Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 26

Podsumowanie aktualnego etapu projektu RSIM

0

Share

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Podsumowanie aktualnego etapu projektu RSIM

 1. 1. solutions for demanding business Podsumowanie aktualnego etapu projektu: Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej „Modernizacja istniejących oraz wdrożenie nowych systemów informatycznych w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego „ 02 grudzień 2013 Bolesławiec
 2. 2. solutions for demanding business Partnerzy projektu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego w Łodzi
 3. 3. solutions for demanding business Partnerzy projektu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
 4. 4. solutions for demanding business Partnerzy projektu Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
 5. 5. solutions for demanding business Partnerzy projektu SP Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
 6. 6. solutions for demanding business Zakres realizowanych prac  Analiza przedwdrożeniowa  Instalacja i konfiguracja systemów na serwerach i stacjach roboczych  Dostawa Bazy danych  Dostawa licencji i wdrożenie systemu medycznego i administracyjnego  Konfiguracja systemu na podstawie wspólnych ustaleń z partnerem projektu  Szkolenie Liderów  Przygotowanie i uruchomienie oprogramowania do integracji z Lokalną Platformą Danych 7
 7. 7. solutions for demanding business Zakres funkcjonalny uruchomionego systemu 8
 8. 8. solutions for demanding business Systemy medyczne /HIS Zakres funkcjonalny Ruch Chorych Zakażenia Szpitalne Zlecenia Izba Przyjęć Oddział Statystyka Blok Operacyjny Diagnostyka Pracownia Diagnostyczna Pracownia Patomorfologii Apteczka Oddziałowa Punkt Pobrań Przychodnia Apteka Dializy Rozliczenia z płatnikami 9
 9. 9. solutions for demanding business Systemy administracyjne Zakres funkcjonalny Zarządzanie personelem Kadry Płace Ewidencja Czasu Pracy Finanse i księgowość Koszty Rachunek kosztów Wycena kosztów normatywnych Kalkulacja kosztów leczenia Systemy wspierające/Integracje Finanse – Księgowość Budżetowanie Rejestr sprzedaży Rejestr zakupów Windykacja Kasa Zamówienia publiczne Gospodarka materiałowa Środki Trwałe 10
 10. 10. solutions for demanding business Realizacja 11
 11. 11. solutions for demanding business Wdrożenie Zgłoszenia wynikające z nieznajomości systemu Czas – 8 miesięcy Słowniki i użytkownicy Szkolenia wyznaczonych liderów Duże zaangażowanie zespołu merytorycznego partnera Standardowa obsługa Elektroniczne rozliczenie czasu pracy Obsługa terminali Zapewnienie połączenia pomiędzy lokalizacjami Szkolenia, konfiguracja, dokumentacja temu art sys St Duże zaangażowanie zespołu IT Szpitala Duże zaangażowanie zespołów wdrażających cje, nsulta upgrade Ko cje, figura rekon aca ca pr Bieżą
 12. 12. solutions for demanding business "Nie chodzi o wiarę w technologię. Chodzi o wiarę w ludzi." Steve Jobs 13
 13. 13. solutions for demanding business Analiza wdrożenia Co wygenerowało najwięcej problemów Różnice w poziomie wiedzy użytkowników Mała ilość szkoleń Integracja z sys. zewnętrznymi LPD
 14. 14. solutions for demanding business Co uzyskaliśmy 15
 15. 15. solutions for demanding business Zintegrowany Informatyczny System Szpitalny
 16. 16. solutions for demanding business Sprawna kontrola kosztów leczenia 17
 17. 17. solutions for demanding business Korzyści dla partnera projektu:  Nowoczesne narzędzie do zarządzania placówką  Więcej czasu dla pacjenta ponieważ jeden raz wprowadzone dane są dostępne w każdym miejscu  Pełen dostęp do informacji  Optymalizacja wykorzystania zasobów  Lepsza kontrola nad finansami dzięki prostemu mechanizmowi planowania budżetów oraz możliwości bieżącego i bardzo precyzyjnego monitoringu opłacalności realizacji kontraktów z NFZ 18
 18. 18. solutions for demanding business Korzyści dla pacjenta:  Pacjent czuje się bardziej komfortowo w nowoczesnym i profesjonalnym otoczeniu. Odczuwa większe zainteresowanie ze strony lekarzy i pozostałego personelu medycznego,zauważa, że czas niezbędny na formalności został zredukowany do minimum  Dobra kondycja psychiczna pacjentów sprzyja uzyskiwaniu satysfakcjonujących rezultatów 19
 19. 19. solutions for demanding business Co dalej … 20
 20. 20. solutions for demanding business eInformator, eRejestracja Rejestracja wizyty np. w systemie PP1 RCIM Regionalne Centrum Informacji Medycznej i Partner Projektu (N) Szpitalny System Informatyczny i 1 2 Szpitalny System Informatyczny i i Portale Internetowe: eInformator eRejestracja Partner Projektu 1 (PP1) Wyszukiwanie Informacji (jednostki, usługi, wolne terminy) 3 Rejestracja 4 Potwierdzenie Rejestr informacji o jednostkach Rejestr Grafików Rejestracji Pozyskani e informacji Jednostka Lecznicza (Szp. Pow.) Szpitalny System Informatyczny i Zasilanie systemu informacjami z jednostek 1 2 Procesy realizowane 3 4 przez Pacjentów
 21. 21. solutions for demanding business Elektroniczny Rekord Pacjenta Partner Projektu 1 RCIM i Regionalne Centrum Informacji Medycznej 1 Szpitalny System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) 2 Partner Projektu (N) Regionalny Rejestr Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Szpitalny System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i 3 i i Zasilanie rejestru regionalnego informacjami z jednostek o zakresie lokalnej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 1Poszukiwanie informacji medycznej dotyczącej Pacjenta Jana Nowaka Przekazanie informacji o miejscu pozyskania EDM dla Jana Nowaka. 2 (Przykładowo: dane znajdują się w Jednostce Leczniczej) pozyskiwania informacji w 3Proces bezpośredniegoktóra posiada dane o Janiezakresie EDM z Jednostki Leczniczej, Nowaku Jednostka Lecznicza (Szp. Pow.) Szpitalny System Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)
 22. 22. solutions for demanding business Elektroniczna Platforma Współpracy Partner Projektu 1 RCIM i Regionalne Centrum Informacji Medycznej 1 Szpitalny System Medyczny 2 3 Regionalny Rejestr umów zleceń pomiędzy jednostkami i Partner Projektu (N) i i Zasilanie rejestru regionalnego informacjami z jednostek o umowach w zakresie zleceń pomiędzy jednostkami 1 Poszukiwanie informacji dotyczącej np. możliwości zlecenia usługi badań laboratoryjnych w sieci jednostek 2 Przekazanie informacji o jednostce spełniającej kryteria wyszukiwania 3 Zlecenie z PP1 dla PPN 4 4 Elektroniczne przekazanie wyniku w zakresie zrealizowanego zlecenia Jednostka Lecznicza (Szp. Pow.) Szpitalny System Medyczny Szpitalny System Medyczny
 23. 23. solutions for demanding business Dziękujemy www.asseco.com/pl Asseco Poland S.A. ul. Branickiego 13 02-972 Warszawa Pion Opieki Zdrowotnej zdrowie@asseco.pl (+48 32) 776 10 02 24
 24. 24. solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zawartość dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia w prezentacji podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz innych przepisów z tym związanych. Jakiekolwiek nieautoryzowane zastosowanie jakichkolwiek materiałów zawartych w prezentacji może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków firmowych lub innych przepisów. Materiały dostępne w prezentacji nie mogą być modyfikowane, powielane, przedstawiane publicznie, wykonywane, rozprowadzane lub wykorzystywane w innych celach publicznych lub komercyjnych, chyba że Asseco Poland S.A. wydał na to wyraźną zgodę na piśmie. Kopiowanie w celach komercyjnych, rozpowszechnianie, modyfikacja lub przejmowanie zawartości niniejszej prezentacji przez osoby trzecie jest niedozwolone.W prezentacji mogą być prezentowane również materiały zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone przez te podmioty. Asseco Poland S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tychże podmiotów. Dane i informacje zawarte w prezentacji mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny. Prezentacja przygotowana została w oparciu i przy użyciu produktów firmy Inscale. Nazwa oraz logo Asseco Poland S.A. są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Korzystanie z tych znaków wymaga wyraźnej zgody ze strony Asseco Poland S.A. 2013 © Asseco Poland S.A. 25

×