Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
İÇİNDEKİLER
1.Fuar Sektörünün Tarihçesi
2.Fuar Kavramı
3.Fuarların Temel Fonksiyonları
4.Fuar Türleri
Fuarcılık ve Fuar Organizasyonu
Fuar Sektörünün Tarihçesi
Fuar Kavramı
Fuarların Temel Fonksiyonları
Fuar Türleri
2
1. Fuar Sektörünün Tarihçesi
3
Fuarcılığın başlangıcı olarak panayırlar kabul edilmektedir. Panayırların M.Ö.
18. yy.’da ...
1. Fuar Sektörünün Tarihçesi
4
 Dünya genelinde ticaretin gelişmesiyle birlikte panayırlar, şehir devletleri
arasındaki i...
1. Fuar Sektörünün Tarihçesi
5
Bu merkezler daha çok İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere gibi denizle
bağlantılı şehirle...
1. Fuar Sektörünün Tarihçesi
6
İtalya’daki fuarcılığın gelişimi, Saint günlerinin etkinliğinden daha çok
Akdeniz’de ithal...
Leipzig Fuarı;
1. Fuar Sektörünün Tarihçesi
7Aymankuy, 2010; Özer, 2010
1. Fuar Sektörünün Tarihçesi
8
 Zamanla fuarlardaki dini etkinlik zayıflamıştır. Asıl amaç olarak,
teknolojinin ve ulaşım...
2. Fuar Kavramı
9
Fuar sözcüğü Latince “bayram, dini tören” anlamına gelen Feria
kelimesinden, Fransızca Foire yolu ile d...
2. Fuar Kavramı
10
Bir başka tanıma göre de fuarcılık olarak isimlendirilen organizasyon; doğru
yerde doğru zamanda doğru...
3. Fuarların Temel Fonksiyonları
11
Diğer sosyal ve iktisadi olay ve kavramlarda olduğu gibi fuar konusunda da
onu ayrıca...
3. Fuarların Temel Fonksiyonları
12
Fuarların, serbest rekabet ortamı içerisinde birincil ve ikincil olmak üzere iki
teme...
Birincil oluşumdaki katılımcılar; üretimini, malını veya hizmetlerini fuar nedeniyle
ve ticari amaçla satan veya tanıtanl...
İkincil hedef olarak görülen talepçiler; fuarda yer alan katılımcılarla ticari ilişki
kurmak, geliştirmek, işlerine yeni ...
Fuarları Oluşturan Sosyal Yapılar
3. Fuarların Temel Fonksiyonları
15Aymankuy, 2010; Özer, 2010
Organizatörler
ve
Denetley...
4. Fuar Türleri
16
 Fuarlar, bulundukları yerler ve sektörel bazdaki içerikleri açısından
farklılıklar ve türler oluşturm...
 Bulundukları yer ve hitap ettiği kitleye göre fuarlar dört sınıfa ayrılır;
i. Yöresel fuarlar,
ii. Bölgesel fuarlar,
iii...
Yöresel Fuarlar
18
Yöredeki ziyaretçi ve katılımcılara hitap eden fuarlardır. Genellikle yöre halkı
için, sosyal bir etki...
Yöresel fuarlara göre biraz daha büyük olup, hitap ettikleri kitle daha geniştir.
Bölgesel fuarların isimlerinde, bölge i...
Ulusal fuarlarda hedef kitle; diğer ülkelere de açık olmakla birlikte tüm ülkedeki
katılımcılar ve ziyaretçilerdir. Bu tü...
Uluslararası Fuarlar
21
 Uluslar arası fuarlar, katılımcı ve ziyaretçi açısından globalleşmiş bir yapı
ortaya koymaktadır...
Bir fuarın katılımcısının beklentilerini karşılayabilmesi için öncelikle uluslar arası
nitelikte olması gerekir.
Fuarlar...
İçerik ve Kapsamlarına Göre Fuarlar
23
Fuarlar, sergilenerek sunulan ürünlerin türüne göre sınıflandırılabilir. Bu
sınıfl...
Global Sınıflandırma
24
 Fuarların oluşturulmasına neden olan objelerin esas yapıları incelenir. Bu
ekonomik olayın unsur...
Özgün Sınıflandırma
25
Fuarlar kendi başlarına ve özgün yapısı içinde ekonomik ve sosyal bir etkinlik
olarak oluşturulabi...
a. Ürün Yapısına Göre
26
Sektörel bazdaki üretim veya imalat türlerine göre oluşan bir fuar
sınıflandırmasıdır. Bir başka...
b. Üreticilerin Oluşumuna Göre
27
Yöresel üretimi pazarlamak için üreticilerin bir ölçüde borsa oluşturmak
amacıyla düzen...
28
2. ÖĞRENME ÇIKTILARI
 
 Bu dersin sonunda öğrenci;
• Fuar Sektörünün Tarihçesini, 
• Fuarların Temel Fonksiyonlarını,
•...
29
1. BİR SONRAKİ DERS İÇİN ÖNERİLER
 
Fuar organizasyonlarının ne olduğu ve fuar organizasyonlarının 
amaç ve özellikleri...
30
3. KONU DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI
DERSİN ADI KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONLARI HAFTA NO 4
KONU 
BAŞLIĞI
 FUAR KAVRA...
31
S4
Aşağıdaki fuar türlerinden hangisinin hedef kitlesi; diğer ülkelere de açık olmakla birlikte tüm ülkedeki katılımcıl...
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ders ile ilgili
tüm soru ve görüşleriniz için
forum saatinde
öğretim elemanıyla
iletişime geçiniz...
33
4. ÖNERİLEN KAYNAKLAR
1. Kongre Turizmi ve Fuar Organizasyonları, Yrd. Doç. Dr. Yusuf AYMANKUY, Detay 
Yayıncılık, 2010...
34
5. KAYNAKÇA
1.  Kongre Turizmi ve Fuar Organizasyonları, Yrd. Doç. Dr. Yusuf AYMANKUY, Detay 
Yayıncılık, 2010.
2. ÖZER...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Kongre Turizmi ve Fuarcılık 14
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Kongre Turizmi ve Fuarcılık 11

Download to read offline

Kongre Turizmi ve Fuarcılık

 • Be the first to like this

Kongre Turizmi ve Fuarcılık 11

 1. 1. 1 İÇİNDEKİLER 1.Fuar Sektörünün Tarihçesi 2.Fuar Kavramı 3.Fuarların Temel Fonksiyonları 4.Fuar Türleri
 2. 2. Fuarcılık ve Fuar Organizasyonu Fuar Sektörünün Tarihçesi Fuar Kavramı Fuarların Temel Fonksiyonları Fuar Türleri 2
 3. 3. 1. Fuar Sektörünün Tarihçesi 3 Fuarcılığın başlangıcı olarak panayırlar kabul edilmektedir. Panayırların M.Ö. 18. yy.’da Hindistan’ın TYR kentinde M.Ö. 9. yy.’da da Mezopotamya uygarlıklarında ve Anadolu’da Hitit uygarlıklarında önemli sosyal ve ticari bir etkinlik olduğu bilinmektedir. Hıristiyanlık öncesi dönemlerde Atina’da çeşitli panayırlar kurulmaktaydı. Bu panayırlar ticari olmaktan çok sosyal bir içeriğe sahiptir. Bu oluşumların başında da Atina Olimpiyatları gelmektedir.
 4. 4. 1. Fuar Sektörünün Tarihçesi 4  Dünya genelinde ticaretin gelişmesiyle birlikte panayırlar, şehir devletleri arasındaki ilişkilerin gelişmesine neden olmuştur. Öncelikle su ve daha sonra da Romalılarla gelişen karayolları, mal akışının boyutunu geliştirdiği için bu tür pazarlamanın önemi daha da artmıştır.  Özellikle, karayolu yapımında yolların belirli merkezlerde toplanması ve bunların su veya deniz yoluyla bağlantılı olması, belli ticaret merkezlerini oluşturmuştur. Bu merkezler zaman geçtikçe yeryüzünde ürün sağlama ve dağıtım merkezleri olmuştur. Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 5. 5. 1. Fuar Sektörünün Tarihçesi 5 Bu merkezler daha çok İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere gibi denizle bağlantılı şehirleri bulunan ülkelerin bu liman yerleşim yerleri olarak ortaya çıkmışlardır. Bu dönemlerde Fransa’da Champagne Fuarları (427) bilinen en önemli fuarlardandı. Fransa’da Kral Dagobert (629) de Paris’de bugünkü anlayışa çok yakın Saint Denis günleri için fuar kurulmuş ve bu fuar 1789’a kadar sürmüştür. Bu fuar daha sonraları Lendit ismini almıştır. Artık Fransa’da hemen hemen her Saint günleri için bir fuar düzenlenmeye başlanmıştır. Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 6. 6. 1. Fuar Sektörünün Tarihçesi 6 İtalya’daki fuarcılığın gelişimi, Saint günlerinin etkinliğinden daha çok Akdeniz’de ithalat-ihracat limanlarının olmasından kaynaklanmıştır. Genova bu duruma en güzel örneklerden biridir. Almanya’da en eski ve hala önemini yetirmemiş fuar; Leipzig (1268) fuarıdır. Daha sonraları diğer kentlerede yayılmıştır. Bugün Auma’ya göre eskiden günümüze kadar faaliyet gösteren 18 kadar fuar vardır. Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 7. 7. Leipzig Fuarı; 1. Fuar Sektörünün Tarihçesi 7Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 8. 8. 1. Fuar Sektörünün Tarihçesi 8  Zamanla fuarlardaki dini etkinlik zayıflamıştır. Asıl amaç olarak, teknolojinin ve ulaşımın gelişmesiyle birlikte fuarların ticari fonksiyonu ön plana çıkmıştır. Fuarlar vasıtasıyla bölgeler ve uluslar arası ilişkiler de yeni boyutlar kazanmış, globalleşmeyle birlikte dünya ticaretinin gelişmesine katkılar sağlanmıştır.  Bu gelişim süreci, Birinci Dünya Savaşına değin sürmüştür. Savaş dönemlerinde fuarcılıkta etkin bir duraklama görülmektedir. İkinci Dünya Savaşından sonra yeniden doğan fuarcılıkta birleştiricilik ön planda görülür. Hümanizm, katılımcılık ve birleştiricilik anlayışı fuarcılığın temel felsefesini oluşturur. Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 9. 9. 2. Fuar Kavramı 9 Fuar sözcüğü Latince “bayram, dini tören” anlamına gelen Feria kelimesinden, Fransızca Foire yolu ile dilimize geçmiştir. Fuar, belli zamanlarda, belli yerlerde ticari mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergilerdir. Günümüzde fuarlar da sadece ticari mallar değil, hizmetler ve eğlence de tanıtılmakta ve pazarlanmaktadır. Fuarlar, ticari mal ve hizmetlerin sergilenmesi ve dolayısıyla pazarlanmasını amaçlayan, belli zamanlarda, belli yerlerde ve belli sürelerde halkın eğlenceli vakit geçirmesini de sağlayan büyük pazarlardır. Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 10. 10. 2. Fuar Kavramı 10 Bir başka tanıma göre de fuarcılık olarak isimlendirilen organizasyon; doğru yerde doğru zamanda doğru kişileri buluşturma çabasıdır. Doğru yer ve doğru zaman sektörlere göre değişkendir. Örneğin; tekstil üreticileri için, otomobil üreticileri ve turizm sektöründeki otelciler için doğru zamanlar çok farklıdır. Doğru yer, sektörlerin ihracat şansının fazla olduğu pazarlara göre şekillenmektedir. Doğru kişiler ise değişmeyen bir unsur olup, fuar ne zaman ve nerede olursa olsun iyi bir tanıtım ile sağlanabilir ve olmazsa olmaz özelliği taşır. Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 11. 11. 3. Fuarların Temel Fonksiyonları 11 Diğer sosyal ve iktisadi olay ve kavramlarda olduğu gibi fuar konusunda da onu ayrıcalıklı kılan kendine özgü özellikleri olduğu gibi, yine kendine özgü hedefleri ve bu hedefleri sağlayan fonksiyonları da vardır. Fuarların kendine özgü bu fonksiyon özelliklerini, onların ayrıcalıklı işlevsel yapı ve karakterlerini göz ardı etmeden incelemek gerekmektedir. Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 12. 12. 3. Fuarların Temel Fonksiyonları 12 Fuarların, serbest rekabet ortamı içerisinde birincil ve ikincil olmak üzere iki temel fonksiyonunu görürüz. Bunlar; 1.fuarlar, katılımcılar için pazarlama öğesidir. 2.fuarlar, katılımcılar için iş ilişkisi kurma, alış-veriş yapma bilgilenme ve hoşça vakit geçirme yerleridir. Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 13. 13. Birincil oluşumdaki katılımcılar; üretimini, malını veya hizmetlerini fuar nedeniyle ve ticari amaçla satan veya tanıtanlardır. Bu bakımdan katılımcılar, fuar olgusunun aynı mekanda serbest rekabet koşulları altında oluşmasını sağlayanlardır. Katılımcılar, fuar yoluyla kendi pazar paylarını artırdığı, promosyonlarını geliştirdiği gibi, fuarın yapıldığı kente de ekonomik ve sosyal yarar sağlar. Bu nedenle fuarlar, bulundukları yere katma değer sağlayan ve katılımcıların mal ve ürünleriyle hizmetlerini sergiledikleri bir pazarlama olayıdır. 3. Fuarların Temel Fonksiyonları 13Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 14. 14. İkincil hedef olarak görülen talepçiler; fuarda yer alan katılımcılarla ticari ilişki kurmak, geliştirmek, işlerine yeni boyutlar kazandırmak isteyen ve ayrıca gelişen pazar yapısı ve teknoloji hakkında bilgilenmek isteyen kişi ya da işletmelerdir. Fuarlar, bu fonksiyonuyla alıcıyla satıcıların serbest rekabet ortamında buluştukları yerlerdir. Fuarların asıl amacı budur. 3. Fuarların Temel Fonksiyonları 14Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 15. 15. Fuarları Oluşturan Sosyal Yapılar 3. Fuarların Temel Fonksiyonları 15Aymankuy, 2010; Özer, 2010 Organizatörler ve Denetleyiciler Katılımcılar Ziyaretçiler Ve Talepçiler
 16. 16. 4. Fuar Türleri 16  Fuarlar, bulundukları yerler ve sektörel bazdaki içerikleri açısından farklılıklar ve türler oluşturmaktadır. Fuarları bu açıdan incelediğimizde aşağıdaki gibi sınıflandırılabilirler: 1. Bulundukları yer ve hitap ettiği kitleye göre; 2. Sektörel yapıya bağlı olarak, içerik ve kapsamlarına göre; olmak üzere 2 ana grupta incelenebilirler. Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 17. 17.  Bulundukları yer ve hitap ettiği kitleye göre fuarlar dört sınıfa ayrılır; i. Yöresel fuarlar, ii. Bölgesel fuarlar, iii. Ulusal fuarlar, iv. Uluslar arası fuarlar. A. Bulundukları Yer ve Hitap Ettiği Kitleye Göre Fuarlar 17Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 18. 18. Yöresel Fuarlar 18 Yöredeki ziyaretçi ve katılımcılara hitap eden fuarlardır. Genellikle yöre halkı için, sosyal bir etkinlik olarak algılanabilir. Bu tür fuarlar zengin olmamakla beraber, genellikle perakende stand satışlarını hedef almaktadır. Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 19. 19. Yöresel fuarlara göre biraz daha büyük olup, hitap ettikleri kitle daha geniştir. Bölgesel fuarların isimlerinde, bölge isimleri belirlenir. Çünkü bu tür fuarlar, zayıf da olsa bütün fonksiyonlarıyla fuarların temel kurallarına uygun olarak organize edilir. Örneğin; Orta Anadolu Kayseri Fuarı, Karadeniz Samsun Fuarı gibi. Bölgesel Fuarlar 19Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 20. 20. Ulusal fuarlarda hedef kitle; diğer ülkelere de açık olmakla birlikte tüm ülkedeki katılımcılar ve ziyaretçilerdir. Bu tür fuarlar, fuarın yapıldığı yerlerin isimleri ile anılır. Zamanla aynı yerde gerçekleştirilen ülke boyutunda ve uluslararasına aday geleneksel, sosyal ve ekonomik bir aktivite olma özelliği taşırlar. Ulusal Fuarlar 20Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 21. 21. Uluslararası Fuarlar 21  Uluslar arası fuarlar, katılımcı ve ziyaretçi açısından globalleşmiş bir yapı ortaya koymaktadır. Ulusal boyuttaki katılımcılar ve ziyaretçilere de açıktır.  Fuarların, uluslar arası fuar niteliğine sahip olması için, ulusal fuar olarak belli bir süre aralıksız faaliyette bulunması ve belirli bir gelişimi göstermesi ve kapasite oluşumunu sağlaması gerekmektedir.  Örneğin; Uluslar arası İzmir Fuarı ile ilgili bilgileri http://ief.izfas.com.tr/ websitesini inceleyerek elde edebiliriz. Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 22. 22. Bir fuarın katılımcısının beklentilerini karşılayabilmesi için öncelikle uluslar arası nitelikte olması gerekir. Fuarlar hem katılımcı hem de ziyaretçi açısından uluslar arası bir platform yaratmalıdır. Aksi halde katılımcı olarak şirket ile iç pazardaki rakiplerini karşı karşıya getiren fuarlar, sadece iç pazar paylarının firmalar arsında yer değiştirmesine yol açar. O nedenle yurt dışımdaki organizasyonlarda fuar katılımcısı firmalar hem uluslar arası pazardaki rakipleri ile hem de onların müşterileri ile bir araya getirilmelidir. Uluslararası Fuarlar 22Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 23. 23. İçerik ve Kapsamlarına Göre Fuarlar 23 Fuarlar, sergilenerek sunulan ürünlerin türüne göre sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma, ürünlerin global yapıları dikkate alınarak yapılabileceği gibi, daha da özelleşerek ve de özgünleşerek belli bir ürüne veya hizmete özel fuarlar da olabilir. Bu durumda fuarları içerik açısından ele aldığımızda; global sınıflandırma ve özgün sınıflandırma olmak üzere iki temel başlık altında inceleyebiliriz. Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 24. 24. Global Sınıflandırma 24  Fuarların oluşturulmasına neden olan objelerin esas yapıları incelenir. Bu ekonomik olayın unsurları olan üretim ve pazarlama öğelerinin de irdelenmesi sonucu ortaya çıkarılan sınıflandırmadır. Buna göre; global fuar sınıflandırmasını; 1. Tarımsal fuarlar, 2. Endüstriyel fuarlar, 3. Karma fuarlar, 4. Ticari fuarlar, 5. Hizmet fuarları, olmak üzere çeşitlendirerek yapabiliriz. Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 25. 25. Özgün Sınıflandırma 25 Fuarlar kendi başlarına ve özgün yapısı içinde ekonomik ve sosyal bir etkinlik olarak oluşturulabileceği gibi, başka bir sosyal veya ticari etkinliğin içinde ek bir unsur olarak da oluşturulabilirler. Özgün sınıflandırmada fuarlar, ürünün yapısına ve üreticilerin oluşumuna göre ikiye ayrılırlar. Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 26. 26. a. Ürün Yapısına Göre 26 Sektörel bazdaki üretim veya imalat türlerine göre oluşan bir fuar sınıflandırmasıdır. Bir başka deyişle, belli bir gruba veya imalatçılara borsa oluşturmak amacıyla düzenlenen fuarlardır. Örneğin; “Bilgisayar Fuarı” gibi. Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 27. 27. b. Üreticilerin Oluşumuna Göre 27 Yöresel üretimi pazarlamak için üreticilerin bir ölçüde borsa oluşturmak amacıyla düzenlenen fuarlardır. Bu tür fuarlar çoğunlukla tarımsal karakterde olurlar ve yörenin üretimini sergilerler. Aymankuy, 2010; Özer, 2010
 28. 28. 28 2. ÖĞRENME ÇIKTILARI    Bu dersin sonunda öğrenci; • Fuar Sektörünün Tarihçesini,  • Fuarların Temel Fonksiyonlarını, • Fuar Türlerini Öğrenir.
 29. 29. 29 1. BİR SONRAKİ DERS İÇİN ÖNERİLER   Fuar organizasyonlarının ne olduğu ve fuar organizasyonlarının  amaç ve özellikleri ile ilgili kaynakların incelenmesi. 
 30. 30. 30 3. KONU DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI DERSİN ADI KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONLARI HAFTA NO 4 KONU  BAŞLIĞI  FUAR KAVRAMI, FONKSİYONLARI VE  TÜRLERİ YAYIM TARİHİ 19.10.2012   S1 Fransa’da 427 yılında 45-50 gün ara ile çeşitli şehirlerde kurulan, en önemli fuar aşağıdakilerden hangisidir? C1 c a) Saint Denis b) Lendit c) Champagne d) St. Avide e) St. Lazere S2               Aşağıdakilerden hangisi bulundukları yer ve hitap ettiği kitleye göre fuar sınıflandırılmasından biri değildir? C2 e a) Yöresel fuar b) Bölgesel fuar c) Ulusal fuar d) Uluslar arası fuar e) Ticari fuar S3                “Bilgisayar Fuarı” aşağıdaki fuar sınıflandırmalarından hangisine örnek gösterilebilir? C3 d a) Yöresel fuarlar b) Bölgesel fuarlar c) Endüstriyel fuarlar d) Ürün yapısına göre fuarlar e) Üreticilerin oluşumuna göre fuarlar
 31. 31. 31 S4 Aşağıdaki fuar türlerinden hangisinin hedef kitlesi; diğer ülkelere de açık olmakla birlikte tüm ülkedeki katılımcılar ve ziyaretçilerdir? C4 e a) Uluslar arası fuarlar b) Yöresel fuarlar c) Bölgesel fuarlar d) Hizmet fuarları e) Ulusal fuarlar S5 Aşağıdaki ülkelerden hangisinde fuarcılığın gelişimi daha çok Akdeniz’de ithalat-ihracat limanlarının olmasından  kaynaklanmıştır? C5 c a) Fransa b) Almanya c) İtalya d) İspanya e) İngiltere
 32. 32. 32                       Ders ile ilgili tüm soru ve görüşleriniz için forum saatinde öğretim elemanıyla iletişime geçiniz.             
 33. 33. 33 4. ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1. Kongre Turizmi ve Fuar Organizasyonları, Yrd. Doç. Dr. Yusuf AYMANKUY, Detay  Yayıncılık, 2010. 2.ÖZER Ş., Kongre Turizmi Ve Kapadokya Bölgesindeki Otel İşletmelerinin Kongre Hizmetleri  Yönetiminin İncelenmesi: Kayseri Ve Nevşehir İli Örneği, Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2010.          
 34. 34. 34 5. KAYNAKÇA 1.  Kongre Turizmi ve Fuar Organizasyonları, Yrd. Doç. Dr. Yusuf AYMANKUY, Detay  Yayıncılık, 2010. 2. ÖZER Ş., Kongre Turizmi Ve Kapadokya Bölgesindeki Otel İşletmelerinin Kongre Hizmetleri  Yönetiminin İncelenmesi: Kayseri Ve Nevşehir İli Örneği, Nevşehir Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2010.

Kongre Turizmi ve Fuarcılık

Views

Total views

2,028

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

48

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×