Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RaportDezvoltare Durabilã  2010 - 2012     2012
02 cuprinsCuprins           Cuvânt înainte din partea      03           Preşedintelui Ursus Brewe...
cuvânt înainte    03Cuvânt înainte din parteaPreşedintelui Ursus BreweriesAvem plăcerea să vă prezentăm primul Raport ...
04 istoria Ursus BreweriesO poveste care continuã sã inspire -Istoria Ursus BreweriesURSUS reprezintă simbolul rădăcinilor...
zece prioritãþi  05Facem o diferenþã, prin bereZece prioritãþi. Un Viitor.Facem o diferenþã, prin bereÎn ceea ce priveşt...
06 zece prioritãþiDescurajãm consumul iresponsabil de alcoolFiind unul dintre cei mai mari producători de bere din lume, n...
zece prioritãþi  07Susþinem antreprenoriatul şi ne împãrtãşim valorile cu toþi parteneriinoştri de afaceriSuntem pe depli...
08 partenerii externi Ursus şi partenerii externi De la lansarea platformei www.desprealcool.ro, ca parte a campaniei A...
descurajãm consumul iresponsabil de alcool           09Descurajãm consumuliresponsabil de alcoolPolitica noastrã...
10 descurajãm consumul iresponsabil de alcoolIată câteva dintre proiectele implementate în cadrul       Lansarea fe...
descurajãm consumul iresponsabil de alcool         11Fii responsabil, fii Zero la Mie!              ...
12 reducem consumul de apãReducem consumul de apã APA… sau cum facem mai multã bere cu mai puþinã apã în Ursus BreweriesD...
reducem consumul de apã         13Progresele înregistrate                      Ä optimizarea...
14 reducem amprenta energeticã şi de carbonReducem amprenta energeticãşi de carbonDe ce este o prioritate?        ...
reutilizãm şi reciclãm ambalajele         15Reutilizãm şi reciclãmambalajeleDe ce este o prioritate?       ...
16 obiectivul nostru - zero deşeuriObiectivul nostru - zero deşeuriDe ce este o prioritate?Ursus Breweries doreşte să mini...
încurajãm antreprenoriatul         17Încurajãm antreprenoriatul Berea este un produs local – fabricat, vândut şi ...
18 încurajãm anteprenoriatulObiectivul viitorilor lideri a constat atât în implicareaactivă pentru creşterea responsabilit...
aducem beneficii comunitãþilor în care operãm         19Aducem beneficii comunitãþilorîn care operãmPremiile de Ex...
20 contribuim la reducerea HIV/SIDAContribuim la reducereaHIV/SIDA                   În România, preval...
respectãm drepturile omului       21Respectãmdrepturile omuluiCa membru al grupului SABMiller, care are operaþiuni l...
22 transparenþã şi eticãTransparenþã şi eticãLibertatea de asociereUrsus Breweries respectă dreptul angajaţilor săi de a a...
mãsurarea rezultatelor       23Mãsurarea rezultatelorMatricea pentru Evaluarea Sustenabilităţii (SAM)        ...
24 mãsurarea rezultatelorImplicarea în comunităţi în fapte şi cifre            Ä Peste 7.000 de beneficiari au...
mãsurarea rezultatelor        25Eficienţa implicării companiei în comunitate                    ...
26 declaraþie de verificareDeclaraþie de verificareRaport de Dezvoltare Durabilã 2010-2012 - Ursus BreweriesAceastă declar...
declaraþie de verificare    27Observaţii şi recomandăriConform standardului AA1000AS(2008), ni se cere să includem obse...
RaportDezvoltare Durabilã  2010 - 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1

Share

Download to read offline

Raport de Dezvoltare Durabila Ursus Breweries

Download to read offline

Raport de Dezvoltare Durabila al Ursus Breweries

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Raport de Dezvoltare Durabila Ursus Breweries

 1. 1. RaportDezvoltare Durabilã 2010 - 2012 2012
 2. 2. 02 cuprinsCuprins Cuvânt înainte din partea 03 Preşedintelui Ursus Breweries p. 05 O poveste care continuă să inspire - Istoria Ursus Breweries 04 Facem o diferenţă, prin bere 05 Ursus şi partenerii externi 08 Descurajăm consumul 09 iresponsabil de alcool Reducem consumul de apă 12 Reducem amprenta energetică şi 14 de carbon Reutilizăm şi reciclăm 15 p. 12 ambalajele Obiectivul nostru - Zero deşeuri 16 Încurajăm antreprenoriatul 17 Aducem beneficii comunităţilor 19 în care operăm Contribuim la reducerea 20 HIV/SIDA Respectăm drepturile omului 21 Transparenţă si etică 22 Măsurarea rezultatelor 23 p. 19 Declaraţie de verificare din 26 partea unei terţe părţi independente Notă: Prezentul raport acoperă perioada 1 aprilie 2010 – 31 martie 2012.
 3. 3. cuvânt înainte 03Cuvânt înainte din parteaPreşedintelui Ursus BreweriesAvem plăcerea să vă prezentăm primul Raport de bucuroşi să colaborăm cu organizaţii non-guvernamentaleDezvoltare Durabilă al Ursus Breweries, care ilustrează din România cum ar fi Fundaţia Comunitară Cluj saumunca noastră pe cele 10 priorităţi asumate în ultimii doi Salvaţi Dunărea şi Delta; de asemenea, sprijinim în Cluj, înani. Delta Dunării şi în Bucureşti programe pentru tineri antreprenori care contribuie la dezvoltarea comunităţii.Suntem parte a platformei globale de dezvoltare durabilă aSABMiller "Zece priorităţi. Un viitor", dar în acelaşi timp Suntem mândri să colaborăm cu ONG-uri şi partenerine adaptăm activitatea în funcţie de nevoile societăţii importanţi din zonele unde suntem prezenţi. Pentru aromâneşti şi ale comunităţilor locale. menţine o bună relaţie cu partenerii noştri, dezvoltăm relaţii pe termen lung cu persoanele şi organizaţiile careIntegrăm dezvoltarea durabilă în managementul zilnic al sunt implicate, afectate sau pot fi formatori de opinie înafacerii noastre prin cele 10 priorităţi şi măsurăm evoluţia ceea ce priveşte compania noastră sau problemele care necu ajutorul Matricei de Evaluare a Sustenabilităţii. privesc.În Ursus Breweries, prioritatea strategică în zona de Aceste relaţii formează esenţa implicării partenerilor.dezvoltare durabilă este reprezentată de promovarea unui Acestea sunt construite înainte de a fi nevoie de ele, nucomportament responsabil în privinţa consumului de doar atunci când este nevoie de ele. Totodată, aceastăalcool. De asemenea, alte priorităţi pentru noi sunt abordare este aplicată în întreaga organizaţie (la nivelreprezentate de folosirea unei cantităţi mai mici de apă în global, regional şi local).producţia de bere, reducerea consumului de energie şi aemisiilor de carbon, încurajarea dezvoltării antrepreno- În viitor vom continua să investim în comunităţile underiatului şi sprijinirea comunităţilor locale. suntem prezenţi, vom continua să ne concentrăm pe programele ce vizează un consum de alcool responsabil şiUna din direcţiile pe care ne axăm este sprijinirea vom face tot ceea ce este posibil pentru a minimizaconsumatorilor în luarea unor decizii informate cu privire impactul asupra mediului înconjurător. Ne-am stabilitla consumul de alcool şi contribuţia la identificarea de obiective ambiţioase pentru 2012 şi sperăm că rezultatelesoluţii pentru diminuarea consumului iresponsabil. În vor fi pe măsura aşteptărilor.acest scop am lansat în România programul "Află-ţiechilibrul!" prin care încurajăm consumatorii să obţină Sperăm că veţi găsi acest raport interesant şi plin deinformaţii corecte şi echilibrate despre alcool prin informaţii folositoare. Scopul nostru este să oferimintermediul paginii de internet www.desprealcool.ro şi al informaţii transparente şi clare despre principiile şicelorlalte instrumente pe care le punem la dispoziţie. priorităţile noastre şi, de asemenea, să oferim o imagineEstimăm că, până acum, mesajele noastre şi informaţiile mai amplă asupra proiectelor şi activităţilor noastre.care promovează un consum de alcool responsabil auajuns la circa două milioane de oameni din grupul ţintă şicontinuăm dezvoltarea de proiecte şi iniţiative în jurul Andrew Highcockacestei priorităţi. PreşedinteScopul nostru este să fim pregătiţi şi proactivi în definireaşi conturarea viitorului nostru, pentru a ne construi ...prioritatea strategicã încredibilitatea pe termen lung, să ne concentrăm eforturilela nivel organizaţional, să obţinem rezultate echilibrate în zona de dezvoltare durabilã estedomeniul reglementării şi să fim lideri în ceea ce priveşte reprezentatã de promovarea unuiprogramele de responsabilitate în domeniu. comportamentTotodată, în centrul priorităţilor noastre de dezvoltare responsabil îndurabilă, se situează investiţiile sociale comunitare. privinţa consumuluiAcordăm atenţie comunităţilor locale în care suntem de alcool.prezenţi pentru a identifica nevoile lor şi pentru a construiprograme de responsabilitate socială corporativă care sărăspundă aşteptărilor acestora. În acest sens, suntem
 4. 4. 04 istoria Ursus BreweriesO poveste care continuã sã inspire -Istoria Ursus BreweriesURSUS reprezintă simbolul rădăcinilor noastrelocale, moştenirea noastră românească şi, deasemenea, numele uneia dintre cele mai cunoscutemărci aflate în portofoliul nostru.Denumirea de "Berării" (Breweries) denotă statutulinternaţional al companiei ca parte a unuia dintre ceimai mari producători de bere la nivel global,SABMiller.În România, istoria SABMiller începe în 1996, cândSouth African Breweries a achiziţionat VulturulBuzău. Un an mai târziu, South African Breweries acumpărat PitBer Piteşti şi Ursus S.A. Cluj-Napoca. În2001, Ursus S.A. cumpără pachetul majoritar al BereTimişoreana S.A.În 2002, Ursus S.A. şi Bere Timişoreana S.A. aufuzionat şi au format Compania Română de BereS.A., luându-se totodată decizia de a opri activitateaPitBer Piteşti.În 2004, SABMiller plc a achiziţionat pachetulmajoritar al Aurora Braşov, companie care va fuzionaîn acelaşi an cu Compania Română de Bere S.A. Unan mai târziu, în 2005, noul nume al operaţiunilorSABMiller în România devine Ursus Breweries.În 2009, Ursus Breweries S.A. achiziţionează Azuga.Deoarece condiţiile de îmbuteliere şi distribuţie nuerau conforme cu standardele SABMiller, câteva lunimai târziu Ursus Breweries decide să opreascăproducţia de bere în această fabrică.Ursus Breweries are un portofoliu diversificat demărci internaţionale şi româneşti: URSUS,Timişoreana, Ciucaş, Peroni Nastro Azzurro,Grolsch, Redds, Pilsner Urquell, Azuga şi Stejar.În prezent, Ursus Breweries are trei fabrici de bere înBraşov, Buzău şi Timişoara şi o mini-unitate deproducţie în Cluj-Napoca. Compania îşi desfăşoarăactivitatea în Cluj, Timişoara, Buzău, Braşov şiBucureşti.
 5. 5. zece prioritãþi 05Facem o diferenþã, prin bereZece prioritãþi. Un Viitor.Facem o diferenþã, prin bereÎn ceea ce priveşte îndeplinirea celor zece prioritãþi dedezvoltare durabilã, SABMiller, la nivel global şi UrsusBreweries, în România au o abordare robustã, riguroasã şitransparentã, cu responsabilitãþi clare la nivel demanagement pe toate nivelurile.Dezvoltarea durabilă este parte integrantă a felului în care nederulăm afacerile şi este aliniată cu prioritatea noastră strategică dea spori constant profitabilitatea operaţiunilor locale într-un modsustenabil.La baza acestei abordări stau zece priorităţi de dezvoltare durabilăcare demonstrează angajamentul nostru şi oferă claritate pentruafacerea noastră, pentru acţionari şi alţi parteneri interesaţi de ceeace credem că face parte din elementele noastre de materialitate.Acestea oferă informaţii despre modul în care ne concentrămeforturile şi prioritizăm resursele. Aceste zece priorităţi sunt testateşi revizuite constant, atât la nivel de grup, cât şi la nivel local,pentru a asigura relevanţa şi semnificaţia lor.Periodic avem consultări cu partenerii externi, atât la nivel global,cât şi local, pentru a ne asigura că luăm în considerare opiniile şipercepţiile lor şi ne modificăm abordarea în concordanţă cuacestea. De exemplu, în fiecare an, organizăm mese rotunde cupartenerii externi pentru a le cere feedback pe proiectele noastre.De asemenea, suntem implicaţi în Forumul European pentruSănătate şi Alcool în cadrul căruia împărtăşim, de două ori pe an,acţiunile şi rezultatele noastre cu celelalte state europene.O abordare centrată pe managementul dezvoltării durabile Viziunea noastră Să fim cea mai admirată companie din industria berii la nivel global DezvoltareaZone de interes global Consum antreprenoriatului responsabil Apă în lanţurile de alcool noastre valoriceZone de interes regional Investiţii sociale Energie/Carbon HIV/SIDA corporativeÎmbunătăţire continuă Transparenţă Drepturile Omului Deşeuri şi Etică Ambalaje
 6. 6. 06 zece prioritãþiDescurajãm consumul iresponsabil de alcoolFiind unul dintre cei mai mari producători de bere din lume, noi credem că, pentrumajoritatea covârşitoare a celor care consumă bere responsabil, aceasta poatereprezenta una din bucuriile vieţii de zi cu zi. Totuşi, suntem conştienţi că unconsum iresponsabil de alcool poate avea efecte nocive, atât la nivel individual, câtşi la nivelul întregii societăţi.Reducem consumul de apãCercetările, incluzând-o pe cea făcută de 2030 Water Resources Group – unconsorţiu care include SABMiller, McKinsey şi International Finance Corporation –ilustrează o problemă semnificativă pentru următorii ani şi anume cerereaconcurenţială tot mai mare pentru resursele de apă limitate, din care rezultă unpotenţial deficit de 40% între cerere şi ofertă, până în 2030.Ne propunem să fim cât mai eficienţi în ceea ce priveşte consumul de apă, săînţelegem situaţia resurselor de apă şi ne asumăm răspunderea în relaţia cufurnizorii noştri. Acest fapt va minimiza costurile, dar va reduce în special riscurilelegate de lipsa de apă şi va aduce beneficii comunităţilor locale. De asemenea, ne-am stabilit ca obiectiv reducerea cu 25% a consumului de apă pe hectolitru de bereîntre 2008 şi 2015.Deficitul de apă şi disponibilitatea acesteia reprezintă un potenţial risc semnificativpentru sectoare ale afacerii noastre, precum şi pentru unele comunităţi în care nedesfăşurăm activitatea. Scopul nostru este de a colabora pentru protejareabazinelor de apă pe care le împărţim cu comunităţile locale şi de care depindem cutoţii.Reducem consumul de energie şi amprenta de carbonÎncercăm să înţelegem care sunt etapele procesului de producţie care genereazăcele mai multe emisii şi susţinem programele de reducere a acestora. Deoarecefolosim energia pentru a produce şi transporta produsele noastre, trebuie sădevenim mai eficienţi, să ne gestionăm amprentele de energie şi carbon şi săcăutăm surse de energie mai puţin poluante. Aceasta va genera economie de bani şiresurse şi va reduce emisiile de gaze cu efect de seră.Recuperãm şi reciclãm ambalajeleAmbalajele protejează produsele noastre, dar au un impact major asupra mediului.Noi reducem greutatea ambalajelor, refolosim sticlele şi încurajăm reciclarea, iarastfel economisim bani şi materii prime şi reducem presiunea asupra serviciilorlocale de reciclare a deşeurilor.Obiectiv - zero deşeuri în activitãþile noastreLipsa deşeurilor rezultate din procesul de fabricare a berii începe să fie oposibilitate reală. O mare parte a cantităţii de deşeuri poate fi o resursă valoroasăpentru fermierii şi producătorii din industria alimentară, precum şi o potenţialăsursă de energie. Avem ca obiectiv minimizarea cantităţii de deşeuri produse,economisind astfel bani, dar mai ales reducând impactul asupra mediului.
 7. 7. zece prioritãþi 07Susþinem antreprenoriatul şi ne împãrtãşim valorile cu toþi parteneriinoştri de afaceriSuntem pe deplin conştienţi de faptul că influenţa noastră depăşeşte operaţiunilenoastre primare şi că ea include şi operaţiunile partenerilor noştri din producţie şidistribuţie - de exemplu, pe cele ale furnizorilor de materie primă şi pe cele aledistribuitorilor. Încurajarea dezvoltării societăţii din circuitul nostru economicreprezintă una din zonele de interes global pentru noi.Oferim beneficii comunitãþilorProsperitatea comunităţilor în care noi suntem prezenţi şi etapele de derulare aoperaţiunilor noastre sunt interdependente. Investiţiile sociale ale companiei au caobiectiv îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor locale şi reprezintă un suportsolid pentru dezvoltarea unei relaţii strânse cu furnizorii, consumatorii şi angajaţiinoştri.Contribuim la reducerea HIV/SIDADepunem eforturi pentru a contribui la reducerea HIV/SIDA în sfera noastră deinfluenţă. Pandemia HIV/SIDA are o importanţă specială pentru operaţiunileSABMiller din Africa.Desfăşurăm programe pentru angajaţii noştri, familiile lor, comunităţile locale şifurnizori şi facem schimb de experienţă cu luarea în considerare a operaţiunilor pecare le derulăm în toată lumea. Acestea ne ajută să asigurăm starea de bine aangajaţilor noştri şi stabilitatea forţei de muncă de care dispunem.Respectãm drepturile omuluiAdministrăm afacerea respectând culturile naţionale, legile, regulile şi tradiţiilelocale. Promovăm valorile comunităţii internaţionale, în special DeclaraţiaUniversală a Drepturilor Omului.Suntem transparenþi în ceea ce priveşte raportarea progresului nostruNe dedicăm unei raportări transparente în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă,precum şi, în general, unor înalte standarde etice. Orice persoană interesată deactivitatea noastră trebuie să aibă posibilitatea de a accesa uşor informaţiile, astfelîncât să poată evalua performanţa noastră comparativ cu valorile declarate şi să îşipoată forma opinii documentate despre afacerea noastră. Mai mult, pentru arăspunde cererilor celor care doresc să afle mai multe despre noi, ne-am stabilit caobiectiv consolidarea rapoartelor noastre.
 8. 8. 08 partenerii externi Ursus şi partenerii externi De la lansarea platformei www.desprealcool.ro, ca parte a campaniei Aflã-þi echilibrul!, Ursus Breweries a iniþiat o serie de colaborãri cu parteneri externi precum autoritãþi publice, ONG- uri şi experþi în domeniul problematicii consumului de alcool. Luând în considerare atât domeniul de activitate al Ursus Breweries cât şi obiectivele noastre pe zona de dezvoltare durabilã, la nivel global şi local, alegerea partenerilor este ilustratã prin exemplele de mai jos:Referitor la consumul de alcool la volan, partenerii Biblionet. Nu în ultimul rând, amintim Asociaţiaidentificaţi şi abordaţi au fost: Inspectoratul General al Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice dinPoliţiei Române – Direcţia Rutieră şi Institutul Naţional de România, care ne-a permis prezentarea rezultatelorMedicină Legală "Mina Minovici". Împreună am dezvoltat programului şi cu care ne-am propus să dezvoltăm şi alteşi îmbunătăţit aplicaţia Zero la Mie, cu ajutorul căreia programe la nivel naţional.şoferii pot afla timpul necesar pentru ca organismul să Dl. Prof. Dr. Septimiu Chelcea, sociolog, a avut un rolmetabolizeze alcoolul. Încă din martie 2011, de la începutul deosebit deoarece a dezvoltat metodologia şi ne-a ajutat încolaborării noastre, părţile au optat pentru o colaborare interpretarea rezultatelor unui studiu care analizeazăconstantă bazată pe proiecte specifice. Printre acestea obiceiurile de consum în oraşele unde suntem prezenţi -menţionăm materialele de informare dezvoltate pentru Bucureşti, Braşov, Buzău, Cluj-Napoca şi Timişoara.Campania naţională pentru Creşterea Siguranţei la Volan Proiectul Alcoolul şi părinţii lansat în parteneriat cu(care se referă de asemenea şi la consumul de alcool de Biblionet are la bază acest studiu.către şoferi). În domeniul dezvoltării durabile interesul UrsusReferitor la consumul de alcool de către minori, analiza Breweries nu s-a oprit doar la consumul de alcool, ci s-apotenţialilor parteneri ne-a condus către ONG-uri şi îndreptat şi către acordarea de sprijin comunităţiiexperţii acestora. Am optat pentru o colaborare formală cu academice şi încurajarea implicării şi a iniţiativelorDaniela Gheorghe, director exectiv al Federaţiei ONG- comunitare. Astfel, în parteneriat cu Universitatea Babeş-urilor pentru Copii, expert în psihologie infantilă. Ea fost Bolyai, oferim, pentru al doilea an consecutiv, zece bursedirect implicată în Campania Alcoolul şi părinţii, studenţilor aflaţi în ultimul an de facultate sau la master,desfăşurată în 6 comunităţi mici şi medii din judeţele luând în calcul atât performanţele academice, cât şiBuzău, Galaţi şi Brăila. Un alt parteneriat dezvoltat în implicarea în proiecte destinate comunităţii.timpul acestei campanii a fost realizat cu Fundaţia IREX,prin intermediul programului Biblionet. Foarte important Referitor la suportul acordat comunităţilor locale,pentru succesul campaniei a fost sprijinul logistic şi împreună cu Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta amsuportul comunităţii, oferit de acest partener, prin resursa organizat o competiţie pentru proiecte de antreprenoriat înumană pusă la dispoziţie, respectiv bibliotecarii din cele Delta Dunării. Câştigătorii au primit fonduri pentru a-şişase comunităţi. Un alt partener a fost Fundaţia Tineri putea dezvolta ideile de afaceri. În acelaşi timp, împreunăpentru Tineri, care ne-a ajutat să verificăm cadrul cu experţii Ursus Breweries, am organizat training-uriconceptual al programului implementat cu sprijinul axate pe marketing în scopul dezvoltării afacerilor.
 9. 9. descurajãm consumul iresponsabil de alcool 09Descurajãm consumuliresponsabil de alcoolPolitica noastrã de comunicare comercialã integreazã principii şi reguli clare referitoare la informarea consumatorilordespre consumul responsabil de alcool. Credem cã berea contribuie la crearea unor momente plãcute în viaþa noastrãşi acesta este motivul pentru care încercãm sã oferim consumatorilor noştri cât mai multã informaþie posibil pentru a-isprijini în luarea unor decizii documentate în ceea ce priveşte alcoolul.În vara anului 2010 am lansat un studiu care arată că Până în prezent, estimăm că aproximativ două milioane deaproximativ 9 din 10 tineri nu ştiau De ce suntem persoane cu vârsta peste 18 ani au aflat despre campaniamahmuri după ce consumăm alcool şi 8 din 10 tineri nu Află-ţi echilibrul! şi peste 110.000 persoane ne-au vizitatştiau De ce femeile se îmbată mai repede decât bărbaţii. site-ul, vizualizând aproximativ 470.000 pagini.În contextul lipsei de informare despre consumul dealcool, am lansat website-ul www.desprealcool.ro şi În plus, la un an de la lansare, programul nostru s-acampania Află-ţi echilibrul! prin care încurajăm oamenii bucurat nu numai de aprecierea comunităţiisă ia decizii informate despre alcool. profesioniştilor din domeniul relaţiilor publice din România, dar şi de aprecierea unui juriu internaţional,Campania este sprijinită de Cabral, care, prin intermediul pentru impactul pozitiv şi creativitatea dovedită înwww.desprealcool.ro, este în dialog cu publicul; mai mult, implicarea comunităţii într-o acţiune relativ dificilă.pe pagina sa de pe acest site se pot găsi interviuri cu unimportant conţinut informativ, cu experţi şi personalităţi În octombrie 2011, în cadrul Galei pentru Relaţii Publice,publice, dar şi opinii şi discuţii pe teme despre alcool. pentru www.desprealcool.ro am fost premiaţi cu Aur laDe la lansarea din octombrie 2010 şi până în prezent, categoria "Corporate Communication" şi Argint lacampania Află-ţi echilibrul! este parte a angajamentului categoria "Digital Media and Communication in Publicasumat de Ursus Breweries în faţa Forumului European Relations".pentru Sănătate şi Alcool. Acesta ne monitorizeazăacţiunile şi ne permite să împărtăşim proiectele cu alte În septembrie 2012, la Gala Webstock (competiţia celor maistate europene care implementează proiecte similare şi creative şi originale proiecte şi campanii din social media),care contribuie la promovarea unui consum responsabil de aplicaţia Zero la Mie a câştigat premiul al treilea laalcool. categoria "Utility".
 10. 10. 10 descurajãm consumul iresponsabil de alcoolIată câteva dintre proiectele implementate în cadrul Lansarea felicitărilor pentru şoferul de serviciu a apărut încampaniei Află-ţi echilibrul!: contextul finalizării unui studiu coordonat de Prof. Dr. Septimiu Chelcea (din cadrul Facultăţii de Sociologie şiWeek-end-ul Student Film Asistenţă Socială, Universitea Bucureşti) desfăşurat înÎn vara lui 2010, Campania Află-ţi echilibrul! s-a aflat la perioada 15.10-20.11.2010.Costineşti. Timp de 6 săptămâni, la fiecare sfârşit de Studiul a constat în focus-grupuri aplicate pe un eşantionsăptămână, tinerii din zona Obeliscului au aflat mai multe de 1001 respondenţi din mediul urban, cu vârste între 18 şiinformaţii despre efectele consumului de alcool şi despre 30 de ani. Rezultatele au arătat că 22% din şoferiimodul în care pot lua decizii informate în acest domeniu, chestionaţi conduseseră sub influenţa băuturilor alcooliceca parte a evenimentului Student Film Week-end. cel puţin o dată şi 2% făcuseră acest lucru frecvent. Potrivit studiului, tinerii au recunoscut că, atunci când au mers cu maşina în oraş, chiar dacă erau hotărâţi să nu consume alcool, au ajuns în cele din urmă să o facă sub presiunea grupului. De la lansarea sa în 2010 şi până acum, 8879 şoferi de serviciu au primit o felicitare drept mulţumire pentru responsabilitatea demonstrată faţă de prieteni. Gala Campionilor 2010În timpul festivalului am prezentat mesajul deresponsabilitate tuturor celor care asociază o bere rece cu ozi caldă. Înaintea fiecărei proiecţii de film, tinerii auparticipat la concursuri cu premii şi jocuri interactive princare au putut descoperi efectele consumului de alcool.Blog-ul lui Cabral pe www.desprealcool.roAflă-ţi echilibrul! - acesta este îndemnul lui Cabral peblogul desprealcool.ro. O dată pe săptămână, Cabralpostează pe www.desprealcool.ro/cabral propriileobservaţii despre alcool şi societatea românească, alături Pe 11 decembrie 2010, Cabral şi echipa Desprealcool au fostde interviuri cu medici, părinţi, jurnalişti şi artişti. prezenţi la Gala Campionilor, eveniment organizat deFelicitări pentru şoferul de serviciu Federaţia Română de Automobilism Sportiv, la Sinaia, unde, în prima parte a zilei, a avut loc un raliuÎn decembrie 2010, am lansat felicitarea electronică pentru demonstrativ. La raliu au participat piloţi ca Bogdanşoferul de serviciu din România. Marişca, Norris Măgeanu sau Manu Mihalache, iar Cabral a fost copilotul lor. Piloţii, care au participat la raliu, au făcut spectacol, demonstrând încă o dată importanţa echilibrului la volan. Pe pagina de Facebook şi pe contul de Twitter al www.desprealcool.ro, vizitatorii au putut urmări imagini video în direct de la eveniment. Cu această ocazie, prietenii desprealcool de pe Twitter şi Facebook au aflat cât de importante sunt pentru un pilot de raliu viteza de reacţie şi acurateţea simţurilor. În aceeaşi zi, la Casino Sinaia, a avut loc Gala Premiilor Celor mai Buni Piloţi din Campionatul Naţional de Raliu 2010. Cabral s-a folosit de ocazie pentru a le reamintiFelicitarea încurajează tinerii ca în serile petrecute în oraş tinerilor să nu urce la volan după ce au consumat alcool. Elsau la petrecerile din perioada sărbătorilor de iarnă să le-a recomandat tinerilor ca pentru nopţile petrecute înapeleze la soluţia şoferului de serviciu şi anume, oraş să apeleze la şoferul de serviciu, amintindu-leprietenul sau partenerul care nu a consumat alcool şi îi totodată să îi mulţumească folosind o felicitare de peconduce pe ceilalţi cu maşina. desprealcool.ro.
 11. 11. descurajãm consumul iresponsabil de alcool 11Fii responsabil, fii Zero la Mie! Despre alcool şi responsabilitate socială- training-uri pentru barmaniŞtii care este limita legală a concentraţiei de alcool în sângeatunci când conduci? Dar timpul necesar pentru ca Credem că barmanii au un rol important în viaţaorganismul să metabolizeze alcoolul? În România limita consumatorilor şi că ei sunt cei care pot oferi clientului olegală este de zero la mie (0‰ - cantitate în grame per litru experienţă plăcută atunci când acesta vrea să savureze unde sânge). Aceasta ar trebui luată în considerare de fiecare pahar cu bere.atunci când conduce şi vrea să consume alcool. În urma studiului desfăşurat în 2010 de Ursus Breweries (menţionat anterior), am aflat că 32% din publicul ţintă al studiului, cu vârste între 18 şi 30 de ani, consumase alcool ultima dată într-un bar. În acest context am organizat la Bucureşti, Cluj, Braşov, Timişoara şi Buzău primul training din România pentru barmani pe tema responsabilităţii pe care o au faţă de clienţii lor în ceea ce priveşte consumul de alcool.Pentru a reaminti că alcoolul şi condusul sunt o combinaţiepericuloasă, în martie 2011 am lansat aplicaţia Zero la Mie,bazată pe formula universală Widmark, care ajutăutilizatorii să afle mai multe despre timpul necesar pentruca alcoolul să fie eliminat din organism. Aplicaţia estedisponibilă online pe www.desprealcool.ro/zerolamiesau prin mesaje SMS la 1267. Aplicaţia poate fi descărcatăşi de către utilizatorii telefoanelor iPhone şi Android. Training-ul a fost susţinut de Bogdan Nicolae, co-fondator"Despre alcool şi părinţii" - Seminarii în mediul rural Barmania şi Preşedintele Asociaţiei Barmanilor Profesionişti din România. El a vorbit despre efectele reale ale consumului de alcool asupra corpului uman, despre cum poate fi satisfăcut un client atunci când i se serveşte alcool în mod responsabil, dar şi despre comportamentul faţă de clienţii încăpăţânaţi. Peste 150 de barmani din oraşele mai sus menţionate au participat la aceste training-uri organizate în 2011. Petre* În decembrie 2011 am lansat aplicaţia Petre*, destinată celor care doresc să îşi organizeze petrecerea în modÎn iulie 2011, împreună cu psihologul Daniela Gheorghe, responsabil. Aplicaţia este disponibilă online la adresaDirector Executiv al Federaţiei Organizaţiilor Non- www.desprealcool.ro/petre şi, pe baza datelor introduse,Guvernamentale pentru Copii şi Cabral, am implementat oferă sugestii pentru mâncare, băuturi şi muzică,un program pilot pentru informarea părinţilor cu privire la ingrediente care nu ar trebui să lipsească de la petrecere.consumul de alcool de către minori.Împreună cu Daniela şi Cabral, am călătorit în judeţeleBuzău, Brăila şi Galaţi, în localităţi mici şi mijlocii precumMăgura, Gherăseni, Râmnicu Sărat, Pogoanele, Însurăţei şiTecuci, unde am vorbit cu peste 500 de părinţi, profesori şireprezentanţi locali cum ar fi primari, consilieri locali,poliţişti, medici şi asistente, directori de şcoli, preoţi şi,înainte de toate, cu bibliotecari. Programul s-a desfăşuratîn parteneriat cu Biblionet, la rândul său un programdezvoltat de Fundaţia Bill şi Melinda Gates, prin carecomunităţile locale au obţinut acces la internet înbibliotecile publice.
 12. 12. 12 reducem consumul de apãReducem consumul de apã APA… sau cum facem mai multã bere cu mai puþinã apã în Ursus BreweriesDe ce este o prioritate? De aceea, una din priorităţile noastre constante este reducerea consumului de apă în procesul de fabricare aPe termen lung, Ursus Breweries asigură disponibilitatea berii.resurselor de apă necesare pentru dezvoltarea activităţiisale printr-un sistem de puţuri de apă proprii şi de acces la Căutăm să menţinem consumul de apă în limitelereţelele urbane de furnizare a apei potabile. prevăzute de autorităţi în autorizaţiile pentru gestionareaTotuşi, având în vedere că, atât calitatea apei, cât şi apelor din fiecare locaţie.disponibilitatea acesteia reprezintă o problemă globală, în Anual cerem comitetelor de gestionare a bazinelorconformitate cu angajamentul SABMiller, Ursus Breweriesurmăreşte să utilizeze mai puţină apă în procesul de hidrografice informaţii cu privire la potenţialulfabricare a berii. Acest fapt sprijină eforturile noastre într-o hidrografic al regiunii în care ne desfăşurăm activitatea.manieră durabilă în scopul de a ne reduce costurile şi Această prognoză este stabilită pentru următorii zece ani,impactul activităţilor noastre în cadrul comunităţilor unde pe baza consumului industrial al tuturor operatorilor şi alne desfăşurăm activitatea. potenţialului hidrografic.
 13. 13. reducem consumul de apã 13Progresele înregistrate Ä optimizarea proceselor de spălare CIP (cleaning in place);În graficul de mai jos: consumul de apã/bere hl Ä stabilirea şi monitorizarea bazelor de date care permit un control detaliat al tuturor sectoarelor de activitate. Raportul apã utilizatã / bere Pentru a reduce impactul activităţii noastre asupra mediului am implementat un program de investiţii care 7.00 constă în înfiinţarea de staţii de tratare a apelor reziduale, 6.00 5.62 5.14 în toate cele trei fabrici (în 2008 în Timişoara, în 2009 în Buzău şi în 2010 în Braşov). apă hl/bere hl 5.00 4.28 4.00 Acest program de investiţii a fost finalizat în decembrie 3.00 2010, când am dat în funcţiune cea mai recentă stație de 2.00 tratare a apelor reziduale din Braşov. 1.00 0.00 Acest fapt a avut un impact pozitiv asupra calităţii apelor 2010 2011 2012 reziduale după tratament, asigurând conformitatea cu valorile parametrilor din reglementările în domeniu. Mai mult, în ultimii ani, am redus constant consumul de apăÎn ciuda reducerii considerabile a volumelor de bere reziduală pe unitatea produsă.îmbuteliate în perioada 2010-2011, Ursus Breweries şi-aîmbunătăţit în mod constant raportul între apa consumatăşi unitatea de bere produsă. Optimizarea continuăPe parcursul ultimilor ani, am făcut investiţii semnificative Pentru 2013 ne-am asumat ca obiectiv reducereaşi îmbunătăţiri operaţionale pentru a ne conforma consumului de apă la 3,92 hl apă/hl bere produsă, faptobiectivelor europene şi a reduce consumul de apă: care conduce implicit la reducerea cantităţii de ape reziduale rezultate, conformându-se astfel valorilor Ä atenta monitorizare a consumului de apă şi reducerea parametrilor de calitate. pierderilor de apă;
 14. 14. 14 reducem amprenta energeticã şi de carbonReducem amprenta energeticãşi de carbonDe ce este o prioritate? noastre, şi în consecinţă, de reducere a amprentei de carbon. Începând cu 2009, am crescut treptat procentul deUrsus Breweries îşi propune să devină mai eficientă prin energie provenită din surse regenerabile, de exemplugestionarea amprentei de carbon şi creşterea generării şi biogaz din staţiile de pre-tratare a apelor uzate.utilizării de energie regenerabilă de o manieră sustenabilă. Ne-am angajat să ne îmbunătăţim contribuţia de biogazProgresele înregistrate în 2012.Mulţumită programului nostru de investiţii şi deoptimizare a operaţiunilor din ultimii ani, am reuşit ca în2011 să obţinem o rată a consumului de energie de 120,4MJ/hl. Energie regenerabilã vs. Energie totalãMăsurătorile care susţin rezultatele noastre constau în: 7% Ä Optimizarea CIP (cleaning in place); 6,17% 6% Ä Îmbunătăţirea sistemelor de recuperare a energiei în 5% fabrici; 4% 4% 3% Ä Izolarea termică; 2% Ä Optimizarea ratei de recuperare condens; 1% 1% Ä Îmbunătăţirea utilizării energiei în centrala frig. 0% 2010 2011 2012Pe lângă activităţile mai sus menţionate, o atenţie specialăa fost acordată utilizării biogazului produs în toate staţiilenoastre de tratare a apelor reziduale. Biogazul este generat Ursus Breweries operează centrale de recuperare aîn mediu anaerob în cadrul staţiilor de tratare a apelor dioxidului de carbon în Buzău şi Timişoara şi a obţinutreziduale şi este folosit în centrala termică pentru beneficii semnificative în ceea ce priveşte costurile şiproducerea de abur. mediul înconjurător. Începând cu luna august 2012, şi laAcest fapt susţine iniţiativa noastră de creştere a fabrica noastră din Braşov va fi colectat şi utilizat CO2întrebuinţării resurselor de energie alternativă în fabricile obţinut din fermentarea berii.
 15. 15. reutilizãm şi reciclãm ambalajele 15Reutilizãm şi reciclãmambalajeleDe ce este o prioritate? companiile specializate. În acelaşi timp, Ursus Breweries colectează selectiv deşeuri de ambalaje în toate cele treiUrsus Breweries este dedicat minimizării efectelor facilităţi de producţie şi a contractat servicii de reciclare şinegative asupra mediului înconjurător atât din punctul de tratare pentru toate tipurile de deşeuri de ambalaje.vedere al deşeurilor de ambalaje rezultate cât şi al relaţieicu consumatorii. Pentru produsele noastre folosim diferite Obiectivetipuri de ambalaje: sticle, doze din aluminiu, PET din Ca partener al Eco-Rom Ambalaje, Ursus Breweriesplastic şi butoaie (keg-uri). sprijină în continuare strategia de colectare selectivă aAlegerea ambalajului este strâns legată de cererea şi ambalajelor de către consumatorii finali şi căutăpreferinţele consumatorilor şi de infrastructura de posibilităţi de reutilizare şi reciclare a ambalajelor.reciclare. Începând cu anul 2001, ca urmare a investiţiilor realizateÎn România, conform celui mai recent raport al Asociaţiei de Eco-Rom Ambalaje, mai mult de 5 milioane de oameniBerarii României, care cumulează datele din 2011, din 240 de oraşe din România au acces la infrastructura deconsumatorii preferă cu predilecţie berea ambalată la PET colectare selectivă a ambalajelor. Ursus atinge obiectiveleîn proporţie de 51,3%, ca o particularitate a pieţei locale în anuale stabilite pentru reciclarea ambalajelor.comparaţie cu media europeană şi globală. În acest Lets do it, Romania!context, Ursus Breweries are în vedere creşterea utilizăriiambalajelor returnabile, desfăşurând în acest sens Încă de la lansareprograme comerciale de promovare a berii la sticlă am devenit unreturnabilă şi la halbă. participant activ la acţiunile "Lets DoProgresele înregistrate It, Romania!". ÎnÎndeplinim în întregime reglementările prevăzute de 2011 peste 200 delegislația română referitoare la ambalaje şi deşeuri de angajaţi din Bucureşti, Cluj, Timişoara şi Braşov s-auambalaje în ceea ce priveşte deşeurile rezultate de la alăturat iniţiativei de promovare a implicării sociale şi aconsumatori. Înţelegem şi recunoaştem faptul că avem un responsabilităţii faţă de mediul înconjurător.rol de jucat în încurajarea consumatorilor către reciclare. Ne mândrim cu faptul că în fiecare an angajaţii noştri seAstfel, Ursus Breweries a încheiat un partneriat cu implică voluntar în astfel de acţiuni şi participă laasociaţia Eco-Rom Ambalaje, care se ocupă de colectarea promovarea unui mediu înconjurător curat.selectivă şi reciclarea de la consumatorul final către
 16. 16. 16 obiectivul nostru - zero deşeuriObiectivul nostru - zero deşeuriDe ce este o prioritate?Ursus Breweries doreşte să minimizeze impactul asupra Rata de reciclare a deßeurilormediului înconjurător prin reducerea volumului de ßi produselor secundaredeşeuri generate şi sprijinirea reutilizării şi reciclării. 100%Majoritatea deşeurilor generate derivă din produse 80%secundare de origine organică, din care mai mult de 85%sunt reutilizate de către fermieri ca o resursă valoroasă. 60%Progresele înregistrate 40%Ursus Breweries a implementat colectarea selectivă a 20%deşeurilor în toate punctele de lucru. 0% 2010 2011 2012Produsul secundar rezultat (borhotul), care reprezintă maimult de 85% din deşeuri, este vândut fermierilor pe bază Produs secundar organic Deşeuri nepericuloasede contract. Deşeuri periculoaseÎmpreună cu partenerii şi funizorii noştri căutămposibilităţi de a reutiliza ambalajele pentru a reducevolumul de deşeuri generate (cum ar fi containerele). ObiectivePrin parteneriatul cu asociaţia Eco-Rom Ambalaje, UrsusBreweries a transferat acesteia responsabilitatea Vom continua să minimizăm deşeurile industriale dinreutilizării şi reciclării ambalajelor de la consumatorii fabricile noastre şi să colectăm separat deşeurile înfinali. Prin intermediul Eco-Rom Ambalaje, Ursus punctele de lucru.Breweries îndeplineşte obiectivele stabilite de legislaţiaromânească şi europeană în domeniu. Începând cu luna august 2011, întreaga companie s-a alăturat eforturilor colegilor din Departamentul Tehnic şiOperaţiunile noastre generează, de asemenea, o cantitate contribuie la realizarea obiectivului de zero deşeurimică de deşeuri periculoase, cele mai multe provenind din rezultate ca urmare a operaţiunilor noastre. În birourileactivităţi de laborator, lubrifianţi, acumulatori. Ursus companiei am instalat containere speciale pentruBreweries a reuşit să atingă o rată de reciclare de 100% colectarea electrocasnicelor mici, bateriilor şi a becurilorpentru acest tip de deşeuri. uzate care pot fi reciclate. Angajaţii noştri pot astfel aducePresăm sticlele PET, ceea ce reduce considerabil volumul de acasă becuri uzate, baterii sau orice alt aparat electric dedeşeurilor. PET-ul presat este trimis către companiile de mici dimensiuni pe care nu îl mai folosesc sau care nu maireciclare unde se reprocesează sticlele PET compactate. este funcţional, pentru a fi reciclat.
 17. 17. încurajãm antreprenoriatul 17Încurajãm antreprenoriatul Berea este un produs local – fabricat, vândut şi consumat, tipic, în cadrul aceleiaşi comunitãþi. Ca producãtor important de bere, jucãm un rol cheie în dezvoltarea economicã a comunitãþilor noastre locale. Prin livrarea de produse de înaltã calitate de care consumatorii se bucurã, afacerile noastre creeazã locuri de muncã, plãtesc taxe, dezvoltã abilitãþile locale, încurajeazã antreprenoriatul şi demonstreazã cã dezvoltarea durabilã şi creşterea afacerilor se pot influenþa reciproc mai degrabã de o manierã pozitivã decât una negativã.Importanţa regională a Ursus Breweries este confirmată decătre unul dintre furnizori, Soufflet Malt Romania, întrucât35% din cifra de afaceri a acestei companii derivă din Din cooperarea noastră cu lanţurile de aprovizionare abunurile livrate către SABMiller. O parte importantă a rezultat o nouă direcţie pe care ne-am concentrat, şi anumeorzului necesar pentru producţia berii este achiziţionat din stimularea antreprenoriatului. Unul dintre parteneriiRomânia. Astfel, regiunile Timişoara, Buzău şi Ialomiţa, cheie a fost Fundaţia LEADERS, o organizaţieunde se cultivă orzul, beneficiază substanţial de pe urma reprezentativă pentru aspiraţii, experienţe unice şi valori.achiziţiilor făcute de Ursus Breweries. Una din misiunile Fundaţiei este de a identifica adevăraţii lideri, dar şi crearea simţului responsabilităţii în viitoriiÎn conformitate cu un studiu din 2011 al Ernst&Young pe lideri, prin promovarea unui model de leadership potrivittema contribuţiei SABMiller la economia europeană şi a căruia schimbarea începe de la bază.României, aproximativ 400 de locuri de muncă dinagricultura regiunilor mai sus menţionate pot fi atribuite Din 2010, Ursus Breweries este partenerul FundaţieiUrsus Breweries. Tot în concordanţă cu studiul amintit, Leaders în cadrul programelor Şcoala de Leadership şidatorită bunurilor şi serviciilor cumpărate în sectoarele de Academia de Leadership. Încă de la primul parteneriat,achiziţii, aproximativ 10.300 de locuri de muncă sunt ne-am implicat activ şi am încercat să transferăm cât maigenerate indirect în economia României. De asemenea, multe cunoştinţe tinerilor antreprenori.achiziţiile naţionale derulate în anul financiar 1 aprilie De exemplu, în vara lui 2010, în cadrul programului de2010-31 martie 2011, corespunzătoare sectorului agricol, training Academia de Leadership, tinerii manageri aus-au ridicat la 12,5 milioane euro. învăţat despre dezvoltarea durabilă a unui business şiÎnţelegem totodată rolul şi responsabilităţile care ne revin influenţa acesteia în comunitate. Academia deîn lanţul nostru de aprovizionare. În acest context, Ursus Leadership s-a axat pe dezvoltarea viitorilor lideri aiBreweries subscrie în totalitate Principiilor de societăţii, lideri care pot crea o viziune şi o direcţie care săAprovizionare Responsabilă stabilite la nivel de Grup, contribuie la dezvoltarea durabilă a României.care asigură faptul că drepturile omului sunt recunoscute În perioada 25-31 iulie 2010, în cadrul Academiei deşi respectate de către furnizorii noştri. Acestea acoperă: Leadership, 26 de manageri şi antreprenori, cu vârste Ä Administrarea afacerilor; cuprinse între 25 şi 35 de ani şi cu experienţă în management de cel puţin 3 ani, au participat la un program Ä Condiţiile de muncă; de training finalizat cu un business workshop. Ä Statutul de angajat; Organizaţi în două echipe, tinerii manageri au dezvoltat Ä Munca prestată de către copii; un business tip HoReCa în Piaţa Sfatului din Braşov, o Ä Salariile şi orarul de lucru; afacere care a însemnat, de asemenea, dezvoltarea de Ä Diversitatea; terase ca "centre de responsabilitate", unde obiceiului de a Ä Libertatea de asociere; bea o bere bună i s-au alăturat responsabilitatea şi priorităţile reale care contribuie la dezvoltarea durabilă a Ä Mediul înconjurător. societăţii.
 18. 18. 18 încurajãm anteprenoriatulObiectivul viitorilor lideri a constat atât în implicareaactivă pentru creşterea responsabilităţii "clienţilor" care auvenit la terasă, prin oferirea de sfaturi, materiale de sprijinşi informaţii cu privire la consumul responsabil de bere,dar şi în conştientizarea importanţei implicării înprobleme privind societatea şi importanţa spirituluiantreprenorial pentru progres. În acelaşi timp participanţiiau primit informaţii utile pentru ei şi afacerile lor, precumşi despre diversele aspecte ale consumului de alcool.Timp de câteva ore, câteva sute de braşoveni ieşiţi la oplimbare în Piaţa Sfatului au participat la o campanie decreştere a gradului de conştientizare a importanţeiconsumului responsabil de alcool şi au fost informaţi prinpliante despre noi metode de implicare socială şi despreimportanţa unei atitudini proactive faţă de ecologie. trăiesc în Delta Dunării pentru ca acestea să conştientizezeProfitul obţinut din vânzarea berilor noastre a fost investit importanţa autopromovării şi a autoimplicării înpentru susţinerea unor proiecte comunitare, respectând comunitate spre a identifica şi a găsi soluţii la problemeleastfel spiritul dezvoltării durabile promovat de Ursus lor.Breweries. De aceea, în 2010, împreună cu Asociaţia Salvaţi Dunărea“Dale Gurii Dunării” – Salvaţi Dunărea şi Delta şi Delta, am organizat prima ediţie a Festivalului Mâncărurilor şi Tradiţiilor Culturale “Dale GuriiDe câţiva ani, Ursus Breweries s-a implicat în promovarea Dunarii”, în cadrul căruia, 6 comunităţi din Delta Dunăriiunicităţii Biosferei Delta Dunării la nivel european, dar şi au concurat pentru unul din cele trei premii puse în joc:în proiecte care susţin colectarea selectivă şi reciclarea Marele Premiu Ursus Breweries (3.000 de Euro), Premiuldeşeurilor în zonă. special eJobs (2.000 de Euro) şi Premiul „Radu Anton Roman” (1.000 de Euro).Proiectul "Dale Gurii Dunării", iniţiat de Asociaţia SalvaţiDunărea şi Delta, sprijinit de Ursus Breweries, are la bază Premiul Ursus Breweries a fost câştigat de echipa dininiţiativele anilor anteriori, însă sunt puse într-o nouă Sarichioi care a obţinut cel mai bun punctaj la cele patruformă. probe ale competiţiei. Cei 3.000 de euro oferiţi de Ursus Breweries au fost folosiţi pentru rezolvarea unor problemeNoi credem în antreprenoriat şi suntem conştienţi că cel ale comunităţii locale cum ar fi achiziţionarea demai bun sprijin este acordat prin învăţarea comunităţilor echipament medical pentru dispensarul localităţii.locale despre promovarea şi capitalizarea tuturortradiţiilor lor pentru a găsi soluţii nevoilor specifice. Acest În 2011, am continuat să sprijinim nu numai festivalulproiect a fost şi este o provocare pentru comunităţile care gastronomic, ci şi antreprenoriatul prin implicarea colegilor noştri din companie în pregătirea echipelor înscrise în competiţie – învăţându-i despre strategii de marketing şi comunicare pentru promovarea şi dezvoltarea proiectelor implementate la nivel local. NetCamp NetCamp este cel mai cunoscut eveniment din România dedicat antreprenoriatului online şi dezvoltării proiectelor Internet. În cadrul NetCamp 2010 am lansat proiectul "Bursele Ursus@NetCamp" adresat studenţilor care intenţionează să devină antreprenori în online. Bursele au fost oferite luând în considerare cele mai interesante idei de antreprenoriat online.
 19. 19. aducem beneficii comunitãþilor în care operãm 19Aducem beneficii comunitãþilorîn care operãmPremiile de Excelenţă Ursus destinate studenţilor care s-au remarcat prin rezultatele academice şi printr-o activitate susţinută în beneficiulIniţiate acum 10 ani cu scopul de a sprijini mediul comunităţii locale. În perioada octombrie 2011-iunie 2012academic din Cluj şi de a încuraja ambiţia şi performanţa, am acordat 10 burse, fiecare în valoare de 400 RON/lună.Premiile de Excelenţă Ursus au devenit deja o tradiţie.Anual, zece studenţi din Cluj, cu rezultate academice Bursele Ursus Studenţi pentru Comunitate se adreseazăexcelente, primesc un premiu de 1.000 RON. studenţilor din anul I la Master şi celor din ultimul an de facultate. Programul răsplăteşte studenţii excepţionali ai Universităţii Babes – Bolyai care au media generală minimBursele URSUS Studenţi pentru Comunitate 9 în ultimul semestru de studiu. În acelaşi timp candidaţii trebuie să-şi dovedească ambiţia de a-i inspira pe ceilalţiÎn 2011, împreună cu Universitatea Babeş-Bolyai am lansat membri ai generaţiei lor prin implicarea activă în ONG-uriprogramul de burse Ursus Studenţi pentru Comunitate sau în proiecte de voluntariat în Cluj.
 20. 20. 20 contribuim la reducerea HIV/SIDAContribuim la reducereaHIV/SIDA În România, prevalenţa HIV este mai mică de 1%, dar continuãm monitorizarea acestui aspect şi o implicare mai mare în eforturile de comunicare în acest domeniu. Considerăm că un element esenţial în combaterea şi gestionarea bolii este cunoaşterea aspectelor medicale ale acesteia ca bază pentru auto-gestionarea din punct de vedere medical. Este binecunoscut faptul că ignorarea unei afecţiuni medicale grave este o abordare periculoasă, iar ignorarea simptomelor împiedică diagnosticarea precoce şi precisă şi, prin urmare, o îngrijire promptă şi adecvată. Oferim angajaţilor noştri consiliere medicală şi acces la servicii medicale.
 21. 21. respectãm drepturile omului 21Respectãmdrepturile omuluiCa membru al grupului SABMiller, care are operaþiuni la nivel global, suntem conştienþi de existenþa diferitelor culturi,obiceiuri şi tradiþii. Subscriem valorilor fundamentale ale societãþii internaþionale, mai precis Declaraþia Universalã aDrepturilor Omului şi oportunitãþi egale în conformitate cu politica SABMiller, legislaþia româneascã, reglementãrileinterne ale Ursus Breweries şi Contractul Colectiv de Muncã. Administrăm afacerea în conformitate cu aceste principii şi garantăm că ele vor fi susţinute pentru toţi angajaţii noştri.Acordăm o atenţie sporităurmătoarelor principii: Ä Libertatea de asociere şi contractul negociat colectiv; Ä Egalitatea de şanse şi de tratament la locul de muncă; Ä Condiţii de lucru sigure şi sănătoase şi siguranţa angajatului; Ä Comportament în conformitate cu principiile etice.
 22. 22. 22 transparenþã şi eticãTransparenþã şi eticãLibertatea de asociereUrsus Breweries respectă dreptul angajaţilor săi de a alegesă se asocieze cu un sindicat recunoscut legal. În cazul încare angajaţii sunt reprezentaţi de un sindicat, UrsusBreweries se angajează să stabilească un dialog real cureprezentanţii angajaţilor aleşi în mod liber, care săpermită atât angajaţilor, cât şi management-ului săînţeleagă problemele celeilalte părţi pentru a găsimodalităţi de a le rezolva. La nivelul anului 2011, 39%dintre angajaţi sunt membri ai unui sindicat.Egalitatea de şanseConsiderăm că diversitatea în rândul angajaţilor noştri vaspori calitatea planificării afacerii, a deciziilor şi a sănătatea şi securitatea în muncă, evaluările de risc şirezultatelor şi urmărim să ne asigurăm că fiecare angajat se planurile de acţiune au fost dezvoltate şi sunt îmbunătăţitesimte respectat şi în măsură să ofere maximum de constant.potenţial. Ne străduim să creăm un mediu de lucru în care Ursus Breweries acordă o atenţie deosebită sănătăţii şitoţi angajaţii noştri au acces egal la informaţii, dezvoltare şi securităţii în muncă ale angajaţilor şi dezvoltă programeoportunităţi. Credem că oamenii proveniţi din medii specifice, implicându-i pe aceştia în training-uri de prim-diverse pot aduce idei noi şi percepţii diferite, care pot face ajutor şi audituri interne în materie. Obiectivul nostru estemunca de zi cu zi mai eficientă. Gestionarea cu succes a de "zero accidente", iar frecvenţa accidentelor cudiversităţii ajută organizaţiile să dezvolte creativitatea şi incapacitare temporară în rândul angajaţilor noştri esteinovaţia, îmbunătăţind astfel competitivitatea. situată sub 0,6.Monitorizăm proporţia angajaţilor în funcţie de gen şi grad Comportament responsabil în conformitate cude invaliditate la diferite niveluri manageriale. În 2011, în drepturile omului şi principiile eticecadrul companiei noastre, am înregistrat procentul de 32%angajaţi de sex feminin. Tot în 2011, 40% dintre directorii şi Toate procedurile noastre sunt conforme principiilormanagerii din cadrul Ursus Breweries au fost persoane de drepturilor omului.sex feminin. Întregului personal şi contractorilor de servicii deCondiţii de muncă sigure şi sănătoase securitate li se aduc la cunoştintă rolul şi responsabilităţile ce le revin în ceea ce priveşte principiile drepturilor omuluiNe-am angajat să oferim şi să îmbunătăţim continuu şi cele comportamentale.mediul de lucru pentru angajaţii noştri. Se depun toateeforturile pentru a preveni accidentele şi vătămările. Conformitatea cu normele etice şi un comportament eticCompania colaborează cu angajaţii pentru a menţine un reprezintă o parte importantă a abordării noastremediu de lucru fără violenţă, ameninţări, hărţuire, responsabile. Încă de la începerea activităţii, noii angajaţiintimidare sau alt comportament perturbator. Pentru a ai Ursus Breweries participă la o sesiune de introducerepreveni bolile şi pericolele profesionale aplicăm reguli care include etica în afaceri şi detalii despre Telefonulstricte şi oferim periodic training-uri despre securitatea Angajatului. În 2011, procentul celor care au beneficiat demuncii. Compania asigură echipamentul de protecţie în acest training a fost de 100%. În 2011, nu am avut niciotoate situaţiile în care acesta este necesar. plângere înregistrată prin Telefonul Angajatului.Sunt organizate periodic sesiuni de conştientizare a stării Monitorizăm continuu abaterile disciplinare şi, regulat,de sănătate şi a problematicii securităţii în muncă. solicităm angajaţilor noştri să declare deschis orice conflictProcentul angajaţilor care au participat la training-ul de interese şi abordăm problemele apărute în moddespre sănătatea şi securitatea în muncă a fost de 100%. corespunzător. Ne-am angajat să respectăm principiile etice şi ne străduim să creştem gradul de conştientizareUrsus Breweries este certificat pentru sistemul de printre angajaţii noştri, pentru a se conforma acestora şimanagement al securităţii în muncă şi sănătate din 2005. astfel să acţioneze ca un model pentru colegii şi parteneriiPoliticile, procedurile şi instrucţiunile referitoare la noştri de afaceri.
 23. 23. mãsurarea rezultatelor 23Mãsurarea rezultatelorMatricea pentru Evaluarea Sustenabilităţii (SAM) operaţiunilor noastre din diverse state prin comparaţie unele cu altele. În cadrul Ursus Breweries, toate fabricilePentru monitorizarea rezultatelor obţinute SABMiller a (Buzău, Braşov, Timişoara) sunt monitorizate şi incluse îndezvoltat un sistem de măsurători, Matricea pentru raportul SAM.Evaluarea Sustenabilităţii (Sustainability AssessmentMatrix - SAM). Sistemul ne permite monitorizarea şi Echipa responsabilă pentru sustenabilitatea companieievaluarea performanţei pe cele zece priorităţi. Toate este formată din membri ai departamentelor Tehnic,operaţiunile SABMiller folosesc această metodologie. Corporate Affairs, Resurse Umane şi Achiziţii, care raportează rezultatele procesului de monitorizare de douăCum funcţionează? ori pe an.În fiecare an toate operaţiunile SABMiller îşi evaluează Certificareapropriile performanţe. Pentru fiecare domeniu se acordă Pe lângă monitorizarea prin sistemul SAM, Ursusun punctaj între 1 şi 5. Punctajul minim este 1, iar 5 este Breweries colaborează cu London Benchmarking Groupmaxim, indicând cel mai bun rezultat. pentru a analiza rezultatele proiectelor implementate înSistemul oferă o imagine de ansamblu clară a ultimul an. Mai mult, acest raport ne ajută să primimperformanţelor fiecărei operaţiuni, evidenţiază aspectele feedback de la partenerii noştri şi să înţelegem mai binecare trebuie îmbunătăţite şi înfăţişează evoluţia nevoile comunităţilor în care operăm.Scala cu criteriile de Evoluţia rezultatelor SAMevaluare a fiecărui nivel5 Performanţa de top Rezultate care dovedesc cu 2010 2011 2012 adevărat poziţia de lider la nivel global pe o anumită arie.4 Cele mai bune practici Aplicarea celor mai bune practici globale existente într-un anumit domeniu.3 Poziţie de lider Aplicarea unei abordări complete incluzând instrumente inovatoare şi angajament larg.2 Progres Performanţa consecventă este atinsă într-o anumită zonă1 Standard Minim Toate operaţiunile trebuie să atingă nivelul 1 sau să aibă un plan în desfăşurare, întrucât reprezintă managementul riscurilor în zonele cheie de dezvoltare durabilă. Dezvoltarea Ambalaje Energie şi şi deşeuri antreprenorială HIV/ Drepturile Transpa- Alcool Apă Deşeuri CSI Carbon de ambalaje şi manage- SIDA Omului renţă mentul lanţului şi Etică valoric Vizitaţi portalul online SAM (www.sabmiller.com/sam) pentru a vizualiza rezultatele SAM pentru fiecare ţară şi fiecare prioritate de dezvoltare durabilă.
 24. 24. 24 mãsurarea rezultatelorImplicarea în comunităţi în fapte şi cifre Ä Peste 7.000 de beneficiari au fost sprijiniţi prin proiectele în care a fost implicată Ursus Breweries.Ursus Breweries colaborează cu London BenchmarkingGroup (LBG) pentru a monitoriza şi analiza impactul Ä Peste 2.000.000 de adulţi şi tineri au fost informaţiproiectelor noastre în comunităţi. LBG funcţionează ca un despre consumul responsabil de alcool.grup de companii implicate în programe destinatecomunităţilor care doresc să îşi cunoască nivelul de Ä Valoarea totală a investiţiilor făcute de Ursuseficienţă şi să îl îmbunătăţească. Particularitatea Breweries împreună cu angajaţii săi în anul 2010 estemăsurătorii şi a raportării constă în faptul că sunt luate în de 718.448 RON.calcul exclusiv proiectele companiei destinate Ä Valoarea resurselor adiţionale atrase raportate pentrucomunităţilor. Celelalte componente ale dezvoltării 2010 reprezintă 4% din suma investită de Ursusdurabile nu fac obiectul evaluării de către LBG. Breweries.Principiile care contribuie la demarcarea proiectelor Ä Valoarea totală a resurselor atrase de la angajaţi (timp)companiei pentru comunitate sunt: şi alte forme de sprijin depăşeşte 27.000 RON. Cauze sprijinite de Ursus Breweries în 2010 În 2010, compania a sprijinit patru cauze: educaţia şi tineretul, dezvoltarea locală, mediul şi sprijinul social. caritabilă Principalele investiţii s-au îndreptat spre două domenii: educaţia (43%) şi dezvoltarea locală (38%). Această Implicarea strategică abordare, coroborată cu argumentarea care subliniază comunitară a companiei implicarea companiei în comunitate, dovedeşte faptul că Ursus Breweries vrea să aibă un impact semnificativ în comercială anumite zone bine delimitate. Activitatea contribuţii obligatorii Proiectele sociale şi de mediu au fost de asemenea pe economică agenda companiei, atrăgând 12% şi, respectiv, 6% din activitate economică resursele companiei disponibile pentru investiții în comunitate. Aceasta dovedeşte interesul companiei pentru a-şi include în portofoliu, în afară de domeniile cele mai importante, şi puncte de interes public mai larg.1. Sunt măsurate doar contribuţiile efectuate datoritădorinţei voluntare de a face o schimbare în comunitate (deexemplu, iniţiative care nu intră sub incidenţa legii sau aunui acord economic); Ce cauze a susþinut Ursus Breweries? (%) 20102. Raţionamentul care stă la baza iniţierii proiectuluitrebuie să fie comunicat corect, deoarece influenţează 50% 45% 43%rezultatele şi procesul de măsurare; 38% 40%3. Doar anumite informaţii trebuie raportate. Dacă există 35%îndoieli cu privire la validitatea unor informaţii, atunci 30%acestea nu vor fi raportate; 25%4. Valoarea contribuţiilor se referă la preţul de producţie al 20%produselor companiei, nu la preţul de vânzare al acestora. 15% 12% 10%Luând în considerare aceste principii, raportul pe 2010 6% 5%arată că: 0% educaţie dezvoltare ajutor Ä 691.092 RON reprezintă suma investită de Ursus mediu şi tineret locală social Breweries în programe pentru comunitate.
 25. 25. mãsurarea rezultatelor 25Eficienţa implicării companiei în comunitate Ce cauze a susþinut Ursus Breweries? (%)În 2010, investiţiile Ursus Breweries în comunitate au 2011reprezentat 0,12% din cifra de afaceri şi 6,97% din profitulbrut. Compania a avut o contribuţie medie de aprox. 450 49% 50%RON (aprox. 107 euro) pentru fiecare angajat. 45% 41% 40%Aceste date arată faptul că, în 2010, Ursus Breweries s-a 35%apropiat de procentajul mediu pentru investiţii încomunitate înregistrat în ţări cu tradiţie în acest domeniu 30%şi, în unele cazuri, chiar le-a depăşit. 25% 20%Eficienţa Ursus Breweries în cifre 15%În 2010, pentru 1 beneficiar, compania a investit în medie 10% 5% 5%resurse financiare, de timp şi resurse specifice în valoare de 5%97 RON. 0% dezvoltare educaţie mediu sănătate locală şi tineretColaborarea Ursus Breweries cu LBG a continuat în acestan, când am analizat unele din proiectele prezentate în resursele destinate iniţiativelor pentru comunitate. Toateraportul din 2011: cele trei cauze sprijinite de Ursus Breweries sunt conforme Ä 350.122 RON reprezintă totalul sumelor investite în cu cele 10 priorităţi definite de Grupul SABMiller și programe pentru comunitate. comunicate în Raportul de Dezvoltare Durabilă din 2011, subordonându-se următoarelor principii: promovarea Ä Peste 47.000 de beneficiari au fost sprijiniţi prin consumului responsabil de alcool, generarea de beneficii proiectele în care a fost implicată Ursus Breweries. pentru comunităţile locale, reciclarea şi reducerea amprentei de carbon. Ä Peste 2.000.000 de adulţi şi tineri au fost informaţi despre consumul responsabil de alcool. Proiectele sociale spre care Ursus a distribuit 12% din resursele disponibile în 2010, au fost înlocuite în 2011 de Ä Valoarea totală a investiţiilor făcute de Ursus proiecte care promovează un stil de viaţă sănătos (5%). Breweries împreună cu angajaţii în 2011 este de Această nouă zonă de intervenţie este complementară 378.141 RON. principalelor inițiative şi sprijină aceleaşi principii stabilite Ä Valoarea resurselor adiţionale atrase raportate pentru la nivel de grup. Atenţia acordată unui număr mic de 2011 reprezintă 7% din suma investită de Ursus cauze şi iniţierea de proiecte bazate pe argumentare Breweries. strategică dovedeşte faptul că Ursus Breweries intenţionează să aibă impact pe termen lung în zonele Ä Valoarea totală a resurselor atrase de la angajaţi (timp) stabilite. şi alte forme de sprijin depăşeşte 28.000 RON.Cauze sprijinite de Ursus Breweries în 2011În 2011, compania a sprijinit patru cauze:dezvoltarea locală, educaţia şi tineretul,mediul înconjurător şi sprijinul social.Şi în acest an, dezvoltarea locală, educaţia şiantreprenoriatul beneficiază de cel mai maresprijin. Spre deosebire de anul trecut,dezvoltarea locală a trecut pe primul loc înportofoliul companiei, atrăgând aproapejumătate din resurse.Pe de altă parte, iniţiativele de mediu suntprezente în fiecare an în portofoliul UrsusBreweries, iar în acest an ele au atras 5% din
 26. 26. 26 declaraþie de verificareDeclaraþie de verificareRaport de Dezvoltare Durabilã 2010-2012 - Ursus BreweriesAceastă declaraţie de verificare este redactată pentru cititorii Raportului de Dezvoltare Durabilă 2010-2012 al companiei UrsusBreweries şi, cu alte cuvinte, pentru reprezentanţii părţilor interesate faţă de companie (stakeholderii).The CSR Agency şi-a asumat verificarea independentă (ca terţă parte) a Raportului de Dezvoltare Durabilă al companiei.Responsabilitatea procesului de raportare (incluzând conţinutul şi redactarea Raportului) aparţine doar Ursus Breweries.Procesul de verificare a fost efectuat în conformitate cu standardul AA1000AS (2008), ţinând cont de cele 3 principii alestandardului: inclusivitatea, materialitatea şi responsivitatea.Scopul a fost evaluarea gradului în care raportul respectă cele 3 principii ale standardului AA1000AS (2008) în cadrul unei procesde verificare de tip 1 şi nivel moderat.Pentru a redacta această declaraţie am analizat raportul companiei în format PDF.Am evaluat procesul de implicare a părţilor interesate precum şi Raportul de Dezvoltare Durabilă în stadii iniţiale de lucru(ciorne). Am realizat peste 40 de ore de interviuri cu echipa de management a companiei. Am verificat afirmaţiile relevante dincadrul raportului. Ulterior am elaborat, redactat şi finalizat această declaraţie de verificare şi, de asemenea, am înmânat un raportdetaliat de feedback către membrii consiliului de administraţie al Ursus Breweries.Nu am întâmpinat nicio limitare în timpul procesului de verificare. Am avut acces la toate informaţiile solicitate şi la toţi manageriicompaniei cu care am dorit să intrăm în contact.Am folosit criteriile standardului AA1000APS (2008) pentru a evalua calitatea Raportului de Dezvoltare Durabilă al UrsusBreweries.Constatări şi concluziiInclusivitatePrincipiul inclusivităţii (eng. inclusivity) se referă la participarea părţilor interesate în dezvoltarea şi implementarea uneisoluţii măsurabile, verificabile şi strategice la tema dezvoltării durabile.Procesul de verificare ne-a ajutat să descoperim că Ursus Breweries are un nivel ridicat de respectare a principiului inclusivităţii.Compania are un angajament puternic pentru respectarea inclusivităţii, are un proces de implicare a părţilor interesatereglementat în întreaga organizaţie şi am găsit dovezi care ne arată că este un proces integrat şi în curs de desfăşurare zi de zi.MaterialitateSubiectele materiale (eng. materiality) sunt temele de dezbatere şi informaţiile necesare reprezentanţilor părţilor interesate săemită judecaţi sau păreri în cunoştinţă de cauză cu privire la Ursus Breweries şi la impactul activităţilor companiei.Ursus Breweries are o viziune clară asupra temelor materiale şi am găsit dovezi că în cadrul organizaţiei există un procesfuncţional de identificare şi planificare a materialităţii. Compania foloseşte Matricea pentru Evaluarea Sustenabilităţii(Sustainability Assessment Matrix - SAM) - un instrument de raportare a progresului în domeniul dezvoltării durabile dezvoltatde grupul SABMiller. SAM este un instrument care a condus la primirea mai multor premii internaţionale în domeniulmaterialităţii de către companii ce au SABMiller ca acţionar.Puteţi afla mai multe despre instrumentul SAM pe website-ul SABMiller. Ursus Breweries, de asemenea, dă dovadă detransparență. Prin intermediul website-ului local prezintă şi explică părţilor interesate temele pe care le consideră materiale.ResponsivitatePrincipiul responsivității (eng. responsiveness) se referă la măsura în care o organizaţie răspunde la problemele importantepentru părţile interesate.Am analizat raportul în conformitate cu criteriile principiului responsivităţii şi am identificat dovezi suficiente cu privire ladorinţa companiei de a răspunde temelor materiale identificate sau semnalizate de părţile interesate - în mod special în zonaconsumului iresponsabil de alcool.De asemenea, am apreciat că unele teme, deşi sunt foarte importante pentru grupul SABMiller la nivel global, au fost luate înconsiderare, dar atunci când nu au o relevanţă semnificativă pentru părţile interesate din România (ex: HIV/SIDA) investiţia încomunicarea lor este una minimă. Ursus Breweries răspunde temelor prioritare la nivel naţional şi local (determinate de cerinţele,interesele şi nevoile părţilor interesate).În concluzie, în analiza noastră nu am identificat nimic care să ne facă să credem că informaţiile despre performanţele non-financiare prezente în raport conţin denaturări semnificative şi nu sunt prezentate conform criteriilor menţionate.În plus, nimic nu a ajuns în atenţia noastră pentru a ne determina să considerăm că raportul nu aderă la principiile standarduluiAA1000APS (2008).
 27. 27. declaraþie de verificare 27Observaţii şi recomandăriConform standardului AA1000AS(2008), ni se cere să includem observaţii şi recomandări pentru îmbunătăţirea raportului în ceeace priveşte conformarea cu principiile AA1000APS(2008):Principiul inclusivităţiiAm constatat că, în procesul de implicare a părţilor interesate în comunităţile gazdă, Ursus Breweries utilizează date din cercetărispecifice sau se bazeaza pe expertiza societăţii civile, dar nu are un proces specific de implicare a părţilor interesate.Recomandăm îmbunătăţirea procesului de implicare a părţilor interesate la nivel local - în special implicarea comunităţilor gazdăde la cele 3 fabrici de bere din Braşov, Buzău şi Timişoara şi de la mini-unitatea de producţie din Cluj.Principiul materialităţiiProcesul de materialitate şi rezultatele sale par să reflecte punctul de vedere al companiei şi al părţilor interesate.Ştim că acesta este primul raport public de dezvoltare durabilă realizat de companie la nivel naţional. Recomandăm îmbunătăţireaprocesului de raportare prin stabilirea unor obiective şi publicarea rezultatelor pentru intervale de timp comunicate clar şitransparent (ideal anual).De asemenea, pentru îmbunătăţirea procesului recomandăm alinierea raportului cu cel puţin un cadru internaţional independentde raportare precum Global Reporting Initiative.Principiul responsivităţiiAvem suficiente dovezi cu privire la dorinţa companiei de a răspunde temelor materiale identificate - în special în zonadescurajării consumului iresponsabil de alcool, dar recomandăm să furnizeze mai multe informaţii despre modul în carerăspunde preocupărilor din comunităţile gazdă.În acelaşi timp, sfătuim Ursus Breweries să comunice cu privire la subiectele dezvoltării durabile prin intermediul canalelor mediace pot transmite răspunsurile mai uşor către părţile interesate - în special reţelele sociale şi mediul online în general.Despre The CSR AgencyThe CSR Agency este prima agenţie din România de consultanţă în management specializată în CSR şi Sustenabilitate.Misiunea noastră este să creăm practici de afaceri responsabile în cadrul companiilor româneşti, prin îmbunătăţirea know-how-ului şi a rezultatelor coordonatorilor de CSR.Noi credem că o economie puternică se bazează pe competitivitate şi transparenţă realizată prin comunicarea impactului non-financiar generat de companii prin interacţiuni directe şi indirecte cu părţile interesate.Citeşte mai multe despre noi: http://www.thecsragency.roUrsus Breweries ne-a cerut să verificăm Raportul de Dezvoltare Durabilă pentru perioada 2010-2012 şi să redactăm un comentariuindependent. Managementul Ursus Breweries este responsabil pentru conţinutul şi elaborarea raportului.The CSR AgencyBucureşti, noiembrie 2012Echipa de proiectului de verificare a fost condusă de Dragoş Tuţă (Project Manager)împreună cu Aleksandrina Mihaylova (Account Manager), Dan Şerbulea(Communication Manager) şi Dan Drăghia (Research Manager).Referinţe:http://www.accountability.org/standards/aa1000as/index.htmlPrezentul Raport de Dezvoltare Durabilă poate fi consultat şiaccesând pagina de internet:http://www.ursus-breweries.ro/responsabilitate/Pentru a accesa rapoartele globale de dezvoltare durabilă,vizitaţi:http://www.sabmiller.com/
 28. 28. RaportDezvoltare Durabilã 2010 - 2012
 • dragostuta1

  Feb. 27, 2013

Raport de Dezvoltare Durabila al Ursus Breweries

Views

Total views

1,872

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

234

Actions

Downloads

24

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×