Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4

Share

Sytuacje krytyczne

Sytuacje krytyczne związane z wykonywaniem znieczulenia.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Sytuacje krytyczne

 1. 1. Nie ma znieczulenia bez ryzyka
 2. 2. Okołooperacyjna zachorowalność i umieralność pierwotnie związana ze znieczuleniem znieczulenie jest dodatkowym czynnikiem pierwotnie związana z zabiegiem operacyjnym zabieg operacyjny jest dodatkowym czynnikiem pierwotnie spowodowana chorobą pacjenta
 3. 3. Zachorowalność – nieplanowane i niekorzystne działanie znieczulenia ciężka – trwałe upośledzenie organizmu średnio ciężka – przedłużony pobyt w szpitalu bez trwałych następstw lekka – niewielkie powikłanie bez żadnych następstw
 4. 4. Zgon związany ze znieczuleniem czas nie jest dokładnie określony 1- 6 dni po operacji ? brak świadomości po znieczuleniu i zgon w późniejszym okresie ? Późna śmierć w następstwie aspiracji ?
 5. 5. Sytuacje krytyczne związane ze znieczuleniem spowodowane są Błędami ludzkimi rzadziej: przedawkowaniem leków, ich zamianą, złym doborem, powikłaniami w czasie przetaczania krwi
 6. 6. Czynniki predysponujące o Brak kontroli sprzętu o Brak doświadczenia o Nieuwaga, nonszalancja o Zbyt duża wiara w elektronikę o Pośpiech o Ograniczone pole widzenia o zmęczenie
 7. 7. Błędy związane z intubacją Rurka w przełyku Przedłużające się próby intubacji u zwiotczonego chorego Niedrożność rurki Wysunięcie się rurki Aspiracja treści żołądkowej do dróg oddechowych
 8. 8. Błędy związane z wyposażeniem stanowiska Brak dopływu tlenu Źle założony układ oddechowy Przeciek gazów oddechowych Źle ustawiony przepływ gazów Błędy w obsłudze aparatu
 9. 9. Wydarzenie krytyczne w czasie znieczulenia przewodowego Hipotensja Blok całkowity Przedawkowanie lub podanie leku do naczynia Zbyt głęboka sedacja
 10. 10. Wydarzenie krytyczne spowodowane innymi czynnikami Źle zebrany wywiad u chorych obciążonych (czy) nieprzygotowanych do operacji ze wskazań nagłych Nieodpowiednia opieka w bezpośrednim okresie pooperacyjnym a) Niedrożność dróg oddechowych b) Depresja po opioidach –”cicha śmierć” c) Niecałkowite odwrócenie działania środków zwiotczających d) hypowolemia Uszkodzenie uzębienia Powikłania neurologiczne Zakrzepowe zapalenie żył Pozanaczyniowe podanie leków Odma opłucnowa oparzenia
 11. 11. Zapobieganie powikłaniom Nadzór nad szkolącymi się Sprawdzanie sprzętu i aparatu przed każdym znieczuleniem Regularny przegląd techniczny urządzeń Właściwe przygotowanie chorego do zabiegu Dobór odpowiednich technik anestezjologicznych i systemu monitorującego Stały nadzór w czasie znieczulenia „trening pewności” – przygotowanie lekarza na wystąpienie powikłania i wyrobienie nawyków postępowania
 12. 12. Anafilaksje Reakcja antygen – przeciwciało. Histamina jest głównym mediatorem tej reakcji. Reakcje anafilaktoidalne Obraz kliniczny podobny, ale wywołany pobudzeniem receptorów histaminowych w narządach
 13. 13. Czynniki wywołujące reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne Środki zwiotczające Benzodwuazepiny Anestetyki dożylne Opioidy Płyny koloidowe Antybiotyki Lateks inne
 14. 14. Hypertermia złośliwa Zaburzenie transportu jonów wapnia w mięśniach szkieletowych ( zwiększone uwalnianie lub zmniejszone wchłanianie przez sarkoplazmę) Wzrost metabolizmu tlenowego i beztlenowego w komórce Wzrost wytwarzania ciepła, CO2 i mleczanów a. Bad. lab.: ↑ stężenia fosfokinazy kreatyninowej (biopsja mięśnia), ↑ K+ , ↓ BE > -5 do -7 mEq/l ! b. Obraz kliniczny: ↑ ciepłoty ciała, tachykardia, sztywność mięśni, ↑ Kpa CO2 c. Dantrolen jest jedynym lekiem
 15. 15. Zagadnienia prawne związane ze znieczuleniem Maria Wujtewicz
 16. 16. Współpraca podczas operacji Partnerska współpraca specjalistów: każdy specjalista ponosi odpowiedzialność jednoosobową i osobistą za powierzone zadania i czynności. W anestezjologii współpraca na zasadzie podziału pracy: a. W poziomie: ordynator – lekarze, podlegający personel lekarze, nie lekarski b. W poziomie: anestezjolog – chirurg Zasada wzajemnego zaufania ( ograniczenia: choroby, przemęczenie, alkohol)
 17. 17. Ordynator oddziału anestezjologii w zakresie medycznym i specjalistycznym jest niezależny od władz szpitala i ordynatorów innych oddziałów
 18. 18. Standardy stanowiska anestezjologicznego program operacyjny
 19. 19. Kształcący się anestezjolodzy mogą znieczulać gdy: 1. nie jest to dodatkowym zagrożeniem dla chorego 2. jest stały nadzór specjalisty
 20. 20. Udział lekarzy stażystów Nie mogą być rutynowo angażowani w miejsce brakującego personelu (ograniczone uprawnienia) Nie mogą udzielać samodzielnej pomocy w przypadkach nagłych, nawet bezpośrednio po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu
 21. 21. Udział studentów Tylko w ramach szkolenia, pod nadzorem lekarza odpowiedzialnego i specjalisty
 22. 22. Lekarz a personel pielęgniarski Lekarz odpowiada za polecenie wykonania czynności ( rodzaj leku, dawka, stężenie, czas i sposób podania) Personel pielęgniarski odpowiada za wykonanie polecenia Zakładanie cewników centralnych jest obowiązkiem lekarza Usuwanie cewników centralnych może wykonywać personel pielęgniarski (przeszkody) Lekarz nie ma prawa zlecić personelowi pielęgniarskiemu samodzielnego wykonywania znieczulenia
 23. 23. Anestezjolog nie musi znać się na skomplikowanej aparaturze, ale musi rozpoznać zakłócenia w jej funkcjonowaniu
 24. 24. Zgoda chorego na znieczulenie musi być uświadomiona
 25. 25. Zgoda domniemana ( chory nieprzytomny, brak opiekunów) Krewni nie mogą decydować w imieniu chorego, służą jedynie informacją Umożliwia to rozpoczęcie leczenia, ale tylko w sytuacji nagłej
 26. 26. Lekarz ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną, jeśli nie poinformował chorego w dostatecznym stopniu przed uzyskaniem zgody
 27. 27. Sposób i czas informowania Lekarz leczący i znieczulający Każdy pacjent musi zostać poinformowany Informacje najpóźniej w dniu poprzedzającym operację Metoda stopniowego informowania (forma pisemna, a następnie rozmowa)
 • arturgajda754

  Jun. 4, 2016
 • BasiaPiskua

  May. 24, 2015
 • AsLa6

  Apr. 17, 2015
 • Orszulak

  Dec. 4, 2011

Sytuacje krytyczne związane z wykonywaniem znieczulenia.

Views

Total views

3,549

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×