Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2

Share

Case - Finansforbundet.no

Eidar Grande Vollan and H�vard Lohne

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Case - Finansforbundet.no

 1. 1. Case historie – Nye nettsider for Finansforbundet.no Oslo, 24 januar 2007
 2. 2. HVEM ER VI? <ul><li>Eidar Grande Vollan </li></ul><ul><li>Prosjektleder/ansvarlig for informasjonsarkitektur og usability fra NetLife Research </li></ul><ul><li>Håvard Lohne </li></ul><ul><li>IT-ansvarlig hos Finansforbundet </li></ul><ul><li>Prosjektleder for utviklingen av nye nettsider og medlemssider </li></ul>
 3. 3. <ul><li>HVORFOR NYE NETTSIDER? </li></ul><ul><li>MÅL OG MÅLGRUPPER </li></ul><ul><li>BRUKERORIENTERING </li></ul><ul><li>HVA BLE RESULTATET? </li></ul><ul><li>SPØRSMÅL </li></ul>1 2 3 4 5
 4. 4. <ul><li>HVORFOR NYE NETTSIDER? </li></ul><ul><li>MÅL OG MÅLGRUPPER </li></ul><ul><li>BRUKERORIENTERING </li></ul><ul><li>HVA BLE RESULTATET? </li></ul><ul><li>SPØRSMÅL </li></ul>1 2 3 4 5
 5. 5. FØR BILDER
 6. 6. FØR BILDER
 7. 7. <ul><li>HVORFOR NYE NETTSIDER? </li></ul><ul><li>MÅL OG MÅLGRUPPER </li></ul><ul><li>BRUKERORIENTERING </li></ul><ul><li>HVA BLE RESULTATET? </li></ul><ul><li>SPØRSMÅL </li></ul>1 2 3 4 5
 8. 8. MÅL <ul><li>Mer fornøyde brukere </li></ul><ul><li>Enkelt å løse oppgavene sine </li></ul><ul><li>Snu fokus. Økt fokus på brukerne </li></ul><ul><li>Foretrukket kontaktpunkt med Finansforbundet </li></ul><ul><li>Hjelp til selvhjelp </li></ul>1 2
 9. 9. MÅLGRUPPER <ul><li>Medlemmer </li></ul><ul><li>Tillitsvalgte </li></ul><ul><li>Potensielle medlemmer </li></ul><ul><li>Presse og andre interesserte </li></ul>1 1 2 3
 10. 10. <ul><li>HVORFOR NYE NETTSIDER? </li></ul><ul><li>MÅL OG MÅLGRUPPER </li></ul><ul><li>BRUKERORIENTERING </li></ul><ul><li>HVA BLE RESULTATET? </li></ul><ul><li>SPØRSMÅL </li></ul>1 2 3 4 5
 11. 11. HVA BLE SAGT OM GAMMEL LØSNING? Ikke sider vi er veldig stolte av Rotete sider, vi finner ikke frem Vi savner oversikt over medlemmene våre Ansatte Medlemmer Tillitsvalgte
 12. 12. VI UTFORSKET BRUKERBEHOVENE <ul><li>Viktig for brukerne </li></ul><ul><li>Medlemsfordeler </li></ul><ul><li>Avtaler og arbeidsbetingelser </li></ul><ul><li>Lønnsbetingelser og lønnsoppgjør </li></ul><ul><li>Juridisk informasjon, arbeidsrett og hjelp </li></ul><ul><li>Tillitsvalgte </li></ul><ul><li>Tillitsvalgtes rolle og situasjon </li></ul><ul><ul><li>Sjekklister </li></ul></ul><ul><li>Oversikt over medlemmer </li></ul><ul><li>Hva gjorde vi? </li></ul><ul><li>Intervju med tillitsvalgte </li></ul><ul><li>Analyse av henvendelser til sekretariatet </li></ul><ul><li>Online spørreundersøkelse </li></ul><ul><li>Personas </li></ul>
 13. 13. INNHOLD OG KRAV <ul><li>Innholdet ble kartlagt </li></ul><ul><ul><li>Hva er foreldet? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva skal med videre? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva skal inn av nytt innhold? </li></ul></ul><ul><li>Laget en meget detaljert kravspesifikasjon </li></ul><ul><ul><li>Gjorde det mulig å få forenklet publisering </li></ul></ul>
 14. 14. SENTRALT FOR NY LØSNING MINDRE FOKUS PÅ NYHETER, MER PÅ VEILEDNING
 15. 15. NYHETSSYKEN
 16. 16. LUKTEN AV INFORMASJON <ul><li>Vi leter etter informasjon på samme måte som dyr jakter etter bytte </li></ul><ul><li>Vanlige menyer ikke nok til å gi god informasjonslukt </li></ul><ul><li>Symptomer på dårlig informasjonslukt </li></ul><ul><ul><li>Brukerne finner ikke informasjonen de leter etter - ringer istede </li></ul></ul><ul><ul><li>Brukerne bruker lang tid på å finne fram - negative til nettstedet </li></ul></ul><ul><ul><li>Brukerne gir opp før de kommer til kjernesidene </li></ul></ul>” Sites with strong information scents are good at guiding users to content” - Jared Spool, User Interface Engineering
 17. 17. INFORMASJONSARKITEKTUR
 18. 18. BRUKERTEST 1 <ul><li>For mye på forsiden </li></ul><ul><li>Vanskelig å forstå hva som var på lukkede sider </li></ul><ul><li>Begrepsbruk, begrepsbruk, begrepsbruk </li></ul><ul><li>Mer jobbing med innhold </li></ul> 
 19. 19. BRUKERTEST 2 <ul><li>Forsidesnarveiene fungerte </li></ul><ul><li>Mellomsidene/temasidene fungerte </li></ul><ul><li>Fortsatt jobbing med begreper </li></ul>
 20. 20. <ul><li>HVORFOR NYE NETTSIDER? </li></ul><ul><li>MÅL OG MÅLGRUPPER </li></ul><ul><li>BRUKERORIENTERING </li></ul><ul><li>HVA BLE RESULTATET? </li></ul><ul><li>SPØRSMÅL </li></ul>1 2 3 4 5
 21. 25. HVORDAN BLE SIDENE MOTATT? <ul><li>Positive tilbakemeldinger fra medlemmer </li></ul><ul><ul><li>Navigering og pålogging enklere </li></ul></ul><ul><ul><li>Større eierskap til nettsidene </li></ul></ul><ul><li>Det ser ut til at flere gjør ting selv </li></ul><ul><ul><li>Endrer medlemsdata </li></ul></ul><ul><ul><li>Henter ut rapporter og statistikker </li></ul></ul><ul><li>Hyggelig anmeldelse i Økonomisk Rapport </li></ul><ul><ul><li>Kortfattet og presis informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Suveren kontaktinformasjon </li></ul></ul>
 22. 26. HVA SIES OM NY LØSNING? Nå vil vi anbefale sidene til alle! Det er blitt så mye enklere å finne frem! Endelig kan vi endre medlemsdata selv! Ansatte Medlemmer Tillitsvalgte
 23. 27. ERFARINGER <ul><li>Samarbeidet mellom NetLife Research og Finansforbundet </li></ul><ul><li>Fokuset på brukeropplevelse er bra nå </li></ul><ul><li>Forbedringsområder </li></ul><ul><li>Vi fant ikke en god løsning for søk utfra rammene i prosjekt </li></ul><ul><li>Ekstranett medlemssidene har annen menystruktur </li></ul><ul><li>Usikre på om Situasjonene på forsiden funker </li></ul><ul><li>Enda bedre action points på kjernesider </li></ul><ul><li>RSS på nyheter </li></ul>
 24. 28. SITATER <ul><li>&quot;Dette var friskt og fint! Her får en jo faktisk lyst til å lese videre.&quot; </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>&quot;Oversiktlige og meget bra... Mye bedre enn de gamle!&quot; </li></ul>
 25. 29. <ul><li>HVORFOR NYE NETTSIDER? </li></ul><ul><li>MÅL OG MÅLGRUPPER </li></ul><ul><li>BRUKERORIENTERING </li></ul><ul><li>HVA BLE RESULTATET? </li></ul><ul><li>SPØRSMÅL? </li></ul>1 2 3 4 5
 26. 30. TAKK FOR OSS!
 • superdoc

  May. 25, 2008
 • evjohnsen

  Jan. 30, 2008

Eidar Grande Vollan and H�vard Lohne

Views

Total views

1,905

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

60

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×