Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Stan wdrażania Internetowego
Konta Pacjenta – perspektywa
Wykonawcy
Internetowe Konto
Pacjenta

2013-11-27, Łódź
AGENDA
Wprowadzenie
Internetowe Konto Pacjenta a P1
IKP w szczegółach
WPROWADZENIE
 HP - największa firma informatyczna na świecie (120
miliardów USD przychodu w 2012 roku)
 HP - dostawca us...
Przykładowe doświadczenia
CGM w systemach EHR

Międzynarodowe:
IKP w Niemczech – vita-X, CGMwebEHR
e-Recepta w Turcji – CG...
PLATFORMA HP E-ZDROWIE (DIGITAL HEALTH)
Platforma HP Digital Health

WYZWANIA OPIEKI MEDYZNEJ

Zwiększenie efektywności /
...
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Infrastructure Hardware & Applications
Integration Applications
Connected D...
DOŚWIADCZENIE HP POLSKA W E-ZDROWIU
 Prototyp eRecepty
•
•
•

Projekt współfinansowany przez UE, dostarczony do CSIOZ (um...
IKP a P1
PROJEKT P1 – PERSPEKTYWA WYKONAWCZA
Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i udostępniania
zasobów cyfrowych o zdarz...
PLATFORMA P1 NA RZECZ USŁUGODAWCÓW


Zdarzenia medyczne
•

•

Wyszukiwanie informacji o zaistniałych zdarzeniach medyczny...
USŁUGODAWCY NA RZECZ PLATFORMY P1


Zdarzenia medyczne
•

•



Przekazywanie informacji o wystąpieniu zdarzeń medycznych...
PROJEKT P1 – ARCHITEKTURA OGÓLNA

 Zakres prac HP
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA
Dokumentacja medyczna elektroniczna
 Wybrane dokumenty obsługiwane i składowane centralnie w P1
(rec...
P1 – ODBIORCY PROJEKTU P1
INTERNETOWE KONTO PACJENTA

Pacjent
Internetowe Konto
Aplikacje Usługodawców i
Pacjenta
Atek

Us...
IKP w SZCZEGÓŁACH
ZAKRES DANYCH GROMADZONYCH W P1
P1 – INTERNETOWE KONTO PACJENTA
Np. Informacje o
Usługodawcach, list
y oczekujących

Np. wpisy
własne, kalendarz,
dane kry...
P1 - INTERNETOWE KONTO PACJENTA

Dostęp on-line dla pacjenta
Przeglądanie:

 recepty, skierowania, zlecenia zaopatrzeni...
IKP I REJESTRY
Centralne Zasoby
Informacyjne List
Oczekujących

Centralny Wykaz
Usługodawców

Rejestr Leków

Internetowe K...
Interesariusze Projektu – P1
płatnicy

►

►

apteki

usługodawcy

personel medyczny

usługobiorcy

2 879 podmiotów

►

adm...
Założenia procesu gromadzenia i wymiany danych w P1
Założenia procesu gromadzenia i przetwarzania danych w systemie SIM na...
Przyjęte zasady gromadzenia i wymiany danych w projekcie P1
•
•
•
•
•
•
•
•

Wymiana danych oparta o międzynarodowe standa...
Interfejsy użytkownika - WWW
Interfejsy użytkownika – Aplikacja mobilna
Pacjent
decyduje
o dostępie
do swoich
danych
medycznych
!!!

2
Korzyści z wdrożenia systemu IKP – Pacjent

Dostęp do
EHR

•Łatwy dostęp do informacji o
przebiegu leczenia
•Upodmiotowien...
Korzyści z wdrożenia systemu IKP – Lekarz

Dostęp do
EHR

• łatwy dostęp do informacji o przebiegu leczenia łatwiejszy
pro...
Korzyści z wdrożenia systemu – podmioty lecznicze
Obniżenie kosztów gromadzenia EDM
poprzez standaryzację e-dokumentów

Ob...
Korzyści z wdrożenia systemu podmioty nadzorujące
Zapewnienie dostępu do danych o zdarzeniach zdrowotnych
niezależnie od ź...
Dziękujemy za uwagę
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 1 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 2 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 3 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 4 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 5 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 6 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 7 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 8 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 9 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 10 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 11 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 12 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 13 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 14 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 15 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 16 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 17 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 18 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 19 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 20 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 21 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 22 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 23 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 24 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 25 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 26 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 27 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 28 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 29 Stan wdrażania internetowego konta pacjenta Slide 30
Upcoming SlideShare
Śniadanie Daje Moc
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Stan wdrażania internetowego konta pacjenta

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Stan wdrażania internetowego konta pacjenta

 1. 1. Stan wdrażania Internetowego Konta Pacjenta – perspektywa Wykonawcy Internetowe Konto Pacjenta 2013-11-27, Łódź
 2. 2. AGENDA Wprowadzenie Internetowe Konto Pacjenta a P1 IKP w szczegółach
 3. 3. WPROWADZENIE  HP - największa firma informatyczna na świecie (120 miliardów USD przychodu w 2012 roku)  HP - dostawca usług (ok. 30% przychodu)  HP – dostawca rozwiązao w obszarze ochrony zdrowia – eZdrowie 2.0 (eHealth 2.0)  Centrum technologiczne w Polsce (zatrudniające kilkuset inżynierów)
 4. 4. Przykładowe doświadczenia CGM w systemach EHR Międzynarodowe: IKP w Niemczech – vita-X, CGMwebEHR e-Recepta w Turcji – CGM ECP DRUG e-Health Szwecja – CGM Life Krajowe: Świętokrzyski System Informacji Medycznej Integracja prototypów IKP i e-Recepty Internetowe Konto Pacjenta w ramach platformy P1
 5. 5. PLATFORMA HP E-ZDROWIE (DIGITAL HEALTH) Platforma HP Digital Health WYZWANIA OPIEKI MEDYZNEJ Zwiększenie efektywności / Zmniejszenie kosztów Kliniczna Platforma Analityczna Umożliwienie koordynacji opieki zdrowotnej Poprawa wyników leczenia pacjentów Digital Hospital 2.0 Zintegrowana opieka na terenie szpitala Poprawa jakości i dostępności opieki medycznej / minimalizowanie ryzyk Witrualne zarządzenie zdrowiem (V-Health) Rozszerzona opieka: • gabinet lekarski • dom • pacjent mobilny Wdrażanie innowacji Zintegrowania infrastruktura medyczna
 6. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Infrastructure Hardware & Applications Integration Applications Connected Devices Security Hardware & Applications Service Applications External Access Services Access Network Security Separation Data Center Network Wireless Intrusion Prevention Activity Monitoring HVAC Mgmt. Data Warehouse Client Virtualization RTLS Directory / Presence DNS, DHCP, … CCTV, IPTV, IP Audio Security/Surveillance Unified Operations and Platform Management Door / Elevator Controls Management & Virtualization Building Mgmt. Energy & Sustain. Digital Signage Kiosk & Wayfinding Patient Interact’ Sys Collaboration Mail & Messaging Voice & Video Informatics Telemedicine Workflow Mgmt. Device Mgmt. Personalized Med. Patient Monitoring Clinical Analytics LIS /LIMS Pharmacy/CPOE PACS / RIS EMR / EHR Master Patient Index E-Content Mgmt. Facilities Facility Controls Process Mgmt. Pneumatic Tubing Sys. Converged Infrastructure Robotics - AGVs Rules Location / Asset Tags Information Mgmt. Doc. Capture & Route Communications Environmental Sensors Video / Surv. Cameras Integration Engine Biomedical Devices Med. Imaging Devices Nurse Call System Portals Bus. Intelligence Clinical & Research Point of Care Systems Wired Bedside Terminals Printers / Scanners Phone / Conference Servers & Storage Digital Signage Orchestration Kiosks / Interactive Sys. Integration Services Bus Slates / Mobile Devices Manage Manage ERP / SCM Systems Transform Transform Business PCs / Thin Clients Services Intrusion Detection Integrate Integrate Architektura Referencyjna Private & Public Clouds Health Info Exchange Internet Build Build Sied Serwery i składowanie danych Infrastruktura komputerowa kliencka Zunifikowana komunikacja głosowa, wideo, wiadomości, interakcje, obecnośd Wiadomości, alarmy / Szyna Usług Identyfikacja pacjenta Systemy interaktywne pacjent/klinika Zarządzenia zasobami Kioski i odnajdywanie drogi Zarządzanie urządzeniami zewnętrznymi / Usługi druku Elektroniczna rejestracja dokumentów / skanowanie / archiwizacja Business Intelligence Systemy Informacyjne Opieki Zdrowotnej Design Design PLATFORMA HP E-SZPITAL 2.0 (DIGITAL HOSPITAL 2.0) HP DH2.0 platforma rozwiązań funkcjonalnych Application Services Infrastructure
 7. 7. DOŚWIADCZENIE HP POLSKA W E-ZDROWIU  Prototyp eRecepty • • • Projekt współfinansowany przez UE, dostarczony do CSIOZ (umowa 10.2010) Dostawa prototypu rozwiązania dla eRecepty w powiecie leszczyoskim i mieście Leszno Weryfikacja aspektów informatycznych jak i poza informatycznych  Integracja Prototypów eRecepty i IKP • • • Projekt współfinansowany przez UE, dostarczony do CSIOZ (umowa 08.2012), Integracja rozwiązao dwóch prototypów eRecepty i IKP z dostawą przez HP rozwiązania klasy ESB (HP eHealth Broker) Implementacja komunikatów HL7 (2.x, 3.0)  Dolnośląskie eZdrowie – projekt pilotażowy dla Regionu Dolnośląskiego • • • Projekt współfinansowany przez UE, dostarczony dla konsorcjum 3 szpitali (umowa 04.2011), Pierwsza w Polsce platforma wymiany danych medycznych pomiędzy 12 szpitalami w województwie Dolnośląskim Integracja 8 rozwiązao szpitalnych HIS (transfer 40.000 rekordów medycznych)  Platforma P1
 8. 8. IKP a P1
 9. 9. PROJEKT P1 – PERSPEKTYWA WYKONAWCZA Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych:  Studium wykonalności – Ernst&Young 2009  Podział techniczny platformy na 4 główne części  Główne aspekty implementacyjne:  Gromadzenie danych medycznych krytycznych oraz informacji o lokalizacji danych medycznych pacjentów  Dane medyczne dostosowane do udostępnienia i wymiany po stronie usługodawców  Implementacja eRecepty, eSkierowao, eZleceo  Uruchomienie systemu do kooca 2014  Stan prawny – w trakcie dostosowywania, wymaga zmian
 10. 10. PLATFORMA P1 NA RZECZ USŁUGODAWCÓW  Zdarzenia medyczne • • Wyszukiwanie informacji o zaistniałych zdarzeniach medycznych •  Ewidencjonowanie informacji o zdarzeniach medycznych (metadane – rodzaj zdarzenia, miejsce przechowywania dokumentacji) Udostępnianie informacji o lokalizacji dokumentacji medycznej na potrzeby leczenia Dane krytyczne • •  Utrzymywanie zbioru danych krytycznych pacjentów Udostępnianie danych krytycznych pacjentów uprawnionym pracownikom medycznym na potrzeby prowadzonego leczenia oraz w nagłych wypadkach Zlecenia (Recepty, Skierowania, Zlecenia zaopatrzenia) • • Umożliwienie wystawiania i realizacji elektronicznych skierowań na badania i konsultacje •  Umożliwienie wystawiania i realizacji recept elektronicznych Wyszukiwanie, udostępnianie aktualizacja statusu zleceń do realizacji przez usługodawcę Dokumentacja medyczna • Wsparcie procesu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej usługobiorcom i usługodawcom (wyszukiwanie, weryfikacja uprawnień, wskazanie miejsca przechowywania) • Przejęcie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej likwidowanego usługodawcy
 11. 11. USŁUGODAWCY NA RZECZ PLATFORMY P1  Zdarzenia medyczne • •  Przekazywanie informacji o wystąpieniu zdarzeń medycznych (metadane – rodzaj zdarzenia, miejsce przechowywania dokumentacji) Zapytania o zdarzenia medyczne Dane krytyczne •  Zlecenia (Recepty, Skierowania, Zlecenia zaopatrzenia) •  Przekazywanie i aktualizacja danych krytycznych pacjentów Aktualizacja statusu realizowanych zleceń Dokumentacja medyczna • • Udostępnianie dokuementacji medycznej na wniosek innego usługodawcy przekazany przez P1 •  Przekazywanie informacji o dokumentacji medycznej Przekazanie dokumentacji medycznej w przypadku likwidacji Uzyskanie autoryzacji
 12. 12. PROJEKT P1 – ARCHITEKTURA OGÓLNA  Zakres prac HP
 13. 13. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Dokumentacja medyczna elektroniczna  Wybrane dokumenty obsługiwane i składowane centralnie w P1 (recepta, skierowanie, zlecenie)  Pozostałe dokumenty składowane u usługodawców, w P1 będzie tworzony indeks (metadane wszystkich powstających dokumentów)  Zasady tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej są opracowane i udostępniane przez CSIOZ Dostęp on-line dla pacjentów (IKP) i pracowników medycznych (AUA)  Pacjent ma wgląd we wszystkie dotyczące go dokumenty zgromadzone w P1  Pacjent zarządza dostępem pracowników medycznych do swoich danych/dokumentów Integracja z systemami usługodawców  HL7 CDA jako standard dla dokumentów
 14. 14. P1 – ODBIORCY PROJEKTU P1 INTERNETOWE KONTO PACJENTA Pacjent Internetowe Konto Aplikacje Usługodawców i Pacjenta Atek Usługodawca Personel medyczny Aplikacja Usługodawców i Aptek / systemy własne / SWRM Społeczeństwo Portal Platforma Publikacyjna System Gromadzenia Danych Medycznych (SGDM) : e-Recepta / e-Zlecenia / e-Skierowania / Osobista Dokumentacja Medyczna Rejestry Podmiotwe , Rejestry Medyczne Gestorzy rejestrów źródłowych Hurtownia Danych Aplikacja Innych Podmiotów /systemy własne Podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia
 15. 15. IKP w SZCZEGÓŁACH
 16. 16. ZAKRES DANYCH GROMADZONYCH W P1
 17. 17. P1 – INTERNETOWE KONTO PACJENTA Np. Informacje o Usługodawcach, list y oczekujących Np. wpisy własne, kalendarz, dane krytyczne Obsługa zarządzania danymi osobistymi usługobiorcy Obsługa komunikacji z użytkownikami P1 Przeglądanie Katalogu Usługodawców Internetowe Konto Pacjenta Pacjent Obsługa przeglądania danych z SIM Np. erecepty, zdarzenia medyczne Kontrola dostępu do własnych danych Możliwośd wysłania korespondencji do Pracownika Medycznego Obsługa formularzy Obsługa nadawania dostępu do danych medycznych Np. deklaracje POZ
 18. 18. P1 - INTERNETOWE KONTO PACJENTA Dostęp on-line dla pacjenta Przeglądanie:  recepty, skierowania, zlecenia zaopatrzenia, zwolnienia  historia zdarzeo medycznych  rejestry usługodawców, pracowników medycznych  pozycje na listach oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne Wprowadzanie:  wpisy własne (notatki, niektóre dane krytyczne)  kalendarz  dane kontaktowe Obsługa deklaracji POZ Obsługa uprawnieo do własnych danych
 19. 19. IKP I REJESTRY Centralne Zasoby Informacyjne List Oczekujących Centralny Wykaz Usługodawców Rejestr Leków Internetowe Konto Pacjenta Centralny Wykaz Pracowników Medycznych Centralny Wykaz Uslugobiorców
 20. 20. Interesariusze Projektu – P1 płatnicy ► ► apteki usługodawcy personel medyczny usługobiorcy 2 879 podmiotów ► administracja obecnie 1 podmiot 11 746 podmiotów ► 85 497 podmiotów ► 343 437 osób ► 38 125 479 osób
 21. 21. Założenia procesu gromadzenia i wymiany danych w P1 Założenia procesu gromadzenia i przetwarzania danych w systemie SIM na podstawie „Kierunki informatyzacji „e-Zdrowie Polska” na lata 2011-2015” : 1. Stworzenie warunków informacyjnych umożliwiających podejmowanie w dłuższej perspektywie optymalnych decyzji w zakresie polityki zdrowotnej, niezależnie od przyjętego modelu organizacyjnego opieki zdrowotnej oraz zasad jej finansowania 2. Stworzenie stabilnego systemu informacji w ochronie zdrowia, charakteryzującego się z jednej strony elastycznym podejściem do organizacji systemu zasobów ochrony zdrowia, w tym do modelu finansowania świadczeo ze środków publicznych, z drugiej strony zaś odpornością na zaburzenia w gromadzeniu i archiwizacji danych, spowodowane zmianami systemowymi w ochronie zdrowia. 3. Zmniejszenie luki informacyjnej w sektorze ochrony zdrowia, uniemożliwiającej zbudowanie optymalnego modelu opieki zdrowotnej. 4. Uporządkowanie istniejącego systemu zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji w ochronie zdrowia w oparciu o zasady: a. otwartości i interoperacyjności poszczególnych elementów systemu informacji, umożliwiając wymianę danych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu informacji w ochronie zdrowia, b. ograniczania redundancji danych gromadzonych w poszczególnych elementach systemu informacji w ochronie zdrowia, c. wspierania wtórnego wykorzystania danych i informacji gromadzonych przez podmioty publiczne, w tym wykorzystania danych administracyjnych dla celów statystycznych, d. funkcjonalizacji i zmniejszenia obciążeo administracyjnych oraz kosztów gromadzenia i wymiany informacji w ochronie zdrowia, e. zapewnienia wysokiego poziomu wiarygodności i jakości danych. 5. Poprawienie funkcjonowania opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej poprzez zapewnienie kompleksowości, aktualności, niesprzeczności norm, procesów, systemów i zasobów informacyjnych ochrony zdrowia mających wpływ na zachowanie spójności i ładu informacyjnego w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb informacyjnych obywateli. 6. Optymalizacja nakładów finansowych ponoszonych na informatyzacje sektora ochrony zdrowia i rozwój społeczeostwa informacyjnego w obszarze zdrowia względem uzyskiwanych efektów 2
 22. 22. Przyjęte zasady gromadzenia i wymiany danych w projekcie P1 • • • • • • • • Wymiana danych oparta o międzynarodowe standardy wymiany HL7 v3. Gromadzenie danych oparte o spójne i stałe osie informacyjne (słownik zdarzeo medycznych, Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10, Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD9) Wymiana dokumentów elektronicznych w oparciu o zdefiniowany zakres informacyjny (e-recepta, e-skierowanie, e-zlecenie, e-zwolnienie) Autoryzacja i autentykacja nadawców informacji Gromadzenie danych oparte o rejestry referencyjne: Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalnośd Leczniczą, Rejestr Personelu Medycznego, Rejestr Leków Anonimizacja danych statystycznych w hurtowni danych Uzupełnianie sprawozdao statystycznych na podstawie danych zgromadzonych w SIM Zapewnienie trzech poziomów interoperacyjności: organizacyjnej, semantycznej i technologicznej
 23. 23. Interfejsy użytkownika - WWW
 24. 24. Interfejsy użytkownika – Aplikacja mobilna
 25. 25. Pacjent decyduje o dostępie do swoich danych medycznych !!! 2
 26. 26. Korzyści z wdrożenia systemu IKP – Pacjent Dostęp do EHR •Łatwy dostęp do informacji o przebiegu leczenia •Upodmiotowienie pacjenta – decydowanie o dostępie do informacji •Informacja o preskrypcji leków •Możliwośd dodawania wpisów własnych Komunikacja z personelem medycznym •Możliwośd kontaktu z lekarzem za pomocą bezpiecznych komunikatorów (poczta elektroniczna) •Przypominanie o zaplanowanych świadczeniach zdrowotnych •Możliwośd złożenia deklaracji POZ Dostęp do Informacji •Możliwośd lokalizacji podmiotów realizujących określone świadczenia zdrowotne • Możliwośd sprawdzenia kolejki oczekujących •Możliwośd wyszukania personelu medycznego
 27. 27. Korzyści z wdrożenia systemu IKP – Lekarz Dostęp do EHR • łatwy dostęp do informacji o przebiegu leczenia łatwiejszy proces diagnozy • zapewnienie szybkiego dostępu do elektronicznych danych medycznych w sytuacjach nagłych • możliwośd sprawdzenia szkodliwych interakcji lekowych • Dostęp do dokumentów elektronicznych zapewniających wiarygodnośd i wysoką jakośd danych Komunikacja z pacjentem • Możliwośd kontaktu z lekarzem za pomocą bezpiecznych komunikatorów (poczta elektroniczna) • Przypominanie o zaplanowanych świadczeniach zdrowotnych • Możliwośd złożenia deklaracji POZ Dostęp do Informacji • Możliwośd lokalizacji podmiotów realizujących określone świadczenia zdrowotne • Możliwośd sprawdzenia kolejki oczekujących • Możliwośd wyszukania personelu medycznego
 28. 28. Korzyści z wdrożenia systemu – podmioty lecznicze Obniżenie kosztów gromadzenia EDM poprzez standaryzację e-dokumentów Obniżenie kosztów leczenia szkodliwych interakcji lekowych Obniżenie kosztów sprawozdao poprzez standaryzacja procesów statystycznych Obniżenie kosztów zużycia papieru poprzez zastosowanie e-dokumentów Usprawnienie elektronicznej obsługi refundacji leków Zapewnienie jednolitych i jednorodnych zasad gromadzenia i udostępniania danych zapewnienie interoperacyjności z innymi podmiotami systemami
 29. 29. Korzyści z wdrożenia systemu podmioty nadzorujące Zapewnienie dostępu do danych o zdarzeniach zdrowotnych niezależnie od źródła finansowania Możliwośd planowania zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne Możliwośd bieżącego monitorowania zjawisk chorobowych i reagowania na nie Uporządkowanie rejestrów referencyjnych w ochronie zdrowia Dostęp do zdefiniowanych raportów oraz możliwośd analizy danych ad-hoc Możliwośd analizy zasobów ochrony zdrowia
 30. 30. Dziękujemy za uwagę

Views

Total views

1,239

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

14

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×