Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Social Business – en driver til å
skape bedre kundeopplevelser,
bedre samhandling og
digital endring
2
Sosial relevans – økt forretningsmessig nytte
Social Business utenfor bedriften
Social Business innenfor bedriften
Digit...
3
1. Vi lever i en tid preget av
digitale omveltninger
Disrupt: Teknologiske omveltninger driver endring
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Kilde:	
  McKinsey	
  
Disrupt: Tapere, vinnere og nye kategorier
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Disrupt: Eksempel: Postens fall da eposten kom
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Kilde:	
  Mary	
  Meeker	
  
Disrupt: Det gjelder å se utfordringene i tide
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Teknologiske omveltninger endrer
måten vi arbeider på internt,
overfor kunder og me...
9
2. Vår digitale og sosiale hverdag –
noen trender og fakta
Trender: Nye digitale landskap vokser frem
Utvikler digitale og sosiale løsninger
‣  Alt blir digitalt: Et voksende digita...
Trender: Fire teknologitrender smelter sammen
Utvikler digitale og sosiale løsninger
‣  Sosialt: Sosial funksjonalitet inn...
Trender: Trendskifte USA: Mer på nett enn TV
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Kilde:	
  	
  2014E,	
  eMarketer	
  
...
Trender: Appene våre viktigste mobile verktøy
Utvikler digitale og sosiale løsninger
86%Av vår mobile tid brukes i
apper
K...
Trender: Facebook er blitt “Mobile first”
Utvikler digitale og sosiale løsninger
76%Av daglige Facebook-
brukere, oppsøker...
Trender: Sosiale medier knytter oss sammen
15
Connections Facebook (per januar 2013)
Photos Facebook (per januar 2013)
Bru...
Trender: Informasjonsmengden øker dramatisk
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Kilde:	
  McKinsey	
  
90%Av all data e...
17
3. Sosial relevans – økt
forretningsmessig nytte
Relevans (1): Den sosiale grafen og interessegrafen
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Den	
  sosiale	
  grafen Intere...
The Consumer
Graph
The Interest
Graph
The Business
Graph
The Social
Graph
Relevans (1): Hvilken graf ønsker vi å treffe?
Y...
The Consumer
Graph
The Interest
Graph
The Business
Graph
The Social
Graph
Relevans (1): Hvilken graf ønsker vi å treffe?
Y...
Relevans (1): Eksemplet Mærsk
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Kilde:	
  Mærsk	
  
Relevans (2): Hva handler samtalen om?
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Kilde:	
  McKinsey	
  
Relevans (2): Sosiale objekter i sentrum for dialogen
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Kilde:	
  The	
  New	
  Compa...
Relevans (3): Kundereisen – vi søker og deler underveis
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Kilder:	
  Brian	
  Solis	
...
Relevans (4): Behovene skifter med kontekst og modus
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Målgruppe
/ Brukere
Mål 
Budsk...
26
4. Sosiale medier og Social
Business utenfor bedriften
27
Digital og Sosial forretningsutvikling
Sosial Business: The Connected Company
Social
Commerce
Social
Marketing
Social C...
28
Digital og Sosial forretningsutvikling
Sosial Business: Integrert i forhold til omverden
Social
Commerce
Social
Marketi...
Sosiale medier: Er vi over hypen?
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Sosiale medier: Eller vil floraen bare øke?
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Sosiale medier: Funksjonene viktigere enn nettverkene?
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Photo &
Video
Comments
Updat...
Sosiale medier: De visuelle plattformene vokser
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Kilde:	
  Mary	
  Meeker	
  
Sosiale medier: Søk og sosiale medier smelter sammen
Utvikler digitale og sosiale løsninger
2012:	
  Google	
  mer	
  
sos...
Sosiale medier: Uventet konkurranse fra meldingsapper
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Kilde:	
  The	
  New	
  Compa...
Sosiale medier: Facebook “unbundler” seg selv
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Sosiale medier: Fra Permission til Performance?
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Post regelmessig
Annonser
Diversifi...
RAPPOR-
TERING 
(ROI)
DIGITAL
LØSNING
TRAFIKK
MÅLING
OVER-
VÅKING
LYTTING
LINKER
IN-
BOUND 
PULL
 PUSH
OUT-
BOUND
KUNDE
SE...
38
5. Social Business – innenfor
bedriften
39
Digital og Sosial forretningsutvikling
Sosial Business: Integrert på bedriftens innside?
Social
Commerce
Social
Marketi...
Sosial Business: “Sosial” på ulike måter
Sosial Business: Kommunikasjonskanaler i utvikling
Utvikler digitale og sosiale løsninger
IM"Email"Phone" Voice 

& Video"...
42
Digital og Sosial forretningsutvikling
Sosial Business: Byggeklosser Sosialt intranett
Kommuni-
kasjon-
Video
Innhold
P...
Social Business: Sosial ikke en destinasjon – men et lim
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Office Graph
Databaser og ...
44
6. Social Business – en
bidragsyter til digital endring
45
Digital og Sosial forretningsutvikling
Digital transformation: Teknologi på toppsjefenes agenda
46
Digital og Sosial forretningsutvikling
Digital transformation: The Connected Company
Social
Commerce
Social
Marketing
S...
Digital transformation: Interne gevinster
Utvikler digitale og sosiale løsninger
71 %
66 %
55 %
48 %
42 %
0 0,2 0,4 0,6 0,...
Digital transformation: Interne gevinster mht. marked
Utvikler digitale og sosiale løsninger
Kilde: McKinsey 2013: Online-...
49
Digital og Sosial forretningsutvikling
Digital transformation: Samlede gevinster
STØRRE
KONKURRANSE-
FORTRINN
ØKT
DATAI...
50
Fashionistas Digital Masters
Beginners Conservatives
‣ Revenue Generation
‣ Profitability
‣ Market Valutation
‣ Revenue...
Vision &
Leadership
Governance &
transformation
teams
Engagement &
Customer
Experience
IT & Business
Processes
Digital tra...
Utvikler digitale og sosiale løsninger
‣  Tid preget av omveltninger – Disrupt or die
‣  Sosialt , mobilt, skyen og data s...
53
‣  @myrstad
‣  www.thenewcompany.no
‣  Spesialister innen digital og
sosial forretningsutviklingInnsikt
 Løsninger
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Blåboka so me ekstern versjon
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2

Share

Download to read offline

Social Business som digital endringsdriver

Download to read offline

Hvordan kan Social Business bruker som en digital endringsdriver for virksomheter? En del av svarene finner du i denne presentasjonen som Morten Myrstad fra The New Company holdt på Positiv Opplærings Sosiale medier-seminar 11. juni 2014.

I presentasjonen beskrives også hvordan Social Business kan brukes til å skape bedre kundeopplevelser og til å legge til rette for bedre samhandling internt i en virksomhet.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Social Business som digital endringsdriver

 1. 1. 1 Social Business – en driver til å skape bedre kundeopplevelser, bedre samhandling og digital endring
 2. 2. 2 Sosial relevans – økt forretningsmessig nytte Social Business utenfor bedriften Social Business innenfor bedriften Digitale omveltninger Social Business og digital endring 1 2 3 4 5 6 Noen digitale og sosiale trender 2
 3. 3. 3 1. Vi lever i en tid preget av digitale omveltninger
 4. 4. Disrupt: Teknologiske omveltninger driver endring Utvikler digitale og sosiale løsninger Kilde:  McKinsey  
 5. 5. Disrupt: Tapere, vinnere og nye kategorier Utvikler digitale og sosiale løsninger
 6. 6. Disrupt: Eksempel: Postens fall da eposten kom Utvikler digitale og sosiale løsninger Kilde:  Mary  Meeker  
 7. 7. Disrupt: Det gjelder å se utfordringene i tide Utvikler digitale og sosiale løsninger
 8. 8. Utvikler digitale og sosiale løsninger Teknologiske omveltninger endrer måten vi arbeider på internt, overfor kunder og med samarbeidspartnere. Teknologiske omveltninger påvirker bedrifters strategier, forretningsmodeller, kompetansebehov, kommunikasjon, organisering og løsninger.
 9. 9. 9 2. Vår digitale og sosiale hverdag – noen trender og fakta
 10. 10. Trender: Nye digitale landskap vokser frem Utvikler digitale og sosiale løsninger ‣  Alt blir digitalt: Et voksende digitalt landskap – inkluderer data, enheter, plattformer og erfaringer som omfatter både forbrukere og bedrifter ‣  Det personlige økosystemet: Økosystem som dreier seg rundt ”meg”, våre data, og teknologier som leverer mer relevante, nyttige og engasjerende erfaringer gjennom bruk av våre data. ‣  Digitale økonomier: Nye økonomiske modeller som er forårsaket av digital demokratisering av produksjon, distribusjon og forbruk ‣  Dynamiske organisasjoner: I dagens digitale landskap må dynamiske organisasjoner utvikle nye forretningsmodeller og arbeidsmåter for å forbli relevante og levedyktige.
 11. 11. Trender: Fire teknologitrender smelter sammen Utvikler digitale og sosiale løsninger ‣  Sosialt: Sosial funksjonalitet inngår i stadig flere av våre aktiviteter, både i forhold til kunder, partnere, samfunn og internt i bedriftene. ‣  Mobil: Mobile enheter (mobil og nettbrett) er ikke bare devicer, men muliggjør nye atferder i tid og sted ‣  Skyen: Skyen er limet som gjør vår mobile hverdag mulig, og legger til rette for endring i verdikjeder og nye forretningsmodeller ‣  Informasjon: Vår sosiale atferd, mobil og skyen, genererer en utrolig informasjonsmengde som kan gi innsikt, forebygging og nye ideer.
 12. 12. Trender: Trendskifte USA: Mer på nett enn TV Utvikler digitale og sosiale løsninger Kilde:    2014E,  eMarketer   4:31TV-timer per dag 5:09Digitale timer per dag 2:21Av dette er Mobil
 13. 13. Trender: Appene våre viktigste mobile verktøy Utvikler digitale og sosiale løsninger 86%Av vår mobile tid brukes i apper Kilde:  Flurry,  2014  
 14. 14. Trender: Facebook er blitt “Mobile first” Utvikler digitale og sosiale løsninger 76%Av daglige Facebook- brukere, oppsøker plattformen via mobil Kilde:  Q1  2014,  Facebook  
 15. 15. Trender: Sosiale medier knytter oss sammen 15 Connections Facebook (per januar 2013) Photos Facebook (per januar 2013) Brukere Facebook (per april 2014) Actions Facebook (per mars 2013) Likes VG VGs redaksjonelle regnskap (2013) 1.000 mrd. 240 mrd. 1,26 mrd. 400 mrd. 4,19 mrd.
 16. 16. Trender: Informasjonsmengden øker dramatisk Utvikler digitale og sosiale løsninger Kilde:  McKinsey   90%Av all data er laget de to siste årene
 17. 17. 17 3. Sosial relevans – økt forretningsmessig nytte
 18. 18. Relevans (1): Den sosiale grafen og interessegrafen Utvikler digitale og sosiale løsninger Den  sosiale  grafen Interessegrafen
 19. 19. The Consumer Graph The Interest Graph The Business Graph The Social Graph Relevans (1): Hvilken graf ønsker vi å treffe? YOU The Work Graph Digital og Sosial forretningsutvikling The Mobile Graph
 20. 20. The Consumer Graph The Interest Graph The Business Graph The Social Graph Relevans (1): Hvilken graf ønsker vi å treffe? YOU The Work Graph Digital og Sosial forretningsutvikling The Mobile Graph Copyright:  The  New  Company  
 21. 21. Relevans (1): Eksemplet Mærsk Utvikler digitale og sosiale løsninger Kilde:  Mærsk  
 22. 22. Relevans (2): Hva handler samtalen om? Utvikler digitale og sosiale løsninger Kilde:  McKinsey  
 23. 23. Relevans (2): Sosiale objekter i sentrum for dialogen Utvikler digitale og sosiale løsninger Kilde:  The  New  Company   Ar#kler   Poster   Bilder   Video   Lenker   Tweets   White  paper   Slides   Steder   Check-­‐ins   Webcast   Podcast   Apper   GIF-­‐er   Infografikk   Apper   Pins   Profiler   Sider   Produkter   Eventer   E-­‐books   NewsleGers   PDF-­‐er   Blogger   Live  blogs  
 24. 24. Relevans (3): Kundereisen – vi søker og deler underveis Utvikler digitale og sosiale løsninger Kilder:  Brian  Solis  og  Google  
 25. 25. Relevans (4): Behovene skifter med kontekst og modus Utvikler digitale og sosiale løsninger Målgruppe / Brukere Mål Budskap Kanal/medie
 26. 26. 26 4. Sosiale medier og Social Business utenfor bedriften
 27. 27. 27 Digital og Sosial forretningsutvikling Sosial Business: The Connected Company Social Commerce Social Marketing Social CRM Knowledge Collaboration Innovation Social Business
 28. 28. 28 Digital og Sosial forretningsutvikling Sosial Business: Integrert i forhold til omverden Social Commerce Social Marketing Social CRM Knowledge Collaboration Innovation Integrert Marketing
 29. 29. Sosiale medier: Er vi over hypen? Utvikler digitale og sosiale løsninger
 30. 30. Sosiale medier: Eller vil floraen bare øke? Utvikler digitale og sosiale løsninger
 31. 31. Sosiale medier: Funksjonene viktigere enn nettverkene? Utvikler digitale og sosiale løsninger Photo & Video Comments Updates Connect Text Like/+/RT Share Interact Appli- cations Collabor- ate
 32. 32. Sosiale medier: De visuelle plattformene vokser Utvikler digitale og sosiale løsninger Kilde:  Mary  Meeker  
 33. 33. Sosiale medier: Søk og sosiale medier smelter sammen Utvikler digitale og sosiale løsninger 2012:  Google  mer   sosial  i  sine  søk 2013:  Facebook  mer   søk  i  det  sosiale
 34. 34. Sosiale medier: Uventet konkurranse fra meldingsapper Utvikler digitale og sosiale løsninger Kilde:  The  New  Company   App   Land   Ak?ve   brukere   Meldinger  per  dag   Whatsapp   USA   500           Line   Korea   450           WeChat   Kina   400           KakaoTalk   Korea   145           Nimbuzz   India   150           Kik  SoQware   Canada   120           Viber   Isreael   100           BBM   Canada   85           Snapchat   USA       1200       Emoticons Spill E-handel Direktemarkedsføring Betalingsformidling Nye  forretningsideerNye  aktører
 35. 35. Sosiale medier: Facebook “unbundler” seg selv Utvikler digitale og sosiale løsninger
 36. 36. Sosiale medier: Fra Permission til Performance? Utvikler digitale og sosiale løsninger Post regelmessig Annonser Diversifiser dine sosiale nettverk Utnytt egne kanaler Integrer innhold, SEO og sosialt Hva  gjør  du  nå?Organisk  rekkevidde  går  ned
 37. 37. RAPPOR- TERING (ROI) DIGITAL LØSNING TRAFIKK MÅLING OVER- VÅKING LYTTING LINKER IN- BOUND PULL PUSH OUT- BOUND KUNDE SERVICE PRODUKT PRIS KVALITET Blogs/Videoer/Webinar/Audio/eBøker INN HOLD Strategi/ Prosess Løsning Innsikt/" Analyser Utvikler digitale og sosiale løsninger Sosial relevans: Sosiale medier må integreres
 38. 38. 38 5. Social Business – innenfor bedriften
 39. 39. 39 Digital og Sosial forretningsutvikling Sosial Business: Integrert på bedriftens innside? Social Commerce Social Marketing Social CRM Knowledge Collaboration Innovation Integrert Samhandling?
 40. 40. Sosial Business: “Sosial” på ulike måter
 41. 41. Sosial Business: Kommunikasjonskanaler i utvikling Utvikler digitale og sosiale løsninger IM"Email"Phone" Voice 
 & Video" Social 
 Networking"
 42. 42. 42 Digital og Sosial forretningsutvikling Sosial Business: Byggeklosser Sosialt intranett Kommuni- kasjon- Video Innhold Publishing Søk Mobil Prosjekt Dokument Sosiale funksjoner Gruppe vare Kunnskap
 43. 43. Social Business: Sosial ikke en destinasjon – men et lim Utvikler digitale og sosiale løsninger Office Graph Databaser og filer i skyen Sosialt lag på tvers av applikasjonene Programvare for brukerne Personalisert Discovery og søk
 44. 44. 44 6. Social Business – en bidragsyter til digital endring
 45. 45. 45 Digital og Sosial forretningsutvikling Digital transformation: Teknologi på toppsjefenes agenda
 46. 46. 46 Digital og Sosial forretningsutvikling Digital transformation: The Connected Company Social Commerce Social Marketing Social CRM Knowledge Collaboration Innovation Connected Company
 47. 47. Digital transformation: Interne gevinster Utvikler digitale og sosiale løsninger 71 % 66 % 55 % 48 % 42 % 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Raskere tilgang til kunnskap Reduserte komm. Kostnader Reduserte reisekostnader Raskere tilgang til interne eksperter Økt Medarbeidtilfredshet Kilde: McKinsey 2013: Online-undersøkelse 3.500 bedrifter / alle bransjer i juni 2012. 83% av disse har tatt i bruk minimum en Web 2.0-relatert teknologi og er de som svarer på gevinstene.
 48. 48. Digital transformation: Interne gevinster mht. marked Utvikler digitale og sosiale løsninger Kilde: McKinsey 2013: Online-undersøkelse 3.500 bedrifter / alle bransjer i juni 2012. 83% av disse har tatt i bruk minimum en Web 2.0-relatert teknologi og er de som svarer på gevinstene. 65 % 51 % 47 % 43 % 34 % 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Økt effektiviteten i markedsføring Økt kundetilfredshet Reduserte markedføringskostnader Reduserte reisekostnader Reduserte kundesupportkostnader
 49. 49. 49 Digital og Sosial forretningsutvikling Digital transformation: Samlede gevinster STØRRE KONKURRANSE- FORTRINN ØKT DATAINNSIKT FORBEDRET KUNDEREISE ØKT KUNDE- KONVERTERING ØKT KUNDE- LOJALITET Connected Company OPPDATERT SELSKAPSVISJON LEVENDE INNOVASJONSKULTUR MER SELVSTENDIG ARBEIDSSTYRKE FORBEDRET EFFEKTIVITET ØKT INTERN SAMHANDLING
 50. 50. 50 Fashionistas Digital Masters Beginners Conservatives ‣ Revenue Generation ‣ Profitability ‣ Market Valutation ‣ Revenue Generation ‣ Profitability ‣ Market Valutation ‣ Revenue Generation ‣ Profitability ‣ Market Valutation ‣ Revenue Generation ‣ Profitability ‣ Market Valutation +6% Transformation Management Intensity DigitalIntensity -11% -12% +9% +26% +12% -4% -24% -7% -10% +9% +7% Digital transformation: Finansielle gevinster
 51. 51. Vision & Leadership Governance & transformation teams Engagement & Customer Experience IT & Business Processes Digital transformasjon: Vinnermedisin
 52. 52. Utvikler digitale og sosiale løsninger ‣  Tid preget av omveltninger – Disrupt or die ‣  Sosialt , mobilt, skyen og data smelter sammen ‣  Sosialt ikke nok alene – må være relevant ‣  Social Business utenfor bedriften – integrert kommunikasjon og leveranser ‣  Social Business innenfor bedriften – felles visjon og integrert samhandling ‣  Social Business samlet – sterk bidragsyter til modernisering og digital endring Oppsummering:
 53. 53. 53 ‣  @myrstad ‣  www.thenewcompany.no ‣  Spesialister innen digital og sosial forretningsutvikling Innsikt Løsninger Strategi
 • AnnetteOldenborg1

  May. 17, 2017
 • IngfridLandsnes

  Jun. 13, 2014

Hvordan kan Social Business bruker som en digital endringsdriver for virksomheter? En del av svarene finner du i denne presentasjonen som Morten Myrstad fra The New Company holdt på Positiv Opplærings Sosiale medier-seminar 11. juni 2014. I presentasjonen beskrives også hvordan Social Business kan brukes til å skape bedre kundeopplevelser og til å legge til rette for bedre samhandling internt i en virksomhet.

Views

Total views

1,595

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

286

Actions

Downloads

12

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×