Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Et kunnskapsbasert reiseliv Erik W. Jakobsen MENON Business Economics Color Lines Reiselivskonferanse 5. mai 2010
Et kunnskapsbasert Norge <ul><li>Forskningsprosjekt i regi av BI v/Torger Reve, i samarbeid med Menon Business Economics <...
Et kunnskapsbasert Norge: Deltakere <ul><li>Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) </li></ul><ul><li>Nærings- og handelsdep...
Nøkkelbudskap <ul><li>Norsk reiselivsnæring har tapt markedsandeler internasjonalt gjennom flere tiår </li></ul><ul><li>De...
Norsk reiselivsnæring <ul><li>Ca … </li></ul><ul><ul><li>100 000 ansatte </li></ul></ul><ul><ul><li>120 milliarder kroner ...
Reiseliv er blant verdens raskest voksende næringer Markedet dobbelt så stort i 2008 som i 2001
Hovedforklaring <ul><li>Økonomisk vekst  økt reiselivsaktivitet </li></ul>
Norges reiselivseksport er 3-doblet siden 1975 (faste priser)
Men Norge har tapt internasjonale markedsandeler siden 1970-årene
Hovedforklaring <ul><li>Norge er blitt verdens rikeste land </li></ul>
Måtte det gå slik? <ul><li>Nei … </li></ul><ul><ul><li>Næringen ble ikke tilpasset en ny virkelighet </li></ul></ul><ul><u...
Norsk reiseliv fra 1970 til i dag <ul><li>Norge er blitt verdens rikeste land </li></ul><ul><li>Negativ effekt: </li></ul...
En næring i to ulike markeder <ul><li>Reiseliv er én  næring </li></ul><ul><ul><li>Opplevelser og kultur </li></ul></ul>...
En næring i to markeder <ul><li>Byene dominerer det lokale markedet </li></ul><ul><li>Spesialiserte reisemål dominerer d...
Reiselivsnæringen vokser raskest i byene
Ble trenden snudd etter 2001? Hva er i så fall årsaken til det?
Hypoteser – forklaringer på trendskiftet <ul><li>Større eierkonsentrasjon </li></ul><ul><ul><li>og dermed økt muskelkraft...
Veivalg for næringen <ul><li>Fra natur- til kunnskapsbasert reiseliv </li></ul><ul><ul><li>Slik olje- og gassnæringen ble ...
Tre strategier – som kan kombineres <ul><ul><li>Industrialisering – skalaøkonomi og effektiv logistikk </li></ul></ul><ul>...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2

Share

Download to read offline

Et kunnskapsbasert reiseliv

Download to read offline

Erik W.Jacobsen, Menon Business Economics.

Et kunnskapsbasert reiseliv

 1. 1. Et kunnskapsbasert reiseliv Erik W. Jakobsen MENON Business Economics Color Lines Reiselivskonferanse 5. mai 2010
 2. 2. Et kunnskapsbasert Norge <ul><li>Forskningsprosjekt i regi av BI v/Torger Reve, i samarbeid med Menon Business Economics </li></ul><ul><li>Videreutvikling av Et verdiskapende Norge (2000) </li></ul><ul><li>Et kunnskapsbasert Reiseliv – det første av 13 delprosjekter </li></ul><ul><li>Formål: </li></ul><ul><ul><li>Forstå hvordan kunnskap utvikles, spres og omdannes til innovasjon, vekst og lønnsomhet </li></ul></ul><ul><ul><li>Utvikle strategier for at norsk reiselivsnæring skal bli en kunnskapsbasert og innovasjonsdrevet næring med lønnsom vekst i internasjonale markeder </li></ul></ul>
 3. 3. Et kunnskapsbasert Norge: Deltakere <ul><li>Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) </li></ul><ul><li>Nærings- og handelsdepartementet (NHD) </li></ul><ul><li>Landsorganisasjonen (LO) </li></ul><ul><li>Innovasjon Norge </li></ul><ul><li>Norges Forskningsråd (NFR) </li></ul><ul><li>Olje- og energidepartementet (OED) </li></ul><ul><li>Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) </li></ul><ul><li>Kunnskapsdepartementet (KD) </li></ul><ul><li>Miljøverndepartementet (MD) </li></ul><ul><li>SIVA </li></ul><ul><li>Abelia </li></ul><ul><li>Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) </li></ul><ul><li>Norges Rederiforbund (NR) </li></ul><ul><li>Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) </li></ul><ul><li>Byggenæringen </li></ul>
 4. 4. Nøkkelbudskap <ul><li>Norsk reiselivsnæring har tapt markedsandeler internasjonalt gjennom flere tiår </li></ul><ul><li>Det skyldes primært at Norge er blitt verdens rikeste og dyreste land </li></ul><ul><li>Men utviklingen kunne vært annerledes - og kan bli annerledes </li></ul><ul><li>Norsk reiselivsnæring må bli mer integrert, kunnskapsbasert og innovasjonsdrevet </li></ul><ul><ul><li>Redusere kostnadene </li></ul></ul><ul><ul><li>Øke volumene </li></ul></ul><ul><ul><li>Øke prisene </li></ul></ul><ul><li>Er næringen er på riktig vei allerede? </li></ul>
 5. 5. Norsk reiselivsnæring <ul><li>Ca … </li></ul><ul><ul><li>100 000 ansatte </li></ul></ul><ul><ul><li>120 milliarder kroner i samlet omsetning </li></ul></ul><ul><ul><li>45 milliarder kroner i verdiskaping (bidrag til BNP) </li></ul></ul>
 6. 6. Reiseliv er blant verdens raskest voksende næringer Markedet dobbelt så stort i 2008 som i 2001
 7. 7. Hovedforklaring <ul><li>Økonomisk vekst  økt reiselivsaktivitet </li></ul>
 8. 8. Norges reiselivseksport er 3-doblet siden 1975 (faste priser)
 9. 9. Men Norge har tapt internasjonale markedsandeler siden 1970-årene
 10. 10. Hovedforklaring <ul><li>Norge er blitt verdens rikeste land </li></ul>
 11. 11. Måtte det gå slik? <ul><li>Nei … </li></ul><ul><ul><li>Næringen ble ikke tilpasset en ny virkelighet </li></ul></ul><ul><ul><li>Fortsatte å være fragmentert, lite kostnadseffektiv og lite kunnskapsbasert </li></ul></ul><ul><ul><li>Lav produktivitet, lav lønnsomhet </li></ul></ul><ul><ul><li>Liten evne til langsiktige investeringer </li></ul></ul>
 12. 12. Norsk reiseliv fra 1970 til i dag <ul><li>Norge er blitt verdens rikeste land </li></ul><ul><li>Negativ effekt: </li></ul><ul><ul><li>- verdens dyreste land, norsk reiseliv kostnadsulempe </li></ul></ul><ul><li>Positive effekter: </li></ul><ul><ul><li>+ Kraftig vekst i nordmenns turistforbruk </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Fremvekst av et betalingsvillig lokalmarked </li></ul></ul><ul><li>= Fortsatt vekst i næringen </li></ul>
 13. 13. En næring i to ulike markeder <ul><li>Reiseliv er én næring </li></ul><ul><ul><li>Opplevelser og kultur </li></ul></ul><ul><ul><li>Servering </li></ul></ul><ul><ul><li>Overnatting </li></ul></ul><ul><ul><li>Transport </li></ul></ul><ul><ul><li>Formidling </li></ul></ul><ul><li>… men opererer i to ulike markeder : </li></ul><ul><ul><li>Lokal/skjermet </li></ul></ul><ul><ul><li>Internasjonalt konkurranseutsatt </li></ul></ul>
 14. 14. En næring i to markeder <ul><li>Byene dominerer det lokale markedet </li></ul><ul><li>Spesialiserte reisemål dominerer det internasjonale markedet </li></ul><ul><li>Resten av Norge har et begrenset lokalmarked og er lite profilert mot et internasjonalt marked </li></ul>
 15. 15. Reiselivsnæringen vokser raskest i byene
 16. 16. Ble trenden snudd etter 2001? Hva er i så fall årsaken til det?
 17. 17. Hypoteser – forklaringer på trendskiftet <ul><li>Større eierkonsentrasjon </li></ul><ul><ul><li>og dermed økt muskelkraft, økt intern kompetanse, samt reduserte fellesgodeproblemer </li></ul></ul><ul><li>Økt kompetansenivå i hele næringen </li></ul><ul><li>Opplevelser og kultur i ferd med å bli kjernen i næringen </li></ul><ul><li>Sterkere klyngeegenskaper i næringen </li></ul><ul><ul><li>tettere og mer kunnskapsbaserte koblinger </li></ul></ul><ul><li>Økt regional spesialisering </li></ul><ul><ul><li>vekst i spesialiserte reisemål (regioner og destinasjoner med høy reiselivskonsentrasjon og tydelig profil), samt i byene, tilbakegang i resten av landet </li></ul></ul><ul><li>Likevel mye som gjenstår før norsk reiseliv blir en kunnskapsbasert og innovasjonsdrevet næring med høy internasjonal konkurranseevne </li></ul>
 18. 18. Veivalg for næringen <ul><li>Fra natur- til kunnskapsbasert reiseliv </li></ul><ul><ul><li>Slik olje- og gassnæringen ble transformert fra en naturbasert til en kunnskaps- og innovasjonsbasert næring </li></ul></ul><ul><li>Hva skal til? </li></ul><ul><ul><li>Kunnskapsbasert </li></ul></ul><ul><ul><li>Miljørobust </li></ul></ul><ul><ul><li>Internasjonalt orientert </li></ul></ul><ul><li>Tre farbare veier gitt den makroøkonomiske virkelighet: </li></ul><ul><ul><li>Industrialisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Selvbetjeningskonsepter </li></ul></ul><ul><ul><li>Eksklusive opplevelser </li></ul></ul>
 19. 19. Tre strategier – som kan kombineres <ul><ul><li>Industrialisering – skalaøkonomi og effektiv logistikk </li></ul></ul><ul><ul><li>Selvbetjeningskonsepter – for eksempel selvstell </li></ul></ul><ul><ul><li>Unike, eksklusive opplevelser med ”premium prices” </li></ul></ul>
 • btveitan

  May. 21, 2010
 • mariemel

  May. 18, 2010

Erik W.Jacobsen, Menon Business Economics.

Views

Total views

1,604

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

21

Actions

Downloads

33

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×