Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4

Share

Download to read offline

Ծառ ხე

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Ծառ ხე

 1. 1. Ծառ ხე Թուղթ ქაღალდი Թափոն რუკიდან mskh.amm
 2. 2. Ի՞նչ է թուղթը Իսկ ամեն թղթի կտոր կտրված ծառի մի մաս է Թուղթը ծառ է
 3. 3. რა არის ქაღალდი ქაღალდის კი გაჭრილის ხის ნაწილი. ქაღალდი ხე არის
 4. 4. Ներկայացնենք 1-3-րդ դասարանում քանի տետր է օգտագործվում Դասարան 1 աշակերտ 30 աշակերտ 1-դասարան 10 տետր 300 2-դասարան 13 տետր 390 3-դասարան 18 տետր 540
 5. 5. წარმოგიდგენთ 1-3 კლასებში რამდენ რვეულს ვხარჯავთ. კლასი 1 მოსწავლე 30 მოსწავლე 1-კლასი 10 რვეული 300 2-კლასი 13 რვეული 390 3-კლასი 18 რვეული 540
 6. 6. Ներկայացնենք 4-6-րդ դասարանում քանի տետր է օգտագործվում Դասարան 1աշակերտ 30աշակերտ 4-դասարան 27 տետր 810 5-դասարան 35 տետր 1050 6-դասարան 43 տետր 1290
 7. 7. წარმოგიდგენთ 4-6 კლასებში რამდენ რვეულს ვხარჯავთ. კლასი 1 მოსწავლე 30 მოსწავლე 4-კლასი 27 რვეული 810 5-კლასი 35 რვეული 1050 6-კლასი 43 რვეული 1290
 8. 8. Ներկայացնենք 7-9-րդ դասարանում քանի տետր է օգտագործվում Դասարան 1աշակերտ 30աշակերտ 7-դասարան 57տետր 1710 8-դասարան 62 տետր 1860 9-դասարան 70 տետր 2100
 9. 9. წარმოგიდგენთ 7-9 კლასებში რამდენ რვეულს ვხარჯავთ. კლასი 1 მოსწავლე 30 მოსწავლე 7-კლასი 57 რვეული 1710 8-კლასი 62 რვეული 1860 9-კლასი 70 რვეული 2100
 10. 10. Ներկայացնենք 10-12-րդ դասարանում քանի տետր է օգտագործվում Դասարան 1աշակերտ 30աշակերտ 10-դասարան 76տետր 2280 11-դասարան 76տետր 2280 12-դասարան 120 տետր և ավելի 3600 և ավելի
 11. 11. წარმოგიდგენთ 10-12 კლასებში რამდენ რვეულს ვხარჯავთ. კლასი 1 მოსწავლე 30 მოსწავლე 10-კლასი 76-რვეული 2280 11-კლასი 76-რვეული 2280 12-კლასი 120 რვეული და მეტი 3600 რვეული და მეტი
 12. 12. Եթե մեկ դպրոցում հաշվենք ամեն դասարանից միջինը 2 հատ, ապա… դասարան քանակ 1 600 2 780 3 1080 4 1620 5 2100 6 2580 7 3420 8 3720 9 4200 10 4560 11 4560 12 7200 ընդամենը 36 420
 13. 13. თუ ყველა სკოლებში დავთვალოთ საშუალო ორი ცალი, მაშინ კლასი რაოდენობა 1 600 2 780 3 1080 4 1620 5 2100 6 2580 7 3420 8 3720 9 4200 10 4560 11 4560 12 7200 სულ 36 420
 14. 14. Իսկ Երևանում կա 1400 դպրոց 1 դպրոց 1400 դպրոց 36 420 տետր 50 588 000 տետր Եթե հաշվում ենք, որ յուաքանչյուր դպրոցում կա միջինը 2 դասարան, Ապա....
 15. 15. ერევანში კი არის 1400 სკოლა 1 სკოლა 1400 სკოლა 36 420 რვეული 50 588 000 რვეული თუ ყოველ სკოლაში დავთვალოთ ორი კლასი, მაშინ
 16. 16. «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում «Նոթբուքն ինձ դասընկեր» ծրագիրը սկսել է գործել 2010 թվականից: Մինչև 7-րդ դասարան մենք օգտագործում էինք տետր ու գրիչներ, այսինքն՝ այդ 7 տարիների ընթացքում ես օգտագործել և դեն եմ նետել մոտավորապես 3000-4000 թերթ տետր՝ օգտագործելով 10 մետր բարձրությամբ և 2 մետր տրամագծով մոտավորապես մեկ ծառ
 17. 17. «მხითარ სებასტაცი» სასწავლო კომპლეკსში «notebook ჩემი თანაკლასელი» პროგრამა 2010 შლიდან დაიწყო. 7-ე კლასამდე ჩვენ ვხმარობდით რვეულებს და კალმებს, ესეგი მე გამოვიყენე და გადავაგდე 3000-4000 ფურცელი რვეული, ესეეგი 10 მ. სიმაღლის და 2 მ. დიამეტრის ერთი ხე.
 18. 18. Վերջին 5 տարիների ընթացքում մենք դպրոց ենք հաճախում անհատական նոթբուքերով կամ պլանշետներով: Այսինքն՝ վերջին 5 տարիների ընթացքում ես խնայել եմ գրեթե 1 ծառ:
 19. 19. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენ სკოლაში მივდივართ ჩვენი პირადი ნოთბუქებით ან პლანშეტებით. ესეგი ბოლო 5 წლის განმავლობაში მე შევინარჩუნე თითქმის 1 ხე.
 20. 20. Իսկ մեր կրթահամալիրում սովորում է ավելի քան 2000 սովորող, այսինքն մենք տարեկան խնայում ենք շուրջ 2000ծառ
 21. 21. ჩვენ სკოლაში სწავლობს 2000 მეტი მოსწავლი, ესეგი ეერთ წლის განმავლობაში ჩვენ შევინარჩუნეთ თითქმის 2000 ხე.
 • mbkf

  Mar. 21, 2015
 • NarekSahakyan

  Mar. 20, 2015
 • davidkirakossyan

  Mar. 20, 2015
 • marta.mara

  Mar. 20, 2015

Views

Total views

714

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

120

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×