Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next

1

Share

Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä esittelydiat 9.5.2017

Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä esittelydiat 9.5.2017

 1. 1. -16.5.20171 Palveluntuottajan vaatimukset sote- lainsäädännössä 9.5.2017
 2. 2. - Kuka voi tuottaa sote-palveluja? • Julkisia sote-palveluja voivat tuottaa maakunnan liikelaitos sekä maakunnan yhtiö, yksityinen yritys ja ammatinharjoittaja sekä yhdistys, osuuskunta, säätiö tai muu yhteisö. • Kunnat eivät voi tuottaa sote-palveluja. 16.5.20172
 3. 3. - Tuottajat sote-lainsäädännössä • Vuodesta 2019 alkaen sote -palvelujen tuottaminen koskisi sekä julkisia että yksityisiä toimijoita: • Rakenteet: laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä • Tuottajat: laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta • Palvelujen sisältö: terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki ja muu sote- lainsäädäntö • Asiakkaan valinnanvapaus: laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa • Asiakkaiden oikeudet ja velvollisuudet: potilaslaki, sosiaalihuollon asiakaslaki, itsemääräämisoikeuslaki, asiakasmaksulaki • Henkilöstö: sosiaalihuollon ammattihenkilölaki ja laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 16.5.20173
 4. 4. -16.5.20174 Palvelun tuottajan vaatimukset • Kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien on täytettävä perusvaatimukset, jotta voi päästä tuottajarekisteriin (palveluntuottajalaki) • Maakunnat voivat edellyttää tuottajilta lisävaatimuksia (valinnanvapauslaki) • Viranomaisen ennakkotarkastettava sairaala ja vaativaa sosiaalihuoltoa tuottava palveluyksikkö. Ennakkotarkastusta ei tarvita, jos tuottajalla olisi sertifioitu laadunhallintajärjestelmä (palveluntuottajalaki).
 5. 5. - Perusvaatimukset ovat: • Palvelun tuottaja ei ole konkurssissa tai liiketoimintakiellossa eikä tuottajalla ole ulosotossa verovelkoja tai muita julkisia velkoja • Riittävät, asianmukaiset, sopivat ja turvalliset toimitilat ja välineet. • Riittävästi henkilöstöä asiakkaiden ja potilaiden palvelujen tarpeeseen ja lukumäärään nähden. • Henkilöstöllä on asianmukainen koulutus. • Sote-palvelun oltava laadukasta, asiakaskeskeistä ja turvallista. • Vastuuhenkilö • Omavalvonta 16.5.20175
 6. 6. - Sote-järjestämislaki • Maakunnan erotettava järjestäminen ja palvelujen tuottaminen. • Maakunnan on erotettava itse tuottamansa palvelut maakunnan liikelaitokseen ja tytäryhtiöihin. • Liikelaitos on julkista valtaa käyttävä viranomainen. • Liikelaitos tuottaa julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut silloin, jos niitä ei ole muuten saatavilla. • Tuottajilla on useita velvoitteita. Tuottajan on esimerkiksi varmistettava, että palvelut toteutuvat ja palveluketjut toimivat sovitusti. 16.5.20176
 7. 7. - Valinnanvapauslain luonnos 16.5.20177
 8. 8. -16.5.20178
 9. 9. - Maakunta tuottajana • Maakunnan liikelaitos voi • tuottaa palveluja itse • kilpailuttaa • ostaa palveluja asiakkailleen • käyttää asiakasseteliä • henkilökohtaista budjettia • Maakunnan on yhtiöitettävä markkinoilla olevat palvelut (mm. sote-keskukset ja hammashoitolat sekä asiakassetelipalvelut). 16.5.20179
 10. 10. - Sote-keskuksen ja hammashoitolan tuottaja Tuottajien on: • rekisteröidyttävä • täytettävä palveluntuottajalain vaatimukset, maakunnan kriteerit ja tehtävä sopimukset maakuntien kanssa • ilmoitettava vaadittavat tiedot julkisessa verkossa ja otettava vastaan asiakkaat, jos listalla on tilaa • vastattava asiakkaan palvelukokonaisuudesta • ohjattava asiakas tarvittaessa palvelutarpeen arviointiin maakunnan liikelaitokseen • tuottajat saavat maakunnalta korvauksen • omavalvonta 10 16.5.2017
 11. 11. - Asiakassetelillä palveluja tarjoava tuottaja 16.5.201711 • Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin palvelujen tuottajina voivat olla kaikki toimijat, jotka ovat valvontaviranomaisen palveluntuottajarekisterissä. • Tuottajien on ilmoitettava vaadittavat tiedot valtakunnallisessa verkkopalvelussa, mm. odotusajat. • Asiakassetelituottajat saavat maakunnalta saman korvauksen samasta palvelusta; korvaukset voivat kuitenkin vaihdella eri maakunnissa.
 12. 12. - Palvelun tuottajia koskevat säädökset 16.5.201712
 13. 13. - Tuottajat sote-lainsäädännössä • Vuodesta 2019 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista olisi säädetty seuraavissa päälaeissa, jotka koskisivat sekä julkisia että yksityisiä toimijoita: • Rakenteet: laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (maakunnan järjestämisvastuu, järjestämisen ja tuottamisen erottaminen) • Tuottajat: laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (julkisten ja yksityisten palveluntuottajien toimintaedellytykset, rekisteröinti ja valvonta) • Palvelujen sisältö: terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki ja muu sote- lainsäädäntö • Asiakkaan valinnanvapaus: laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa • Asiakkaiden oikeudet ja velvollisuudet: potilaslaki, sosiaalihuollon asiakaslaki, itsemääräämisoikeuslaki, asiakasmaksulaki • Henkilöstö: laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 16.5.201713
 14. 14. - Maakuntalaki (HE 15/2017 vp) • Järjestämisvastuun ja tuotannon erottaminen (HE 15/2017 vp) • Järjestämisvastuu 7 § • Tuottaminen 8 § • Tuottamisvastuun toteuttaminen ja valvonta 9 § • Julkinen palveluvelvoite 116 §
 15. 15. - Sote-järjestämislaki (HE 15/2017 vp) • Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus (4 §) • Järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollossa (9 §) • Palvelujen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin (11 §) • Asiakkaan valinnanvapaus (12 §) • Asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen (13 §) (maakunnan velvollisuus) • Palvelustrategia (14 §) • Luku 3 : Palvelujen tuottaminen • Maakunnan oma ja muu palvelutuotanto (22 §) • Palvelun tuottajan velvollisuudet (23 §) • Palvelun tuottajan omavalvonta (24 §)
 16. 16. -16.5.201716 • Ns. palveluntuottajalailla säädetään oikeudesta tuottaa maakunnan järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. • Lailla halutaan varmistaa asiakkaan ja potilaan turvallisuus sekä laadultaan hyvät palvelut. • Halutaan edistää yrittäjyyttä vähentämällä yrittäjien hallinnollista taakkaa. Laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
 17. 17. - Palveluntuottajalaki (HE .2017) • Luku 1: • Oikeus tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja (4 §) • Luku 2 Palvelun tuottajaa ja toimintaa koskevat edellytykset • Palvelun tuottaja (5 §) • Toimitilat, toimintaympäristö ja välineet (6 §) • Henkilöstö (7 §) • Vastuu palvelujen laadusta (8 §) • Omavalvonta (9 §) • Luku 3 Sosiaali - ja terveyspalvelujen rekisteröinti • mm. 13 § rekisteröintiä varten annettavat tiedot • Ennakkotarkastus (16 §) • Ennakkotarkastuksen korvaava sertifiointi (17 §) • Luku 4 valvonta
 18. 18. - Valinnanvapauslain 8 Luku: Palvelun tuottajien hyväksymis- ja sopimusmenettelyt (HE 47/2017 vp ) • Palveluntuottajia koskevat vaatimukset (37 §) • Suoran valinnan palvelun tuottajia koskevat vaatimukset (38 §) • Suoran valinnan palvelun tuottajan asettama vakuus (39) • Maakunnan asettamat ehdot palvelun tuottajille (41 §) • Ilmoittautuminen suoran valinnan palvelun ja asiakassetelipalvelun tuottajaksi (44 §) • Hyväksyminen suoran valinnan palvelun asiakassetelipalvelun tuottajaksi (45 §) • Hyväksymisen peruuttaminen (46 §) • Sopimus suoran valinnan palvelun tuottajan kanssa (47 §) • Palvelun tuottajan ilmoitus sitoutumisesta palvelun tuottamista koskeviin ehtoihin (48 §) • Luettelo palvelun tuottajista (49 §) • Suoran valinnan palveluissa noudatettava sopimus ja sopimuksen muuttaminen (50 §) • Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen (51 §)
 19. 19. - Valinnanvapauslain 9 luku: Palvelujen tuottaminen ja palveluntuottajien velvoitteet (HE 47/2017 vp) • Yhtiöittämisvelvoite (52 §) • Suoran valinnan palvelujen tuottaminen (53 §) • Suoran valinnan palvelun tuottajan velvoitteet (54 §) • Palvelun tuottajan velvoitteet annettaessa palveluja maksu- setelillä, asiakassetelillä ja henkilökohtaisella budjetilla (55 §) • Palvelun tuottajan toiminnan taloudellinen eriyttäminen (56 §) • Palvelun tuottajan velvollisuus tilinpäätös- ja verotustietojen antamiseen (57 §) • Palvelun tuottajan velvollisuus palvelutoimintaa koskevien tietojen antamiseen (58 §) • Palvelun tuottajan vastuu palveluista (59 §) • Kilpailulain soveltaminen (60 §)
 • HeidiEriksson1

  May. 15, 2017

Palveluntuottajan vaatimukset sote-lainsäädännössä

Views

Total views

2,514

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

29

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×