Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 35

Antara semalam & hari ini - Hasan al-Banna

2

Share

Download to read offline

Antara semalam & hari ini - Hasan al-Banna

Antara semalam & hari ini - Hasan al-Banna

 1. 1. ANTARA SEMALAM & HARI INI IMAM HASAN AL-BANNA
 2. 2. MUJADDID KURUN 14H ‫األمة‬ ‫لهذه‬ ‫يبعث‬ ‫هللا‬ ‫إن‬ ‫سنة‬ ‫مائة‬ ‫كل‬ ‫رأس‬ ‫على‬ ‫دينها‬ ‫لها‬ ‫يجدد‬ ‫من‬ ABU DAUD
 3. 3. IMAM HASAN AL-BANNA • 1906M di Mahmudiyah • Ayah: Ahmad Abd Rahman Al-Banna • Penjual & Pembaiki Jam • Ulama Hadis, susun hadis Imam Ahmad • ‫الشيباني‬ ‫حنبل‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫اإلمام‬ ‫مسند‬ ‫لترتيب‬ ‫الرباني‬ ‫الفتح‬ • ‫والسنن‬ ‫الشافعي‬ ‫مسند‬ ‫وترتيب‬ ‫جمع‬ ‫في‬ ‫المنن‬ ‫بدائع‬ • Emak: Umm Saad Ibrahim Saqr • Sekolah • Madrasah Rasyad Diniyah 4 tahun • Madrasah I’dadiyah • Madrasah Muallimin 1920M di Damanhur • Graduate Darul Ulum Kaherah 1927M
 4. 4. GURU2 1. Sheikh Muhammad Zahran • Guru Hadis di sekolah Rendah 2. Sheikh Abd Wahab Hasofi • Tariqah Hasofiyah di Damanhur 3. Sheikh Muhammad Abu Syusyah • Imam Masjid, Hikayat Para Salihin 4. Sheikh Abd Fatah Abu I’lam • Guru subjek Syariah, Tafsir dan Hadis 5. Ustaz Abd Aziz A’tiyah • Guru subjek Tarbiyah Islam 6. Sheikh Abdul Muthalib • Guru Syair
 5. 5. MAJMUAH RASAIL • IHAB tidak menulis buku • Sumber2: 1. ‫األسبوعية‬ ‫المسلمين‬ ‫اإلخوان‬ ‫جريدة‬ 2. ‫النذير‬ ‫مجلة‬ 3. ‫الشهاب‬ ‫مجلة‬ 4. ‫المسلمين‬ ‫الشبان‬(‫والفتح‬ ‫المنار‬) 5. ‫اليومية‬ ‫المسلمين‬ ‫اإلخوان‬ ‫جريدة‬
 6. 6. KANDUNGAN RASAIL .1‫الناس‬ ‫ندعو‬ ‫شىء‬ ‫أي‬ ‫إلى‬ .2‫عمليون؟‬ ‫قوم‬ ‫نحن‬ ‫هل‬ .3‫دعوتنا‬ .4‫النور‬ ‫نحو‬ .5‫وأدعية‬ ‫مأثورات‬ .6‫اإلخوان‬ ‫طلبة‬ ‫مؤتمر‬ .7‫المنهج‬ .8‫التعاليم‬ .9‫المناجاة‬ .10‫الخامس‬ ‫المؤتمر‬ .11‫محمد‬ ‫راية‬ ‫تحت‬ ‫المسلمون‬ ‫اإلخوان‬ .12‫المسلمة‬ ‫المرأة‬ .13‫خاصة‬ ‫الطلبة‬ ‫وإلى‬ ‫عامة‬ ‫الشباب‬ ‫إلى‬ .14‫السادس‬ ‫المؤتمر‬ .15‫جديد‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫دعوتنا‬ .16‫واليوم‬ ‫األمس‬ ‫بين‬ .17‫األسر‬ ‫نظام‬ .18‫جهاد‬ ‫ومراكز‬ ‫والشعب‬ ‫المناطق‬ ‫رؤسا‬ ‫مؤتمر‬ ‫المسلمين‬ ‫اإلخوان‬ .19‫المسلمين‬ ‫اإلخوان‬ ‫األول‬ ‫الشعبي‬ ‫المؤتمر‬ .20‫الجهاد‬
 7. 7. KANDUNGAN RASAIL .21‫اإلسالمي‬ ‫النظام‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫مشكالتنا‬ .22‫واالنتخابات‬ ‫اإلخوان‬ .23‫قضيتنا‬
 8. 8. ANTARA SEMALAM DAN DAN HARI INI Najid Jamal
 9. 9. LATAR RISALAH BAWY(AS&HI) 1. Selepas Perang Dunia ke 2, 1943H 2. Semua Markaz Ikhwan ditutup, kecuali Pejabat Pusat 3. Cubaan membunuh IHAB 4. IHAB menulis seperti wasiat
 10. 10. OBJEKTIF RISALAH 1. Penjelasan Sejarah Jatuh bangun Umat 2. Cara bagaimana Rasulullah saw membangunkan Umat dari jahiliyyah kepada Islam 3. Keadaan Umat Islam hari ini dan tugas yang haruskan dilaksanakan. 4. Cara dan wasilah yang harus diikuti oleh kita.
 11. 11. ISK INI SEJARAH KITA
 12. 12. USUL PEMULIHAN SOSIAL MENURUT AL-QURAN Rabbaniah Ketinggian manusia Akidah pembalasan Ukhuwwah kemanusia Takaful lelaki dan wanita Jaminan sosial Mengekang nafsu Ketegasan undang-undang Penyatuan ummat Jihad menegakkan kebenaran Kepentingan wujud negara islam
 13. 13. PRAKTIK DISAMPING TEORI Solat dan munajat Puasa dan Iffah(kemuliaan) Zakat dan Infaq Haji dan Jaulah Kerja usaha Jihad Nasihat Mencari ilmu Muamalah yang baik Menjaga jasad Solidariti sosial
 14. 14. TEGAK NEGARA ISLAM 1. Lahir kesatuan kemasyarakatan 2. Lahir kesatuan politik dll 3. Berjaya hancurkan keberhalaan, syirik, yahudi dan kristian dari bumi arab. 4. Mara ke eropah dari timur dan barat. 5. Semua laut dikuasai oleh islam. 6. Umat islam mengambil semua tamaddun dunia dengan tapisan islam.
 15. 15. FAKTOR KELEMAHAN MULA MENYERAP 1. Perselisihan politik dan perebutan kuasa 2. Agama(Deen) menjadi cakap dan perdebatan 3. Tenggelam dalam kemewahan 4. Perpindahan kuasa kepada bukan arab 5. Lalai ilmu Sains dan Praktikal 6. Ego dengan kekuatan sendiri 7. Terpedaya dengan kuffar
 16. 16. PENGARUH BARAT KE DUNIA ISLAM 1. Cengkaman kebendaan menular ke dalam Umat Islam 2. Barat ekspot materialism 3. Barat menghalang unsur kekuatan pada Umat Islam 4. Eropah menguasai ekonomi Umat 5. Ekspot cara hidup mereka 6. Membina sekolah untuk serangan pemikiran
 17. 17. DAKWAH KITA ADALAH PENYELAMAT • Beban adalah berat. Kita mahu:  Bebaskan tanah air Islam  Mendirikan daulah Islam  Membaiki keilmuan masyarakat Islam  Membaiki mutu kehidupan Umat  Membuang penyakit dan jenayah
 18. 18. WHERE TO START?APATUGAS KITA?
 19. 19. CARA KITA 1. Iman yang mendalam 2. Pembentukan yang rapi 3. Kerja yang berterusan.
 20. 20. KITA AKAN MENANG. KENAPA? 1. Sebaik-baik dakwah 2. Keperluan manusia 3. Kesucian niat kita 4. Pertolongan Allah
 21. 21. WASIAT IHAB Kita bukan  parti politik,  badan kebajikan  persatuan terhad ...Kita adalah roh baru untuk ummat manusia. Dakwah kita ialah Islam dan politik adalah sebahagian darinya...
 22. 22. SERUAN IHAB 1. Iman kepada Allah 2. Berakhlak mulia 3. Rapat dengan al-Quran dan tadabburnya, dan Sirah Ar-Rasul saw 4. Kuatkan ikatan Saf 5. Dengar dan Taat kepimpinan ketika susah dan senang, suka atau benci 6. Nantikan kemenangan dan pertolongan dari Allah swt

×