Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
S TÁTNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ BLUDOV

2009
                    www.lazne-bludov.cz
léčba dětí i dospělých •...
O NAŠICH LÁZNÍCH
Lázně Bludov najdete v podhůří Jeseníků nedaleko města Šumperk. Jsme moderní lázeňské
zařízení poskytujíc...
Děti: komplexní forma lázeňské léčby, kdy zdravotní pojišťovna hradí léčbu i pobyt


 Indikace
 XXVIII/1      recidiv...
B. Samoplátci, wellness a komerční programy

Lázeňskou léčbu si však mohou dopřát i zájemci, kteří chtějí být nezávislí na...
LÉČBA DĚTÍ
  Do lázní se děti dostávají zpravidla v důsledku ne-
  vhodného životního stylu. Snažíme se, aby si děti
 ...
Léčba dýchacích cest
je určena pro děti trpící opakovanými katary hor-
ních cest dýchacích, rýmou, anginami, laryngitidami...
REHABILITAČNÍ CENTRUM

  je komplexní pracoviště léčebné rehabilitace vybave-
  né moderní přístrojovou technikou s kv...
ZASTAV SE A POCHOP
Červená barva na našem „semaforu živo-
ta“ znamená: Zastav se a podívej, kam tě
tvůj dosavadní životní ...
chronického stresu na organismus. Má také
  pozitivní vliv na pokožku.

  ! Opatrnosti je třeba u pacientů s těžší hy-...
Individuální fyzioterapie            Ozonoterapie
Erudovaný fyzioterapeut využívá celé škály    Nová žádaná...
Parafinové a rašelinové zábaly          funkčních poruch organismu, řady psycho-
                 ...
RELAX PO PRACOVNÍM DNI
Přijďte se uvolnit po náročném pracovním dni.

Využijte odpoledního provozu rehabilitačního centra ...
DETOX I

   1.den: vyšetření přístrojem In-Body, termální koupel s bylinnou přísadou, biotherik, zácvik v
   endogenní...
Nabízíme programy v délce 7, 14 a 21 dní

1. den programu absolvujete vstupní vyšetření lékařem specialistou v oboru léčeb...
REDUKČNÍ PROGRAMY
   pro navrácení zdravého sebevědomí

   Na základě komplexního vyšetření specialistou obezitologem ...
PROGRAMY PRO DĚTI
Pokud nemůžete využít pro vaše dítě léčbu hrazenou zdravotní pojišťovnou, nabízíme Vám
možnost absolvova...
UBYTOVÁNÍ   Nabízíme ubytování v areálu lázní ve 2 lůž-
   kových pokojích kategorií A a B.


   Kategorie A – p...
společenských akcí se sálem pro 80 – 100
Dárkové poukazy pro individuální
                        p...
POZNÁMKY
19
2009
www.lazne-bludov.cz
                PROVOZNÍ DOBA LÉČEBNÉHO CENTRA      Pondělí – pátek...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1

Share

Download to read offline

Státní léčebné lázně Bludov

Download to read offline

Jsme moderní lázeňské zařízení poskytující lázeňskou péči založenou na nejnovějších lékařských poznatcích v oborech balneologie, obezitologie a léčebné rehabilitace.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Státní léčebné lázně Bludov

 1. 1. S TÁTNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ BLUDOV 2009 www.lazne-bludov.cz léčba dětí i dospělých • rekondice • wellness • detoxikace víkendové programy • relax po pracovní době • ozonoterapie Státní léčebné lázně Bludov, s.p. Lázeňská 572 Bludov, 796 61 tel.: 583 301 211
 2. 2. O NAŠICH LÁZNÍCH Lázně Bludov najdete v podhůří Jeseníků nedaleko města Šumperk. Jsme moderní lázeňské zařízení poskytující lázeňskou péči založenou na nejnovějších lékařských poznatcích v oborech balneologie, obezitologie a léčebné rehabilitace. Počátek lázeňské léčby je datován na 20. červe- nec roku 1929, kdy Zdeněk Pospíšil otevírá „Radioaktivní a sirné lázně v Bludově“. V posledních desetiletích se lázně dostaly do povědomí díky léčbě obezity u dětí. Přírodním léčivým zdrojem je minerální termální voda pramenící přímo v areálu lázní. INFORMACE O LÁZEŇSKÉ LÉČBĚ A. Léčba hrazená zdravotní pojišťovnou Lázně Bludov poskytují lázeňskou léčbu dětem i dospělým na základě plné resp. částečné úhrady od zdravotních pojišťoven u následujících indikací a diagnóz v souladu s vyhláškou MZ č. 58/1997 Sb. Dospělí: příspěvková forma lázeňské léčby, kdy zdravotní pojišťovny hradí pouze vlastní léčbu Indikace VII/8 bolestivé syndromy šlach, úpo- nů, burz, podkožní tkáně, tuku a kosterních svalů, včetně postižení způsobených prací s vibrujícími stroji a nadměrným jednostran- ným přetížením, mimokloubní rev- matismus celkový a lokalizovaný VII/12 vertebrogenní syndrom algický funkčního nebo degenerativního původu, soustavně léčený VII/14 stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických opera- cích, včetně stavu po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního 2
 3. 3. Děti: komplexní forma lázeňské léčby, kdy zdravotní pojišťovna hradí léčbu i pobyt Indikace XXVIII/1 recidivující nebo vleklé netuberkulózní záněty ledvin a močových cest na podkladě funkční leze (i inkontinence, enuréza, moč. kaménky, poruchy frekv. močení, u dívek vulvitidy) XXVIII/3 stavy po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu - do 12 měsíců po vý- konu, pokud jsou komplikovány infekčním zánětem XXIV/2 dětská otylost a otylost dorostu XXV/1 opakující se katary horních cest dýchacích s oslabenou odolností XXVII/8 vertebrogenní syndrom algický funkčního či degenerativního původu (i sko- lióza, disbalanční svalový syndrom, stavy po úrazech pohybového ústrojí, bolesti zad) Jak do lázní Co je komplexní lázeňská léčba ? Lázeňská léčba je jednou z forem tzv. následné Zdravotní pojišťovna hradí vlastní léčbu i nákla- péče. Česká republika je lázeňskou velmocí s dy spojené s pobytem a stravováním. rozvinutým segmentem lázeňské medicíny na vysoké úrovni. Podmínky, za kterých můžete Co je příspěvková lázeňská léčba ? absolvovat lázeňskou léčbu plně nebo částečně hrazenou pojišťovnou, stanoví vyhláška MZ č. Pojišťovna hradí pouze náklady na vlastní léč- 58/1997 Sb. – tzv. indikační seznam. Lázeň- bu. Tato forma je výhodná pro dospělé klienty s ská léčba musí být doporučena ošetřujícím možností dojíždění. Ostatním rádi zprostředku- lékařem (praktický lékař, ambulantní specialis- jeme ubytování v lázních nebo u našich smluv- ta), který odesílá na vaši pojišťovnu tzv. Návrh ních partnerů. Na možnosti lázeňské léčby pro na lázeňskou péči, jenž je posouzen revizním vás nebo vaše dítě se informujte u svého prak- lékařem pojišťovny, který po zhodnocení lé- tického lékaře nebo pediatra. Rodiče doprová- kařské dokumentace rozhodne, zda vám bude zející děti do 6 let věku mají pobyt plně hrazen pojišťovnou hrazená lázeňská léčba přiznána. zdravotní pojišťovnou, jestliže doprovod revizní Lázně Bludov jsou smluvními partnery všech lékař schválí. zdravotních pojišťoven. 3
 4. 4. B. Samoplátci, wellness a komerční programy Lázeňskou léčbu si však mohou dopřát i zájemci, kteří chtějí být nezávislí na úhradě zdravot- ních pojišťoven, znají cenu svého zdraví a jsou ochotní do něj investovat a svěřit se do péče našich odborníků. Pro ně máme širokou nabídku relaxačních, rehabilitačních, detoxikačních a wellness programů. LÉČBA DOSPĚLÝCH Lázně Bludov mají dlouholetou tradici v léčbě onemocnění pohybového aparátu dospělých. Náš přírodní léčivý zdroj má ideální složení vhodné k léčbě těchto onemocnění. Hlavní část naší klientely tvoří lidé trpící chronickými bolestmi zad, svalů a velkých kloubů. Dále jde o klienty po nejrůznějších operačních výkonech na pohybovém aparátu, včetně stavů po ope- racích meziobratlových plotének. Dnešní životní styl bohužel velmi neblaze ovlivňuje stav našeho těla a mnoho lidí se tudíž potýká s projevy jednostranné zátěže, pohybové inaktivity, svalovým přetížením. Logickým důsledkem jsou potom nejrůznější bolestivé stavy s jejichž léčbou vám rádi pomůžeme a především vás naučíme prevenci a způsobu, jak vliv civilizač- ních faktorů eliminovat. Nabízíme vám zázemí nejmodernějšího zařízení regionu a rehabilitačního týmu tvořeného lékaři, fyzioterapeuty a klinickým psychologem. Na rozdíl od mnoha jiných pracovišť si na vás a vaše obtíže uděláme čas a doporu- číme vám léčebný program „na míru“. Léčba probíhá v prostorách nově zre- konstruovaného rehabilitačního centra a všechny procedury najdete pod jed- nou střechou. Naše léčebné programy vycházejí ze základní myšlenky, že zdraví každého člověka stojí na 3 pilířích, kterými jsou psychika, pohyb a strava. Fandíme lidem, kteří nečekají na nemoc s ruka- ma v klíně, ale aktivně dělají něco pro své zdraví. Naším přáním je, aby se tato idea stala majákem pro všechny, kteří hledají cestu ke zdraví. 4
 5. 5. LÉČBA DĚTÍ Do lázní se děti dostávají zpravidla v důsledku ne- vhodného životního stylu. Snažíme se, aby si děti uvědomily, že jeho změnou mohou dojít do stadia, kdy můžou eliminovat nemoci a žít zdravě. Vychá- zíme z přírodních zdrojů. Cílem je podpořit samore- gulační mechanismy v organismu tak, aby se dětské tělo mohlo samo vypořádat s běžnými onemocnění- mi. Léčba dětí probíhá na základě individuálního plánu léčebných pocedur pod dohledem lékařů, zdravot- ních sester, klinického psychologa a fyzioterapeutů. Volný čas je vyplněn řadou kulturních a sportovních akcí. Součástí režimu dne je i školní výuka v lázeňské ško- le doplněná o řadu zájmových kroužků a sportovních aktivit. Volnočasové aktivity dětí ● sportovní vyžití: minigolf, tenis, basketbal, fotbal, pétangue ● kulturní akce: diskotéky, divadelní představení, výtvarný kroužek, kroužek vaření, ● břišní tance, filmové projekce, ● výlety Léčba dětské obezity – hlavní a tradiční léčebné zaměření lázní Hlavním cílem je naučit dítě a celou jeho na život. Mladí klienti dostávají při příchodu rodinu zásadám správné životosprávy a tzv. Osobní manuál, do kterého si zazna- optimální tělesnou hmotnost si udržet i v menávají svoje zkušenosti, poznatky a vý- budoucnosti. Úbytek tělesné hmotnosti činí sledky, který je jim i rodičům po ukončení průměrně za 4-5 týdnů 7-8% ze vstupní léčby doma pomocníkem. Součástí Osob- váhy. Při příjmu je stanoven cílový úbytek ního manuálu je tabulka váhových úbytků a individuální léčebný plán. Děti se váží 2x po ukončení lázeňské léčby, kam praktický týdně. Na začátku a na konci léčby měříme lékař zapisuje 1x za 2 měsíce hmotnost dí- složení těla bioimpedanční metodou pří- těte. strojem In-Body. Základem léčby je vyváže- ný pohybový program doplněný optimálním jídelníčkem. V žádném případě děti netrpí hlady! Jídel- níček je rozdělen do 6 jídel během dne a sestaven dle zásad redukční diety a uzná- vané potravinové pyramidy, s přihlédnutím k věku dítěte. Děti pozitivně motivujeme a zlepšujeme je- jich postoje k jídlu a pohybovým aktivitám i vlastnímu tělu pomocí přednášek, besed s dietní sestrou, pohovorů s psychologem. Získávají sebedůvěru a optimistický pohled 5
 6. 6. Léčba dýchacích cest je určena pro děti trpící opakovanými katary hor- ních cest dýchacích, rýmou, anginami, laryngitidami, záněty hlavových dutin a středouší. Našimi klienty jsou při celkovém onemocnění dýchacích cest také alergici, asthmatici a děti s opakovanými záněty prů- dušek. Léčebný plán je postaven na procedurách zlepšujících kondici dýchacích svalů, sliznic a posi- lujících imunitní systém dětí. Léčba zahrnuje inhala- ce, kloktání a prolévání nosu, dechovou gymnastiku, klimatoterapii, hydrokinezioterapii. Naší výjimečností je využití metodiky endogenního dýchání za pomocí speciálního trenažeru s výbornými efekty spočívají- cími ve ztišení chronického kašle, zlepšení vitality, zvýšení celkové obranyschopnosti organismu, sníže- ní spotřeby léků, zlepšení hodnot při spirometrickém vyšetření. Léčba ledvin a močových cest je určena pro děti trpící opakovanými záněty močových cest nebo po operaci močových cest. Léčebný plán zahrnuje spektrum procedur zaměřených na zvýšení odolnosti močového trak- tu vůči infekci, zlepšení kondice svaloviny pánevního dna a nastolení optimálního pitného režimu. Pitná léčba ve 3 denních dávkách má naučit děti a dorost přijímat zvýšené množství vhod- ných tekutin, neboť se jedná o významný preventivní faktor zvláště u chronických zánětů vývodných cest močových, včetně močového měchýře a u klientů se sklonem k tvorbě mo- čových kaménků. Termální perličkové koupele o teplotě 37°C zasahují léčebně do termoregulace organismu, zvýšení celkové obranyschopnosti. Patří mezi klasické přírodní léčivé zdroje a jsou základem hydroterapie v lázních Bludov. Léčba pohybového aparátu je určena pro děti trpící poru- chami v oblasti pohybového aparátu. Mezi nejčastější vady současné dětské populace pa- tří tzv. vadné (uvolněné) držení těla a skoliosy. Páteř s vadným držením ztrácí svoji stabilizační schopnost a začíná být přetě- žována. Objevují se bolesti a svalové změny. Pouze v dět- ském věku lze včas tyto poru- chy lokalizovat a zahájit léčbu. 6
 7. 7. REHABILITAČNÍ CENTRUM je komplexní pracoviště léčebné rehabilitace vybave- né moderní přístrojovou technikou s kvalifikovaným personálem pracujícím dle zásad rehabilitačního týmu. Poskytuje rehabilitační léčbu jak klientům zdra- votních pojišťoven, tak i samoplátcům v rámci rekon- dičních a wellness programů. Používané metody • Myofasciální techniky a manuální medicína • Reflexní terapie a terapie spoušťových bodů • Kinezioterapie – pohybová léčba • Metodika Mojžíšové • Senzomotorická stimulace – cvičení na nestabilních plochách • Skupinové cvičení • Hydrokinezioterapie – pohybová léčba v termální vodě • Masáže (thajská, medová, klasická,lávovými kame ny, havajské, aroma) • Carboxyterapie – „plynové injekce“ • Kontaktní elektroterapie a kombinovaná pomocí mo derních polyfunkčních přístrojů • Magnetoterapie • Bezkontaktní (distanční) elektroterapie • Termoterapie (lokální aplikace nosičů tepla formou parafinových a rašelinových zábalů) • Vodoléčba Poradna onemocnění pohybového aparátu Pracoviště zaměřené na diagnostiku a léčbu onemocnění pohybového aparátu, ergonomické poradenství. Doménou pracoviště jsou nejrůznější bolestivé stavy typu bolesti hlavy, zad, šíje, končetin, svalových a úponových bolestí. Používané léčebné postupy zahrnují výhradně prostředky tzv. manuální medicíny a reflexní terapie, jako jsou například aplikace podkožních injekcí CO2. Ve spolupráci s našimi fyzioterapeuty vám sestavíme optimální léčebný program cílený přímo na vaše obtíže. Poradna pro výživu a nadváhu Program poradny nadváhy je určen pro ty, kteří si uvědomují větší osobní zodpovědnost ke své budoucnosti. Je to program pro ty, kteří zatím nenašli svou cestu a nechtějí celý život blou- dit a promarnit se zdravotními problémy a nadváhou. Poradna těží z dlouholetých zkušeností léčby dětské obezity v lázních v Bludově. Základ je aktivní přístup ke zlepšování zdravotního stavu. Člověku nabízí víru v sebe sama, v sa- moléčebné a uzdravovací mechanismy vlastního těla, učí ho nespoléhat se na zázračnou sílu prášků, injekcí či operací. Naše tělo nám vysílá varovné signály v podobě zvyšující se váhy, špatných hodnot krevního tlaku, vysokého množství cho- lesterolu, ale také špatného trávení či spaní, podrážděnosti a vůbec špatné nálady. Nerespektování těchto varovných signálů můžeme přirovnat k nerespektování dopravního semaforu. Jak mu správně rozumět? 7
 8. 8. ZASTAV SE A POCHOP Červená barva na našem „semaforu živo- ta“ znamená: Zastav se a podívej, kam tě tvůj dosavadní životní způsob dovedl. Na- hlédni do zrcadla a uvědom si, co už dávno řekl Hippokrates: „Jsi to, co jíš, jsi to, na co myslíš, a starý tak, jak se cítíš.“ Pochop, že pokud nejsi s touto situací spokojený, jen ty sám ji můžeš změnit. UDĚLEJ TO ZÍSKÁŠ Oranžové světlo začne svítit, když od přání změny přejdeš k činům a svůj dosavadní Až ti nové návyky přejdou do krve a stanou životní způsob začneš měnit. Pomalu, po- se samozřejmostí, na semaforu se rozzáří zvolna, ale pravidelně. Nejprve si zvol cíl, zelená a ty můžeš vystartovat s plnou chutí promysli různá řešení, kterými je možné jej do nového života. Získáš při tom nový po- dosáhnout, rozhodni o tom, čeho se zřek- hled na svůj život a pevná víra v tvé vlastní neš, a co naopak budeš pro své zdraví dě- schopnosti ti dodá energii a vitalitu. lat. A udělej to! Vstupní konzultace zahrnuje: ● zhodnocení zdravotního stavu klienta ● měření: krevní tlak, tělesná výška, míry ● vyšetření složení těla přístrojem In-Body- tělesná hmotnost, segmentální analýza obsahu tuku a svalové hmoty v trupu a končetinách, rozmezí zdravého tělesného tuku, tělesná voda, bazální metabolismus, BMI, poměr pasu a boků ● zhodnocení současných stravovacích návyků a jednodenního jídelníčku ● určení kardiálního rizika ● doporučení: jídelníček, pohybový program, event. procedury, alternativní postupy, monost konzultací s psycholožkou ● zvolení individuálního hubnoucího programu: program je individuální, každému zájemci sestavený podle jeho potřeb. ● předání sešitu - Průvodce redukcí Infrasauna CHARAKTERISTIKA Infrasauna je moderní zařízení využívající hloub- A ÚČINKY kového průniku infračerveného (tepelného) záře- VYBRANÝCH ní do tkání lidského těla. Infračervené záření má pozitivní vliv na kondici tkání. Zvyšuje prokrvení a PROCEDUR metabolismus. Urychluje odbourávání odpadních a toxických látek. Urychluje rekonvalescenci po těžké fyzické práci, náročných sportovních vý- konech, pracovním přetížení. Eliminuje dopady 8
 9. 9. chronického stresu na organismus. Má také pozitivní vliv na pokožku. ! Opatrnosti je třeba u pacientů s těžší hy- pertenzí. Procedura je rovněž nevhodná u akutních infekčních onemocnění . Hydrokolon terapie Žádaná metoda spočívající v řízeném pro- plachu tlustého střeva s cílem odstranit ne- stravitelné zbytky stravy, odumřelé střevní buňky a toxické produkty trávení. Odstraně- ním těchto složek zabráníme jejich vstřebá- vání do krevního oběhu a z toho plynoucímu škodlivému působení na náš organismus. Metodu jistě znáte z pořadu TV PRIMA „Jste to, co jíte“. Výborné efekty při aktivaci imu- nitního systému. Normalizuje střevní funk- ce. Pozitivně ovlivňuje kožní onemocnění (akné). ! Pacienti léčení u specialistů na střevní Biotherik onemocnění by měli vhodnost procedury s Netradiční metoda využívající celotělové těmito konsultovat. aplikace oxidu uhličitého formou plynem na- plněného plastového vaku. Suchá plynová koupel má prokázány výborné efekty u po- ruch prokrvení končetin, kožních obtížích, Carboxyterapie při hojení ran, poruchách erekce, diabetic- kých změnách končetin. Je doložen také pozitivní účinek na snížení krevního tlaku Podkožní aplikace oxidu uhličitého tenkou u pacientů s hypertenzí. Výrazně urychluje injekční jehlou ze speciálního aplikátoru. Jde regeneraci a rekonvalescenci. o moderní metodu léčby bolestivých stavů pohybového aparátu, bolestí zad a kloubů. ! Metoda je nevhodná pro pacienty se ze- Terapie je ordinována a aplikována lázeň- leným zákalem. ským lékařem. I přesto, že jde o aplikaci in- jekční, je bolestivost minimální. Metoda také zvyšuje odbourávání podkožního tuku. ! Metoda je nevhodná pro pacienty léčené Warfarinem a dalšími přípravky, které ovliv- ňují srážení krve. 9
 10. 10. Individuální fyzioterapie Ozonoterapie Erudovaný fyzioterapeut využívá celé škály Nová žádaná léčebná metoda využívající léčebných metod (měkké techniky uvolnění příznivých energetických, desinfekčních, tkání, isometrická relaxace, kloubní mobi- prokrvujících a biostimulačních vlastností lizace, facilitace, senzomotorická stimulace tříatomové molekuly kyslíku O3. Ozon je po- a další) a jejich skladbu volí s přihlédnutím dáván celkově formou sycených infúzí nebo k vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu. krevních autotransfúzí. Indikací celkového Program je vždy přísně individuální s cílem podání ozonu jsou zejména choroby spoje- ovlivnit klíčové problémy v pohybovém apa- né s poruchou prokrvení tkání. Jde o ische- rátu. mickou chorobu srdeční, mozkové příhody, komplikace diabetu, poruchy prokrvení končetin atd.. Lokálně je podáván zejména Endogenní dýchání vaginální aplikací u opakovaných ženských Unikátní léčebná metoda využívající speci- zánětů. Celkové podání ozonu doporučuje- álního dýchacího trenažéru a proměnlivého me také u únavových syndromů a při proce- výdechového tlaku k dosažení maximální sech regenerace (sport). dechové kapacity a co nejlepšího využití vdechovaného kyslíku. Pokud trpíte dýcha- IN-BODY cím onemocněním typu asthmatu, chronické bronchitidy a dalšími, neváhejte a vyzkou- Bio-impedanční měření skladby tělesných šejte tuto jedinečnou léčbu. tkání s PC analýzou. Dozvíte se o obsahu tuku, svalů ve vašem těle. Zjistíte účinnost svých diet a pohybových aktivit. Vhodné pro Termální koupele hubnutí i sportovce, zejména kulturisty. Tradiční lázeňská metoda, užívaná v bludov- ských lázních již od samého počátku lázeň- Manuální lymfodrenáž ské léčby. Složení minerální termální vody předurčuje naše lázně k léčbě onemocnění Přínosná metoda zejména u poruch lymfa- pohybového aparátu, kloubních onemoc- tických cév, lymfatických otoků, u stavů po nění a pooperačních a poúrazových stavů. operacích prsou. Dobře účinkuje také při Použitím jodových nebo bylinných přísad lze otocích dolních končetin po úrazech pohy- efekt léčby ještě umocnit. Perličkové a vířivé bového ústrojí. Jde o metodu velmi nároč- koupele využívají navíc přímého masážního nou na zkušenost a umění fyzioterapeuta. účinku proudu vody a zvířeného vzduchu. ! O vhodnosti procedury se poraďte se svým lékařem. Masáže ! Opatrnosti je třeba u pacientů s křečovými Klasická vyhledávaná procedura. U nás žilami a po opakovaných zánětech žil. navíc s možností využít speciálních forem s aplikací medové substance, thajských, Přístrojová lymfodrenáž havajských , aroma masáží či masáží lá- vovými kameny. Podstata metody je shodná jako u manuální ! U masáže lávovými kameny je třeba opatr- lymfodrenáže. O samotnou stimulaci lymfa- nosti u pacientů s křečovými žilami a vyso- tických cév se však zde postará sofistiko- kým krevním tlakem. vaný přístroj se speciálními končetinovými návleky a systémem komor postupně napl- ňovaných vzduchem. ! Opatrnosti je třeba u pacientů s křečovými žilami a po opakovaných zánětech žil. 10
 11. 11. Parafinové a rašelinové zábaly funkčních poruch organismu, řady psycho- somatických onemocnění, širokého spektra Tradiční lázeňská procedura využívající bolestivých stavů, dále léčbou alergických osvědčených nosičů tepla (parafin a raše- nemocí, poruch imunity, návykových chorob, lina) k prohřátí bolestivých tkání. Zlepšuje poruch motorických funkcí i řady vegetativ- se pružnost a protažitelnost kůže a podkoží, ních poruch, nemocí vnitřních orgánů. což značně zvyšuje efekt následné fyziote- Baňkování rapie. Stará účinná metoda reflexní terapie spo- čívající v přikládání prohřátých skleněných baněk na bolestivá místa těla. V nahřáté baňce vzniká podtlak, který šetrně protahuje kůži a podkoží, zvyšuje prokrvení tkáně a snižuje bolestivost. Fyzikální terapie Jde o soubor léčebných metod využívají- cích fyzikálních energií jako jsou např. svět- lo (LASER, Biolapma), ultrazvuk, elektrická energie, indukční pole, tepelná energie a další. Nejznámější jsou zřejmě elektrolé- čebné proudy diadynamické, interferenční a jiné. Metoda je ordinována výhradně lázeň- ským lékařem. ! Proceduru je možno absolvovat pouze po indikaci lékařem. Pokud mátě v těle kovové materiály nebo kardiostimulátor, vždy tuto informaci lékaři předejte. Metoda Mojžíšové Známá metoda užívaná zejména u funkční Akupunktura ženské neplodnosti. Využitelná je také u dal- ších bolestivých stavů (žebra, pánevní bo- Klasická akupunktura je jednou z nejstar- lest). Jde o systém individuální fyzioterapie ších a nejoblíbenějších metod tradiční čín- a cvičení, který vede k normalizaci poměrů v ské medicíny. oblasti pánve a pohybového aparátu. Zabývá se diagnostikou a léčbou převážně NABÍDKA KOMERČNÍCH LÉČEBNÝCH PROGRAMŮ Naše nabídka zahrnuje několik skupin léčebných programů, rozdělených podle zaměření a očekávaného přínosu pro vaše zdraví. Pokud bydlíte nedaleko, můžete k nám samozřejmě za léčbou dojíždět. Pro ostatní klienty nabízíme možnost ubytování přímo v areálu lázní nebo v nedalekých penzionech či soukromí. Ke stravování můžete využít příjemného prostředí lázeňské jídelny a kavárny. Programy Vám samozřejmě upravíme dle vašich požadavků po lékařském vyšetření. Můžeme změnit zastoupení jednotlivých procedur nebo programy prodloužit či zkrátit. Požadavek na úpravu programu hlaste při jeho objednávce. 11
 12. 12. RELAX PO PRACOVNÍM DNI Přijďte se uvolnit po náročném pracovním dni. Využijte odpoledního provozu rehabilitačního centra a dejte šanci odpočinout vašemu tělu a vaší mysli při lázeňských procedurách. Naberte sílu a energii pro další aktivity. Jsme tu pro vás každý všední den do 19:30. WELLNESS Proč se necítit dobře ! Rekondiční, regenerační a ozdravné programy zaměřené na regeneraci těla, navrácení ztra- cené vitality a životní energie Wellness I – 3 denní program 1.den: rašelinový zábal, masáž zad a šíje, termální koupel perličková 2.den: infrasauna, rašelinový zábal, individuální fyzioterapie, termální koupel s bylinnou pří- sadou 3.den: infrasauna, rašelinový zábal, baňkování, podvodní masáž částečná, Cena programu: 1890,- Wellnes II – 6 denní program 1.den: parafínový zábal, masáž zad a šíje, infrasauna, termální koupel perličková 2.den: rašelinový zábal, individuální fyzioterapie, termální bazén 3.den: rašelinový zábal, baňkování, biotherik 4.den: kondiční cvičení s využitím spinningových trenažerů, termální bazén, biotherik 5.den: infrasauna, thajská masáž končetin, zad a hlavy, termální koupel s bylinnou přísadou 6.den: termální koupel perličková, medová masáž (1 nanesení medu), biotherik Cena programu: 3.090,- Wellness III - 3 denní 1.den: rašelinový zábal, masáž lávovými kameny, termální koupel perličková 2.den: infrasauna, parafinový zábal, aroma masáž 60 minut, termální koupel perličková 3.den: infrasauna, rašelinový zábal, klasická masáž šíje a zad, termální koupel s bylinnou přísadou Cena programu: 2.290,- DETOXIKAČNÍ PROGRAMY Je čas na generální úklid Využijte možnosti, zbavit se nahromaděných toxických produktů metabolismu vašeho těla. Aktuální zejména jako prevence jarní únavy nebo příprava na zimní období. 12
 13. 13. DETOX I 1.den: vyšetření přístrojem In-Body, termální koupel s bylinnou přísadou, biotherik, zácvik v endogenním dýchání * 2.den: hydrokolon terapie, termální koupel s bylinnou přísadou, medová masáž (1 nanesení medu), biotherik, endogenní dýchání 3.den: infrasauna, celková manuální lymfodrenáž, termální koupel perličková, biotherik, en- dogenní dýchání * Pozn.: K domácí aplikaci metody endogenního dýchání si můžete u nás zakoupit Frolovův trenažér Cena programu: 3 690,- DETOX II – s aplikací ozonu 1.den: lékařské vyšetření , systémová aplikace ozonu infúzí, vyšetření přístrojem In-Body, bylinná přísadová koupel, zácvik v metodě endogenního dýchání 2.den: hydrokolon terapie s aplikací ozonu střevní cestou, termální koupel s bylinnou přísa- dou, medová masáž (1 nanesení medu), biotherik,endogenní dýchání 3.den: infrasauna, systémová aplikace ozonu infúzí, celková manuální lymfodrenáž , termální koupel perličková, endogenní dýchání * * Pozn.: K domácí aplikaci metody endogenního dýchání si můžete u nás zakoupit Frolovův trenažér Cena programu: 4.890,- REHABILITAČNÍ PROGRAMY Programy šité na míru Programy cílené přímo na Vaše zdravotní obtíže. Svěřte výběr procedur specialistům v oboru léčebné rehabilitace. Rehabilitační programy zahrnují metody ordinované výhradně lékařem specialistou. Léčba využívá metod individuální fyzioterapie, elektroterapie, termoterapie, car- boxyterapie a další, které nelze jinak aplikovat bez lékařského vyšetření. Vhodné zejména pro klienty s chronickými bolestmi pohybového aparátu, po ortopedických a neurochirurgic- kých operacích, s neurologickými onemocněním, revmatickými chorobami. Nabízíme tyto programy také ženám s poruchami plodnosti funkčního typu *. * o vhodnosti rehabilitační léčby metodou Mojžíšové se poraďte se svým gynekologem 13
 14. 14. Nabízíme programy v délce 7, 14 a 21 dní 1. den programu absolvujete vstupní vyšetření lékařem specialistou v oboru léčebná reha- bilitace s doporučením rehabilitačního plánu. Rehabilitační plán s rozpisem procedur, 3-4 procedury denně v průměrné hodnotě 660,-Kč na léčebný den. 7 dní 14 dní 21 dní Cena programu 4 890,- 9 490,- 14 190,- Pozn.: U rehabilitačních programů je možnost přizpůsobit se konkrétním finančním možnos- tem a požadavkům klienta a spektrum procedur upravit po domluvě s lékařem. RELAX PROGRAMY Nechte o sebe pečovat jiné Relax víkend I– 2 dny 1.den: termální koupel s bylinnou přísadou, medová masáž (1 nanesení medu), infrasauna, termální bazén 2.den: termální koupel perličková, rašelinový zábal, baňkování, termální bazén Cena programu: 990,- Pozn. Program je koncipován především pro víkendy. Nástup v jiné dny je možný Relax víkend II – 2 dny 1.den: infrasauna, termální koupel perličková, aroma masáž částečná, 2.den: termální koupel s bylinnou přísadou, rašelinový zábal, havajská masáž, termální ba- zén Cena programu: 990,- Pozn. Program je koncipován především pro víkendy. Nástup v jiné dny je možný SENIORSKÝ PROGRAM lázně plné odpočinku a relaxace. Využijte klidnou atmosféru v lázních rodinného typu k od- počinku a načerpání nových sil. 1. den: rašelinový zábal, masáž klasická částečná, termální koupel perličková 2. den: parafínový zábal, aroma-holistická masáž částečná, termální koupel rašelinová 3. den: rašelinový zábal, masáž klasická částečná, termální koupel bylinná Cena programu: 1.390,- 14
 15. 15. REDUKČNÍ PROGRAMY pro navrácení zdravého sebevědomí Na základě komplexního vyšetření specialistou obezitologem vám sestavíme individuální redukční plán. Samotné vyšetření spočívá ve zjištění tělesné výšky, váhy, podílu tělesného tuku, vody, podílu svalové hmoty, fyzické kondice, ve stanovení bazálního metabolismu (pří- strojem In-Body), BMI, stupně obezity, kardiálního rizika. Diagnosticko - edukační 3 denní program 1.den: In-Body, vyšetření lékařem - obesitologem, individuální fyzioterapie, podvodní ma- sáž, částečná, masáž vibrační - Redor 2.den: posilování na přístrojích, infrasauna, hydrokolon terapie, plavání v bazénu, masáž vibrační - Redor 3.den: spinning, přístrojová lymfodrenáž, plavání v bazénu, masáž vibrační – Redor Cena programu: 2.290,- Intenzivní redukční program Nástupní den: dle individuální dohody 1. den programu absolvujete vstupní vyšetření lékařem specialistou v oboru obezitologie s doporučením optimálního redukčního plánu. Denně cca 3-4 procedury. 7 dní 14 dní 21 dní Cena programu * 5.690,- 11.090,- 16.590,- * U intenzivního redukčního programu je možnost přizpůsobit se konkrétním finančním mož- nostem a spektrum procedur upravit po domluvě s lékařem. Pozn.: Ceny výše uvedených léčebných programů nezahrnují stravování a ubytování ! VÍKEND PRO OBNOVENÍ DUŠEVNÍ A TĚLESNÉ POHODY 3 denní relaxační program s psychologickou nadstavbou v duchu celostního přístupu k člo- věku. Spojení tělesných a duševních procedur k podpoře zdraví osobnosti s maximální indi- viduální péčí. Poradíme Vám, jak lépe zvládat stres a dosáhnout optimální harmonie. Nástupní den: Pátek 1. den: Bylinná relaxační koupel Masáž lávovými kameny 2. den : Individuální mapování těla s relaxací se zaměřením na možné bloky v těle (testo- vání stresogenních faktorů, podpora zdravých způsobů zvládání zátěže apod.), individuální konzultace problémů se specialistou na duševní pohodu Bylinná relaxační koupel Aroma masáž částečná s předchozím rašelinovým obkladem. 3. den: Relaxace Termální perličková koupel Klasická masáž šíje a zad s předcházejícím rašelinových obkladem Cena programu: 2.490,- 15
 16. 16. PROGRAMY PRO DĚTI Pokud nemůžete využít pro vaše dítě léčbu hrazenou zdravotní pojišťovnou, nabízíme Vám možnost absolvovat léčbu v našich lázních za příznivou cenu. Délku léčby si lze zvolit indivi- duálně v délce 7, 14, 21, 28 nebo 35 dnů. Léčebné 7 denní programy pro děti od 3 let zaměřené na: 2x termální koupel perličková, 5x skupinový Onemocnění dýchacích cest léčebný tělocvik, 3x fyzikální léčba, 3x para- fínový zábal, 7x pitná terapie, 3x infrasauna, Cena programu: 2990,- 1x termální koupel bylinná, 3x biotherik 1x vstupní vyšetření, 1x léčebný tělocvik v bazénu, 1x plavání v bazénu pod dohledem, Nadváhu, obezitu 2x termální koupel perličková, 5x skupinový léčebný tělocvik, 7x inhalace, 3x Solux – in- Cena programu: 3090,- fračervené záření, 7x pitná terapie, 5x klok- tání a prolévání, 5x endogenní dýchání, 3x 1x vstupní vyšetření, 3x léčebný tělocvik v infrasauna. bazénu, 1x plavání v bazénu pod dohledem, 7x řízená terénní chůze, 7x skupinový léčeb- ný tělocvik, 7x masáž přístrojová – Redor, 4x infrasauna, 2x celková vířivá koupel, 3x spinning, 4x léčebný tělocvik na přístrojích, 1x výstupní vyšetření Onemocnění pohybového aparátu Cena programu: 3190,- 1x vstupní vyšetření, 3x léčebný tělocvik v bazénu, 1x plavání v bazénu pod dohledem, 5x skupinový léčebný tělocvik, 3x individuální fyzioterapie, 2x masáž klasická částečná, 3x Onemocnění močových cest, záněty i pomo- parafínový zábal, 2x termální koupel perlič- čování ková, 5x endogenní dýchání, 2x infrasauna Cena programu: 2.900,- Pozn.: V cenách programů není zahrnuto ubytování a stravování – ceny se řídí platným 1x vstupní vyšetření, 1x léčebný tělocvik v ceníkem bazénu, 1x plavání v bazénu pod dohledem, 16
 17. 17. UBYTOVÁNÍ Nabízíme ubytování v areálu lázní ve 2 lůž- kových pokojích kategorií A a B. Kategorie A – pokoj se sociálním zařízením Kategorie B – sociální zařízení na společné chodbě VOLNÝ ČAS Během pobytu v našich lázních můžete využít volný čas k aktivnímu odpočinku nebo kultur- nímu vyžití. Nabízíme Tenis, minigolf, petangue, víceúčelové spor- toviště, dětské hřiště, prostředí lázeňského parku a lázeňské kavárny. Doporučujeme STRAVOVÁNÍ Divadlo a kino v Šumperku, návštěvu Jese- níků, přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, zámek ve Velkých Losinách, čarodějnickou Pacientům i hostům nabízíme stravování v cyklostezku, papírna na výrobu ručního papí- lázeňské restauraci, příp. občerstvení v lá- ru Velké Losiny a jiné. zeňské kavárně. DALŠÍ SLUŽBY Poskytnutí lázeňské léčby hrazené z části nebo zcela zaměstnavatelem Pokud kolektivní smlouva ve vaší organiza- ci umožňuje čerpat prostředky ze sociálních fondů za účelem rekondice a rehabilitace nebo tyto náklady hradí zaměstnavatel ze svého zisku, nabízíme vám naše lázeňské procedury. O možnostech se informujte u svého zaměstnavatele. 17
 18. 18. společenských akcí se sálem pro 80 – 100 Dárkové poukazy pro individuální posluchačů, vybaveným projekční technikou. výběr proléčebných procedur Nabízíme také stravování v lázeňské restau- raci a relaxaci v našem léčebném centru. Chcete-li udělat svým blízkým ra- dost, věnujte jim dárkový poukaz na léčebné procedury dle vlastního výběru v hodnotě, kterou sami určí- te. Dárkové poukazy jsou ideálními dárky pro všechny příležitosti. Poukazy můžete zakou- pit osobně na recepci lázní nebo požádat o zaslání na dobírku na e-mailu obchod@laz- ne-bludov.cz nebo naší poštovní adrese. Šeky RelaxPass, FlexiPass, Ticket Multi, Ticket Medica, Ticket Sport a Kultura, Ticket Holiday, UNIŠEK +, Šek dovolená Pronájem sportovišť Na základě spolupráce se společnostmi Sodexho Pass Česká Republika a.s., Accor Services, Le Cheque Dejeuner, s.r.o. nabí- Nabízíme pronájem pétanque a tenisového zíme možnost lázeňské procedury platit výše hřiště, minigolfu a sportovního hřiště. Ideál- uvedenými šeky těchto společností. Máte-li ní příležitost pro školní turnaje, firemní akce, některý z výše uvedených šeků, neváhejte příjemné sportovní odpoledne pro vaše přá- nás navštívit a vyzkoušet naše procedury. tele a obchodní partnery. Možnost využití lá- zeňských procedur a zajištění občerstvení. Pozn : U FlexiPassu musí být na poukazu uvedeno, že jde o ekvivalent RelaxPassu. Zázemí pro pořádání školicích, vzdělávacích a prezentačních akcí Nabízíme kulturní a klidné prostředí pro po- řádání školicích, prezentačních a dalších KONTAKTY PROVOZNÍ DOBA LÉČEBNÉHO CENTRA Státní léčebné lázně Bludov, s.p. Lázeňská 572 Pondělí – pátek 7,30 – 19,30 hod. 789 61 Bludov Sobota a neděle 8,00 – 16,00 hod. www.lazne-bludov.cz info@lazne-bludov.cz Provozní doba se může měnit. Aktuální pro- tel. 583 301 211 vozní dobu najdete na www.lazne-bludov.cz fax: 583 301 250 nebo vám ji sdělí na recepci lázní. 18
 19. 19. POZNÁMKY 19
 20. 20. 2009 www.lazne-bludov.cz PROVOZNÍ DOBA LÉČEBNÉHO CENTRA Pondělí – pátek 7,30 – 19,30 hod. Sobota a neděle 8,00 – 16,00 hod. Provozní doba se může měnit. Aktuální provozní dobu najdete na www.lazne-bludov.cz nebo vám ji sdělí na recepci lázní. KONTAKTY Státní léčebné lázně Bludov, s.p. Lázeňská 572 789 61 Bludov www.lazne-bludov.cz info@lazne-bludov.cz tel. 583 301 211 fax: 583 301 250 Státní léčebné lázně Bludov, s.p. Lázeňská 572 BLudov 789 61 tel.: 583 301 211
 • AmitRanjan

  Apr. 1, 2009

Jsme moderní lázeňské zařízení poskytující lázeňskou péči založenou na nejnovějších lékařských poznatcích v oborech balneologie, obezitologie a léčebné rehabilitace.

Views

Total views

6,880

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

17

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×