Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
1<br />
RESSoftwareEn kort introduksjon<br />Ole-Kristian Sivertsen<br />o.sivertsen@ressoftware.com<br />
3<br />Hvem er vi?<br />Markedsleder innen administrasjon av Microsoft-baserte skrivebordsmiljøer<br />Vi driver utvikling...
Hva leverer vi<br />Fjerne kompleksitet fra desktop og klient infrastrukturen<br />Fra tradisjonell desktop til dynamisk i...
5<br />Nord<br />SYSIKT<br />Mer enn 2500 kunder: - Alle typer virksomheter av alle størrelser!<br />5<br />
6<br /><ul><li>Ny ledelse
Egen salgsorganisasjon etableres
Norge omsetning +300%
US$ 12.5m investering fra Updata Partners
800,000 lisenser solgt
RES PowerFuse MyWorkspace edition
RES PowerFuse Platinum
108% vekst i omsetning</li></ul>Vår historie<br /><ul><li>Utvikling av Orchestration pack for RES Wisdom</li></ul>Produktu...
Første versjon RES PowerFuse
200,000 RES PowerFuse lisenser solgt
RES Wisdom lanseres
500,000 lisenser solgt
RES PowerFuse Express edition
Utvikling av RES PowerFuse</li></ul>1998<br />1999<br />2003<br />2004<br />2005<br />2006<br />2007<br />2009<br />2008<b...
Første kunder
Første kunde i Norge, USA og Canada
Lokale kontor i9 land inkludert Norge og Norden
27% vekst i global omsetning</li></ul>Selskapsutvikling<br />
7<br />Teknologipartnere<br />Microsoft<br />High Potential Managed ISV Partner<br />Gold Certified Partner ISV<br />Virtu...
Analytikere og presse<br />8<br />
9<br />Våre verdibudskap<br />Redusert kompleksitet med et helhetlig rammeverk som leverer konsistente, dynamiske og fremt...
 RES PowerFuseUser Workspace Management<br />- Fra tradisjonell desktop til dynamisk integrert skrivebordsmiljø<br />
RES PowerFuse<br />Hvorfor Workspace Management<br />Personalisering<br />Utfordring: Personalisering i tradisjonell deskt...
Hvorfor Workspace Management<br />Økt kompleksitet innen desktop og klient infrastrukturen<br />Programvare kan tilgjengel...
Skrivebordsparadokset<br />13<br />IT-avdelingen<br />Brukerne<br />Standardisert       desktop<br />Personifisert ...
 Øker produktiviteten</li></ul>Kostnader<br />Sikkerhet<br />
Alle brukerenheter inneholder store mengder personlige innstillinger<br />Viktig for brukerne<br />Bryderi og merarbeid fo...
15<br />Bruker 3<br />Bruker 4<br />Bruker 1<br />BrukerensSkrivebord<br />Bruker 2<br />Programvare<br />Tettekoblinger &...
16<br />Bruker 3<br />Bruker 4<br />Bruker 1<br />BrukerensSkrivebord<br />Bruker 2<br />Programvare<br />Tettekoblinger &...
17<br />Bruker 3<br />Bruker 4<br />Bruker 1<br />BrukerensSkrivebord<br />Separerer skrivebord…<br />Bruker 2<br />…frapr...
18<br />Nå er jeg langt mer produktiv!<br />Nå er jeg langt mer produktiv!<br />Nå er jeg langt mer produktiv!<br />Nå er ...
19<br />Kontekst<br />Kontekst<br />Innhold<br />Innhold<br />Dynamisk Skrivebord<br />Sikkerhet<br />Sikkerhet<br />Dynam...
20<br />Dynamisk<br /> Skrivebord<br />Dynamisk Skrivebordsmiljø<br />Innhold<br />  Programvare sett A<br />    Skri...
21<br />Dynamisk Skrivebordsmiljø<br />Innhold<br />  Programvare sett A<br />    Skriver A<br />    Data sett A<...
22<br />Dynamisk Skrivebordsmiljø<br />Tilpasser automatisk hvilket innhold som presenteres brukeren basert på: <br />Kont...
Separering av skrivebordsmiljøet<br />Fordeler:<br />Brukervennlig dynamisk og                fullintegrert...
Integrert Skrivebordsmiljø<br />Hvordan integrere ulike leveranseteknologier til en sømløs skrivebordsopplevelse for bruke...
Integrert Skrivebordsmiljø<br />25<br />Installert Programvare<br />Installert Programvare<br />Dynamisk Integrert Skriveb...
Oppsummering: Dynamisk Integrert Skrivebordsmiljø<br />Utfordringer med tradisjonelle desktop løsninger<br />Separering av...
Hvordan implementere  - Dynamisk integrert skrivebordsmiljø<br />Verktøysett: Desktop Transformation<br />Hva er Desktop...
RES PowerFuse –Desktop Transformation<br />Modell som gir enkel og trygg innføring av konseptet og lav risiko forbundet me...
Tradisjonell Migrering?<br />29<br />Lang frys periode<br />Komplekst<br />Høy risiko<br />
Endringsprosjekt for desktop og klient infrastruktur <br />30<br />
RES PowerFuse –Desktop Transformation<br />Komponentene:<br />Desktop Sampler<br />Workspace Designer<br />Workspace Model...
Desktop Transformation –Desktop Sampler<br />Samler inn nåtidsinformasjon fra hver desktop og bruker om; <br />Innhold, ko...
Desktop Transformation –Workspace Designer<br />33<br />Analyse og diagnose<br /><ul><li>Analyseverktøy for behandling av ...
Gir komplett bilde over elementer som skal tas med i ny løsning</li></ul>Kvalitetssikring<br /><ul><li>Kvalitativ informas...
Synliggjør konsekvenser av alle endringer og nye regler</li></li></ul><li>Desktop Transformation –Workspace Model<br />Ver...
35<br />Desktop Transformation<br />Applikasjoner<br />Data<br />Printere<br />Innstillinger<br />
Fordeler med Desktop Transformation<br />Nåtidsdata om hele brukermiljøet<br />Sikre at kart og terreng stemmer overens<br...
Mer om RES PowerFuse<br />Zero Profile Technology<br />Folder Synchronization<br />Workspace Extender<br />User Centric Se...
RES PowerFuse –Zero Profile Technology<br />38<br />Windows 7<br />Windows XP<br />Windows Vista<br />Citrix XenApp<br />C...
RES PowerFuse –Mappesynkronisering<br />Enkel synkronisering<br />Filtermuligheter<br />Automatisering<br />Regelsett og s...
RES PowerFuse –Workspace Extender<br />40<br />Sømløs integrasjon<br />Integrere lokale applikasjoner med en  virtuell de...
RES PowerFuse –Brukerorientert sikkerhet<br />Sikkerhet knyttet til brukere Vs fysiske enheter<br />41<br />
Brukeradministrasjon - mer enn personalisering<br />42<br />User Workspace Management<br />Skreddersydde dynamiske skriveb...
RES PowerFuse – Hvorfor trenger kundene det?<br />Rask pålogging og god brukeropplevelse<br />Det samme skrivebordet, allt...
Hva kan Workspace Management bety for IT kostnadene<br />35% av IT budsjettet går til administrasjon av Windows klienter<b...
45<br />Innkjøp<br />20%<br />80%<br />Administrasjon<br />Support<br />Nedetid<br />Utrulling<br />Feilretting<br />Oppda...
Eierskapskostnader<br />46<br /> TCO for uadministrerte klienter<br />Stasjonær≈ kr 35.000,-<br />Bærbar≈ kr 58.000,-<br /...
Eierskapskostnader<br />47<br />TCO reduksjon ved nedlåste og sterkt administrerte klienter<br />Desktop – 42%<br />Laptop...
Utfordring: Tradisjonell desktop løsning<br />Brukerens Desktop<br />Brukerens Desktop<br />Brukerens Desktop<br />Program...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

RES Software presentasjon - NORSK

 • Soyez le premier à commenter

RES Software presentasjon - NORSK

 1. 1. 1<br />
 2. 2. RESSoftwareEn kort introduksjon<br />Ole-Kristian Sivertsen<br />o.sivertsen@ressoftware.com<br />
 3. 3. 3<br />Hvem er vi?<br />Markedsleder innen administrasjon av Microsoft-baserte skrivebordsmiljøer<br />Vi driver utviklingen innen håndtering av fysiske og virtuelle skrivebordsløsninger og hjelper alle typer kunder av alle størrelser å redusere kompleksitet og kostnader til drift og administrasjon<br />Siden 1999 har over 2,500 virksomheter forenklet administrasjon og fjernet komplekse prosesser med våre løsninger<br />
 4. 4. Hva leverer vi<br />Fjerne kompleksitet fra desktop og klient infrastrukturen<br />Fra tradisjonell desktop til dynamisk integrert skrivebordsmiljø<br />Effektivisere drift og høyne kvalitet<br />Automatisering av manuelle oppgaver<br />4<br />
 5. 5. 5<br />Nord<br />SYSIKT<br />Mer enn 2500 kunder: - Alle typer virksomheter av alle størrelser!<br />5<br />
 6. 6. 6<br /><ul><li>Ny ledelse
 7. 7. Egen salgsorganisasjon etableres
 8. 8. Norge omsetning +300%
 9. 9. US$ 12.5m investering fra Updata Partners
 10. 10. 800,000 lisenser solgt
 11. 11. RES PowerFuse MyWorkspace edition
 12. 12. RES PowerFuse Platinum
 13. 13. 108% vekst i omsetning</li></ul>Vår historie<br /><ul><li>Utvikling av Orchestration pack for RES Wisdom</li></ul>Produktutvikling<br /><ul><li>Utvikling av RES Wisdom startet
 14. 14. Første versjon RES PowerFuse
 15. 15. 200,000 RES PowerFuse lisenser solgt
 16. 16. RES Wisdom lanseres
 17. 17. 500,000 lisenser solgt
 18. 18. RES PowerFuse Express edition
 19. 19. Utvikling av RES PowerFuse</li></ul>1998<br />1999<br />2003<br />2004<br />2005<br />2006<br />2007<br />2009<br />2008<br /><ul><li>Etablering av RES Software
 20. 20. Første kunder
 21. 21. Første kunde i Norge, USA og Canada
 22. 22. Lokale kontor i9 land inkludert Norge og Norden
 23. 23. 27% vekst i global omsetning</li></ul>Selskapsutvikling<br />
 24. 24. 7<br />Teknologipartnere<br />Microsoft<br />High Potential Managed ISV Partner<br />Gold Certified Partner ISV<br />Virtualization Solution Partner<br />Front Runner ISV Program Partner<br />Remote Desktop Services (RDS) Partner<br />System Center Alliance Partner<br />Citrix<br />Citrix Ready Partner<br />Citrix Ready Open Desktop Virtualization Partner<br />VMware<br />Technology Alliance Partner<br />VMware Ready partner<br />
 25. 25. Analytikere og presse<br />8<br />
 26. 26. 9<br />Våre verdibudskap<br />Redusert kompleksitet med et helhetlig rammeverk som leverer konsistente, dynamiske og fremtidsrettede brukeropplevelser. Dette gir høy brukertilfredshet og økt produktivitet<br />Reduserte driftskostnader gjør at IT-budsjettene kan brukes til fornying og forbedring, fremfor brannslukking<br />Styrketendringsevnefor virksomheten ved å automatisere tidkrevende og komplekse prosesser. <br />Bedret forutsigbarhet,trygghet og samsvar med regelverk som etterlevelse av lisensregler, dokumentasjon og endringshåndtering <br />
 27. 27. RES PowerFuseUser Workspace Management<br />- Fra tradisjonell desktop til dynamisk integrert skrivebordsmiljø<br />
 28. 28. RES PowerFuse<br />Hvorfor Workspace Management<br />Personalisering<br />Utfordring: Personalisering i tradisjonell desktop løsning<br />Løsning: Separering av skrivebordsmiljøet<br />Hva er et dynamisk skrivebordsmiljø<br />Hva inneholder det og hvordan tilpasser det seg brukeren, behov og regler dynamisk<br />Hvordan integrere skrivebordsmiljøet på tvers av ulike leveranseteknologier<br />Hvordan implementere løsningen<br />11<br />
 29. 29. Hvorfor Workspace Management<br />Økt kompleksitet innen desktop og klient infrastrukturen<br />Programvare kan tilgjengelig-gjøres på utallige måter<br />En desktop som tidligere var lokal og enkel er blitt sammensatt og kompleks<br />Avstand mellom brukere og IT avdeling øker<br />12<br />
 30. 30. Skrivebordsparadokset<br />13<br />IT-avdelingen<br />Brukerne<br />Standardisert desktop<br />Personifisert desktop<br />Produktivitet<br />Brukervennlighet<br />- Sentralt administrert <br />- Kostnadseffektivt <br />- Uproduktive brukere <br />- Komplekst<br /><ul><li> Kostbart
 31. 31. Øker produktiviteten</li></ul>Kostnader<br />Sikkerhet<br />
 32. 32. Alle brukerenheter inneholder store mengder personlige innstillinger<br />Viktig for brukerne<br />Bryderi og merarbeid for IT-avdelingen <br />14<br />Personalisering<br />Flyttbare disker og enheter<br />Skrivebordsbakgrunn<br />Favoritter og snarveier<br />Skrivere<br />Lokale filer og mapper<br />Sikkerhet og sertifikater<br />Konfigurasjoner for trådløse nett<br />Applikasjonsinnstillinger<br />
 33. 33. 15<br />Bruker 3<br />Bruker 4<br />Bruker 1<br />BrukerensSkrivebord<br />Bruker 2<br />Programvare<br />Tettekoblinger &avhengigheter<br />Operativsystem<br />Maskinvare<br />Utfordring: Personalisering i tradisjonell desktop løsning<br />
 34. 34. 16<br />Bruker 3<br />Bruker 4<br />Bruker 1<br />BrukerensSkrivebord<br />Bruker 2<br />Programvare<br />Tettekoblinger &avhengigheter<br />Operativsystem<br />Maskinvare<br />Løsning: Separering av skrivebordsmiljøet<br />Separere brukerens skrivebord fra øvrig infrastruktur<br />
 35. 35. 17<br />Bruker 3<br />Bruker 4<br />Bruker 1<br />BrukerensSkrivebord<br />Separerer skrivebord…<br />Bruker 2<br />…fraprogramvare<br />programvare<br />Tettekoblinger &avhengigheter<br />Operativsystem<br />…fraOS<br />…framaskinvare<br />maskinvare<br />Løsning: Separering av skrivebordsmiljøet<br />Separere brukerens skrivebord fra øvrig infrastruktur<br />
 36. 36. 18<br />Nå er jeg langt mer produktiv!<br />Nå er jeg langt mer produktiv!<br />Nå er jeg langt mer produktiv!<br />Nå er jeg langt mer produktiv!<br />Separerer brukerens skrivebord fra programvare leveranseinfrastruktur med dynamisk skrivebordsmiljø<br />BrukerensSkrivebord<br />Programvare<br />Separere skrivebordsmiljøet fra øvrig infrastruktur:<br />RES PowerFuse<br />Operativsystem<br />Maskinvare<br />Løsning: Separering av skrivebordsmiljøet<br />Separere brukerens skrivebord fra øvrig infrastruktur<br />Klient<br />Klient<br />Klient<br />Klient<br />Bruker 1<br />Bruker 2<br />Bruker 3<br />Bruker 4<br />
 37. 37. 19<br />Kontekst<br />Kontekst<br />Innhold<br />Innhold<br />Dynamisk Skrivebord<br />Sikkerhet<br />Sikkerhet<br />Dynamisk Skrivebordsmiljø<br />Kontekst<br /> Bruker id d<br /> Sted d<br /> Tid d<br /> Enhet d<br />Innhold<br /> Programvare<br /> Skrivere<br /> Data<br /> Brukerinnstillinger<br />Programvare, Enhet, Data, Nettverk<br />Sikkerhet:<br />
 38. 38. 20<br />Dynamisk<br /> Skrivebord<br />Dynamisk Skrivebordsmiljø<br />Innhold<br /> Programvare sett A<br /> Skriver A<br /> Data sett A<br />Brukerinnstillinger: Tore<br />Innhold<br /> Programvare<br /> Skrivere<br /> Data<br /> Brukerinnstillinger<br />Kontekst A<br />Tore d<br />117.22.14.176 (kontor) d<br />14:23 d<br />Laptop W-012 d<br />Kontekst<br /> Bruker id d<br /> Sted d<br /> Tid d<br /> Enhet d<br />Kontekst<br />Innhold<br />Kontekst A, kontor<br />Programvare, Enhet, Data, Nettverk<br />Kontekst<br />Innhold<br />Sikkerhet<br />Sikkerhet<br />Dynamisk Skrivebord<br />Tore<br />Sikkerhet:<br />
 39. 39. 21<br />Dynamisk Skrivebordsmiljø<br />Innhold<br /> Programvare sett A<br /> Skriver A<br /> Data sett A<br />Brukerinnstillinger: Tore<br />Kontekst A<br />Tore d<br />117.22.14.176 (kontor) d<br />14:23 d<br />Laptop W-012 d<br />Innhold<br /> Programvare sett B<br /> Skriver B<br /> Data sett B<br />Brukerinnstillinger: Tore<br />Kontekst B<br />Tore d<br />207.78.01.026 (hjemme) d<br />20:23 d<br />Laptop W-012 d<br />Kontekst<br />Innhold<br />Kontekst A, kontor<br />Kontekst B, hjemme<br />Programvare, Enhet, Data, Nettverk<br />Kontekst<br />Innhold<br />Sikkerhet<br />Sikkerhet<br />Dynamisk Skrivebord<br />Tore<br />Sikkerhet:<br />
 40. 40. 22<br />Dynamisk Skrivebordsmiljø<br />Tilpasser automatisk hvilket innhold som presenteres brukeren basert på: <br />Kontekst som; identitet, sted, tid, enhet og operativsystem samt sikkerhetsregler<br />Enkel og sømløs brukeropplevelse<br />Konsistent personifisering for hver bruker<br />Det dynamiske skrivebordet eksisterer kun når brukeren er pålogget<br />Full kontroll over alle elementer som inngår i brukerens skrivebordsmiljø fra ett administrasjonskonsoll<br />Inkludert tilgangskontroll for programvare, lisenshåndtering, dokumentasjon og endringshåndtering<br />
 41. 41. Separering av skrivebordsmiljøet<br />Fordeler:<br />Brukervennlig dynamisk og fullintegrert skrivebordsmiljø<br />Reduserer kompleksitet ved å separere brukerinnstillinger og personalisering fra underliggende teknologi<br />Fjerner behov for scripting og roaming profiler<br />Økt utbytte og gevinst fra virtualisering<br />Enklere migreringer<br />23<br />
 42. 42. Integrert Skrivebordsmiljø<br />Hvordan integrere ulike leveranseteknologier til en sømløs skrivebordsopplevelse for brukerne<br />24<br />
 43. 43. Integrert Skrivebordsmiljø<br />25<br />Installert Programvare<br />Installert Programvare<br />Dynamisk Integrert Skrivebord<br />Installert Programvare<br />Installert Programvare<br />User Workspace (bruker sesjon) <br />Operativ System<br />Operativ System<br />Terminalserver<br />XP, Vista -> Windows 7<br />Windows Server<br />Virtuell Maskin<br />Virtuell Maskin<br />Maskinvare<br />Maskinvare<br />Maskinvare<br />Hypervisor<br />User<br />Workspace<br />User<br />Workspace<br />User<br />Workspace<br />User<br />Workspace<br />User <br />Workspace<br />Tradisjonelt<br />Datasenter/Virtuelt<br />
 44. 44. Oppsummering: Dynamisk Integrert Skrivebordsmiljø<br />Utfordringer med tradisjonelle desktop løsninger<br />Separering av skrivebordsmiljøet<br />Dynamisk skrivebordsmiljø<br />Sømløst integrert skrivebordsmiljø<br />Hvordan implementere løsningen?<br />26<br />
 45. 45. Hvordan implementere - Dynamisk integrert skrivebordsmiljø<br />Verktøysett: Desktop Transformation<br />Hva er Desktop Transformation<br />Hvorfor er det viktig<br />Hvordan fungerer konseptet<br />Hva er fordelene<br />27<br />
 46. 46. RES PowerFuse –Desktop Transformation<br />Modell som gir enkel og trygg innføring av konseptet og lav risiko forbundet med endringen<br />28<br />
 47. 47. Tradisjonell Migrering?<br />29<br />Lang frys periode<br />Komplekst<br />Høy risiko<br />
 48. 48. Endringsprosjekt for desktop og klient infrastruktur <br />30<br />
 49. 49. RES PowerFuse –Desktop Transformation<br />Komponentene:<br />Desktop Sampler<br />Workspace Designer<br />Workspace Model<br />31<br />
 50. 50. Desktop Transformation –Desktop Sampler<br />Samler inn nåtidsinformasjon fra hver desktop og bruker om; <br />Innhold, kontekst og sikkerhet<br />Gir oversikt over alle profiler og brukerinnstillinger før migrering<br />Brukerinnstillinger og profil informasjon samles inn ved bruk av RES PowerFuse agenten<br />32<br />
 51. 51. Desktop Transformation –Workspace Designer<br />33<br />Analyse og diagnose<br /><ul><li>Analyseverktøy for behandling av data fra Desktop Sampler
 52. 52. Gir komplett bilde over elementer som skal tas med i ny løsning</li></ul>Kvalitetssikring<br /><ul><li>Kvalitativ informasjon om eksisterende miljø
 53. 53. Synliggjør konsekvenser av alle endringer og nye regler</li></li></ul><li>Desktop Transformation –Workspace Model<br />Verktøy for implementering av nytt miljø (administrert løsning)<br />Basert på data, regelsett og maler fra Desktop Sampler og Workspace Designer<br />Steg for steg modell<br />Tillater strukturert og stegvis overgang (om ønskelig modulbasert)<br />Redusert risiko og høy kvalitet<br />34<br />
 54. 54. 35<br />Desktop Transformation<br />Applikasjoner<br />Data<br />Printere<br />Innstillinger<br />
 55. 55. Fordeler med Desktop Transformation<br />Nåtidsdata om hele brukermiljøet<br />Sikre at kart og terreng stemmer overens<br />Kontroll over alle stegene<br />Høy kvalitet og lav risiko for endringsprosjekt, migrering eller overgant til administrert miljø<br />Migreringer uten migrene<br />Til Windows 7<br />Til Virtuelle Skrivebord (VDI)<br />36<br />
 56. 56. Mer om RES PowerFuse<br />Zero Profile Technology<br />Folder Synchronization<br />Workspace Extender<br />User Centric Security<br />37<br />
 57. 57. RES PowerFuse –Zero Profile Technology<br />38<br />Windows 7<br />Windows XP<br />Windows Vista<br />Citrix XenApp<br />Citrix XenDesktop<br />VMware View<br />
 58. 58. RES PowerFuse –Mappesynkronisering<br />Enkel synkronisering<br />Filtermuligheter<br />Automatisering<br />Regelsett og sikkerhet<br />Innhold, kontekst og sikkerhet<br />39<br />
 59. 59. RES PowerFuse –Workspace Extender<br />40<br />Sømløs integrasjon<br />Integrere lokale applikasjoner med en virtuell desktop <br />Citrix XenApp/XenDesktop<br />Microsoft Terminalserver<br />VMware View<br />Brukeren får 1 desktop<br />Dynamisk og automatisk tilpasset (kontekst/sikkerhet)<br />
 60. 60. RES PowerFuse –Brukerorientert sikkerhet<br />Sikkerhet knyttet til brukere Vs fysiske enheter<br />41<br />
 61. 61. Brukeradministrasjon - mer enn personalisering<br />42<br />User Workspace Management<br />Skreddersydde dynamiske skrivebord til alle<br />Sikkerhet<br />Administrasjon<br />
 62. 62. RES PowerFuse – Hvorfor trenger kundene det?<br />Rask pålogging og god brukeropplevelse<br />Det samme skrivebordet, alltid!<br />Konsistent personifisering på tvers av miljøet<br />Dynamisk ”FollowMe” løsning (skrivere etc)<br />Redusere kompleksitet og kostnader<br />Ett verktøy for administrasjon av hele brukermiljøet<br />Fjerne behov for profiler, skreddersøm og scripting<br />Redusere helpdesk belastning<br />Bedre sikkerhet<br />Brukerorientert sikkerhet<br />Sentral dokumentasjon og rapportering (lisensregler)<br />Fjerne migrerings migrene<br />43<br />
 63. 63. Hva kan Workspace Management bety for IT kostnadene<br />35% av IT budsjettet går til administrasjon av Windows klienter<br />44<br />
 64. 64. 45<br />Innkjøp<br />20%<br />80%<br />Administrasjon<br />Support<br />Nedetid<br />Utrulling<br />Feilretting<br />Oppdateringer<br />Inventar kontroll<br />Avhending<br />
 65. 65. Eierskapskostnader<br />46<br /> TCO for uadministrerte klienter<br />Stasjonær≈ kr 35.000,-<br />Bærbar≈ kr 58.000,-<br />Kilde: Gartner <br />
 66. 66. Eierskapskostnader<br />47<br />TCO reduksjon ved nedlåste og sterkt administrerte klienter<br />Desktop – 42%<br />Laptop – 45%<br />Kilde: Gartner <br />
 67. 67. Utfordring: Tradisjonell desktop løsning<br />Brukerens Desktop<br />Brukerens Desktop<br />Brukerens Desktop<br />Programvare<br />Programvare<br />Programvare<br />Operativ system<br />Operativ system<br />Operativ system<br />Maskinvare<br />Maskinvare<br />Maskinvare<br />: Tette sammenkoblinger/ avhengigheter<br />
 68. 68. Dynamisk Integrert<br />Skrivebordsmiljø<br />Løsning: Låse ned og beholde brukervennlighet/fleksibilitet<br />Separere skrivebordsflaten fra underliggende applikasjoner og operativsystem<br />Brukerens Desktop<br />Brukerens Desktop<br />Brukerens Desktop<br />Programvare<br />Programvare<br />Programvare<br />Sentralisert og sterkt administrert (nedlåst)<br />Operativ system<br />Operativ system<br />Operativ system<br />Maskinvare<br />Maskinvare<br />Maskinvare<br />
 69. 69. RES PowerFuse versjoner<br />Som Enterprise, men inneholder også all RES Wisdom funksjonalitet<br />Ubegrenset antall samtidige brukere<br />Inneholder all funksjonalitet<br />For SMB <br />Inntil 500 samtidige brukere<br />For å levere personlige skrivebord<br />Inntil 100 brukere<br />Kan lastes ned gratis!!<br />Platinum Edition<br />Enterprise Edition<br />Standard Edition<br />MyWorkspace Edition<br />Express Edition<br />50<br />
 70. 70. Workspace Management<br />51<br />Fjerner kompleksitet fra desktop og klient infrastrukturen<br /><ul><li>Fra tradisjonell desktop til dynamisk integrert skrivebordsmiljø</li></li></ul><li> RES WisdomRunBook Automation for Microsoft miljøer<br />- Automatisering av manuelle og repeterende IT oppgaver<br />
 71. 71. RES Wisdom<br />Hvorfor automatisering av oppgaver<br />RunBook Automation<br />Hva er RunBook Automation<br />Hvordan fungerer kokebok-prinsippet for IT<br />Hva kan automatiseres<br />Hva er fordelene<br />53<br />
 72. 72. Hvorfor automatisering<br />70% av IT budsjettet medgår til å holde lyset tent<br />IT ansattes hverdag består av store mengder manuelle og rutinepregede oppgaver<br />Mange oppgaver er standardoppgaver som gjentas ofte<br />Oppgaver må utføres helt identisk hver gang for ønsket resultat<br />54<br />
 73. 73. Hva kan automatisering med kokebøker bety<br />55<br />Gartner estimerer at virksomhetskritisk applikasjons-nedetid i snitt er forårsaket av:<br /><ul><li>applikasjonsfeil (40%)
 74. 74. operatørfeil (40%)
 75. 75. maskinvare (20%)
 76. 76. servere og nettverk
 77. 77. operativsystem
 78. 78. varme / kjøling
 79. 79. strøm</li></li></ul><li>56<br />Hvorfor kokebøker?<br />Redusere kostnader<br />Fjerner manuelle og tidkrevende oppgaver og prosesser<br />Mindre tid på feilsøking og brannslukking<br />Sørger for gjenbruk av beste praksis (Building Blocks) <br />Bedre kvalitet på IT leveransen<br />Oppgaver utføres automatisert og 100% identisk hver gang<br />Fjerner feil som skyldes snarveier eller individuell tillemping<br />Ivaretar spisskompetanse gjennom automatiserte prosesser<br />Erstatter skreddersøm med standardløsninger<br />Bedre løsninger for utrulling og tilbakerulling av endringer gir høyere tilgjengelighet for IT systemene<br />Øke sikkerheten<br />Sikkerhet og rettigheter kan bygges inn i automatiserte jobber som kan delegeres til annet personell<br />Færre enkeltpersoner trenger utvidede administrator rettigheter<br />
 80. 80. 57<br />RES WisdomRun Book Automation for Windows<br />Muliggjør automatisering av manuelle oppgaver og endringer for alle Windows systemer etter kokebok prinsippet<br />Endringer gjøres sentralt, og utføres automatisert på tvers av infrastrukturen<br />Frigjør tid for IT-avdelingen. Prosesser som tidligere tok dager og timer kan løses på sekunder uten at brukerne påvirkes<br />
 81. 81. Hva er en kokebok<br />En oppskrift:<br />Innhold; hva skal utføres<br />Fermgangsmåte; hvordan skal det utføres<br />Leveranse; hvor skal det utføres<br />Plan og automatisering; når skal det utføres<br />Kan bestå av:<br />Spørringer; innhente informasjon<br />Oppgaver; utføre jobber<br />Kan settes sammen:<br />Kombinasjoner av jobber, spørringer og resultater<br />Summen av dette danner kokeboken<br />58<br />
 82. 82. Eksempel – ny bruker<br />All programvare må installeres<br />En brukerkonto opprettes slik at den ansatte får tilgang til den rette gruppen, de riktige applikasjonene, servertilgangen, mappene og driverne<br />En E-postkonto må opprettes på Exchange serveren etter at brukerkontoen er på plass. <br />Brukeren må få tilgang til de riktige filserverne<br />59<br />
 83. 83. Eksempel – ny bruker<br />60<br />
 84. 84. Eksempel – ny ansatt<br />61<br />
 85. 85. Hva kan automatiseres?<br />Alle manuelle IT oppgaver innen Microsoft miljøet<br />Servere<br />Klienter<br />Prosesser<br />Kan du beskrive en oppskrift for hvordan jobben utføres – så kan den automatiseres!<br />62<br />
 86. 86. Fordeler for brukerne<br />Økt brukertilfredshet<br />Sikrer at alle maskiner og programmer fungerer slik de skal<br />Brukerne påvirkes ikke av endringer<br />Legger grunnlag for utvikling av selvbetjeningsløsninger<br />63<br />
 87. 87. Fordeler for IT-avdelingen<br />Tidsbesparelser<br /> Manuelle og kjedelige prosesser raderes ut<br />Trygghet<br /> Rapporter viser hva som har blitt utført, når, hvorfor og hvordan<br />Forutsigbarhet<br /> Oppgavene blir enklere og mer pålitelige når de støtter bestemte prosesser på tvers av nettverk og siloer<br />Mindre risiko<br /> Oppetiden øker ved at risikoen for menneskelige feil fjernes<br />Sikkerhet<br /> Alle prosesser utføres i tråd med regler og retningslinjer <br />Bedre endringsdyktighet<br /> Økt effektivitet og bedre evne til å støtte virksomheten <br />64<br />
 88. 88. Fordeler for ledere<br />Bedre nytteverdi<br /> Enklere og sikrere å levere fysiske og virtuelle dynamiske arbeidsflater. Løsningene er enkle i bruk, strømlinjeformer driften, og ved automatisering blir kostnadene lavere og nedetid reduseres <br />Trygghet og sikkerhet for at regler etterleves<br /> Sikrer at infrastrukturen er tilgjengelig og bedre beskyttet. Kokebøker sikrer at prosesser utføres i tråd med regler og retningslinjer<br />Støtter virksomheten bedre<br /> Kokebøker programmeres og utføres slik at systemene alltid er tilgjengelig. IT-avdelingen får bedre evne til å fornye og forbedre <br />Bedre bruk av ressursene<br /> Fjerner kjedelige, kostbare og unødvendige manuelle prosesser<br />65<br />
 89. 89. RunBook Automation<br />Effektivisere drift og høyne kvalitet<br />Automatisering av manuelle oppgaver<br />66<br />
 90. 90. 67<br />

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • oksivertsen

  Apr. 29, 2010

Vues

Nombre de vues

2 153

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

8

Actions

Téléchargements

18

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

1

×