Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Візійний проект
«Нова Країна»
Бачення майбутнього, що надихає
Мета проекту
• Нас не задовольнить зміна
облич у владі
• Ми бажаємо змінити країну
• Нова Країна – мрія громадян і
вимога ...
Завдання проекту
• Інтеграція інтелектуального
ресурсу нації
• Формування чіткої картини
майбутнього
• Розробка дороговказ...
Учасники проекту
• Експерти-науковці
• Громадські активісти
• Лідери думок
• Підприємці
• Політики – лише на рівних з усім...
Напрямки роботи
• Конституція і політичний устрій
• Закон і порядок
• Економіка і підприємництво
• Освіта та наука
• Соціа...
Результати проекту
• Документ «Візія Нової Країни»
• Дороговказ для уряду реформ
• Згуртовані робочі групи для
співпраці з...
Хто скористається
результатами
• Відкриті результати
• Все суспільство
• Всі політики, у першу чергу нові
• Виникла нова с...
Принципи проекту
• Бачення України у світовому
контексті
• Горизонт 7 років: Україна 2022
• Парадигма порозуміння, згоди т...
Підсумки проекту
• Об’єднує людей
• Надає сенс їхній роботі
• Спрямовує енергію на перетворення
• Дає надію і вселяє певні...
Підсумки проекту
Принципи і цінності Нової
Країни
В проекті Нова країна
прийняло участь понад
1900 експертів з усіх
областей України
Географія учасників
Київ 1262
Львів 62
Харків 60
Одеса 29
Донецьк 27
Дніпропетровськ 21
Івано-Франківськ 18
Вінниця 17
Киї...
Учасники проекту
0 200 400 600 800 1000
Громадський діяч
Політичний діяч
Дослідник, науковець
Фахівець з державного управл...
Гасло Нової Країни
Україна 2022
Країна, що дихає вільно
Принципи Нової Країни
• Рівноправна та відповідальна участь
громадян в управління країною
• Персональна готовність приймат...
Принципи Нової Країни
• Цілісність та збалансованість у
взаємодії людини, суспільства і
природи
• Стійке зростання якості ...
Національна ідея
УКРАЇНСЬКЕ ЩАСТЯ
Девіз
і розумом, і серцем
2014
2022
Єдина країна
2014
2022
Країна добробуту
і справедливості
Єдина країна
Нова Країна –
Країна Щастя
2014
2022
Країна добробуту
і справедливості
Єдина країна
Національна ідея
УКРАЇНСЬКЕ ЩАСТЯ
ТОП-20
за світовом індексом щастя
Національна ідея
• Господарі
• Творці
• Дипломати
• Воїни
• Гідні
• Відповідальні
• Волелюбні
• Відкриті (толерантні, щирі...
Параметр 2014 2022
Індекс щастя (Happy
Planet Index)
100 ТОП-20
Рейтинг в легкості
ведення бізнесу
112 ТОП-10
Індекс верхо...
Експерти по групам
0 100 200 300 400 500 600
Екологія і природа
Економіка і підприємництво
Закон і порядок
Зовнішня політи...
Духовність і культура
Координатор групи
Сергій Опря
«УКРАЇНСЬКЕ КУЛЬТУРНЕ ДИВО»
Творимо і розумом, і серцем, і руками!
ТВОРИМО ВЛАСНОРУЧ!
Національна ідея
Духовність
Культура
Матеріальний
світ
ВІРА
РЕЛІГІЯ
ХРАМИ
Стан і процес постійного
Пізнання і Трансформації
Себе та Світу ч...
Україна у 2022 році:
Бачення Приватного,
Особистості  Формування персональної
Віри як свідомий вибір
 Свобода вибору в о...
Україна у 2022 році:
• Культура у сім'ї заснована на повазі
та взаємозв’язку поколінь
• Кожній дитині — сім'я!
• Здоровий ...
Україна у 2022 році:
Бачення Громади та
Соціуму
• Культура діалогу
(вічевість) – як основа
розвитку громади,
забезпечує еф...
Україна у 2022 році:
• В основі культури підприємництва та
ведення бізнесу − персональна і
громадська відповідальність
Бач...
Україна у 2022 році:
• Духовною основою політики є
Любов до Людини
• Духовною основою нової
Української Нації є Щастя, Люб...
Україна у 2022 році:
• Українська Діаспора – активний
Провідник до Української
Духовності та Культури у Світі!
• Україна −...
Ідентичність Держави та Нації
• Генератор ідей та загально-
людських цінностей
• Консолідатор позитивно
мислячих людей
• Е...
Місія
УКРАЇНА — КОЛИСКА
НОВОЇ СВІДОМОСТІ,
ФОРМУЄ
НОВІ СЕНСИ ТА ЦІННОСТІ
СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ!
Параметр 2014 2022
Індекс Щастя (Happy Planet
Index)
100 ТОП-20
Коефіцієнт проникнення
«українського» в світовий
простір (...
Таємниця українського Духу
ДУХОВНІСТЬ —
це КОХАННЯ
Душі зі Всесвітом
Украсутра
Конституція та політичний
устрій
Управління спільним —
відповідальна синергія
ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ
Народ —
єдине
джерело
влади
Формують
органи
управління
Конт...
Управління спільним —
відповідальна синергія
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Діють в
інтересах
громадян
Приймають та
ефективно втілюють
...
Принципи побудови
політичної системи
• здатність органів приймати
та реалізовувати рішення, що
відповідають інтересам наро...
Відповідальне самоврядування
Органи місцевого самоврядування
Відповідальне самоврядування
• Може самостійно встановлювати
розмір обов’язкових платежів,
вирішувати питання
використовув...
Відповідальне самоврядування
• Місто поділяється на громади. Декілька сіл можуть
об’єднуватись у одну громаду
• Голова гро...
Відповідальне народовладдя
Народ України має
закріплене Конституцією
право на повстання
Відповідальне народовладдя
• Референдуми проводяться два рази на рік
(наприклад, 1 травня та 7 листопада)
• Дати проведенн...
• Government to Citizens (G2C): Електронна система
комунікацій громадян та органів управління. Запити та
довідки в режимі ...
• Всі громадяни, громадські організації, політичні партії та органи
управління всіх рівнів мають рівне право законодавчої ...
• Конституція гарантує публічність,
відкритість та прозорість всіх дій,
окрім тих, що вмотивовано
становлять державну таєм...
Центральні органи управління країною
Відповідальне народовладдя
Ключові показники
Параметр 2014 2022
Народовладдя Виключно через
представників
Закріплене у Конституції право
на повстання...
Заможна громада!
Щаслива Україна!
Закон і порядок
Вікторія Пташник
Координатор групи
Правова держава
• Права людини – найвищий
пріоритет
• Відкритість та прозорість у
відносинах людини та
держави
• Рівність ...
Якісне законодавство
• Стабільність
• Ясність, внутрішня логіка
• Нормативність, а не декларативність
• Фундаментальність ...
Довіра до правоохоронної
системи
• Рівність прав з органами слідства
• Кримінальна відповідальність за порушення прав адво...
Справедливі суди
• Cамостійність та незалежність судді
• Суддя – арбітр в процесі
• Змагальність сторін в процесі
• Прозор...
Контроль за владою
Державні службовці - відповідальні
професіонали завдяки:
Громадський
контроль за
їхньою
діяльністю
Віль...
Культура праводотримання
Мої права безмежні,
поки не порушують права інших
Поважати право – це
круто
Гідні
люди
дотримують...
Ключові показники
якісних змін
Категорія Пояснення 2014 2022
Індекс
верхо-
венства
права
(WJP)
Обмеження повноважень інсти...
Україна – Правова. Надихає!
Керуємося
якісними та
зрозумілими
законами
Користуємося своїми
правами
Довіряємо
правоохоронця...
Національна безпека
Руслан Ольховський
Координатор групи
Національна безпека
Захист життєво важливих
інтересів людини, суспільства і
держави, своєчасне виявлення,
запобігання і не...
НАЦІОНАЛЬНА
ІДЕЯ
людина держава
суспільство природа
Екологічно
безпечна
країна
Суверенна,
Цілісна,
Багатонаціональна,
Згур...
Головні тези
• Україна - суверенна, цілісна,
багатонаціональна, згуртована
держава, учасниця глобальної
системи безпеки, в...
Людина та суспільство - пасивні
об’єкти захисту
Людина є активним суб’єктом
забезпечення НБ себе, суспільства, держави
та ...
Держава
(внутрішня безпека)
• Професійна військова та кібер
армія з високим потенціалом
мобілізаційного резерву (народ =
а...
Держава
(зовнішня безпека)
• Україна – лідер регіону,
інноваційний хаб (вузол) «Європа
– Азія»
• Державний кордон, включно...
Держава (екобезпека)
• Сформовано національний банк
природних ресурсів
• Держава утилізує власні хімічні,
токсичні, радіац...
Ринок
(економічна безпека)
• Україна енергонезалежна:
енергоресурси взаємозамінні та
диверсифіковані за типом, країною
пох...
Приватне життя (Людина)
• Українець – законослухняний громадянин
• Громадянин свідомо опікується своїм фізичним та духовни...
Суспільство
• Існує розгалужена та взаємопов'язана мережа громадських
ініціатив з контролю і взаємодії з усіх аспектів нац...
Моя хата з краю –
першим ворога зустрічаю
Наталія Лимонова
Освіта і наука
Основна Місія
• повноцінному розкриттю
потенціалу кожної людини
протягом всього життя,
створенню суспільства
свідомих особ...
Основним замовником
освіти є ЛЮДИНА
• Культурою ДІАЛОГУ, МИРУ та ЗЛАГОДИ
• Взаємодією на принципах КОМАНДИ
• СЛУЖІННЯМ, во...
• виховання вільних думаючих
активних громадян Країни
• здатність критично мислити,
розуміти навколишній світ,
відповідаль...
Наука Нової Країни є середовищем
Освіти та каталізатором розвитку
суспільства
Нові механізми та
інструменти
інноваційного
...
Цінності Освіти та Науки
Людина йде до
розкриття
свого таланту,
свого потенціалу
через розвиток і
взаємодію у
родині та
сп...
Принципи Освіти та Науки
• відповідний сучасним потребам особистості та суспільства
ЗМІСТ ОСВІТИ та НАУКИ, відповідні ДЕРЖ...
Принципи Освіти та Науки
• вільний розвиток освіти та науки
• академічна свобода
• автономія освітніх та наукових інституц...
БАЖАНЕ МАЙБУТНЄ
2022
рік
ЛЮДИНАДЕРЖАВА
як є
зараз
ЗМІСТ ОСВІТИФормує держава Формують і затверджують громадсько-
професійн...
УЧЕНЬ/
СТУДЕНТ
ОБ’ЄКТ освіти, не має повноважень
замовника освіти; права вибору
освіти і в освіті обмежені.
СУБ’ЄКТ і ОСНО...
2022
рік
ЛЮДИНАДЕРЖАВА
як є
зараз
РОБОТОДАВЦІ,
БІЗНЕС
Обмежені можливості брати участь в
управлінні освітою. Участь
підмін...
БАЖАНЕ МАЙБУТНЄ
2022
рік
ЛЮДИНАДЕРЖАВА
як є
зараз
ДЕРЖАВА
Централізоване управління системою освіти із
низьким рівнем розв...
Ключові показники
Параметр 2014 2022
h-index (Індекс Хірша) Україна разом у
2008: 85
Україна разом: 255
PISA - Міжнародна ...
Соціальна політика
і охорона здоров’я
Олександр Жигінас
Україна у 2022 році
Це країна, де здорові та щасливі люди
живуть в дружніх та заможних громадах
Параметр 2014 2022
Індекс ...
Ключові тези
• Охорона здоров’я
Оздоровлення суспільства
через економічний чинник.
Здоровим бути вигідно!
• Соціальний зах...
Приватна сфера (я, моє)
Українці — не утриманці, а творці
• Зміна парадигми: від патерналізму та
байдужості до самодостатн...
Громадський сектор
(ми, наше)
Провідник соціального партнерства.
• Громади на варті соціальної
захищеності своїх членів.
•...
Ринок
Бізнес — соціально відповідальний.
• Приватний сектор забезпечує потреби людей
в соціальних та медичних послугах пон...
Держава
Створення правил, допомога нужденним,
невтручання в життя самостійних.
• Справедливість розподілу допомоги.
Адресн...
Ключові відмінності
2014 2022
Патерналізм, байдужість, закритість
інформації, відсутність вибору
Індивідуалізм, особиста
в...
Вудка замість риби
Але не так :)
Економіка і підприємництво
Павло Ілляшенко
Україна - 2022
• Найпривабливіше місце в Європі для
інвестування, ведення бізнесу,
інновацій та особистого розвитку
• Інно...
Ключові показники
Параметр Зараз
Нова
Країна
цілі
ВВП на душу населеня - номінальний $3 861 $13 000
Індекс розвитку людськ...
Принципи побудови
• Права власності захищені
• Прозорість дій держави та правил
гри
• Дерегуляція, обмеження втручання
дер...
Економічні пріоритети
• Створення вартості, переважно у
вигляді високотехнологічних
кінцевих продуктів
• Формування систем...
Економічні пріоритети
• Пріоритет недержавних інвестицій в
економіку. Висока частка внутрішніх,
в т.ч. приватних інвесторі...
Держава
Держава не веде економічної діяльності, не володіє засобами
виробництва. Держава отримує доходи як податки та рент...
Розвиток людини
• Людина – головна складова капіталу
країни. Максимальні можливості для
самореалізації
• Самозайнятість є ...
Суспільство творення
• Створені соціально-ціннicні ліфти, що існують завдяки родині,
сучасним формам освіти, підприємництв...
Юлія Струк
Інфраструктура та
енергетика
Цілісне в Цілому (Єдність)
• Інфраструктура забезпечує
цілісність країни та інтеграцію зі
світовими Інформаційними,
Трансп...
Принципи розбудови
Адаптивність
Безпечність (в т.ч. екологічність)
Гармонійність
Ефективність
Керованість
Клієнторієнтован...
Інфраструктура є
ефективною
Ефективна інфраструктура
забезпечує вільне пересування
ресурсів, інформації, товарів та
послуг...
Соціальний прогрес
(Повага і Розвиток)
Інфраструктура є платформою для створення цінності та
донесення її до споживача:
• ...
Економічний розвиток
(Можливості)
Інфраструктура та Енергетика задає світові стандарти:
• Всі елементи стандартизовані, ма...
Відповідальність за
навколишнє середовище
Інфраструктура будується за принципом «економіки ресурсів».
Підтримує :
• замкне...
Параметр 2014 2022
Частка туризму у ВВП 1,5 – 2,5 % 4,5%
Рейтинг енергоефективності по
регіонах, відносно ЕС
0,4-0,64 0,9-...
Ключові показники
Параметр 2014 2022
Відновлено % інфраструктури
ЖКГ
0% 80%
% відходів переробляється 8% 100%
Відновлювана...
Ключові показники
2014 2022
Не дотримується ланцюг
пріоритету: людина, бізнес,
держава.
Вільне пересування людей,
інформац...
Цілісний, забезпечений
і розвинений
Інфраструктурний Хаб
у світі 2022
Екологія та природа
Світлана Казанчук
Еко-ВІЗІЯ
• Простір гармонійного співіснування й розвитку людини та всіх
інших біологічних видів
• Здорове довкілля, що ві...
Динаміка розвитку
здорової країни
Комплекс МИСЛЕННЯ, ДІЙ та
РЕЗУЛЬТАТІВ, що дозволяє
зберегти найкраще, відродити втрачене...
Концепція сталого
розвитку
Встановлення балансу між задоволенням
сучасних потреб людства і захистом
інтересів майбутніх по...
Еко-підхід до всіх галузей
Ефективні
соціальні
інститути
екологічного
розвитку, які
впливають на
державну
політику, органи...
Ключові показники
Параметр 2014 2022
Індекс розвитку людського
потенціалу
78 39
Індекс стану навколишнього
середовища
95 з...
Ключові показники
Параметр 2014 2022
Індекс природного капіталу
(Natural Capital Index)
31,7%
у 2002 р. по відношенню
до 1...
Зовнішня політика
Мета, до якої ми прямуємо
• Незалежна країна з новою системою ефективної
взаємодії з навколишнім світом:
Яка базується на ...
Яка місія України у світі?
Свобода держав від геополітичних
маніпуляцій та кулуарних змов
Просування національних інтересі...
МЗС забезпечує реалізацію
місії України в світі
Інфостратегія
Фахова дипслужба
Національні інтереси
Візова свобода
Залучен...
Економіка
Свідомість
Дипломатія
 Надійний партнер
 Власні проекти
 Мережевий бізнес
 Цінності
 Партнерство
 Горизонт...
Держава
• Україна - ініціатор формування нового зовнішньополітичного
устрою світу, тобто є гарантом суб’єктності малих дер...
Ринок (Економіка і Бізнес)
• Україна - надійний партнер
• Український мережевий бізнес
• Власні міжнародні проекти
• Доля ...
Громадянське суспільство
• Відкритий діалог між дипломатичною службою та громадським
суспільством
• Поглиблення відносин т...
Критерії реалізації бачення
• Безвізовий режим з усіма країнами
• Успішне функціонування онлайн-
платформи для комунікації...
Love U
Ukraine - the country of your unlimited opportunities.
Ukraine - get exсited!
Що далі
Нова Країна: що далі?
Нам необхідно:
1. Підготувати текстовий опис візії в кожній групі: розширений
з додатками та есе на ...
Що далі
1. Формування проектних груп зі
створення стратегії реформ
2. Розбудова Громадянської
платформи
3. Розвиток Liquid...
Стратегія Нової Країни
1. Координаційний центр
Стратегії Нової Країни
2. Проектні групи
• Економічна стратегія
• Податкова...
Платформа “Лабораторія ідей”
Проект
«Податковий кодекс Нової Країни»
Тарас Козак
Мета “Лабораторії ідей”
Створити платформу для втілення Візії
“Нової Країни”
Об'єднувати потенціал активістів НК та
залуча...
Проект “Податковий Кодекс НК”
Місія проекту:
Цеглина в фундаменті Нової Країни
Мета проекту:
 Створення концепції податко...
 Побудова платформи для
презентації
обговорення
захисту
популяризації
ідей нової податкової системи
 Створення коман...
Формуємо команду проекту
Відповідність ідеям та принципам Майдану
Доступ всіх бажаючих долучитись, в т.ч. з регіонів
Досту...
Контакти проекту
Facebook:
Група “Податки–Нова Країна-Економіка”
Web:
taxes.org.ua
Доповідач:
Тарас Козак
Liquid Democracy
newkraina.org
Громадянська платформа
Координація зусиль
громадських активістів,
проектних ініціатив
sae@bo.ua
Олександр Стародубцев
Влад...
Найм політиків
1. Президент Нової Країни
прийме бачення Нової Країни
як завдання
2. Політичні сили Нової Країни
Збудуємо разом країну,
що дихає вільно!
До зустрічей!
Підсумкова презентація "Нова Країна" 17.04, повна версія
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Будь рушіем змін на краще!
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Підсумкова презентація "Нова Країна" 17.04, повна версія

Download to read offline

Презентація візійного проекту "Нова Країна" підсумовує інтенсивну роботу сотень українських експертів, що працювали у 10 робочих групах за напрямками: Конституція і політичний устрій, Закон і порядок, Економіка і підприємництво, Освіта та наука, Соціальна політика та охорона здоров'я, Національна безпека, Зовнішня політика, Інфраструктура та енергетика, Духовність і культура, Екологія і природа.

Підсумкова презентація "Нова Країна" 17.04, повна версія

 1. 1. Візійний проект «Нова Країна» Бачення майбутнього, що надихає
 2. 2. Мета проекту • Нас не задовольнить зміна облич у владі • Ми бажаємо змінити країну • Нова Країна – мрія громадян і вимога громадянського суспільства Спільне бачення майбутньої України, привабливе для більшості громадян
 3. 3. Завдання проекту • Інтеграція інтелектуального ресурсу нації • Формування чіткої картини майбутнього • Розробка дороговказу для майбутнього уряду реформ • Початок національного діалогу як першого кроку до національного порозуміння
 4. 4. Учасники проекту • Експерти-науковці • Громадські активісти • Лідери думок • Підприємці • Політики – лише на рівних з усіма, і тільки незаплямовані • Всі регіони, весь спектр поглядів
 5. 5. Напрямки роботи • Конституція і політичний устрій • Закон і порядок • Економіка і підприємництво • Освіта та наука • Соціальна політика та охорона здоров'я • Інфраструктура та енергетика • Національна безпека • Зовнішня політика • Духовність і культура • Екологія і природа
 6. 6. Результати проекту • Документ «Візія Нової Країни» • Дороговказ для уряду реформ • Згуртовані робочі групи для співпраці з майбутнім урядом
 7. 7. Хто скористається результатами • Відкриті результати • Все суспільство • Всі політики, у першу чергу нові • Виникла нова соціальна реальність, в якій така робота не пропаде
 8. 8. Принципи проекту • Бачення України у світовому контексті • Горизонт 7 років: Україна 2022 • Парадигма порозуміння, згоди та злагоди, а не конкурсу, перемоги та конкуренції • Експертний ранг не так важливий, як суть: «експерти» вже збудували країну, в якій ми живемо
 9. 9. Підсумки проекту • Об’єднує людей • Надає сенс їхній роботі • Спрямовує енергію на перетворення • Дає надію і вселяє певність Виразна картина майбутнього
 10. 10. Підсумки проекту Принципи і цінності Нової Країни
 11. 11. В проекті Нова країна прийняло участь понад 1900 експертів з усіх областей України
 12. 12. Географія учасників Київ 1262 Львів 62 Харків 60 Одеса 29 Донецьк 27 Дніпропетровськ 21 Івано-Франківськ 18 Вінниця 17 Київська область 15 Чернігів 13 Рівне 12 Чернівці 11 Черкаси 9 Запоріжжя 9 Тернопіль 7 Ужгород 7 Миколаїв 6 Житомир 6 Крим 6 Херсон 6 Хмельницький 6 Кременчук 5 Луцьк 4 Луганськ 4
 13. 13. Учасники проекту 0 200 400 600 800 1000 Громадський діяч Політичний діяч Дослідник, науковець Фахівець з державного управління Підприємець, управлінець в сфері… Журналіст, блогер Правник, юрист Митець, діяч культури Релігійний діяч Освітянин Студент, аспірант
 14. 14. Гасло Нової Країни Україна 2022 Країна, що дихає вільно
 15. 15. Принципи Нової Країни • Рівноправна та відповідальна участь громадян в управління країною • Персональна готовність приймати рішення, діяти та відповідати • Повага до свободи та особистих цінностей кожного • Справедливість і рівність перед законом Відповідальність Повага
 16. 16. Принципи Нової Країни • Цілісність та збалансованість у взаємодії людини, суспільства і природи • Стійке зростання якості життя • Створення можливостей для розкриття потенціалу кожної людини Єдність Можливості Розвиток
 17. 17. Національна ідея УКРАЇНСЬКЕ ЩАСТЯ Девіз і розумом, і серцем
 18. 18. 2014 2022 Єдина країна
 19. 19. 2014 2022 Країна добробуту і справедливості Єдина країна
 20. 20. Нова Країна – Країна Щастя 2014 2022 Країна добробуту і справедливості Єдина країна
 21. 21. Національна ідея УКРАЇНСЬКЕ ЩАСТЯ ТОП-20 за світовом індексом щастя
 22. 22. Національна ідея • Господарі • Творці • Дипломати • Воїни • Гідні • Відповідальні • Волелюбні • Відкриті (толерантні, щирі) Хто ми, українці? Які ми?
 23. 23. Параметр 2014 2022 Індекс щастя (Happy Planet Index) 100 ТОП-20 Рейтинг в легкості ведення бізнесу 112 ТОП-10 Індекс верховенства права 68 ТОП-20 Індекс корупції (CPI) 144 ТОП-30 HDI - Індекс розвитку людського потенціалу 78 ТОП-20 Індекс демократії (Economist Intelligence Unit) 5.9 (гібрідний режим) 9 (повна демократія) Ключові показники
 24. 24. Експерти по групам 0 100 200 300 400 500 600 Екологія і природа Економіка і підприємництво Закон і порядок Зовнішня політика Інфраструктура та енергетика Конституція і політичний устрій Духовність і культура Національна безпека Освіта та наука Соціальна політика та охорона…
 25. 25. Духовність і культура Координатор групи Сергій Опря
 26. 26. «УКРАЇНСЬКЕ КУЛЬТУРНЕ ДИВО» Творимо і розумом, і серцем, і руками! ТВОРИМО ВЛАСНОРУЧ! Національна ідея
 27. 27. Духовність Культура Матеріальний світ ВІРА РЕЛІГІЯ ХРАМИ Стан і процес постійного Пізнання і Трансформації Себе та Світу через духовні практики Канал, яким духовність передається у діях, творах в матеріальний світ і відтак пробуджує духовність нового порядку Оточуюче, яке ми пізнаємо органами відчуттів у природі, у створеному, у вчинках і словах Прояви: Духовність, Культура і матеріальний світ
 28. 28. Україна у 2022 році: Бачення Приватного, Особистості  Формування персональної Віри як свідомий вибір  Свобода вибору в освіті, творчості, самовираженні  Презумпція невинуватості  Особиста відповідальність за власне життя у всіх його проявах  Пошук, становлення, розвиток особистого таланту та подальша його реалізація, розвиток Духовного та Екологічного мислення
 29. 29. Україна у 2022 році: • Культура у сім'ї заснована на повазі та взаємозв’язку поколінь • Кожній дитині — сім'я! • Здоровий спосіб життя — важлива складова культури українців Бачення Приватного/ Сім’ї/Родини
 30. 30. Україна у 2022 році: Бачення Громади та Соціуму • Культура діалогу (вічевість) – як основа розвитку громади, забезпечує ефективну взаємодію великих груп людей для загального блага суспільства та високої якості життя • Діяльність громад забезпечує сталий розвиток України
 31. 31. Україна у 2022 році: • В основі культури підприємництва та ведення бізнесу − персональна і громадська відповідальність Бачення Економіки
 32. 32. Україна у 2022 році: • Духовною основою політики є Любов до Людини • Духовною основою нової Української Нації є Щастя, Любов (Кохання), Істина, Добро, Краса • Економіка розвивається на базі концепції сталого розвитку • Україна є простором, майданчиком для народження нових світових трендів та викохування унікальних форм суспільного життя Бачення Держави та Нації
 33. 33. Україна у 2022 році: • Українська Діаспора – активний Провідник до Української Духовності та Культури у Світі! • Україна − зразок Культури Дипломатії • Україна – Міст між Народами та шлях до нової цивілізаційної платформи • Привабливість Українських традицій і гостинність Країни забезпечують невпинний потік туристів Бачення Держави та Нації
 34. 34. Ідентичність Держави та Нації • Генератор ідей та загально- людських цінностей • Консолідатор позитивно мислячих людей • Ефективний Модератор перспективних ініціатив • Житниця талантів • Простір добра та гостинності • Новий Світовий центр Духовного перезавантаження Україна – це:
 35. 35. Місія УКРАЇНА — КОЛИСКА НОВОЇ СВІДОМОСТІ, ФОРМУЄ НОВІ СЕНСИ ТА ЦІННОСТІ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ!
 36. 36. Параметр 2014 2022 Індекс Щастя (Happy Planet Index) 100 ТОП-20 Коефіцієнт проникнення «українського» в світовий простір (розробити) відсутній !!! Сфера «Духовність і Культура» в структурі ВВП України менше 1% 5% Обсяг меценатства, млрд. дол. немає даних 5 млрд. дол. Рівень підтримки національної ідеї у суспільній свідомості немає даних 95% Ключові показники «Духовність і Культура»
 37. 37. Таємниця українського Духу ДУХОВНІСТЬ — це КОХАННЯ Душі зі Всесвітом Украсутра
 38. 38. Конституція та політичний устрій
 39. 39. Управління спільним — відповідальна синергія ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ Народ — єдине джерело влади Формують органи управління Контролюють та відкликають своїх представників у владі Беруть участь у формуванні рішень на всіх рівнях управління країною Керують спільним ресурсом в громадах Мають право законо- давчої ініціативи
 40. 40. Управління спільним — відповідальна синергія ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Діють в інтересах громадян Приймають та ефективно втілюють відповідальні рішення Підзвітні та підконтрольні громадянам через систему електронного уряду Можуть бути усунуті громадянами в разі неефективної діяльності або порушень
 41. 41. Принципи побудови політичної системи • здатність органів приймати та реалізовувати рішення, що відповідають інтересам народу • рішення приймаються та реалізуються органами управління у прозорий спосіб • здатність досягати максимальних результатів за умов використання мінімального (але достатнього) обсягу ресурсів • жодна особа, група осіб або суспільний інститут не можуть узурпувати владу • ефективній взаємозв’язок між усіма елементами системи управління; відсутність зайвих елементів в системі управління • до ефективного управління державою • адекватне та справедливе покарання за неправомірні дії органів управління Функціональність Ефективність Баланс Прозорість Системність Залученість громадян Відповідальність
 42. 42. Відповідальне самоврядування Органи місцевого самоврядування
 43. 43. Відповідальне самоврядування • Може самостійно встановлювати розмір обов’язкових платежів, вирішувати питання використовування додаткових мов, вибору мирових суддів тощо • Вирішує та втілює в життя все, що не заперечує українському законодавству та може бути профінансовано на рівні громад Громада
 44. 44. Відповідальне самоврядування • Місто поділяється на громади. Декілька сіл можуть об’єднуватись у одну громаду • Голова громади або населенного пункту обирається загальним голосуванням • В великих селах, об’єднаннях невеликих сіл та у містах створюються ради громад та населених пунктів • Ради великих сіл обираються загальним голосуванням мешканців. До рад громад у селах (об’єднаннях невеликих сіл) входять голови сіл. До рад міст входять обрані представники громад • Ради формують виконкоми, які здійснюють делеговані їм повноваження в рамках діючого законодавства Громада
 45. 45. Відповідальне народовладдя Народ України має закріплене Конституцією право на повстання
 46. 46. Відповідальне народовладдя • Референдуми проводяться два рази на рік (наприклад, 1 травня та 7 листопада) • Дати проведення референдумів закріплені конституцією та не потребують додаткових рішень про їх призначення • Кожен громадянин може винести питання на місцевий та загальнодержавний референдум • Коло питань, які заборонено виносити на референдуми, окреслюються спеціальним законом про референдум Референдум — пряме волевиявлення громадян
 47. 47. • Government to Citizens (G2C): Електронна система комунікацій громадян та органів управління. Запити та довідки в режимі 24/7. • Government to Business (G2B): Взаємодія бізнесу та держави. Автоматизація податкових виплат, проведення електронних тендерів, електронна реєстрація підприємств. Відповідальне народовладдя e.Government 24/7 • Government to Government (G2G): Автоматизація документообігу між органами управління. • e.budget: Контролюй виконання бюджету online!
 48. 48. • Всі громадяни, громадські організації, політичні партії та органи управління всіх рівнів мають рівне право законодавчої ініціативи • Кожна законодавча ініціатива проходить обов’язкову фахову та громадську експертизу Право законодавчої ініціативи Відповідальне народовладдя
 49. 49. • Конституція гарантує публічність, відкритість та прозорість всіх дій, окрім тих, що вмотивовано становлять державну таємницю • Свобода слова, неможливість зовнішнього втручання у роботу редакцій, інформаційних агентств, інтернет-сайтів та заборона перешкоджання роботі працівників ЗМІ закріплені в Конституції • Проста та безкоштовна реєстрація партій та громадських організацій Контроль за органами управління країною Відповідальне народовладдя
 50. 50. Центральні органи управління країною Відповідальне народовладдя
 51. 51. Ключові показники Параметр 2014 2022 Народовладдя Виключно через представників Закріплене у Конституції право на повстання. Право загальної законодавчої ініціативи. e.Government Референдум Питання зміни території. Може проводитись на розсуд влади Вирішується широке коло питань. Проводиться з ініціативи громадян. Може проводитись автоматично Кількість державних службовців 0.6% 0.3% Рівень довіри до суспільних інституцій: Верховна Рада 15% 60% Уряд 21% 60% Президент 20% 60% Органи самоврядування 35% 75% Видатки бюджету на ДУ 1% 0,7% Індекс демократії (Economist Intelligence Unit) 5.9 (гібридний режим) 9 (повна демократія)
 52. 52. Заможна громада! Щаслива Україна!
 53. 53. Закон і порядок Вікторія Пташник Координатор групи
 54. 54. Правова держава • Права людини – найвищий пріоритет • Відкритість та прозорість у відносинах людини та держави • Рівність та справедливість • Взаємовідповідальність людини та держави • Найм державних службовців за професійним принципом • Якісне законодавство • Культура праводотримання • Довіра до правоохоронної системи • Неупередженість та об’єктивність суду • Контроль суспільства за владою Ключові принципи Складові:
 55. 55. Якісне законодавство • Стабільність • Ясність, внутрішня логіка • Нормативність, а не декларативність • Фундаментальність прав людини • Відсутність протиріч • Своєчасна корекція непрацюючих актів
 56. 56. Довіра до правоохоронної системи • Рівність прав з органами слідства • Кримінальна відповідальність за порушення прав адвоката • Злочини проти держави та національної безпеки • Підтримання обвинувачення в суді від імені держави • Захист інтересів суспільства у суді (у чітких межах) • Муніципальна поліція (розслідування адміністративних правопорушень та кримінальних проступків) • Регіональна поліція (розслідування кримінальних злочинів) • Національне бюро розслідувань (боротьба з організованою злочинністю та корупцією у вищих державних органах) Адвокатура СБУ Прокуратура МВС
 57. 57. Справедливі суди • Cамостійність та незалежність судді • Суддя – арбітр в процесі • Змагальність сторін в процесі • Прозорість судових рішень • Механізм призначення суддів відповідає інтересам суспільства • Наявність якісних критеріїв відповідності званню судді • Легітимне альтернативне вирішення спорів
 58. 58. Контроль за владою Державні службовці - відповідальні професіонали завдяки: Громадський контроль за їхньою діяльністю Вільний доступ до інформації про майно, доходи, витрати держслужбовця і пов'язаних осіб Презумпція винуватості державних службовців
 59. 59. Культура праводотримання Мої права безмежні, поки не порушують права інших Поважати право – це круто Гідні люди дотримуються права Закон – один для всіх Відповідальність невідворотна та адекватна
 60. 60. Ключові показники якісних змін Категорія Пояснення 2014 2022 Індекс верхо- венства права (WJP) Обмеження повноважень інститутів влади; Відсутність корупції; Порядок та безпека; Захист основних прав; Прозорість інститутів влади; Дотримання законів; Цивільне правосуддя; Кримінальне правосуддя 68 з 99 країн 20 Право- охоронна система Індекс довіри (%) 15,7 90 Кількість в ЄРДР правопорушень на 1 тис. населення. Рівень злочинності 12,2 5 Судова влада Індекс довіри (%) 13,3 90 Звернення до ЕСПЧ на 10 тис. населення 2,9 0,5
 61. 61. Україна – Правова. Надихає! Керуємося якісними та зрозумілими законами Користуємося своїми правами Довіряємо правоохоронцям Активно долучаємося до прийняття та впровадження рішень
 62. 62. Національна безпека Руслан Ольховський Координатор групи
 63. 63. Національна безпека Захист життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у всіх сферах державного управління.
 64. 64. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ людина держава суспільство природа Екологічно безпечна країна Суверенна, Цілісна, Багатонаціональна, Згуртована, Учасниця глобальної системи безпеки, Енергонезалежна, Інноваційний хаб Патріот, Законослухняний, Військовозобов’язаний, Інформаційний воїн, Свідомий громадянин Самоврядування, Контроль за діями держави, Учасник національної безпеки Національна безпека 2022
 65. 65. Головні тези • Україна - суверенна, цілісна, багатонаціональна, згуртована держава, учасниця глобальної системи безпеки, в якій забезпечено неможливість узурпації влади • Громадянин є патріотом України та відчуває свою національну ідентичність • Існує єдина національна ідея, яка сприймається усім суспільством • Суспільство і держава динамічно формують національні інтереси на основі національної ідеї та поточного стану загроз
 66. 66. Людина та суспільство - пасивні об’єкти захисту Людина є активним суб’єктом забезпечення НБ себе, суспільства, держави та природного середовища НБ 2014 НБ 2022 «Прозорий» кордон держави Державний кордон демаркований та укріплений по всій довжині «Слабка» армія із непідготовленим мобілізаційним резервом Професійна військова та «кібер» армія з високим потенціалом мобілізаційного резерву (народ = армія) Корумпована №144 у Індексі корупції (CPI) Некорумпована ТОП-30 в Індексі корупції (CPI) Енергозалежна Енергонезалежна На території України є екологічно небезпечні об'єкти На території України відсутні екологічно небезпечні об'єкти Людина є вразливим об’єктом інформаційних війн Кожен громадянин є свідомим, критично оцінюючим реципієнтом інформації Ключові показники
 67. 67. Держава (внутрішня безпека) • Професійна військова та кібер армія з високим потенціалом мобілізаційного резерву (народ = армія) • Держава забезпечує інформаційну політику та гарантує свободу громадських ЗМІ згідно з національними інтересами • Держава ініціює та підтримує громадський моніторинг і контроль за власними діями • Держава гарантує технічне функціонування інформаційного простору країни
 68. 68. Держава (зовнішня безпека) • Україна – лідер регіону, інноваційний хаб (вузол) «Європа – Азія» • Державний кордон, включно з Кримом, демаркований та укріплений. Сформовано пояс військової безпеки навколо кордонів. Вирішені питання у шельфовій зоні • Створено «Український клуб», сформовано мережу агентів впливу на його базі • Україна інтегрована і є активним учасником міжнародних програм по боротьбі із тероризмом, нелегальним трафіком людей, зброї та наркотиків
 69. 69. Держава (екобезпека) • Сформовано національний банк природних ресурсів • Держава утилізує власні хімічні, токсичні, радіаційні відходи • На території України відсутні екологічно небезпечні об'єкти • Діє ефективна програма з екологічної безпеки водних ресурсів України (насамперед всього Дніпровського басейну) • Держава сформувала «пояс екологічної безпеки» навколо своїх кордонів
 70. 70. Ринок (економічна безпека) • Україна енергонезалежна: енергоресурси взаємозамінні та диверсифіковані за типом, країною походження і постачаються на конкурентній основі • Україна входить в ТОП-30 в індексі корупції CPI (2013 - #144) • Держава забезпечує контроль та протидію економічному втручанню іноземних держав, груп та корпорацій, які загрожують національній безпеці
 71. 71. Приватне життя (Людина) • Українець – законослухняний громадянин • Громадянин свідомо опікується своїм фізичним та духовним здоров'ям задля довголіття • Усім громадянам забезпечено вільний доступ до безбідного життя • Кожен громадянин є свідомим, критично оцінюючим реципієнтом інформації • Кожен повнолітній громадянин має статус військовозобов'язаного і проходить військову підготовку • Українська сім’я свідомо обирає виховувати більше 2-х дітей • Громадянин свідомо обирає реалізовувати свій творчий та інтелектуальний потенціал в Україні • Громадянин України є господарем природних ресурсів країни та відповідально використовує, зберігає та примножує їх для нащадків
 72. 72. Суспільство • Існує розгалужена та взаємопов'язана мережа громадських ініціатив з контролю і взаємодії з усіх аспектів національної безпеки • Суспільство має ефективні механізми відсторонення посадовців та депутатів • Запроваджено активний культурний обмін між громадами різних регіонів країни • Створена муніципальна міліція з виборним керівництвом • Кожна громада планує та забезпечує виконання заходів цивільної оборони (ЦО) • Кожна громада відповідає за утилізацію та переробку відходів своєї діяльності • Кожна громада залучена до ефективної державної програми із економії та енергозбереження • Діє ефективна державна демографічна політика, яка спрямована на ріст та омолодження населення
 73. 73. Моя хата з краю – першим ворога зустрічаю
 74. 74. Наталія Лимонова Освіта і наука
 75. 75. Основна Місія • повноцінному розкриттю потенціалу кожної людини протягом всього життя, створенню суспільства свідомих особистостей та є фундаментом світового лідерства України. Освіта та Наука у Новій Країні сприяють:
 76. 76. Основним замовником освіти є ЛЮДИНА • Культурою ДІАЛОГУ, МИРУ та ЗЛАГОДИ • Взаємодією на принципах КОМАНДИ • СЛУЖІННЯМ, волонтерством • Мережевими спільнотами РОЗКРИТТЯ ПОТЕНЦІАЛУ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ ЧЕРЕЗ: СУСПІЛЬСТВО, НАПОВНЕНЕ: • Фокус на всебічний цілісний розвиток кожної особистості • Свободу вибору кожним форм, місць, програм, методів, • засобів освіти, Учителів і Наставників • Формування Культури освіти впродовж всього життя, • здатності та бажання до самореалізації • Постійне пізнання кожним Себе та Світу
 77. 77. • виховання вільних думаючих активних громадян Країни • здатність критично мислити, розуміти навколишній світ, відповідально приймати рішення • 100% відповідальність за своє життя • баланс між національною самоідентифікацією та мультикультурністю, відкритістю до світу • донесення національної ідеї в освітньому середовищі Основним замовником освіти є ЛЮДИНА СВІДОМІ ОСОБИСТОСТІ:
 78. 78. Наука Нової Країни є середовищем Освіти та каталізатором розвитку суспільства Нові механізми та інструменти інноваційного розвитку – технополіси, технопарки, бізнес- інкубатори, кластери, технологічні платформи. БІЗНЕСДЕРЖАВА ОСВІТА ІННОВАЦІЇ Інтелектуалізація виробництва, створення нових технологій Забезпечує ефективне використання нових знань та впровадження розробок та винаходів
 79. 79. Цінності Освіти та Науки Людина йде до розкриття свого таланту, свого потенціалу через розвиток і взаємодію у родині та спільноті Гідна людина в гідній Країні РОДИНА ОСОБИСТІСТЬ РОЗВИТОК ТАЛАНТ ВЗАЄМОДІЯ ЦІЛЬ СПІЛЬНОТА
 80. 80. Принципи Освіти та Науки • відповідний сучасним потребам особистості та суспільства ЗМІСТ ОСВІТИ та НАУКИ, відповідні ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ • освіта, наука та бізнес тісно співпрацюють та відповідають потребам одна одної. • впровадження новітніх технологій, у тому числі комунікаційних, навчальних ігор тощо • використання і можливість поєднання різних форм освіти (очна, заочна, вечірня, дистанційна, екстернатна, мережева, сімейна, самоосвіта і т.п.) АКТУАЛЬНІСТЬ: СУЧАСНІСТЬ:
 81. 81. Принципи Освіти та Науки • вільний розвиток освіти та науки • академічна свобода • автономія освітніх та наукових інституцій • врахування етнокультурних особливостей, цінностей та традицій народів України • ГРОМАДСЬКО-ДЕРЖАВНЕ ПАРТНЕРСТВО в управлінні освітою і наукою, діяльність громадських об”єднань, громадське самоврядування • державно-приватне ПАРТНЕРСТВО в інвестуванні освіти та науки, МЕЦЕНАТСТВО • ІНТЕГРАЦІЯ національної системи освіти і науки у світовий та європейський освітні та наукові простори на рівноправній та взаємовигідній основі СВОБОДА ВИБОРУ ТА CВОБОДА РОЗВИТКУ: ПАРТНЕРСТВО:
 82. 82. БАЖАНЕ МАЙБУТНЄ 2022 рік ЛЮДИНАДЕРЖАВА як є зараз ЗМІСТ ОСВІТИФормує держава Формують і затверджують громадсько- професійні експертні інституції. ІНКЛЮЗИВНА освіта Залишковий принцип фінансування. Головний гравець - інститут Люди з особливими потребами інтегровані в загальний процес освіти ГЛОБАЛІЗАЦІЯ Має статус ГРОМАДСЬКО-ПРОФЕСІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ осіб, які надають освітні послуги, проводиться громадсько-професійними інституціями. Проводиться органами управління освітою НАУКА Пріоритетне цільове фінансування Головний гравець - науковець ТАЛАНТИ людини Пріоритетне визнання академічного таланту Визнання і гідне ставлення до будь-якого таланту людини Люди з особливими потребами ізольовані в освітніх резерваціях Інтегровані у світовий освітній і науковий простори на рівноправній і взаємовигідній основі; результати освіти відповідають міжнародним вимогам до якості освіти. Несучасна, неактуальна освіта і наука; кращий міжнародний досвід не використовується, або використовується без адаптації під вітчизняні культурні та економічні особливості. АТЕСТАЦІЯ і АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЯ МОДЕЛЬ Пасивно-спостерігальна, навчання на основі лекцій Проблемно-орієнтована, навчання на основі тьюторського підходу Роль дошкільної освіти Місце де діти залишаються, поки батьки працюють Середовище емоційного та соціального розвитку (EQ+SQ)
 83. 83. УЧЕНЬ/ СТУДЕНТ ОБ’ЄКТ освіти, не має повноважень замовника освіти; права вибору освіти і в освіті обмежені. СУБ’ЄКТ і ОСНОВНИЙ ЗАМОВНИК освіти, має право вибору форм, місць, напрямків, методів, засобів освіти, Учителів і Наставників. РОДИНА Не має повноважень замовника освіти, не має права вибору освіти для власних дітей. Обмежені можливості брати необхідну участь в управлінні освітою. Високий рівень патерналізму. СУБ’ЄКТИ та ОСНОВНІ ЗАМОВНИКИ освіти власних дітей, мають переважне право на навчання та виховання дітей. ПАРТНЕРИ суспільства та держави у формуванні та реалізації державної політики у сфері освіти. Беруть активну участь в громадському самоврядуванні. УЧИТЕЛЬ Низький рівень академічної свободи. Низький рівень кваліфікації для здійснення освітніх реформ. Обмежені можливості брати участь в управлінні освітою. Низький соціальний статус і рівень фінансового забезпечення. Високий рівень патерналізму. СУБ’ЄКТИ та ПАРТНЕРИ особистості, суспільства та держави у формуванні та реалізації державної політики у сфері освіти. Мають високий рівень академічної свободи, мають право вибору форм, педагогічно обґрунтованих методів, засобів освіти; педагогічну ТВОРЧІСТЬ, виявлення педагогічної ініціативи, впровадження авторських освітніх програм, проектів, методик, технологій, методів, засобів, в тому 2022 рік ЛЮДИНАДЕРЖАВА як є зараз БАЖАНЕ МАЙБУТНЄ
 84. 84. 2022 рік ЛЮДИНАДЕРЖАВА як є зараз РОБОТОДАВЦІ, БІЗНЕС Обмежені можливості брати участь в управлінні освітою. Участь підмінюється благодійністю. Потерпають від нестачі кадрів з якісною підготовкою і достатньою кваліфікацією. Перенавчають претендентів на посади, організовують для них додаткову, але необхідну освіту. СУБ’ЄКТИ та ЗАМОВНИКИ освіти, які отримують достатньо кадрів з необхідною кваліфікацією. ПАРТНЕРИ особистості, суспільства та держави у формуванні та реалізації державної політики у сфері освіти. Використовують різні форм громадської і громадянської активності в організації та управлінні освітою, беруть активну участь в громадському самоврядуванні. ІНВЕСТОРИ освіти. Територіальні ГРОМАДИ Органи місцевого самоврядування повністю підпорядковані центральним органам влади, позбавлені реальної автономії в управлінні сферою освіти на власних територіях, залишаються декларативними власниками освітніх інституцій, демонструють високий рівень патерналізму. СУБ’ЄКТИ та ЗАМОВНИКИ освіти відповідно до потреб територіальної громади. ПАРТНЕРИ особистості, суспільства та держави у формуванні та реалізації державної політики у сфері освіти. Органи місцевого самоврядування мають забезпечені права реальної АВТОНОМІЇ в управлінні сферою освіти на власних територіях, є ефективними ВЛАСНИКАМИ освітніх інституцій на власних територіях. ІНВЕСТОРИ освіти. БАЖАНЕ МАЙБУТНЄ
 85. 85. БАЖАНЕ МАЙБУТНЄ 2022 рік ЛЮДИНАДЕРЖАВА як є зараз ДЕРЖАВА Централізоване управління системою освіти із низьким рівнем розвитку місцевого самоврядування, громадського самоврядування, формальним залученням громадськості до формування і реалізації державної політики у сфері освіти ЗАМОВНИК освіти відповідно до потреб держави. ПАРТНЕР особистості та суспільства у формуванні та реалізації державної політики у сфері освіти. Держава створює можливості, умови (правові, фінансові, матеріальні і т.п.). ІНВЕСТОР освіти, зокрема забезпечує бюджетне фінансування державного замовлення на освіту. Органи державної влади є СУБ’ЄКТАМИ освіти. Основні особливості ФІНАНСУВАННЯ освіти На основі витрат попереднього періоду з метою збереження інфраструктури і наявного педагогічного персоналу. Порушення конституційного принципу бюджетної системи освіти щодо справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства з максимальним наближенням гарантованих освітніх послуг до їх безпосереднього споживача. Відсутність механізмів для інвестування в освіту. На основі забезпечення потреб. За принципами: «кошти йдуть за учнем/студентом»; справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства з максимальним наближенням гарантованих освітніх послуг до їх безпосереднього споживача. (Можливе запровадження ОСВІТНЬОГО ВАУЧЕРА) Створені механізми для інвестування в освіту з відповідними правами інвесторів брати участь в управлінні освітою. Визнання ВИДІВ і ФОРМ освіти Визнані на законодавчому рівні всі види і форми освіти, можливе поєднання різних форм освіти. Не мають завершеного правового врегулювання: індивідуальна, екстернатна, дистанційна, мережева. Не визнані: вся сфера неформальної освіти, інформальна освіта.
 86. 86. Ключові показники Параметр 2014 2022 h-index (Індекс Хірша) Україна разом у 2008: 85 Україна разом: 255 PISA - Міжнародна програма оцінки освітніх досягнень учнів Україна відсутня. Середні по країнах ОЕСР, 2012: читання: 504 математика: 494 природничі науки: 501 Україна : читання: 525 математика: 530 природничі науки: 540 Задоволеність якістю власної освіти N/A Більше 60% громадян 25-річного віку Кількість університетів у світових рейтингах (ТОП-500) 3 10
 87. 87. Соціальна політика і охорона здоров’я Олександр Жигінас
 88. 88. Україна у 2022 році Це країна, де здорові та щасливі люди живуть в дружніх та заможних громадах Параметр 2014 2022 Індекс розвитку людського потенціалу, UNDP 78 місце серед 187 країн TOP-30 Середня очікувана тривалість життя при народженні WHO (2012) / CIA (2014) 71 / 69 74
 89. 89. Ключові тези • Охорона здоров’я Оздоровлення суспільства через економічний чинник. Здоровим бути вигідно! • Соціальний захист Держава гарантовано підтримує тих, в кого немає інших джерел підтримки • Соціальне включення Рівноправний доступ до соціального капіталу • Розвиток громад Громада — середовище розвитку людини
 90. 90. Приватна сфера (я, моє) Українці — не утриманці, а творці • Зміна парадигми: від патерналізму та байдужості до самодостатності та взаємодопомоги. • Здоров’я сприймається як відновлюваний ресурс, інвестиції в який є економічно вигідними. • Підвищення рівня народжуваності є похідним від економічного зростання. • Активна громадянська позиція є механізмом соціального ліфту в громаді.
 91. 91. Громадський сектор (ми, наше) Провідник соціального партнерства. • Громади на варті соціальної захищеності своїх членів. • Перехід від інституційного догляду до надання послуг в громаді. • Організації громадського суспільства задовольняють потреби кожного бути у соціумі. • Горизонтальні зв’язки є рушієм розвитку громад.
 92. 92. Ринок Бізнес — соціально відповідальний. • Приватний сектор забезпечує потреби людей в соціальних та медичних послугах понад мінімальний пакет гарантованих послуг в державному секторі. • Конкуренція на цьому ринку створює пропозиції на будь-який гаманець, з яких клієнт обирає найкращу. • Соціальне партнерство бізнесу та громадського суспільства. • Соціальне підприємництво — перетворення соціальної реальності, створення нових цінностей.
 93. 93. Держава Створення правил, допомога нужденним, невтручання в життя самостійних. • Справедливість розподілу допомоги. Адресність та кейc-менеджмент в соціальній роботі. • Ефективна та клієнторієнтована система охорони здоров’я у державному секторі. • Доступність середовища, відсутність соціальних і фізичних бар’єрів. • Сприйняття державою юридичної та фінансової суб’єктності громад.
 94. 94. Ключові відмінності 2014 2022 Патерналізм, байдужість, закритість інформації, відсутність вибору Індивідуалізм, особиста відповідальність за свідомий поінформований вибір Принцип розподілу соціальної допомоги — рівність Принцип розподілу соціальної допомоги — справедливість Централізація, стримування, рішення спускають зверху Субсидіарність, автономність, питання вирішують на рівні їх виникнення Інституційний догляд Догляд в громаді Держава — ключовий агент соціальної допомоги Держава — один з агентів соціальної допомоги (соціальний захист), нарівні з громадою та бізнесом
 95. 95. Вудка замість риби Але не так :)
 96. 96. Економіка і підприємництво Павло Ілляшенко
 97. 97. Україна - 2022 • Найпривабливіше місце в Європі для інвестування, ведення бізнесу, інновацій та особистого розвитку • Інноваційний та Інфраструктурний хаб (вузол) «Європа – Азія»
 98. 98. Ключові показники Параметр Зараз Нова Країна цілі ВВП на душу населеня - номінальний $3 861 $13 000 Індекс розвитку людського потенціалу 78 39 засоби Рейтинг в легкості ведення бізнесу 112 ТОП-10 Інвестиційна привабливость 67 ТОП-20 Global Innovation Index 71 ТОП-20 Державні видатки до ВВП 45.6% <25% Податкове навантаження до ВВП 38% <18%
 99. 99. Принципи побудови • Права власності захищені • Прозорість дій держави та правил гри • Дерегуляція, обмеження втручання держави • Свобода підприємництва • Рівність доступу до можливостей • Інноваційність • Конкурентоздатність в глобальному масштабі • Інтеграція в міжнародну фінансову систему • Системність та сталість законодавства
 100. 100. Економічні пріоритети • Створення вартості, переважно у вигляді високотехнологічних кінцевих продуктів • Формування системи загальнонаціональних і регіональних кластерів. Наприклад: АПК і переробка, туризм, транспорт та інфраструктура, ІТ • Міжнародна інтеграція фінансової системи. Вільний валютний ринок • Доступність капіталу для бізнесу (банківський, інвестиційний, венчурний, іпотечний)
 101. 101. Економічні пріоритети • Пріоритет недержавних інвестицій в економіку. Висока частка внутрішніх, в т.ч. приватних інвесторів • Демонополізація, вільний розвиток МСБ та підприємництва • Існує розвинена система технопарків, бізнес-інкубаторів та інших форм співпраці (освіта + наука + бізнес ) • Стимулювання інвестицій в українські інновації
 102. 102. Держава Держава не веде економічної діяльності, не володіє засобами виробництва. Держава отримує доходи як податки та ренту за користування надрами та ресурсами, а не дивіденди від держпідприємств
 103. 103. Розвиток людини • Людина – головна складова капіталу країни. Максимальні можливості для самореалізації • Самозайнятість є найпопулярнішою формою праці • Розвиток підприємницьких навичок в сім’ї, освітній системі • Висока фінансова грамотність, українці інвестують власні заощадження в інноваційну сферу країни • Бідність існує тільки як власний вибір людини
 104. 104. Суспільство творення • Створені соціально-ціннicні ліфти, що існують завдяки родині, сучасним формам освіти, підприємництву, громадянським ініціативам, соціальним проектам • Інтеграція системи освіти з бізнес-можливостями для розвитку творчого потенцiалу та ідей в будь-якому віці в будь-якому регіоні України на будь-якiй стадії розробки ідеї • Суспільний контроль державних органів • «Майдан-ефект» – модель, заснована на горизонтальних зв’язках ініціативних і творчих людей, що об’єднуються для зміни правил гри та створення «проривних» продуктів
 105. 105. Юлія Струк Інфраструктура та енергетика
 106. 106. Цілісне в Цілому (Єдність) • Інфраструктура забезпечує цілісність країни та інтеграцію зі світовими Інформаційними, Транспортними та Енергетичними системами. Україна – Інфраструктурний Хаб світового значення і рівня
 107. 107. Принципи розбудови Адаптивність Безпечність (в т.ч. екологічність) Гармонійність Ефективність Керованість Клієнторієнтованість Незалежність (в т.ч. альтернативи) Прозорість Якість == через інновації ==
 108. 108. Інфраструктура є ефективною Ефективна інфраструктура забезпечує вільне пересування ресурсів, інформації, товарів та послуг, підтримує економічний розвиток та допомагає досягнути соціальних цілей, таких як зростання рівня якості життя, рівня освіти, в гармонії з екосистемою. Інфраструктура та Енергетика підтримує стратегію розвитку країни у світовому контексті, базується на принципах сталого розвитку: Економічний розвиток Соціальний прогрес Відповідальність за навколишнє середовище
 109. 109. Соціальний прогрес (Повага і Розвиток) Інфраструктура є платформою для створення цінності та донесення її до споживача: • Оптимально враховує інтереси споживача: людини, бізнесу та держави. • Задовольняє потреби споживача щодо необхідного обсягу та якості. • Є інформаційно відкритою та прозорою на всіх рівнях. • Гарантує гідний рівень якості життя, самореалізації у великих і малих населених пунктах. Управляється територіальною або функціональною, мережевою спільнотою. Нові: робочі місця, види та рівні освіти.
 110. 110. Економічний розвиток (Можливості) Інфраструктура та Енергетика задає світові стандарти: • Всі елементи стандартизовані, мають набір збалансованих показників. • Впроваджена єдина інформаційна система (Е-урядування…) Інфраструктура розбудовується з урахуванням: • диверсифікації можливостей, • уніфікації її обслуговування, • далеких перспектив розвитку суспільства, • залучення інвестицій та перетворення з дотаційної галузі на прибуткову. Україна 2022 в енергетиці: Скоротила використання вуглеводнів, Енергоефективна, Енергонезалежна та Може експортувати.
 111. 111. Відповідальність за навколишнє середовище Інфраструктура будується за принципом «економіки ресурсів». Підтримує : • замкнений принцип використання природних ресурсів, • оптимальність зв'язків, • енергоефективність, • самозабезпеченість - використовує необхідну та достатню кількість ресурсів та примножує. Українці відповідально споживають: збирають та переробляють всі відходи, користуються «легким» та екологічним транспортом, відновлюють забруднені простори, розвивають рекреації та парки, “зелені дахи”, будують “місто майбутнього” за принципами візій, і не тільки це…
 112. 112. Параметр 2014 2022 Частка туризму у ВВП 1,5 – 2,5 % 4,5% Рейтинг енергоефективності по регіонах, відносно ЕС 0,4-0,64 0,9-1,1 Індекс готовності країни до мережевого суспільства (NRI) 3,87 5,5-6,0 Україна у транс’європейській транспортній мережі TEN-T ні так В Україні діє автобанів 0 більше 8 тис. км Пасажиропотік 6620,0 млн. 13000 млн. Система хабів з м/н аеропортів 0 5 Ключові показники
 113. 113. Ключові показники Параметр 2014 2022 Відновлено % інфраструктури ЖКГ 0% 80% % відходів переробляється 8% 100% Відновлювана енергетика 0,7% 12-20 % % населення має доступ до всесвітньої інформаційної мережі 50% населення старше 16 років 100% Висока транспортна «зв’язність» регіонів Показник країни: 0,03 км/кв.км Нерівномірно по регіонах. Показник країни: >1 км/кв.км Рівномірно по регіонах. Залежить від показника осіб/кв.км
 114. 114. Ключові показники 2014 2022 Не дотримується ланцюг пріоритету: людина, бізнес, держава. Вільне пересування людей, інформації, товарів, послуг і ресурсів. Інфраструктура не об’єднує. Інфраструктура об’єднує та розвиває країну. ІЕ не турбується про наступні покоління, часто є перешкодою сталому розвитку. ІЕ допомагає піклуватися про наступні покоління. Енерго-неефективність. Відсутня енергетична незалежність та безпека. Енергоефективність, незалежність, безпека. Ресурси належать суспільству. ІЕ надає можливості, а не обмежує
 115. 115. Цілісний, забезпечений і розвинений Інфраструктурний Хаб у світі 2022
 116. 116. Екологія та природа Світлана Казанчук
 117. 117. Еко-ВІЗІЯ • Простір гармонійного співіснування й розвитку людини та всіх інших біологічних видів • Здорове довкілля, що відповідає європейським нормам по ключовим показникам якості • Екологічний Кодекс: законодавство та виконавча система, приведені у відповідність з екологічним фокусом сталого розвитку. • Єдиний інформаційно-координаційний екопортал та мережа органів контролю екобезпеки, інтегрованих з системою цивільного захисту, протидії та запобігання надзвичайним ситуаціям • Імідж України як еко-країни, привабливої для життя й співпраці, та активного учасника глобальних процесів сталого розвитку Країна гармонійного соціально- природного розвитку
 118. 118. Динаміка розвитку здорової країни Комплекс МИСЛЕННЯ, ДІЙ та РЕЗУЛЬТАТІВ, що дозволяє зберегти найкраще, відродити втрачене, підтримати розвиток ЕКО–ПІДХІД до всіх галузей життя 2014 2022
 119. 119. Концепція сталого розвитку Встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі
 120. 120. Еко-підхід до всіх галузей Ефективні соціальні інститути екологічного розвитку, які впливають на державну політику, органи влади, бізнес та населення Розвиток еколого- економічних систем як цілого, де розвиток бізнесу не шкодить довкіллю та направлений на приріст як економічного, так і природного капіталу Розвиток екомислення та екосвідомості громадян, як основа для їх сумісного і гармонійного життя в природі та суспільстві ДЕРЖАВА ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ БІЗНЕС ЕКО ПІДХІД Цілі стійкого розвитку є основою державної політики та громадського контролю ЛЮДИНА
 121. 121. Ключові показники Параметр 2014 2022 Індекс розвитку людського потенціалу 78 39 Індекс стану навколишнього середовища 95 зі 178 40 зі 178 (рівень Латвії) Рівень напруженості екологічної обстановки 1<Ке<2 (критична обстановка) Ке<0,3 (благополучна обстановка) Ступінь розвитку екологічної демократії (виконання Орхуської конвенції) Не виконується Україною Дотримання конвенції підтримується законодавчо та на практиці Індикатори сталого розвитку Відсутні Задовільний рівень
 122. 122. Ключові показники Параметр 2014 2022 Індекс природного капіталу (Natural Capital Index) 31,7% у 2002 р. по відношенню до 1995 р. Забезпечено 100% сталість природного капіталу Показники якості навколишнього природного середовища, рівні шкідливих фізичних та біологічних впливів на нього Не виконуються діючі ГДК, ГДВ, ГДС ГДЕН В межах встановлених нормативів Площа природно-заповідного фонду, у т.ч. із вилученням Не відповідає екологічно необхідним нормативам, особливо у частині повного вилучення з госп. використання Відповідність європейським показникам та екологічно необхідним нормативам Екологоємність ВВП; Питомі екологічні видатки в ВВП 16,53% (2002) 0,5% (2005) 5% 5%
 123. 123. Зовнішня політика
 124. 124. Мета, до якої ми прямуємо • Незалежна країна з новою системою ефективної взаємодії з навколишнім світом: Яка базується на національних цінностях та варта підтримки і поваги глобальної спільноти • Побудована на принципах гідності, діалогу та дієвості • Визначається виключно народом України • Уособлює національні інтереси України як держави та захищає інтереси кожного з українців • Стабільно інтегрована в світову економіку • Відповідає умовам та викликам сучасності Україна - активний суб’єкт зовнішньої політики
 125. 125. Яка місія України у світі? Свобода держав від геополітичних маніпуляцій та кулуарних змов Просування національних інтересів, захист прав громадян та української діаспори за кордоном
 126. 126. МЗС забезпечує реалізацію місії України в світі Інфостратегія Фахова дипслужба Національні інтереси Візова свобода Залученість суспільства Інноваційність Етика відносин
 127. 127. Економіка Свідомість Дипломатія  Надійний партнер  Власні проекти  Мережевий бізнес  Цінності  Партнерство  Горизонтальні зв'язки  Відкритість  Фаховість  Етика  Вирішення глобальних викликів світу
 128. 128. Держава • Україна - ініціатор формування нового зовнішньополітичного устрою світу, тобто є гарантом суб’єктності малих держав • Фаховість дипломатичної служби - запорука успішної реалізації зовнішньої політики • Залученість людей до управління державою Економіка Соціум Позитивний торговельний баланс Ріст ВВП Українські компаніі на NASDAQ Індекс людського розвитку (ООН) Права людини Соціальні стандарти Рівень освіти Рівень злочинності
 129. 129. Ринок (Економіка і Бізнес) • Україна - надійний партнер • Український мережевий бізнес • Власні міжнародні проекти • Доля малого та середнього бізнесу 60% • ВВП via держава – 25% • ВВП на душу населення – $13000 • Податки в 18% Внутрішнє ділове та фінансове середовище • Transparency Index -> Top 30 • Doing Business Index -> Top 10 • Investment Attractiveness Index -> Top 20 • Human Development Index – 78->39 Ділова репутація Економіка динамічного розвитку
 130. 130. Громадянське суспільство • Відкритий діалог між дипломатичною службою та громадським суспільством • Поглиблення відносин та підтримка української діаспори • Поглиблення горизонтальних зв'язків між українцями і представниками інших культур • Підтримка діаспори Незалежні профспілки Народна дипломатія Самоврядування та прийняття рішень Підтримка діаспори Участь в міжнародних проектах Самоврядні громади Громадський контроль еМайдан Благодійність Експертні ради Індекс процвітання громади
 131. 131. Критерії реалізації бачення • Безвізовий режим з усіма країнами • Успішне функціонування онлайн- платформи для комунікації громадян з дипломатичною службою • Чітко налагоджений механізм реалізації інформаційної стратегії • Реалізація чіткої стратегії зовнішньої політики відповідно до місії
 132. 132. Love U Ukraine - the country of your unlimited opportunities. Ukraine - get exсited!
 133. 133. Що далі
 134. 134. Нова Країна: що далі? Нам необхідно: 1. Підготувати текстовий опис візії в кожній групі: розширений з додатками та есе на 1 сторінку (формат буде розісланий) 2. Підготувати розширені презентації (згідно шаблону) 3. Оргкомітету: створити іконографіку і скласти фінальний загальний документ. Перекласти повний документ російською мовою і скорочений документ англійською мовою. Розповсюдити документи. 4. Провести презентації і обговорення Бачення в різних спільнотах і містах України (просимо підключитися усіх активних учасників проекту) Візійний проект «Нова Країна»: друга фаза
 135. 135. Що далі 1. Формування проектних груп зі створення стратегії реформ 2. Розбудова Громадянської платформи 3. Розвиток Liquid Democracy 4. «Найм» політиків Нової Країни 5. Бачення регіонів, міст
 136. 136. Стратегія Нової Країни 1. Координаційний центр Стратегії Нової Країни 2. Проектні групи • Економічна стратегія • Податкова реформа • Реформа освіти / Професійні стандарти • інші проекти – очікуємо пропозиції
 137. 137. Платформа “Лабораторія ідей” Проект «Податковий кодекс Нової Країни» Тарас Козак
 138. 138. Мета “Лабораторії ідей” Створити платформу для втілення Візії “Нової Країни” Об'єднувати потенціал активістів НК та залучати ініціативні групи з напрацюваннями по вибраній темі Отримати тексти законопроектів, погоджені з громадськістью Бути кузнею кадрів нової української еліти
 139. 139. Проект “Податковий Кодекс НК” Місія проекту: Цеглина в фундаменті Нової Країни Мета проекту:  Створення концепції податкової системи (програма-мінімум)  Створення нового Податкового Кодекса України відповідно до принципів Візії (програма-максимум)
 140. 140.  Побудова платформи для презентації обговорення захисту популяризації ідей нової податкової системи  Створення команди фахівців  Реалізація узгодженної концепції у фінальному документі – Податковому Кодексі Проект “Податковий Кодекс НК”
 141. 141. Формуємо команду проекту Відповідність ідеям та принципам Майдану Доступ всіх бажаючих долучитись, в т.ч. з регіонів Доступність результатів Публічність прийняття рішень Тільки конструктивна критика Оцінюються пропозиції “творців”, а не їх авторитет чи заслуги Команда координаторів поза “боєм”, не впливає на вибір
 142. 142. Контакти проекту Facebook: Група “Податки–Нова Країна-Економіка” Web: taxes.org.ua Доповідач: Тарас Козак
 143. 143. Liquid Democracy newkraina.org
 144. 144. Громадянська платформа Координація зусиль громадських активістів, проектних ініціатив sae@bo.ua Олександр Стародубцев Владислав Оленченко
 145. 145. Найм політиків 1. Президент Нової Країни прийме бачення Нової Країни як завдання 2. Політичні сили Нової Країни
 146. 146. Збудуємо разом країну, що дихає вільно! До зустрічей!
 • savchenkoalla

  Oct. 30, 2015
 • santos2742

  Nov. 23, 2014
 • finka521

  Nov. 18, 2014
 • legol72

  Sep. 9, 2014
 • petromatskevychkseniyasladkevych

  Jul. 6, 2014
 • nrepela

  Jun. 13, 2014
 • evgeniy625

  May. 29, 2014
 • svetlanachebakova

  May. 23, 2014
 • ssuser0ce5e51

  May. 19, 2014
 • LoraArtjugina

  May. 15, 2014
 • TOURISTKA

  May. 14, 2014
 • dmitryozerov

  May. 13, 2014
 • yermekkadyrbayev

  May. 13, 2014
 • ssuser6f1a5a

  May. 13, 2014
 • rost_lukach

  May. 12, 2014
 • nishkam2

  May. 12, 2014
 • SimplyMax

  May. 12, 2014
 • LayGook

  May. 1, 2014
 • VladimirBakhrushin

  May. 1, 2014
 • ssuser3c21f0

  Apr. 25, 2014

Презентація візійного проекту "Нова Країна" підсумовує інтенсивну роботу сотень українських експертів, що працювали у 10 робочих групах за напрямками: Конституція і політичний устрій, Закон і порядок, Економіка і підприємництво, Освіта та наука, Соціальна політика та охорона здоров'я, Національна безпека, Зовнішня політика, Інфраструктура та енергетика, Духовність і культура, Екологія і природа.

Views

Total views

93,083

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

59,907

Actions

Downloads

502

Shares

0

Comments

0

Likes

41

×