΤαάΨΛεΩΨΧΚΡεΜΚΧ΢θηΤΪΚΧΚΛεΥΨΩΨΧιάΧΨαάΨάΚΦ ΩΪΨ΢ΫίΨΞ΢ά Ί΢ΫέΟΦΤΚΪάέΩΟΪΟίΨΞΨΜ
 48. 48. ;΢ΚΝΪΚΦΦΚ ΞΟΣΫάΜ΢Σ΢ ΫΨΫάΨιΧ΢Σ
 49. 49. ΋ΚΦεΟΜΚΠΧεΟ ΫάΪΚΧ΢ΰεΫΚΣάΚ ͼίΨΞε ΐΟΥ΢ ΋άΪΚΧ΢ΰεΧΚΜ΢ΝΚΰ΢΢ ΋άΪΚΧ΢ΰεΧΚΝΪΟΜΚ ΋άΚΪάΨΜΚι
 50. 50. .CPFKPIRCIG ΋ΰΟΧΚΪ΢ΣΩΨΫΟγΟΧ΢ιΫΚΣάΚΧΚα΢ΧΚΟάΫιΞΨΫΚΣάΚ ΍ΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥιΜΨΡΧ΢ΤΚΟάΩΪΨΛΥΟΦΚΈΧΟΟΦεΫΥΟΧΧΨ ήΨΪΦέΥ΢ΪέΟά΢ΧΟΫΟάΜ΢ΧάΟΪΧΟά ΉΨάΨΦ΢Ρ΢ΧάΟΪΧΟάΚΩΨΩΚΞΚΟάΧΚΤΚΤέθάΨΫάΪΚΧ΢ΰέ ΫΚΣάΚ ΧΚΤΨάΨΪΨΣΟΝΨΫΰΟΧΚΪ΢ΣΞΨΥΠΟΧΩΪΨΞΨΥΠ΢άζΫι ΌΚΤΚιΫάΪΚΧ΢ΰΚΧΚΡεΜΚΟάΫιNCPFKPIRCIG
 51. 51. ΄ΚΤ΢ΟΛεΜΚθά ΫάΪΚΧ΢ΰεΩΪ΢ΡΟΦΥΟΧ΢ι ΋άΪΚΧ΢ΰΚάΨΜΚΪΚ ΋άΪΚΧ΢ΰΚΤΚάΟΝΨΪ΢΢ ΋άΪΚΧ΢ΰΚΚΤΰ΢΢ ΋άΚάζι ͽΥΚΜΧΚιΫάΪΚΧ΢ΰΚ΢Υ΢ΫάΪΚΧ΢ΰΚΪΚΡΞΟΥΚ
 52. 52. ;ΪέΝ΢ΟΫάΪΚΧ΢ΰε ΊΚΡΜΨΞιγ΢ΟΫάΪΚΧ΢ΰεŃΫάΪΚΧ΢ΰεΤΨάΨΪεΟΩΨΦΨΝΚθά ΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥθΜεΛΪΚάζΨΞ΢Χ΢ΡΧΟΫΤΨΥζΤ΢ίΫΰΟΧΚΪ΢ΟΜ ·ΚΩΪ΢ΦΟΪΝΥΚΜΧΚιΫάΪΚΧ΢ΰΚΫΚΣάΚ ·ΚΝΪΟΜΚθγ΢ΟΫάΪΚΧ΢ΰεŃΫάΪΚΧ΢ΰεΩΨΦΨΝΚθγ΢Ο ΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥθΩΨΧιάζαάΨΟΝΨΜεΛΨΪΞΟΣΫάΜ΢άΟΥζΧΨ ίΨΪΨβ΢Σ·ΚΩΪ΢ΦΟΪΫάΪΚΧ΢ΰεΨΛΡΨΪΧείΫάΚάΟΣΫάΪΚΧ΢ΰε ΫΪΚΜΧΟΧ΢ιάΨΜΚΪΨΜ ΋ΟΪΜ΢ΫΧεΟ΢ΧΚΜ΢ΝΚΰ΢ΨΧΧεΟΫάΪΚΧ΢ΰεŃΫάΪΚΧ΢ΰε ΩΨΦΨΝΚθγ΢ΟΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥθΧΚΣά΢ΧέΠΧέθΟΦέ ΢ΧήΨΪΦΚΰ΢θ·ΚΩΪ΢ΦΟΪΫάΪΚΧ΢ΰεΪΟΡέΥζάΚάΨΜΩΨ΢ΫΤΚ ΫάΪΚΧ΢ΰεΜ΢ΡΚΪΞΨΜ΢Υ΢ΫάΪΚΧ΢ΰεΫή΢ΥζάΪΚΦ΢
 53. 53. ΈΫΨΛεΟΫΥέαΚ΢ ΊΚΛΨάΚΫΩΨΜάΨΪΧΨΣ ΩΪΨΞΚΠΟΣ ΉΨΥζΡΨΜΚάΟΥζέΠΟ ΨάΜΟά΢ΥΧΚΦΧΨΝ΢Ο ΜΨΩΪΨΫε ·ΟΡΚΫάΚΜΥιΣάΟΟΝΨ ΩΨΜάΨΪιάζΧΟΧέΠΧεΟ ΨΩΟΪΚΰ΢΢ ͼΚΠΧΨαάΨΛεΨΧΛεΫάΪΨ ΜΫΩΨΦΧ΢ΥΥΨΝ΢Τέ ΧΚΜ΢ΝΚΰ΢΢·ΚΩΪ΢ΦΟΪ ΩΨΜάΨΪ΢ΥΡΚΤΚΡ ΏΨΪΨβΨΛεΩΪΨιΜ΢άζ ΡΚΛΨάέ΢ΛΥΚΝΨΞΚΪΧΨΫάζ ΉΪΟΞΥΨΠ΢άζΫΤ΢ΞΤέΡΚ ΩΨΜάΨΪΧέθΩΨΤέΩΤέ ΧΚΩΪ΢ΦΟΪ ;Υ΢άΟΥζΧΚι ΩΪΨΞΚΠΚ ΑΚΫάΨΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥ΢ ΩΨΤέΩΚθάΧΟΩΪ΢ΩΟΪΜΨΦ ΩΨΫΟγΟΧ΢΢ ΉΨΦΨΝ΢άΟ΢ΦΩΨΞΟΥ΢άζΫι ΢ΧήΨΪΦΚΰ΢ΟΣ ΉΨΤΚΠ΢άΟαάΨΨΧ΢ ΫΦΨάΪΟΥ΢ΜΩΪΨβΥεΣΪΚΡ ΉΪΟΞΥΨΠ΢άΟΩΨΞΩ΢ΫΚάζΫι ΧΚΪΚΫΫεΥΤέ ΉΨΦΨγζΜάΟΥΟήΨΧΧΨΣ ΩΪΨΞΚΠΟ ΈαΟΧζΜΚΠΧΨέΦΟάζ ΨάΤΪεάζΨΞΧέ΢άέΠΟ ΫάΪΚΧ΢ΰέ ΈαΟΧζΜΚΠΧΨ΢ΦΟάζ ΩΪΨΫάέθΞΥιΨΛδιΫΧΟΧ΢ι ΩΨάΟΥΟήΨΧέΧΚΜ΢ΝΚΰ΢θ łΉΪΨΫάεΟΚΞΪΟΫΚ łͼΧιάΧέθΫάΪέΤάέΪέ ΨάΞΟΥζΧΨΣΫάΪΚΧ΢ΰε łΑΟάΤΨΟΡΨΧ΢ΪΨΜΚΧ΢Ο ΋ΚΣάΞΨΥΠΟΧΩΨΤΚΡεΜΚάζ άΨαάΨΩΨΞΤΪΟΩ΢ά έΫάΧΨΟΜεΫΤΚΡεΜΚΧ΢Ο ł΂ΡΨΛΪΚΠΟΧ΢ΟάΨΜΚΪΚ ł·ΚΝΥιΞΧΨΟΫΪΚΜΧΟΧ΢Ο ł΄ΨΧΫάΪέΤά΢ΜΧεΟ ΫίΟΦε
 54. 54. ΉΪΨάΨά΢Ω
 55. 55. ΋άΚΞ΢΢ΩΪΨάΨά΢ΩΚ ·ΚΡΜΚΧ΢Ο΢ΨΩ΢ΫΚΧ΢ΟΫέά΢ΩΪΨΞέΤάΚ ΉΟΪΜεΣΩΪΨάΨά΢ΩΝΥΚΜΧΨΝΨηΤΪΚΧΚ ΉΟΪΜεΣΩΪΨάΨά΢ΩάΨαΟΤΜίΨΞΚ ΄ΚΪάΚΫΨΫάΨιΧ΢Σ ΄Υ΢ΤΚΛΟΥζΧεΣΩΪΨάΨά΢ΩΜέΫάΪΨΣΫάΜΟ ͺΥζήΚΫΪΟΚΥζΧεΦ΢ΞΚΧΧεΦ΢΢θΡΟΪΚΦ΢
 56. 56. ιΫάΚΞ΢ι ΩΪΨάΨά΢ΩΚŃάΟΤΫά ͿΫΥ΢ΦεΫΨΡΞΚΞ΢Φ΢ΧάΟΪήΟΣΫ ΌΨΪΟβ΢ΦΩΪΨΛΥΟΦέάΚΤ΢ίάΨΥθΞΟΣ ͻΥΚΝΨΞΚΪιάΚΤ΢ΦάΨΫΜΨΣΫάΜΚΦΩΪΨΞέΤάΚ
 57. 57. ιΜΟΪΫ΢ι ͿΫΥ΢ΦεΫΨΡΞΚΞ΢ΦΩΥΚάήΨΪΦέΞΥιΫΨΡΞΚΧ΢ιΨάΡεΜΨΜ ΥθΞΟΣΤΨάΨΪεΟ΢ΡΪΟΞΤΚΩέάΟβΟΫάΜέθά΢ΧΟέΦΟθά ΝΪΚΦΨάΧΨήΨΪΦέΥ΢ΪΨΜΚάζΫΜΨ΢ΦεΫΥ΢΢ΝΟΧΟΪ΢ΪΨΜΚάζ ΤΚαΟΫάΜΟΧΧεΣΤΨΧάΟΧά ΌΨΦεΪΟβ΢ΦΩΪΨΛΥΟΦέΧΟΜΨΡΦΨΠΧΨΫά΢ΜεΪΚΡ΢άζΫΟΛι΢ ΪΚΫΫΤΚΡΚάζΨΫΜΨ΢ίΜΩΟαΚάΥΟΧ΢ιίΤΪΚΫ΢ΜΨ΢ηήήΟΤάΧΨ ͻΥΚΝΨΞΚΪιΧΚά΢ΜΧεΦΫΪΟΞΫάΜΚΦ΢ΩΨΦΨγΧ΢ΤΚΦΧΟ ΞΚθγ΢ΦΧΚΩ΢ΫΚάζΥ΢βΧΟΟ΢έΞΨΛΧΨΦέ΢ΧάΟΪήΟΣΫέ ΜΨΡΦΨΠΧΨΫά΢ΥΟΝΤΨΨΛΪΚΛΨάΚάζήΨάΤ΢έΞΨΛΧΨΦέ ΢ΧάΟΪήΟΣΫέ΢ΦΟίΚΧ΢ΡΦέβΚΪ΢ΧΝΚ
 58. 58. ιΜΟΪΫ΢ι ͿΫΥ΢ΦεΫΨΡΞΚΞ΢ΦΩΥΚάήΨΪΦέΞΥιΫΨΡΞΚΧ΢ιΨάΡεΜΨΜ ΥθΞΟΣΤΨάΨΪεΟ΢ΡΪΟΞΤΚΩέάΟβΟΫάΜέθά΢ΧΟέΦΟθά ΝΪΚΦΨάΧΨήΨΪΦέΥ΢ΪΨΜΚάζΫΜΨ΢ΦεΫΥ΢΢ΝΟΧΟΪ΢ΪΨΜΚάζ ΤΚαΟΫάΜΟΧΧεΣΤΨΧάΟΧά ΌΨΦεΪΟβ΢ΦΩΪΨΛΥΟΦέΧΟΜΨΡΦΨΠΧΨΫά΢ΜεΪΚΡ΢άζΫΟΛι΢ ΪΚΫΫΤΚΡΚάζΨΫΜΨ΢ίΜΩΟαΚάΥΟΧ΢ιίΤΪΚΫ΢ΜΨ΢ηήήΟΤάΧΨ ͻΥΚΝΨΞΚΪιΧΚά΢ΜΧεΦΫΪΟΞΫάΜΚΦ΢ΩΨΦΨγΧ΢ΤΚΦΧΟ ΞΚθγ΢ΦΧΚΩ΢ΫΚάζΥ΢βΧΟΟ΢έΞΨΛΧΨΦέ΢ΧάΟΪήΟΣΫέ ΜΨΡΦΨΠΧΨΫά΢ΥΟΝΤΨΨΛΪΚΛΨάΚάζήΨάΤ΢έΞΨΛΧΨΦέ ΢ΧάΟΪήΟΣΫέ΢ΦΟίΚΧ΢ΡΦέβΚΪ΢ΧΝΚ m·ΟΜΟΪθ} Ϋ΋άΚΧ΢ΫΥΚΜΫΤ΢Σ
 59. 59. ιΜΟΪΫ΢ι ͿΫΥ΢ΦεΫΨΡΞΚΞ΢ΦΫΚΣάΤΨάΨΪεΣΧΟΛέΞΟάΩΨΡΜΨΥιάζ Ω΢ΫΚάζΥ΢βΧΟΟάΨΚΜάΨΪέΛέΞΟάΩΪΨγΟήΨΪΦέΥ΢ΪΨΜΚάζ ΫΜΨ΢ΦεΫΥ΢ΨΩέάΟβΟΫάΜ΢ιίΛΥΚΝΨΞΚΪιάΨΦέαάΨΦεΫΥζ ΫάΚΧΟΤΨΪΨαΟ΢ΩΨΧιάΧΟΣ ͿΫΥ΢ΦεΫΨΡΞΚΞ΢ΦΫΚΣάΤΨάΨΪεΣΛέΞΟάΩΨΦΨΝΚάζ ΨΛΪΚΛΚάεΜΚάζήΨάΤ΢άΨέΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥιΛέΞέά ΩΨΥέαΚάζΫιΩΪ΢Υ΢αΧεΟήΨάΤ΢ΛΥΚΝΨΞΚΪιάΨΦέαάΨ ΨΛΪΚΛΨάΚΧΧεΟήΨάΤ΢ΛέΞέάΜεΝΥιΞΟάζΥέαβΟ
 60. 60. ιΜΟΪΫ΢ι ͿΫΥ΢ΦεΫΨΡΞΚΞ΢ΦΫΨΨΛγΟΫάΜΨΞΥιΩέάΟβΟΫάΜΟΧΧ΢ΤΨΜ άΨΪΟβ΢ΦΩΪΨΛΥΟΦέΩέάΟβΟΫάΜΟΧΧ΢ΤΨΜέΤΨάΨΪείΧΟά ΤΨΦΩΚΧ΢΢ΞΥιΩέάΟβΟΫάΜ΢ΣΩΨΦΨΠΟΦ΢ΦΧΚΣά΢ ΩΨΩέάα΢ΤΚΛΥΚΝΨΞΚΪι΢ΧάΟΝΪΚΰ΢΢ΫΫΨΰΫΟάιΦ΢ Μ΢ΪΚΥζΧΨΫά΢΢ΪΟΣά΢ΧΝΨΜΨΣΫ΢ΫάΟΦΟ
 61. 61. ιΜΟΪΫ΢ι ͿΫΥ΢ΦεΫΨΡΞΚΞ΢ΦΫΟΪΜ΢ΫΧΚΤΨάΨΪΨΦΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥζ ΫΦΨΠΟάΩΪ΢ΫΨΟΞ΢ΧιάζΫιΤΫΜΨ΢ΦΞΪέΡζιΦΜΩΨΟΡΞΤΟάΨ ΦεΪΟβ΢ΦΩΪΨΛΥΟΦέΩΨ΢ΫΤΚΤΨΦΩΚΧ΢΢ΞΥιΩέάΟβΟΫάΜ΢Σ ΛΥΚΝΨΞΚΪιάΨΦέαάΨΞΪέΡζιΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥιΛέΞέά ΡΚΪΚΧΟΟΩ΢ΫΚάζΨΫΜΨ΢ίΩΥΚΧΚί΢ΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥζΛέΞΟά ΡΧΚάζΤέΞΚ΢ΤΨΝΞΚΟΞέάΟΝΨΞΪέΡζι΢ΫΦΨΠΟάΤΧ΢Φ ΩΪ΢ΫΨΟΞ΢Χ΢άζΫι
 62. 62. ιΜΟΪΫ΢ι ͿΫΥ΢ΦεΫΨΡΞΚΞ΢ΦΫΟΪΜ΢ΫΤΨάΨΪεΣΛέΞΟάΝΚΪΚΧά΢ΪΨΜΚάζ ΨΛδΟΤά΢ΜΧΨΫάζΨάΡεΜΨΜάΨΦεΪΟβ΢ΦΩΪΨΛΥΟΦέΞΨΜΟΪ΢ι Τ΢ΧήΨΪΦΚΰ΢΢ΨάέΪή΢ΪΦΚί΢ΨάΟΥιίΛΥΚΝΨΞΚΪιάΨΦέ αάΨΦεΛέΞΟΦΩΪΨΡΜΚΧ΢ΜΚάζΤΥ΢ΟΧάΨΜαΟΪΟΡΞΟΧζΩΨΫΥΟ ΡΜΨΧΤΚΜή΢ΪΦέ΢αΟΪΟΡΧΟΞΟΥθΩΨΫΥΟάέΪΚ
 63. 63. ͻΚΪζΟΪ ΫΥΨΠΧΨΫάζΦΟβΚθγΚιΩΨΥέα΢άζΠΟΥΚΟΦΨΟ ͿΫΥ΢ΦεΫΨΡΞΚΞ΢ΦΫΟΪΜ΢ΫΤΨάΨΪεΣΛέΞΟάΝΚΪΚΧά΢ΪΨΜΚάζ ΨΛδΟΤά΢ΜΧΨΫάζΨάΡεΜΨΜάΨΦεΪΟβ΢ΦΩΪΨΛΥΟΦέΞΨΜΟΪ΢ι Τ΢ΧήΨΪΦΚΰ΢΢ΨάέΪή΢ΪΦΚί΢ΨάΟΥιίΛΥΚΝΨΞΚΪιάΨΦέ αάΨΦεΛέΞΟΦΩΪΨΡΜΚΧ΢ΜΚάζΤΥ΢ΟΧάΨΜαΟΪΟΡΞΟΧζΩΨΫΥΟ ΡΜΨΧΤΚΜή΢ΪΦέ΢αΟΪΟΡΧΟΞΟΥθΩΨΫΥΟάέΪΚ
 64. 64. ͻΚΪζΟΪ ΫΥΨΠΧΨΫάζΦΟβΚθγΚιΩΨΥέα΢άζΠΟΥΚΟΦΨΟ ͿΫΥ΢ΦεΫΨΡΞΚΞ΢ΦΫΟΪΜ΢ΫΤΨάΨΪεΣΛέΞΟάΝΚΪΚΧά΢ΪΨΜΚάζ ΨΛδΟΤά΢ΜΧΨΫάζΨάΡεΜΨΜάΨΦεΪΟβ΢ΦΩΪΨΛΥΟΦέΞΨΜΟΪ΢ι Τ΢ΧήΨΪΦΚΰ΢΢ΨάέΪή΢ΪΦΚί΢ΨάΟΥιίΛΥΚΝΨΞΚΪιάΨΦέ αάΨΦεΛέΞΟΦΩΪΨΡΜΚΧ΢ΜΚάζΤΥ΢ΟΧάΨΜαΟΪΟΡΞΟΧζΩΨΫΥΟ ΡΜΨΧΤΚΜή΢ΪΦέ΢αΟΪΟΡΧΟΞΟΥθΩΨΫΥΟάέΪΚ ΐΟΧΧΨΫάζ άΨΪΚΞ΢αΟΝΨΤΥ΢ΟΧάΨάΞΚΟάΞΟΧζΝ΢
 65. 65. ͿΫΥ΢ΦεΫΨΡΞΚΞ΢ΦΫΟΪΜ΢ΫΤΨάΨΪεΣΛέΞΟάΝΚΪΚΧά΢ΪΨΜΚάζ ΨΛδΟΤά΢ΜΧΨΫάζΨάΡεΜΨΜάΨΦεΪΟβ΢ΦΩΪΨΛΥΟΦέΞΨΜΟΪ΢ι Τ΢ΧήΨΪΦΚΰ΢΢ΨάέΪή΢ΪΦΚί΢ΨάΟΥιίΛΥΚΝΨΞΚΪιάΨΦέ αάΨΦεΛέΞΟΦΩΪΨΡΜΚΧ΢ΜΚάζΤΥ΢ΟΧάΨΜαΟΪΟΡΞΟΧζΩΨΫΥΟ ΡΜΨΧΤΚΜή΢ΪΦέ΢αΟΪΟΡΧΟΞΟΥθΩΨΫΥΟάέΪΚ ΌιΠΟΥΚιΪΚΛΨάΚ΢ΫΟΪζΟΡΧεΟ ΡΚάΪΚάε
 66. 66. ΋ΚΦεΣΝΥΚΜΧεΣ ηΤΪΚΧΞΥιΩΟΪΫΨΧΚΠΚ ΑάΨΨΧέΜ΢Ξ΢ά! ΑάΨΨΧΞΨΥΠΟΧ ΩΨΧιάζΫΞΟΥΚάζ! ΑάΨΧΚΦΧέΠΧΨ ΧΚΜείΨΞΟ! ΄ΚΤαΟΥΨΜΟΤ ΩΨΩΚΥΫθΞΚ! ! ΄ΚΤΨΣέΧΟΝΨ ΦΨά΢Μ!
 67. 67. ! ;Έ΅΀·ΈͻΕΌΖ·Ϳ΋΄Έ΅Ζ΄Έ ΉΈ΄Έ΅Ϳ·΂΃ΉΊΈΌΈΌ΂ΉΈͼ ΑάΨΛεΜε΢ίΫΪΚΜΧ΢ΜΚΥ΢ΚΧΟΨάΫάΚ΢ΜΚΥ΢ ! ΉΟΪΜεΟΩΪΨάΨά΢ΩεΧΟΡΚΫΥέΠ΢ΜΚθάΜΚβΟΣ ΜΟΪε ΗάΨΩΪΨΫάΨΥΨΩΚάΚαάΨΛεΤΨΩΚάζΫιΜ ΪΟΚΥζΧΨΫά΢
 68. 68. 7UCDKNKV[ΫΚΣάΚ
 69. 69. 7UCDKNKV[ΫΚΣάΚ mΗάΨΫάΟΩΟΧζηήήΟΤά΢ΜΧΨΫά΢ ΪΟΡέΥζάΚά΢ΜΧΨΫά΢ΩΪΨΞέΤά΢ΜΧΨΫά΢΢ έΞΨΜΥΟάΜΨΪΟΧΧΨΫά΢ΫΤΨάΨΪΨΣ ΨΩΪΟΞΟΥΟΧΧεΣΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥζΪΟβΚΟά ΨΩΪΟΞΟΥΟΧΧέθΡΚΞΚαέΜ ΨΩΪΟΞΟΥΟΧΧείέΫΥΨΜ΢ιί}
 70. 70. 7UCDKNKV[ΫΚΣάΚ ΉΪΨΫάΨάΚΨΛέαΟΧ΢ιb·ΚΫΤΨΥζΤΨΛεΫάΪΨΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥζΫΦΨΠΟάΨΫΜΨ΢άζ ΜεΩΨΥΧΟΧ΢ΟΡΚΞΚαΟΫΥ΢ΞΨηάΨΝΨΨΧΧ΢ΤΨΝΞΚΧΟΜ΢ΞΟΥ΢ΧάΟΪήΟΣΫ! ΗήήΟΤά΢ΜΧΨΫάζ΢ΫΩΨΥζΡΨΜΚΧ΢ιΉΨΫΥΟάΨΝΨΤΚΤΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥζΧΚέα΢ΥΫι ΩΨΥζΡΨΜΚάζΫι΢ΧάΟΪήΟΣΫΨΦΧΚΫΤΨΥζΤΨΛεΫάΪΨΨΧΫΦΨΠΟάΜεΩΨΥΧιάζ ΡΚΞΚα΢!b ΁ΚΩΨΦ΢ΧΚΟΦΨΫάζbͿΫΥ΢ΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥζΪΚΛΨάΚΥΪΚΧΟΟΫΫΚΣάΨΦΫΤΨΥζΤΨΨΧ ΫΦΨΝΡΚΩΨΦΧ΢άζ΢ΧΟΩΪ΢ΞΟάΫιΥ΢ΟΦέ΢ΡέαΚάζΫ΢ΫάΟΦέΫΧΨΜΚ! ΄ΨΥ΢αΟΫάΜΨ΢ΫΟΪζΟΡΧΨΫάζΨβ΢ΛΨΤb΄ΚΤαΚΫάΨΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥζΨβ΢ΛΚΟάΫι ΩΪ΢ΪΚΛΨάΟΫΫ΢ΫάΟΦΨΣΧΚΫΤΨΥζΤΨΫΟΪζΟΡΧεηά΢Ψβ΢ΛΤ΢!b ΋έΛδΟΤά΢ΜΧΨΟέΞΨΜΥΟάΜΨΪΟΧ΢ΟbͼΤΚΤΨΣΦΟΪΟΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥθΧΪΚΜ΢άΫι ΪΚΛΨάΚάζΫΫ΢ΫάΟΦΨΣ!
 71. 71. ·ΟΤΨάΨΪεΟ ηΦΩ΢Ϊ΢αΟΫΤ΢ΟΩΪΚΜ΢ΥΚ ΁ΚΤΨΧΏ΢ΤΚΑΟΦΛΨΥζβΟΜΚΪ΢ΚΧάΨΜΜεΛΨΪΚάΟΦ ΫΥΨΠΧΟΟΩΪ΢ΧιάζΪΟβΟΧ΢Ο ! ΁ΚΤΨΧΎ΢άάΫΚΑΟΦΦΟΧζβΟηΥΟΦΟΧάάΟΦΫΥΨΠΧΟΟ ΩΨΧΟΦέΤΥ΢ΤΧέάζ
 72. 72. ΄ΚΤΝΪέΩΩ΢ΪΨΜΚάζ ηΥΟΦΟΧάε ͻΥ΢ΡΨΫάζηΥΟΦΟΧάΨΜ ΋ίΨΠΟΫάζηΥΟΦΟΧάΨΜ ΐΟΥΨΫάΧΨΫάζ ΤΨΧΫ΢ΫάΟΧάΧΨΫάζ ΋΢ΦΦΟάΪ΢ι ΪΚΜΧΨΜΟΫΧΨΫάζ ΋ίΨΞΫάΜΨΞΟΣΫάΜ΢ι
 73. 73. ΁ΚΞΚα΢ΧΚΜ΢ΝΚΰ΢΢ ΈΛΡΨΪ ΑάΨΡΞΟΫζΟΫάζ! ΈΪ΢ΟΧά΢ΪΨΜΚΧ΢Ο ͽΞΟι΢ΤέΞΚΦΧΟ΢Ξά΢! ΈΛέαΟΧ΢Ο ΑάΨΡΞΟΫζΦΨΠΧΨΞΟΥΚάζ΢ΤΚΤ! ͻεΫάΪεΣΞΨΫάέΩ ΄ΚΤΦΧΟΩΨΩΚΫάζΜ!
 74. 74. ΨΫΧΨΜΚΧ΢ΣΞΥιΧΚΜ΢ΝΚΰ΢΢ ΌΟΦΚά΢ΤΚ ΉΪΨαάΨηάΨ! ΈΛΥΚΫά΢ΞΟιάΟΥζΧΨΫά΢ ;΢ΡΚΣΧΉΪΨΝΪΚΦΦ΢ΪΨΜΚΧ΢Ο ΌΟΫά΢ΪΨΜΚΧ΢Ο ! ΄ΚάΟΝΨΪ΢ι ͼΤΚΤΨΣήΨΪΦΟ! ΄ΥΚΫΫεΨΛδΟΤάΨΜ ·ΨΜΨΫά΢ΌΨΜΚΪεͺΤΰ΢΢ ! ΈΩΟΪΚΰ΢ι ΑάΨΫΞΟΥΚάζ! ;ΟΣΫάΜ΢ι΢ΨΩΟΪΚΰ΢΢ ΉΨΫΥΚάζΡΚιΜΤέ΁ΚΞΚάζΜΨΩΪΨΫ ΄έΩ΢άζΛ΢ΥΟάͼεΛΪΚάζΤέΪΨΪά ! ΊΨΥζ ΄ΨΦέηάΨΧΚΞΨ! ͽΪέΩΩεΤΥ΢ΟΧάΨΜΩΨΩΨάΪΟΛΧΨΫάιΦ ΄ΨΦΦΟΪαΟΫΤΨΦέΞ΢ΪΟΤάΨΪέ΋΢ΫάΟΦΧΨΦέ ΚΞΦ΢Χ΢ΫάΪΚάΨΪέ΀έΪΧΚΥ΢Ϋάέ ! ΉΪΨΛΥΟΦΚ ΑάΨΫΥέα΢ΥΨΫζ! ΋΢άέΚΰ΢΢ΜΤΨάΨΪείΦΨΠΟάΨΤΚΡΚάζΫι ΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥζ ͼΫΟΫΥΨΦΚΥΨΫζ·ΚΞΨΟΥΨΫΚΦΨΦέ ΨΛΫΥέΠ΢ΜΚάζΤΨΦΩζθάΟΪͻ΢ΡΧΟΫΜεΪΨΫ
 75. 75. ΨΫΧΨΜΚΧ΢ΣΞΥιΧΚΜ΢ΝΚΰ΢΢ Темы про что это Категории в какой форме? Операции что сделать? Роли кому это надо? Проблемы что случилось? Интернет-магазины ✓ ✓ Форумы ✓ ✓ Блоги ✓ ✓ СМИ , Порталы ✓ ✓ Корпоративные сайты ✓ ✓ ✓
 76. 76. +PDQWPFOCTMGVKPI
 77. 77. ;ΨΦΚβΤΚ
 78. 78. ΉΨΫάΚΧΨΜΤΚ ΄ΨΦΩΚΧ΢ι ΐΟΥ΢Λ΢ΡΧΟΫΚ ΩΪΟΞΥΨΠΟΧ΢ιΨάΨΦΤΚΤΚιΨάηάΨΝΨΩΨΥζΡΚ ΐΟΥ΢ΫΚΣάΚΆΟάΪ΢Τ΢ ΪΚΧΠ΢ΪΨΜΚΧΧεΣΫΩ΢ΫΨΤάΨΝΨαάΨΦε ΦΨΠΟΦΩΨΫα΢άΚάζ ΈΝΪΚΧ΢αΟΧ΢ι αΟΝΨΧΟΥζΡιΞΟΥΚάζ΢Υ΢ΩΪΟΜεβΚάζ ! ΉΨΥζΡΨΜΚάΟΥζ ΋ΟΝΦΟΧάεΚέΞ΢άΨΪ΢΢ άΪ΢ΨΫΧΨΜΧείΝΪέΩΩε ΉΟΪΫΨΧΚΠ΢΢΢ίΰΟΥ΢ άΪ΢ά΢Ω΢αΧείΩΨΪάΪΟάΚ ΍ΫΩΟβΧεΟΫΰΟΧΚΪ΢΢ ΫΚΦΚιΞΥ΢ΧΧΚιΫίΟΦΚ !
 79. 79. ΉΨΫάΚΧΨΜΤΚ ͼαΟΦΜΚβΚΜεΝΨΞΚ! ΑάΨέΜΚΫΡΚΩΪΨΞέΤά! ΑΟΦΜεΧΚΫΚΦΨΦΞΟΥΟάΨΪΝέΟάΟ! ΄άΨΜΚβΤΥ΢ΟΧά! ͽΞΟΜεΟΝΨΛέΞΟάΟ΢ΫΤΚάζ! ΉΨαΟΦέΩΨΤέΩΚθά΢ΦΟΧΧΨέΜΚΫ!
 80. 80. .CPFKPIłΩΨΫάΚΧΨΜΤΚ ͼΤΚΤΨΦΤΨΧάΟΤΫάΟΧΚίΨΞ΢άΫιαΟΥΨΜΟΤΞΨΩΨΫΟγΟΧ΢ι! ͼαΟΦΩΪΨΛΥΟΦΚΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥι! ΄ΚΤΚιΰΟΥζ΢ΨΠ΢ΞΚΧ΢ιΩΟΪΫΨΧΚΠΚΨάΫΟΫΫ΢΢Μ ΢ΧάΟΪΧΟάΟ! ·ΚΤΚΤ΢ΟΜΨΩΪΨΫεΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥζ΢γΟάΨάΜΟά! ΄ΚΤ΢ΟΛΚΪζΟΪεΧΚΦΧΚΞΨΫΧιάζ! ΄ΚΤ΢ΟΚΪΝέΦΟΧάεέΧΚΫΟΫάζ! ·ΚΤΚΤέθΦΟάΪ΢ΤέΪΚΛΨάΚΟάΫάΪΚΧ΢ΰΚ!
 81. 81. ΋ΚΦεΣΝΥΚΜΧεΣ ηΤΪΚΧΞΥιΩΟΪΫΨΧΚΠΚ ΑάΨΨΧέΜ΢Ξ΢ά! ΑάΨΨΧΞΨΥΠΟΧ ΩΨΧιάζΫΞΟΥΚάζ! ΑάΨΧΚΦΧέΠΧΨ ΧΚΜείΨΞΟ! ΄ΚΤαΟΥΨΜΟΤ ΩΨΩΚΥΫθΞΚ! ! ΄ΚΤΨΣέΧΟΝΨ ΦΨά΢Μ!
 82. 82. ΑάΨΩΨα΢άΚάζ
 83. 83. ΑάΨΩΨα΢άΚάζ ΄Χ΢Ν΢ΞΥι ΧΚα΢ΧΚθγ΢ί ·ΨΪΦΚΧ;;΢ΡΚΣΧΩΪ΢ΜεαΧεί ΜΟγΟΣb ΄έΩΟΪͺΉΫ΢ίΛΨΥζΧ΢ΰΚΜΪέΤΚί ΩΚΰ΢ΟΧάΨΜ ΄ΪέΝ΋·ΟΡΚΫάΚΜΥιΣάΟΦΟΧι ΞέΦΚάζ ! ΈΛγΚι ΦΟάΨΞΨΥΨΝ΢ι ΊΚΫΤ΢Χ;Π΂ΧάΟΪήΟΣΫΧΨΜεΟ ΧΚΩΪΚΜΥΟΧ΢ιΜΩΪΨΟΤά΢ΪΨΜΚΧ΢΢ ΤΨΦΩζθάΟΪΧείΫ΢ΫάΟΦ ΆΚΧΞΟΥΌ;΢ΡΚΣΧ΢ΧάΟΪήΟΣΫΨΜ ! ! !
 84. 84. ΑάΨΩΨα΢άΚάζ ΉΚάάΟΪΧε ΜΡΚ΢ΦΨΞΟΣΫάΜ΢ι Ό΢ΞΜΟΥΥ;ΠΊΚΡΪΚΛΨάΤΚ ΩΨΥζΡΨΜΚάΟΥζΫΤ΢ί΢ΧάΟΪήΟΣΫΨΜ ΘΡΚΛ΢Υ΢ά΢ άΟΫά΢ΪΨΜΚΧ΢Ο ͽΨΥΨΜΚαͼΘΡΚΛ΢Υ΢ά΢ άΟΫά΢ΪΨΜΚΧ΢ΟΩΨΞΟβΟΜΤΟ YYYWUGVJKEUTWNKD VGUVKPIAD[AVJGAEJGCRJVON ΉΪΨΟΤά΢ΪΨΜΚΧ΢Ο ΜΟΛΫΚΣάΨΜ ;ΠΨΧΫΨΧ;Π9GDΞ΢ΡΚΣΧ ά΢Ω΢αΧεΟΥιΩε΢ΤΚΤ΢ί ΢ΡΛΟΠΚάζ ·΢ΥζΫΟΧΙͼΟΛΞ΢ΡΚΣΧ΄Χ΢ΝΚ ΙΤΨΛΚ·΢ΥζΫΟΧΚ
 85. 85. LGVUV[NGTW ! MWNCMQXIOCKNEQO
 • Olga_leev

  Apr. 4, 2018
 • ssuser8e0db2

  Nov. 1, 2017
 • ssuser100489

  Nov. 24, 2016
 • umdesign

  May. 3, 2016
 • ssuser5e99bc

  Jul. 10, 2015
 • m_shi

  Jul. 9, 2015
 • vladimirilmast

  Jan. 25, 2015
 • HawkeyePierce

  Dec. 1, 2014
 • katofeika

  Nov. 9, 2014
 • OffLog

  Nov. 8, 2014
 • mogilka

  Nov. 7, 2014
 • infuchilka

  Nov. 2, 2014
 • am2004

  Nov. 1, 2014
 • sgevlich

  Nov. 1, 2014
 • Teine

  Oct. 30, 2014
 • ViktoriaNestroynaya

  Oct. 30, 2014
 • toivo

  Oct. 28, 2014
 • aleksishafb

  Oct. 25, 2014
 • ssuser4a2b1a29

  Oct. 19, 2014
 • kaznova

  Oct. 18, 2014

инструменты мышления для проектирования интерфейсов

Views

Total views

5,729

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

28

Actions

Downloads

149

Shares

0

Comments

0

Likes

68

×