Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
  Ljudsko telo sastoji se od oko 100 milijardi  različitih ćelija. Slične ćelije grade tkiva, a  pojedina tkiva orga...
  Mišići, kojih ima oko 650, su mekana,  vlaknasta masa, koja se nalazi između kostiju i  površinskog omotača i oni,...
  Osnovnu građu - konstrukciju za oblik tela daje  kostur – skup od 206 kostiju, različitih oblika i  dimenzija, od ...
DELOVI LJUDSKOGTELALjudsko telo, u najgrubljem,možemo podeliti na sledećekrupnije delove:- Glava,- Torzo (toraks - grudni ...
  Uobičajeno je, još od antičkih kanona lepote, da  se kao osnovna merna jedinica za  prikazivanje proporcija tela u...
POLIKLETOVKOPLJONOŠA BIO JE VISOK 7 GLAVA
KLASIČNA FIGURADanas se smatra da jevisina prosečne -klasične ljudske figurejednaka visini 7,5 do 8glava.
KLASIČNA FIGURAModel ţenske figure od 8glava prikazuje delovetela, njihove međusobneodnose i od koliko glava sesastoje.Tak...
  Modna figura se razlikuje od klasične figure.  Postoji više razlika.
  Prva i najveća je u visini figure. Osnovna  modna figura ima 8,5 glava.  Broj glava u modnoj figuri moţe biti i ve...
  U poređenju sa klasičnim proporcijama duţina  modne figure je uvećana, odnosno izdužena,  posebno od struka na niţ...
  Struk i kukovi su suženi, čime je dobijeno da,  pored toga što je viša, figura izgleda uža.  Masa čitavog tela je ...
  Iako je modna figura medij, odnosno  konstrukcija na kojoj se oblikuje odeća i u  odnosu na modnu kreaciju prividn...
  Zato je neophodno u potpunosti ovladati  tehnikom konstrukcije i oblikovanja modne  figure u različitim poloţajima...
  Modna figura od 8,5 glava, se smatra  osnovnom modnom figurom i kao takva  izučava se u našim školama dizajna i Fa...
ROBOT FIGURA 8,5 GLAVASlika iz: Elisabetta Drudi - FIGUREDRAWING FOR FASHION DESIGN
  Figura od 8,5 glava je, u odnosu na figuru od 8  glava, u donjem delu produžena za pola  glave, tako što su usprav...
  Najpre, iscrtati vertikalnu liniju sredinom uspravno  postavljenog formata. Zatim, sa 10 horizontalnih linija  pod...
MODEL MODNE FIGURE8,5 GLAVASlika iz: INTELLEGO. FR. – LACOMMUNAUTE DU SAVOIR SCOLAIRE
MODNA FIGURA 8,5 GLAVABitni delovi tela imaju sledećepozicije:- Glava zauzima centralni poloţaj uprvom podeoku.- Na gornjo...
Malo pre kraja pete glave napolovini butina nalazi selinija na kojoj se završavajuprsti ruke u ispruţenompoloţaju.Sredina ...
  Širine delova tela takođe se izraţavaju u glavama.  Širina glave je pribliţno 2/3 njene duţine.  Širina i duţina v...
  Kod modne figure u statičnom i simetričnom  uspravnom poloţaju vertikalna ravnotežna linija ide  sredinom tela od ...
  Kontrapost je reč koja vodi poreklo od italijanske reči  contrapposto i znači suprotnost, suprotan položaj.  Klasi...
  Kod statične i simetrične figure sve linije (ramena,  grudi, struka, kukova, kolena, listova i gleţnjeva) su  hori...
  Ravnotežna linija je uvek vertikalna i polazi  od vratne jamice.  Ako je oslonac figure na jednoj nozi  (kontrap...
MODEL MODNE FIGURE   8,5 GLAVA U KONTRAPOSTU (1)Na ovom primerukičma je u delutoraksa (grudnogkoša) vertikalna ipoklapa ...
MODEL MODNE FIGURE    8,5 GLAVA  U KONTRAPOSTU (2)Na ovim primerimakičma je, takođe,zakrivljena samo ukarličnom delu, ...
MODNA FIGURA 8,5 GLAVA U KONTRAPOSTU
MODNA FIGURA 8,5 GLAVA  U POKRETU
MODNA FIGURA 8,5 GLAVA U RAZLIČITIM POZAMA
  Pod terminom stilizacija podrazumevaju se promene  proporcija modne figure od 8 ½ glava. To se moţe  učiniti na vi...
  Primer stilizacije modne figure izduţivanjem je  modna figura od 10 glava. Nju koristi i Anna  Kiper čije ćemo ilu...
  Inicijalni postupak konstrukcije isti je kao i kod  konstrukcije osnovne modne figure od 8,5  glava, s tim što je ...
MODNA FIGURA 10 GLAVAPrvi podeok je glava do brade (Chin), aostali delovi tela se pribliţno nalaze na:Linija ramena (Shoul...
MODNA FIGURA OD 10GLAVA U POREĐENJU SAMODNOM FIGUROM OD   8,5 GLAVAProduţenje figure od 10 glavaje izrazitije u karličn...
  Principi konstrukcije modne figure u  nestatičnom i nesimetričnom  poloţaju, prikazani kod modne figure od 8,5  ...
MODNA FIGURA 10 GLAVA  U KONTRAPOSTUKičma u delu grudnog košaima otklon od ravnoteţnelinije u jednom, a ukarličnom delu u...
MODNA FIGURA 10 GLAVA  U KONTRAPOSTUKičma u delu grudnog koša naoba modela ima blagi otklon odravnoteţne linije u jednom,...
MODNA FIGURA 10 GLAVA   U POKRETU Kod ove figure u pokretu kičma u grudnom delu je blago zakrivljena u jednom, dok je u ...
GLAVAPOLOŢAJ I NAČIN KAKO SECRTAJU OČI, NOS I USTASlika uz dozvolu - Anna Kiper:FASHION ILLUSTRATIONInspiration and Techni...
RUKENAČIN CRTANJA RUKE I ŠAKE SAPRSTIMASlika uz dozvolu - Anna Kiper:FASHION ILLUSTRATIONInspiration and Technique
RUKEKONSTRUKCIJA I OBLIKOVANJE
RUKE
MUŠKA FIGURA 10GLAVASlika uz dozvolu - Anna Kiper:FASHION ILLUSTRATIONInspiration and Technique
MUŠKA I ŽENSKAMODNA FIGURASlika uz dozvolu - Anna Kiper:FASHION ILLUSTRATIONInspiration and Technique
DEČIJA FIGURA(DO 4 GODINE)Crtanje dečije figurezahteva posebnu paţnju,iz prostog razloga što segrađa dece vrlo brzomenja s...
DEČIJA FIGURA(6 DO 11 GODINA)Slika uz dozvolu - Anna Kiper:FASHION ILLUSTRATIONInspiration and Technique
- www.youtube.com/playlist?list=PLB9E10E2F8271C153 (Basic Figure/Poses – How to draw Fashion Design Sketches)
Modna figura
Modna figura
Modna figura
Modna figura
Modna figura
Modna figura
Modna figura
Modna figura
Modna figura
Modna figura
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Uvod u oblikovanje odevanja modni dizajn
Next
Upcoming SlideShare
Uvod u oblikovanje odevanja modni dizajn
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Modna figura

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Modna figura

 1. 1.  Ljudsko telo sastoji se od oko 100 milijardi različitih ćelija. Slične ćelije grade tkiva, a pojedina tkiva organe, od kojih svaki ima određenu funkciju.
 2. 2.  Mišići, kojih ima oko 650, su mekana, vlaknasta masa, koja se nalazi između kostiju i površinskog omotača i oni, u najvećoj meri, oblikuju površinu tela. Površinski omotač i ono što mi zapravo vidimo je koža. Njen spoljni sloj naziva se epiderma.
 3. 3.  Osnovnu građu - konstrukciju za oblik tela daje kostur – skup od 206 kostiju, različitih oblika i dimenzija, od kojih se polovina nalazi samo u šakama i stopalima. Kostur daje telu čvrstinu koja mu je potrebna u vršenju ţivotne funkcije i rada. Ta čvrsta konstrukcija u osnovi određuje oblik tela, visinu celine i proporcije pojedinih delova. Vaţna karakteristika kostura je u tome što pojedini delovi mogu menjati svoj poloţaj, čime nastaje pokret. Mesto gde se kosti spajaju naziva se zglob. Većina zglobova je pokretna. Pokretanje tela omogućuju ligamenti (tetive) i mišići.
 4. 4. DELOVI LJUDSKOGTELALjudsko telo, u najgrubljem,možemo podeliti na sledećekrupnije delove:- Glava,- Torzo (toraks - grudni koš i karlični deo) i- Ekstremiteti.Zglobovi povezuju deloveekstremiteta, kao iekstremitete sa glavnimdelovima tela.Kičmeni stub povezujeglavu, grudni koš i karličnideo.
 5. 5.  Uobičajeno je, još od antičkih kanona lepote, da se kao osnovna merna jedinica za prikazivanje proporcija tela uzima dužina glave.
 6. 6. POLIKLETOVKOPLJONOŠA BIO JE VISOK 7 GLAVA
 7. 7. KLASIČNA FIGURADanas se smatra da jevisina prosečne -klasične ljudske figurejednaka visini 7,5 do 8glava.
 8. 8. KLASIČNA FIGURAModel ţenske figure od 8glava prikazuje delovetela, njihove međusobneodnose i od koliko glava sesastoje.Tako je telo veličine 8glava, noge su dugačke 4glava, ruke 3, šaka jepribliţno jednaka duţinilica itd.Slika iz: Elisabetta Drudi - FIGUREDRAWING FOR FASHION DESIGN
 9. 9.  Modna figura se razlikuje od klasične figure. Postoji više razlika.
 10. 10.  Prva i najveća je u visini figure. Osnovna modna figura ima 8,5 glava. Broj glava u modnoj figuri moţe biti i veći i kreće se najčešće do deset, a u ekstremnim slučajevima, čak i do dvanaest glava, što je stvar ličnog opredeljenja autora. Po pravilu izduţenije figure koriste modni ilustratori.
 11. 11.  U poređenju sa klasičnim proporcijama duţina modne figure je uvećana, odnosno izdužena, posebno od struka na niţe. Ovo daje telu duţi izgled u donjem, a skraćeni izgled u gornjem delu, čime se postiţe perspektiva, odnosno izgled sličan onome kako se telo manekena vidi na modnim pistama.
 12. 12.  Struk i kukovi su suženi, čime je dobijeno da, pored toga što je viša, figura izgleda uža. Masa čitavog tela je smanjena. Modna figura je stilizovana, ne sadrži sve detalje, posebno one koji se odnose na muskulaturu.
 13. 13.  Iako je modna figura medij, odnosno konstrukcija na kojoj se oblikuje odeća i u odnosu na modnu kreaciju prividno u drugom planu, ona je veoma bitna i zato mora biti pravilno, skladno i lepo urađena. Jer, ako je figura nezgrapna, neproporcionalna i svojim izgledom ne daje određenu poruku, to će učiniti i da kreirana odeća ne dođe u potpunosti do izraţaja. Svaki tip odeće koja se kreira zahteva odgovarujuću modnu figuru. Shodno tome ne treba nikada koristiti samo jednu figuru.
 14. 14.  Zato je neophodno u potpunosti ovladati tehnikom konstrukcije i oblikovanja modne figure u različitim poloţajima. To će zahtevati upoznavanje sa odgovarajućim principima i tehnikama, njihovo dosledno pridržavanje i uporno vežbanje. Na početku će trebati sati i napor, a kada se ovlada i nauči – minuti i zadovoljstvo. Istina, postoje i gotove skice modnih figura (templejti), ili se one mogu uraditi različitim kompjuterskim programima (Corel Draw, Adobe Illustrator, Photoshop i dr.), ali se mi, s obzirom na umetnički karakter škole, zalaţemo za originalnost i lepotu svake svojom rukom urađene modne figure.
 15. 15.  Modna figura od 8,5 glava, se smatra osnovnom modnom figurom i kao takva izučava se u našim školama dizajna i Fakultetu primenjenih umetnosti.
 16. 16. ROBOT FIGURA 8,5 GLAVASlika iz: Elisabetta Drudi - FIGUREDRAWING FOR FASHION DESIGN
 17. 17.  Figura od 8,5 glava je, u odnosu na figuru od 8 glava, u donjem delu produžena za pola glave, tako što su uspravljena stopala i figura kao da stoji na prstima.
 18. 18.  Najpre, iscrtati vertikalnu liniju sredinom uspravno postavljenog formata. Zatim, sa 10 horizontalnih linija podeliti ga na 9 horizontalnih delova, od kojih će 8 biti iste, a poslednji deveti upola manje širine. Širina celog dela odgovara duţini glave, odnosno jedan deo jednak je jednoj glavi. Širina dela zavisiće od formata na kojem se radi. Za format A4 preporučije se širina celog dela od 3 cm. Obeleţiti linije – prva je 0, a druga broj 1 što znači da je to kraj prve glave i tako redom. Ili jednostavno u svakom horizontalnom podeoku upisati redni broj glave.
 19. 19. MODEL MODNE FIGURE8,5 GLAVASlika iz: INTELLEGO. FR. – LACOMMUNAUTE DU SAVOIR SCOLAIRE
 20. 20. MODNA FIGURA 8,5 GLAVABitni delovi tela imaju sledećepozicije:- Glava zauzima centralni poloţaj uprvom podeoku.- Na gornjoj trećini druge glave jelinija ramena.- Na kraju druge glave je linijagrudi.- Linija struka se nalazi malo iznadkraja treće glave. Tu se nalazi ilinija laktova.- Linija kukova nalazi se nešto prekraja četvrte glave.- Na kraju četvrte glave nalazi sestidna kost. Linija koja je dodirujepolovi telo od temena glave dopeta na dva jednaka dela. Tu senalaze i zglobovi šaka.
 21. 21. Malo pre kraja pete glave napolovini butina nalazi selinija na kojoj se završavajuprsti ruke u ispruţenompoloţaju.Sredina čašice kolena nalazise na polovini šeste glave.Listovi nogu sezavršavaju nakraju sedme glave.Noţni zglobovi su neštoispod polovine osme glave, ana njenom kraju su pete.Vrhovi stopala su na kraju8,5 glave.
 22. 22.  Širine delova tela takođe se izraţavaju u glavama. Širina glave je pribliţno 2/3 njene duţine. Širina i duţina vrata je 1/3 duţine glave. Ramena bez zglobova široka su dve širine glave. Na to treba dodati obline zglobova (za oba zgloba ukupno oko pola širine glave). Tako se dobija najveća širina figure koja je za figuru 8,5 glava pribliţno pet puta manja u odnosu na ukupnu duţinu figure. Širina grudi u predelu pazuha je oko dve širine glave. Rastojanje između bradavica jednako je širini glave Širina struka je nešto veća od širine glave. Širina kukova je kao i širina grudi - dve širine glave. Kolena i listovi nogu nešto su širi od širine glave. Širina gležnjeva manja je od širine glave Duţina ispruţene šake i stopala pribliţno su jednake duţini glave od brade do kraja čela (3/4 duţine glave). Za format A4 duţina glave je 3, a širina 2 cm.
 23. 23.  Kod modne figure u statičnom i simetričnom uspravnom poloţaju vertikalna ravnotežna linija ide sredinom tela od vrata (vratne jamice) do nogu i, u isto vreme, polovi telo na dva jednaka i simetrična dela. Međutim, taj poloţaj je dosta neprirodan i telo se u njemu retko nalazi, već i u mirovanju zauzima neki od prirodnijih, nesimetričnih poloţaja, ili pozu. Kod tela u pokretu to još više dolazi do izraţaja. Telo je nestatično i nesimetrično Modne figure se uvek prikazuju u nesimetričnom položaju i pokretu - pozama, koje mogu biti različite i koje se popularno nazivaju manekenskim pozama. Za lakše razumevanje konstrukcije poza pomoći će nam kontrapost.
 24. 24.  Kontrapost je reč koja vodi poreklo od italijanske reči contrapposto i znači suprotnost, suprotan položaj. Klasičan poloţaj kontraposta je kada figura čitavom težinom stoji na jednoj nozi, dok je druga noga blago savijena i relaksirana. Kukovi čine liniju koja se blago spušta ka savijenoj nozi, dok ramena čine kosu liniju koja se spušta ka pravoj nozi, tako da se nalaze pod različitim, suprotnim uglovima, što daje figuri blagu S - krivinu. Po ovoj suprotnosti je i nastao naziv poze – kontrapost. Kontrapost daje figuri relaksirajući poloţaj, ali se njime moţe prikazati i dinamika pokreta i više poloţaja jedne figure, ili više figura koje su u suprotnim poloţajima jedna od druge.
 25. 25.  Kod statične i simetrične figure sve linije (ramena, grudi, struka, kukova, kolena, listova i gleţnjeva) su horizontalne i upravne (pod pravim uglom) na kičmu i ravnotežnu liniju i paralelne međusobno . Kod figure u kontrapostu i pokretu sve linije su upravne na kičmu, ali ne i na ravnotežnu liniju i nisu sve paralelne međusobno. Međusobno su paralelne linije grudnog koša - ramena i grudi, kao i linije karličnog dela - struka i kukova, ali se ove grupe linija, odnosno delovi tela, nalaze u neparalelnom i suprotnom položaju – grudni koš sa linijama ramena i grudi u jednom, a karlični deo sa linijama struka i kukova u drugom. Linije kolena prate linije struka i kukova.
 26. 26.  Ravnotežna linija je uvek vertikalna i polazi od vratne jamice. Ako je oslonac figure na jednoj nozi (kontrapost ili u pokretu) onda se završava na stopalu noge na kojoj figura stoji. Kod figure u kontrapostu stojna noga je na strani tela na kojoj je bok dignut. Ako figura ima oslonac na obe noge ravnoteţna linija se završava između stopala nogu.
 27. 27. MODEL MODNE FIGURE 8,5 GLAVA U KONTRAPOSTU (1)Na ovom primerukičma je u delutoraksa (grudnogkoša) vertikalna ipoklapa se saravnoteţnom linijom,tako da su linijaramena i grudihorizontalne.Kičma je zakrivljenasamo u karličnomdelu što izaziva kosipoloţaj od linije strukananiţe.Ravnoteţna linija sezavršava u stopaludesne, stojne noge.Slika iz: INTELLEGO. FR. – LACOMMUNAUTE DU SAVOIR
 28. 28. MODEL MODNE FIGURE 8,5 GLAVA U KONTRAPOSTU (2)Na ovim primerimakičma je, takođe,zakrivljena samo ukarličnom delu, ali usuprotnom poloţajuu odnosu naprethodni.Ravnoteţna linija nadesnom modelu sezavršava u stopaluleve (stajne) noge, akod modela levo uneposredni blizinileve noge.Slika iz: INTELLEGO. FR. – LACOMMUNAUTE DU SAVOIR SCOLAIRE
 29. 29. MODNA FIGURA 8,5 GLAVA U KONTRAPOSTU
 30. 30. MODNA FIGURA 8,5 GLAVA U POKRETU
 31. 31. MODNA FIGURA 8,5 GLAVA U RAZLIČITIM POZAMA
 32. 32.  Pod terminom stilizacija podrazumevaju se promene proporcija modne figure od 8 ½ glava. To se moţe učiniti na više načina, ali su dva najčešća: izduživanje figure i stanjiivanje, odnosno sužavanje figure. U prvom slučaju modna figura se povećava za jednu ili dve merne jedinice – glave. To se postiţe tako što se duţina udova i glavnih delova tela modifikuju. Glava obično ostaje ista, ramena i grudi se blago proširuju, dok se struk, kukovi i karlica neznatno suţavaju. Vrat i ekstremiteti, posebno noge, su izduţeni i u saglasnosti sa gornjim delom tela. Stopala su takođe uvećana. Drugi način podrazumeva zadrţavanje visine figure, uz suţavanje vrata, struka i karlice, kao i smanjivanje širine ruku i, posebno, nogu.
 33. 33.  Primer stilizacije modne figure izduţivanjem je modna figura od 10 glava. Nju koristi i Anna Kiper čije ćemo ilustracije iz knjige Fashion illustration koristiti, uz njenu ličnu saglasnost.
 34. 34.  Inicijalni postupak konstrukcije isti je kao i kod konstrukcije osnovne modne figure od 8,5 glava, s tim što je kod ove figure koja se sastoji od 10 glava, potrebno najpre povući vertikalnu liniju i podeliti je na 10 horizontalnih delova jednakih širina. Širina svakog dela odgovaraće jednoj glavi i zavisiće od formata na kojem se radi. Za vertikalno postavljen format A4 preporučije se širina od 2,5 cm.
 35. 35. MODNA FIGURA 10 GLAVAPrvi podeok je glava do brade (Chin), aostali delovi tela se pribliţno nalaze na:Linija ramena (Shoulders) na 1 ½ glaveGrudi (Bust) na 2 ¼ glave.Linija struka (Waist) i laktovi na 3 ¼glave.Linija kukova (Hips) pri kraju 4. glave,odnosno na polovini rastojanja izmeđustruka i kraja torzoa.Kraj torzoa ili stidna kost (End of Torso)- sredina figure bez stopala na 4 ½glave.Kolena (Knees) na 6 ¾ glave.Gležnjevi (Ankles) na 9. glaviNožni prsti (Toe) na kraju 10. glaveSlika uz dozvolu - Anna Kiper: FASHIONILLUSTRATION Inspiration and Technique
 36. 36. MODNA FIGURA OD 10GLAVA U POREĐENJU SAMODNOM FIGUROM OD 8,5 GLAVAProduţenje figure od 10 glavaje izrazitije u karličnom delu iispod njega, tako da se kodove figure stidna kost nalazina 4,5 glave, kolena su nanešto manje od 7. a gleţnjevina 9. glavi.Odnosi širina pribliţno su istikao i kod modne figure 8,5glava.Duţina modne figure od 10glava sadrţi u sebi oko 6širina ramena sa zglobovima.n
 37. 37.  Principi konstrukcije modne figure u nestatičnom i nesimetričnom poloţaju, prikazani kod modne figure od 8,5 glava, su univerzalni i odnose se i na modnu figuru od 10 glava.
 38. 38. MODNA FIGURA 10 GLAVA U KONTRAPOSTUKičma u delu grudnog košaima otklon od ravnoteţnelinije u jednom, a ukarličnom delu u drugom -suprotnom pravcu.Ravnoteţna linija završavase u stopalu leve – stojnenoge.Kuk leve – stojne noge jepodignut.Slika uz dozvolu - Anna Kiper:FASHION ILLUSTRATION Inspirationand Technique
 39. 39. MODNA FIGURA 10 GLAVA U KONTRAPOSTUKičma u delu grudnog koša naoba modela ima blagi otklon odravnoteţne linije u jednom, dok jeu karličnom delu on izrazitiji i usuprotnom poloţaju. Na prvojfiguri otklon karličnog dela kičmeod ravnoteţne linije je udesno, ana drugoj ulevo.Prva figura stoji na dve noge pa seravnoteţna linija završavaizmeđu stopala, a kod drugefigure na vrhu stopala stojne levenoge.Slika uz dozvolu - Anna Kiper: FASHIONILLUSTRATION Inspiration andTechnique
 40. 40. MODNA FIGURA 10 GLAVA U POKRETU Kod ove figure u pokretu kičma u grudnom delu je blago zakrivljena u jednom, dok je u karličnom delu znatnije zakrivljena u suprotnom pravcu. Teţišna linija se završava kod leve noge. Levi bok je podignut. Slika uz dozvolu - Anna Kiper: FASHION ILLUSTRATION Inspiration and Technique
 41. 41. GLAVAPOLOŢAJ I NAČIN KAKO SECRTAJU OČI, NOS I USTASlika uz dozvolu - Anna Kiper:FASHION ILLUSTRATIONInspiration and Technique
 42. 42. RUKENAČIN CRTANJA RUKE I ŠAKE SAPRSTIMASlika uz dozvolu - Anna Kiper:FASHION ILLUSTRATIONInspiration and Technique
 43. 43. RUKEKONSTRUKCIJA I OBLIKOVANJE
 44. 44. RUKE
 45. 45. MUŠKA FIGURA 10GLAVASlika uz dozvolu - Anna Kiper:FASHION ILLUSTRATIONInspiration and Technique
 46. 46. MUŠKA I ŽENSKAMODNA FIGURASlika uz dozvolu - Anna Kiper:FASHION ILLUSTRATIONInspiration and Technique
 47. 47. DEČIJA FIGURA(DO 4 GODINE)Crtanje dečije figurezahteva posebnu paţnju,iz prostog razloga što segrađa dece vrlo brzomenja sa odrastanjem.Tako, je telojednogodišnjeg detetavisine od samo 4 glave, atelo deteta starosti 3 – 4godine, 5 glava.Lice je, takođe,specifično: zaobljeno je,gornje 2/3 otpadaju načelo, a oči, uši, nos i ustasmešteni su u u najniţojtrećini.Slika uz dozvolu - Anna Kiper:FASHION ILLUSTRATIONInspiration and Technique
 48. 48. DEČIJA FIGURA(6 DO 11 GODINA)Slika uz dozvolu - Anna Kiper:FASHION ILLUSTRATIONInspiration and Technique
 49. 49. - www.youtube.com/playlist?list=PLB9E10E2F8271C153 (Basic Figure/Poses – How to draw Fashion Design Sketches)
 • MinaMilakovic1

  Mar. 2, 2020
 • BojanaDrljicMilanovi

  Oct. 1, 2018
 • LauraBosnjak1

  Nov. 19, 2017
 • JelenaDinic

  Sep. 27, 2017
 • DraganJovanovi1

  Jul. 21, 2016
 • LeaVuckovic

  Feb. 27, 2016
 • NikolinaVujovic

  Jan. 28, 2015
 • bokadudic1

  Nov. 18, 2014
 • savicbranka

  Sep. 30, 2014
 • jeki15

  Nov. 1, 2013

Views

Total views

19,816

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,179

Actions

Downloads

225

Shares

0

Comments

0

Likes

10

×