Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Et kunnskapsbasert reiseliv, del 2
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Reiselivskonferansen 2011 dag 1

Download to read offline

Her er presentasjonene fra Reiselivskonferansen tirsdag 10.mai 2011.

 • Be the first to like this

Reiselivskonferansen 2011 dag 1

 1. 1. Reiselivskonferansen 2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 2. 2. KulturministerTrond Giske
 3. 3. Om det å være blant de fem store Nærings‐ og handelsminister Trond Giske  Reiselivskonferansen 2011 Color Line, 10. mai 2011
 4. 4. Vi satser innen områder hvor • Vi gjør det godt i dag og har gode  forutsetninger for å lykkes • Vi har naturgitte fortrinn • Vi har sterke næringsklynger som kan  videreutvikles
 5. 5. Faksimile, VG
 6. 6. Faksimile, National
 7. 7. – Sterk kronekurs er særdeles uheldig for en  næring som allerede sliter med lav  lønnsomhet. Kristin Gyldenskog, NHO Reiseliv (5. mai, 2011).   
 8. 8. Veien videre: Melk eller honning?
 9. 9. Reiselivskonferansen 2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 10. 10. John Bernander, adm. dir. NHO
 11. 11. Reiselivspolitikk for en lønnsom næring John G Bernander, administrerende direktør NHO, Color Lines Reiselivskonferanse 10. mai, 2011
 12. 12. NHOs Reiselivsråd - En samlet næring med et felles budskap Mål: Økt lønnsomhet i reiselivsnæringen
 13. 13. Reiselivsnæringen må komme på offensiven – staten som ”krevende kunde” Aftenposten 8. juli 2010:
 14. 14. Et bedre kunnskapsgrunnlag for politikken
 15. 15. Reiselivspolitikk Internasjonal Reisemåls- markedsføring selskapene ”Resten” av politikken ‐ Generelle rammevilkår
 16. 16. …og jeg må gjøre  NHO  jobben. Typisk  …jeg leverer bestiller… mannfolk!
 17. 17. Treffsikker markedsføring av Norge? Kilde: Gløtt av Norge, N. W. Damm & Sønn 1949
 18. 18. Større ressurser = større effekt?
 19. 19. Innovasjon Norges markedsføringsarbeid - må være tuftet på kommersielle vurderinger Positivt med sterkere nærings- samarbeid i Markedsstrategisk råd Effektmålesystem sikrer treffsikkerhet Næringen ønsker løpende evaluering og bedre dokumentasjon velkommen – lettere å identifisere de riktige målgruppene og spisse innsatsen
 20. 20. Strukturutvalget: En mer fremtidsrettet og effektiv destinasjonsstruktur Krevende, men nødvendig arbeid Solid empirisk grunnlag Behov for klarere rolleforståelse, spesialisering og arbeidsdeling
 21. 21. Lite tid til operative aktiviteter – størrelse betyr mye Større organisasjon = mindre innsalgskostnader Større reisemålsselskaper bruker mest tid og penger på operative aktiviteter Størrelse viktig forutsetning for kompetanseutvikling
 22. 22. Strukturutvalgets konklusjoner Potensial for opptil 50 % færre reisemålsselskaper i løpet av fem år Færre og større selskaper vil øke effekten av den samlede markedsføringen av Norge Et finansieringsutvalg bør nedsettes for å etablere mekanismer og insentiver for sammenslåing
 23. 23. Reiselivskonferansen 2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 24. 24. Årets internasjonaliseringsstipend
 25. 25. Reiselivskonferansen 2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 26. 26. Roar Flåthen, Leder LO
 27. 27. Reiselivskonferansen 2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 28. 28. PAUSE
 29. 29. Reiselivskonferansen 2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 30. 30. Vibeke Hammer Madsen, adm. dir. HSH
 31. 31. Opplevelser er nøkkelen til vekst i reiselivsnæringen Vibeke H. Madsen 10. mai Reiselivskonferansen 2011 Enestående muligheter for norsk reiseliv
 32. 32. Hva har vi sagt før? I 2008 fremla vi fremtidsbildet Opplevelsen av Sørlandet 2015 Tilby opplevelser Gjennom samarbeid Og muliggjørende teknologi inFuture
 33. 33. Norsk reiseliv har en lønnsomhetsutfordring Lavere lønnsomhet i reiseliv enn i Fastlands-Norge Bruttoprodukt per sysselsatte normalårsverk Basisverdi. 1000 kroner løpende priser SSB
 34. 34. Og en vekstutfordring Lavere vekst i reiseliv enn i fastlands-Norge Utvikling av samlet produksjon av reiselivsprodukter og produksjon i Fastlands-Norge i alt. 1996-2006, 1996=100 SSB
 35. 35. Og svakere handelsbalanse enn våre nordiske naboer Svakere handelsbalanse i norsk reiseliv enn ï de øvrige nordiske landene Forhold eksport / import 1990-2008 % av BNP, løpende priser OECD | inFuture analyse
 36. 36. Reiselivet og de gode hjelperne Reiseliv i symbiose med andre næringer Muliggjører Reiselivet Beriker -transport -kultur -overnatting -handel
 37. 37. Berikerne leverer det turistene ønsker seg Topp 5-listen over hva turistene vil bruke penger på domineres av berikerne Prosent av turister som prioriterer pengebruk på den gitte varen/tjenesten 54% 45% 39% Lokal mat Dagsturer Suvenirer 29% 24% Helse og velvære Klær Kuoni
 38. 38. Kulturturisme er i vekst, og kulturturisten bruker penger Kulturturisme er i vekst 85% Prosentandel av turistene Kulturturisten bruker mer penger enn andre turister 31% 74% 74% mer enn sportsturisten 31% mer en økoturisten Forbruk pr reise i euro Forbruk pr reise i euro OECD
 39. 39. Handel er en viktig del av reiseopplevelsen, og det bygger bro til ettersalg Turistene ”selger” klær videre til venner og familie 1/3 (28%) viser aktivt frem klærne de har kjøp på ferie når de er hjemme igjen 1/3 Turistene tar med seg matvaner fra ferien 1/3 (29%) inkluderer matvarer fra ferien når de er hjemme igjen 1/4 (23%) lager hele retter fra ferien når de er hjemme igjen 1/3 1/4 Kuoni
 40. 40. Vi trenger et reiseliv som produserer en serie nye reiselivskonsepter – sammen med de gode hjelperne Norge kan ta en stor bit av globale nisjer, f.eks vikinger Godt hjulpet av populærkulturen… 2010: 2011: How to train Thor your dragon - Vikingfilm for - Vikingfilm for voksne barn - Budsjett - Budsjett 150 mill. dollar 165 mill. dollar … kunne vi laget et reiselivskonsept for vikingopplevelse i Norden + + + Arns rike Erkebispegården Lofotr Wikipedia
 41. 41. Reiselivsstrategien må understøtte innovasjon i næringen Attraktive nisjer Samarbeid på tvers Tjenesteinnovasjon • Rom for mange, • Ikke la distrikts- • Bedre forståelse for smale konsepter i hensyn bli tjenesteinnovasjon i markedsføringen snubletråder for virkemiddelapparatet distriktene
 42. 42. Takk for oppmerksomheten! Vibeke H. Madsen 10. mai Opplevelser er nøkkelen til vekst i reiselivsnæring
 43. 43. Reiselivskonferansen 2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 44. 44. Per Arne Tuftin, Reiselivsdir., Innovasjon Norge
 45. 45. Morgendagens internasjonale markedsføring Foto: CH/Visitnorway.com Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Reiselivskonferansen 2011 10. Mai 2011
 46. 46. Agenda 1. Et øyeblikksbilde av reiselivsnæringen  2. Hvordan blir 2011? 3. Konsekvenser av budsjettkutt 4. Slik blir morgendagens internasjonale markedsføring 62 Foto: CH/Visitnorway.com
 47. 47. Et øyeblikksbilde 63 Foto: Jallafilm/Color Line
 48. 48. Oppgang i kommersielle gjestedøgn så langt Lag din egen statistikk: http://overnatting.innovasjonnorge.no/ 66
 49. 49. Utenlandske hotellgjestedøgn 400 000 3% 0% 374 711 11 % + 5% -3 % 350 000 345 269 336 759 335 339 328 200 +17 % 300 000 +1 % 287 600 +17 % 250 000 +17 % 241 179 237 909 213 937 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Sverige Norge Danmark Januar Februar Mars
 50. 50. Hvordan blir 2011? 68 Foto: C.H/Innovasjon Norge
 51. 51. Eksterne sjokk i 2010/2011 Kilde: Googlemaps.com
 52. 52. Viktige faktorer
 53. 53. Reiselivsåret 2011?
 54. 54. Konsekvenser av budsjettkutt 72 Foto: C.H/Innovasjon Norge
 55. 55. Mindre penger i 2011 1 Oppfølging av OPTIMA • NOK 25 mill mindre å rutte med 2 Utarbeide og implementere felles markedskonsepter 3 Planlegging og koordinering av int. presseaktiviteter • Nedbemanning 17 årsverk 4 Felles bransjebearbeidelse • 17 effektiviseringsprosjekter 5 Etablere strategi for sosiale medier 6 Etablere betjeningskonsept for storkunder igangsatt 7 Metode for vurdering av nye nisjer/segmenter 8 Identifisere og vurdere områder for Outsourcing 9 Distribusjon av nyhetsbrev 10 Innholdsproduksjon Visit Norway 11 Planlegging og gjennomføring av workshops 12 Planlegging og gjennomføring av messer 13 Innkjøp 14 Redusert turistinformasjon 15 Norgeskatalogen 16 Redusere samarbeidsprosjekter utenfor prioriteringene 17 Effektivisere handlingsplanprosessen 73
 56. 56. Slik blir morgendagens internasjonale markedsføring 74
 57. 57. 1. Basert på kunnskap, ikke tro…..
 58. 58. Markedsføring: Målgruppestudier (Optima)/Effektmålinger: 1 Hva er viktig for målgruppen? •Når (anledninger) reiser de og hvor ofte? •Hva søker de (destinasjoner, aktiviteter)? Relevans •Hvorfor reiser de? Kartlegger emosjonelle og funksjonelle behov Relevant budskap 2 Konkurrentkartlegging: •Hvilke emosjonelle fordeler gir ulike aktiviteter/destinasjoner? Distinkt •Hvilke personlighet har de? •Opplevde produktfordeler Posisjon som skiller oss fra konkurrentene 3 • Samme budskap over tid Samstemt • Måle effekt og optimalisere kommunikasjon
 59. 59. Spisset budskap – bred målgruppe Fra: Til større fokus på: Naturinteressert (bred) Naturinteresserte utforskere (spissere) Naturen i forgrunn Naturen som ramme – relevante opplevelser Norge er «Powered by Nature» Du blir «Powered by Nature» Norge må oppleves Norge må oppleves nå! Natur! Opplevelser og byer gjør naturen mer sosial Natur! Aktiviteter og opplevelser gjør naturen morsom!
 60. 60. Målgruppen: Fra naturinteresserte til “utforskere” Foto: Foto: Nils-Erik Bjørholt, Sónia Arrepia Photography / www.visitnorway.com • Utforske naturen • Utforske sine egne grenser • Lære om nye eller gamle norske utforskerne
 61. 61. Profilering (Nivå 1) Markedsføring (Nivå 2) Salgsutløsende (Nivå 3 og 4)
 62. 62. Bransjebearbeidelse Bransjebearbeidelse Forbrukerkampanjer Forbrukerkampanjer •Norwegian Travel Workshop •Norwegian Travel Workshop •Online Ads •Online Ads •Lokale workshops •Lokale workshops •Annonser •Annonser •Visningsturer •Visningsturer •Katalog •Katalog •Sales calls •Sales calls •Innstikk •Innstikk •Reisebyrå/turoperasjon opplæring •Reisebyrå/turoperasjon opplæring •Boards •Boards •Brosjyredistribusjon •Brosjyredistribusjon •Messer •Messer Digitale medier Digitale medier PR/Media PR/Media •Nett •Nett •Visningsturer •Visningsturer •Apps •Apps •Mediebank •Mediebank •Sosiale medier •Sosiale medier •Foto- og videobank •Foto- og videobank •Adgameing •Adgameing •DVD •DVD
 63. 63. 2. Digitalt!
 64. 64. Internett er død! Kilde: Wired.com
 65. 65. App for Iphone og Android
 66. 66. Northern Lights
 67. 67. Sosiale medier: helhet
 68. 68. 3. Special interest: bredde gjennom spiss • Endre fokus fra marked til segment • Fokus på definerte motivasjoner • Nå bredde gjennom spiss • Mer målrettet • Større behov for kompetanse • Dristigere kommunikasjon Foto: Sveinung Myrlid, Nils-Erik Bjørholt, Yngve Ask, Anders Gjengedal, Christian Hauge / Innovasjon Norge
 69. 69. 4. Green travel ISO 14001
 70. 70. 15 markeder med mange muligheter! Sett av 8. september 2011 for Kick-off 2012
 71. 71. Utfordringer på tvers av marked • Servicen kunne vært bedre! • Kvalitet må stå i forhold til prisnivå. • Høye bompengeavgifter • Varierende kvalitet på maten • For lite fleksibilitet hos norske tilbydere, - altfor lang responstid • For lite kommersielle Foto: C.H/Visitnorway.com 94
 72. 72. Dele og samarbeide – ikke intern konkurranse
 73. 73. Bygg opplevelser!
 74. 74. Takk for oppmerksomheten! Per-Arne Tuftin E-post: per-arne.tuftin@innovasjonnorge.no Forbruker: www.visitnorway.com Bransje: www.innovasjonnorge.no/reiseliv Blogg: www.tuftin.com w youtube.com/visitnorwaycom twitter.com/perarnetuftin
 75. 75. Reiselivskonferansen 2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 76. 76. Helge Otto Mathisen, Markedsdirektør, Color Line
 77. 77. Reiselivskonferansen 2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 78. 78. Heidi Thon Salgs- Frode Valland og Markedssjef Prosjektleder
 79. 79. …keep on moving ! STORE ARRANGEMENTERS BETYDNING FOR OSLO Salgs- og markedssjef Heidi Thon Prosjektleder Frode Fosse Valland
 80. 80. …keep on moving !
 81. 81. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 82. 82. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 83. 83. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 84. 84. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 85. 85. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 86. 86. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 87. 87. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 88. 88. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 89. 89. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 90. 90. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 91. 91. •Tidlig avklaring av budsjett og mandat fra Oslo kommune •Tidlig integrering i redaksjonen •Materiell og sosialt program •Pressesenter
 92. 92. PASSION PEACE MADNESS MUSIC
 93. 93. PASSION PEACE MADNESS MUSIC
 94. 94. PRESSESERVICE SOM SENTRAL DEL AV MARKEDSFØRINGSMIXEN
 95. 95. •”Vi har skrevet hjem at det er det beste VM noensinne” - Susann Frank / Tagezzeitung •”Topper VM-listen” - Gert-Owe Gärder / Svenska Dagbladet •”VM har vært en nytelse” - Tomasz Kalemka / Onet.pl •”The only place in the world where thousands sit down, stare into the fog (…) and thoroughly enjoy themselves” - Gianfranco Kaspar / FIS
 96. 96. 6. FIS Nordic World Ski Championships, Oslo, Norway Nothing beats the flag-waving frenzy of Norwegians cheering on their skiers at any winter event and that only escalates when the event is local. Oslo hosts the FIS Nordic World Ski Championships from 24 February to 6 March, a serious skiing affair of 21 events including the famed Holmenkollen Ski Jump, site of the world’s oldest ski jump. At its museum you can learn about the delicate art of ski jumping and skiing’s 4000-year history, as well as take a simulated ski jump for a laugh (a queasy laugh anyway). You can visit Holmenkollen’s Ski Museum all year; for more on the event check its website www.oslo2011.no.
 97. 97. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 98. 98. Den årlige juletretenningen på Trafalgar Square i London NATO Utenriksministermøtet 2007 Åpningen av den norske Opera og Ballett 2008 Nobels Fredspris 2008 Fjord City Expo Genova 2008 Prosjekt Holmenkollen Fyr 2008-2010 Fjord City Expo St Petersburg 2009 Business for Peace Award 2009 Nobels Fredspris 2009 FIS Nordic Skiing Trial World Championships OSLO2010 EXPO Shanghai 2010 Eurovision Song Contest OSLO2010 Nobels Fredspris 2010 FIS Nordic Skiing World Championships OSLO2011 World Snowboarding Championships (WSC) Oslo 2012 Nytt Astrup Fearnley Museum for Moderne Kunst Tjuvholmen 2012 Munch-året 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 99. 99. Den årlige juletretenningen på Trafalgar Square i London NATO Utenriksministermøtet 2007 Åpningen av den norske Opera og Ballett 2008 Nobels Fredspris 2008 Fjord City Expo Genova 2008 Prosjekt Holmenkollen Fyr 2008-2010 Fjord City Expo St Petersburg 2009 Business for Peace Award 2009 Nobels Fredspris 2009 FIS Nordic Skiing Trial World Championships OSLO2010 EXPO Shanghai 2010 Eurovision Song Contest OSLO2010 Nobels Fredspris 2010 FIS Nordic Skiing World Championships OSLO2011 World Snowboarding Championships (WSC) Oslo 2012 Nytt Astrup Fearnley Museum for Moderne Kunst Tjuvholmen 2012 Munch-året 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 100. 100. Den årlige juletretenningen på Trafalgar Square i London NATO Utenriksministermøtet 2007 Åpningen av den norske Opera og Ballett 2008 300 Nobels Fredspris 2008 Fjord City Expo Genova 2008 UTVIKLING, 250 Prosjekt Holmenkollen Fyr 2008-2010 VISITOSLO.COM Fjord City Expo St Petersburg 2009 Business for Peace Award 2009 200 Nobels Fredspris 2009 FIS Nordic Skiing Trial World Championships OSLO2010 150 EXPO Shanghai 2010 Eurovision Song Contest OSLO2010 Nobels Fredspris 2010 100 FIS Nordic Skiing World Championships OSLO2011 World Snowboarding Championships (WSC) Oslo 2012 Nytt Astrup Fearnley Museum for Moderne Kunst Tjuvholmen 2012 50 Munch-året 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 101. 101. Den årlige juletretenningen på Trafalgar Square i London NATO Utenriksministermøtet 2007 Åpningen av den norske Opera og Ballett 2008 3,4 Nobels Fredspris 2008 Fjord City Expo Genova 2008 UTVIKLING, Prosjekt Holmenkollen Fyr 2008-2010 GJESTEDØGN 3,3 Fjord City Expo St Petersburg 2009 (samt prognose basert på jan-mar 11) Business for Peace Award 2009 Nobels Fredspris 2009 FIS Nordic Skiing Trial World Championships OSLO2010 3,2 EXPO Shanghai 2010 Eurovision Song Contest OSLO2010 Nobels Fredspris 2010 FIS Nordic Skiing World Championships OSLO2011 3,1 World Snowboarding Championships (WSC) Oslo 2012 Nytt Astrup Fearnley Museum for Moderne Kunst Tjuvholmen 2012 Munch-året 2013 3,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 102. 102. OSLO 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 103. 103. VEIEN VIDERE… 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 104. 104. VERDENS VAKRESTE MUSEUM astrup fearnley museet for moderne kunst tjuvholmen oslo 2012
 105. 105. Reiselivskonferansen 2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 106. 106. Bente Bratland Holm, NCB
 107. 107. Forretningsturisme basert på salg av konsepter Lønnsomhet hele året! Reiselivskonferansen 2011 Bente Bratland Holm
 108. 108. Norway Convention Bureau BA - heleid av norske reiselivsaktører Visit Oslo Nordic Choice Hotels  Bergen Reiselivslag Rica Hotellene Region Stavanger Thon Hotels Visit Tromsø Rezidor Blu Scandic Hotels Visit Trondheim  De Historiske Hotell & Spisesteder Scandinavian Airines Hurtigruten Destinasjon Røros Destinasjon Ålesund Destinasjon Haugesund Norges Varemesse Destinasjon Lillehammer Oslofjord Konferansesenter VisitBodø Stavanger Forum Destinasjon Alta Oslo Kongressenter Visit Kristiansand
 109. 109. Kongress Hvem er kongresskundene? • Norske fag‐ og forskningsmiljøer! • Alle har personlige medlemskap i internasjonale  organisasjoner • Ca 4000 stk i NCB`s sentrale database. • Det er ca 4000 potensielle kongresser! • Verdensmarkedet er ca 10 000 kongresser årlig.
 110. 110. Resultater av kongressarbeidet 2010  Økonomisk betydning for Norge, 2010 tall kongress-segmentet 2010 Antall kongresser og internasjonale møter i 2010 302 Gjennomsnittlig forbruk per døgn Kr. 3.383 (kilde: kongressundersøkelsen 2008): Gjennomsnittlig oppholdstid per kongress: 3,7 (døgn) Antall kongressdeltakere 2010: 127.252 Antall gjestedøgn: 470.834,25 Omsetning: 470.834,25 x 3.383 NOK = 1.592832 1,6 mrd. kr Omsetning 1,6 Milliarder kroner for Norge i 2010!
 111. 111. Lønnsomhet Nasjonal investering i kongressarbeidet 2010; Innovasjon Norge: 1,5 Mill. NCB: 1,65 Mill. Nasjonal satsing: 3,15 Mill. Sum kostnader 3,15 Millioner Brutto omsetning 1,6 Milliarder
 112. 112. Andre positive faktorer: • Økte muligheter for å presentere egne forskningsarbeid på ”hjemmebane” • Inkludere mange ulike næringer • Vise frem Norge som innovativ og nyskapende • Helårig reiseliv • Konjuktur‐uavhengig
 113. 113. Hvem er corporatekunden? • Møteplanlegger i bedrift  eller byrå • USA/ Tyskland/ England størst i verden • Representerer bedrifter som har hele verden som  lekegrind • Tar sine valg basert på 3 hovedpunkter; – Konsept for reisen ( Wow !! ) – Transport /logistikk – Pris
 114. 114. Wow!
 115. 115. Wow!
 116. 116. Wow
 117. 117. Hurtigruten Hurtigruten ‐ Wow
 118. 118. Light show  ‐ wow Lillehammer • Organise your own company Olympics
 119. 119. Light show – wow!
 120. 120. Suksesskriterier – Corporate.   Nasjonalt: gjøre ting på en utradisjonell måte
 121. 121. ”Not better than anyone ‐ but different from everyone”
 122. 122. Suksesskriterier – Corporate.   Lokalt: Gode konsepter og samarbeid • Langsiktig strategi • Wow‐produktet • Utholdenhet • Manpower !
 123. 123. Alta, julen 2009 ”Vi selger konsept FØR destinasjon”
 124. 124. 140 tyskere / 20 Altaværinger / 45 tonn is
 125. 125. Bygging av skulpturpark..
 126. 126. …og bar!
 127. 127. Oppsummering Alle kan hente butikk ut av dette segmentet! – Hvis du har en langsiktig strategi – Definert ditt ”wow‐produkt” – Samarbeid på destinasjonen – Manpower til å jobbe med kundene Husk!  En kan aldri annonsere seg til tillit i markedet, ‐ kun oppmerksomhet!
 128. 128. Takk for oppmerksomheten!
 129. 129. Reiselivskonferansen 2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 130. 130. Kristian Jørgensen, FjordNorge
 131. 131. Fjord Norge, Kristian B. Jørgensen, adm. dir
 132. 132. DET VAR EN GANG….
 133. 133. FJORDENE Norges viktigste og  mest kjente reiselivsprodukt
 134. 134. Hovedopplevelsen i den nasjonale fyrtårnsstrategien MERKEVARELØFTE: VERDIFULLE OPPLEVELSER 1
 135. 135. In 2004 The National Geographic Travelers panel of specialists rated Fjord Norway the world's most attractive unspoiled travel destination
 136. 136. In 2006 The National Geographic Travelers panel of specialists rated The Western Fjords of Norway the best cared for UNESCO World Heritage Site
 137. 137. 27,9 mill = + 20,4 % + 441 000 + 1,4 mrd
 138. 138. FINANSKRISEN!!!
 139. 139. 27 mill i 2008 19 mill i 2009
 140. 140. 2009!
 141. 141. Fjord Norge Norge - 10,1 % - 7,6 %
 142. 142. Andre landsdeler så muligheten, lærte av vår suksess og satset!
 143. 143. Regjeringen ga 200 mill kroner til Nord-Norge
 144. 144. Offentlig tilskudd til landsdelsmarkedsføring i 2010 50mill totalt 20 mill 15 mill 15 mill 5,6 mill 6 mill
 145. 145. 20 ganger mer til markedsføring av Nord Norge
 146. 146. ”Vi skal ta Nordlyset” Per Arne Tuftin, Reiselivsdirektør Innovasjon Norge
 147. 147. In 2009 The National Geographic Travelers panel of specialists rated Fjord Norway the world's most iconic travel destination!
 148. 148. Fjord Norges 6 punkts strategi
 149. 149. Er dette nok?
 150. 150. Ski Fjord Norway Art and Culture Hike Fjord Norway Outdoor Adventure NCE TOURISM – Fjord Norway
 151. 151. 2. Øke markedstilskuddet fra fylkene, regionale bedrifter, destinasjonsselskaper og kommersielle prosjekter
 152. 152. En for alle, alle for en!
 153. 153. Project
 154. 154. Prosjekt Explore Fjord Norway Øke tilskuddene fra hvert fylke  ‐ fra kr. 1,4 til kr. 4 mill: 16 mill totalt pr. år • 4 årlig prosjekt fra 2011‐2014 • Fokus på å hente ut potensialet som verdens vakreste reisemål! • Bidra til å gjøre Fjord Norge verdensledende innen tematurisme
 155. 155. Markedsføringsstrukturen av Fjord Norge Næringen Destinasjons- selskapene Innovasjon Norge 1:1 matching 1:1 matching Fylkeskommunene Turoperatører 1:1 matching Direkte aktiviteter Variert matching Produkter / prosjekter
 156. 156. 2011 Markedsinvestering Fjord Norge regionen Matching Totalt 2011 30 mill + 20 mill = 50 mill x 4 år = 200 mill i internasjonal markedsføring de neste fire årene
 157. 157. KRIGSMALINGEN ER PÅ!
 158. 158. 3. Tydeligere Fjord Norge fokus A–I–D-A
 159. 159. HVA HAR VI Å TILBY SOM ER UNIKT OG RELEVANT? Vårt fokus! Verdt en reise; Opplevelser som virkelig trigger reiselyst og interesse (som i seg selv er hel Spyd- årsaken til valg av reise = reason to go. spisser Verdt en omvei; Kjøpsutløsende Opplevelser som turister absolutt bør få med seg. Opplevelser produkter virker kjøpsutløsende, men representerer ikke alene grunn nok til valg av ferie. Støtteprodukter Verdt et stopp; Opplevelsesprodukter som bidrar til å gi turistene en god ferie, men som i seg selv ikke er sterke nok til å trigge turisters interesse eller er et ”must” å få med seg.
 160. 160. Våre mest unike og relevante konkurransefordel SPECTACULAR FJORDS & LANDSCAPE UNESCOFJORDS – NATIONAL TOURIST ROADS GEIRANGERFJORD THE BEST 9 OUT OF 18 GREAT NÆRØYFJORD
 161. 161. Våre mest unike og relevante konkurransefordel FJORD CITIES FJORD CAPITAL BERGEN ADVENTURE CAPITAL ÅLESUND FOOD CAPITAL STAVANGER
 162. 162. Våre mest unike og relevante konkurransefordel IN TOUCH WITH FJORDS FROM TOP TO FJORD BREATHLESS VIEWS GLACIER HIKING EXTREME SPORT SKI FJORD NORWAY HIKE FJORD NORWAY HIKE FJORD NORWAY ADVENTURE FJORD NORWAY
 163. 163. Våre mest unike og relevante konkurransefordel FJORD LIFE - ”VESTLENDINGEN” AUTHENTIC AND INTERNATIONAL/ STAUT OG GLOBAL THE VIKINGS REAL FJORD PEOPLE ASKELADDEN (ASH LAD)
 164. 164. 3. Flere aktiviteter kun om ”Fjord Norway”
 165. 165. Western Norway, known as Fjord Norway, is home to the world’s largest concentration of the saltwater-filled, glaciated valleys. The iconic destination encompasses 1,646 miles (2,650 kilometers) of pristine coastline, glaciers, mountains, and cascading waterfalls, including the 2,148-foot (655-meter) Mardalsfossen, the world’s fourth highest. The region’s six National Tourist Routes offer easy driving access to bouldering, ice climbing, glacier walking, base jumping, caving, and year-round skiing. Four UNESCO World Heritage sites are located here, including the deep-blue Geirangerfjord (above), considered one of the world’s most unspoiled fjords. Fjords are best experienced from water level, so hop a ferry, book a cruise, or rent a kayak for unobstructed views of the surrounding snow-covered peaks, steep mountainsides, and abundant wildlife. The midnight sun in June and July brings near round-the-clock daylight and the most visitors. Days are shorter in May and September, but the lighter tourist traffic makes for easy meandering from Kristiansand to Trondheim along the Fjord Coast Route.
 166. 166. FILMPRODUKSJON KO
 167. 167. 4. Større fokus på temakonsepter og salg
 168. 168. Visjon Fjord Norge regionen skal bli verdensledende innen tematurisme
 169. 169. CNN - World's top destinations for 2011 To set your itinerary in motion, we sought out recommendations from three travel experts: Robert Reid, U.S. travel editor for Lonely Planet Pauline Frommer, creator of Pauline Frommer's guidebooks Martin Rapp, senior vice president of leisure sales at Altour 1.New York 2.New Zealand 3.Peruvian Amazon 4.Barcelona 5.Norway / Fjord Norway For lovers of the outdoors, Norway offers an especially outstanding experience, Rapp said. Adventurous travelers can go heli-skiing, paragliding and bungee jumping. For a more mellow experience, hire a private boat on the fjords and go to little hotels that you can't get to by road, or stay at the Amot Opera Farm for an unusual combination of accommodations and music. "People usually go to the major cities, Copenhagen, Stockholm or Oslo, but the countryside is extraordinary. Truly majestic mountains, and the fjords are just unbelievable -- they seem endless when you're there.”
 170. 170. Nye temasider
 171. 171. Ski Fjord Norway Samlet regional satsning på vinterturisme 2010/11
 172. 172. TUROPERATØRER - Salgsbearbeiding • FAM TRIPS • REISEBYRÅOPPLÆRING • 20 WORKSHOPS • SALGSREISER/STUDIETURER • MÅNEDLIG NYHETSBREV
 173. 173. 5. Økt salgsrettet offline og online markedsføring med mer trafikk til www.fjordnorway.com
 174. 174. HOVEDKAMPANJER 2011
 175. 175. TYSKLAND INVESTERINGSRAMME: • FN & Partner investering: kr. 4.500.000 • Matching fra IN-Partnere (ca): kr. 6.000.000 • Total investering: kr. 10.500.000
 176. 176. NEDERLAND INVESTERINGSRAMME: • FN & Partner investering: kr. 1.800.000 • Matching fra IN-Partnere (ca): kr. 2.000.000 • Total investering: kr. 3.800.000 – Aktiviteter
 177. 177. STORBRITANNIA INVESTERINGSRAMME: • FN & Partner investering: kr. 1.200.000 • Matching fra IN-Partnere (ca): kr. 2.000.000 • Total investering: kr. 3.200.000
 178. 178. SVERIGE INVESTERINGSRAMME: • FN & Partner investering: kr. 1.000.000 • Matching fra IN-Partnere (ca): kr. 1.000.000 • Total investering: kr. 2.000.000 N or g e b ila g Bilag Göteborgsposten, 6 s Bilag Hus & Hem, 8 s. - Opplag ca 230 000 ex - Opplag ca 85 000 ex - Distribusjon 2/5 - Distribusjon 24/5 - Fjord Norge helside + ¼ annonse med - Fjord Norge 1,5 s + ¼ annonse med Fjord Tours Fjord Tours (Geiranger i ett nötskal) (Hardanger i ett nötskal)
 179. 179. DANMARK INVESTERINGSRAMME: • FN & Partner investering: kr. 700.000 • Matching fra IN/Partnere (ca): kr. 900.000 • Total investering: kr. 1.600.000
 180. 180. USA INVESTERINGSRAMME: •FN & Partner investering: kr. 1.300.000,- •Matching fra IN-Partnere (ca): kr. 4.500.000,- •Total investering: kr. 5.800.000,-
 181. 181. RUSSLAND, SPANIA, ITALIA, FRANKRIKE INVESTERINGSRAMME: • FN & Partner investering: kr. 1.000.000 • Matching fra IN-Partnere (ca): kr. 1.400.000 • Total investering: kr. 2.400.000
 182. 182. ASIA INVESTERINGSRAMME: •FN & Partner investering: kr. 600.000,- •Matching fra IN-Partnere (ca): kr. 4.000.000,- •Total investering: kr. 4.600.000,-
 183. 183. Fjordnorway.com FJORDNETT Investering: kr. 2 500 000,-
 184. 184. Nasjonal Booking Switch og status konnektorene Konnektorer Nasjonale bedri er Fase 1 2009/2010 • Hotellkjedene Des nasjoner med • SAS og andre via Amadeus bookingløsning fra • Norwegian Integrasjon • Color Line CityBreak • Fjord Line 7,2 mill. unike • Stena Line Nasjonal besøkende på • Hur gruten Visbook Booking VisitNorway • Leiebil (via Amadeus) Switch TellUs GM Lokale bedri er via Booking des nasjonsselskapene Innholdsleverandører F.eks. Direkte i løsningene l CityBreak, VisBook Restech og TellusGuestMaker. F. Eks Tellus Alterna vt via bookingsystemer (PMS) som Visbook med integrasjon mot X unike disse tre løsningene. Andre besøkende på Integrasjon IT‐leverandører White Label‐ portalene Lokale bedri er Des nasjon uten Som ikke er med i des nasjons‐ bookingløsning, selskapenes løsninger eller selv valgt å ikke delta 9
 185. 185. 1.8 MILLIARDER NETTBRUKERE
 186. 186. DIN OPPLEVELSE + DITT DESTINASJONSSELSKAP + DITT LANDSDELSSELSKAP = DINE KUNDER
 187. 187. THE FJORD WAY TM 2
 188. 188. Takk for tålmodigheten! kristian@fjordnorway.no Mobil: 48 22 33 24 facebook.com/FjordNorway twitter.com/fjordnorway twitter.com/kristianbj kristianbjorgensen.wordpress.com fjordnorway.com
 189. 189. Reiselivskonferansen 2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 190. 190. Trine Kanter Zerwekh, Nasjonale tursitveger
 191. 191. Nasjonale turistveger - nasjonal kvalitetsattraksjon med internasjonalt gjennomslag Profilering, utfordringer og muligheter Reiselivskonferansen 2011 Trine Kanter Zerwekh
 192. 192. Attraksjonsbyggeren. Statens vegvesen utvikler på oppdrag av regjering og storting 18 eksklusive vegstrekninger En nasjonal turistattraksjon som vekker internasjonal interesse
 193. 193. Den som reiser har noe å fortelle, sier et gammelt ordtak Langs Nasjonale turistveger venter historiene rundt neste sving
 194. 194. Hensikt: • Styrke Norge som reisemål i den internasjonale konkurransen om turistene • Flere turister benytter Norge som sitt feriemål • Flere overnattinger gjennom økt oppholdstid • Styrke Norges omdømme Mål: Styrke næringsliv, arbeidsplasser, bosetting – ikke minst i distriktene
 195. 195. Den finansielle utfordringen Nasjonale turistveginvesteringer - vegbudsjettet: • 2030 mill.kr. Turistveginvesteringer - andre offentlige aktører: • 410 mill.kr. Produktinvesteringer - næringslivet • 1010 mill.kr. = Samlet satsing på 3.450 mill. kr.
 196. 196. Den markedsmessige utfordringen • Omnibus + TØI-undersøkelser • Vi bygger en stor attraksjon og merkevare – opp til dere å hjelpe oss å gjøre dette kjent, ta det i bruk i markedsføring, legge opp rundreiser, påvirke turoperatører, arrangere presseturer etc. • En tankevekker at det er utlandet som først har sett verdien av dette – nå må norsk reiselivsnæring, kommuner, pressen etc hjelpe oss å ta det videre! Hjelper ikke å bruke milliarder på utviklingen dersom det ikke blir kjent – vi tar noen grep nå fremover, men kan ikke dra lasset alene • Her får dere en gavepakke i fanget – åpne pakken og ta den i bruk!!!
 197. 197. Varanger Konseptet: • Naturen (fjell, foss, fjord og kyst) • Kjøreopplevelsen • Arkitekturen • Kunsten • Historiene – informasjonen …setter spor fra vår tid!
 198. 198. Havøysund
 199. 199. Atlanterhavsvegen
 200. 200. Gamle Strynefjellsvegen
 201. 201. Rondane
 202. 202. Valdresflye
 203. 203. Andøya
 204. 204. Spektakulære arkitekttegnede rasteplasser langs vegen er turistattraksjonens særpreg Trollstigen. Arkitekt Reiulf Ramstad
 205. 205. Service, parkering, rydding – Reiselivsikonet Trollstigen
 206. 206. Trollstigen
 207. 207. Ørnesvingen Ørnesvingen. Arkitekt 3 RW arkitekter
 208. 208. Ørnesvingen
 209. 209. Aurlandsfjellet Stegastein. Arkitekt Todd Saunders/Tommie Willhelmsen
 210. 210. Stegastein
 211. 211. Tungeneset, Senja. Arkitekt Code Arkitektur
 212. 212. Rondane Sohlbergsplassen. Arkitekt Carl Viggo Hølmebakk
 213. 213. Atlanterhavsvegen Askvågen. Arkitekt 3RW Arkitekter
 214. 214. Hardanger Hereiane. Arkitekt 3RW og Asplan Viak
 215. 215. Helgelandskysten nord Hellåga. Arkitekt Norplan AS og Landskapsfabrikken
 216. 216. Lofoten Akkarvikodden. Arkitekt manthey kula
 217. 217. Aurlandsfjellet Flotane rasteplass. Arkitekt: Lars J. Berge, LJB AS
 218. 218. Aurlandsfjellet Stegastein. Arkitekt Saunders & Wilhelmsen v/Todd Saunders
 219. 219. Kystriksveien nord Jektvik ferjekai. Arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk
 220. 220. Varanger Gornitak. Arkitekt Margrete Friis
 221. 221. Rast og service – Rondane Strømbu. Arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk
 222. 222. Strømbu, Rondane Strømbu. Arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk
 223. 223. Utsikt i juv - Geiranger-Trollstigen Gudbrandsjuvet. Arkitekt Jensen & Skodvin
 224. 224. Rast og service - Gudbrandsjuvet Gudbrandsjuvet. Arkitekt Jensen & Skodvin
 225. 225. Stier og trapper - Lofoten Austnesfjorden. Landskapsfabrikken
 226. 226. Stier og trapper - Ryfylke Svandalsfossen. Arkitekt Haga Grov/ Helge Schelderup
 227. 227. Stier og trapper – Helgelandskysten nord Hellåga. Arkitekt Norplan AS og Landskapsfabrikken
 228. 228. Stier og trapper – Helgelandskysten nord
 229. 229. Møblene - Helgelandskysten nord Hellåga. Arkitekt Norplan AS og Landskapsfabrikken
 230. 230. Kunsten - Sognefjellet Mefjell. Kunstner Knut Wold
 231. 231. Historien, kunsten og arkitekturen – Varanger Steilneset. Kunstner Louise Bourgeois. Arkitekt Peter Zumthor
 232. 232. Geiranger-Trollstigen Juvet landskapshotell. Arkitekt Jensen & Skodvin
 233. 233. Samarbeidet • Nasjonale aktører – Departementene: Samferdsel, Nærings- og handel, Utenriks, Kultur, Landbruks- og mat, Kommunal, Miljø – Direktorater: Statens vegvesen, Dir. for naturforvaltning – Reiselivet: Innovasjon Norge, NHO, NAF, HSH, Color Line, Hurtigruten • Regionale og lokale aktører – 9 fylker – 60 kommuner – 20-talls reiselivsorganisasjoner – Næringsdrivende, bygdelag og ildsjeler
 234. 234. Synergier - eksempler: • Havøysund – min. 60 mill investeringer • Lofoten – mange mill investering Nusfjord • Geiranger-Trollstigen – 20 mill private investeringer Juvet landskapshotell + etablering ny bedrift, Horgheim • Lofoten, Rondane – lokalt engasjement og stolthet • Rondane, Ryfylke – nettverk næringsliv • Atnasjø Café – 60% omsetningsøkning • Prosjektet Mat langs Nasjonale turistveger • Folldal – planlegger nytt senter • Lofoten - ungdomshus
 235. 235. Synlighet UD og Statens vegvesen, Nasjonale turistveger sammen om å bygge Norges omdøme internasjonalt • Forelesinger om NT på utenriksstasjoner • Forelesninger om NT overfor diplomatkorpset • Forelesinger om NT overfor gjester • Forelesning om NT overfor ambassadører i Norge • Studiebesøk på NT • NT materiell • NT fotoarkiv
 236. 236. Vandreutstillingen Detour
 237. 237. Arkitekturmuseet – utstilling 2012 • Geiranger – Trollstigen • Arkitektur og kunst
 238. 238. Norsk form. Utstilling 2013 Nasjonal turistvegarkitektur
 239. 239. Nasjonal omtaleverdi 2010: 25 mill kr Nasjonal omtaleverdi 2010: Ca 25 mill kr
 240. 240. Bred omtale i tyske BauNetz januar 2011 Nasjonale turistveger på over 30 sider i det anerkjente tyske arkitekturmagasinet
 241. 241. Rask spredning i sosiale medier • Blogger med omtale av NT tok av i mars • Amerikanske blogger og nettsteder i front, men dukker opp spanske, polske, russiske, kinesiske… • CNSTRCT (nettsted/digitalt magasin for design og innovasjon), over 1 mill besøkende daglig • Medfører stor pågang fra utenlandske medier og arkitekter
 242. 242. Økt trafikk i Rondane
 243. 243. 2012 – 2014 – 2016 - 2020 2012 • Åpning NT Geiranger-Trollstigen + de resterende 11 • Samtlige 18 strekninger skiltet som NT • Samtlige 18 strekninger har en viss grad av informasjon langs strekningene (tavler), noe møbler og utsiktsrydding • Full kjøreopplevelse – halvferdig attraksjon .. 2014 • Nye punkt på samtlige 18 strekninger som synlige symbol for Norge 200 år etter 1814 • Vise det moderne Vegvesenet (150 års jubileum) 2016 • Godt innhold på alle de 18 strekningene 2020 • Fullgod turistattraksjon
 244. 244. Slottet Samarbeid med Slottet og UD for å • Promotere Norge • Promotere Slottet • Promotere NT
 245. 245. Steilneset minnested åpnes av Dronning Sonja 23. juni 2011
 246. 246. Velkommen på Nasjonale turistveger! www.nasjonaleturistveger.no www.vegvesen.no/nasjonaleturistveger
 247. 247. Reiselivskonferansen 2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 248. 248. PAUSE
 249. 249. Reiselivskonferansen 2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 250. 250. Ståle Zahl, Sales Manager Norwegian
 251. 251. Flytrafikken til Norge er avgjørende for vekst i reiselivet Ståle Zahl Sales Manager ‐ Norwegian
 252. 252. 1. September 2002 Tromsø September 2002: • 4 ruter • 6 leasing fly • 120 ansatte Trondheim Bergen Oslo Stavanger
 253. 253. Norwegian har i dag 244 ruter til 98 destinasjoner
 254. 254. Fortsatt stor vekst i Europa – over 13 millioner kunder i 2010 Passasjerutvikling 2009 - 2010 Selskap 2010 2009 %endring Norwegian 13.029 10.754 21,20 % Lufthansa Group 90.173 76.908 17,20 % Ryanair 72.720 65.282 11,40 % EasyJet 49.719 46.077 7,90 % SAS Group 25.228 24.898 1,30 % Air France KLM 70.636 71.462 -1,20 % Finnair 7.139 7.433 -4,00 % British Airways 30.568 32.349 -5,50 %
 255. 255. Norwegian vokser i Norges største incomingmarkeder Mellom Norge og  Mellom Norge og  Storbritannia Tyskland 96 ukentlige avganger 60 ukentlige avganger Mellom Norge og  Skandinavia 160 ukentlige avganger Slide: 311
 256. 256. Norwegian i utlandet Slide: 312
 257. 257. Flytrafikken til Norge er avgjørende for vekst i reiselivet Ålesund ‐ London pr uke pr år Antall rundturer 2 104 Kabinfaktor 80 % Passasjerer 298 15 475 Motstrømsandel 30 % Antall nye utenlandske besøkende til Norge 89 4 643 Omsetning pr besøkende(IN) 5 000 Totalt økt omsetning i Norge 446 400 23 212 800 Oslo ‐ London pr uke pr år Antall rundturer 18 936 Kabinfaktor 80 % Passasjerer 2678 139 277 Motstrømsandel 30 % Antall nye utenlandske besøkende til Norge 804 41 783 Omsetning pr besøkende(IN) 5 000 Totalt økt omsetning i Norge 4 017 600 208 915 200 Slide: 313
 258. 258. Flytrafikken til Norge er avgjørende for vekst i reiselivet Ålesund ‐ London pr uke pr år Antall rundturer 2 104 Kabinfaktor 80 % Passasjerer 298 15 475 Motstrømsandel 60 % Antall nye utenlandske besøkende til Norge 179 9 285 Omsetning pr besøkende(IN) 5 000 Totalt økt omsetning i Norge 892 800 46 425 600 Oslo ‐ London pr uke pr år Antall rundturer 18 936 Kabinfaktor 80 % Passasjerer 2678 139 277 Motstrømsandel 60 % Antall nye utenlandske besøkende til Norge 1 607 83 566 Omsetning pr besøkende(IN) 5 000 Totalt økt omsetning i Norge 8 035 200 417 830 400 Slide: 314
 259. 259. Ny flyflåte – 73 nye fly innen 2014
 260. 260. Nye og større fly garanterer konkurransedyktige priser • 57 fly i flåten per Q1 2011 –737‐800: 37 (økning på 14 sammenlignet med fjoråret) –737‐300: 20 (redusjon av 8 sammenlignet med fjoråret) • 5 nye 737‐800 leveres i Q2 (May 2, June 3) Slide: 316
 261. 261. Fly Smart Fly Norwegian
 262. 262. Reiselivskonferansen 2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 263. 263. Frode Hansen, Color Line
 264. 264. Reiselivskonferansen 2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!
 265. 265. Trevor DeVillers Neilson Thomas Cook
 266. 266. Reiselivskonferansen 2011 ENESTÅENDE MULIGHETER FOR NORSK REISELIV!

Her er presentasjonene fra Reiselivskonferansen tirsdag 10.mai 2011.

Views

Total views

1,577

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

24

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×