Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Проблематика угрожавања
непосредне животне средине уз
поштовање принципа одрживог
развоја
Животна средина
• Животна средина је скуп природних и ствроних вредности
. Њихов међусобни однос чине окружење тј. Простор...
Створене вредности
• Животну средину чине и свет објеката , предмета
и институција , које је човек сам изградио
користећи ...
• У скорој историји захваљујући великом
напретку науке и технике , човек својом
делатаношћу доводи до нарушавања
животне с...
ХИДРОЦЕНТРАЛА ЕКСПЛОАТАЦИЈА МИНЕРАЛА
СЕЧА ШУМА
ДЕПОНИЈА ЕМИСИЈА ГАСОВА НУКЛЕАРКИ
• Као резултат јавља се нарушавање
екосистема, загађивање атмосфере,
промена климе, подизање светског мора и
оштећење озон...
Заштита животне средина
• Заштита животне средине подразумеваа
скуп различитих поступака и мера које се
предузимају са циљ...
• Природа са својим законитостима по којима
функционише је осрежив екосистем . Када би
створили свет у којем је човек део ...
Одрживи развој
• Поступање у складу са принципима одрживог
развоја од суштинског је значаја за очување и
заштиту животног ...
• ,,Одриживи развој представља
интегрални, економски, технолошки,
социјални развој, усклађен са потребама
заштите и унапре...
Концепт одрживог развоја
• Све више података указују да наша цивилизација
годишње потроши више не што Земља може да
обнови...
• Решење тих проблема повазано је другим
глобалним проблемима људске цивилизације :
Савлађивање сиромаштва
Рационално кори...
• Концепт одрживог развоја подразумева
повезивање: економског развоја, заштите
природне средине и друштвене
одговорности.
...
Теорија одрживог развоја
• Теорија одрживог развоја је кључ
репродукције и трајања људске врсте.
Овква стратегија уважава ...
Подељен је у 3 аспекта
Економска одрживост
Еколошка одрживост
Социјална одрживост
• Одрживи развој укључује бригу за очување
квалитета ваздуха, воде, земљишта,
заштиту дивљих станишта ефикасније
коришчење...
Ставови одрживог развоја који су донешени
на конференцијама:
1. Људска бића имају право на здрав и продуктивн
живот у харм...
EMS
• Ради бољег решавња еколошких проблема неопходна је
међунродна сарадња.
• Одрживи развој је пут који се остварује сис...
• Потреба данaшњице је доношење
глобалног плана одрживог развоја
• Данас су највећe изазови зa здравље људи:
Загађен вазду...
Загађење ваздуха Загађење воде Промена климе
Загађење земљишта
Употреба пестицида
Бука
УВ зраци
• Сада се прихвата одржив развој и
чињеница да се мора улагати у еколошку
чисту производњу и производе уз чување
животне с...
Историјски развој одрживог развоја
• Велике еколошке дебате су се водиле још 60-тих годиина
прошлог века.
• 1971. одржана ...
• 1972. одржана је прва конференција Уједињених
Нација о заштити људског окружења у Стокхолму
најзначајнији резултат је фо...
• 1983. године Генерална скупштина УН формирала је
светску комисију за околину и развој. Након 4 године рада
комисија је о...
• 2 светски еколошки самит одржан је 1992.
године у Рио де Женеиру: Тада су
формирани општи принципи
одрживости:Право на р...
• Да би се постигао одрживи развој,
еколошка заштита мора постати интегрални
део развојног процеса.Еколошки проблеми
се на...
• Државе треба да развијају национално еколошко
право које санкционише одговорност оних који
загађују и које обезбеђују ко...
• Најзначајнији документ ЕУ у вези са
одрживим развојем је Одржива Европа за
бољи живот то је један од предуслова за
отпоч...
Одржива Европа за бољи живот
• Термин еколошки отисак је површина Земље
потребна за производњу хране, енергије и других
добара потребних да би се задрж...
• Светски фонд за заштиту од 2009. године
мери еколошки отисак и представља га
јaвности. Објављују датум у години када је
...
• 19. августа 2014. године, ова институција је
објавила:
• На данашњи дан потрошили смо све
природне ресурсе ккоје Земља м...
Графички приказ
1987 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Series 1 353 341 325 306 293 299 269 270 233 2...
•Радили :
•Јоко Бугарсцхи ,
Неда Богуновић и
Наталија Ботић
Проблематика угрожавања непосредне животне средине уз поштовање принципа одрживог развоја
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Проблематика угрожавања непосредне животне средине уз поштовање принципа одрживог развоја

Download to read offline

Презентација намењена осмом разреду ОШ и СШ

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Проблематика угрожавања непосредне животне средине уз поштовање принципа одрживог развоја

 1. 1. Проблематика угрожавања непосредне животне средине уз поштовање принципа одрживог развоја
 2. 2. Животна средина • Животна средина је скуп природних и ствроних вредности . Њихов међусобни однос чине окружење тј. Простор и услови за живот. Природне вредности • Животну средину чини свет природе као што су : биљке , животиње , земљиште , ваздух и вода . Тај свет је постојао милијардама година пре човека .
 3. 3. Створене вредности • Животну средину чине и свет објеката , предмета и институција , које је човек сам изградио користећи технику , технологију и науку , како би створио окружење које одговара његовим потребама .
 4. 4. • У скорој историји захваљујући великом напретку науке и технике , човек својом делатаношћу доводи до нарушавања животне средина и тиме угрожава његов сопствени опстанак . Урбанизачијом и експлоатацијом човек мења своја окружење нарушавајући животну средину .
 5. 5. ХИДРОЦЕНТРАЛА ЕКСПЛОАТАЦИЈА МИНЕРАЛА СЕЧА ШУМА ДЕПОНИЈА ЕМИСИЈА ГАСОВА НУКЛЕАРКИ
 6. 6. • Као резултат јавља се нарушавање екосистема, загађивање атмосфере, промена климе, подизање светског мора и оштећење озонског омотача.
 7. 7. Заштита животне средина • Заштита животне средине подразумеваа скуп различитих поступака и мера које се предузимају са циљем да би се спречило угрожавање животне средине и очува биолошки баланс.
 8. 8. • Природа са својим законитостима по којима функционише је осрежив екосистем . Када би створили свет у којем је човек део природног ланца и не понаша се непријатељски већ у складу са природним процесима имали би спокојну садашњост а на будућност не би гледали са страхом . У том правцу води концепт одрживог развоја, који је усмерен на очување природних екосистема и животне средине, као и на рационално коришћење природних ресурса .
 9. 9. Одрживи развој • Поступање у складу са принципима одрживог развоја од суштинског је значаја за очување и заштиту животног окружења и природних богатстава, како за дсадашњу генерацију тако и за будуће становнике наше планете . Поступање у складу са принципима одрживог развоја има за циљ заустављање деградације животне средине, очување природних ресурса, биоразноликост планете и задовољење потрба људи без угрожавања задовољења будућих генерација.
 10. 10. • ,,Одриживи развој представља интегрални, економски, технолошки, социјални развој, усклађен са потребама заштите и унапређења животне средине који омогућава садашњим и будућим генерацијама задовољење њихових потреба и побољшања њихових живота ,,
 11. 11. Концепт одрживог развоја • Све више података указују да наша цивилизација годишње потроши више не што Земља може да обнови за годину дана. Да би у данашње потребе задовољиле потребе наше врсте потребна нам је једна и по планета. • Концепт одрживог развоја данс заузима централно место у планирању опстанка и напретка човечанства. Очуванје, као и унпређење животне средине представља глобалне проблеме савременог човечанства.
 12. 12. • Решење тих проблема повазано је другим глобалним проблемима људске цивилизације : Савлађивање сиромаштва Рационално коришћење природних ресурса Вођење активне демографске политике Развијање и унапређивање науке и технологије
 13. 13. • Концепт одрживог развоја подразумева повезивање: економског развоја, заштите природне средине и друштвене одговорности. • Суштина овог концепта је равнотежа и усклађеност привредног раста са једне стране и коришћење екосистем и природних ресурса са друге стране.
 14. 14. Теорија одрживог развоја • Теорија одрживог развоја је кључ репродукције и трајања људске врсте. Овква стратегија уважава социо-културну и природну околину, као и аспект будућности. • Тежи се оптималном економском ефекту уз минимално деградирање еколошке средине. Одрживи развој не представља само еколошко питање.
 15. 15. Подељен је у 3 аспекта Економска одрживост Еколошка одрживост Социјална одрживост
 16. 16. • Одрживи развој укључује бригу за очување квалитета ваздуха, воде, земљишта, заштиту дивљих станишта ефикасније коришчење и поновну употребу природних ресурса и енергије.
 17. 17. Ставови одрживог развоја који су донешени на конференцијама: 1. Људска бића имају право на здрав и продуктивн живот у хармонији са природом. 2. Државе имају суверено право да користе природна богатстава сходно својој концепцији развоја али на начин да тиме не штете животној средини других земаља.
 18. 18. EMS • Ради бољег решавња еколошких проблема неопходна је међунродна сарадња. • Одрживи развој је пут који се остварује системом управљања околином ( ЕМС- Enviromental Mangment System ) • ЕМС је темељ успеха одрживог развоја а његови елементи су: збрињање отпада, контрола онечишћења, рециклирање, минимализација, спречавање загађења, чистија производња и индустријска екологија.
 19. 19. • Потреба данaшњице је доношење глобалног плана одрживог развоја • Данас су највећe изазови зa здравље људи: Загађен ваздух, вода, земљиште, неправилно одлагање комуналног и опасног отпада, пестициди, радиолошка контаминација, УВ зрачење, бука, глобална промена климе и слични изазови.
 20. 20. Загађење ваздуха Загађење воде Промена климе Загађење земљишта Употреба пестицида Бука УВ зраци
 21. 21. • Сада се прихвата одржив развој и чињеница да се мора улагати у еколошку чисту производњу и производе уз чување животне средине. Примери за органску производњу Ознаке на амбалажама за органску храну
 22. 22. Историјски развој одрживог развоја • Велике еколошке дебате су се водиле још 60-тих годиина прошлог века. • 1971. одржана је међународна конференција којa је окупила стручњаке за људску околину. • Упућен је апел Уједињеним Нацијама који је потписало 2200 научника из читавог света.
 23. 23. • 1972. одржана је прва конференција Уједињених Нација о заштити људског окружења у Стокхолму најзначајнији резултат је формирање програма Уједињених Нација за околину(УНЕП) • Идеја о одрживом развоју рођена је 80-тих година.
 24. 24. • 1983. године Генерална скупштина УН формирала је светску комисију за околину и развој. Након 4 године рада комисија је објавила извештај под називом Наша заједничка будућност • У овом документу концепт одрживи развој је проширен повезујући еколошка питања очувања природе с свим најважнијим друштвеним аспектима развоја. Тако да је постао опште прихваћен и незаобилазан појам о многим институцијама света.
 25. 25. • 2 светски еколошки самит одржан је 1992. године у Рио де Женеиру: Тада су формирани општи принципи одрживости:Право на развој мора да се испуњава на начин који водии рачуна о једнаком праву садашњих и будућих генерација да задовоље своје еколошке и развојне потребе.
 26. 26. • Да би се постигао одрживи развој, еколошка заштита мора постати интегрални део развојног процеса.Еколошки проблеми се најбоље решавају путем учешћа грађана на свим нивоима одлучивања, што подразумева право на све иформације које се тичу заштите природе и људског здравља.
 27. 27. • Државе треба да развијају национално еколошко право које санкционише одговорност оних који загађују и које обезбеђују конпензaцију жртвaма загађења и других еколошких штета. • 2002. у Јоханебургу под окривљем УН одржана је конференција о одрживом развоју.
 28. 28. • Најзначајнији документ ЕУ у вези са одрживим развојем је Одржива Европа за бољи живот то је један од предуслова за отпочињање преговора о приступању ЕУ нове државе-кандидата, односи се на усвајање националне стратегије одрживог развоја .
 29. 29. Одржива Европа за бољи живот
 30. 30. • Термин еколошки отисак је површина Земље потребна за производњу хране, енергије и других добара потребних да би се задржао садашњи потрошачки начин живота. • Израчунто је да је природни биолошки капацитет Земље до 2 глобална хектара по човеку. Још 2008. године за задовољавање потреба људи су трошили 2.7 глобалних хектара по глави.
 31. 31. • Светски фонд за заштиту од 2009. године мери еколошки отисак и представља га јaвности. Објављују датум у години када је човечанство потрошило више природних ресурса него што их планета Земља може обновити.Тај дан је назван Earth Overshoot Day .
 32. 32. • 19. августа 2014. године, ова институција је објавила: • На данашњи дан потрошили смо све природне ресурсе ккоје Земља може да побнови у току од годину дана.Од данас живимо на кредит
 33. 33. Графички приказ 1987 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Series 1 353 341 325 306 293 299 269 270 233 272 228 228 Series 2 365 365 365 366 365 365 366 365 365 365 366 365 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Бројдана Chart Title
 34. 34. •Радили : •Јоко Бугарсцхи , Неда Богуновић и Наталија Ботић
 • LukaBojkovic

  May. 24, 2021

Презентација намењена осмом разреду ОШ и СШ

Views

Total views

274

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×