Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ■ Kemiklerin yapısını ve sınıflandırılmasını, ■ Eklemlerin yapısını ve sınıflandı...
Systema locomotorium Systema skeletale            Pasif kısım Systema articulare Systema musculare    Ak...
Systema skeletale Toplam 206 kemik Os: tekil, Ossa: çoğul Pars ossea              İskelet sistemi Pars ca...
Kemik Çeşitleri         Yassı             Havalı Kemikler:             Os Pneumaticum   ...
Uzun, yassı, kısa ve şekilsiz kemikleriözetleyip örnekler verin.
Kemik oluşumlarının adlandırılması-1  Eklemleşen uçlar   Caput   Condylus :lokma, yumruk şeklinde   Epicondyle ...
Kemik oluşumlarının adlandırılması-2                            Spinous            ...
Kemik oluşumlarının adlandırılması-3 Açıklıklar   Foramen: delik şeklindeki açıklık   Canalis: kanal şeklinde   Mea...
Kemik yapısı        diaphysis (compact bone)
epiphysis metaphysis – location of   • epiphyseal plate – in children   • epiphyseal line – in adultsdiaphysismetaph...
medullary cavity  • filled with yellow marrow in adults  • lined with endosteum
KEMİKLERİN FONKSİYONU Destek Koruma Hareket Mineral deposu Kan hücrelerinin üretimi
 Aksiyal iskelet: Koruma ve destek   Baş   Boyun   Gövde Apendiküler iskelet: hareket   Kol   Bacaklar
Ossa Cranium Neurocranium       Os occipitale   Os temporale     Os sphenoidale         Çift    ...
22 +(2X3) +1    Os hyoideum
Vertebrae cervicales :C 7Vertebrae thoracicae: T 12Vertebrae lumbales: L5Os sacrum: S1Os coccygis: 1
Skeleton Appendiculare
Ossa membri superioris:Üst taraf kemikleri Üst taraf kavşak kemikleri:2   Scapula   Clavicula Serbest üst taraf kemi...
Kavşak Kemikleri
Kol:BrachiumOs Humerus
Ön kol:Antebrachium
El:ManusOssa carpi: 8Ossa metacarpi:5Ossa digitorum manus:14
Alt taraf kemikleriOssa membri inferioris Alt taraf kavşak kemikleri: Leğen Kemiği:Pelvis   Os ilium   Os ischii  O...
Pelvis
Os Coxae
Femur ve patella
Ossa Cruris
Ossa Pedis       Ossa tarsi: 7       Ossa metatarsi:5       Ossa digitorum pedis:14
EKLEMLER VE ÇEŞİTLERİ Hareketli olsun veya olmasın kemiklerin herhangi bir şekilde birbiriyle birleştikleri yerlere EKLE...
Morfolojik sınıflama Eklemleşen kemik uçları arasında kalan maddeye göre   Fibröz: art. fibrosae   oynamaz, eklem boş...
Art. fibrosa
synchondrosis
Eksenlerine Göre Eklemler Eklemler, konveks eklem yüzlerinin şekillerine göre gruplara ayrılabildiği gibi, eklem ile ilg...
Tek Eksenli Eklemler Menteşe şeklinde eklemler olarak da adlandırılırlar. Bu eklemde, hareketlerin elde edilmesi, sadec...
İki Eksenli Eklemler Bu tür eklemlerde iki düzlemde hareket elde edilir. Eksenler hem birbirlerine hemde kemik eksenine ...
Çok Eksenli Eklemler Bu tür eklemlerde en az üç eksen bulunur. Yüzlerden birisi konkav, diğeri ise konvekstir. Omuz ve ...
Extremite eklemleri Üst extremite eklemleri  Üst taraf kavşağı eklemleri     Art. Acromioclavicularis     Art. ...
Serbest üst taraf eklemleri Omuz eklemi: Art. humeri Dirsek eklemi: Art. cubiti
Radioulnar eklemler: üst-orta ve alt
 El bileği eklemi: Radiocarpal eklem Karpal eklemler   Mediokarpal   İnterkarpal
 El tarak ve parmak eklem   Karpometacarpal   Metakarpofalengeal   İnterfalengeal
Alt ekstremite eklemleri Sakroiliak eklem: Art. Sacroiliaca Symphisis pubica
 Art. Coxae : kalça eklemi
 Ar. Genus: diz eklemi Tibia ile fibula arasındaki eklemler             3 adettir
 Art. Talocruralis: ayak bileği eklemi
 Art. İntertarsae: tarsal eklemler Tarsometatarsal Metatarsofalengeal eklemler
BAŞ-BOYUN VE GÖVDE EKLEMLERİ Art. temporomandibularis
Art. atlantooccipitalis
Art. atlantoaxialis
Omurga eklemleri 1-Omur cisimleri arasında eklemler: C2-S1 arası: discus intervertebralis 2-Omur kemerlerindeki eklem ç...
Göğüs eklemleri Costovertebral eklemler Sternokostal eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Radyolojik pozisyonlar alt ekstremite
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

56

Share

Download to read offline

hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler

Download to read offline

radyolojiteknikerleri.com

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

hareket-sistemi-kemik-ve-eklemler

 1. 1. Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ■ Kemiklerin yapısını ve sınıflandırılmasını, ■ Eklemlerin yapısını ve sınıflandırılmasını öğrenmiş olacaksınız.
 2. 2. Systema locomotorium Systema skeletale Pasif kısım Systema articulare Systema musculare Aktif kısım
 3. 3. Systema skeletale Toplam 206 kemik Os: tekil, Ossa: çoğul Pars ossea İskelet sistemi Pars cartilaginea 80 Skeleton axiale Baş-boyun-gövdeye ait Skeleton appendiculare Üst ve alt taraf, kol bacak kemikleri 126
 4. 4. Kemik Çeşitleri Yassı Havalı Kemikler: Os Pneumaticum Düzensiz:İrregüler Uzun Kısa Sesamoid
 5. 5. Uzun, yassı, kısa ve şekilsiz kemikleriözetleyip örnekler verin.
 6. 6. Kemik oluşumlarının adlandırılması-1  Eklemleşen uçlar  Caput  Condylus :lokma, yumruk şeklinde  Epicondyle  Yuvarlak çıkıntılar  Tuberculum: yuvarlak çıkıntı  Tuberositas: Yüksekliği fazla olmayan, pürüzlü kabarıklık  Protuberantia:Küçük yükseklik tarzındaki çıkıntı, tümsek  Malleolus:Küçük çekiç ucu şeklindeki çıkıntı  Trochanter:Yumru, yuvarlak çıkıntı
 7. 7. Kemik oluşumlarının adlandırılması-2 Spinous process Çıkıntılar Transverse process  Linea ve crista: çizgisel çıkıntılar  Processus ve spina: dikensi çıkıntılar Çöküntüler  İncisura:çentik şeklinde  Sulcus: oyuk  Fossa, fovea, foveola, fossula: çukur ve-cuklar  İmpressio: başka bir kemiğin oluşturduğu iz
 8. 8. Kemik oluşumlarının adlandırılması-3 Açıklıklar  Foramen: delik şeklindeki açıklık  Canalis: kanal şeklinde  Meatus: geçit yol  Fissura: yarık  Apertura: ağız
 9. 9. Kemik yapısı diaphysis (compact bone)
 10. 10. epiphysis metaphysis – location of • epiphyseal plate – in children • epiphyseal line – in adultsdiaphysismetaphysisepiphysisarticular cartilage
 11. 11. medullary cavity • filled with yellow marrow in adults • lined with endosteum
 12. 12. KEMİKLERİN FONKSİYONU Destek Koruma Hareket Mineral deposu Kan hücrelerinin üretimi
 13. 13.  Aksiyal iskelet: Koruma ve destek  Baş  Boyun  Gövde Apendiküler iskelet: hareket  Kol  Bacaklar
 14. 14. Ossa Cranium Neurocranium Os occipitale  Os temporale Os sphenoidale Çift Tek 8  Os parietale Os frontale Os ethmoidale Splanchnocranium  Os mandibula Os maxilla Tek Concha nasalis inferior  Os vomer Os palatinum Çift 14 Os zygomaticum Os nasale Os lacrimale İç kulak kemikleri: Malleus, incus, stapes: 2x3=6 Os hyoideus: 1
 15. 15. 22 +(2X3) +1 Os hyoideum
 16. 16. Vertebrae cervicales :C 7Vertebrae thoracicae: T 12Vertebrae lumbales: L5Os sacrum: S1Os coccygis: 1
 17. 17. Skeleton Appendiculare
 18. 18. Ossa membri superioris:Üst taraf kemikleri Üst taraf kavşak kemikleri:2  Scapula  Clavicula Serbest üst taraf kemikleri:30  Brachium: kol  Antebrachium: ön kol  Manus: el
 19. 19. Kavşak Kemikleri
 20. 20. Kol:BrachiumOs Humerus
 21. 21. Ön kol:Antebrachium
 22. 22. El:ManusOssa carpi: 8Ossa metacarpi:5Ossa digitorum manus:14
 23. 23. Alt taraf kemikleriOssa membri inferioris Alt taraf kavşak kemikleri: Leğen Kemiği:Pelvis  Os ilium  Os ischii Os coxae  Os pubis Serbest alt taraf kemikleri:30  Os femoris: Uyluk  Os patella: Diz  Ossa Cruris: Bacak kemikleri  Os Tibia: kaval  Os Fibula: kamış  Ossa Pedis: Ayak kemikleri
 24. 24. Pelvis
 25. 25. Os Coxae
 26. 26. Femur ve patella
 27. 27. Ossa Cruris
 28. 28. Ossa Pedis Ossa tarsi: 7 Ossa metatarsi:5 Ossa digitorum pedis:14
 29. 29. EKLEMLER VE ÇEŞİTLERİ Hareketli olsun veya olmasın kemiklerin herhangi bir şekilde birbiriyle birleştikleri yerlere EKLEM (articulatio) denir. Fonksiyonlarına göre eklemler  Oynar: kalça, kol, omuz  Oynamaz: sutura  Yarı oynar: vertebral facet eklemler
 30. 30. Morfolojik sınıflama Eklemleşen kemik uçları arasında kalan maddeye göre  Fibröz: art. fibrosae oynamaz, eklem boşluğu yok  Kartilaginöz: art. Cartilagineae. eklem boşluğu yok  Synchondrosis primer kartilaginöz: metafiz, costosternal  Symphisis sekonder kartilaginöz. Symphisis intervertebralis  Sinovial eklemler: art. Synoviales: diarthrosis eklem boşluğu var
 31. 31. Art. fibrosa
 32. 32. synchondrosis
 33. 33. Eksenlerine Göre Eklemler Eklemler, konveks eklem yüzlerinin şekillerine göre gruplara ayrılabildiği gibi, eklem ile ilgili ana eksenlerin sayısına göre de sınıflandırılabilirler. Eksenlerine göre bir sınıflandırma yapıldığında, üç ana eklem grubu elde edilir. ■ Tek eksenli eklemler ■ İki eksenli eklemler ■ Çok eksenli eklemler
 34. 34. Tek Eksenli Eklemler Menteşe şeklinde eklemler olarak da adlandırılırlar. Bu eklemde, hareketlerin elde edilmesi, sadece bir düzlemde ve tek bir eksene göredir. Dirsek eklemi ve parmak falanksları arasındaki eklemler bu tür eklemlerdir. Bu eklemlerle fleksion ve ekstension hareketleri elde edilir.
 35. 35. İki Eksenli Eklemler Bu tür eklemlerde iki düzlemde hareket elde edilir. Eksenler hem birbirlerine hemde kemik eksenine dik durumdadır. Eğer şeklinde veya elipsoid şekilde bulunurlar. El bileği ve el başparmağının eklemleri buna örnek olarak verilebilir. Fleksion/ekstension ve abduksion/ adduksion hareketleri elde edilir.
 36. 36. Çok Eksenli Eklemler Bu tür eklemlerde en az üç eksen bulunur. Yüzlerden birisi konkav, diğeri ise konvekstir. Omuz ve kalça eklemleri bunun için bir örnek olarak verilebilir. Bu tür eklemlerde üç ana eksen de eklemin ortasındaki bir noktadan geçerler. Horizontal, sagittal ve vertikal olarak uzanırlar. Bu eklemlerde; fleksion/ekstension, abduksion/adduksion ve iç rotasyon/dış rotasyon hareketleri elde edilir. Bir de, bu hareketlerin hepsinin katılımı ile ortaya çıkan sirkumdiksion hareketi de yapılır.
 37. 37. Extremite eklemleri Üst extremite eklemleri  Üst taraf kavşağı eklemleri  Art. Acromioclavicularis  Art. sternoclavicularis
 38. 38. Serbest üst taraf eklemleri Omuz eklemi: Art. humeri Dirsek eklemi: Art. cubiti
 39. 39. Radioulnar eklemler: üst-orta ve alt
 40. 40.  El bileği eklemi: Radiocarpal eklem Karpal eklemler  Mediokarpal  İnterkarpal
 41. 41.  El tarak ve parmak eklem  Karpometacarpal  Metakarpofalengeal  İnterfalengeal
 42. 42. Alt ekstremite eklemleri Sakroiliak eklem: Art. Sacroiliaca Symphisis pubica
 43. 43.  Art. Coxae : kalça eklemi
 44. 44.  Ar. Genus: diz eklemi Tibia ile fibula arasındaki eklemler 3 adettir
 45. 45.  Art. Talocruralis: ayak bileği eklemi
 46. 46.  Art. İntertarsae: tarsal eklemler Tarsometatarsal Metatarsofalengeal eklemler
 47. 47. BAŞ-BOYUN VE GÖVDE EKLEMLERİ Art. temporomandibularis
 48. 48. Art. atlantooccipitalis
 49. 49. Art. atlantoaxialis
 50. 50. Omurga eklemleri 1-Omur cisimleri arasında eklemler: C2-S1 arası: discus intervertebralis 2-Omur kemerlerindeki eklem çıkıntıları arasındaki eklemler: faset eklemler
 51. 51. Göğüs eklemleri Costovertebral eklemler Sternokostal eklemler
 • ayetasdemir

  Oct. 31, 2020
 • tinamericccyldrm

  Oct. 23, 2020
 • ssuser666210

  Jun. 12, 2020
 • ElifNurAslan

  Feb. 29, 2020
 • yunusoban1

  Nov. 18, 2019
 • ZuhalTuna

  Nov. 17, 2019
 • MadinaJorayeva

  Nov. 5, 2019
 • ErhanKaya13

  Nov. 3, 2019
 • AslTuran4

  Oct. 8, 2019
 • Emreys55

  May. 26, 2019
 • hcoban

  May. 11, 2019
 • semratopuzlar

  Oct. 28, 2018
 • aymera

  Oct. 24, 2018
 • FatmaOru

  Oct. 18, 2018
 • Elifokal1

  Oct. 14, 2018
 • SelmaCelebi

  Oct. 12, 2018
 • YusufMemis

  Nov. 12, 2017
 • DoukanTerzi

  Nov. 7, 2017
 • EMRULLAHAKYZ

  Oct. 28, 2017
 • OuzhanSoyhan

  Oct. 26, 2017

radyolojiteknikerleri.com

Views

Total views

67,289

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

562

Actions

Downloads

686

Shares

0

Comments

0

Likes

56

×