Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Geheugen verbeteren
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

3

Share

Download to read offline

Whitepaper website optimalisatie in 6 stappen

Download to read offline

Lees in deze whitepaper hoe je jouw website optimaliseert op het gebied van Usability en conversie. Verschillende methoden worden besproken, waaronder de overtuigingsprincipes van Cialdini, de Optimization Hierarchy van Eisenberg en de Myer-Briggs Type Indicator.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Whitepaper website optimalisatie in 6 stappen

 1. 1. Whitepaper website optimalisatie in 6 stappen Piet van den Boer www.pietvandenboer.nl @pietvandenboerWhitepaper – Website optimalisatie in 6 stappen. www.pietvandenboer.nl 1
 2. 2. Iedereen komt weleens website tegen waar van hij denkt, ‘dat kan beter‘. Misschien hebje ook wel twijfels over de effectiviteit van je eigen website. Je vraagt je af of jouwbezoekers wel vinden waar ze naar op zoek zijn. Bereiken ze hun / jouw doelen wel opde meest efficiënte manier? In deze whitepaper lees je hoe je jouw website kuntoptimaliseren in 6 stappen. De blog, inclusief video’s vind je hier, de bijbehorendepresentatie vind je hier.Website optimalisatie is van essentieel belang voor elk bedrijf dat een website heeft.Door je website te optimaliseren zorg je ervoor dat je online marketing Euro’s beterworden besteed. Immers, die dure bezoekers via Google Adwords moeten ook watopleveren. Als je ervoor kunt zorgen dat je conversie van 3% naar 4% stijgt, kan je datveel meer opleveren dan een stijging in traffic door effectieve advertenties. Daarnaastheb je van het optimaliseren van je website continu profijt, niet alleen wanneer eencampagne loopt.Website optimalisatie cyclusHet website optimalisatie proces kan worden gebruikt om je website te optimaliserenvoor Usability en Conversie. Conversie is het omzetten (converteren) van websitebezoekers naar klanten of prospects. Dit kan doordat men iets koopt, maar ook door hetaanmelden voor een nieuwsbrief of het achterlaten van gegevens voor een terugbelafspraak.Usability wordt als volgt omschreven:De mate waarin je bezoekers in staat worden gesteld hun doelen te bereikenHet optimaliseren van websites is een continu proces, een cyclus. Je website kannamelijk altijd beter, zelfs een stijging van 0,1% conversieratio kan een enorm verschilbetekenen in je omzet. Daarnaast: Wat gisteren goed werkte, kan vandaag een stukminder effectief blijken te zijn. Het is dus van belang om continu te blijven werken aanhet optimaliseren van je website. Dat doe je middels de onderstaande cyclus:Whitepaper – Website optimalisatie in 6 stappen. www.pietvandenboer.nl 2
 3. 3. 1. Probleem analyseDe verschillende manieren om probleemanalyse die we hier bespreken zijn: 1. Statistieken analyse 2. Expert review 3. Gebruikerstest 4. Eyetracking / Mousetracking 5. User feedback toolsSTATISTIEKEN ANALYSEDit is de eerste fase in het proces. Je begint met het uitzoeken waar je website verbeterdkan worden. Middels een statistieken analyse kom je er bijvoorbeeld achter dat veelbezoekers de site meteen weer verlaten wanneer ze op een bepaalde paginabinnenkomen. Het kan ook zo zijn dat de uitval in je sales-funnel bij een bepaalde staperg hoog is. Misschien vraag je wel teveel informatie van je bezoeker, waardoor hijafhaakt. Of zit het formulier niet logisch in elkaar.Er zijn verschillende onderwerpen waar je naar kunt kijken om erachter te komen of jeWhitepaper – Website optimalisatie in 6 stappen. www.pietvandenboer.nl 3
 4. 4. website effectief is. Bijvoorbeeld:Bounce ratioDit is het percentage bezoekers dat slechts één pagina op je website bezoekt. Wanneerde bounce ratio op een bepaalde pagina erg hoog is, verlaten mensen na hetbinnenkomen op die pagina je website zonder andere pagina’s te bezoeken. Dat kanerop duiden dat de content op de pagina niet overeenkomt met wat de bezoeker dacht tevinden, maar ook dat de bezoeker in één keer heeft gevonden wat hij zocht. Het is hierbijvan belang dat de context goed wordt bekeken: Van welke bron komt de bezoeker? Omwat voor soort pagina gaat het? Een productpagina, FAQ, de homepage of blogartikel?Exit pagina’sWelke pagina’s zijn vaak de laatste pagina die mensen op jouw website bezoeken? Hetuitlogscherm van internetbankieren is een logische topper in dit lijstje, maar wanneer hierde 2e stap in je salesfunnel hoog scoort is dat reden om die pagina eens goed teanalyseren.Tijd op de pagina / siteOok dit kan je helpen bij het bepalen van de effectiviteit van je website. Wanneerbezoekers gemiddeld 1 minuut doorbrengen op een blogartikel van 1500 woorden, kunje er vanuit gaan dat de blog niet helemaal wordt gelezen. Welke trafficbronnen leverenbezoekers af die veel tijd op je site doorbrengen, of op een bepaalde pagina?Pagina’s per bezoekHet aantal pagina’s per bezoek geeft net als de tijd op je pagina / site aan in welke matebezoekers engageren met je website. Wanneer bezoekers binnenkomen op een FAQpagina is het echter de moeite waard om eens goed naar de effectiviteit van die paginate kijken wanneer deze bezoekers veel pagina’s per bezoek hebben. Dit kan namelijkeen indicatie zijn dat ze het antwoord op hun vraag niet kunnen vinden.EXPERT REVIEWEr zijn verschillende manieren waarop je zelf gestructureerd je website kunt analyserenzonder tools, om te beoordelen of je website effectief is. Hiervoor kun je gebruik makende volgende begrippen en methoden:Whitepaper – Website optimalisatie in 6 stappen. www.pietvandenboer.nl 4
 5. 5.  Optimization Hierarchy van Eisenberg  Beïnvloedingswapens van Cialdini  Myer-Briggs Type Indicator  Vertrouwen Optimization Hierarchy van eisenbergBryan Eisenberg heeft een aantal jaar geleden de Optimization Hierarchy opgesteld. Jezou hem kunnen lezen op de manier waarop je ook de piramide van Maslow leest: Jewerkt van onder naar boven, van de meest fundamentele zaken die je website nodigheeft naar de meest verfijnde manieren om je website te optimaliseren. Zonder de basisvan de pyramide heeft het dan ook geen zin om je bezig te houden met debovenliggende zaken:FunctionalHierbij stel je de vraag of je website werkt. Je kijkt hierbij naar de basic zaken die nodigzijn voor bezoekers om jouw website te gebruiken. Downtime, afbeeldingen die nietladen, foutmeldingen en niet werkende knoppen of functionaliteiten zijn voorbeeldenwaar je naar zoekt.AccessibleIs de website toegankelijk voor iedereen die hem wil bezoeken? Check bijvoorbeeldcross-browser compatibiliteit, mobiele weergave en toegang voor slechtzienden. InNederland is er het waarmerk Drempelvrij, voor toegankelijke websites. Zij kijken onderandere naar deze zaken. Voldoe je aan de eisen die Drempelvrij stelt?Whitepaper – Website optimalisatie in 6 stappen. www.pietvandenboer.nl 5
 6. 6. UsableUsable gaat over de gebruiksvriendelijkheid van je website. Is het voor een bezoeker inéén keer duidelijk hoe hij je website moet gebruiken? Hierbij kijk je bijvoorbeeld of jewebsite voldoet aan de verwachtingen die bezoekers hebben door ervaringen op anderewebsites. Staat de zoekbalk op de plaats waar je bezoekers hem verwachten? Enreageren de knoppen op je website zoals op andere websites gebruikelijk is? In deafgelopen jaren zijn er een aantal conventies op het internet ontstaan op het gebied vanwebdesign. Bezoekers verwachten bijvoorbeeld dat een kruisje bij een popup ervoorzorgt dat de popup wordt afgesloten. Het is van belang dat jouw website niet teveelafwijkt van wat ‘normaal’ is, zodat hij gemakkelijk te gebruiken is.IntuitiveDe Intuitive fase draait om het verbeteren van de user experience en het wegnemen vande zaken die bezoekers ervan weerhouden om te converteren. Onzekerheden oververzendkosten / administratiekosten en je retourbeleid kun je proberen weg te nemendoor ze vroeg in het aankoopproces al te benoemen. Je kunt hierbij ook kijken naarvertrouwen en de Myer-Briggs Type Indicator.PersuasiveDit is de laatste fase, maar ook de de fase die de grootste impact kan hebben op jeconversie. Deze fase gaat namelijk om de vraag of jouw website in staat is bezoekers teovertuigen om jouw product te kopen, zich aan te melden voor je nieuwsbrief of wat jeook voor conversies hebt gedefinieerd. Je kunt hiervoor onder andere debeïnvloedingswapens van Cialdini inzetten. Beïnvloedingswapens van CialdiniRobert Cialdini (hoogleraar Psychologie aan de Arizona State University) legt in zijn boek‘Invloed’ uit hoe onze neiging om te vervallen in automatische gedragspatronen kanworden gebruikt om ons te beïnvloeden. Er zijn volgens hem 6 ‘beïnvloedingswapens’,waar we gevoelig voor zijn.Ze komen allemaal voort uit gedragspatronen die ons helpen snel beslissingen tenemen, zonder daar uitgebreid over na te hoeven denken. Zo zorgt ‘Autoriteit’ ervoor datWhitepaper – Website optimalisatie in 6 stappen. www.pietvandenboer.nl 6
 7. 7. ik mijn tandarts op het oordeel van mijn tandarts vertrouw wanneer hij me aanraadt mijnverstandskiezen te laten trekken. Wanneer mijn vrienden me dit zeggen, heb ik erminder vertrouwen in. Dit principe bijvoorbeeld is aan het werk wanneer je in eenreclame voor tandpasta ziet dat de tandpasta ‘wordt aangeraden door tandartsen’.Cialdini onderscheidt de volgende beïnvloedingswapens:1. Sociale bewijskrachtWe kijken bij ons handelen naar wat anderen in een zelfde situatie beslissen. Wanneerde grote groep ergens voor kiest, is het veilig om dezelfde keuze te maken. Dit iswaarom het bijvoorbeeld kan helpen om te laten zien hoeveel klanten jouw productpositief hebben beoordeeld.2. AutoriteitDe perceptie van autoriteiten is dat ze kennis, wijsheid en macht hebben. We zijndaarom geneigd om eerder iets van hen aan te nemen, en hun oordeel zwaarder te latenwegen bij beslissingen die we nemen. Autoriteiten zijn vaak bekend, of dragen uniformenen hebben titels. Zo zetten bedrijven vaak bekende mensen in om hun product aan teprijzen, of tandartsen (in werkkledij) om tandpasta aan te bevelen. Ook ervaring is eenindicatie voor autoriteit, zoals Rackspace hieronder laat zien door de nadruk te leggen ophet grote aantal Fortune 500 bedrijven dat van haar diensten gebruik maakt.Whitepaper – Website optimalisatie in 6 stappen. www.pietvandenboer.nl 7
 8. 8. 3. SchaarsteWanneer zaken moeilijk verkrijgbaar zijn, hechten we er meer waarde aan. Schaarste isvoor ons een indicatie dat een product goed of populair is. Dit werkt op twee manieren:Producten die recent schaars zijn geworden worden meer gewaardeerd, dan productendie al langere tijd schaars zijn. Daarnaast werkt dit principe sterker als we met anderenmoeten wedijveren om het product. Dit wordt uitstekend toegepast op de website vanBooking.com.4. SympathieWe zijn eerder geneigd iets van iemand aan te nemen die we sympathiek vinden. Dit kangelden voor de persoon die het product aanprijst, maar ook voor het bedrijf bij wie we hetproduct kopen. Sympathie is afhankelijk van de volgende factoren:Whitepaper – Website optimalisatie in 6 stappen. www.pietvandenboer.nl 8
 9. 9.  Fysieke aantrekkelijkheid  Gelijkenis met onszelf  Positieve associaties  De persoon of het bedrijf is complimenteus  Bekendheid5. Commitment & ConsistentieWanneer we eerder een bepaalde beslissing hebben genomen, wijken we hier niet snelvan af. Als we van onszelf zeggen dat we ‘groen’ zijn, zullen we ook ons toekomstiggedrag hierop aanpassen. Het kan dus lonen om mensen te verleiden je te ‘liken’, ofproducten op een wensenlijstje te laten zetten. Ook wanneer klanten in een enquêteworden verleid positieve uitspraken te doen over je bedrijf, of een positieve review tegeven over een product kan dit helpen.Whitepaper – Website optimalisatie in 6 stappen. www.pietvandenboer.nl 9
 10. 10. 6. WederkerigheidDoe iets voor iemand anders en diegene voelt zich verplicht om iets terug te doen. Weproberen namelijk naar evenredigheid te vergoeden wat anderen ons hebben gegeven.Zo werkt wederkerigheid in het kort. Dit principe kan worden ingezet door iets gratis wegte geven en te proberen aan de ontvangers ook iets te verkopen. Ook het doen vanconcessies werkt echter goed: Doe een stapje terug in de prijs, of geef iets toe in deleveringsvoorwaarden en de potentiële klant voelt zich verplicht ook een concessie tedoen.Zo zet Audible dit principe in door een groot aantal audioboeken gratis weg te geven, omdaarna te proberen abonnementen te verkopen aan de ontvangers.Whitepaper – Website optimalisatie in 6 stappen. www.pietvandenboer.nl 10
 11. 11. Deze beïnvloedingswapens kun je inzetten op je website, om bezoekers te latenconverteren. Het combineren van beïnvloedingswapens kan een negatief effect hebbenop de werking, maar dat verschilt per website en wellicht ook per gebruiker. Test daaromvooral wat werkt en wat niet. Myer Briggs Type IndicatorOok de Myer Briggs Type Indicator (MBTI) is een prima tool om je website tebeoordelen. De MBTI is een vertaling van de theorie van Jung waarin verschillendepsychologische typen worden beschreven. Middels een uitgebreide test kom je erachterwat voor psychologisch type je bent in de MBTI, wat bijvoorbeeld iets zegt over hoe jeinformatie verwerkt, in wat voor soort omgeving je je prettig voelt en hoe je omgaat methet nemen van beslissingen.Eén aspect hiervan is van belang voor het beoordelen van je website, en dat is demanier waarop mensen het liefst informatie verwerken. Er zijn hierbij vier typen teonderscheiden, het is van belang dat jouw website voor elk van deze vier typen demogelijkheid biedt om eenvoudig de juiste informatie te vinden voor het nemen van een(aankoop)beslissing:Whitepaper – Website optimalisatie in 6 stappen. www.pietvandenboer.nl 11
 12. 12. 1. CompetitiefDe competitieve bezoeker wil zijn informatie snel en feitelijk. Opsommingen van debelangrijkste punten werken bijvoorbeeld erg goed.2. SpontaanDe spontane bezoeker wil zijn informatie ook snel, maar is gevoeliger voor emotie.Acties en aanbiedingen werken hierbij vaak beter.3. HumanistischDe humanistische bezoeker zal meer de tijd nemen en is gevoelig voor emotie.Personen (ook afbeeldingen) en ervaringen van anderen (testimonials, video’s) zijn ergbelangrijk voor deze groep.4. MethodologischDe methodologische bezoeker neemt de tijd om naar feitelijke details te zoeken.Uitgebreide productspecificaties, retour voorwaarden en security maatregelen kunneninteressant zijn voor deze groep.In deze video wordt uitgelegd waarin deze typen van elkaar verschillen en hoe je ervoorkunt zorgen dat jouw website voldoet voor elk type.Whitepaper – Website optimalisatie in 6 stappen. www.pietvandenboer.nl 12
 13. 13. VertrouwenEén van de zaken die belangrijk is bij het kopen op internet, is vertrouwen in deverkopende partij. Michiel Heijmans benoemt in een heldere blogpost op Yoast.com devolgende 7 manieren om vertrouwen te verhogen: 1. Gebruik duidelijke en normale taal 2. Testimonials 3. Logo’s en keurmerken 4. Gebruik foto’s van je eigen medewerkers (geen stockfoto’s) 5. Laat je fysieke adres zien op je website 6. Management van verwachtingen – wees duidelijk in prijzen, toeslagen etc. 7. Laat zien dat je om meer geeft dan alleen om geldGEBRUIKERSTESTEen gebruikerstest kun je op twee manierenuitvoeren: Een vrije gebruikerstest en specifiekegebruikerstest. Bij de vrije gebruikerstest laat jede testpersoon vrij surfen op de website, bij eenspecifieke gebruikerstest laat je die persoon eenaantal opdrachten op je site uitvoeren. Kies hierbijopdrachten die aansluiten bij de doelen van jewebsite. Een paar voorbeelden van opdrachten bij een website die vliegticketsverkoopt:Een gebruikerstest is een kwalitatieve manier om input te krijgen over mogelijkeverbeteringen aan je website. Je gebruikt hiervoor testpersonen uit je doelgroep. Idealitergebruik je mensen uit verschillende segmenten, zodat je de uitkomsten met elkaar kuntvergelijken.  Boek de goedkoopste reis van Amsterdam naar Milaan op 16 mei 2012  Zoek uit hoe je na aanschaf van de tickets er nog een reisverzekering bij af kunt sluiten  Zoek uit op welke luchthavens in Londen je kunt vliegen vanaf Amsterdam  Neem contact op met de klantenserviceBij beide varianten zit je zelf naast de gebruiker en schrijf je alles op wat je opvalt. Hierbijgeldt het ‘think aloud’ principe, de testpersoon zegt alles wat in hem opkomt en waar hijWhitepaper – Website optimalisatie in 6 stappen. www.pietvandenboer.nl 13
 14. 14. tegenaan loopt bij het gebruiken van je website. Na afloop evalueer je de test en kun jedoorvragen op problemen die de testpersoon tegenkwam op je website.EYETRACKING & MOUSETRACKINGEr zijn ook technieken die je helpen te bepalen welke content opvalt op je website. Hetkan bijvoorbeeld zo zijn dat mensen niet op je ‘koop knop’ klikken, omdat hij nietvoldoende opvalt. Dat ligt niet altijd aan de kleur of grootte, soms zijn er andere zaken opeen pagina die meer de aandacht trekken.Eyetracking volgt met software en een camera waar een persoon op de site kijkt,Mousetracking volgt de bewegingen van de muis. Eyetracking kan worden uitgevoerd opdezelfde manier als een gebruikerstest, zowel vrij als specifiek. Mousetracking heeft alsvoordeel dat natuurlijk gedrag wordt gevolgd, een bezoeker hoeft namelijk niet op dehoogte te zijn van het feit dat de muisbewegingen worden geregistreerd. Er is geen extrasoftware op de computer van de bezoeker nodig om dit te doen, zoals dat ook niet hetgeval is bij webanalytics.Een voorbeeld waar Eyetracking tot een belangrijk inzicht heeft geleid is bij hetonderstaande experiment. We volgen de ogen van mensen die we op een website zien.Wanneer ze ons aankijken, kijken we terug. Wanneer ze naar de ‘koop knop’ kijken,kijken we mee.USER FEEDBACK TOOLSAls laatste (maar zeker niet minst belangrijke) manier om je website te analyseren zijn erde user feedback tools. Dit zijn tools die je kunt gebruiken om input van gebruikers tekrijgen om je website te verbeteren. Platforms als Uservoice, Get Satisfaction enWhitepaper – Website optimalisatie in 6 stappen. www.pietvandenboer.nl 14
 15. 15. Kampyle bieden je bezoekers de mogelijkheid om snel en eenvoudig feedback op jewebsite en/of producten te geven. Dit kan middels smiley’s, thumb’s up/down of ratingsop pagina’s, maar ook via beknopte comments, tips en klachten.Al deze informatie kan automatisch op een achterliggende community worden geplaatst,waar bezoekers in staat worden gesteld te stemmen en discussiëren over de tips,complimenten en klachten. Dergelijke communities kunnen erg waardevol zijn, zo zetAmazon.com Get Satisfaction in om op basis van gebruikers feedback haar website,producten en diensten te verbeteren. Een dergelijke community staat of valt echter bijbetrokken, actieve bezoekers. Iets wat niet voor elk bedrijf is weggelegd.2. Oplossingen zoekenWanneer het duidelijk is wat de verbeterpunten van je website zijn, is het tijd om te gaanzoeken naar oplossingen. Naast een brainstormsessie zijn er ook de volgende tweemanieren om dit te doen: 1. Card sorting 2. UsabillaWhitepaper – Website optimalisatie in 6 stappen. www.pietvandenboer.nl 15
 16. 16. CARD SORTINGCard sorting is een methode om de optimaleindeling van je website te bepalen. Het werktsimpel: Maak kaarten voor elk onderdeel / elkepagina van je website. Van de homepage totproductpagina’s en van categoriepagina’s tot deFAQ’s.Vraag een aantal personen (binnen je doelgroep) om deze kaarten in te delen zoals zijdit het meest logisch vinden. Ze mogen de benamingen van de kaarten aanpassen enkaarten groeperen, zolang er maar een navigatiestructuur uit komt die zij handig vinden.Deze methode kun je ‘open’ of ‘gesloten’ toepassen. Open wil zeggen dat de gehelenavigatie nog bepaald mag worden, bij de gesloten variant ligt de hoofd navigatie al vast.Open cardsorting vindt meestal plaats met kleinere groepen (5 – 7 mensen) en is meerkwalitatief van aard, gesloten cardsorting kun je door meerdere groepen uit laten voerenen heeft een kwantitatief karakter.USABILLAUsabilla is een tool die je goed kunt gebruiken om inspiratie op te doen en te delen. Komje op een website een element tegen dat je mooi / effectief / slim / gebruiksvriendelijkvindt? Usabilla gebruik je als een archief voor dergelijke elementen, dat je gemakkelijkkunt delen met je netwerk.Andersom kun je Usabilla gebruiken om inspiratie op te doen bij ontdekkingen vananderen. Alle website elementen zijn in categorieën ingedeeld, waardoor je gemakkelijkkunt zoeken naar vernuftige oplossingen voor jouw problemen.Whitepaper – Website optimalisatie in 6 stappen. www.pietvandenboer.nl 16
 17. 17. 3. Oplossingen prioriterenMet een beetje geluk vindt je tijdens je website analyse een heleboel verbeterpunten. Naeen goede brainstorm en een middagje zoeken op Usabilla zit je vol met ideeën om jewebsite eens goed onder handen te nemen. Het is echter goed om op dat moment evende tijd te nemen om je oplossingen te prioriteren. Het is immers niet altijd zo dat dedingen die jij graag verbeterd ziet, ook door je collega’s en klanten belangrijk wordengevonden.Middels user feedback tools kun je klanten oplossingen laten prioriteren, ze kunnenbijvoorbeeld stemmen op verbeterpunten die zij belangrijk vinden. Een andere manier is‘Buy-a-feature’. Hierbij bekijk je per verbetering wat deze zou kosten. Elke deelnemeraan Buy-a-feature (klant of collega) krijgt een budget om slechts een gedeelte van deverbeteringen aan te schaffen. De verbeteringen die het meest worden aangeschaft,krijgen de hoogste prioriteit.Innovation Games biedt de mogelijkheid om Buy-a-feature online te spelen, wat hetgemakkelijker maakt om hier klanten bij te betrekken.4. Oplossingen ontwerpenDe volgende fase is het ontwerpen en bouwen van de oplossingen. Ook als je geen sterbent in design, is het mogelijk om redelijk eenvoudig weer te geven wat je op eenwebsite aangepast wil hebben. Dit kan je helpen bij het instrueren van mensen die hetdaadwerkelijk gaan ontwerpen en programmeren.Zo is er Cacoo, waarmee eenvoudig diagrammen en wireframes ontworpen kunnenworden. Je kunt een screenshot van je eigen website of bepaalde tools uploaden, welkeje in Cacoo kunt aanpassen.Whitepaper – Website optimalisatie in 6 stappen. www.pietvandenboer.nl 17
 18. 18. 5. Oplossingen testenNadat de oplossingen zijn ontworpen en gebouwd, kunnen ze worden getest. Dat je erzelf van overtuigd bent dat iets werkt, is immers geen garantie voor succes. Zoals ze bijAmazon.com zeggen:Data trumps intuitionsHet is tijd om data te verzamelen. Testen van nieuwe features of aanpassingen op jewebsite kun je bijvoorbeeld op de volgende manieren aanpakken:A/B TESTJe hebt twee varianten van je website, de ene mét de aanpassing en de andere zonder.Willekeurig krijgt 50% van je bezoekers versie A te zien en 50% versie B. Op basis vanhet gedrag dat je bezoekers vertonen bij versie A en B, kun je zien welke variant meerbijdraagt aan je website doelstellingen.Whitepaper – Website optimalisatie in 6 stappen. www.pietvandenboer.nl 18
 19. 19. MULTIVARIATE TESTJe test nu niet slechts twee varianten, maar meerdere. In het geval van de ‘koop knop’pas je bijvoorbeeld zowel de kleur als de positie aan. Je test een rode en een blauweknop, links en rechts op het scherm. Je hebt zo dus 4 varianten, die elk willekeurig bij25% van je bezoekers worden vertoond. De beste variant wint.GOOGLE WEBSITE OPTIMIZERGoogle biedt een handige tool aan om deze testen uit te voeren: De Google WebsiteOptimizer. De tool is (zoals je van Google gewend bent) gratis.6. ImplementerenDe laatste fase is de implementatie. Je hebt de resultaten van je tests terug, en maakteen keuze voor de variant die het beste werkt. Dat kan de orginele versie van je websitezijn, of de verbetering.Ben je nu klaar? Nee, je begint weer van vooraf aan. Er valt nog genoeg te verbeteren!PresentatieBij deze whitepaper hoort ook een presentatie, dit is het college dat ik in de Minor OnlineMarketing geef over website optimalisatie en usability. De presentatie vind je hier.Whitepaper – Website optimalisatie in 6 stappen. www.pietvandenboer.nl 19
 • irmarad

  Dec. 10, 2017
 • Elskamp

  May. 2, 2012
 • MarkNymeyer

  May. 2, 2012

Lees in deze whitepaper hoe je jouw website optimaliseert op het gebied van Usability en conversie. Verschillende methoden worden besproken, waaronder de overtuigingsprincipes van Cialdini, de Optimization Hierarchy van Eisenberg en de Myer-Briggs Type Indicator.

Views

Total views

4,763

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

12

Actions

Downloads

236

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×