Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Türkiye'nin coğrafi konumu ve özellikleri
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

4

Share

Download to read offline

Cografi konum ahmetaydin.com.tr

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Cografi konum ahmetaydin.com.tr

 1. 1. Coğrafi Konumwww.ahmetaydin.com.tr
 2. 2. Coğrafi Konum Özel MatematikKonum Konum
 3. 3. Özel Konum bir yerin;Kıtalara YükseltisiOkyanuslaraDenizlere EğimiAkarsularaGöllere O yerin özel konumunu verirDağlaraOvalara vs olan uzaklığı
 4. 4. • Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı noktada yer alır.
 5. 5. • Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. Bundan dolayı; İklim Bitki örtüsü Tarım ürünü Turizm Çeşitliliği görülür.
 6. 6. • Ortalama yükseltisi 1132 m.dir.Yer şekilleri çok çeşitli olduğundan, çeşitli iklimler görülür veaynı anda farklı mevsim özellikleri yaşanır.
 7. 7. • Petrol bakımından zengin ülkelere komşudur. Bu nedenle doğu ile batı arasında enerji koridoru olma yolunda çalışmalar sürmektedir.
 8. 8. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir. Bu sayede; • Uluslar arası arenada stratejik önemi fazladır. • Boğazlardaki geçişten alınan ücret nedeniyle ekonomik girdi elde edilir. • Özellikle İstanbul boğazının şehre kattığı güzellik sayesinde İstanbul turistik açıdan da ilgi odağıdır.
 9. 9. • En uzun kara sınırı Suriye ile en kısa kara sınırı Azerbaycan ( Nahcivan) iledir.
 10. 10. • Dağlar genellikle doğu-batı yönünde uzanır. Bu da akarsuların yönünün genel olarak bu yönde olmasına yol açar.
 11. 11. Matematik KonumBir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine görekonumuna denir.Pratikkk: Bir durum veya olay sırf o yerin; Ekvatorun kuzeyinde veya güneyinde, Daha kuzeyde veya daha güneyde, Daha doğuda veya daha batıda olmasından dolayı yaşanıyor ise bu kesinlikle matematik konumla ilgilidir.
 12. 12. Ekvator’dan kutuplara doğru çizildiği varsayılan hayali çemberlere PARALEL denir.
 13. 13. PARALELLERİN ÖZELLİKLERİ: Başlangıç paraleli Ekvator’dur ve en büyük paralel dairesidir. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları kısalır. 90 tane KYK’ da, 90 tanede GYK’ de olmak üzere toplam 180 paralel vardır. Paraleller birer derece aralıklarla geçirilir ve aralarındaki uzaklık 111 km’dir.(Not:Paralellerin arasındaki uzaklığın sabit olması nedeniyle uzaklık hesaplamaları yapabiliriz) Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin enlem dereceleri büyür.
 14. 14.  Ekvator’a yakın enlemlere alçak  Bazı paralellerin özel isimleri vardır. enlemler,Ekvator’a uzak enlemlere yüksek enlemler,ikisi arasında kalan enlemlere ise orta enlemler denir.
 15. 15. Enlem;1. Güneş ışınlarının düşme açısını2. Cisimlerin gölge boyunu3. Sıcaklık dağılışını4. İklim ve bitki örtüsünü5. Tarımsal faaliyetleri6. Hayvanların dağılışını7. Toprak çeşidini8. Denizlerin sıcaklığını ve tuzluluk oranlarını9. Kalıcı kar alt sınırını10. Tarım,yerleşme ve orman üst sınırını11. Akarsuların donma süresini12. Nüfus ve yerleşmeyi13. Çizgisel hızı etkiler.
 16. 16. Dünyanın şekline bağlı olarak Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçegüneş ışınlarının düşme açısı küçülür.Dolayısıyla Ekvator’dan kutuplaragidildikçe sıcaklık azalır.Buna SICAKLIK-ENLEM İLİŞKİSİ denir.Sıcaklık –enlem ilişkisine göre B noktası A noktasına göre güneş ışınlarını daha büyük açıylaaldığı için daha sıcak olmalı, C ve D noktaları ise güneş ışınlarını aynı açı ile aldıkları içinsıcaklıkları benzer olmalı.Böyle bir durum söz konusu ise sıcaklık üzerinde enlemetkilidir.Eğer bunun tersi gözleniyorsa sıcaklık –enlem ilişkisine ters bir durum vardır. Ohalde sıcaklık üzerinde özel konum şartları etkilidir.
 17. 17. Pratikk: Bir yerden başka bir yere gidildiğinde sıcaklık değiştiysebununen önemli 3 nedeni olabilir.A) EnlemB) YükseltiC) Karasallık-denizellikGidilen yerde bu faktörlerden hangisi değiştiyse sıcaklığın değişmesine o etki etmiştir. Değişmeyen şey sebep olamaz.Örnek verecek olursak…
 18. 18. SICAKLIK – ENLEM İLİŞKİSİNE ÖRNEKLERMersin Samsun’dan sıcak: Matematikİzmir Samsun’dan sıcak Matematikİzmir Van’dan sıcak: ÖzelKış aylarında Ankara Samsun’dan soğuk: Özel
 19. 19. AYNI ENLEM ÜZERİNDEKİ NOKTALARIN ÖZELLİKLERİ Aynı Enlem Üzerindeki Noktaların; 1. Ekvator’a ve kutuplara olan uzaklığı 2. Gece-gündüz süresi 3. Matematik iklim kuşağı 4. Yerçekimi 5. Çizgisel hızı 6. Güneş ışınlarının atmosferde kat ettiği yol 7. Öğle vakti güneş ışınlarının düşme açısı 8. Bir cismin öğle vakti gölge boyu 9. Bir cismin öğle vakti gölge yönü 10. Yaşanılan mevsimleri aynıdır.
 20. 20. 2009 KPSS LİSANS
 21. 21. Bir kutupta başlayıp diğer kutupta sona eren, Ekvator’u ve diğer paralelleri dik olarakkesen hayali yaylara MERİDYEN denir.
 22. 22. MERİDYENLERİN ÖZELLİKLERİ:1. Başlangıç meridyeni Greenwich’ tir. Derecesi “0” dır.2. Birer derece aralıklarla çizilirler.3. Başlangıç meridyeninin 180 tane doğusunda,180 tanede batısında olmak üzere toplam 360 tane meridyen yayı vardır.4. Başlangıç meridyeninden doğuya ve batıya doğru gidildikçe meridyen dereceleri büyür.5. Meridyenlerin boyları aynıdır.6. Bir meridyen üzerindeki tüm noktaların yerel saatleri aynıdır.
 23. 23. 7. Ardışık iki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır.8. İki meridyen arasındaki uzaklık Ekvator’da 111 km’dir.Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe bu mesafe 9. Meridyenler bir paralel üzerinde kısalır ve kutuplarda meridyenler birbirine eşit uzaklıktadır. birleşir.
 24. 24. A VE B MERKEZLERİNİN İZDÜŞÜM ALANLARI EŞİT MİDİR?Aynı enlem ve boylam aralığına sahip noktalar aynı yada farklı yarımkürede olduklarındaizdüşüm alanlarının eşit olabilmesi için Ekvator’a uzaklıklarının aynı olması yani aynı enlemdereceleri içerisinde olması gerekmektedir. Örneğin; A ve B merkezi 700K-800K enlemleri arasında yada A merkezi 700K-800K, B merkezi 700G-800G enlemleri arasında bulunursa izdüşüm alanları eşit olur)
 25. 25. Yerel SaatHerhangi bir yerde Güneş’in tam tepede olduğu an (“Güneş ışınlarının en büyükaçıyla geldiği an” ya da “göle boyunun en kısa olduğu an ) öğle vaktidir ve saat12:00 kabul edilir.Saatin 12:00 olarak kabul edildiği zamana göre ayarlanan saatede YEREL SAAT denir.
 26. 26. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için meridyenler Güneş’in karşısından farklı zamanlarda geçerler.Bu nedenle her meridyenin yerel saati farklıdır.Batı Doğu
 27. 27. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için bir meridyenin doğusunda bulunan meridyenlerde yerel saat ileri, batısında bulunan meridyenlerde ise yerel saat geri dir.Batı Doğu
 28. 28. Ortak (ulusal-milli) Saatortak saat
 29. 29. Türkiye’nin Matematik Konumu www.ahmetaydin.com.tr
 30. 30. • 26º -45º doğu meridyenleri,• 36º -42º kuzey paralelleri arasında yer alır.
 31. 31. • En güney ucu Hatay’ın Beysun Köyüdür.(36º kuzey paraleli)• En kuzey ucu Sinop İnceburun’ dur.(42º kuzey paraleli)• En batı ucu Gökçeada Avlaka Burnudur.(26º doğu meridyeni)• En doğu ucu Türkiye Nahçıvan sınırıdır.(45º doğu meridyeni)
 32. 32. Türkiye’nin Matematik Konumunun Sonuçları• En doğusu ile en batısı arasında 45-26= 19 boylam vardır. İki boylam arası 4 dakika olduğundan en doğusu ile en batısı arasında 19 x 4 = 76 dakikalık zaman farkı vardır. 26 D 45 D
 33. 33. Türkiye’nin Matematik Konumunun Sonuçları• En kuzeyi ile en güneyi arasında 42-36= 6 enlem vardır. İki enlem arası mesafe 111 km olduğundan en kuzeyi ile en güneyi arasında 6 x 111 = 666 km mesafe vardır. 42 K 36 K
 34. 34. Türkiye’nin Matematik Konumunun Sonuçları Türkiye doğu yarımkürededir. Bundan dolayı; • Yerel saati başlangıç meridyeninin yerel saatinden ileridir. • İkinci ve üçüncü saat dilimlerini kullanır.
 35. 35. Türkiye’nin Matematik Konumunun SonuçlarıTürkiye kuzey yarımkürededir. Bundan dolayı ; • güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltirken kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür.
 36. 36. Türkiye’nin Matematik Konumunun Sonuçları • En uzun gündüz 21 haziranda yaşanır.• En uzun gece21 Aralıkta yaşanır.
 37. 37. Türkiye’nin Matematik Konumunun Sonuçları• 21 Mart ilkbahar başlangıcıdır. • 23 Eylül sonbahar başlangıcıdır.
 38. 38. Türkiye’nin Matematik Konumunun Sonuçları Azalır Türkiye’de güneyden kuzeye doğru gittikçe; ArtarGüneş ışınlarının düşme açısıSıcaklıkBuharlaşma miktarıDenizlerin tuzluluk oranlarıGece ile gündüz arasındaki zaman farkıKalıcı kar sınırı yükseltisi (şekil için tıkla)Yerleşme ve tarım faaliyetlerinin yükseltisiÇizgisel hızYerçekimiBoylamlar arası mesafeCisimlerin gölge boyu
 39. 39. Türkiye’nin Matematik Konumunun SonuçlarıTürkiye dönencelerin dışındadır. Bundan dolayı; • Güneş ışınlarını hiçbir zaman tam dik açı ile alamaz. • Gölge boyu hiçbir zaman sıfırlanmaz.
 40. 40. Türkiye’nin Matematik Konumunun SonuçlarıTürkiye orta kuşaktadır. Bundan dolayı; • Dört mevsim belirgin olarak yaşanır. • Genel olarak cephe yağışları görülür • Batı rüzgarları etkilidir • Aşırı sıcak ve soğuk iklim şartları yaşanmaz. • Buzullar deniz seviyesine kadar etkili olamaz.
 • NihalAlemdar

  Dec. 6, 2018
 • elifelik18

  Oct. 4, 2017
 • hulyaalkaya58

  Oct. 28, 2014
 • ruhicicek568

  Dec. 16, 2013

Views

Total views

7,056

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

66

Actions

Downloads

101

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×