Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Zing me open social training 01 Slide 1 Zing me open social training 01 Slide 2 Zing me open social training 01 Slide 3 Zing me open social training 01 Slide 4 Zing me open social training 01 Slide 5 Zing me open social training 01 Slide 6 Zing me open social training 01 Slide 7 Zing me open social training 01 Slide 8 Zing me open social training 01 Slide 9 Zing me open social training 01 Slide 10 Zing me open social training 01 Slide 11 Zing me open social training 01 Slide 12 Zing me open social training 01 Slide 13 Zing me open social training 01 Slide 14 Zing me open social training 01 Slide 15
Upcoming SlideShare
Stability in a Changing World: The Social Policy Regimes of Germany, Sweden and South Africa
Next

1 Like

Share

Zing me open social training 01

Hướng dẫn lập trình viết ứng dụng trên mạng xã hội Zing me

Thông tin chi tiết xem tại
http://developer.me.zing.vn/

Download config & sample files
http://code.google.com/p/zingmeapis/downloads/list

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Zing me open social training 01

 1. 1. Xây dựng ứng dụng Open Social trên Zing Me Nguyễn Thanh Tú tunt@vng.com.vn Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social 1
 2. 2. Mô hình ho ạt động của Ứng dụng Open Social trên Zing Me A.1 JS API Gadget Gadget.io makeRequest() (OS App Front-End, rendered by (JSONP call) Shindig) B.1 JS API A.4 JSON Opensocial B.2 JS API Callback DataRequest Callback Sent() A.2 REST API GET/POST (OAuth Reserve Home server phone home) Zing me Shindig (OS App Back-End) Core Lib A.3 JSON Response App’s Data Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social 2
 3. 3. Chu ẩnbị • Web server: Apache • Back-end: PHP. • Công cụ: – PDT hoặc Netbean – Firefox with Firebug add on. • Kiến thức: – HTML – JavaScript – PHP Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 4. 4. Cài đặt Web server • Download phiên bản XAMPP dành cho Window tại đây: http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html • Chạy chương trình để cài đặt XAMPP. Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 5. 5. Config Web server Copy file ZingMe_Traing_OpenSocialconfighosts đè lên C:WINDOWSsystem32driversetchosts Copy file ZingMe_Traing_OpenSocialconfighttpd-vhosts.conf đè lên C:xamppapacheconfextrahttpd-vhosts.conf Copy file ZingMe_Traing_OpenSocialconfigphp.ini đè lên C:xamppphpphp.ini Restart lại apache để các config có hiệu lực. Chạy XAMPP Control Panel (sau khi cài đặt sẽ có Icon ở ngoài Desktop) Chọn Stop, sau đó Start lại Apache Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 6. 6. Ch ạy thử các API • Chép 2 thư mục (app_test và testos) trong ZingMe_Traing_OpenSocialSample_Code vào C:xampphtdocs • Đăng nhập sandbox zing me: • Mở trình duyệt với địa chỉ: http://dev.me.zing.vn • Đăng nhập: các accout để test: chitdi1, chitdi2 , ..., chitdi9 mật khẩu giống như account. Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 7. 7. Ch ạy thử các API Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 8. 8. Ch ạy thử các API • Sau khi đã đăng nhập vào sandbox zing me, chạy URL http://testos.me.zing.vn (domain này virtual host ở: C:xampphtdocstestos) để chạy thử các API. Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 9. 9. Ch ạy Ứng dụng Open Social mẫu trên Sandbox của Zing Me Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social
 10. 10. Ứng dụng mẫu • Ứng dụng Trắc nghiệm trên Zing Me, viết theo chuẩn Open Social Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social 10
 11. 11. Ứng dụng mẫu • Container: Cần có container để render ứng dụng. • Zing Me Container: http://dev.container.me.zing.vn Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social 11
 12. 12. Zing Open Social APIs • Zing me API http://developer.me.zing.vn/download/ZingOsAPI_v1.3.doc • Java Script APIs – makeRequest() – embedFlash() – … • REST APIs – GET /social/rest/people/{guid}/@self – GET /social/rest/people/@me/@self – GET /social/rest/people/{guid}/@friends – POST /social/rest/activities/@me/@self/@app – POST /social/rest/mediaitems/@me/@self Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social 12
 13. 13. Mô hình ho ạt động Zing me Container Home server makeRequest() Ứng dụng trắc nghiệm Lấy danh sách bạn bè Gadget trắc nghiệm OpenSocial PHP Client Danh sách bạn bè Zing me OpenSocial Provider Lấy danh sách bạn bè Nhận request, xử lý và trả kết quả về Client REST API Service Trả về danh sách bạn bè Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social 13
 14. 14. HỎI ĐÁP Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social 14
 15. 15. Liên hệ • Nguyễn Thanh Tú • Email: tunt@vng.com Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social 15
 • nghuuquyen

  Oct. 29, 2017

Hướng dẫn lập trình viết ứng dụng trên mạng xã hội Zing me Thông tin chi tiết xem tại http://developer.me.zing.vn/ Download config & sample files http://code.google.com/p/zingmeapis/downloads/list

Views

Total views

3,104

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

162

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×