Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Wykonanie infrastruktury sieciowej w
zakładach opieki zdrowotnej podległych
Samorządowi Województwa Łódzkiego

II KONFEREN...
AGENDA

1.
2.
3.
4.
5.

Zakres projektu – modernizacja sieci
Przebieg realizacji projektu
Doświadczenia
Serwis
Wnioski

1
ZAKRES PROJEKTU (produkty)

2
Połączenia logiczno-fizyczne w lokalizacji (1)

WAN

Internet

Klaster zapór
sieciowych DFL-1660
Łącze synchronizacji (LAN...
Połączenia logiczno-fizyczne w lokalizacji (2)

WAN

Internet

Klaster ZAPASOWYCH zapór
sieciowych DFL-1660

Budynek A – P...
Połączenia logiczno-fizyczne w lokalizacji (3)
Budynek A
DGS-3427

WAN

Internet

DGS-3450
PDF0
DGS-3450

DGS-3450
DGS-345...
Przebieg realizacji projektu
Tolerancje na poziomie projektu zostały wykorzystane w
następujący sposób:
Czas:
Tolerancje p...
Przegląd uzasadnienia biznesowego
Uzyskane korzyści:
Główna korzyść: Partnerzy projektu uzyskali
nowoczesną infrastrukturę...
Przegląd realizacji celów projektu
Osiągnięte cele projektu:
Wykonanie i zatwierdzenie w Etapie 1 Projektów
Logicznych Sie...
Efektywność zespołu projektowego

Projekt zwłaszcza w części dotyczącej wykonania
instalacji okablowania strukturalnego i
...
Zalecenia działań następczych
Wykorzystując wdrożenie VoIP u 13 Partnerów jak najszybciej
zainicjować projekt, którego cel...
Doświadczenia
Doświadczenia uzyskane w trakcie trwania
projektu:
Różny stopień zaangażowania Partnerów –
zapewnienie odpow...
Doświadczenia
Dynamika zmian u Partnerów i długi okres od wykonania
dokumentacji spowodowały dezaktualizację w wielu przyp...
Obsługa serwisowa - 1

1

8

VoIP

1 3

Urządzenia aktywne

4

Okablowanie strukturalne i
elektryczne
Monitoring serwerown...
Wnioski
 Projekt był projektem innowacyjnym
 Projekt prowadzono wg. metodyki PRINCE2
 Wykonawca stworzył i udostępnił w...
Dziękuję za uwagę

Kierownik Projektu
Zdzisław Łukaszewicz
Dział Automatyki Budynków i Data Center
Asseco Poland S.A.
tel....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego Slide 1 Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego Slide 2 Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego Slide 3 Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego Slide 4 Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego Slide 5 Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego Slide 6 Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego Slide 7 Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego Slide 8 Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego Slide 9 Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego Slide 10 Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego Slide 11 Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego Slide 12 Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego Slide 13 Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego Slide 14 Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego Slide 15 Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego Slide 16
Upcoming SlideShare
Elektroniczny rekord pacjenta w wojewóztwie dolnośląskim projekt dolnośląskie e zdrowie
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego

 1. 1. Wykonanie infrastruktury sieciowej w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego II KONFERENCJA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA PROJEKTU RSIM Bolesławiec, 2 grudnia 2013 r.
 2. 2. AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Zakres projektu – modernizacja sieci Przebieg realizacji projektu Doświadczenia Serwis Wnioski 1
 3. 3. ZAKRES PROJEKTU (produkty) 2
 4. 4. Połączenia logiczno-fizyczne w lokalizacji (1) WAN Internet Klaster zapór sieciowych DFL-1660 Łącze synchronizacji (LAN3) PDB Główny punkt dystrybucyjny PDA DGS-3450 DGS-3427 Sw-access-08-02 10.100.1.101 DGS-3450 Warstwa Rdzeniowa - DGS-3450 przełącznik warstwy trzeciej DGS-3627G DGS-3450 DGS-3450 DGS-3450 Sw-access-08-01 10.100.1.51 Sw-core-08-01 10.100.1.1 DGS-3450 DGS-3450 DGS-3450 Sw-access-08-03 10.100.1.151 PDC 3
 5. 5. Połączenia logiczno-fizyczne w lokalizacji (2) WAN Internet Klaster ZAPASOWYCH zapór sieciowych DFL-1660 Budynek A – Punkt Dystrybucyjny PDA Sw-access-18-02 DGS-3450 10.18.100.21 DGS-3450 DGS-3650 Sw-core-18-03 10.18.100.12 Klaster zapór sieciowych DFL-1660 Sw-core-18-02 10.18.100.11 DGS-3627 Łącze synchronizacji (LAN3) GDP Główny punkt dystrybucyjny Budynek H PDH Sw-access-18-03 10.18.100.22 DGS-3450 DGS-3450 DGS-3450 Sw-access-18-01 10.18.100.20 DGS-3450 Warstwa Rdzeniowa - DGS-3427 DGS-3627G Sw-access-18-04 10.18.100.23 DGS-3450 Sw-core-18-01 10.18.100.10 DGS-3450 Sw-access-18-08 10.18.100.27 DGS-3427 DGS-3450 DGS-3427 przełącznik warstwy trzeciej Budynek P – Punkt PDP Istniejąca sieć DGS-3427 Sw-access-18-07 10.18.100.26 Budynek B - Punkt Dystrybucyjny PDB/SVR2 Budynek K – PDK Kuchnia DGS-3427 Sw-access-18-05 10.18.100.24 4
 6. 6. Połączenia logiczno-fizyczne w lokalizacji (3) Budynek A DGS-3427 WAN Internet DGS-3450 PDF0 DGS-3450 DGS-3450 DGS-3450 Sw-access-1-01 10.1.100.20 DGS-3450 DGS-3450 Sw-access-1-02 10.1.100.21 Sw-access-1-03 10.1.100.22 PDA2 PDA3 PDA1 Klaster zapór sieciowych DFL-1660 Łącze synchronizacji (LAN3) PDB 2SVR GDP Główny punkt dystrybucyjny PDD DGS-3427 DGS-3450 DGS-3450 DGS-3427 Sw-access-1-20 10.1.100.40 Warstwa Rdzeniowa - DGS-3427 przełącznik warstwy trzeciej Sw-access-1-18 10.1.100.39 DGS-3450 Sw-access-1-04 10.1.100.23 DGS-3627G PDK DGS-3650 PDL PDM PDN Sw-core-01-01 10.1.100.10 DGS-3650 DGS-3450 DGS-3650 Sw-access-1-14 10.1.100.33 Sw-access-1-01 10.1.100.20 BUDYNEK F BUDYNEK J PDG PDH DGS-3650 DGS-3427 Sw-access-1-15 10.1.100.34 PDI Sw-access-1-16 10.1.100.35 PDE DGS-3427 Sw-access-1-17 10.1.100.36 PDC DGS-3427 DGS-3450 Sw-access-1-07 10.1.100.26 PDC1 DGS-3450 Sw-access-1-08 10.1.100.27 PDC2 DGS-3450 Sw-access-1-12 10.1.100.31 PDJ1 DGS-3450 Sw-access-19-13 10.7.100.32 PDJ2 DGS-3450 DGS-3450 Sw-access-1-09 10.1.100.28 Sw-access-1-010 10.1.100.29 DGS-3427 DGS-3427 Sw-access-1-11 10.1.100.30 Sw-access-1-06 10.1.100.25 DGS-3450 Sw-access-1-05 10.1.100.24 5
 7. 7. Przebieg realizacji projektu Tolerancje na poziomie projektu zostały wykorzystane w następujący sposób: Czas: Tolerancje przyznane : 8 miesięcy Tolerancje wykorzystane: 8 miesięcy Koszt: Tolerancje przyznane: 13 326 000,00 zł Tolerancje wykorzystane: 13 326 000,00 zł Zakres: Tolerancje przyznane : modernizacja sieci w 23 ZOZ Tolerancje wykorzystane: modernizacja w 18 ZOZ (zakres przewidziany dla 5 jednostek Zamawiający rozdysponował do wybranych Partnerów projektu) 6
 8. 8. Przegląd uzasadnienia biznesowego Uzyskane korzyści: Główna korzyść: Partnerzy projektu uzyskali nowoczesną infrastrukturę sieciową wraz z systemem telefonii VoIP bez angażowania własnych środków finansowych Korzyści pozostałe po zakończeniu projektu: nieograniczone możliwości informatyzacji procesów zarządzania szpitala redukcja kosztów rozmów telefonicznych w wyniku integracji VoIP z siecią telefoniczną zewnętrzną 7
 9. 9. Przegląd realizacji celów projektu Osiągnięte cele projektu: Wykonanie i zatwierdzenie w Etapie 1 Projektów Logicznych Sieci wszystkich uczestników projektu Wykonanie okablowania strukturalnego i elektrycznego Wdrożenie urządzeń aktywnych D-Link wraz ze szkoleniami Wdrożenie telefonii VoIP wraz ze szkoleniami Wyposażenie serwerowni w systemy monitoringu, kontroli dostępu, klimatyzację i UPS Cele zostały osiągnięte przy braku przekroczenia przyznanych dla projektu tolerancji. 8
 10. 10. Efektywność zespołu projektowego Projekt zwłaszcza w części dotyczącej wykonania instalacji okablowania strukturalnego i elektrycznego musiał być realizowany z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości pracy szpitali i dostosowania się Wykonawcy do harmonogramu jego pracy. Tylko dzięki współpracy z Zespołami Partnerów szybko i sprawnie przeprowadzono aktualizacje i modyfikację dokumentacji wykonawczej usuwając błędy i braki. 9
 11. 11. Zalecenia działań następczych Wykorzystując wdrożenie VoIP u 13 Partnerów jak najszybciej zainicjować projekt, którego celem będzie integracja lokalnych systemów VoIP w celu uzyskania redukcji kosztów opłat za rozmowy telefoniczne. W trakcie wykonywania instalacji okablowania elektrycznego stwierdzono w zdecydowanej większości Partnerów konieczność modernizacji systemów zasilania szpitali. Systemy te nie spełniają obecnych standardów. Wnioskuje się o otwarcie projektu, który dokona szczegółowej inwentaryzacji systemów zasilania, projektów modernizacji wykonania budżetu przedsięwzięcia. 10
 12. 12. Doświadczenia Doświadczenia uzyskane w trakcie trwania projektu: Różny stopień zaangażowania Partnerów – zapewnienie odpowiedniej motywacji Tego typu projekty powinny być poprzedzone na etapie ofertowania wizjami lokalnymi – Zamawiający nie przewidział takiej możliwości. Ograniczyło to możliwość weryfikacji braków i błędów w dokumentacji przetargowej (dokumentacja wykonawcza, przedmiary robót) 11
 13. 13. Doświadczenia Dynamika zmian u Partnerów i długi okres od wykonania dokumentacji spowodowały dezaktualizację w wielu przypadkach – należałoby się zastanowić nad zmianą formy realizacji na formułę „projektuj i buduj” – choć trudną do przeprowadzenia ze względu na prawo o zamówieniach publicznych, większa elastyczność Umowy Prowadzenie prac w trybie pozwolenia na budowę – niepotrzebnie poniesione koszty i nakłady pracy związane z jego uzyskaniem – zakres projektu nie wymaga takiego trybu ze względu jedynie na modernizację systemu zasilania i prace aranżacyjne nie wykraczające poza wnętrze obiektów Warunek rozpoczęcia prac instalacyjnych u Partnera po zatwierdzeniu PLS nie miał uzasadnienia. Zakres projektu nie obejmował zakresu okablowania strukturalnego i elektrycznego i nie potrzebnie wstrzymywał rozpoczęcie prac w Etapie I 12
 14. 14. Obsługa serwisowa - 1 1 8 VoIP 1 3 Urządzenia aktywne 4 Okablowanie strukturalne i elektryczne Monitoring serwerowni Klimatyzacja Kategoria VoIP Urządzenia aktywne Okablowanie strukturalne i elektryczne Monitoring serwerowni Klimatyzacja Ilość 3 4 8 1 1 13
 15. 15. Wnioski  Projekt był projektem innowacyjnym  Projekt prowadzono wg. metodyki PRINCE2  Wykonawca stworzył i udostępnił w sieci dedykowane repozytorium projektu zapewniając aktualność i wersjonowanie dokumentów zarządczych i specjalistycznych  Umowa powinna być bardziej elastyczna i przewidywać zmiany właścicielskie i łączenie Partnerów.  Projekty typu „kukułcze jajo” wymagają znacznie większych nakładów pracy ze strony Partnerów.  Szersza kampania informacyjna skierowana do decydentów po stronie beneficjentów. 14
 16. 16. Dziękuję za uwagę Kierownik Projektu Zdzisław Łukaszewicz Dział Automatyki Budynków i Data Center Asseco Poland S.A. tel. kom.: 691 927 478 zdzislaw.lukaszewicz@asseco.pl 15

Views

Total views

586

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×