Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Næringspolitikk for en vekstkraftig reiselivsnæring
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Visit norway og nasjonal booking

Download to read offline

Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge

 • Be the first to like this

Visit norway og nasjonal booking

 1. 1. Visit Norway og Nasjonal Booking Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge og Elisabeth Heyerdahl Jensen, BIT Reiseliv
 2. 2. Visit Norway og Nasjonal Booking Internett og andre digitale medier Color Line Konferansen, 5. – 7. mai 2010 Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge
 3. 3. Agenda <ul><li>Slik jobber Innovasjon Norge digitalt i dag </li></ul><ul><li>Kort om BIT og BIT Reiseliv </li></ul><ul><li>Bakgrunn for det nasjonale bookingprosjektet </li></ul><ul><li>Utviklingen av Nasjonal Booking Switch </li></ul><ul><li>Det planlagte selskapet Book Norway </li></ul>
 4. 4. Visitnorway.com: Historien 1997 2001 2003 2004 2006
 5. 5. <ul><li>Misjon : Gi turistene lyst til reise til Norge </li></ul><ul><li>Ha god, troverdig og dekkende informasjon </li></ul><ul><li>Skal være den komplette oversikten over relevante norske reiselivsprodukter – alt på ett sted </li></ul><ul><li>Skape salgsmuligheter for deltakerne </li></ul><ul><li>14 språk </li></ul>Hva er Visitnorway idag? Foto: Johan Wildhagen, CH, Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge
 6. 7. Sosiale medier
 7. 8. Nytt bloggverktøy fra 3. mai
 8. 9. BIT-Reiseliv <ul><li>BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program (BIT) i regi av Innovasjon Norge. NHO Reiseliv er prosjekteier i samarbeid med HSH </li></ul>
 9. 10. BIT Reiselivs rolle i Regjeringens reiselivsstrategi <ul><li>” Innovasjon handler blant annet om å ta i bruk ny teknologi. Det er viktig for reiselivsnæringen å utvikle og anvende gode IT-løsninger og unytte løsninger innen kommunikasjonsteknologi. Regjeringen vil gjennom utviklingsprogrammet BIT Reiseliv styrke fokuset på bruken av IKT”. </li></ul>
 10. 11. BIT Reiseliv hovedfokus og mål 2004-2010 <ul><li>Fase 1: 2004-2006 - Utvikling av bransjeløsninger - Opplæring og kompetanse </li></ul><ul><li>Fase 2: 2007-2010 </li></ul><ul><ul><li>Utvikling : Nye distribusjonskanaler </li></ul></ul><ul><ul><li>Samhandling: Nasjonal Booking </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetanse :Formidling av fagstoff, Håndboken i e-markedsføring, BIT Reiseliv Nettest, e-læring i Pakkereiseloven </li></ul></ul>
 11. 13. Bakgrunn nasjonal booking <ul><li>Starten </li></ul><ul><li>Forprosjekter </li></ul><ul><li>Beslutningsgrunnlag </li></ul><ul><li>NHO Reiseliv v/BIT Reiseliv overtar ansvaret </li></ul><ul><li>Evaluering av leverandør </li></ul>
 12. 14. En nasjonal bookingløsning er en Nasjonal Booking Switch (NBS) <ul><li>Ikke et nytt bookingsystem, men utvikling av et verktøy for å samkjøre allerede eksisterende systemer </li></ul><ul><li>Bedre distribusjon av de bookbare produktene på visitnorway.com og destinasjonenes egne sider </li></ul><ul><li>Utnytte VisitNorways høye besøkstall og offisielle status </li></ul><ul><li>Tilby hele det norske, bookbare reiselivstilbudet på ett sted </li></ul><ul><li>Skal være en rimelig distribusjonskanal for reiselivsnæringen </li></ul><ul><li>Når utviklingsprosjektet er avsluttet skal næringen selv eie løsningen og ta ansvaret for driften </li></ul>
 13. 15. Hva er en Nasjonal Booking Switch (NBS) <ul><ul><li>En switch skaper et felles distribusjonssystem for reiselivet gjennom forskjellige, allerede eksisterende systemer, som blir tilpasset en enhetlig struktur </li></ul></ul><ul><ul><li>I switchen legges det inn forretningsregler hvor produkteierne bl.a. definerer hvem som skal få tilgang, priser, rabatter etc </li></ul></ul><ul><ul><li>I en switch gjøres dataene tilgjengelige for distribusjon på et standardisert format </li></ul></ul><ul><ul><li>NBS, bygges i størst mulig grad på åpne løsninger for å kunne gjenbrukes i mange kanaler </li></ul></ul>
 14. 17. Forutsetninger: VisitNorway blir bookbar <ul><li>Destinasjonene må ha online booking løsninger levert fra City Break, TellusGuestMaker, Restech eller Visbook, som alle skal ha konnektorer til Nasjonal Booking Switch </li></ul><ul><li>Bedriftene må enten være tilknyttet en nasjonal bedrift (transport/kjede) eller være bookbar gjennom et destinasjonsselskap med online bookingløsning fra de fire nevnte leverandørene </li></ul><ul><li>Bedrifter som har andre bookingløsninger må be egen IT-leverandør ta kontakt med BIT Reiseliv ang. mulighetene for en konnektor til Nasjonal Booking Switch </li></ul>
 15. 18. Når blir switchen operativ? <ul><li>Etter planen skal switchen være klar for testing på VisitNorway høsten 2010 </li></ul><ul><li>Bedrifter og regionale destinasjonsselskap som ønsker tilgang til hele/deler av innholdet på egen portal vil få mer informasjon om hvordan og når de kan komme i gang like over sommeren 2010 </li></ul><ul><li>Teknisk vil det være mulig å koble seg mot switchen og hente deler/hele innholdet umiddelbart etter at den er testet og lansert på VisitNorway </li></ul><ul><li>Lansering første kvartal 2011 </li></ul>
 16. 19. Hva koster det å bli tilknyttet switchen? <ul><li>Bedrifter og destinasjoner betaler ikke for den tekniske tilknytningen til VisitNorway </li></ul><ul><li>Utover eksisterende samarbeidsavtaler mellom bedrift og destinasjon, betaler bedriftene kun en transaksjonsavgift pr produkt som bookes gjennom switchen </li></ul><ul><li>For bedrifter og destinasjoner som ønsker hele/deler av innholdet på egen portal må eventuelle kostnader for tilpasninger mellom egen portal og switchen påregnes </li></ul>
 17. 26. Etablering av BookNorway AS <ul><li>Når utviklingsprosjektet Nasjonal Booking Switch (NBS) avsluttes vil løsningen lanseres på VisitNorway i løpet av første kvartal 2011 i regi av selskapet BookNorway </li></ul><ul><li>Eierskapsmodell for Book Norway </li></ul><ul><li>Book Norway skal eies av reiselivsnæringen slik Forum for Reiseliv forutsatte i sitt forprosjekt som ble avsluttet i 2008. </li></ul><ul><li>Forutsetninger at eierskapet: </li></ul><ul><ul><li>tar høyde for at reiselivsnæringen ønsker aksjemajoritet </li></ul></ul><ul><ul><li>tar utgangspunkt i at formålet med selskapet er å arbeide for kostnadseffektiv og rasjonell distribusjon av hele bredden av norske reiselivsprodukter til konkurransedyktige priser </li></ul></ul>
 18. 27. BookNorway AS <ul><li>Selskapet blir stående som juridisk avtalepartner overfor forbruker, som avtalepartner overfor underleverandører (konnektorer) og som avtalepartner og driftsselskap overfor distribusjonspartnere (VisitNorway og andre store reiselivsportaler som ønsker Book Norways tjenester) </li></ul><ul><li>Selskapet må ha status som reisearrangør, forholde seg til EU’s Pakkereisedirektiv og være medlem av Reisegarantifondet </li></ul><ul><li>Det arbeides med planer om å sette den operative driften, et servicesenter, ut på anbud til et relevant faglig driftsmiljø som tilfredsstiller disse kravene </li></ul>
 19. 28. Eierskapsmodellen <ul><li>Aksjekapital </li></ul><ul><li>Store bedrifter NOK 4 000 000 </li></ul><ul><li>NHO Reiseliv og HSH </li></ul><ul><li>Små/mellomstore bedrifter, samlet NOK 2 500 000 </li></ul><ul><li>SUM NOK 6 500 000 </li></ul><ul><li>Dette er ønsket minimumskapital, og det tas forbehold om innhenting av større beløp dersom interessen er tilstede. </li></ul><ul><li>Aksjepålydende: NOK 25 000 </li></ul><ul><li>Minimumskrav til aksjekjøp for store bedrifter: 4 aksjer </li></ul><ul><li>Maks kjøp pr. aksjonær: 5% (av 6,5 mill er kr 325 000) </li></ul>
 20. 30. Kontaktpersoner BIT Reiseliv pilotbedriftene sdgghsgsg NordNorsk Reiseliv AS Roger Johansen Tlf: 75 54 52 07 [email_address] VisitOSLO AS Tord Baklund Tlf: 920 69 029 [email_address] Trøndelag Reiseliv Line Samuelsen Tlf: 73 84 24 55 [email_address] VisitSørlandet Booking AS Marit Sølsnæs Tlf: 952 98 148 [email_address] Telemarkreiser AL Thomas Mackinnon Tlf: 951 30 260 [email_address] Destinasjon Geilo Anne Varden Tlf: 901 97 533 [email_address]
 21. 31. <ul><li>Per-Arne Tuftin </li></ul><ul><li>E-post: [email_address] </li></ul><ul><li>Forbruker: www.visitnorway.com </li></ul><ul><li>Bransje: www.innovasjonnorge.no /reiseliv </li></ul><ul><li>Blogg: perarnetuftin.wordpress.com </li></ul><ul><li>www.youtube.com / visitnorwaycom http:// twitter.com / visitnorway </li></ul>Takk for meg! Foto: Anders Gjengedal / Innovasjon Norge

Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge

Views

Total views

1,154

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

24

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×