Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Product Ownerens 	

værktøjskasse	

	

11. juni 2014	

	

Jesper Thaning, Partner	

BestBrains
•  Vurdering af behov (værdi og risiko)
•  Nedbrydning
•  Det visuelle
•  Afklaring af User Stories
•  PO i større organis...
PO in a nutshell – Henrik Kniberg
Mål
Behov
1.  Go live-deadline primo 2014
2.  Højere kvalitet i løsningen for slutbrugere
3.  Højere datakvalitet
•  Nem i...
Hvorfor er det svært at udfylde
rollen som Product Owner?
Vision
Roadmap
Release
Iteration
Dagligt
Prioritering
Nedbrydning
Klargøring
Planlægning
Afklaring
Accept
Ibrugtagning
Estimering
Implementering
Behov
Værdi
Planlæ...
Vurdering
Behov
Værdi
Planlægning
1-6 mdr
Vision
Roadmap
Vurdering
Case : Telemedicin
Side 11
80%
20%
0
0,5
1
1,5
2
Kronikere
Omkostninger
Mill.
Mål
1. Empowerment
2. Ressourcer
3. Kvalitet
Forretningsmæssige Behov
B1: Opsamling af data fra måleudstyr
som borgeren betjener i eget hjem
B2: Virtuel konsultation m...
Mål 1. Empowerment 2. Ressourcer 3. Kvalitet Hvorfor?
Hvordan?
B1 Måleudstyr i
hjemmet
B2 Virtuel konsultation
B3 Vidensov...
Empowerment
Mål:
Borgeren føler sig selvhjulpen i eget hjem
(Hvorfor?)
Behov:
Borgeren kan selv følge med i data og agere
...
Værdi
•  Realisering af
specifikke mål
Vurdering af behov
Høj
Lav
Lav Høj
VÆRDI
RISIKO
Risiko
1.  Forretningsmæssig
2.  So...
Høj
Lav
Lav Høj
VÆRDI
RISIKO
B4: Nem
Installation
B2 Virtuel
konsultation
B5: Automatisk
overførsel
B3: Viden fra borger
t...
Forretningsmæssige Mål Forretningsmæssige Behov Relaterede krav
1. Empowerment ved at
borgeren føler sig selvhjulpen
i ege...
Eksempler på Værdi/Risiko
Eksempler på Værdi/Risiko
Nedbrydning
Nedbrydning
Behov
Værdi
Planlægning
1-6 mdr
Vision
Roadmap
Release
Vurdering
1.  Prioritere
2.  Småt er nemmere
3.  Afdække afhængigheder
4. Undgå gold-plating og gidsler
Hvorfor nedbryde behov og kr...
Start Indtast Indsend Kvittering
Nedbrydning
Metode#1: Handlinger i en arbejdsproces
For at kunne implementere en simpel e...
Start Indtast Indsend Kvittering
Nedbrydning
Simpel
Kompleks
Metode#2 Simpel vs. kompleks
Hvad er den simpleste version af...
Start Indtast Indsend Kvittering
Data
Lungefunktion
Blodprøve
Blodtryk
Temperatur
Nedbrydning
Metode#3 Variationer i data
...
Start Indtast Indsend Kvittering
Modtagelse -
behandling
Registrering
Nedbrydning
Metode#4 Operationer
De forretningsmæssi...
Start Indtast Indsend Kvittering
Modtagelse -
behandling
Registrering
§1
§2
§3
Nedbrydning
Metode#5: Hver enkelt forretnin...
Start Indtast Indsend Kvittering
Modtagelse -
behandling
Registrering
Stor
indsats
Nedbrydning
Metode#6 Stor indsats og ef...
Start Indtast Indsend Kvittering
Modtagelse -
behandling
Registrering
Nedbrydning
Metode#7 Input metode
Hvordan ser den si...
Start Indtast Indsend Kvittering
Modtagelse -
behandling
Registrering
2 s
20 ms
Nedbrydning
Metode#8 Ydeevne
Hvordan får v...
Start Indtast Indsend Kvittering
Modtagelse -
behandling
Registrering
PoC
Nedbrydning
Metode#9 Undersøgelse (spike) og imp...
Start Indtast Indsend Kvittering
Modtagelse -
behandling
Registrering
Data
Lungefunktion
Blodprøve
Blodtryk
Temperatur
§1
...
B1: Opsamling af data fra måleudstyr som borgeren
betjener i eget hjem
Følgende måleudstyr ønskes understøttet: blodtryks-...
Start Indtast Indsend Kvittering
Modtagelse -
behandling
Registrering
Data
Lungefunktion
Blodprøve
Blodtryk
Temperatur
§1
...
Epic%
Beskrivelse% Acceptkriterie%
Delleverance)
Afhængigheder)
Reference)nr)
B2.1% Videokonsultation-–-borgerens-opsætnin...
Epic%
Beskrivelse% Acceptkriterie%
Delleverance)
Afhængigheder)
Reference)nr)
B1.1% Understøttelse)for)vægt7måling)
))
Min...
Det visuelle
Tegn så meget du kan!
Tilstande…
Selvbetjeningsløsning	
  .l	
  virksomheder	
  
Vindmølle-­‐dri7	
  
Det visuelle til styring og
koordinering
Roadmap	
  med	
  a;ængigheder	
  
Afklaring
Prioritering
Nedbrydning
Klargøring
Planlægning
Afklaring
Estimering
Behov
Værdi
Planlægning
1-6 mdr
Vision
Roadmap
Releas...
Skabelon til User Stories/Epics
<ID> <Titel>	

Story-line:	

Som <hvem - rolle> ønsker jeg at <hvad - behov> for at <hvorf...
Skabelon for User Stories - 1
Story-line
Som <rolle>, ønsker jeg at <behov>, for at <mål>
Beskrivelse
•  Kontekst for beho...
Skabelon for User Stories – 2
Afklaringer
•  Hvad ved vi ikke endnu?
•  Spørgsmål der skal besvares inden implementering a...
Hvordan modner man en hel
organisation til at bruge agile
metoder?
(og træner Product Ownere + hjælpere til at
styre backl...
Processen for Product Owneren
Kunde Kunde
Processen for Product Owneren
Kunde
Tip
Kanban-board til grooming
Board til at få overblik over igangværende arbejde
Tip
Man ManTirs TirsOns OnsTors TorsFre Fre
Sprint
planning
(Sp N)
Test
opstart?
(Sp N)
Demo
(Sp N)
Retrospektiv
(Sp N-1)
...
Tip - mødeagendaer
Backlog grooming-møde
Frekvens: Hver uge
Tidsramme: 1 time
Mødeansvarlig: Product Owner
Deltagere: Scru...
Ge>ng	
  real	
  –	
  37	
  Signals	
  
hBp://ge>ngreal.37signals.com/	
  
”Build	
  less”	
  
”Start	
  With	
  No	
  –	
...
Prioritering
Nedbrydning
Klargøring
Planlægning
Afklaring
Accept
Ibrugtagning
Estimering
Implementering
Planlægning
1-6 md...
Product Ownerens værktøjskasse juni 2014
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Morgenbooster #74 | Future Financing
Next
Upcoming SlideShare
Morgenbooster #74 | Future Financing
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Product Ownerens værktøjskasse juni 2014

Download to read offline

Refinement af backloggen er en af de vigtigste aktiviteter i agil udvikling. Få inspiration til hvordan du effektivt afklarer, nedbryder, prioriterer og klargør opgaverne til det agile team.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Product Ownerens værktøjskasse juni 2014

 1. 1. Product Ownerens værktøjskasse 11. juni 2014 Jesper Thaning, Partner BestBrains
 2. 2. •  Vurdering af behov (værdi og risiko) •  Nedbrydning •  Det visuelle •  Afklaring af User Stories •  PO i større organisationer •  Tips om møder (rytmer og agendaer) Agenda
 3. 3. PO in a nutshell – Henrik Kniberg
 4. 4. Mål Behov 1.  Go live-deadline primo 2014 2.  Højere kvalitet i løsningen for slutbrugere 3.  Højere datakvalitet •  Nem indtastning for udenlandske brugere •  Håndtering af dublerede data •  Mobilitet for myndigheder og udenlandske brugere •  Validering af adresser Projekt om social dumping
 5. 5. Hvorfor er det svært at udfylde rollen som Product Owner?
 6. 6. Vision Roadmap Release Iteration Dagligt
 7. 7. Prioritering Nedbrydning Klargøring Planlægning Afklaring Accept Ibrugtagning Estimering Implementering Behov Værdi Planlægning 1-6 mdr Vision Roadmap Release Iteration 4-6 uger Dagligt Vurdering Måling
 8. 8. Vurdering
 9. 9. Behov Værdi Planlægning 1-6 mdr Vision Roadmap Vurdering
 10. 10. Case : Telemedicin Side 11 80% 20% 0 0,5 1 1,5 2 Kronikere Omkostninger Mill. Mål 1. Empowerment 2. Ressourcer 3. Kvalitet
 11. 11. Forretningsmæssige Behov B1: Opsamling af data fra måleudstyr som borgeren betjener i eget hjem B2: Virtuel konsultation mellem borger og behandler (eks. video- konsultation) B3: Nem vidensoverførsel fra borger til behandler om borgerens tilstand (eks. spørgeskema) B4: Nem installation af måleapparater og opsamlingsenheder B5: Automatisk overførsel af data fra måleudstyr til relevant behandler #1 Øvelse Vurdering - Materiale
 12. 12. Mål 1. Empowerment 2. Ressourcer 3. Kvalitet Hvorfor? Hvordan? B1 Måleudstyr i hjemmet B2 Virtuel konsultation B3 Vidensoverførsel B4 Nem installation B5 Dataoverførsel Hvad? Behov Krav
 13. 13. Empowerment Mål: Borgeren føler sig selvhjulpen i eget hjem (Hvorfor?) Behov: Borgeren kan selv følge med i data og agere proaktivt (Hvordan?) Metrik: •  Stigning i livskvalitet på 70% •  Reduktion af genindlæggelse med 30% (Hvor meget?)
 14. 14. Værdi •  Realisering af specifikke mål Vurdering af behov Høj Lav Lav Høj VÆRDI RISIKO Risiko 1.  Forretningsmæssig 2.  Social 3.  Teknisk 4.  Omkostning + tid Specifikke mål: 1.  Borgeren føler sig selvhjulpen – Empowerment 2.  Frigøre ressourcer hos personale 3.  Højere kvalitet i behandlingen
 15. 15. Høj Lav Lav Høj VÆRDI RISIKO B4: Nem Installation B2 Virtuel konsultation B5: Automatisk overførsel B3: Viden fra borger til behandler B1 Opsamling af data Specifikke mål: 1.  Empowerment 2.  Ressourcer 3.  Kvalitet i behandlingen Risiko 1.  Forretningsmæssig 2.  Social 3.  Teknisk 4.  Omkostning + tid Forretningsmæssige Behov B1: Opsamling af data fra måleudstyr som borgeren betjener i eget hjem B2: Virtuel konsultation mellem borger og behandler (eks. video- konsultation) B3: Nem vidensoverførsel fra borger til behandler om borgerens tilstand (eks. spørgeskema) B4: Nem installation af måleapparater og opsamlingsenheder B5: Automatisk overførsel af data fra måleudstyr til relevant behandler
 16. 16. Forretningsmæssige Mål Forretningsmæssige Behov Relaterede krav 1. Empowerment ved at borgeren føler sig selvhjulpen i eget hjem B1: Opsamling af data fra måleudstyr som borgeren betjener i eget hjem … 2. Frigøre ressourcer ved reduktion af ambulante besøg B2: Virtuel konsultation mellem borger og behandler (eks. video- konsultation) … 3. Højere kvalitet ved bedre planlægning af behandlingen B3: Nem vidensoverførsel fra borger til behandler om borgerens tilstand (eks. spørgeskema) … 2. Frigøre ressourcer i regi af kommunal pleje B4: Nem installation af måleapparater og opsamlingsenheder … 3. Højere kvalitet ved mere systematisk opfølgning på data og målinger B5: Automatisk overførsel af data fra måleudstyr til relevant behandler … #1 Øvelse Vurdering - Materiale
 17. 17. Eksempler på Værdi/Risiko
 18. 18. Eksempler på Værdi/Risiko
 19. 19. Nedbrydning
 20. 20. Nedbrydning Behov Værdi Planlægning 1-6 mdr Vision Roadmap Release Vurdering
 21. 21. 1.  Prioritere 2.  Småt er nemmere 3.  Afdække afhængigheder 4. Undgå gold-plating og gidsler Hvorfor nedbryde behov og krav? User Story User Story User Story
 22. 22. Start Indtast Indsend Kvittering Nedbrydning Metode#1: Handlinger i en arbejdsproces For at kunne implementere en simpel end-to-end og putte komplicerede trin på bagefter
 23. 23. Start Indtast Indsend Kvittering Nedbrydning Simpel Kompleks Metode#2 Simpel vs. kompleks Hvad er den simpleste version af denne funktionalitet? De mere komplekse variationer følger efter
 24. 24. Start Indtast Indsend Kvittering Data Lungefunktion Blodprøve Blodtryk Temperatur Nedbrydning Metode#3 Variationer i data Hvilke typer af data skal systemet kunne håndtere. Hvad er den mest basale type?
 25. 25. Start Indtast Indsend Kvittering Modtagelse - behandling Registrering Nedbrydning Metode#4 Operationer De forretningsmæssige operationer kan være spredt over flere forskellige opgaver og roller.
 26. 26. Start Indtast Indsend Kvittering Modtagelse - behandling Registrering §1 §2 §3 Nedbrydning Metode#5: Hver enkelt forretningsregel Eller grupper af forretningsregler der hører sammen
 27. 27. Start Indtast Indsend Kvittering Modtagelse - behandling Registrering Stor indsats Nedbrydning Metode#6 Stor indsats og efterfølgende Den første user story bærer den tekniske byrde for de efterfølgende
 28. 28. Start Indtast Indsend Kvittering Modtagelse - behandling Registrering Nedbrydning Metode#7 Input metode Hvordan ser den simple brugergrænseflade ud? Den mere brugervenlige og smarte?
 29. 29. Start Indtast Indsend Kvittering Modtagelse - behandling Registrering 2 s 20 ms Nedbrydning Metode#8 Ydeevne Hvordan får vi det til at fungere? Hvordan får vi det til at gå hurtigt?
 30. 30. Start Indtast Indsend Kvittering Modtagelse - behandling Registrering PoC Nedbrydning Metode#9 Undersøgelse (spike) og implementation Ved dårlig forståelse af løsning eller manglende afhængigheder. Et nyt område enten teknisk eller forretningsmæssigt. Et Proof Of Concept (PoC)
 31. 31. Start Indtast Indsend Kvittering Modtagelse - behandling Registrering Data Lungefunktion Blodprøve Blodtryk Temperatur §1 §2 §3 Stor indsats PoC 2 s 20 ms Nedbrydning – 9 teknikker Simpel Kompleks #1 Handlinger #2 #3 #5 Regler #4 Operationer #6 #7 Inputmetode #8 Ydeevne #9
 32. 32. B1: Opsamling af data fra måleudstyr som borgeren betjener i eget hjem Følgende måleudstyr ønskes understøttet: blodtryks-måling, hæmoglobin-måling, spirometri(lungefunktion)-måling og vægt. B3: Understøttelse af spørgeskema til borger fra behandler Behandleren definerer spørgeskemaet ud fra en skabelon, borgeren udfylder spørgeskemaet, behandleren kvitterer for udfyldelse af spørgeskemaet, behandleren stiller diagnose på baggrund af spørgeskema og sender til borgeren. B4: Det skal være muligt at udvide systemet med nye måleapparater #2 Øvelse Nedbrydning
 33. 33. Start Indtast Indsend Kvittering Modtagelse - behandling Registrering Data Lungefunktion Blodprøve Blodtryk Temperatur §1 §2 §3 Stor indsats PoC 2 s 20 ms Nedbrydning – 9 teknikker Simpel Kompleks #1 Handlinger #2 #3 #5 Regler #4 Operationer #6 #7 Inputmetode #8 Ydeevne #9 B1: Opsamling af data fra måleudstyr som borgeren betjener i eget hjem Følgende måleudstyr ønskes understøttet: blodtryks-måling, hæmoglobin-måling, spirometri(lungefunktion)-måling og vægt. B3: Understøttelse af spørgeskema til borger fra behandler Behandleren definerer spørgeskemaet ud fra en skabelon, borgeren udfylder spørgeskemaet, behandleren kvitterer for udfyldelse af spørgeskemaet, behandleren stiller diagnose på baggrund af spørgeskema og sender til borgeren. B4: Det skal være muligt at udvide systemet med nye måleapparater
 34. 34. Epic% Beskrivelse% Acceptkriterie% Delleverance) Afhængigheder) Reference)nr) B2.1% Videokonsultation-–-borgerens-opsætning- -- Videokonsultationen-skal-kunne-understøtte- alle-gængse-skærmstørrelser- ) ) ) % ) ) ) ) ) % ) ) ) ) ) % ) ) ) ) ) % ) ) ) ) ) % ) ) ) ) ) % ) ) ) ) ) % ) ) ) ) ) % ) ) ) ) ) % ) ) ) ) ) % ) ) ) ) ) ) #2 Øvelse Nedbrydning af behov
 35. 35. Epic% Beskrivelse% Acceptkriterie% Delleverance) Afhængigheder) Reference)nr) B1.1% Understøttelse)for)vægt7måling) )) Minimum)2)typer)af)vægte)skal) understøttes) ) ) ) B1.2% Understøttelse)for)hæmoglobin7måling) Skal)overholde)standard)XYZ)v1.4b) ) ) ) B1.3% Understøttelse)for) spirometri(lungefunktion)7måling) ) ) ) ) B1.4% Understøttelse)for)blodtryks7måling) ) ) ) ) B3.1% Behandleren)definerer)spørgeskemaet)ud)fra) en)skabelon) Til)et)skema)skal)der)kunne)knyttes)en) eller)flere)diagnoser) ) ) ) B3.2% Borgeren)udfylder)spørgeskemaet) ) ) ) ) B3.3% Behandleren)kvitterer)for)udfyldelse)af) spørgeskemaet) Det)skal)være)muligt)at)udskrive) besvarelser)mhp.)at)gemme)i) papirjournal.)Lovkrav!) ) ) ) B3.4% Behandleren)stiller)diagnose)på)baggrund)af) spørgeskema) Diagnosen)skal)underskrives)digitalt) med)behandlerens)NemID) ) ) ) B3.5% Behandler)sender)diagnose)til)borgeren) Diagnosen)skal)afsendes)via) meddelelseskomponent)på)sundhed.dk) ) ) ) B4.1% Udvidelse)til)specifikke)simple)typer)af) måleudstyr)(standardiserede)) ) ) ) ) B4.1% Udvidelse)til)komplicerede)typer)af) måleudstyr)(non7standardiserede)) ) ) ) ) ) #2 Øvelse - løsning? Side 36 Data Operationer Simpel/kompleks
 36. 36. Det visuelle
 37. 37. Tegn så meget du kan!
 38. 38. Tilstande…
 39. 39. Selvbetjeningsløsning  .l  virksomheder  
 40. 40. Vindmølle-­‐dri7  
 41. 41. Det visuelle til styring og koordinering Roadmap  med  a;ængigheder  
 42. 42. Afklaring
 43. 43. Prioritering Nedbrydning Klargøring Planlægning Afklaring Estimering Behov Værdi Planlægning 1-6 mdr Vision Roadmap Release Iteration 4-6 uger Vurdering
 44. 44. Skabelon til User Stories/Epics <ID> <Titel> Story-line: Som <hvem - rolle> ønsker jeg at <hvad - behov> for at <hvorfor - værdi> Beskrivelse: <kontekst for at forstå acceptkriterier – undgå ”skal”> Afklaringer: <spørgsmål der skal besvares inden implementering> Acceptkriterier: <kravene til det der skal implementeres – brug ”skal” (nummereret liste)>
 45. 45. Skabelon for User Stories - 1 Story-line Som <rolle>, ønsker jeg at <behov>, for at <mål> Beskrivelse •  Kontekst for behovet (som regel en kort brødtekst) •  Brug helst IKKE "skal" i sætningerne, da der ikke skal optræde krav i beskrivelsen (de skal stå i acceptkriterierne) •  Afgrænsninger. Fx denne US omhandler ikke betaling. •  Referencer til andre Epics/US som beskriver relateret funktionalitet. Fx. emailkvittering implementeres i USxx
 46. 46. Skabelon for User Stories – 2 Afklaringer •  Hvad ved vi ikke endnu? •  Spørgsmål der skal besvares inden implementering af user story Acceptkriterier •  Nummeret liste af krav. Inddel gerne i over- og underpunkter. •  Brug gerne "SKAL" i acceptkriterierne •  Specificér evt. behov - hvad og ikke hvordan. Fx. •  Valideringer: Hvilke data skal valideres og evt. hvordan? •  Beskrivelse af forretningsregler •  Fejlscenarier
 47. 47. Hvordan modner man en hel organisation til at bruge agile metoder? (og træner Product Ownere + hjælpere til at styre backloggen i agile projekter?)
 48. 48. Processen for Product Owneren Kunde Kunde
 49. 49. Processen for Product Owneren Kunde
 50. 50. Tip Kanban-board til grooming Board til at få overblik over igangværende arbejde
 51. 51. Tip Man ManTirs TirsOns OnsTors TorsFre Fre Sprint planning (Sp N) Test opstart? (Sp N) Demo (Sp N) Retrospektiv (Sp N-1) Pre- planning (Sp N+1) Testmøde (Sp N+1) Estimerings -møde (Sp N+1) Grooming- møde (Sp N+1) Grooming- møde (Sp N+2) Uge 1 Uge 2 Mødekalender (rytme i aktiviteterne) Roadmap- møde (Sp N++) Roadmap- møde (Sp N++) Sprint N+2 Sprint N+1 Sprint N
 52. 52. Tip - mødeagendaer Backlog grooming-møde Frekvens: Hver uge Tidsramme: 1 time Mødeansvarlig: Product Owner Deltagere: Scrum Master, Product Owner samt relevante personer fra forretning eller udvikling Formål: •  At sikre at US til næste sprint bliver afklaret og beskrevet •  Sikre at acceptkriterier dækker ønskede forretningsbehov •  Sikre at afklaringer bliver håndteret Aktiviteter: •  Til mødet præsenterer Product Owner kort de US under afklaring •  Evt. afklaringer besluttes på mødet eller uddelegeres •  Der uddeles opgaver indtil næste Grooming-møde
 53. 53. Ge>ng  real  –  37  Signals   hBp://ge>ngreal.37signals.com/   ”Build  less”   ”Start  With  No  –  Don’t  be  a  yes  man”  
 54. 54. Prioritering Nedbrydning Klargøring Planlægning Afklaring Accept Ibrugtagning Estimering Implementering Planlægning 1-6 mdr Vision Roadmap Release Iteration 4-6 uger Dagligt Vurdering Måling ? VÆRDI RISIKO Indtast PoC
 • sorenweiss1

  Jan. 14, 2016

Refinement af backloggen er en af de vigtigste aktiviteter i agil udvikling. Få inspiration til hvordan du effektivt afklarer, nedbryder, prioriterer og klargør opgaverne til det agile team.

Views

Total views

460

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×