Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Rådgiverens rolle på LinkedIn
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Landbrugets økonomiske resultater 2012-2014. Juni 2013.

Download to read offline

Dias benyttet ved webinar om Landbrugets økonomiske resultater 2012-2014 d. 10. juni 2013

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Landbrugets økonomiske resultater 2012-2014. Juni 2013.

 1. 1. Landbrugets økonomiske resultater2012-2014Webinar20. juni 2013v/Klaus Kaiser - VFL, Ø&VSusanne Clausen - VFL, KvægErik Maegaard - VFL, PlanteproduktionFinn Udesen - VSPEt samarbejde mellem Produktionsøkonomi-gruppen og projekt Videnformidling og dialogvia nye kanaler
 2. 2. Prognose for landbrugets driftsresultat frem til 2014• Stabilt, højt indkomstniveau på 750-850.000 kr.26113-311-55528203182436356853348830293749-800-600-400-20002004006008001,000Alle bedrifter Heltidsbedrifter1.000Kr.Gns. 2004-2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014*
 3. 3. Renterne er lave i hele prognoseperioden• Renten holdes i bund af lav inflation og recession i store dele af Europa• Ingen udsigt til rentestigning trods moderat vækst i USA og Asien ogudpumpning af store mængder likviditet2.02.53.03.54.04.55.02009 2010 2011 2012 2013 2014Heltidsbedrifters gennemsnitsrente, inkl. bidrag
 4. 4. Prognose for bedste tredjedel frem til 2014• Den bedste tredjedel tjener gennemsnitligt over 2 mio. kr. i 2012-14• For at komme i bedste tredjedel skal der tjenes over 1.074.000 kr. i 2012113761-5552492031,1644361,5158532,1348302,1397492,083-1,000-50005001,0001,5002,0002,500Alle heltidsbedrifterBedste tredjedel afheltidsbedrifterne1.000kr.Gns. 2004-2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014*
 5. 5. Hvor høj er indtjeningen egentlig?1.000 kr. 2012 2013 2014Driftsresultat for gns. heltidsbedrift 853 830 749Ekskl. konjunktur 771 1.101 761Ekskl. mink og konjunktur 452 664 444Rest til forrentning af egenkapitalen,efter ejeraflønning på 400.000 kr. 52 264 44Egenkapitalens forrentning i % 0,7 % 3,1 % 0,5 %
 6. 6. Store forskelle mellem driftsgrenene203-75262 911,5834361972773962,2818531827168732,9788303656164453,7967492544371,0432,961-50005001000150020002500300035004000Heltidsbrug Kvæg Planter Svin Mink1.000kr.Landbrugets driftsresultater 2010-20142010 2011 2012* 2013* 2014*
 7. 7. Kvægbrugets økonomiske resultater2012-2014v/Susanne ClausenVFL, Kvæg
 8. 8. De væsentligste ændringer i forhold til marts-prognosen• Grundlaget for prognosen er foreløbig vejede resultater fra2012. Det medfører, at:• 2012 resultaterne er bedre end forventet i marts-prognosen• + 80.000 kr. (konv. bedrifter 80-160 køer)• + 147.000 kr. (konv. bedrifter 240-320 køer)• + 84.000 kr. (øko. bedrifter 80-160 køer)• Nedgangen i driftsresultatet fra 2011 til 2012 er mindre end forventet imarts-prognosen• Afsættet for prognosen er højere end forventet i marts
 9. 9. Ændrede prisforventninger i forhold til marts prognosen• Mælkepris:• 2013: 2,82 kr. pr. kg (marts: 2,69 kr. pr. kg)• 2014: 2,66 kr. pr. kg (marts: 2,60 kr. pr. kg)• Foderpriser, kr. pr. 100 kg:2013 2014Marts Juni Marts JuniKorn 169 168 152 152Sojaskrå 301 324 261 300Rapskager 180 203 160 168
 10. 10. Ændrede prisforventninger i forhold til marts prognosen• Mælkepris:• 2013: 2,82 kr. pr. kg (marts: 2,69 kr. pr. kg)• 2014: 2,66 kr. pr. kg (marts: 2,60 kr. pr. kg)• Foderpriser, kr. pr. 100 kg:2013 2014Marts Juni Marts JuniKorn 169 168 152 152Sojaskrå 301 324 261 300Rapskager 180 203 160 168
 11. 11. Prognose for kvægbedrifternes driftsresultat19718236525424422437829512633732153413194132390501001502002503003504004502011 2012 2013 2014Driftsresultat,1.000kr.Alle kvægbrug Konv. 80-160 køer Konv. 240-320 køer Øko 80-160 køer
 12. 12. Den bedste tredjedel ventes fortsat at opnå pæne resultater857 8359438531,3491,1151,4241,2011,08790596886102004006008001,0001,2001,4001,6002011 2012 2013 2014Driftsresultat,1.000kr.Konv. 80-160 køer Konv. 240-320 køer Øko 80-160 køer
 13. 13. Stor variation i driftsresultatet blandt den bedste tredjedel430 40056017302460170005001000150020002500300080-160 køer, kovn. 240-320 køer, konv. 80-160 køer, økoDriftsresultat,1.000kr.Resultater for bedste tredjedel, 2012LavHøjBeregnet som gennemsnit af 10 bedrifter omkring 66% fraktilen henholdsvis 99% fraktilen
 14. 14. Konklusion• Fremgang i 2013! – Men det varer næppe ved!• Fortsat behov for forbedring af performance på mange bedrifter• Vigtigt at bruge muligheden for at afdrage på dyr gæld• Kvægbrugene skal øge deres robusthed overfor udsving i priserne ogfor at gardere sig mod rentestigninger• Adgang til kapital vil fortsat være vanskelig• Investeringer på niveau med afskrivningerne – eller måske lidt lavere!• Investeringer skal generere et afkast, som står mål med risikoen vedinvesteringen• Husk at EU støtten falder frem mod 2020!
 15. 15. Planteproduktions økonomiske resultater2012-2014v/Erik MaegaardVFL, Planteproduktion
 16. 16. Resultater og prognoser – 2011  2014277716616437-1002003004005006007008002011 2012 2013 * 2014 *1.000kr.pr.bedriftGennemsnit alle planteavls-bedrifter
 17. 17. -2004006008001,0001,2001,4001,6002011 2012 2013 20141.000kr.pr.bedriftDriftsresultat - arealtilliggende0-100 ha 100-200 ha 200-300 ha Over 300 haResultater og prognoser – 2011  2014
 18. 18. Blandt de bedste2011 2012 2013 2014ha Driftsresultat i 1.000 kr.Bedste tredjedelGennemsnit alle 192 277 716 616 437Forskel mellem bedstetredjedel og gennemsnit
 19. 19. 2011 2012 2013 2014ha Driftsresultat i 1.000 kr.Bedste tredjedel 226 1.033 1.681 1.411 1.189Gennemsnit alle 192 277 716 616 437Forskel mellem bedstetredjedel og gennemsnitBlandt de bedste
 20. 20. 2011 2012 2013 2014ha Driftsresultat i 1.000 kr.Bedste tredjedel 226 1.033 1.681 1.411 1.189Gennemsnit alle 192 277 716 616 437Forskel mellem bedstetredjedel og gennemsnit34 756 965 795 752Blandt de bedste
 21. 21. Hvad betyder hvor meget?Driftsresultat pr. bedrift i 2013Salgspris hvede 140 491 -125Salgspris hvede 157 616 -Salgspris hvede 170 777 +161Rente -0,2 procentpoint 676 +60Forventet rente 616 -Rente +0,2 procentpoint 581 -35
 22. 22. Svineproduktions økonomiske resultater2012-2014v/Finn Udesen,
 23. 23. Prognose juni 2013ForskelTil 20122012* 2013* 2014* 2013* 2014*Svinekødspris 11,84 11,9 12,18 0,06 0,34Smågrise,beregnet394 397 418 3 24Smågrise pulje 423 442 438 19 15Sojaskrå 274 324 300 50 26Foderhvede 172 174 157 2 -15Prisgrundlag
 24. 24. • Stigende priser 2. halvår 2013• Faldende kornpriser 2. halvår 2013• 2013 bliver som helhed godt 200.000 dårligere end 2012• Svinekødspriserne fastholdes på næsten uændret niveau i2014• Hvis der kommer indikationer på stigende svineproduktion iEU må der forventes faldende priser i 2014• Råvarepriserne forventes at nærme sigligevægtspriserne/produktionsprisen, så længe der er balancemellem produktion og forbrugKonklusion
 25. 25. Prognoserne kan findes på:www.landbrugsinfo.dk/okonomianalyserBesøg vflblog.dk• Gense Webinaret• Stil spørgsmål• Kom med kommentarer• Download dias• …..
 • gakutohoshida

  Jun. 16, 2014

Dias benyttet ved webinar om Landbrugets økonomiske resultater 2012-2014 d. 10. juni 2013

Views

Total views

1,055

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

29

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×