Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Teknikleri
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Kullanılabilirlik Testi ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Araçları

Download to read offline

Kullanılabilirlik Nedir?
Neden Kullanılabilirlik?
Kulllanıbilirlik Testi Araçları
Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Nedir?
Neden Kullanıcı Deneyimi Tasarımı?
Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Araçları

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Kullanılabilirlik Testi ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Araçları

 1. 1. KullanılabilirlikTesti veKullanıcı DeneyimiTasarımı Araçlarıwww.userspots.com
 2. 2. KullanılabilirlikKullanılabilirlik, bir ürünün potansiyel kullanıcılarıtarafından, belirli bir kullanım bağlamı içinde,amaçlanan kullanım hedeflerine ulaşmak için, nederece etkin, verimli ve tatmin edici bir şekildekullanılabilmesidir.1
 3. 3. Neden Kullanılabilirlik?2• İnternet üzerinden kullanıcıların istediği bilgilereulaşamaması nedeniyle yapılamayan satış oranı%50• Kullanılabilirlik çalışmalarına yapılan yatırımsonrasında iş metriklerinde yaşanılan artış oranı%83
 4. 4. Kullanılabilirlik Test Araçları2.0Bir ürünün veya bir web sitesinin kullanılabilirliğiçeşitli araçlarla test edilir. Kullanıcıların dahiledildiği bu çalışmalar veri elde etmek içinkullanılır. Kullanılabilirlik test araçları işlevlerinegöre farklı özelliklere sahiptir:• Bilgi Mimarisi• Online Göz İzleme• Mouse Hareketi ve Tıklama Haritası• Yazılım Bazlı Göz İzleme• İmaj Tıklama Haritası• Laboratuvar Test Araçları• Geri Bildirim Testleri• Online Sezgisel Analiz• Modere Edilen Online Kullanıcı Testi• Modere Edilmeyen Online Kullanıcı Testi• A/B Testi
 5. 5. Bilgi Mimarisi2.1.Bilgi mimarisi; web siteleri, intranetler ve yazılımlarda  kullanılabilirlik ve bilginin  bulunabilirlik seviyesini  arttırmak için bilgiyi organize etmek ve etiketlemektir.Bilgi mimarisi çalışmaları için kart gruplama ve ağaçtesti kullanılır.
 6. 6. UX Punk2.1.1.Kart gruplama venavigasyon menüsütestlerinin yapılabildiği UXPunk’ta kullanıcılarla onlineortamda test yapabilmekmümkün.
 7. 7. Optimal Sort2.1.2.Online kart gruplama testaraçlarından olan Optimal Sort’taönce elementlerin isimlerinibelirliyor, ardından anketioluşturuyor ve son olarak dakatılımcılarla paylaşıyorsunuz.
 8. 8. CardZort Zone2.1.3.Sadece kart gruplamaservisi sunan CartZortyazılım olarak bilgisayaraindirilerek kullanılabiliyor.
 9. 9. XSort2.1.4.Sadece Mac OS X içinkullanılabilen XSort’uyazılım olarak indirerek kartgruplama çalışmanızıyapabilirsiniz.
 10. 10. TreeJack2.1.5.Bilgi mimarisini oluşturmakiçin ağaç testiyapabileceğiniz OptimalWorkshop’un sunduğu üçservisten biridir. Siteharitanız için elementleribelirleme, ardındangörevleri oluşturma vekatılımcılarınızla paylaşmaile 3 adımda testioluşturabiliyorsunuz.
 11. 11. Online Göz İzleme2.2.Göz izleme kullanıcının ekranda nereye, ne kadar süreve kaç kere baktığına, anlık ve geçmiş dikkatininnerede yoğunlaştığına, niyetine, zihinsel durumunailişkin bilgi sağlamaktadır.Sayısal ve görsel şekillerde sunulan bu bilgi sayesindekullanıcının arayüz ile etkileşiminin nasıl olduğuna dairfikir yürütülebilmektedir. Online göz izleme araçlarıylada bilgisayar başında oturan kullanıcıların etkileşimleriölçülebilmektedir.
 12. 12. YouEye2.2.1.Uzaktan kullanıcı testiyapabildiğiniz YouEye’dakullanıcıların nereyebaktıklarını takip ederekgöz izleme testiyapabiliyorsunuz. Aynızamanda kullanıcı ses kaydıda bulunuyor. Duygularınıda ölçebilen bir servisi olantest aracında, önce görevleroluşturuyor, ardından isekatılımcılarınızla testyapıyor ve elde ettiğinizverileri analiz ediyorsunuz.
 13. 13. Mouse Hareketi veTıklama Haritası2.3.Amacı belirli sayfalarda kullanıcı hareketlerini takipetmek, genel sayfalarda kullanıcıların mousehareketlerinin ortalamasını almak amacıyla kullanılır.Mouse hareketlerini ve tıklama haritalarını çıkaranbirçok test aracı bulunmaktadır. Online olarakkullanıcıların nereye tıkladıklarını gözlemleyebilir veanaliz edebilirsiniz.
 14. 14. Session Cam2.3.1.Kullanıcıların hareketleriniizlemeye yarayan birkullanılabilirlik test aracıolarak Session Cam, sıcaklıkharitası, tıklama haritası,form analizi ve dönüşümhunisi oluşturmayı sağlıyor.Kullanıcıların hareketlerinikayıt ederek tekrar tekrarizleme şansı bulunuyor.
 15. 15. InspectLet2.3.2.Web siteye eklenen kod ilegöz izleme ile çıkarılansıcaklık haritası, tıklamaharitası, mousehareketlerinin izlenebildiğibir servis sunan Inspectletanalitik verileri de gerçekzamanlı olarak görmenizeizin veriyor.
 16. 16. ClickTest2.3.3.Web sitenin tasarımörnekleri imaj olarakClickTest’e eklenir.Ardından kullanıcılarınhareketleri; görselverileştirme, sıcaklıkharitaları ve grafiklerleincelenebilir. Kullanıcıetkileşimlerini analiz edenkullanılabilirlik aracıdır.
 17. 17. TryMyUI2.3.4.Kullanıcıların demografikolarak profillerini seçerekkullanılabilirlik testiuygulanabilir. Ekran vemouse hareketleri, seslidüşünme testleri ve yazılıgeri bildirimler dahil herkullanıcının verileri videohalinde sunulur. Kendiveritabanına ait kullanıcılarıkullanmak isteyenler için iseayrı bir ücret sunuluyor.
 18. 18. ClickHeat2.3.5.Gerçek ziyaretçilerinizin tıklamasıcaklık haritasını çıkararak datatoplamanızı sağlayan ücretsizkullanılabilirlik test aracıdır.
 19. 19. Yandex.Metrica2.3.6.Web analizi hizmetleri yanısıra mouse hareketleri,tıklama haritaları, bağlantıharitaları ve kullanıcılarınweb sitesinde gezinirkenneler yaptıklarını çıkaranakış şemasınınincelenebildiği bir ücretsizaraçtır.
 20. 20. SeeVolution2.3.7.Kullanıcıların web sitedeyaptıkları hareketleriniyoğunluklara göre çıkarantıklama haritaları, sıcaklıkharitaları ve analitik verilerisunan bir kullanılabilirliktest aracıdır.
 21. 21. Google Analytics2.3.8.Ücretsiz olarak kullanıcıhareketlerini takip etmeyisağlayan bir araç olarak GoogleAnalytics, web siteye ait olandataların analizini kolaycayapabilmeyi sağlıyor. E-ticaretsiteleri için dönüşüm oranları,satış akışı ve istatistiklerikolaylıkla takip edilebilir. A/Btesti ise İçerik Denemeleribaşlığından yapılıyor. Dezavantajıise kullanıcıların etkileşimlerininnedeninin belirlenememesidir.
 22. 22. Clicktale2.3.9.Form analizi ve kullanıcıaraştırmaları için üretilmişbir kullanılabilirlik testaracıdır. Kullanıcılarınmouse hareketlerinikaydederek sıcaklıkharitası oluşturur.Formlarda zor bulunankullanılabilirlik sorunlarınıtespit etmenizi sağlar.
 23. 23. CrazyEgg2.3.10Sıcaklık haritası ve mousehareketleri takibi servislerinin yanısıra diğer kullanılabilirlik testiaraçlarından farkı sayfadaki herelementin tıklama analizininyapılabiliyor olması, “Confetti”özelliğiyle web sitesine gelentrafiğin anahtar kelimelerle detakip edilebiliyor olmasıdır.
 24. 24. LuckyOrange2.3.11.Sıcaklık haritası, mousehareketleri, gerçek zamanlıziyaretçi haritası gibi özellikleribulunan kullanılabilirlik testaracıdır. Ayrıca kullanıcılarınızdangeri bildirim alabileceğiniz birsistemi de sunmaktadır. Kolaycaentegre olabilmektedir.
 25. 25. Yazılım Bazlı Göz İzleme2.4.Online göz izleme araçlarından biraz farklı olarakişleyen yazılım bazlı göz izleme test araçlarında tahminiolarak kullanıcının bakacağı yerler belirleniyor. Testiyapılacak olan web sitenin arayüz imajı yüklenir.Ardından ise belirli bir rapor sunulmaktadır.
 26. 26. Visual Attention Service2.4.1.Web sitedeki ilgi çekebilecekalanların belirlenmesi içinkullanılır. Web sitesinin imajlarıyüklenir. Yükleme sonucundakullanıcıların nereyebaktıklarının tahmini olaraksıcaklık haritasının sunulmasıüzerine bir servis sunmaktadır.Gerçek kullanıcılarla testyapılmamaktadır.
 27. 27. Feng-GUI2.4.2.Kullanıcı olmadanalgoritmalara dayalı olarakyüklenen imajların sıcaklıkharitalarının çıkarılması vegöz izleme analiziyapılmaktadır. En büyükdezavantajı kullanıcıolmaksızın test uygulamasıyapılmasıdır.
 28. 28. İmaj Tıklama Haritası2.5.Tıklama haritaları kullanıcıların web sitesinde hanginoktalara tıkladıklarının yoğunluklarını net bir şekildegösteren bir test çıktısıdır. Online ortamda test edilecekweb sitesinin imajları test aracına yüklenerekkullanıcının tıklama hareketleri izlenebilmektedir.
 29. 29. FiveSecondTest2.5.1.5 saniye içinde kullanıcılarınweb sitesinin ne ile ilgiliolduğu algısını ölçmek ve birsonraki aksiyonlarını görmekadına yüklenen imajlarıntestini yapan birkullanılabilirlik test aracıdır.Ücretsiz olarak kullanılabilenaraç araştırmacının rastgelekullanıcıya test yapması vekullanıcıyı seçmesine izinveriyor.
 30. 30. Chalkmark2.5.2.Web sitesinde kullanıcıların nereyetıkladıklarını yüklenen imajlar vebelirlenen görevler sayesindeizlemeyi sağlayan kullanılabilirliktest aracıdır. Sıcaklık haritası,tıklama haritaları, ilk izlenimölçmeye yönelik servislersunmaktadır.
 31. 31. Intuition HQ2.5.3..Web sitenin kullanılabilirliktesti uygulaması için siteyeyüklenen imajlar ile tıklamaoranları görülebilir,müşterinin kendi veritabanıile kullanıcıların hareketleriincelenebilir.
 32. 32. Usabilla2.5.4.Ücretsiz uzaktan kullanılabilirlik testiaracı olarak Usabilla, bir web sitesiveya bir imaj hakkındakullanıcılardan geri bildirimtoplamaya yarıyor. Kullanıcılarınnereye tıkladıklarını takip edebilmeözelliği yanında kalitatif data içinaraştırmacıların kullanıcılardanyorumlar almasını da sağlayan biryapıya sahiptir. Sıcaklık haritalarınıngörsel raporları, tıklama haritalarısonuçları vermektedir. Kartgruplama, tıklama yayını kaydı gibiservisleri de bulunmaktadır.
 33. 33. NavFlow2.5.5.Kullanılabilirlik testi yapılacak olanweb sitenin taslak tasarımörnekleri yüklenerek işleyenkullanılabilirlik testi araçlarındandır.Kullanıcıların hareketlerini akışolarak görsel verileştirme, sıcaklıkharitaları ve grafiklerle incelemeşansı veren bir araçtır. Testler gizliveya açık şekildegerçekleştirilebilir. Geri dönüşümoranı analizleri kolaycayapılabilmektedir.
 34. 34. Laboratuvar TestAraçları2.6.Kullanıcıların laboratuvar ortamında yapılan testlerdeesas amaç kullanıcı araştırmacısının kullanıcınındavranışlarını gözlemleyerek çeşitli veriler elde edecekşekilde notlar almasıdır.
 35. 35. Morae2.6.1.Sadece Windows OS içinkullanılabilirlik testi sunan servis,kullanıcıların sesi, videoları,klavye tuşuna vuruşları, mousehareketleri, ekran hareketleri gibietkileşimlerini kaydederek işliyor.Kullanılabilirlik araştırmaları içinkapsamlı bir hizmet sunuyor.Kaydedici, gözlemleyici veyönetici olarak araştırmalaryönetilebiliyor.
 36. 36. SilverBack2.6.2.Mac bazlı bir kullanılabilirlikyazılım aracı olan Silverback, kayıt,analiz, düzenleme ve oynatma gibiözelliklere sahip. Düşük fiyatınınyanında birçok servisi kapsadığıiçin kullanış açısından oldukçaefektif bir kullanılabilirlik testaracıdır.
 37. 37. Geri Bildirim Testleri2.7.Kullanıcıların arayüzler hakkında çeşitli yorumlaryaparak web site/uygulama hakkındadüşündüklerini geri bildirim şeklinde iletmesiüzerine kurulu test araçları kullanılabilirliktestlerinde kullanılabilir.
 38. 38. iPerceptions2.7.1.Web site kullanılabilirliktesti için kullanıcılardanyorum kartlarıyla geribildirim alarak, anketlerdüzenleyerek raporlama veanaliz yapabilmeyi sağlayanbir araçtır.
 39. 39. FeedBack Army2.7.2.Kullanıcı araştırmacısının birweb sitesine kullanılabilirliktesti uygularkenkullanıcılardan yorumlaralabileceği ve web siteURL’sini paylaşarak bütünsiteyi keşfetmesinisağlayabileceği bir testaracıdır.
 40. 40. Ethnio2.7.3.Kullanılabilirlik testi aracıolmasa da kullanıcılardandata toplamak üzerineuygulanan bir platform.Kullanıcılar doldurduklarıformlar aracılığıyla websitenin gelişimine katkıdabulunarak ödülkazanıyorlar.
 41. 41. Online Sezgisel Analiz2.8.Sezgisel analiz, arayüzün  kullanılabilirlik  seviyesini  belirli  bir  noktaya   getirmek  amacıyla yapılan arayüz  kontrolüdür. Uzman kişiler tarafından ilk incelemesonucunda veriler elde edilir. Online olarak da web siteveya uygulamanın uzman komüniteler tarafındanyorumlanması olarak çalışmaktadır.
 42. 42. Userplus2.8.1.Ücretsiz olarak hizmet verenkullanılabilirlik test aracında hemkullanıcılar üzerinden görev bazlıtest uygulanabiliyor, hem de ISOstandartları üzerinden websitenin kullanılabilirlik puanlamasıyapılabiliyor. Kullanılabilirliktestinde tıklama haritaları,ortalama görev süreleri, görevtamamlama oranları gibi kriterlerraporlanabiliyor. Uzmantavsiyeleri içeren servise sahiptir.
 43. 43. Concept Feedback2.8.2.Uzman komüniteye sahip bir siteolarak web sitenizin uzmanlartarafından arayüzlerinin geribildirimlerini almaya dayanıyor.
 44. 44. Modere Edilen OnlineKullanıcı Testi2.9.Kullanıcıların, kullanılabilirlik testi sırasında kullanıcıaraştırmacısı tarafından yönlendirilerek testin uzaktanuygulanması ile gerçekleşir. Çeşitli yönergelerle belirlisenaryoda kullanıcının arayüzü kullanması sağlanır.
 45. 45. Skype2.9.1.Kullanılabilirlik testleri içinalternatif araç olarakdüşünebilecek olanSkype’ta ses ve ekranvideosu kayıt edilebiliyor,ekran paylaşımıyapılabiliyor. Böylecekullanıcı ekran başındaykenweb sitesinde neler yaptığıkayıt edilerek testuygulanabiliyor.
 46. 46. Modere EdilmeyenOnline Kullanıcı Testi2.10.Modere edilmeyen online kullanıcı testinin, modereedilen online kullanıcı testinden farkı daha öncedenoluşturulmuş senaryoların kullanıcı tarafından adımadım uygulanarak testin gerçekleştiriliyor olmasıdır.Böylece kullanıcının yanında kullanıcı araştırmacısınınolmasına gerek yoktur.
 47. 47. Loop112.10.1Gerçek kullanıcıların hareketlerinive etkileşimlerini kullanıcıaraştırmacılarının kolayca takipederek analiz edebileceği,raporlarını inceleyebileceği birkullanılabilirlik test aracıdır.Raporlar görev tamamlama oranı,süresi, genel hata sayfaları vekullanıcı haritaları şeklinde detaylıolarak sunulur. Yazılımsal olarakherhangi bir koda ihtiyaç yoktur.
 48. 48. Mechanical Turk2.10.2.Amazon.com’un sağladığıkullanılabilirlik test aracındaiki farklı üyelik bulunuyor:Kullanıcı araştırmacıları içinweb sitesi testini yapmalarıiçin üyelik ve web sitesitestine katılarak ödülkazanmak isteyen kişileriçin üyelikler. Görevyaratarak web sitesikullanılabilirlik testine tabiitutuluyor.
 49. 49. Open Hallway2.10.3.Tarayıcı bazlı ekran ve ses kaydınaizin veren kullanılabilirlik testiaracı uzaktan kayıt ile senaryoüzerinden testi sağlıyor. Analiziçin tekrar izleme şansı bulunuyor.Kendi sunucusunda videolarısaklama imkanı verdiği için hesapsilindiğinde videolar silinmektedir.10 dakikalık videoların kaydınaizin veriliyor. Çoklu ekran kaydınaizin vermediği için kısıtlamalarımevcut. Hesap yükseltiğindevideoları indirme hakkı daverilebiliyor.
 50. 50. UserTesting2.10.4.Kullanıcı etkileşimlerinin flash birvideo ile görüntülendiğiUsertesting kullanılabilirlik testaracı ile, web site hakkındakidüşüncelerin kullanıcılardanalınabildiği bir sisteme sahip.Kullanıcı profiline göre seçimyapılarak test uygulanabiliyor.Araştırmacının hazır olan test kitlesiyerine kendine ait veritabanını dakullanılabiliyor olması ise biravantaj. Ayrıca kullanıcı adaylarınıoylama sistemi ile kaliteli bilgileredinmeyi sağlıyor.
 51. 51. WhatUsersDo2.10.5.Kullanılabilirlik testleri ve kullanıcıdeneyimi araştırmaları için onlineolarak kullanılabilen bir araçtır.Seçilen kullanıcıları belirlenengörevlerle teste tabii tutma üzerineprosesi sürdürür. Yazılım indirmeyegerek kalmadan kullanıcılarınhareketleri çekilen kayıtlarlaizlenebilir, kullanılabilirlik hatalarınınneden kaynaklandığı tespit edilebilir.
 52. 52. Userlytics2.10.6.Web site - kullanıcı etkileşiminiölçmek amacıyla uzaktankullanılabilirlik testi uygulamayısağlar. Kullanıcı deneyiminipozitifleştirmek için raporlar halindesunulan veriler kullanıcılarınkayıtlarından elde edilir. Prototiplerinveya canlı web sitesininkullanılabilirlik testlerini yaparkenkullanıcılara sorular sorarak anketyapabilmeyi de sağlıyor.
 53. 53. Userzoom2.10.7.Kullanılabilirlik araştırmaları içinonline testler, kart gruplamaçalışması, ağaç testi, ekrangörüntülerinin tıklama testleri,online anketler araçlarıkullanılabiliyor. Sıcaklık vetıklama haritaları servislerarasında yer alıyor. Çıktılarda isedetaylı analiz raporları vedavranışsal veriler sunuluyor.
 54. 54. A/B Testi2.11.A/B testleri ile bir sayfanın farklı versiyonlarınınperformansını ölçülebilir. Versiyonlar aynı sayfanın farklıtasarımları olabileceği gibi, aynı tasarım içinde sayfaöğelerinin yerlerinin değişmesinden de oluşabilir.Böylece online olarak arayüzler kolayca test edilebilir.
 55. 55. Visual Website Optimizer2.11.1.Kod ve HTML’ e gerekduymadan A/B testi, çokdeğişkenli test, sıcaklıkharitaları, tıklama haritaları,kullanıcı geri bildirimlerialınabilen test çeşitleri gibiservisler sunankullanılabilirlik test aracıdır.
 56. 56. Optimizely2.11.2.Bağlılık, tıklama, dönüşümve kayıt gibi aşama vekıstaslarda hangi yöntemindaha iyi işe yaradığınıölçmeye yarayan bir araçtır.Hedef takibi ile web siteninkullanıcı deneyimi açısındandaha iyiye ulaşması için A/Btestlerinde kullanılır.
 57. 57. Kullanıcı DeneyimiTasarımı3Kullanıcı deneyimi, tasarım sürecine ürünün hedefkitlesinin dahil edilmesi, doğru araştırma tekniklerininkullanılması ve doğru sonuçların tasarım kararı halinegetirilmesiyle birlikte tasarlanır.
 58. 58. Neden KullanıcıDeneyimi?4• Markaların kullanıcı deneyimini geliştirdiklerindemüşteri sadakati artış oranı%44• Markaların kullanıcı deneyimini geliştirdiklerindemüşteri memnuniyeti artış oranı%72*Econsultancy ve WhatUsersDo 2013 yılı araştırması
 59. 59. Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Araçları4.0Bir arayüzün taslak tasarımlarını oluştururkençeşitli araçlar kullanılabilir. Genel anlamdatasarım araçları ortak özelliklere sahip olsa dabazı noktalarda birbirinden ayrılan özelliklerivardır. Farklı işlevlerine göre tasarım araçları:• Online Tasarım Araçları• Offline Tasarım Araçları• Offline ve Online Tasarım Araçları• Mobil Uygulamalar İçin Tasarım Araçları• Kullanılabilirlik Testlerine Yardımcı Tasarım Araçları
 60. 60. Online Tasarım Araçları4.1.Kullanıcı deneyimi tasarımı çalışmalarında kullanılanaraçlardan bazıları online bazıları offline olarakkullanılabilmektedir. Online kullanılanlarda bazıavantajlar bulunur. Özellikle takım çalışmasıyapıyorsanız, bir projeyi eş zamanlı olarak başkalarıylada beraber çalışabilme imkanı online araçların öneçıkan bir özelliğidir.
 61. 61. Lumzy4.1.1.Online wireframe araçlarındanolan Lumzy’de web site veyauygulamanın fonksyionlarıkapsamlı listeden seçilerek taslaktasarım oluşturulabilir. Ayrıcamesaj uyarıları, interaktif sayfanavigasyonları, içeriklere linkekleme ve daha fazla özelliğisunmaktadır. Tasarımlar hakkındatakım halinde çalışabilmek adınasohbet ve editleme gibiseçenekleri vardır. Ücretsiz biruygulamadır.
 62. 62. Invision4.1.2.Invision tasarım yapmak,paylaşmak ve kullanıcılarla testiçin başka bir online araçtır.Sadece wireframelerden öte, tamdonanımlı ve interaktif mockuplaryapmayı sağlamaktadır. Takımarkadaşlarıyla işbirliği içindeçalışabilmek için projeleripaylaşma özelliği bulunmaktadır.Ayyıca mobil desteği de iyidurumdadır. Prototipleroluşturabilme imkanı yanında,imajlar, renkler ve biçimlerkonusunda akış halinde detaylışekilde görmeyi sağlar.
 63. 63. Justproto4.1.3.Diğer wireframe araçlarındagöremeyeceğimiz az özelliğiyleJustproto, geniş bir arayüzelementleri ve araçlarısunmaktadır. Eş zamanlı olarakdiğer tasarımcılarla çalışmaimkanı vermektedir. Geribildirimleri de alabileceğinizinteraktif wireframeleroluşturmayı sağlar.
 64. 64. HotGloo4.1.4.Kullanıcı etkileşimlerinin uygulamaakışında tasarlanarak, testedilmesi için kullanılabilen birwireframe tasarım aracıdır.Sürükle-bırak sistemi ile ve genişarayüz elementleri kütüphanesi ileHotgloo rol bazlı kullanılabiliyor.Müşterilerle de projeleripaylaşarak yorumlarını alabilmekiçin bir mekanizma bulunmaktadır.
 65. 65. ProtoShare4.1.5.Kolay kullanılabilir, web tabanlıprototip aracı interaktif projeleriçin görselleştirmeyi efektifşekilde yapmanıza olanaksağlıyor. Eş zamanlı olarak diğertasarımcılarla çalışabilmeseçeneği de sunan ProtoShare,mobil uygulamaların datasarlanması için kullanılabiliyor.
 66. 66. Frame Box4.1.6.Basit bir mockup aracıdır.Yapılabilir işlem kısıtlığındandolayı en temel işlemleritasarlamak için kullanılabilir.Ücretsiz online olarakçalışılabiliyor.
 67. 67. MockingBird4.1.7.Online bir araç olarakMockingBird kolayca web site veuygulamalar için wireframelertasarlamayı sağlar. Prototipleroluşturmak için ise sayfalarıbirbirine linklerle bağlayarakgeçişleri görmeyi kolaylaştırır.PDF ve PNG olarak çıktı almaseçeneği bulunmaktadır. Takım ileberaber çalışabilmek içinproejeleri paylaşmaya açıktır.
 68. 68. Offline Tasarım Araçları4.2.Online tasarım araçları gibi olmasa da bilgisayarınızayazılım olarak indirip internetin olmadığı zamanlar daçalışabileceğiniz bir avantaj sunan offline tasarımaraçları wireframe ve mockup oluşturmak içinbirebirdir.
 69. 69. Axure4.2.1.Axure web sitelerin veuygulamaların wireframelerini,akış diagramlarını, prototiplerinioluşturmayı sağlayan bir araçtır.Birçok lider ajans ve firmalardakikullanıcı deneyimiprofesyonelleri, iş analistleri veürün yöneticileri tarafındankullanılan araçta HTMLprototipleri interaktif şekildeoluşturabiliyorsunuz. Offlineolarak bilgisaraya indirerekkullanabiliyorsunuz.
 70. 70. FlairBuilder4.2.2.Web site ve mobil uygulamalariçin wireframeler oluşturmak içinkullanılan tasarım araçlarındanbiridir. Prototipler oluşturarakkullanılabilirlik testleri için dekullanılmasına olanak sağlar. Basitarayüzü vardır. Sürükle bıraközelliği ile çalışmak kolaydır.Prototipler ile etkileşimlerigörmek için test yapılırkenherhangi bir koda gerek yoktır.
 71. 71. Pencil Project4.2.3.Firefox eklentisi olarak kurulanPencil Project, açık kaynaklı veücretsiz olarak prototipleryaratmayı sağlıyor. Birbirine bağlıçoklu sayfa arayüz dökümanlarıoluşturulabilir. HTML, PNG, Worddökümanı ve PDF olarak çalışmayıalma seçeneği bulunuyor. Zihinharitası desteği de mevcut.
 72. 72. OmniGraffle4.2.4.Sadece Mac ve iPadsistemlerine kurulabilentasarım aracında diagramlar,işlem grafikleri, sayfa düzenive web site wireframeleri vegrafik tasarımlarıyapılabiliyor. Güçlü tasarımaraçları, içeri aktarma vedışarı aktarma seçeneklerininkolaylığı dikkat çekiyor.Offline olarak bilgisayarınızaindirerek kullanabiliyorsunuz.
 73. 73. Online ve OfflineTasarım Araçları4.3.Hem online hem de offline olarak çalışmak isteyenleriçin uygun olan tasarım araçları takım olarak çalışmayaparken paylaşımlara izin verir. Böylece eş zamanlıçalışma imkanı olur. Ayrıca bu tasarım araçlarınınyazılım olarak bilgisayarınıza indirme seçeneği bulunur.
 74. 74. inPreso Screens4.3.1.Hem offline olarak yazılım indirerekkullanabileceğiniz hem de onlineortamda çalışabileceğiniz bir prototiparacıdır. Gerçek ürünün nasılgözükeceğine dair çeşitli operasyonelsistemlerle tema seçerek uygulamalarıgiydirebileceğiniz bir özelliğibulunmaktaıdr. Ücretsiz olan araçtaoffline olarak wireframeleri veprototipleri kaydedebiliyorsunuz.Online ortamda ise paylaşmayı vearayüz elementlerine daha kolayerişmeyi sağlamaktadır. Müşterilerinizesunmak için bir web oynatıcı dasunmaktadır.
 75. 75. Balsamiq4.3.2.Kullanılabilirlik testleri içinprototipler oluşturmayı sağlayanen çok kullanılan tasarımaraçlarındandır. Bağlantılarlademolar arası tıklamalaroluşturabilme imkanı veriyor. Bu dakullanılabilirlik çalışmaları içinönemli bir özellik olarak servisinsağladığı avantajlardan biri. Onlineçalışabildiği gibi offline şekilde deçalışabilme şansı bulunuyor.Başkalarıyla da projeleri paylaşarakbirlikte çalışmayı sunuyor.
 76. 76. Moqups4.3.3.Moqups wireframe çizmek içinyaygın olarak kullanılan onlinetasarım araçlarındandır. PDF vePNG formatında taslak tasarımlarıçıktı olarak alma şansı bulunuyor.Projelerde bağlantılarla sayfalarıbirbirine bağlamaya izin veriyor.Böylece prototipler oluşturaraktest yapmayı kolaylaştırıyor.
 77. 77. iPlotz4.3.4.Mac, Windows ve Linux işletimsistemlerinde çalışan iPlotz, flashdesteğiyle tarayıcılardaaçılmaktadır. Wireframetasarlamak için sürükle bırakmekanizması ile kolaycaçalışabilmeyi sağlamaktadır. PNG,PDF ve JPG olarak çıktıalınabilmektedir. Takım çalışmasıiçin paylaşıma açıktır. Böylecebaşkalarıyla beraber tasarımyapılabilme şansını tanır. Görevleroluşturarak projeyi yürütmeözelliği vardır. Yazılım olarakbilgisayara indirme seçeneği debulunmaktadır.
 78. 78. FludIA4.3.5.İndirilebilir web tabanlı tasarımaracı olan FluidIA zengin kullanıcıarayüzleri için prototipleme içinkullanılıyor. Açık kaynak şeklindekullanıcı deneyimi tasarımcılarınınkendi prototiplerini üretilmesiüzerine kurulan araçta projelerpaylaşılarak başka kişilerin dekatkıda bulunması sağlanıyor.
 79. 79. MockFlow4.3.6.Hem offline hem online olarakkullanılabilen tasarım aracıdır.Sayfalar site haritaları ile organizeedilerek tıklanabilir prototiplerhaline getirilebiliyor. Genişwireframe bileşenleribulunmaktadır. Proje HTML, PDF,Powerpoint slaytları, PNG imajlarıolarak çıktı alınabilmektedir. Eşzamanlı tasarım birlikleriyle takımolarak çalışabilme imkanı sağlar.
 80. 80. Mockup Builder4.3.7.Wireframe çizmek için kullanılanMockup Builder’da web siteninveya uygulamanın tasarımlarıyapılabileceği gibi geri bildirim dealmanızı sağlayan birmekanizması mevcuttur.
 81. 81. Mobil Uygulama TasarımAraçları4.4.Web arayüzlerinde kullanılan tasarım araçları haricindesadece mobil uygulamaların arayüzlerinde kullanılantasarım araçları da bulunmaktadır. Mobil uygulamaarayüzleri için elementleri bakımından zenginlerdir.
 82. 82. Justinmind4.4.1.Zengin interaktif wireframeleryaratmak için kullanılan Justinmind,mobil uygulamalarda da ağırlıklı olarakkullanılmaktadır. Testlerin de kolaylıklayapılabileceği araçta HTML olarak daçıktı alabiliyorsunuz. Ayrıca mobilolarak daha çok kullanılmasının nedenimobilde işe yarayan mimikler içinelementlerin varolmasıdır. Kendinize aitküçük araçlar da oluşturarak tasarımıyapabiliyorsunuz. Online içerikleri deekleyebileceğiniz araçta projelerinizipaylaşabiliyor ve geri bildirimalabiliyorsunuz.
 83. 83. Mockabilly4.4.2.Sadece iPhone uygulamaları içinkullanılan Mockabilly ile lineerolmayan akışlar tasarlanabiliyor,Dropbox ile paylaşım yapılabiliyor,ekran tasarımları ile iPhonekullanıcılarının davranışlarınıincelemek için dokunma noktalarıgeçişleri kullanılabiliyor.
 84. 84. iPhone Mockup4.4.3.Kalem kullanıyormuş hissi veyailüstratif tasarım yapmayı sunaniPhone Mockup, sadece iPhoneuygulamaları için kullanılıyor.Kolayca diğer insanlarlapaylaşmayı sağlayarak değişikleryapabilmeyi de sunuyor.
 85. 85. Tiggzi4.4.4.Bulut bazlı uygulama platformuolan Tiggzi online ortamdatasarım yapmayı sağlıyor.JavaScript tabanlı olduğu içinsürükle bırak ile kolayca çalışmakmümkün. API’ler sayesindeüçüncü partnerlerle bağlantıkurabiliyor. Tiggzinin özelliği mobiluygulamalar için kullanılabiliyorolması.
 86. 86. Kullanılabilirlik TestDestekli Tasarım Araçları4.5.Kullanılabilirlik test araçları dışında bazı tasarım araçlarıda prototipler oluşturarak test gerçekleştirmenizeolanak sağlar. Burada oluşturulmuş olan wireframegörselleri çalışıyormuş gibi yaparak çeşitli linklerlebağlanır ve kullanıcı karşısında uygulamadan farksızhale gelir.Bir de bilgi mimarisi için kullanılabilecek olan tasarımaraçları mevcuttur. Menü yapısını oluşturmak içinkullanılırlar.
 87. 87. Naview4.5.1.Navigasyon menülerinioluşturmak için kullanılan Naview,kodlamaya gerek kalmadan websitenin bilgi mimarisini ortayaçıkarmayı sağlar. Ardından isekullanıcılarla test yapmayıkolaylaştırır. Hem bilgi mimarisiniçıkarmak için tasarımoluşturulabilen araçta aynızamanda kullanıcılara sorularsorarak anket sonuçlarıyla verianalizi yapmanıza olanak sağlar.
 88. 88. Jumpchart4.5.2.Web site navigasyonları içinsite haritasını çıkarmayayardımcı olan, wireframe vemockuplar oluşturmayısağlayan tasarım aracıdır.CSS tabanlı çıktılar almanızısağlar. Takım olarakçalışmaya olanak sağlar.Web site biçimini kolaylıklatasarlamanızı sağlar.
 89. 89. Proto.io4.5.3.En yaygın kullanılan tasarımaraçlarından biridir. İnteraktifprototipler üreterek testyapabilmek için çok uygundur.Animasyon desteği ve gerçekcihazlarda test yapabilme gibiözellikleri bulunuyor. Paylaşım veyorumlar ekleme gibi sosyalfaaliyetleri de yapabilmeye olanaksağlıyor. HTML halinde çıktıalabilme imkanı bulunuyor.
 90. 90. Pidoco4.5.4.Tıklanabilir wireframeler üretmeyisağlayan Pidoco ile hızlı ve kolayprototipler oluşturabiliyorsunuz.İndirmeye gerek duymadan onlineolarak çalışan Pidoco, uzaktankullanılabilirlik testleri içinkullanılabiliyor. Online çalışılabildiğiiçin de takım çalışması şeklindeişbirliğinde projeyitasarlayabiliyorsunuz. Diğer tasarımaraçlarından farkı video kaydı, ekranpaylaşımları gibi kullanılabilirliktestlerinde kullanılan özelliklerdir.
 91. 91. Creately4.5.5.Daha çok diyagramlar için kullanılanCreately tasarım aracında aynızamanda web sitelerin taslaktasarımlarını yapabilmek için arayüzelementleri katılmış olan mockupservisi de bulunuyor. Aynı proje içineş zamanlı değişiklikler yapılabilecekşekilde başkalarıyla da tasarımyapılabiliyor. Hem online olarakkullanılırken aynı zamandabilgisayara yazılım indirerek deçalışma seçeneği bulunuyor.
 92. 92. Teşekkürlerwww.userspots.comBizi takip edinfacebook.com/userspotstwitter.com/userspotslinkedin.com/company/userspotsgplus.to/userspotspinterest.com/userspots
 • BoSsHaKaN

  Jan. 12, 2019
 • selenboyacigil

  Nov. 8, 2018
 • furkanyucel

  Jul. 10, 2018
 • azizeozlem

  Oct. 3, 2017
 • FatmaZelihanl

  Feb. 19, 2016
 • ugrastuba

  Nov. 2, 2015
 • mustafakurt6

  Jun. 6, 2015
 • abdulganierkan

  Apr. 13, 2015
 • mstefanel

  Feb. 17, 2015
 • EmineNisaCAN

  Dec. 1, 2014
 • onurkuru

  Nov. 17, 2014
 • aysekorkmaz3551

  Aug. 21, 2014
 • MechanicJournal

  Jul. 31, 2014
 • gamzeyilmaz1

  Apr. 28, 2014
 • erginguclu

  Mar. 15, 2014
 • aertemel

  Jan. 4, 2014
 • snmyldrm

  Jul. 5, 2013
 • muratdurak

  Jun. 16, 2013
 • mustafaduran

  Jun. 15, 2013
 • mehmetates

  Jun. 15, 2013

Kullanılabilirlik Nedir? Neden Kullanılabilirlik? Kulllanıbilirlik Testi Araçları Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Nedir? Neden Kullanıcı Deneyimi Tasarımı? Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Araçları

Views

Total views

14,060

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3,652

Actions

Downloads

272

Shares

0

Comments

0

Likes

22

×