Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Informatyzacja ochrony zdrowia

Marta Buraczyńska
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Cele Informatyzacji Ochrony Zdrowia
•

Zwiększenie bezpieczeostwa zdrowia obywateli

•

Promocja zdrowia mająca na celu za...
Kontekst Prawny
• Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w
ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 z pó...
Projekt P1

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o
Zdarzeniach Medycznych

WARTO...
Cel główny Projektu P1
Głównym celem Projektu P1 jest budowa elektronicznej
platformy usług publicznych w zakresie ochrony...
Cele szczegółowe Projektu P1
Cel 1

poprawa jakości obsługi pacjenta

Cel 2

zapewnienie wiarygodności i kompletności
dany...
Funkcjonalności P1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektroniczna recepta
Elektroniczne skierowanie
Elektroniczne zlecenie na zaop...
Rezultaty Projektu P1 – kluczowe funkcjonalności
Przyrost I i II – maj/czerwiec 2014 r.

• Zakres obejmuje m.in.:
• e-Rece...
Usługi udostępniane przez P1 dla systemów usługodawców
Wstępna
weryfikacja
komunikatu

Aktualizacja danych
krytycznych

Re...
Współpraca z Systemem P1
Centralnie przetwarzana informacja o elektronicznej dokumentacji medycznej
tworzonej w różnych po...
Typy dokumentów
recepty

Indywidualna
wewnętrzna
skierowania
Historia zdrowia i
choroby

Zaświadczenia, kar
ta
wypisowa, o...
Ustalanie standardów EDM
• Implementation Guide dla HL7 CDA (m.in. definicje struktur
dokumentów, wymagalnośd danych oraz ...
EDM – planowane zmiany w ustawie o SIOZ
31 lipca 2016 r.

• e-Recepta
28 luty 2017 r.

• e-Skierowanie, e-Zlecenie
1 sierp...
Systemy dziedzinowe
• System Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia,
zwanego dalej "Systemem RUM - NFZ",
• ...
Projekt POKL
Nazwa projektu: Poprawa jakości zarządzania w ochronie
zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technolo...
Nowa Perspektywa Finansowa UE 2014-2020

16
Wyzwania
• Odpowiednia alokacja finansowa w regionalnych
programach operacyjnych na projekty dot. EDM
• Zapewnienie komple...
Nowe Projekty Centralne
Nazwa
projektu:
Dostosowanie
ponadregionalnych
podmiotów leczniczych do współpracy z Systemem Info...
Nowe Projekty Centralne
Nazwa projektu: Projekt telemedyczny
Cel projektu: Budowa ogólnopolskiej elektronicznej platformy
...
Nowe Projekty Centralne
Nazwa projektu: Rozwój funkcjonalności elektronicznych
platform obsługujących System Informacji Me...
Nowe Projekty Centralne
Nazwa projektu: Szkolenia z zakresu wykorzystania ICT w
ochronie zdrowia oraz szkolenia e-learning...
Nowe Projekty Centralne
Nazwa projektu: Budowa dwóch ośrodków przetwarzania
i przechowywania danych medycznych, kolokacji ...
Nowe Projekty Centralne
Nazwa projektu: e-krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój
nadzoru nad krwioleczni...
Projekty regionalne

24
2007-2013
Zidentyfikowano 329 projektów
na łączną kwotę:
1 117 908 715 PLN
W nowej perspektywie
finansowej należy oczekiwa...
RPO 2014-2020 – konieczne ukierunkowanie

Platformy regionalne oraz projekty szpitali dot.
wdrażania systemów do prowadzen...
Rola współpracy CSIOZ
z Inicjatywami Regionalnymi

Integracja

Współpraca

Komunikacja
Koordynacja – cele
Usprawnienie
komunikacji
usługodawców a Platformą P1.

pomiędzy

systemami

Umożliwienie wymiany inform...
Rola CSIOZ we współpracy z Inicjatywami
Regionalnymi
Integracja

Współpraca

Komunikacja

•Inicjowanie działao związanych ...
Aktualne zaangażowanie na rzecz koordynacji
projektów informacyjnych w ochronie zdrowia
• Monitorowanie Inicjatyw Regional...
Współpraca z regionami - potrzeba koordynacji
projektów informacyjnych w ochronie zdrowia
•

•

•

Rozporządzenie dotycząc...
Umocnienie szansy powodzenia Projektu P1 poprzez
koordynację projektów informacyjnych
w ochronie zdrowia
Zapewnienie spójn...
Proponowane zadania CSIOZ wzmacniające rolę koordynatora
Wsparcie i doradztwo eksperckie oraz strategiczne dla regionów (w...
Proponowane zadania CSIOZ wzmacniające rolę koordynatora

Wypracowanie zestawu ogólnych wytycznych w zakresie założeo dla
...
Oczekiwane korzyści ze współpracy i koordynacji projektów
informacyjnych w ochronie zdrowia
Ograniczenie duplikowania funk...
Dziękuję za uwagę

36
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 1 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 2 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 3 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 4 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 5 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 6 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 7 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 8 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 9 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 10 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 11 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 12 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 13 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 14 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 15 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 16 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 17 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 18 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 19 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 20 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 21 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 22 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 23 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 24 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 25 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 26 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 27 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 28 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 29 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 30 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 31 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 32 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 33 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 34 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 35 Informatyzacja ochrony zdrowia Slide 36
Upcoming SlideShare
Prezentacja
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1 Like

Share

Download to read offline

Informatyzacja ochrony zdrowia

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Informatyzacja ochrony zdrowia

 1. 1. Informatyzacja ochrony zdrowia Marta Buraczyńska Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 2. 2. Cele Informatyzacji Ochrony Zdrowia • Zwiększenie bezpieczeostwa zdrowia obywateli • Promocja zdrowia mająca na celu zapewnienie dobrobytu i solidarności społecznej • Rozpowszechnianie informacji na temat zdrowia 2
 3. 3. Kontekst Prawny • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 z późn. zm.) 3
 4. 4. Projekt P1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych WARTOŚĆ PROJEKTU: • 712 640 000,00 PLN KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH: • 676 840 000,00 PLN OKRES REALIZACJI: • 29-11-2007 do 31-12-2014 (w trakcie realizacji) JEDNOSTKA • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia REALIZUJĄCA PROJEKT: 4
 5. 5. Cel główny Projektu P1 Głównym celem Projektu P1 jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. W Systemie P1 będzie znajdowała się informacja o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski niezależnie od płatnika. Strona www projektu P1: http://www.p1.csioz.gov.pl 5
 6. 6. Cele szczegółowe Projektu P1 Cel 1 poprawa jakości obsługi pacjenta Cel 2 zapewnienie wiarygodności i kompletności danych o zdarzeniach medycznych Cel 3 umożliwienie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Cel 4 wsparcie dla planowania opieki zdrowotnej Cel 5 wsparcie dla zarządzania kryzysowego Cel 6 zapewnienie interoperacyjności systemów informacyjnych w obszarze ochrony zdrowia 6
 7. 7. Funkcjonalności P1 • • • • • • • • • • • • Elektroniczna recepta Elektroniczne skierowanie Elektroniczne zlecenie na zaopatrzenie Elektroniczne zwolnienie Portal Publikacyjny Wsparcie wymiany dokumentacji medycznej Dane krytyczne Listy oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne Internetowe Konto Pacjenta Statystyka Monitorowanie i analizy Wsparcie rozliczeo i refundacji
 8. 8. Rezultaty Projektu P1 – kluczowe funkcjonalności Przyrost I i II – maj/czerwiec 2014 r. • Zakres obejmuje m.in.: • e-Recepta, e-Skierowanie, e-Zlecenia • IKP i osobista dokumentacja medyczna • System Wspomagana Rozliczeo • Platforma Publikacyjna i Platforma Dostępowa Przyrost III – wrzesieo 2014 r. • Statystyka • Monitorowanie i analizy
 9. 9. Usługi udostępniane przez P1 dla systemów usługodawców Wstępna weryfikacja komunikatu Aktualizacja danych krytycznych Rejestracja/korekta zdarzenia medycznego Udostępnianie danych krytycznych Udostępnianie informacji o dokumentacji medycznej Rejestracja zleceo Udostępnianie informacji o zleceniach Udostępnianie zleceo Rejestracja informacji o realizacji zleceo Obsługa zamówieo na dokumentacje medyczną Monitorowanie stanu zamówieo na dokumentację Badanie dostępności dokumentacji medycznej Import dokumentacji do przejęcia przez P1 9
 10. 10. Współpraca z Systemem P1 Centralnie przetwarzana informacja o elektronicznej dokumentacji medycznej tworzonej w różnych podmiotach leczniczych System P1 (CSIOZ) System „A” System „B” XML Wewnątrz szpitali – zgodnie z naturalnym rozwojem stosowanych lokalnie systemów; na zewnątrz – zgodnie z KRI (Krajowymi Ramami Interoperacyjności) Informacja o danych zawartych w bazach danych systemów: „A”, „B”, … „Y”, „Z” Rejestry centralne Klasyfikacje XML System „Y” System „Z”
 11. 11. Typy dokumentów recepty Indywidualna wewnętrzna skierowania Historia zdrowia i choroby Zaświadczenia, kar ta wypisowa, opinie lekarskie Indywidualna zewnętrzna Oświadczenia Historia choroby Konsultacje
 12. 12. Ustalanie standardów EDM • Implementation Guide dla HL7 CDA (m.in. definicje struktur dokumentów, wymagalnośd danych oraz słowniki, obecnie recepta, skierowanie, zlecenie) • Model transportowy danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej gromadzonych w Systemie P1 • Zbiór dobrych praktyk w zakresie sposobu przetwarzania EDM (kwestie bezpieczeostwa) • Środowisko ewaluacyjne dla usługodawców i dostawców
 13. 13. EDM – planowane zmiany w ustawie o SIOZ 31 lipca 2016 r. • e-Recepta 28 luty 2017 r. • e-Skierowanie, e-Zlecenie 1 sierpnia 2017 r. • Pozostała EDM (proponowana tylko indywidualna)
 14. 14. Systemy dziedzinowe • System Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Systemem RUM - NFZ", • System Statystyki w Ochronie Zdrowia, • System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, • System Wspomagania Ratownictwa Medycznego, • System Monitorowania Zagrożeo, • System Monitorowania Dostępności do Świadczeo Opieki Zdrowotnej, • System Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji FinansowoEkonomicznej Podmiotów Leczniczych, • Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, • System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych;
 15. 15. Projekt POKL Nazwa projektu: Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT. Cel projektu: Wzrost poziomu wiedzy kadry medycznej oraz zarządzającej nt. nowoczesnych technologii ICT, a także budowanie świadomości długofalowych korzyści wynikających z ich wdrożenia w placówkach medycznych do 20.06.2014 r. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Termin realizacji: 2013-12-01 – 2015-06-30 Jednostka odpowiedzialna za realizację: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 15
 16. 16. Nowa Perspektywa Finansowa UE 2014-2020 16
 17. 17. Wyzwania • Odpowiednia alokacja finansowa w regionalnych programach operacyjnych na projekty dot. EDM • Zapewnienie komplementarności i interoperacyjności z Systemem P1 – zwiększona rola koordynacyjna CSIOZ • Nowe projekty centralne realizowane przez CSIOZ 17
 18. 18. Nowe Projekty Centralne Nazwa projektu: Dostosowanie ponadregionalnych podmiotów leczniczych do współpracy z Systemem Informacji Medycznej Cel projektu: Dostosowanie podmiotów leczniczych o charakterze ponadregionalnym nadzorowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Ministra Zdrowia (55 podmiotów) do możliwości współpracy z Systemem Informacji Medycznej poprzez wdrożenie systemów RIS, HIS oraz PACS. Termin zakooczenia realizacji: 2019-12-31 Jednostka odpowiedzialna za realizację: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia / Ministerstwo Zdrowia 18
 19. 19. Nowe Projekty Centralne Nazwa projektu: Projekt telemedyczny Cel projektu: Budowa ogólnopolskiej elektronicznej platformy usług telekomunikacyjnych, obejmującej wysokospecjalistyczne usługi medyczne z możliwością dostępu i wykorzystania systemów ewidencyjnych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej profesjonalistom konsultacje zdarzeo medycznych na odległośd. Termin zakooczenia realizacji: 2019-12-31 Jednostka odpowiedzialna za realizację: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia / Ministerstwo Zdrowia 19
 20. 20. Nowe Projekty Centralne Nazwa projektu: Rozwój funkcjonalności elektronicznych platform obsługujących System Informacji Medycznej Cel projektu: Zgodnie z wytycznymi Krajowych Ram Interoperacyjności, dalsza integracja w ramach SIOZ przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Gromadzenia Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych tj. Projektu P1. Termin zakooczenia realizacji: 2019-12-31 Jednostka odpowiedzialna za realizację: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia / Ministerstwo Zdrowia 20
 21. 21. Nowe Projekty Centralne Nazwa projektu: Szkolenia z zakresu wykorzystania ICT w ochronie zdrowia oraz szkolenia e-learning w zakresie edukacji zdrowotnej Cel projektu: Wsparcie użytkowników w procesie wykorzystania ICT w systemie ochrony zdrowia oraz wsparcie procesu edukacji zdrowotnej. Termin zakooczenia realizacji: 2019-12-31 Jednostka odpowiedzialna za realizację: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia / Ministerstwo Zdrowia 21
 22. 22. Nowe Projekty Centralne Nazwa projektu: Budowa dwóch ośrodków przetwarzania i przechowywania danych medycznych, kolokacji systemów informatycznych obszaru zdrowia oraz udostępniania usług eZdrowia dla usługobiorców i usługodawców Cel projektu: Zapewnienie optymalnego pod względem kosztów i możliwości rozwiązania dla przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych medycznych wszystkich usługobiorców w Polsce. Termin zakooczenia realizacji: 2019-12-31 Jednostka odpowiedzialna za realizację: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia / Ministerstwo Zdrowia 22
 23. 23. Nowe Projekty Centralne Nazwa projektu: e-krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem Cel projektu: Zwiększenie dostępu do nowoczesnych rozwiązao medycznych w zakresie pobierania krwi i jej składników oraz ich stosowania poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązao informatycznych w zakresie skutecznego zarządzania danymi uzyskiwanymi i wykorzystywanymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie. Podniesienie jakości w zakresie zarządzania informacją w publicznej służbie krwi. Termin realizacji: 2014 - 2019 Jednostka odpowiedzialna za realizację: Narodowe Centrum Krwi oraz Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia / Ministerstwo Zdrowia 23
 24. 24. Projekty regionalne 24
 25. 25. 2007-2013 Zidentyfikowano 329 projektów na łączną kwotę: 1 117 908 715 PLN W nowej perspektywie finansowej należy oczekiwać podobnej wolumetrii projektów, chodby dlatego, że liczba usługodawców, którzy będą zasilali Platformę P1 to kilkadziesiąt tysięcy podmiotów. Źródło: Badania regionalne CSIOZ, luty 2012 r.
 26. 26. RPO 2014-2020 – konieczne ukierunkowanie Platformy regionalne oraz projekty szpitali dot. wdrażania systemów do prowadzenia EDM EDM w placówkach POZ czy indywidualnych praktykach lekarskich Telemedycyna
 27. 27. Rola współpracy CSIOZ z Inicjatywami Regionalnymi Integracja Współpraca Komunikacja
 28. 28. Koordynacja – cele Usprawnienie komunikacji usługodawców a Platformą P1. pomiędzy systemami Umożliwienie wymiany informacji o wytworzonej elektronicznej dokumentacji medycznej oraz przepływu wystandaryzowanych dokumentów w SIOZ. Ułatwienie/umożliwienie dostępu do informacji medycznej poprzez wystawianie usług ułatwiających pacjentom korzystanie ze świadczeo opieki zdrowotnej.
 29. 29. Rola CSIOZ we współpracy z Inicjatywami Regionalnymi Integracja Współpraca Komunikacja •Inicjowanie działao związanych z integracją projektów centralnych realizowanych w ramach POIG 2007-2013 oraz projektami e-Zdrowia w regionie całego kraju •Koordynacja współpracy w ramach prac Podmiotów Realizujących Inicjatywy Regionalne •Tworzenie zespołów operacyjnych ds. najważniejszych obszarów z dziedziny interoperacyjności organizacyjnej i technologicznej •Konsultacje i wymiana informacji między CSIOZ a Inicjatywami Regionalnymi • Współtworzenie materiałów informacyjnych dla instytucji regionalnych realizujących inicjatywy e-Zdrowie
 30. 30. Aktualne zaangażowanie na rzecz koordynacji projektów informacyjnych w ochronie zdrowia • Monitorowanie Inicjatyw Regionalnych w Ochronie Zdrowia  zweryfikowana lista projektów regionalnych, opracowywana ankieta dla aktualizacji informacji o stanie projektów. • Budowa bazy kontaktów regionalnych  gotowa lista 500 jednostek i organizacji. • Weryfikacja i opiniowanie regionalnych programów pod kątem zgodności z założeniami Projektu P1 i ustawy o informatyzacji ochrony zdrowia. • Współpraca z zagranicą w zakresie wymiany doświadczeo, dobrych praktyk – uczestnictwo w projekcie TRANSFoRm.
 31. 31. Współpraca z regionami - potrzeba koordynacji projektów informacyjnych w ochronie zdrowia • • • Rozporządzenie dotyczące Krajowych Ram Interoperacyjności wyznacza minimalne wymagania dla systemów informatycznych, rejestrów oraz zasad komunikacji pomiędzy nimi. CSIOZ pełni rolę koordynatora procesów integracji rozwiązao stosowanych przez poszczególnych interesariuszy. HL7 KRI Inicjatywy regionalne CSIOZ w czerwcu 2013 r. udostępniło dokumenty medyczne w formacie HL7 CDA. Ramy interoperacyjności organizacyjnej i technicznej
 32. 32. Umocnienie szansy powodzenia Projektu P1 poprzez koordynację projektów informacyjnych w ochronie zdrowia Zapewnienie spójności realizowanych i planowanych do realizacji w Polsce inicjatyw z zakresu e-Zdrowia z koncepcją funkcjonowania Platformy realizowanej w ramach Projektu P1 Zastosowanie kompleksowego podejścia do koordynacji obejmującej: integrację, współpracę i komunikację Inicjatyw regionalnych z Platformą P1 Projekt P1
 33. 33. Proponowane zadania CSIOZ wzmacniające rolę koordynatora Wsparcie i doradztwo eksperckie oraz strategiczne dla regionów (w tym opiniowanie założeo zgłaszanych projektów oraz założeo poszczególnych systemów). Czy dla Urzędu Marszałkowskiego czy dla beneficjenta - dyskusja Rozbudowa platformy komunikacji, monitorowania i wymiany doświadczeo Promowanie dobrych praktyk w zakresie prowadzenia projektów oraz przygotowanie i przeprowadzenie szerokiej akcji promocyjnej (biuletyn informacyjny, portal internetowy) Organizacja spotkao i warsztatów w zakresie wymiany doświadczeo pomiędzy przedstawicielami regionów wiodących w informatyzacji z regionami, gdzie prace nie są tak zaawansowane
 34. 34. Proponowane zadania CSIOZ wzmacniające rolę koordynatora Wypracowanie zestawu ogólnych wytycznych w zakresie założeo dla mniejszych projektów Wsparcie w opracowaniu kryteriów wyborów projektów do RPO? Doradztwo w zakresie kryteriów oceny w regionalnych programach operacyjnych Opracowanie zestawu kryteriów w sprawie minimalnego zakresu danych zawartych w rekordzie pacjenta w nawiązaniu do zapisów Dyrektywy Transgranicznej
 35. 35. Oczekiwane korzyści ze współpracy i koordynacji projektów informacyjnych w ochronie zdrowia Ograniczenie duplikowania funkcjonalności oraz usług Wdrażanie kompatybilnych rozwiązao – efektywne współdziałanie na etapie użytkowania Poprawa jakości danych medycznych poprzez zmniejszenie redundancji, poprawę wiarygodności, użyteczności, spójności – słowniki i rejestry Zachęcenie użytkowników oraz producentów oprogramowania do korzystania z współdzielonych usług e-Zdrowia
 36. 36. Dziękuję za uwagę 36
 • arturmarkiewicz336

  Mar. 15, 2015

Views

Total views

2,099

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

32

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×