Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5

Share

Are Halland talks about the Core Model

This presentation was given during NetLife Research Usability Day 2007

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Are Halland talks about the Core Model

 1. 1. Kjernemodellen: Eit praktisk rammeverk for prioritering og findability Mona Sverrbo Halland Are Gjertin Urkegjerde Halland Senior informasjonsarkitektar
 2. 2. Kjernemodellen <ul><li>Ein ny tenkemåte for nettstader og webapplikasjonar </li></ul><ul><li>Handlar om å prioritere </li></ul><ul><li>Handlar om å gjere ting finnbare </li></ul><ul><li>Handlar om å finne balansen mellom brukarmål og forretningsmål </li></ul><ul><li>Modellen snur opp ned på måten vi jobbar, samtidig som vi gjer det samme! </li></ul>
 3. 3. 7 dødssynder vi alle er skuldige i (og særlig informasjonsarkitektar)
 4. 4. 1. Vi lager ”tomme strukturar”, der alt har sin plass (men lar innhaldet bli fylt inn etter kvart) <ul><li>Folk bryr seg ikkje om navigasjon og struktur </li></ul><ul><li>Folk bryr seg om innhald og funksjonalitet! </li></ul>Strukturar Sidemalar Sidemalar Lorem ipsum
 5. 5. 2. Vi har fokus på forside og seksjonssider ― men 50% av brukarane kjem frå Google http://www.digital-web.com/articles/home_alone_content_aggregators/
 6. 6. 3. Vi overser søkemotoroptimalisering, -marknadsføring og andre nøkkelaspekt ved findability
 7. 7. 4. Vi makter ikkje å prioritere informasjonen vår, og overlet dei vanskelige valga til brukarane Information Overload Navigation Overload
 8. 8. 5. Vi går glipp av store muligheiter til å nå forretningsmål gjennom å tenke Calls to Action
 9. 9. 6. Vi pøser ut nyheiter i den tru at folk er interesserte i det same som vi er (det er dei ikkje!) http://www.nettskriving.no/skrivetips/2005/10/794553.shtml
 10. 10. 7. Vi endar opp med ufokuserte løysingar, som bommer på både brukarmål og forretningsmål
 11. 11. 7. Vi endar opp med gigantiske, uprioriterte løysingar, plaga av information- og navigation overload
 12. 12. Kjernemodellen
 13. 13. Kjernemodellen handlar om: Når brukarbehovet er dekka skal vi alltid tilby prioriterte og relevante vegar vidare som balanserer brukarmål og forretningsmål Å gi brukarane optimale vegar inn til kjernesidene, være seg via Google, forsida, menyar, internt søk, RSS, nyheitsbrev e.l. Å prioritere og utforme eit avgrensa antal kjernesider som dekkar veldefinerte brukarbehov gjennom prioritert innhald og funksjonalitet
 14. 14. Kjerne, vegar inn og vegar vidare Kjerne Landingsside Temaside Produktside
 15. 15. 1. Kjernen Viktigaste innhald og funksjonalitet Støtteinformasjon, navigasjon og vegar vidare http://www.37signals.com/svn/archives/000737.php
 16. 16. Kjernen er bygd rundt det viktigaste elementet
 17. 17. Kjernen støtter oppgåver for prioriterte brukarar gjennom tydeleg prioritert informasjonsdesign
 18. 18. Kjernen kan også være distribuert…
 19. 19. Kjernen gir deg den støtteinformasjonen du trenger
 20. 20. 2. Prioritér vegar inn til kjernesidene ... Internt søk Forside RSS-feeds Opne APIer Affiliates Nyheitsbrev Google/SEO
 21. 21. 3. Prioritér vegar vidare frå kjernesidene (Calls2Action) Legg i handlekorg Kjøp brukt Legg i ønskeliste Tips ein venn Andre har kjøpt Legg inn review Nyheitsbrev/RSS
 22. 23. Steg for steg <ul><li>Ta utgangspunkt i brukarmål og forretningsmål </li></ul><ul><li>Identifiser dine viktigaste kjernesider </li></ul><ul><li>Lag raske skisser med ekte innhald av viktigaste funksjonar </li></ul><ul><ul><li>Tenk informasjonsdesign for viktigaste innhald/funksjon </li></ul></ul><ul><li>Design vegar inn </li></ul><ul><ul><li>List alle triggerord og massér inn i innhaldet </li></ul></ul><ul><ul><li>Lag anbefalte treff på triggerod for internsøk </li></ul></ul><ul><li>Design vegar vidare </li></ul><ul><ul><li>Prioriter Calls2Action og andre vegar vidare </li></ul></ul><ul><li>Test, juster, lanser, følg opp </li></ul>- prioritér! - prioritér! - prioritér! - prioritér! - prioritér!
 23. 24. 7 dødssynder – 1 botemiddel? <ul><li>I staden for å henge oss opp i struktur og navigasjon, får vi fokus på det viktigaste: innhald og funksjonalitet </li></ul><ul><li>Vi fjerner fokus frå forside og navigasjon, som i staden blir viktige vegar inn til kjernen </li></ul><ul><li>Vi tvinger oss sjølv til å tenke søkemotoroptimalisering og findability frå starten av </li></ul><ul><li>Vi tvinger oss sjølv til å prioritere for brukaren, fordi vi startar med det viktigaste først </li></ul><ul><li>Vi tvinger oss sjølv til å tenke på gode vegar vidare som balanserer brukarmål og forretningsmål </li></ul><ul><li>Med kjernemodellen vil neppe nyheitene bli like viktige (med mindre du driver nettavis) </li></ul><ul><li>Vi endar opp med meir fokuserte nettstader som balanserer brukarmål og forretningsmål </li></ul>
 24. 25. Andre eigenskapar ved kjernemodellen <ul><li>Hjelpemiddel til å prioritere i konseptfasen </li></ul><ul><li>Konkretiserer prosjektet tidleg utan å låse løysninga </li></ul><ul><li>”One-page-deliverable” </li></ul><ul><li>Kommunikasjonsverktøy i prosjektet </li></ul><ul><li>Fungerer også veldig bra for web-applikasjonar </li></ul><ul><li>Kan utvidast til kjerneflyt, krysskanal, osv. </li></ul>
 25. 26. Kjernemodellen er no ein del av BRUK Kjernemodell
 26. 28. Er kjernemodellen banal eller genial? <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>908 70 026 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>480 52 991 </li></ul>
 • bakkestart

  Aug. 31, 2009
 • jose.redondo

  Oct. 1, 2008
 • vebjornb

  Mar. 11, 2007
 • bodil

  Jan. 30, 2007
 • aregh

  Jan. 30, 2007

This presentation was given during NetLife Research Usability Day 2007

Views

Total views

3,566

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

54

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×