Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Girişim
ve Finans
Girişimci kimdir?
Girişimci…
KAZANÇ
SAĞLAR
Bir problem
veya fırsat
görür
Bir iş fikri
geliştirir
Plan
yapar
İş kurar ve
bü...
BİLGİ
BILGI
Girişimcinin ihtiyaçları
İNSAN KAYNAKLARI
BİLGİ
GIRISIMCITAKIM
Girişimcinin ihtiyaçları
FİZİKSEL VARLIKLAR
İNSAN KAYNAKLARI
BİLGİ
Girişimcinin ihtiyaçları
SHOWROOM
FİNANS
FİZİKSEL VARLIKLAR
İNSAN KAYNAKLARI
BİLGİ
Girişimcinin ihtiyaçları
Kobi ve Girişimcileri Meşgul
Eden Konular
• Üretim maliyetlerinin artması 51,9
• Finansman yönetimi 37,0
• Üretimin durgun...
Başlıca Görülen Finansal
Sorunlar
• Nakit akışın planlanamaması ve bilinememesi
• Maliyet hesaplamasının iyi yapılmaması v...
Başlıca Görülen Finansal
Sorunlar
• Finansal enstrümanlar hakkında bilgi eksikliği
• Devlet destekleri hakkında bilgi eksi...
Girisimler Neden Finansa Ihtiyaç
Duyar?
Ticarileşme
(Pazara Giriş ve Tutunma)
Ürün Geliştirme (AR-GE)
Girisimler Neden Finansa Ihtiyaç
Duyar?
Ürün Geliştirme
(AR-GE) süreçleri
sırasında oluşacak
masra...
Girisimler Neden Finansa Ihtiyaç
Duyar?
Ticarileşme (Pazara Giriş & Tutunma)
Girişimler ticarileşme
döneminde finansa
ihti...
Girisimler Neden Finansa ihtiyaç
Duyar?
• Fikrin üstüne bir ekip
kurulumu
• Piyasadaki büyüme
• Yeni elemanlar alımı
• Rek...
Girisimciler Gerekli Finansı Nasıl
Sağlayabilir?
ÖZKAYNAKLAR (Personal Savings)
EŞ, DOST ve AKRABA (Love Money)
MELEK YATI...
Melek Yatırımcılar
Melek yatırımcılar 4 farklı şekilde
katkıda bulunur
Sermaye
Network
Know-How
Mentorluk
Bireysel Yatırım...
Risk Sermayedarları
Bireyselden ziyade
şirket olarak yatırım
Başkalarının paralarını
yatırım yapar
Miktar: $1Milyon+
Cezbe...
Kitlesel Fonlama
Kitlesel fonlama, pek çok insanın katkıda bulunarak bir projeyi
hayata geçirebilmesi modeline dayalı bir ...
Bankalar
Yatırım Kredisi
Girişimcinin yatırım finansmanına çözüm olarak
kullanabileceği kredidir.
En fazla 75.000 TL’ye ka...
Destekler
TÜBİTAK
KOSGEB
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Bölgese...
Destekler
1512 Teknogirişim Sermaye Destek
Programı
-Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini
gerçekleşmesi için başlang...
Destekler
1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
-Girişimin bir önceki evre olan ‘1512
Teknogirişim Sermaye Desteği Pro...
Destekler
1511 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
-Ulusal Bilim Teknoloji Yenilik Stratejisi
2011-2016 belgesinde belirl...
Destekler
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
-Genel katılıma açık ve ücretsiz
-24 Saati Atölye Çalışması
-Toplam 70 Saat
-İşl...
Destekler
AR-GE, İnovasyon Destek Programı
Kira Desteği 12.000 TL-
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet A...
Destekler
Endüstriyel Uygulama Destek
Programı
Kira Desteği 18.000 TL-
Personel Gideri Desteği 100.000 TL-
Makine-Teçhizat...
Destekler
Genel Destek Programı (Destek Programının süresi 3 yıldır.)
Desteğin sona ermesi durumunda işletme talebi
üzerin...
Destekler
Teknogirişim Sermaye Desteği
-1 yıl içinde bir lisans programından mezun
olabilecek ya da en çok 5 yıl önce mezu...
Destekler
Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)
- KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve
sorunlarını ünivers...
Destekler
Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerine Yönelik Destekler
-Sağlık Turizmi Destekleri
-Bilişim Sektörü Destekleri
-...
Destekler
Bilişim Sektörü Destekleri (Pazara Girişi Desteği)
-Yatırım ya da mevzuatlara ilişkin rapor giderleri (satın alı...
Destekler
Bilişim Sektörü Destekleri (Yurt dışı tanıtım desteği)
-Yurt dışında düzenlenen etkinlikler kapsamında yapılan t...
Teşekkür
Ederiz
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Foder finansal erişim 2016
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim

Download to read offline

TEB Girişim Evinden Fatih Canan, girişimciler için finansman kaynaklarını ve devlet teşviklerini anlattı.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Girişimciler İçin Finansman Kaynaklarına Erişim

 1. 1. Girişim ve Finans
 2. 2. Girişimci kimdir? Girişimci… KAZANÇ SAĞLAR Bir problem veya fırsat görür Bir iş fikri geliştirir Plan yapar İş kurar ve büyütür Peki bir girişimci işini geliştirirken nelere ihtiyaç duyar? Motivasyon
 3. 3. BİLGİ BILGI Girişimcinin ihtiyaçları
 4. 4. İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ GIRISIMCITAKIM Girişimcinin ihtiyaçları
 5. 5. FİZİKSEL VARLIKLAR İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ Girişimcinin ihtiyaçları SHOWROOM
 6. 6. FİNANS FİZİKSEL VARLIKLAR İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ Girişimcinin ihtiyaçları
 7. 7. Kobi ve Girişimcileri Meşgul Eden Konular • Üretim maliyetlerinin artması 51,9 • Finansman yönetimi 37,0 • Üretimin durgunlaşması veya azalması 30,4 • Teknolojik değişimler 28,9 • Mal ve hizmet pazarlama işlevinde değişiklik 24,4
 8. 8. Başlıca Görülen Finansal Sorunlar • Nakit akışın planlanamaması ve bilinememesi • Maliyet hesaplamasının iyi yapılmaması ve yanlış kar marjı hesabı • Yanlış yatırım finansman hesabı (gereksiz veya az) • Yatırımlarını ve büyümenin finansmanını öncelikle öz kaynaktan yapmaya eğilimli • Büyüme planına göre finansal plan yapılmaması
 9. 9. Başlıca Görülen Finansal Sorunlar • Finansal enstrümanlar hakkında bilgi eksikliği • Devlet destekleri hakkında bilgi eksikliği • Finansman yönetimi bilgisine sahip personel çalıştırılmaması • Faaliyetlerinde nakit odaklı olmaları, faaliyet karını yeterince analiz etmemeleri
 10. 10. Girisimler Neden Finansa Ihtiyaç Duyar? Ticarileşme (Pazara Giriş ve Tutunma)
 11. 11. Ürün Geliştirme (AR-GE) Girisimler Neden Finansa Ihtiyaç Duyar? Ürün Geliştirme (AR-GE) süreçleri sırasında oluşacak masraflar için
 12. 12. Girisimler Neden Finansa Ihtiyaç Duyar? Ticarileşme (Pazara Giriş & Tutunma) Girişimler ticarileşme döneminde finansa ihtiyaç duymaktadırlar. Bu finansman; • Maaşlar • Fiziksel varlıklara yönelik işletme giderleri • Üretim Maliyetleri • Pazarlama Giderleri
 13. 13. Girisimler Neden Finansa ihtiyaç Duyar? • Fikrin üstüne bir ekip kurulumu • Piyasadaki büyüme • Yeni elemanlar alımı • Rekabetçi piyasanın sebep olduğu diğer masraflar gibi gider kalemleri için gereklidir. Ticarileşme (Pazara Giriş & Tutunma)
 14. 14. Girisimciler Gerekli Finansı Nasıl Sağlayabilir? ÖZKAYNAKLAR (Personal Savings) EŞ, DOST ve AKRABA (Love Money) MELEK YATIRIMCIILAR (Angel Investors) RİSK SERMAYEDARLARI (Venture Capitalists) KİTLESEL FONLAMA (Crowd Funding) BANKALAR (Banks) DESTEKLER (Grants)
 15. 15. Melek Yatırımcılar Melek yatırımcılar 4 farklı şekilde katkıda bulunur Sermaye Network Know-How Mentorluk Bireysel Yatırımcılardır Yatırım miktarı: $10bin - $100bin, bazen biraz daha fazla Melek Yatırımcı grupları ise maksimum $1milyona kadar çıkarlar Erken Aşama girişimlere yatırım yapmak isteyebilirler
 16. 16. Risk Sermayedarları Bireyselden ziyade şirket olarak yatırım Başkalarının paralarını yatırım yapar Miktar: $1Milyon+ Cezbedici sebepler olmadıkça erken aşama girişimlerle pek ilgilenmezler Yönetim kurulu GIRIŞ ÇIKIŞ 3-6yıl içinde
 17. 17. Kitlesel Fonlama Kitlesel fonlama, pek çok insanın katkıda bulunarak bir projeyi hayata geçirebilmesi modeline dayalı bir finans yöntemidir.
 18. 18. Bankalar Yatırım Kredisi Girişimcinin yatırım finansmanına çözüm olarak kullanabileceği kredidir. En fazla 75.000 TL’ye kadar 36 aya varan vade 3-6-9-12 aya varan geri ödemesiz dönem ile Kaynak Hesap Girişimcinin günlük nakit akış ihtiyaçları için kullanabileceği kredidir. En fazla 10.000 TL’ye kadar İlk Adım Kredisi Girişimcinin işletmesinin kurulum aşamasında ihtiyaç duyacağı, makine, dekorasyon, ruhsat, lisans gibi ihtiyaçlarının finansmanı için fatura tutarının en fazla %90’ına kadar kullanabileceği kredidir. En fazla 50.000 TL’ye kadar 12 aya varan Sıfır Faizli Kaynak Hesap Sadece devlet kurumlarından (KOSGEB, TÜBİTAK, Teknogirişim gibi) birinden ilk desteğini alacak girişimcinin yapması gereken harcamalarına yönelik finansman ihtiyacını gidermesi için kullanabileceği kredidir. En fazla 10.000 TL’ye kadar Sıfır Faiz sadece ilk ay için Teminat Mektubu En fazla 100.000 TL’ye kadar 12 aya varan vade POS Ücretsiz İşlemler Şirket Kredi Kartı (İlk yıl) Havale/EFT (İlk 6 Ay) Hesap işletim ücreti (İlk 6 Ay) Eş Finansman ve Köprü Finansmanı Kredisi Sadece devlet kurumlarından (KOSGEB, TÜBİTAK, Teknogirişim gibi) birinden hibe/destek alacak olan girişimcinin projesinin finansaman ihtiyacını gidermesi için kullanabileceği kredidir. En Fazla 150.000 TL’ye kadar (Belgelenen Devlet Desteğinin %55’ine kadar) 12 aya varan vade
 19. 19. Destekler TÜBİTAK KOSGEB Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Bölgesel Kalkınma Ajansları
 20. 20. Destekler 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı -Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini gerçekleşmesi için başlangıç firmalarının oluşması amaçlı verilen destektir. -Sermaye Desteği 40.000 TL -Proje Desteği 110.000 TL -Destek Oranı %100 -Destek Süresi 18Ay
 21. 21. Destekler 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı -Girişimin bir önceki evre olan ‘1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı’ çıktılarının Ar-Ge faaliyetleri ile geliştirilerek ticarileşmesini amaçlayan destektir. -Proje Bütçesi 500.000 TL -Proje Sayısı İlk 3 proje (+2 ortaklı) -Destek Oranı %75 -Destek Süresi 18Ay
 22. 22. Destekler 1511 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı -Ulusal Bilim Teknoloji Yenilik Stratejisi 2011-2016 belgesinde belirlenmiş öncelikli alanlarda faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir. Destek Oranı %60 Büyük ölçekli kuruluşlar %75 Kobiler Destek Süresi Her çağrı duyurusunda belirtilir
 23. 23. Destekler Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi -Genel katılıma açık ve ücretsiz -24 Saati Atölye Çalışması -Toplam 70 Saat -İşletme Kuruluşu 3.000 TL -Kuruluş Dönemi Giderler* 15.000 TL -İşletme Giderleri 12.000 TL -Toplam (Geri Ödemesiz) 30.000 TL * Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım
 24. 24. Destekler AR-GE, İnovasyon Destek Programı Kira Desteği 12.000 TL- Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri 100.000 TL- Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri (Geri Ödemeli) 200.000 TL- Personel Gideri Desteği 100.000 TL- Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 TL- Proje Geliştirme Destekleri Proje Danışmanlık Desteği 25.000 TL- Eğitim Desteği 5.000 TL- Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 25.000TL- Proje Tanıtım Desteği 5.000TL- Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 TL- Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000 TL- Destek Oranı %75 Başlangıç Sermaye Desteği %100
 25. 25. Destekler Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kira Desteği 18.000 TL- Personel Gideri Desteği 100.000 TL- Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği 150.000 TL- Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.000 TL- Destek Oranı %75
 26. 26. Destekler Genel Destek Programı (Destek Programının süresi 3 yıldır.) Desteğin sona ermesi durumunda işletme talebi üzerine destek programı tekrar başlatılabilir. Yurt İçi Fuar Desteği 30.000 TL Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000 TL Tanıtım Desteği 10.000 TL Eşleştirme Desteği 15.000 TL Bağımsız Denetim Desteği 10.000 TL Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000 TL Danışmanlık Desteği 15.000 TL Eğitim Desteği 10.000 TL Enerji Verimliliği Desteği 30.000 TL Tasarım Desteği 15.000 TL Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 20.000 TL Belgelendirme Desteği 10.000 TL Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 20.000 TL Destek oranları 1. ve 2. bölgelerde %50 3.,4.,5. ve 6. bölgelerde %60 olarak belirlenmiştir.
 27. 27. Destekler Teknogirişim Sermaye Desteği -1 yıl içinde bir lisans programından mezun olabilecek ya da en çok 5 yıl önce mezun olmuş girişimciler -En fazla destek miktarı 100.000 TL -Destekleme süresi 12 Ay -Geri Ödemesiz
 28. 28. Destekler Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) - KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır. Bu projeler yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarını içerir. Mikro işletmelerde %85, Küçük İşletmelerde %80, Orta Büyüklükteki İşletmelerde %75, Büyük İşletmelerde %65 oranlarında hibe uygulanır.
 29. 29. Destekler Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerine Yönelik Destekler -Sağlık Turizmi Destekleri -Bilişim Sektörü Destekleri -Film Sektörü Destekleri -Eğitim Sektörü Destekleri
 30. 30. Destekler Bilişim Sektörü Destekleri (Pazara Girişi Desteği) -Yatırım ya da mevzuatlara ilişkin rapor giderleri (satın alınacak raporlar yayım tarihi itibariyle en fazla 2 yıllık olmalıdır.) -Bilişim Şirketleri için $100.000 (%60) -İşbirliği kuruluşları için $300.000 (%70) -Bilgisayar oyunlarının y.dışı pazarlama giderleri (1 bilgisayar oyunu 1 kez) $100.000 (%50) -Mobil Uygulamalarının y.dışı satış komisyon gideri $50.000 (%50)
 31. 31. Destekler Bilişim Sektörü Destekleri (Yurt dışı tanıtım desteği) -Yurt dışında düzenlenen etkinlikler kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; -Bilişim şirketleri için $300.000 (%50) -İş Birliği Kuruluşları için $500.000 (%70) -Katılım maliyetleri (en fazla 10 kez ) $15.000 (%70) Bilişim şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının -Arama Motoru Optimizasyonu Giderleri $100.000 (%50)
 32. 32. Teşekkür Ederiz
 • umitbeler

  May. 10, 2015

TEB Girişim Evinden Fatih Canan, girişimciler için finansman kaynaklarını ve devlet teşviklerini anlattı.

Views

Total views

2,306

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

21

Actions

Downloads

28

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×