Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 1 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 2 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 3 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 4 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 5 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 6 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 7 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 8 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 9 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 10 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 11 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 12 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 13 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 14 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 15 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 16 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 17 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 18 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 19 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 20 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 21 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 22 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 23 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 24 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 25 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 26 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 27 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 28 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 29 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 30 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 31 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 32 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 33 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 34 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 35 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 36 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 37 Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me Slide 38
Upcoming SlideShare
Thực hiện và viết báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1 Like

Share

Download to read offline

Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me

Download to read offline

Seminar giới thiệu cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên mạng xã hội Zing me
Cơ cấu giải thưởng

- Giải nhất 50 triệu
- Giải nhì 30 triệu
- Giải ba 20 triệu
- 3 Giải khuyến khích 5 triệu

Thông tin chi tiết xem tại
http://developer.me.zing.vn/

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên Zing me

 1. 1. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB TRÊN MẠNG XÃ HỘI VÀ CHUẨN OPENSOCIAL Nguyễn Hồng Hải Project Leader Open Social Team, VNG Corp http://developer.me.zing.vn Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 2. 2. Tóm tắt <ul><li>Mạng xã hội & chuẩn Open Social 0.9 </li></ul><ul><li>Zing Me hỗ trợ Open Social </li></ul><ul><li>Ứng dụng mẫu </li></ul><ul><li>Cuộc thi viết Ứng dụng Open Social trên Zing Me </li></ul><ul><li>Hỏi & đáp </li></ul>Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 3. 3. Mạng xã hội Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 4. 4. Phát triển ứng dụng trên Mạng xã hội Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social <ul><li>Vấn đề gặp phải </li></ul><ul><li>Mỗi mạng xã hội có chuẩn riêng dẫn tới </li></ul><ul><li>Mất thời gian viết </li></ul><ul><li>Tốn chi phí </li></ul><ul><li>Thiếu nhân sự … </li></ul>
 5. 5. Open Social <ul><li>Tập hợp các hàm (API) chuẩn để dễ dàng xây dựng Ứng dụng web chạy được trên nhiều mạng xã hội. </li></ul>Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social <ul><li>Vấn đề được giải quyết </li></ul><ul><li>Chỉ cần viết ứng dụng một lần, có thể sử dụng trên hàng trăm mạng xã hội trên thế giới </li></ul><ul><li>Mất thời gian viết </li></ul><ul><li>Tốn chi phí </li></ul><ul><li>Thiếu nhân sự … </li></ul>
 6. 6. “ Hello worlds”: Hiện danh sách bạn bè Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 7. 7. Zing Me hỗ trợ Open Social <ul><li>Zing me </li></ul><ul><li>170 triệu lượt truy cập/ tháng </li></ul><ul><li>10 tỷ request/ tháng </li></ul>Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social Source: Google DoubleClick Adplaner, Jul 2010
 8. 8. User của các Ứng dụng trên Zing Me? Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 9. 9. Ý tưởng cho Application? Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social Source: http://apps.myspace.com/index.cfm?fuseaction=apps.main
 10. 10. Ý tưởng cho Application? Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social Source: http://directory.opensocial.org/gadgets/directory?synd=cad
 11. 11. Ý tưởng cho Application? Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 12. 12. <ul><li>4M </li></ul>Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social Ứng dụng đơn giản nhưng hiệu quả, nhiều người sử dụng
 13. 13. Chess app: 600K sau 2 năm V.S 5s forum: 547K sau 6 năm Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 14. 14. Mô hình hoạt động của Ứng dụng Open Social trên Zing Me
 15. 15. Mô hình hoạt động của Ứng dụng Open Social trên Zing Me Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 16. 16. Demo <ul><li>Ứng dụng mẫu: Trắc nghiệm trên Zing Me, viết theo chuẩn Open Social. Download tại đây </li></ul>Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 17. 17. Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social “ Gửi điểm này cho bạn bè” “ OK, đã gửi” “ Hoàn tất bài trắc nghiệm, hãy chấm bài!” “ Điểm: 9”
 18. 18. Zing Open Social APIs <ul><li>Java Script APIs </li></ul><ul><ul><li>makeRequest() </li></ul></ul><ul><ul><li>embedFlash() </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>REST APIs </li></ul><ul><ul><li>GET /social/rest/people/{guid}/@self </li></ul></ul><ul><ul><li>GET /social/rest/people/@me/@self </li></ul></ul><ul><ul><li>GET /social/rest/people/{guid}/@friends </li></ul></ul><ul><ul><li>POST /social/rest/activities/@me/@self/@app </li></ul></ul><ul><ul><li>POST /social/rest/mediaitems/@me/@self </li></ul></ul><ul><li>Xem thêm tài liệu tại đây </li></ul>Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 19. 19. Ứng dụng Trắc nghiệm <ul><li>Từng bước xây dựng? </li></ul>Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 20. 20. Mô hình hoạt động Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 21. 21. Tạo request đến Home Server <ul><li>Gadget Zing Me hỗ trợ hàm makeRequest </li></ul><ul><li>Tham số: makeRequest(url, callback) </li></ul><ul><ul><li>url: địa chỉ cần thực hiện request (home server). </li></ul></ul><ul><ul><li>callback: hàm xử lý khi nhận được kết quả từ server. </li></ul></ul><ul><li>Chú ý: </li></ul><ul><ul><li>Home Server phải trả về kết quả ở dạng JSON. </li></ul></ul><ul><ul><li>Request sẽ tự có thêm tham số ownerId. </li></ul></ul>Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 22. 22. Tạo request đến Home Server (tt) <ul><li>Ví dụ </li></ul>Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social var url = &quot;http://dev.opensocial.me.zing.vn/app_os_test/request.php?method=getTest&quot;; gadgets.io.makeRequest(url, onListTest); function onListTest(response) { alert(response); }
 23. 23. Xử lý phía Home Server <ul><li>Home Server cần xử lý các request: </li></ul><ul><ul><li>Lấy danh sách các bài trắc nghiệm. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lấy thông tin chi tiết 1 bài trắc nghiệm. </li></ul></ul><ul><ul><li>Chấm điểm. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lấy danh sách bạn bè. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tạo hoạt động (feed). </li></ul></ul><ul><li>Code </li></ul>Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social <ul><ul><li>$method = $_GET['method']; </li></ul></ul><ul><ul><li>switch ($method) { </li></ul></ul><ul><ul><li>case &quot;getTest&quot;: </li></ul></ul><ul><ul><li>// lấy dữ liệu các bài trắc nghiệm </li></ul></ul><ul><ul><li>break; </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul>
 24. 24. Lấy danh sách bạn bè <ul><li>Sử dụng OpenSocial PHP Client. </li></ul><ul><li>Zing Me cung cấp lớp ZingMeClient: </li></ul><ul><ul><li>Là lớp bọc lên OpenSocial PHP Client. </li></ul></ul><ul><ul><li>Đơn giản, dễ sử dụng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cần có: consumerKey, consumerSecret, userId. </li></ul></ul>Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social class ZingMeClient { function getInstance($consumerKey, $consumerSecret, $userId); function getPeople($params); function createActivity($message, $linkTitle = NULL, $linkURL = NULL, $userIdTo = ''); function uploadMedia($data) { }
 25. 25. Lấy danh sách bạn bè (tt) <ul><li>Ví dụ: Xử lý lấy danh sách bạn bè từ Home Server </li></ul>Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social $client = ZingMeClient::getInstance($consumerKey, $consumerSecret, $userId); $params = array( 'userId' => &quot;@me&quot;, // user id we want to get list friend 'groupId' => &quot;@friends&quot;, // @friends for get list friend. 'fields' => array('thumbnailUrl',), // need field avatar URL 'startIndex' => 0, 'count' => 0, ); $data = $client->getPeople($params);
 26. 26. Thực tập viết Ứng dụng OpenSocial? Cuộc thi Viết Ứng dụng Open Social trên Zing Me Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 27. 27. Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 28. 28. Thể lệ cuộc thi <ul><li>Đối tượng tham gia: Công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập ở trong nước và ở nước ngoài, có độ tuổi từ 16 trở lên. Hình thức dự thi theo cá nhân hoặc nhóm </li></ul><ul><li>Cơ cấu giải thưởng: </li></ul><ul><ul><li>1 Giải nhất trị giá 50 triệu đồng </li></ul></ul><ul><ul><li>1 Giải nhì trị giá 30 triệu đồng </li></ul></ul><ul><ul><li>1 Giải ba trị giá 20 triệu đồng </li></ul></ul><ul><ul><li>3 Giải khuyến khích mỗi giải trị giá 5 triệu đồng </li></ul></ul>
 29. 29. Mục đích của cuộc thi <ul><li>Vòng 1: Gửi ý tưởng về ứng dụng trên Zing me </li></ul><ul><li>Các cả nhân/nhóm gửi ý tưởng ứng dụng dự thi về [email_address] . </li></ul><ul><li>Thời gian nhận bài dự thi: 20/09/10-30/09/10 </li></ul><ul><li>Chọn ra 20 ý tưởng </li></ul>Tiêu chí đánh giá Thang điểm Khả năng thu hút nhiều người sử dụng 30% Tính khả thi 30% Khả năng thương mại hóa 20% Ý tưởng sáng tạo độc đáo 20%
 30. 30. Mục đích của cuộc thi <ul><li>Vòng 2: Phát triển ứng dụng </li></ul><ul><li>Zing me sẽ hỗ trợ và cấp các API cần thiết để cá nhân/nhóm viết ứng dụng. Đồng thời được các chuyên gia VNG training </li></ul><ul><li>Thuyết trình bảo vệ ứng dụng: 04/12/10 </li></ul><ul><li>Chọn ra 10 ý tưởng </li></ul>Tiêu chí đánh giá Thang điểm Khả năng thu hút nhiều người sử dụng 30% Mức độ ổn định 20% Khả năng thương mại hóa 20% Chất lượng âm thanh đồ họa 20% Ý tưởng sáng tạo độc đáo 10%
 31. 31. Mục đích của cuộc thi <ul><li>Vòng 3: Chạy thử nghiệm ứng dụng trên Zing me </li></ul><ul><li>Thời gian: 16/12/10 – 16/01/11 </li></ul><ul><li>Trao giải thưởng: 21/01/11 </li></ul>Tiêu chí đánh giá Thang điểm Số lượng người tham gia 50% Mức độ ổn định 50%
 32. 32. Website: http://developer.me.zing.vn/ Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 33. 33. Những mốc quan trọng <ul><li>Vòng 1: </li></ul><ul><ul><li>Viết ý tưởng ứng dụng dự thi </li></ul></ul><ul><ul><li>Download mẫu đăng kí dự thi tại đây . </li></ul></ul><ul><ul><li>Thời gian nộp ý tưởng: 20/9/2010-30/9/2010. Gửi ý tưởng về [email_address] </li></ul></ul><ul><li>Vòng 2: </li></ul><ul><ul><li>Training tại VNG </li></ul></ul><ul><ul><li>Phát triển ứng dụng </li></ul></ul><ul><ul><li>04/12/2010: thuyết trình về ứng dụng </li></ul></ul><ul><li>Vòng 3: </li></ul><ul><ul><li>Chạy thử nghiệm trên Zing Me </li></ul></ul><ul><ul><li>17/01/2011: trao giải </li></ul></ul>Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 34. 34. Trải nghiệm <ul><li>Học cách phát triển ý tưởng </li></ul><ul><li>Ý tưởng thành hiện thực </li></ul><ul><li>Hướng dẫn công nghệ từ các chuyên gia của VNG – đào tạo miễn phí </li></ul><ul><li>Trải nghiệm: Trăm ngàn người dùng ứng dụng mỗi ngày </li></ul><ul><li>Cơ hội được chia sẻ lợi nhuận hoặc mua quyền sử dụng từ VNG </li></ul><ul><li>Cơ hội nghề nghiệp </li></ul>Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 35. 35. Cần trang bị <ul><li>Lập trình web </li></ul><ul><ul><li>HTML </li></ul></ul><ul><ul><li>JavaScript </li></ul></ul><ul><ul><li>CSS hay Flash </li></ul></ul><ul><ul><li>PHP hay JSP, ASP.NET </li></ul></ul><ul><ul><li>Zing Open Social API </li></ul></ul><ul><ul><li>Nâng cao: C++, Java, Memcache, Distributed System, Load Balancing, Google App Engine, … </li></ul></ul><ul><li>Ý tưởng khác biệt </li></ul><ul><li>Quyết tâm sắt đá </li></ul>Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 36. 36. <ul><li>Hỏi & đáp </li></ul>Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 37. 37. <ul><li>Tôi có tài giỏi không? </li></ul>Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 38. 38. Liên hệ <ul><li>Xem thông tin chi tiết tại trang chủ cuộc thi </li></ul><ul><li>http://developer.me.zing.vn </li></ul><ul><li>Đặt và trả lời câu hỏi tại diễn đàn tại đây </li></ul><ul><li>Download tài liệu </li></ul><ul><ul><li>Form đăng kí ý tưởng dự thi tại đây </li></ul></ul><ul><ul><li>Ví dụ mẫu cuộc chiến đỗ xe tại đây </li></ul></ul><ul><ul><li>Code ứng dụng trắc nghiệm mẫu tại đây </li></ul></ul><ul><li>Gửi email về ban tổ chức </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Nguyễn Hồng Hải </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 • zimchien

  Jan. 5, 2021

Seminar giới thiệu cuộc thi lập trình viết ứng dụng trên mạng xã hội Zing me Cơ cấu giải thưởng - Giải nhất 50 triệu - Giải nhì 30 triệu - Giải ba 20 triệu - 3 Giải khuyến khích 5 triệu Thông tin chi tiết xem tại http://developer.me.zing.vn/

Views

Total views

3,348

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

101

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×