Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Innovasjon i styring 
Mona Skaret og Sigrid Gåseidnes 
11. Desember 2014
Vårt utgangspunkt: 
«Innovasjon i styring» er et redskap for forbedring og 
effektivisering av offentlig sektor som utnytt...
Mål- og resultatstyring i offentlig sektor 
En forsker ved UiO gikk gjennom 
oppdragsbrev og rapportering fra 114 
offentl...
Ingen styring uten prioritering Det tok en 
stortingsmelding 
og en inkluderende 
prosess for å komme 
fram til et hovedmå...
Et meningsfullt formål. Tre klare delmål. 
Hovedmål: 
Utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling 
og u...
Det som kan telles Det som teller 
Innsatsfaktorer Aktiviteter 
Produkter/ 
tjenester 
Bruker-effekter 
Samfunns-effekter
Det hjelper å ha noen 
indikatorer der 
hjertene er 
Det som kan telles Det som teller 
Innsatsfaktorer Aktiviteter 
Produ...
Den andre kunden: 
Departementer og fylkeskommuner 
Økt tillit og handlefrihet, men også mye høyere forventninger 
Bevilgn...
Effektmålinger ER faktisk «rocket science» 
«We define the average treatment effect on the treated»
Slik måler SSB effektene 
• Grunnlag: 90 000 tilsagn fra perioden 2000 til 2012 
• SSB plukket ut utvalg på vel 7000 AS 
•...
Delmål 1 Flere gode gründere
Delmål 2 Flere vekstkraftige bedrifter
Slik ble resultatet i første måling 
Samfunnet får god effekt av innsatsen 
Figuren viser antall prosentpoeng årlig mervek...
Tidsfrister langt utenfor komfortsonen 
24. okt.: Oppstartsmøte 
14. mars: Første tall fra SSB klare 
26. april: Opprinnel...
Det var litt om hvordan vi i 
Innovasjon Norge har endret måten 
vi dokumenterer hva som virker 
Nå vil vi si litt om hvor...
Hvis vi ikke gjør tallene våre 
RELEVANT for STYRING, blir 
vi redusert til en irriterende 
mygg som ledere og ansatte 
fe...
Klarer vi å bruke effekttallene til styring? 
Beklager, hakke tid. 
Vi har så mye viktig 
Hva med måloppnåelsen? å beslutt...
«Nå får vi endelig svar på hva som virker best!» 
«Vi må få hypotesene opp på bordet også» 
Kort sikt 
Det som kan telles ...
Styringen tar utgangspunkt i strategikartet
Slik leser du strategikartet 
1) Hovedmål og delmål 
Langsiktige mål (MRS) 
Fastsettes av våre eiere 
2) Resultatmål 
Resu...
Resultatene skapes av våre medarbeidere 
i hele Norge og i alle verdensdeler
Gjøre det enkelt å 
vurdere de store 
spørsmålene 
når vi tar de små 
avgjørelsene
Noen hjelpemidler vi har brukt 
Fra overordnede mål til dialog med den enkelte medarbeider og tilbake 
Eier 
Stortingsmeld...
Adjusted scorecards in INSight 
Still focused on customer deliveries and customer results 
= 
Mobilising the 
right custom...
Viktigste forbedringsområder målekort 
• Produktivitet/kostnadseffektiv drift 
• Vi må utvikle bedre indikatorer i løpet a...
Divisions 
Regions/ 
Offices 
Performance review and development 
Aligment of internal and external business review 
Execu...
Det har blitt mer 
felles undring 
og mindre 
detaljstyring!
Innovasjon i styring krever modige ledere 
Det gikk slik: Men det kunne like gjerne gått slik: 
Nationen 22. aug 2014 Tenk...
Styring av Innovasjon Norge 
I spagaten mellom offentlig og privat styring? 
Volvo Truck split https://www.youtube.com/wat...
Vi deler gjerne! 
Vi har så vidt begynt på vår reise fra det som kan telles til det som teller 
Mona Skaret 
E-post: moska...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1

Share

Download to read offline

Skaret og gåseidnes fagseminar steria consulting 11.12.2014

Download to read offline

Innovasjon i styring beskriver starten på den reisen offentlige selskaper som Innovasjon Norge har startet på for å:
Dokumentere effekter for kundene og samfunnet
Bruke indiakatorer og analyser av effekter mer aktivt i styringen av selskapet, slik at vi kan gjøre mer av det som virker aller best.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Skaret og gåseidnes fagseminar steria consulting 11.12.2014

 1. 1. Innovasjon i styring Mona Skaret og Sigrid Gåseidnes 11. Desember 2014
 2. 2. Vårt utgangspunkt: «Innovasjon i styring» er et redskap for forbedring og effektivisering av offentlig sektor som utnyttes lite i dag. Et supplement til digitalisering og lederutvikling. I offentlig sektor er formål og overordnede mål som regel grunnleggende meningsfulle for folka våre, og handler ikke om lønnsom drift og utbytte til eierne Brukt riktig gir virksomhetsstyring mer mening i offentlig sektor enn i privat. Men da må vi følge opp og styre på det som teller, og ikke bare det som lett kan telles.
 3. 3. Mål- og resultatstyring i offentlig sektor En forsker ved UiO gikk gjennom oppdragsbrev og rapportering fra 114 offentlige virksomheter og fant ut at Offentlige virksomheter har i snitt • 21 mål, hvorav • 6 hovedmål Jostein Askim UiO Kilde: http://www.sv.uio.no/isv/personer/vit/josteira/
 4. 4. Ingen styring uten prioritering Det tok en stortingsmelding og en inkluderende prosess for å komme fram til et hovedmål og tre delmål for Innovasjon Norge som alle eiere og oppdragsgivere kunne stille seg bak. Denne prosessen fikk Nærings- og fiskeri-departementet «Bedre stat prisen» våren 2014 Finansminister Siv Jensen overrekker Bedre Statprisen til departementsråd Reier Søberg (Foto: Sandra Clark/NHD)
 5. 5. Et meningsfullt formål. Tre klare delmål. Hovedmål: Utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og ulike regioners næringsmessige muligheter Delmål 1 Flere gode gründere Delmål 2 Flere vekstkraftige bedrifter Delmål 3 Flere innovative næringsmiljøer Over 20 eiere og oppdragsgivere forenes i målene Ekstrainnsats i distriktene Omstilling av landbruket Innovasjons- og internasjonalisering
 6. 6. Det som kan telles Det som teller Innsatsfaktorer Aktiviteter Produkter/ tjenester Bruker-effekter Samfunns-effekter
 7. 7. Det hjelper å ha noen indikatorer der hjertene er Det som kan telles Det som teller Innsatsfaktorer Aktiviteter Produkter/ tjenester Bruker-effekter Samfunns-effekter
 8. 8. Den andre kunden: Departementer og fylkeskommuner Økt tillit og handlefrihet, men også mye høyere forventninger Bevilgning Styring Kort sikt Det som kan telles … Lang sikt Det som teller Innsatsfaktorer Aktiviteter Produkter/ tjenester Bruker-effekter Samfunns-effekter
 9. 9. Effektmålinger ER faktisk «rocket science» «We define the average treatment effect on the treated»
 10. 10. Slik måler SSB effektene • Grunnlag: 90 000 tilsagn fra perioden 2000 til 2012 • SSB plukket ut utvalg på vel 7000 AS • Kontrollgruppen = alle bedrifter som ikke har vært i kontakt med IN • Datautvalget er delt opp i over 2000 celler • Bedriftene i hver celle ligner hverandre (næring, region, etableringsår, osv) • Bedriftene i en celle sammenlignes med bedrifter i kontrollgruppen ved hjelp av teknikken «propensity-score matching» t= -3 t=0 t= 1 t=2 t=3 Omsetning IN
 11. 11. Delmål 1 Flere gode gründere
 12. 12. Delmål 2 Flere vekstkraftige bedrifter
 13. 13. Slik ble resultatet i første måling Samfunnet får god effekt av innsatsen Figuren viser antall prosentpoeng årlig mervekst for Innovasjon 9.7 Norges kunder sammenliknet med kontrollgruppen 5.7 3.3 3.3 12 10 8 6 4 2 0 Omsetning Verdiskaping Produktivitet Sysselsetting Kilde: Statistisk Sentralbyrå 2014
 14. 14. Tidsfrister langt utenfor komfortsonen 24. okt.: Oppstartsmøte 14. mars: Første tall fra SSB klare 26. april: Opprinnelig frist årsrapport 30. april: Endelig frist årsrapport 29.04 E-post til NFD med informasjon om at SSB har funnet en feil i beregningene som må rettes opp før oversending av årsrapport…
 15. 15. Det var litt om hvordan vi i Innovasjon Norge har endret måten vi dokumenterer hva som virker Nå vil vi si litt om hvordan vi bruker resulatat- og effekttall i styringen for å gjøre mer av det som virker best
 16. 16. Hvis vi ikke gjør tallene våre RELEVANT for STYRING, blir vi redusert til en irriterende mygg som ledere og ansatte febrilsk prøver og vifte vekk
 17. 17. Klarer vi å bruke effekttallene til styring? Beklager, hakke tid. Vi har så mye viktig Hva med måloppnåelsen? å beslutte Hva er de viktigste avvikene? Hva prioriterer vi fremover?
 18. 18. «Nå får vi endelig svar på hva som virker best!» «Vi må få hypotesene opp på bordet også» Kort sikt Det som kan telles Lang sikt Det som teller Innsatsfaktorer Aktiviteter Produkter/ tjenester Bruker-effekter Samfunns-effekter
 19. 19. Styringen tar utgangspunkt i strategikartet
 20. 20. Slik leser du strategikartet 1) Hovedmål og delmål Langsiktige mål (MRS) Fastsettes av våre eiere 2) Resultatmål Resultatmål for kunder og andre sentrale interessenter Fastsettes av IN selv og følges opp årlig i vår interne målstyring 3) Kritiske suksessfaktorer Dette må vi lykkes med som organisasjon på kort sikt for å nå målene våre. Fastsettes av IN og følges opp løpende i vår interne målstyring 1 2 3
 21. 21. Resultatene skapes av våre medarbeidere i hele Norge og i alle verdensdeler
 22. 22. Gjøre det enkelt å vurdere de store spørsmålene når vi tar de små avgjørelsene
 23. 23. Noen hjelpemidler vi har brukt Fra overordnede mål til dialog med den enkelte medarbeider og tilbake Eier Stortingsmelding Hovedmål og delmål Divisjon/kontor Strategikart og målekort IN Strategikart Målekort Medarbeider Dialog om oppgaver og kompetanse
 24. 24. Adjusted scorecards in INSight Still focused on customer deliveries and customer results = Mobilising the right customers Service delivery Excellent customer experience Customer results People and culture INTERNAL EXTERNAL Economy and resources
 25. 25. Viktigste forbedringsområder målekort • Produktivitet/kostnadseffektiv drift • Vi må utvikle bedre indikatorer i løpet av 2015 • Medarbeiderengasjement • Måling 3 ganger pr år inkluderes i målekortene fra 2015 • Resultater for kunder • Kundens vurdering av addisjonalitet og potensial for vekst tas inn i målekortene fra 2015 • Økt datakvalitet • Mobilisering og valg av de riktige kundene • Leveranser av rådgivning og andre ikke-finansielle tjenester
 26. 26. Divisions Regions/ Offices Performance review and development Aligment of internal and external business review Executive board Performance review and development Company Performance review and development Government Dialogue and reporting
 27. 27. Det har blitt mer felles undring og mindre detaljstyring!
 28. 28. Innovasjon i styring krever modige ledere Det gikk slik: Men det kunne like gjerne gått slik: Nationen 22. aug 2014 Tenkt Dagens næringslivforside
 29. 29. Styring av Innovasjon Norge I spagaten mellom offentlig og privat styring? Volvo Truck split https://www.youtube.com/watch?v=4URm-dRVvzE
 30. 30. Vi deler gjerne! Vi har så vidt begynt på vår reise fra det som kan telles til det som teller Mona Skaret E-post: moska@innnovasjonnorge.no Twitter: @monaskaret Sigrid Gåseidnes sigas@innnovasjonnorge.no Twitter: @sgaseid
 • Skjeggis

  Jan. 9, 2015

Innovasjon i styring beskriver starten på den reisen offentlige selskaper som Innovasjon Norge har startet på for å: Dokumentere effekter for kundene og samfunnet Bruke indiakatorer og analyser av effekter mer aktivt i styringen av selskapet, slik at vi kan gjøre mer av det som virker aller best.

Views

Total views

620

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

11

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×