Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Suomalaiset	
  	
  
verkossa	
  	
  
-­‐tutkimus	
 ...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Tutkimuksen	
  taustaa	
  
•  Tutkimukseen	
  vasta...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Tutkimusaineisto	
  on	
  
kansallises.	
  edustava...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  4	
  
Suomalaiset	
  verkossa,	
  johdanto	
  -­‐	
 ...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  5	
  
Suomalaiset	
  verkossa,	
  johdanto	
  -­‐	
 ...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  6	
  
Suomalaiset	
  verkon	
  
käy9äjät	
  ja	
  	
...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  7	
  
15-­‐29	
  
-­‐vuo;aat	
  
30-­‐44	
  
-­‐vuo;...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Medioiden	
  tärkeys	
  15-­‐29-­‐vuo.aille	
  verk...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  9	
  
Medioiden	
  tärkeys	
  60+	
  -­‐vuo.aille	
 ...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  10	
  
Sosiaalinen	
  media	
  
Maksullinen	
  sisäl...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  11	
  
Puhelin	
  ja	
  
älytelevisio	
  
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Verkkoa	
  käytetään	
  yhä	
  
useammin	
  puhelim...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Puhelimen	
  käy9ö	
  
monipuolistunut	
  nopeas.	
...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  14	
  
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  15	
  
(Lähde:	
  15/30	
  Research,	
  Itella	
  Oy...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
17	
  %	
  suomalaisista	
  ne.n	
  käy9äjistä	
  k...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Suomalaiset	
  verkossa	
  	
  -­‐	
  segmen.t	
  
...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  18	
  
17	
  %	
  
15	
  %	
  
16	
  %	
  19	
  %	
 ...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  19	
  
Tyytyväiset	
  
Funk;onaaliset	
  
Tiedonjano...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  20	
  
Verkonkäy?ö	
  monipuolistuu	
  
Verkonkäy?ö	...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Älytelevision	
  omistaminen	
  segmentei9äin	
  
T...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Tyytyväiset	
  
17	
  %,	
  n=186	
  
22	
  
17	
  ...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Tyytyväiset	
  
•  Tyytyväiset-­‐segmen.stä	
  kolm...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Tyytyväiset	
  –	
  verkonkäy9öto9umukset	
  
24	
 ...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
95	
  %	
  
64	
  %	
  
38	
  %	
  
28	
  %	
  
24	...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  26	
  
Tyytyväiset	
  
Avoin	
  kysymys:	
  ”Mikä	
 ...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Funk.onaaliset	
  
15	
  %,	
  n=166	
  
27	
  
Mie...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Funk.onaaliset	
  
•  Funk.onaaliset-­‐segmen.stä	
...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Funk.onaaliset	
  –	
  verkonkäy9öto9umukset	
  
29...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Funk.onaaliset	
  –	
  verkkoon	
  lii9yviä	
  miel...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  31	
  
Funk.onaaliset	
  
Avoin	
  kysymys:	
  ”Mikä...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Tiedonjanoiset	
  
16	
  %,	
  n=171	
  
32	
  
8	
...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Tiedonjanoiset	
  
•  Tiedonjanoiset	
  ovat	
  ak....
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Tiedonjanoiset	
  –	
  verkonkäy9öto9umukset	
  
34...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Tiedonjanoiset	
  –	
  verkkoon	
  lii9yviä	
  miel...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  36	
  
Tiedonjanoiset	
  
Avoin	
  kysymys:	
  ”Mikä...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Sosiaaliset	
  
19	
  %,	
  n=203	
  
37	
  
Mies,	...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Sosiaaliset	
  
•  NeF	
  on	
  korostetus.	
  sosi...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Sosiaaliset	
  –	
  verkonkäy9öto9umukset	
  
39	
 ...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Sosiaaliset	
  –	
  verkkoon	
  lii9yviä	
  mielipi...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  41	
  
Sosiaaliset	
  (1)	
  
Avoin	
  kysymys:	
  ”...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  42	
  
Sosiaaliset	
  (2)	
  
Edellisellä	
  sivulla...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Teknologiset	
  
18	
  %,	
  n=201	
  
43	
  
Mies,...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Teknologiset	
  
•  Teknologiset-­‐segmenFin	
  kuu...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Teknologiset:	
  
puhelimen	
  käy9ö	
  
45	
  
100...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Teknologiset	
  omin	
  sanoin	
  
46	
  
”AkDivine...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  47	
  
Teknologiset	
  (1)	
  
Avoin	
  kysymys:	
  ...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  48	
  
Teknologiset	
  (2)	
  
Edellisellä	
  sivull...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Ak.iviset	
  
15	
  %,	
  n=166	
  
49	
  
Mies,	
 ...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Ak.iviset	
  
•  Ak.ivisista	
  lähes	
  80	
  %	
 ...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Ak.iviset	
  –	
  verkonkäy9öto9umukset	
  
51	
  
...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  52	
  
Ak.iviset	
  (1)	
  
Avoin	
  kysymys:	
  ”Mi...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  53	
  
Ak.iviset	
  (2)	
  
Edellisellä	
  sivulla	
...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  54	
  
Tyytyväiset	
  
Funk;onaaliset	
  
Tiedonjano...
Suomalaiset	
  verkossa	
  –tutkimus	
  2013	
   15/30	
  Research	
  
Heini	
  Karppinen	
  
TutkimuskonsulL	
  
15/30	
 ...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
MIEExpert 2015 Συνεργάτες στη μάθηση
Next
Upcoming SlideShare
MIEExpert 2015 Συνεργάτες στη μάθηση
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

26

Share

Suomalaiset verkossa 2013: esitys Yleisradion Isossa Pajassa 18.6.2013 klo 13

Download to read offline

15/30 Research -tutkimusyhtiön toimitusjohtajan Markus Keräsen esitys Suomalaiset verkossa 2013 -tutkimuksen esittelytilaisuudessa.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Suomalaiset verkossa 2013: esitys Yleisradion Isossa Pajassa 18.6.2013 klo 13

 1. 1. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Suomalaiset     verkossa     -­‐tutkimus   Ne;nkäy?ö  ja   ne;nkäy?ösegmen;t   18.6.2013   1   Yle  ja  15/30  Research:  
 2. 2. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Tutkimuksen  taustaa   •  Tutkimukseen  vastasi  yhteensä   1092  henkilöä  iältään  15-­‐74  vuo?a   •  Tutkimuksen  aineisto  keräLin   huh;kuussa  2013   •  Tutkimus  toteuteLin  sähköpos;-­‐ informoituna  verkkokyselynä.   Tutkimus  kuvaa  neLä  käy?ävien   suomalaisten   verkkokäy?äytymistä.   •  Suomalaiset  verkossa  –tutkimus   toteutetaan  nyt  vuonna  2013   toista  kertaa.  Ensimmäisen  kerran   Yle  teeL  saman  tutkimuksen   lokakuussa  2010.  Tuloksia  pyritään   vertailemaan  toisiinsa.     •  Tutkimuksen  aineisto  avataan   tutkijoiden  vapaaseen  käy?öön   kvan;ta;ivisilta  osin.     •  Tarkoitus  on  kehi.ää  tutkimusta   edelleen  jatkoa  varten.   2  
 3. 3. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Tutkimusaineisto  on   kansallises.  edustava   •  Tausta;etoina  kysyLin  sukupuolta,  ikää,   asuinpaikkaa,  asumismuotoa,  ko;talouden  kokoa,   pääasiallista  toimintaa  sekä  koulutusta   •  Kyselylomakkeessa  oli  neljä  avointa  kysymystä  ja   noin  20  väi?ämäryhmää.   3  
 4. 4. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  4   Suomalaiset  verkossa,  johdanto  -­‐  monimuotoisuus   ”Käytän Facebookkia, Instagramia, Twitteriä, Tumblria. Katson netti- tv:stä ohjelmat joita en ole nauhoittanut tai katsonut muuten. Luen blogeja (muoti, kavereiden blogit), etsin tietoa ihan mistä vain mikä tulee mieleen, etsin arvosteluja ja kommentteja esimerkiksi ravintoloista elokuvista ym., ostan vaatteita netistä. Käytän nettiä päivittäin, Facebookissa ja sähköpostissa käyn joka päivä.” –nainen, 18 v. ”Netinkäytön vanhana opetellut, netti ei ole mikään välttämättömyys, toki käytän kun eläkeläisellä on aikaa.” – mies, 63 v
 5. 5. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  5   Suomalaiset  verkossa,  johdanto  -­‐  odotukset   ”Ihmisten televisio-käyttäytyminen siirtyy koko ajan enemmän siihen, että ihmiset haluavat katsoa ohjelmat silloin kun on aikaa, eikä niin että aikatauluttaisivat menonsa televisiokartan mukaan, joten juuri nettipalveluihin ja netin kautta välitettävään ohjelmistoon pitäisi panostaa, niin että tarjonta ja laatu olisivat hyvät.” – nainen, 29 v. ”Haluaisin tv-ohjelmat jälkikäteen sekä striimattavassa että itselle tallennettavassa muodossa. Lisäksi erityisesti urheilu olisi hienoa nähdä myös suorana netissä. Haluaisin myös laadukkaita nettiuutisia niin kansainvälisistä kuin kotimaan ja alueellisista asioista. Nykyinen tilanne on siis tosi hyvä.” – mies, 25 v. ”Ohjelmien tulee näkyä reaaliajassa verkossa.” – nainen, 46 v.
 6. 6. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  6   Suomalaiset  verkon   käy9äjät  ja     medioiden  tärkeys  
 7. 7. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  7   15-­‐29   -­‐vuo;aat   30-­‐44   -­‐vuo;aat   45-­‐59   -­‐vuo;aat   Suomalaiset   verkon  käy?äjät   60+  -­‐vuo;aat   Medioiden  tärkeys  suomalaisille  verkon  käy9äjille  (n=1093)   ”Kuinka  tärkeitä  seuraavat  mediat  ovat  elämässäsi  asteikolla  1-­‐7,  jossa  1=ei  lainkaan  tärkeä  ja   7=eri?äin  tärkeä?”  Prosen;t  on  laske?u  yhdistämällä  myönteiset  vastaukset  (5+6+7).     52  %   32  %   20  %   0  %   50  %   100  %   Kirjat   Maksulliset  sanomalehdet   Iltapäivälehdet   Suomalaiset  verkon  käy9äjät  ja  prinFmedia   61  %   30  %   12  %   7  %   0  %   50  %   100  %   Radio/  tavallinen  FM-­‐radio   Radio  Radio  /  NeLradio   Radio  /  Maksulliset   musiikkipalvelut   Radio  /  Lada?avat  neLradio-­‐ ohjelmat  eli  podcas;t   Suomalaiset  verkon  käy9äjät    ja  radio   73  %   40  %   14  %   7  %   0  %   50  %   100  %   Internet  /  Vapaas;  saatavilla   olevat  uu;ssivustot   Internet  /  Sosiaalisen  median   palvelut   Internet  /   Uu;skoostepalvelut   Internet  /  Maksulliset   uu;ssivustot   Suomalaiset  verkon  käy9äjät  ja  internet   71  %   49  %   14  %   13  %   9  %   0  %   50  %   100  %   Televisio  /  Maksu?omat  kanavat   Televisio  /  Vapaas;   vastaanote?ava  neLtelevisio   Televisio  /  Vertaisverkot   Televisio  /  Maksu-­‐tv-­‐palvelut   Televisio  /  Kuukausimaksulliset   neL-­‐tv-­‐palvelut   Suomalaiset  verkon  käy9äjät  ja  televisio  
 8. 8. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Medioiden  tärkeys  15-­‐29-­‐vuo.aille  verkon  käy9äjille  (n=268)   8   ”Kuinka  tärkeitä  seuraavat  mediat  ovat  elämässäsi  asteikolla  1-­‐7,  jossa  1=ei  lainkaan  tärkeä  ja   7=eri?äin  tärkeä?”  Prosen;t  on  laske?u  yhdistämällä  myönteiset  vastaukset  (5+6+7).     15-­‐29   -­‐vuo;aat   30-­‐44   -­‐vuo;aat   45-­‐59   -­‐vuo;aat   Suomalaiset   verkon  käy?äjät   60+  -­‐vuo;aat   48  %   14  %   17  %   0  %   50  %   100  %   Kirjat   Maksulliset  sanomalehdet   Iltapäivälehdet   15-­‐29-­‐v.  verkon  käy9äjät  ja  prinFmedia   50  %   32  %   24  %   10  %   0  %   50  %   100  %   Radio/  tavallinen  FM-­‐radio   Radio  Radio  /  NeLradio   Radio  /  Maksulliset   musiikkipalvelut   Radio  /  Lada?avat  neLradio-­‐ ohjelmat  eli  podcas;t   15-­‐29-­‐v.  verkon  käy9äjät    ja  radio   72  %   64  %   13  %   8  %   0  %   50  %   100  %   Internet  /  Vapaas;  saatavilla   olevat  uu;ssivustot   Internet  /  Sosiaalisen  median   palvelut   Internet  /   Uu;skoostepalvelut   Internet  /  Maksulliset   uu;ssivustot   15-­‐29-­‐v.  verkon  käy9äjät  ja  internet   68  %   52  %   28  %   12  %   17  %   0  %   50  %   100  %   Televisio  /  Maksu?omat  kanavat   Televisio  /  Vapaas;   vastaanote?ava  neLtelevisio   Televisio  /  Vertaisverkot   Televisio  /  Maksu-­‐tv-­‐palvelut   Televisio  /  Kuukausimaksulliset   neL-­‐tv-­‐palvelut   15-­‐29-­‐v.  verkon  käy9äjät  ja  televisio  
 9. 9. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  9   Medioiden  tärkeys  60+  -­‐vuo.aille  verkon  käy9äjille  (n=229)   15-­‐29   -­‐vuo;aat   30-­‐44   -­‐vuo;aat   45-­‐59   -­‐vuo;aat   Suomalaiset   verkon  käy?äjät   60+  -­‐vuo;aat   ”Kuinka  tärkeitä  seuraavat  mediat  ovat  elämässäsi  asteikolla  1-­‐7,  jossa  1=ei  lainkaan  tärkeä  ja   7=eri?äin  tärkeä?”  Prosen;t  on  laske?u  yhdistämällä  myönteiset  vastaukset  (5+6+7).     66  %   62  %   28  %   0  %   50  %   100  %   Kirjat   Maksulliset  sanomalehdet   Iltapäivälehdet   60+  -­‐v.  verkon  käy9äjät  ja  prinFmedia   75  %   23  %   6  %   4  %   0  %   50  %   100  %   Radio/  tavallinen  FM-­‐radio   Radio  Radio  /  NeLradio   Radio  /  Maksulliset   musiikkipalvelut   Radio  /  Lada?avat  neLradio-­‐ ohjelmat  eli  podcas;t   60+  -­‐v.  verkon  käy9äjät    ja  radio   72  %   28  %   16  %   8  %   0  %   50  %   100  %   Internet  /  Vapaas;  saatavilla   olevat  uu;ssivustot   Internet  /  Sosiaalisen  median   palvelut   Internet  /   Uu;skoostepalvelut   Internet  /  Maksulliset   uu;ssivustot   60+  -­‐v.  verkon  käy9äjät  ja  internet   77  %   49  %   4  %   10  %   2  %   0  %   50  %   100  %   Televisio  /  Maksu?omat  kanavat   Televisio  /  Vapaas;   vastaanote?ava  neLtelevisio   Televisio  /  Vertaisverkot   Televisio  /  Maksu-­‐tv-­‐palvelut   Televisio  /  Kuukausimaksulliset   neL-­‐tv-­‐palvelut   60+  -­‐v.  verkon  käy9äjät  ja  televisio  
 10. 10. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  10   Sosiaalinen  media   Maksullinen  sisältö   Teknisyys   Sisällön  lataaminen     Sosiaalinen  media:   Maksu-­‐tv:   48  %   32%   8  %   18  %   Naisista  pitää  tärkeänä   Miehistä  pitää  tärkeänä  
 11. 11. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  11   Puhelin  ja   älytelevisio  
 12. 12. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Verkkoa  käytetään  yhä   useammin  puhelimella   •  Vuonna  2013  suomalaisista   verkonkäy?äjistä  32  %  käy?ää  usein   neLä  puhelimen  kau?a.  Vastaava   luku  vuonna  2010  oli  17  %.   •  Alle  40  %  ei  koskaan  käytä  neLä   puhelimen  kau?a.  Osuus  kaksi  vuo?a   si?en  oli  vielä  60  %.   •  Kokonaisten  ohjelmien  katsominen   ne;n  kau?a  on  yleistynyt.  Sosiaalisen   median,  videoklippejen  tai   neLradion  käy?ämisessä  ei  tässä   suhteessa  ole  merki?ävää  muutosta.   •  Kysymys  kuului:  ”Kuinka  usein   verkonkäy?ösi  lii?yy  seuraaviin   asioihin  asteikolla  1-­‐7,  jossa  1=ei   koskaan  ja  7=eri?äin  usein?”  Tässä   ”usein”=5+6+7   12   44  %   42  %   34  %   32  %   20  %   8  %   46  %   43  %   28  %   17  %   19  %   11  %   0  %   25  %   50  %   Käytän  verkkoyhteisöpalveluita   ja  sosiaalista  mediaa  (esim.   Facebookia,  IRC-­‐Galleriaa,   Twi?eriä).     Katson  ne;stä  lyhyitä   videoklippejä.     Katson  ne;stä  kokonaisia   ohjelmia,  sarjoja  tai  elokuvia.     Käytän  neLä  puhelimen  kau?a.     Kuuntelen  neLradiota.     Ostan  (tai  vuokraan)  ne;n   kau?a  elokuvia,  sarjoja  tai   musiikkia     Kuinka  usein  verkonkäy9ösi  lii9yy     seuraaviin  asioihin?  (usein  %)   04/2013   10/2010  
 13. 13. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Puhelimen  käy9ö   monipuolistunut  nopeas.   •  35  %  on  katsonut  videoita   tai  tv-­‐ohjelmia  puhelimella     •  Vastausvaihtoehtoihin   lisäLin  kohta  ”Katsonut   videoita  tai  tv-­‐ohjelmia”   •  Suomalaiset  ne;nkäy?äjät   ovat  laajentaneet   puhelimenkäy?öään   jokaisessa  kysytyssä   kategoriassa.   •  Sähköpos;en  lukeminen   esim.  vuoden  2010   osuudesta  38,1  %  kasvoi   siten,  e?ä  nyt  jo  60,5  %  on   lukenut  sähköposteja   kännykästä.   •  Ne;n  kar?apalveluiden,   sovellusten  lataaminen  ja   sosiaalisen  median   palveluiden  käy?ö  kasvoivat   yli  10  prosenLyksikköä.   13   5  %   3  %   9  %   25  %   48  %   38  %   33  %   38  %   75  %   94  %   1  %   12  %   18  %   35  %   41  %   49  %   51  %   53  %   60  %   82  %   98  %   En  mitään  edellisistä     Käy?änyt  Spo;fy:ta  kännykällä     Käy?änyt  kännykän  paikannukseen  lii?yviä   palveluita  kuten  FourSquare:a     Katsonut  videoita  tai  tv-­‐ohjelmia     Käy?änyt  Facebookia  tai  muita  sosiaalisen   median  palveluita  kännykällä     Siirtänyt  tai  vastaano?anut  informaa;ota   Bluetooth-­‐yhteyden  avulla     Ladannut  puhelimeeni  jonkun  sovelluksen,   pelin  tms.     Käy?änyt  puhelimen  ne;n  kau?a   kar?apalveluita     Lukenut  sähköposteja  kännykästä     Lähe?änyt  kännykällä  kuvan  tai  videon     Lähe?änyt  teks;vies;n     04/2013   10/2010  
 14. 14. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  14  
 15. 15. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  15   (Lähde:  15/30  Research,  Itella  Oyj  et  al.  Yhteisöllistyvä  media-­‐tutkimus,  11/2012,  n=1000)     •  Yli  15  %  suomalaisista  on   käytössään  tableL  ja  20   %  suunni?elee   hankkivansa  sen   tulevaisuudessa.   •  Lai?eita,  joilla  pääsee   neLin,  on  ko;talouksissa   useita,  ja  valinta  käy?öön   ote?avan  lai?een  välillä   tehdään  tarpeen  ja   toiminnan  mukaan.   •  Oheinen  taulukko  on   laina.u  puoli  vuo.a  si.en   tekemästämme  media-­‐ alan  tutkimuksesta   Älypuhelin  yli  puolella,  joka  neljäs  aikoo  hankkia  table.n   16# 20# 56# 41# 60# 35# 0#%# 20#%# 40#%# 60#%# 80#%# 100#%# Käytössäni#on#sähköinen#lukulaite/ table<# Aion#hankkia#tulevaisuudessa#sähköisen# lukulai@een# Käytössäni#on#älypuhelin# Olen#ladannut#puhelimeeni#ohjelmia/ sovelluksia# Käytän#sosiaalista#mediaa# Käytössäni#on#pelikonsoli# Lai$eiden(käy$äminen(ja(omistaminen( Kyllä# Ei#
 16. 16. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   17  %  suomalaisista  ne.n  käy9äjistä  kertoo  omistavansa  älytelevision   16   Älytelevision  omistajista   •  7  %  katsoo  sillä  ohjelmia  ne;stä   •  5  %  omistaa  älytelevision  mu?ei  katso  neLohjelmia   •  5  %  omistaa  älytelevision  mu?ei  ole  kytkenyt  sitä   •  71  %  ei  omista  älytelevisiota   •  11  %  ei  ;edä,  onko  oma  tv  älytelevisio   Sukupuolella  oli  ;lastollises;  merkitystä  mu?a  iällä  ei.  Älytelevision   kertoo  omistavansa   •  24  %  miehistä     •  12  %  naisista    
 17. 17. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Suomalaiset  verkossa    -­‐  segmen.t   17  
 18. 18. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  18   17  %   15  %   16  %  19  %   18  %   15  %   Tyytyväiset   •  Kolmannes   eläkeläisiä,   15   %   työ?ömänä,   alin   koulutustaso,   kaksi   kolmesta   asuu   pienemmillä   paik-­‐ kakunnilla,  taajaan  asutulla  alueella  tai   maaseudulla     •  Tyytyväisiä   elämään   ilman   moni-­‐ puolista   verkonkäy?öä   ja   verkko-­‐ palveluita.  Ne;nkäy?ö  suppeaa.     Funk;onaaliset   •  Kolmannes   eläkeläisiä,   koulutetuin   segmenL,   40   %   akateeminen   tai   ammaLkorkean  loppututkinto   •  Ne;nkäytössä   korostuu   asioiden   hoitaminen   ja   kohdiste?u   ;edonhaku,   esim.   sosiaalisen   median   käy?ö   hyvin   vähäistä   Tiedonjanoiset   •  Iäkkäin  segmenL,  73  %  yli  45-­‐vuo;aita,   kolmannes   eläkeläisiä,   yli   puolet   asuu   kaksin   puolison   kanssa,   tyytyväisimpiä   Ylen  palveluihin   •  69   %   suomalaisen   median   suosijoita,   ak;ivisia   uu;sten   ja   ajankohtais-­‐ asioiden  seuraajia   Ak;iviset   •  Lähes  80  %  alle  45-­‐v.,  36  %  asuu  kaksin   puolison  kanssa,  22  %  opiskelijoita   •  Herkimpiä   lii?ämään   verkon   kaikkeen   toimintaansa,   jos   se   vain   on   mahdollista.  Käy?ö  sosiaalista  ja  uuden   teknologian   suhteen   ennakko-­‐ luulotonta.   Teknologiset   •  86   %   miehiä,   kolmannes   yksin   asuvia,   urbaanein  segmenL   •  Verkonkäy?ö   lii?yy   korostetus;   hyvin   moneen   toimintaan.   Äly-­‐tv:tä   eniten,   puhelimen   käy?ö   hyvin   monipuolista.   Käytetään   myös   maksullisia   media-­‐ palveluita.   Sosiaaliset   •  82  %  naisia,  kolmannes  yksin  asuvia,     20  %  koululaisia  tai  opiskelijoita   •  NeL   korostetus;   sosiaalisen   kanssa-­‐ käymisen   media,   maksetaan   korkein-­‐ taan  musiikkipalveluista.   Ne;nkäy?ösegmen;t  
 19. 19. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  19   Tyytyväiset   Funk;onaaliset   Tiedonjanoiset   Ak;iviset   Teknologiset   Sosiaaliset   Valtaosa  alle  45-­‐vuo;aita   Valtaosa  yli  45-­‐vuo;aita   17  %   15  %   16  %  19  %   18  %   15  %  
 20. 20. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  20   Verkonkäy?ö  monipuolistuu   Verkonkäy?ö  monipuolistuu   Tyytyväiset   17  %   Funk;onaaliset   15  %   Tiedonjanoiset   16  %   Sosiaaliset   19  %   Teknologiset   18  %   Ak;iviset   15  %   Uusien  ilmiöiden   tunnistaminen  
 21. 21. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Älytelevision  omistaminen  segmentei9äin   Tyytyväisten  ja  Sosiaalisten  muita  vähäisempi  kiinnostus  uu?a   teknologiaa  kohtaan  näkyy  myös  älytelevision  vähäisenä  omistamisena.   Ak;iviset  ja  Teknologiset  ovat  tässä  edelläkävijöitä.   21   3  %   6  %   6  %   4  %   12  %   13  %   7  %  4  %   5  %   7  %   3  %   7  %   6  %   5  %  4  %   7  %   7  %   4  %   4  %   6  %   5  %   78  %   74  %   69  %   73  %   70  %   62  %   71  %   10  %   8  %   12  %   15  %   7  %   13  %   11  %   0  %   50  %   100  %   En  ;edä,  onko  tv-­‐vastaanoLmeni   älytelevisio   En  omista  älytelevisiovastaano;nta   Omistan  älytelevisiovastaanoLmen   mu?a  en  ole  kytkenyt  sitä  neLin   Omistan  älytelevisiovastaanoLmen  ja   olen  kytkenyt  sen  neLin  mu?a  en   katso  sillä  ohjelmia  ne;stä   Omistan  älytelevisiovastaanoLmen   ('Smart  TV')  ja  katson  sillä  ohjelmia   ne;stä  (kuten  Yle  Areenan  tai   YouTuben  tarjontaa)  
 22. 22. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Tyytyväiset   17  %,  n=186   22   17   %   15  %   16  %  19  %   18  %   15  %   Mies,   55  %   Nainen,   45  %   12  %   23  %   36  %   29  %   15-­‐29-­‐v.   30-­‐44-­‐v.   45-­‐59-­‐v.   60+  -­‐v.  
 23. 23. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Tyytyväiset   •  Tyytyväiset-­‐segmen.stä  kolmannes  on   eläkeläisiä  ja  15  %  on  työ9ömänä.   Koulutustaso  on  alhaisin.  Kaksi  kolmesta   asuu  pienemmillä  paikkakunnilla,  taajaan   asutulla  alueella  tai  maaseudulla.       •  Tyytyväiset-­‐segmen.ssä  tunnutaan  olevan   tyytyväisiä  elämään  ilman  monipuolista   verkonkäy9öä  ja  siihen  lii9yviä  palveluita.   Ne.nkäy9ö  on  suppeaa.       •  Mikään  media  ei  ylipäänsä  ole  elämässä   yhtä  tärkeä  kuin  muilla  segmenteillä.   Lähimmäs  keskiarvoa  nousevat  maksulliset   sanomalehdet  (28  %),  tavallinen  radio  (52   %)  ja  television  maksu?omat  kanavat  (57   %),  mu?a  mikään  näistä  ei  yllä  keskiarvoon.       •  Kuten   suomalaisille   yleensä,   lii9yy   ne.nkäy9ö   useimmiten   uuden   .edon   etsimiseen.   Toiseksi   useimmin  ne.nkäy9ö  on  tapa  kulu9aa  aikaa  (28%).       •  Käytännössä   neLin   mennään   lukemaan   uu;sia   (56   %   lukee   usein).   Erityises;   lyhyiden   videoklippejen   katsominen  ne;ssä  on  vierasta  (9  %).     •  Vaikka   Facebook   mainitaankin   suosikkiverkkosivuna   usein,  on  sen  käy?äminen  suomalaisiin  verkon  käy?äjiin   verra?una   vähäistä.   Vain   14   %   on   Facebookin   kau?a   yhteydessä   perheenjäseniin   tai   sukulaisiin,   eikä   sen   kau?a   juuri   etsitä   ;etoa   (4   %)   saa;   si?en   tykätä   yrityksistä  tai  tuotemerkeistä  (1  %).     •  Tyytyväisten   joukosta   löytyvät   ne,   jotka   eivät   töidensä   tai   opiskelujensa   jälkeen   halua   avata   ;etokone?a   (17   %).     •  Älytelevision  omistaminen  on  harvinaista  (11  %).     •  Puhelimen   käy?ö   ei   ole   läheskään   yhtä   monipuolista   kuin  suomalaisilla  verkon  käy?äjillä  keskimäärin.       23  
 24. 24. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Tyytyväiset  –  verkonkäy9öto9umukset   24   56  %   18  %   16  %   15  %   9  %   17  %   14  %   13  %   11  %   7  %   9  %   6  %   5  %   3  %   5  %   3  %   1  %   1  %   2  %   4  %   78  %   46  %   44  %   43  %   42  %   42  %   41  %   34  %   32  %   32  %   28  %   20  %   20  %   18  %   16  %   16  %   11  %   10  %   8  %   7  %   0  %   50  %   100  %   Käyn  lukemassa  uu;sia  verkon  uu;ssivustoilla.   Saan  ;etoa  lähiympäristössäni  tapahtuvista  asioista.   Käytän  verkkoyhteisöpalveluita  ja  sosiaalista  mediaa.   Surffailen  ne;ssä  sa?umanvaraises;  yhdestä  asiasta  toiseen.   Katson  ne;stä  lyhyitä  videoklippejä.   Seuraan  verkon  kau?a  parhaillaan  käynnissä  olevia  tapahtumia.   Käytän  pikavies;npalveluita.   Katson  ne;stä  kokonaisia  ohjelmia,  sarjoja  tai  elokuvia.   Käytän  neLä  puhelimen  kau?a.   Saan  kuulla  uu;sista  muilta  ihmisiltä  verkossa.   Luen  keskustelupalstoja.   Kuuntelen  neLradiota.   Käytän  neLpuhelinpalveluita.   Luen  blogeja.   Lataan  verkosta  musiikkia,  sarjoja,  elokuvia,  pelejä  tai  ohjelmia.   Lataan  verkkoon  itse  o?amiani  valokuvia  tai  videoita.   Kommentoin  uu;sia  verkossa.   Kirjoitan  keskustelupalstoille.   Ostan  (tai  vuokraan)  ne;n  kau?a  elokuvia,  sarjoja  tai  musiikkia   Kirjoitan  blogia,  verkkopäiväkirjaa  tai  pidän  yllä  ko;sivuja.   42  %   27  %   27  %   26  %   28  %   13  %   13  %   6  %   11  %   14  %   6  %   5  %   7  %   8  %   5  %   5  %   5  %   3  %   2  %   4  %   3  %   3  %   81  %   67  %   65  %   58  %   54  %   54  %   49  %   46  %   46  %   43  %   29  %   29  %   28  %   26  %   25  %   25  %   23  %   20  %   20  %   19  %   17  %   6  %   0  %   50  %   100  %   Etsin  uusinta  ;etoa  jostakin  asiasta.   Sivistän  itseäni.   Saan  apua  johonkin  käytännön  ongelmaan.   Pidän  yhtey?ä  minulle  tärkeiden  ihmisten  kanssa.   Kulutan  aikaani.   Opin  uusia  taitoja.   Viihdyn  huumorin  parissa.   Ihme?elen  asioita  tai  tapahtumia.   Saan  nauraa  hölmöille  jutuille.   Seuraan  muiden  ihmisten  kuulumisia.   Autan  muita  ihmisiä.   Pohdiskelen  omaa  elämääni.   Pakenen  arjen  huolia  tai  ongelmia.   Saan  nauraa  jollekin  törkeälle  tai  sopima?omalle   Jaan  hauskoja  linkkejä  muiden  iloksi.   Saan  tukea  muilta  ihmisiltä.   Tunnen  kuuluvani  minulle  tärkeään  ryhmään.   Vaikutan  asioihin.   Muistelen  menneitä.   Suosi?elen  muille  ihmisille  asioita  verkossa  (tuo?eita,   Saan  tutustua  uusiin  ihmisiin.   Ärsytän  tahallani  muita  ihmisiä.   Tyytyväiset   Total  
 25. 25. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   95  %   64  %   38  %   28  %   24  %   21  %   18  %   15  %   9  %   4  %   4  %   98  %   82  %   61  %   52  %   51  %   49  %   41  %   35  %   18  %   12  %   1  %   0  %   50  %   100  %   Lähe?änyt  teks;vies;n     Lähe?änyt  kännykällä  kuvan  tai  videon     Lukenut  sähköposteja  kännykästä     Käy?änyt  puhelimen  ne;n  kau?a   kar?apalveluita     Ladannut  puhelimeeni  jonkun  sovelluksen,   pelin  tms.     Siirtänyt  tai  vastaano?anut  informaa;ota   Bluetooth-­‐yhteyden  avulla     Käy?änyt  Facebookia  tai  muita  sosiaalisen   median  palveluita  kännykällä     Katsonut  videoita  tai  tv-­‐ohjelmia     Käy?änyt  kännykän  paikannukseen  lii?yviä   palveluita  kuten  FourSquare:a     Käy?änyt  Spo;fy:ta  kännykällä     En  mitään  edellisistä     Tyytyväiset   Total   Tyytyväiset  –  puhelimen  käy9ö  ja  medioiden  tärkeys   25   31  %   28  %   14  %   52  %   16  %   3  %   2  %   57  %   28  %   4  %   9  %   2  %   48  %   15  %   6  %   2  %   52  %   32  %   20  %   61  %   30  %   12  %   7  %   71  %   49  %   14  %   13  %   9  %   73  %   40  %   14  %   7  %   0  %   50  %   100  %   Kirjat   Maksulliset  sanomalehdet   Iltapäivälehdet   Radio/  tavallinen  FM-­‐radio  kotona,  autossa,   matkapuhelimessa  jne.   Radio  Radio  /  NeLradio   Radio  /  Maksulliset  musiikkipalvelut   Radio  /  Lada?avat  neLradio-­‐ohjelmat  eli   podcas;t   Televisio  /  Maksu?omat  kanavat   Televisio  /  Vapaas;  vastaanote?ava   neLtelevisio   Televisio  /  Vertaisverkot   Televisio  /  Maksu-­‐tv-­‐palvelut   Televisio  /  Kuukausimaksulliset  neL-­‐tv-­‐ palvelut   Internet  /  Vapaas;  saatavilla  olevat   uu;ssivustot   Internet  /  Sosiaalisen  median  palvelut   Internet  /  Uu;skoostepalvelut   Internet  /  Maksulliset  uu;ssivustot   Tyytyväiset   Total  
 26. 26. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  26   Tyytyväiset   Avoin  kysymys:  ”Mikä  on  lempiverkkosivustosi  tai  -­‐palvelusi,  jonka  parissa  kulutat   mielelläsi  aikaa?”  (Facebook  maini?u  23  kertaa)    
 27. 27. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Funk.onaaliset   15  %,  n=166   27   Mies,   43  %   Nainen,   57  %   8  %   23  %   36  %   34  %   15-­‐29-­‐v.   30-­‐44-­‐v.   45-­‐59-­‐v.   60+  -­‐v.   17   %   15  %   16  %  19  %   18  %   15  %  
 28. 28. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Funk.onaaliset   •  Funk.onaaliset-­‐segmen.stä  kolmannes  on   eläkeläisiä.  Se  on  koulutetuin  segmenF,  40   %  on  akateeminen  tai  ammaFkorkean   loppututkinto.     •  Ne.n  käy9ämisessä  korostuvat  asioiden   hoitaminen  ja  kohdiste9u  .edonhaku.  93   %  etsii  uusinta  .etoa,  72  %  sivistää  itseään,   71  %  saa  apua  käytännönasioissa  ja  55  %   oppii  uusia  taitoja.     •  Verkonkäy9ö  lii9yy  hyvin  usein  uu.sten   lukemiseen  (79  %).   •  Vain  23  %  käy9ää  neFä  usein   yhteydenpitoon  tärkeiden  ihmisten  kanssa.     •  Suomalaisen  median  suosiminen  koetaan  melko   tärkeänä  (57  %).       •  Puhelimen  käy?ö  ei  ole  aivan  yhtä  monipuolista   kuin  suomalaisilla  verkon  käy?äjillä  keskimäärin.     •  Funk;onaalisille   ovat   medioista   tärkeitä   kirjat   (65   %),   maksulliset   sanomalehdet   (54   %),   tavallinen   radio   (71   %)   sekä   television   maksu?omat   kanavat   (78   %).   Sosiaalisen   median   palvelut   alikorostuvat   selväs;   (8   %).   Facebookia   ei   juuri   mainita   suosikkisivujen   joukossa   toisin   kuin   kaikissa   muissa   segmenteissä.   Google   mainitaan   muita   useammin  suosikkisivustona.   28  
 29. 29. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Funk.onaaliset  –  verkonkäy9öto9umukset   29   79  %   33  %   11  %   30  %   28  %   31  %   15  %   19  %   18  %   9  %   14  %   10  %   11  %   9  %   8  %   3  %   3  %   3  %   5  %   0  %   78  %   46  %   44  %   43  %   42  %   42  %   41  %   34  %   32  %   32  %   28  %   20  %   20  %   18  %   16  %   16  %   11  %   10  %   8  %   7  %   0  %   50  %   100  %   Käyn  lukemassa  uu;sia  verkon  uu;ssivustoilla.   Saan  ;etoa  lähiympäristössäni  tapahtuvista  asioista.   Käytän  verkkoyhteisöpalveluita  ja  sosiaalista  mediaa.   Surffailen  ne;ssä  sa?umanvaraises;  yhdestä  asiasta  toiseen.   Katson  ne;stä  lyhyitä  videoklippejä.   Seuraan  verkon  kau?a  parhaillaan  käynnissä  olevia  tapahtumia.   Käytän  pikavies;npalveluita.   Katson  ne;stä  kokonaisia  ohjelmia,  sarjoja  tai  elokuvia.   Käytän  neLä  puhelimen  kau?a.   Saan  kuulla  uu;sista  muilta  ihmisiltä  verkossa.   Luen  keskustelupalstoja.   Kuuntelen  neLradiota.   Käytän  neLpuhelinpalveluita.   Luen  blogeja.   Lataan  verkosta  musiikkia,  sarjoja,  elokuvia,  pelejä  tai  ohjelmia.   Lataan  verkkoon  itse  o?amiani  valokuvia  tai  videoita.   Kommentoin  uu;sia  verkossa.   Kirjoitan  keskustelupalstoille.   Ostan  (tai  vuokraan)  ne;n  kau?a  elokuvia,  sarjoja  tai  musiikkia   Kirjoitan  blogia,  verkkopäiväkirjaa  tai  pidän  yllä  ko;sivuja.   93  %   72  %   71  %   23  %   37  %   55  %   29  %   35  %   30  %   10  %   3  %   9  %   20  %   11  %   3  %   3  %   1  %   3  %   7  %   4  %   1  %   2  %   81  %   67  %   65  %   58  %   54  %   54  %   49  %   46  %   46  %   43  %   29  %   29  %   28  %   26  %   25  %   25  %   23  %   20  %   20  %   19  %   17  %   6  %   0  %   50  %   100  %   Etsin  uusinta  ;etoa  jostakin  asiasta.   Sivistän  itseäni.   Saan  apua  johonkin  käytännön  ongelmaan.   Pidän  yhtey?ä  minulle  tärkeiden  ihmisten  kanssa.   Kulutan  aikaani.   Opin  uusia  taitoja.   Viihdyn  huumorin  parissa.   Ihme?elen  asioita  tai  tapahtumia.   Saan  nauraa  hölmöille  jutuille.   Seuraan  muiden  ihmisten  kuulumisia.   Autan  muita  ihmisiä.   Pohdiskelen  omaa  elämääni.   Pakenen  arjen  huolia  tai  ongelmia.   Saan  nauraa  jollekin  törkeälle  tai  sopima?omalle   Jaan  hauskoja  linkkejä  muiden  iloksi.   Saan  tukea  muilta  ihmisiltä.   Tunnen  kuuluvani  minulle  tärkeään  ryhmään.   Vaikutan  asioihin.   Muistelen  menneitä.   Suosi?elen  muille  ihmisille  asioita  verkossa  (tuo?eita,   Saan  tutustua  uusiin  ihmisiin.   Ärsytän  tahallani  muita  ihmisiä.   Funk;onaaliset   Total  
 30. 30. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Funk.onaaliset  –  verkkoon  lii9yviä  mielipiteitä  ja  tapoja   30   ”Pakolliset  pankki-­‐  ja   asunnonetsintäsivut  käytössä”     –  nainen,  45  v.     ”Teen  osakekauppaa  ja  seuraan  esim.   kalasääksen  pesien  elämää  web-­‐ kameroiden  välityksellä.  En  osta  juuri   koskaan  neDstä.  SääDedot  tarkistan  ja   Etnan  purkauksia  seuraan  myös.”  –   mies,  64  v.     ”En  roiku  neDssä  tai  pidä  sitä  edes  auki   kuin  hetken  päivässä.  Katson  posDn,   käväisen  H:ssä.  Jos  matkaa  varten  haen   esim.  hotellia,  niin  silloin  voin  olla   neDssä  1-­‐2t/pv,  muuten  ehkä  n.  15min/ pvä.”  –  nainen,  56v.     ”Käytän  neNä  aika  vähän.  Pääasiassa  Detoa   etsiessäni  ja  lisäksi  jonkin  verran  pelailen  ilmaisia   pelejä  ja  joskus  ostan  ja  lataan  pelejä.”  –  nainen,   48  v.       ”Käytän  normaalisD  pankki,  maili,  sääDeto  ja   veneseuran  sivuja.  Lomilla  luen  sanomalehDä  ja   katson  mahdollisesD  jotain  TV-­‐ohjelmia.  Jos   tarvitsen  Detoa  niin  Google  on  käytössä.  Tilaan   myös  lippuja  erilaisiin  tapahtumiin,  varaan   hotelleja  ja  ostan  matkalippuja  erilaisiin   kulkuvälineisiin.  Käyn  myös  tutustumassa  tavaran   ja  palvelun  tuo.ajan  koDsivuihin  kun  olen   hankkimassa  jotain.”  –  mies,  65  v.  
 31. 31. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  31   Funk.onaaliset   Avoin  kysymys:  ”Mikä  on  lempiverkkosivustosi  tai  -­‐palvelusi,  jonka  parissa  kulutat   mielelläsi  aikaa?”  (Google  ja  Iltasanomat  maini?u  9  kertaa)  
 32. 32. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Tiedonjanoiset   16  %,  n=171   32   8  %   19  %   39  %   34  %   15-­‐29-­‐v.   30-­‐44-­‐v.   45-­‐59-­‐v.   60+  -­‐v.   17   %   15  %   16  %  19  %   18  %   15  %   Mies,   54  %   Nainen,   46  %  
 33. 33. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Tiedonjanoiset   •  Tiedonjanoiset  ovat  ak.ivisia  uu.sten  ja   ajankohtaisasioiden  seuraajia.     •  Tiedonjanoiset   on   iäkkäin   segmenF,   73   %   on   yli   45-­‐vuo.aita,   kolmannes   eläkeläisiä   ja   yli   puolet   asuu   kaksin   puolison  kanssa.   •  Ne.nkäy9öön   lii9yy   vahvas.   uuden   .edon   etsiminen   (87   %),   itsensä   sivistäminen   (78   %),   avun   hakeminen   ongelmiin  (74  %),  yhteydenpito  tärkeiden   ihmisten   kanssa   (67   %)   sekä   uusien   t a i t o j e n   o p p i m i n e n   ( 7 1   % ) .   Tiedonjanoiset  käy9ävät  neFä  kanavana   vaiku9aa  asioihin  (32  %).       •  Useimmin   ne;ssä   tehtäviä   asioita   ovat   uu;sten   lukeminen  (88  %),  ;edonhaku  (61  %),  käynnissä  olevien   tapahtumien   seuraaminen   (52   %),   lyhyiden   videoklippejen   katsominen   (47   %),   sa?umanvarainen   surffailu  (46  %)  sekä  keskustelupalstojen  lukeminen  (35   %).   Tiedonjanoisilla   korostuvat   myös   uu;sten   kommentoiminen   (22   %),   neLpuhelinpalveluiden   käy?äminen  (25  %)  ja  blogejen  lukeminen  (21  %).     •  Tiedonjanoisista  69  %  on  suomalaisen  median  suosijoita.   He   ovat   muita   enemmän   huolissaan   median   liiallisesta   kaupallistumisesta   (61   %)   ja   poh;vat   useammin   sitä,   ovatko  uu;set  luote?avia  (55  %)  tai  sitä,  miten  yritykset   tai   muut   ihmiset   köy?ävät   Facebookissa   anne?uja   ;etoja  (36  %).       •  Puhelimen   käy?ö   ei   ole   aivan   yhtä   monipuolista   kuin   suomalaisilla  verkon  käy?äjillä  keskimäärin.   •  Tiedonjanoiset   ovat   medioiden   monipuolisia   suurkulu?ajia.     33  
 34. 34. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Tiedonjanoiset  –  verkonkäy9öto9umukset   34   88  %   61  %   32  %   46  %   47  %   52  %   30  %   32  %   21  %   23  %   35  %   24  %   25  %   21  %   11  %   15  %   22  %   12  %   9  %   8  %   78  %   46  %   44  %   43  %   42  %   42  %   41  %   34  %   32  %   32  %   28  %   20  %   20  %   18  %   16  %   16  %   11  %   10  %   8  %   7  %   0  %   50  %   100  %   Käyn  lukemassa  uu;sia  verkon  uu;ssivustoilla.   Saan  ;etoa  lähiympäristössäni  tapahtuvista  asioista.   Käytän  verkkoyhteisöpalveluita  ja  sosiaalista  mediaa.   Surffailen  ne;ssä  sa?umanvaraises;  yhdestä  asiasta  toiseen.   Katson  ne;stä  lyhyitä  videoklippejä.   Seuraan  verkon  kau?a  parhaillaan  käynnissä  olevia  tapahtumia.   Käytän  pikavies;npalveluita.   Katson  ne;stä  kokonaisia  ohjelmia,  sarjoja  tai  elokuvia.   Käytän  neLä  puhelimen  kau?a.   Saan  kuulla  uu;sista  muilta  ihmisiltä  verkossa.   Luen  keskustelupalstoja.   Kuuntelen  neLradiota.   Käytän  neLpuhelinpalveluita.   Luen  blogeja.   Lataan  verkosta  musiikkia,  sarjoja,  elokuvia,  pelejä  tai  ohjelmia.   Lataan  verkkoon  itse  o?amiani  valokuvia  tai  videoita.   Kommentoin  uu;sia  verkossa.   Kirjoitan  keskustelupalstoille.   Ostan  (tai  vuokraan)  ne;n  kau?a  elokuvia,  sarjoja  tai  musiikkia   Kirjoitan  blogia,  verkkopäiväkirjaa  tai  pidän  yllä  ko;sivuja.   87  %   78  %   74  %   67  %   48  %   71  %   54  %   51  %   43  %   32  %   35  %   31  %   21  %   26  %   27  %   26  %   24  %   32  %   22  %   18  %   18  %   7  %   81  %   67  %   65  %   58  %   54  %   54  %   49  %   46  %   46  %   43  %   29  %   29  %   28  %   26  %   25  %   25  %   23  %   20  %   20  %   19  %   17  %   6  %   0  %   50  %   100  %   Etsin  uusinta  ;etoa  jostakin  asiasta.   Sivistän  itseäni.   Saan  apua  johonkin  käytännön  ongelmaan.   Pidän  yhtey?ä  minulle  tärkeiden  ihmisten  kanssa.   Kulutan  aikaani.   Opin  uusia  taitoja.   Viihdyn  huumorin  parissa.   Ihme?elen  asioita  tai  tapahtumia.   Saan  nauraa  hölmöille  jutuille.   Seuraan  muiden  ihmisten  kuulumisia.   Autan  muita  ihmisiä.   Pohdiskelen  omaa  elämääni.   Pakenen  arjen  huolia  tai  ongelmia.   Saan  nauraa  jollekin  törkeälle  tai  sopima?omalle   Jaan  hauskoja  linkkejä  muiden  iloksi.   Saan  tukea  muilta  ihmisiltä.   Tunnen  kuuluvani  minulle  tärkeään  ryhmään.   Vaikutan  asioihin.   Muistelen  menneitä.   Suosi?elen  muille  ihmisille  asioita  verkossa  (tuo?eita,   Saan  tutustua  uusiin  ihmisiin.   Ärsytän  tahallani  muita  ihmisiä.   Tiedonjanoise t  
 35. 35. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Tiedonjanoiset  –  verkkoon  lii9yviä  mielipiteitä  ja  tapoja   35   ”Etsin  neDstä  lähinnä  Detoa.”  –  nainen,   39  v.     ”Käytän  neNä  etsiäkseni  tarvitsemaani   Detoa  tuo.eista,  kaupoista,   tapahtumista  ja  palveluista,  ilmiöistä  ja   uuDsista.  En  pyöri  siellä   päämäärä.ömäsD  ja  lopu.omasD.”  –   nainen,  36         ”Yhteydenpito  tu.uihin,  Tiedon   etsintäpaikka.  Katson  joitain  ohjelmia   Areenasta  ja  muistakin  vastaavista  myös   ulkomaisista  vastaavista.  Laskujen   maksu.”     –  mies,  62  v.     ”Useimmiten  luen  uuDset  ja  sään,  melkein  joka   päivä  sähköposD  ja  mesetys  sukulaisten  ja   kavereiden  kanssa.  hoidan  melkein  kaikki  asiat   neDssä;  pankki,  vakuutukset,  matka-­‐  ja   majoitusvaraukset,  kela  jne.  myös  monet  ostokset   ja  silloin  tällöin  pelaaminen”    –  nainen,  49  v.     ”Käytän  yleensä  jonkun  syyn  takia.  Esim.  Tiedon   etsiminen,  hintavertailut,  tulospalvelu  yms.   Pankkiasiat  hoidan  verkkopankissa  ja  sähköposD   on  tärkeä  myös  työkalu.  Iltapäivä  lehDä  luen   jonkin  verran.  Käy.ö  on  päivi.äistä,  joskus  useita   tuntejakin.”  –  mies,  48  v.  
 36. 36. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  36   Tiedonjanoiset   Avoin  kysymys:  ”Mikä  on  lempiverkkosivustosi  tai  -­‐palvelusi,  jonka  parissa  kulutat   mielelläsi  aikaa?”  (Facebook  maini?u  26  kertaa)  
 37. 37. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Sosiaaliset   19  %,  n=203   37   Mies,   18  %   Nainen,   82  %   33  %   30  %   25  %   12  %   15-­‐29-­‐v.   30-­‐44-­‐v.   45-­‐59-­‐v.   60+  -­‐v.   17   %   15  %   16  %   19  %   18  %   15  %  
 38. 38. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Sosiaaliset   •  NeF  on  korostetus.  sosiaalisen   kanssakäymisen  media.   •  Sosiaaliset-­‐segmenFin  kuuluvista  82  %   naisia,  kolmannes  yksin  asuvia  ja  20  %   koululaisia  tai  opiskelijoita.   •  Internet  on  korostetus.  usealle  lähes  ainoa   media,  jota  käytetään  säännöllises.  (52  %).   Facebook  ylikorostuu  suosikkisivustosta   kysy9äessä,  ja  sen  kau?a  hoituvat   yhteydenpito  perheeseen  ja  sukulaisiin  (61   %)  sekä  ;edonhaku  harrastuksiin  tai   kiinnostuksenkohteisiin  lii?yen  (38  %).   Yrityksistä  tykätään  Facebookissa  (26  %)  ja   siellä  kulutetaan  aikaa  ja  pelaillaan  (24  %).   Ne,  joilla  on  Facebookissa  useampi  kuin  yksi   profiili,  löytyvät  Sosiaaliset-­‐segmen;stä  (6   %).  Muita  suosikkisivustoja  ovat  mm.   Youtube,  erilaiset  blogit.       •  Ne;nkäy?ö  lii?yy  useimmiten  ;edon  etsimiseen   (89   %),   yhteyden   pitämiseen   ihmisten   kanssa   (83   %),   itsensä   sivistämiseen   (71   %),   avun   saamiseen  (70  %),  muiden  ihmisten  kuulumisten   seuraamiseen  (70  %)  ja  ajan  kulu?amiseen  (69   %).   Verkko   koetaan   hauskanpidon,   sosiaalisen   kanssakäymisen  ja  vaiku?amisen  monipuolisena   kanavana.   •  Medioista   kirjat   (62   %),   verkon   vapaat   uu;ssivustot   (86   %)   sekä   sosiaalisen   median   palvelut   (71   %)   ovat   tärkeämpiä   kuin   suomalaisille   verkon   käy?äjille   keskimäärin.   Mediapalveluista   ei   juuri   makseta,   paitsi   korkeintaan  musiikista.   38  
 39. 39. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Sosiaaliset  –  verkonkäy9öto9umukset   39   83  %   52  %   71  %   53  %   48  %   44  %   56  %   43  %   31  %   50  %   30  %   18  %   24  %   25  %   17  %   24  %   12  %   13  %   7  %   9  %   78  %   46  %   44  %   43  %   42  %   42  %   41  %   34  %   32  %   32  %   28  %   20  %   20  %   18  %   16  %   16  %   11  %   10  %   8  %   7  %   0  %   50  %   100  %   Käyn  lukemassa  uu;sia  verkon  uu;ssivustoilla.   Saan  ;etoa  lähiympäristössäni  tapahtuvista  asioista.   Käytän  verkkoyhteisöpalveluita  ja  sosiaalista  mediaa.   Surffailen  ne;ssä  sa?umanvaraises;  yhdestä  asiasta  toiseen.   Katson  ne;stä  lyhyitä  videoklippejä.   Seuraan  verkon  kau?a  parhaillaan  käynnissä  olevia  tapahtumia.   Käytän  pikavies;npalveluita.   Katson  ne;stä  kokonaisia  ohjelmia,  sarjoja  tai  elokuvia.   Käytän  neLä  puhelimen  kau?a.   Saan  kuulla  uu;sista  muilta  ihmisiltä  verkossa.   Luen  keskustelupalstoja.   Kuuntelen  neLradiota.   Käytän  neLpuhelinpalveluita.   Luen  blogeja.   Lataan  verkosta  musiikkia,  sarjoja,  elokuvia,  pelejä  tai  ohjelmia.   Lataan  verkkoon  itse  o?amiani  valokuvia  tai  videoita.   Kommentoin  uu;sia  verkossa.   Kirjoitan  keskustelupalstoille.   Ostan  (tai  vuokraan)  ne;n  kau?a  elokuvia,  sarjoja  tai  musiikkia   Kirjoitan  blogia,  verkkopäiväkirjaa  tai  pidän  yllä  ko;sivuja.   89  %   71  %   70  %   83  %   69  %   55  %   58  %   59  %   58  %   70  %   45  %   39  %   44  %   25  %   37  %   43  %   40  %   27  %   22  %   29  %   26  %   3  %   81  %   67  %   65  %   58  %   54  %   54  %   49  %   46  %   46  %   43  %   29  %   29  %   28  %   26  %   25  %   25  %   23  %   20  %   20  %   19  %   17  %   6  %   0  %   50  %   100  %   Etsin  uusinta  ;etoa  jostakin  asiasta.   Sivistän  itseäni.   Saan  apua  johonkin  käytännön  ongelmaan.   Pidän  yhtey?ä  minulle  tärkeiden  ihmisten  kanssa.   Kulutan  aikaani.   Opin  uusia  taitoja.   Viihdyn  huumorin  parissa.   Ihme?elen  asioita  tai  tapahtumia.   Saan  nauraa  hölmöille  jutuille.   Seuraan  muiden  ihmisten  kuulumisia.   Autan  muita  ihmisiä.   Pohdiskelen  omaa  elämääni.   Pakenen  arjen  huolia  tai  ongelmia.   Saan  nauraa  jollekin  törkeälle  tai  sopima?omalle   Jaan  hauskoja  linkkejä  muiden  iloksi.   Saan  tukea  muilta  ihmisiltä.   Tunnen  kuuluvani  minulle  tärkeään  ryhmään.   Vaikutan  asioihin.   Muistelen  menneitä.   Suosi?elen  muille  ihmisille  asioita  verkossa  (tuo?eita,   Saan  tutustua  uusiin  ihmisiin.   Ärsytän  tahallani  muita  ihmisiä.   Sosiaaliset   Total  
 40. 40. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Sosiaaliset  –  verkkoon  lii9yviä  mielipiteitä  ja  tapoja   40   ”Läppäri  sylissä  aamukahvilla  ei  voita   paperilehteä,  muutoin  tärkeä  kanava   kuskata  mukana.”    –  nainen,  44  v.     ”AkDivinen,  useita  tunteja  päivässä.   Työasiat  hoituvat  sähköposDn  lisäksi   SOMEssa.  Luen  paljon  uuDspalveluja.”  –   nainen,  29  v     ”Käytän  jotakuinkin  jatkuvasD  Facebookia  ja   säännöllisesD  sähköposDa.  Muilla  sivuilla  käyn   satunnaisesD.  En  ole  juuri  kiinnostunut  uuDsista   tai  muusta  vakavasta  sisällöstä.  Haluan  neDstä   viihde.ä  ja  itselleni  tarpeellista  Detoa.”  –  nainen,   25  v.     ”Käytän  opiskeluun,  blogien  lukemiseen  ja   kirjoi.amiseen,  sosiaaliseen  mediaan  +  uuDset  ja   sähköposD”  –  nainen,  22  v.     .  
 41. 41. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  41   Sosiaaliset  (1)   Avoin  kysymys:  ”Mikä  on  lempiverkkosivustosi  tai  -­‐palvelusi,  jonka  parissa  kulutat   mielelläsi  aikaa?”  Tässä  on  kokonaistulos,  seuraavalla  sivulla  ilman  Facebookia.   (Facebook  maini?u  112  kertaa,  Iltaleh;  15  kertaa)  
 42. 42. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  42   Sosiaaliset  (2)   Edellisellä  sivulla  oli  kokonaistulos,  tässä  suosikkisivustot  ilman  Facebookia.    
 43. 43. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Teknologiset   18  %,  n=201   43   Mies,   86  %   Nainen,   14  %   36  %   28  %   26  %   10  %   15-­‐29-­‐v.   30-­‐44-­‐v.   45-­‐59-­‐v.   60+  -­‐v.   17   %   15  %   16  %  19  %   18  %   15  %  
 44. 44. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Teknologiset   •  Teknologiset-­‐segmenFin  kuuluvista  86  %   on  miehiä  ja  kolmannes  yksin  asuvia.   Urbaanein  segmenF.     •  Tietokone9a  käytetään  usein  samalla,  kun   katsotaan  televisiota  (47  %).  Uusimpien   lai9eiden  omistaminen  on  tärkeää  (32  %).   •  NeFradio,  televisioon  lii9yen  vertaisverkot,   maksu-­‐tv-­‐palvelut  ja  kuukausimaksulliset   neF-­‐tv-­‐palvelut  korostuvat.     •  Teknologiset  käy9ävät  yhdessä  Ak.ivisten   kanssa  monipuolisimmin  puhelinta.     •  Teknologiset  ovat  selväs.  muita   innokkaampia  pelaamaan  pelikonsolilla  tai   pc:llä  (34  %).     •  Verkonkäy?ö   lii?yy   korostetus;   hyvin   moneen   toimintaan.   Muihin   verra?una   erityises;   huumori   (69   %),   ajan   kulu?aminen   (66   %),   hölmöille   (60   %)   tai   sopima?omille   (35   %)   jutuille   nauraminen   liitetään   verkon  käy?öön.  Tuen  saaminen  muilta  ihmisiltä  (18  %)   ja   asioihin   vaiku?aminen   (16   %)   kuitenkin   hieman   alikorostuvat.     •  Verkossa   ennen   kaikkea   luetaan   uu;set   (88   %),   katsellaan   lyhyitä   videoklippejä   (61   %),   käytetään   pikavies;palveluita   (56   %),   verkkoyhteisöpalveluita   ja   sosiaalista  mediaa  (54  %)  ja  neLä  puhelimen  kau?a  (51   %).   NeLpuhelinpalvelut   (27   %)   ja   musiikin,   sarjojen,   elokuvien,   pelien   tai   ohjelmien   lataaminen   (27   %)   korostuvat  myös.  Blogeja  ei  juuri  lueta  (11  %)  eikä  niihin   kirjoiteta   (4   %).   Verkkosivuista   korostuvat   Facebookin   lisäksi  erityises;  Youtube,  Google,  Ampparit  ja  Spo;fy.   •  Internet   on   51   %   lähes   ainoa   media,   jota   käytetään   säännöllises;,  ja  suomalaisen  median  suosiminen  (50  %)   jää  alle  keskiarvon.     •  Vain   4   %   ei   halua   avata   ;etokone?a   töiden   tai   opiskelujen  ulkopuolella.   44  
 45. 45. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Teknologiset:   puhelimen  käy9ö   45   100  %   86  %   81  %   82  %   81  %   76  %   66  %   61  %   29  %   17  %   0  %   98  %   82  %   61  %   52  %   51  %   49  %   41  %   35  %   18  %   12  %   1  %   0  %   50  %   100  %   Lähe?änyt  teks;vies;n     Lähe?änyt  kännykällä  kuvan  tai  videon     Lukenut  sähköposteja  kännykästä     Käy?änyt  puhelimen  ne;n  kau?a  kar?apalveluita     Ladannut  puhelimeeni  jonkun  sovelluksen,  pelin  tms.     Siirtänyt  tai  vastaano?anut  informaa;ota  Bluetooth-­‐ yhteyden  avulla     Käy?änyt  Facebookia  tai  muita  sosiaalisen  median   palveluita  kännykällä     Katsonut  videoita  tai  tv-­‐ohjelmia     Käy?änyt  kännykän  paikannukseen  lii?yviä  palveluita   kuten  FourSquare:a     Käy?änyt  Spo;fy:ta  kännykällä     En  mitään  edellisistä     Teknologiset   Total  
 46. 46. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Teknologiset  omin  sanoin   46   ”AkDivinen,  monipuolinen,   teknisesD  valveutunut,  osaava,   sosiaalinen,  tehokas”  –  mies,  38  v.     ”Irkkaan,  selaan  facebookia,   koodailen.”  –  mies,  19  v.     ”PerusnörN  koneen  äärellä   neDssä.”  –  mies,  16  v.     ”Suurkulu.aja”,  mies,  22  v.         ”24/7”  –  erakkomainen  vastuuton  rökäle,   mies,  36  v.     ”Käytän  päivi.äin,  Dlaan  esim.  HS  ja   Vasabladet  neNversiona,  käytän  Neclixiä/ SpoDfy/Podcasteja  päivi.äin,  minulla  on   kanne.ava  Dotokone,  ipad,  ipod,  lenovo   tableN  ja  Lumia  puhelin.”  –  mies,  44  v.     ”Olen  neDssä  paljon,  ehkä  4  tunDa  päivässä   ja  pelaan  online-­‐pelejä.”,  mies,  16  v.     katson  elokuvia  ja  animesarjoja  (esim.   Voddler  ja  Crunchyroll).”  –  mies,  22  v.  
 47. 47. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  47   Teknologiset  (1)   Avoin  kysymys:  ”Mikä  on  lempiverkkosivustosi  tai  -­‐palvelusi,  jonka  parissa  kulutat   mielelläsi  aikaa?”  Tässä  on  kokonaistulos,  seuraavalla  sivulla  ilman  Facebookia.   (Facebook  maini?u  50  kertaa)  
 48. 48. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  48   Teknologiset  (2)   Edellisellä  sivulla  oli  kokonaistulos,  tässä  suosikkisivustot  ilman  Facebookia.    
 49. 49. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Ak.iviset   15  %,  n=166   49   Mies,   42  %   Nainen,   58  %   49  %   30  %   12  %   9  %   15-­‐29-­‐v.   30-­‐44-­‐v.   45-­‐59-­‐v.   60+  -­‐v.   17   %   15  %   16  %  19  %   18  %   15  %  
 50. 50. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Ak.iviset   •  Ak.ivisista  lähes  80  %  on  alle  45-­‐ vuo.aita,  36  %  asuu  kaksin  puolison   kanssa  ja  22  %  opiskelijoita.   •  Ak.iviset  ovat  nimensä  mukaises.   kaikkein  herkimpiä  lii9ämään  verkon   kaikkeen  toimintaansa,  jos  se  vain  on   mahdollista.       •  Verkossa  ollaan  sosiaalisia  ja  käytetään   ennakkoluulo9omas.  teknologian   tuomia  mahdollisuuksia.     •  Medioista  korostuvat  selväs.  kaikki  ns.   uudemmat  palvelumuodot.       •  Älytelevision   omistaminen   on   yleisintä   tässä   segmen;ssä  (25  %)   •  Ak;iviset   käy?ävät   yhdessä   Teknologisten   kanssa   monipuolisimmin   puhelinta.   Tällä   segmen;llä   korostuu   erityises;   Facebookin   tai   muiden   sosiaalisten   mediapalveluiden   käy?äminen   puhelimella   (86   %).   Spo;fy:tä  kännykällä  on  käy?änyt  (37  %).   •  Medioista   korostuvat   selväs;   kaikki   ns.   uudemmat   p a l v e l u m u o d o t   k u t e n   r a d i o n   m a k s u l l i s e t   musiikkipalvelut   (28   %),   podcas;t   (17   %),   vapaas;   vastaano?ava  neLtelevisio  (65  %),  vertaisverkot  (28  %),   maksu-­‐tv-­‐palvelut   (21   %),   kuukausimaksulliset   neL-­‐tv-­‐ palvelut   (21   %),   interne;n   sosiaalisen   median   palvelut   (71   %),   uu;skoostepalvelut   (19   %)   sekä   maksulliset   uu;ssivustot   (13   %).   Mediapalveluista   maksaminen   on   tavallista  yleisempää.   50  
 51. 51. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Ak.iviset  –  verkonkäy9öto9umukset   51   76  %   66  %   74  %   62  %   60  %   65  %   70  %   57  %   61  %   68  %   49  %   36  %   25  %   38  %   30  %   34  %   16  %   22  %   23  %   16  %   78  %   46  %   44  %   43  %   42  %   42  %   41  %   34  %   32  %   32  %   28  %   20  %   20  %   18  %   16  %   16  %   11  %   10  %   8  %   7  %   0  %   50  %   100  %   Käyn  lukemassa  uu;sia  verkon  uu;ssivustoilla.   Saan  ;etoa  lähiympäristössäni  tapahtuvista  asioista.   Käytän  verkkoyhteisöpalveluita  ja  sosiaalista  mediaa.   Surffailen  ne;ssä  sa?umanvaraises;  yhdestä  asiasta  toiseen.   Katson  ne;stä  lyhyitä  videoklippejä.   Seuraan  verkon  kau?a  parhaillaan  käynnissä  olevia  tapahtumia.   Käytän  pikavies;npalveluita.   Katson  ne;stä  kokonaisia  ohjelmia,  sarjoja  tai  elokuvia.   Käytän  neLä  puhelimen  kau?a.   Saan  kuulla  uu;sista  muilta  ihmisiltä  verkossa.   Luen  keskustelupalstoja.   Kuuntelen  neLradiota.   Käytän  neLpuhelinpalveluita.   Luen  blogeja.   Lataan  verkosta  musiikkia,  sarjoja,  elokuvia,  pelejä  tai  ohjelmia.   Lataan  verkkoon  itse  o?amiani  valokuvia  tai  videoita.   Kommentoin  uu;sia  verkossa.   Kirjoitan  keskustelupalstoille.   Ostan  (tai  vuokraan)  ne;n  kau?a  elokuvia,  sarjoja  tai  musiikkia   Kirjoitan  blogia,  verkkopäiväkirjaa  tai  pidän  yllä  ko;sivuja.   88  %   77  %   75  %   82  %   77  %   68  %   71  %   75  %   71  %   74  %   56  %   61  %   46  %   53  %   51  %   54  %   52  %   41  %   45  %   39  %   40  %   17  %   81  %   67  %   65  %   58  %   54  %   54  %   49  %   46  %   46  %   43  %   29  %   29  %   28  %   26  %   25  %   25  %   23  %   20  %   20  %   19  %   17  %   6  %   0  %   50  %   100  %   Etsin  uusinta  ;etoa  jostakin  asiasta.   Sivistän  itseäni.   Saan  apua  johonkin  käytännön  ongelmaan.   Pidän  yhtey?ä  minulle  tärkeiden  ihmisten  kanssa.   Kulutan  aikaani.   Opin  uusia  taitoja.   Viihdyn  huumorin  parissa.   Ihme?elen  asioita  tai  tapahtumia.   Saan  nauraa  hölmöille  jutuille.   Seuraan  muiden  ihmisten  kuulumisia.   Autan  muita  ihmisiä.   Pohdiskelen  omaa  elämääni.   Pakenen  arjen  huolia  tai  ongelmia.   Saan  nauraa  jollekin  törkeälle  tai  sopima?omalle   Jaan  hauskoja  linkkejä  muiden  iloksi.   Saan  tukea  muilta  ihmisiltä.   Tunnen  kuuluvani  minulle  tärkeään  ryhmään.   Vaikutan  asioihin.   Muistelen  menneitä.   Suosi?elen  muille  ihmisille  asioita  verkossa  (tuo?eita,   Saan  tutustua  uusiin  ihmisiin.   Ärsytän  tahallani  muita  ihmisiä.   Ak;iviset   Total  
 52. 52. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  52   Ak.iviset  (1)   Avoin  kysymys:  ”Mikä  on  lempiverkkosivustosi  tai  -­‐palvelusi,  jonka  parissa  kulutat   mielelläsi  aikaa?”  Tässä  on  kokonaistulos,  seuraavalla  sivulla  ilman  Facebookia.   (Facebook  maini?u  82  kertaa,  Iltaleh;  14  kertaa)  
 53. 53. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  53   Ak.iviset  (2)   Edellisellä  sivulla  oli  kokonaistulos,  tässä  suosikkisivustot  ilman  Facebookia.    
 54. 54. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research  54   Tyytyväiset   Funk;onaaliset   Tiedonjanoiset   Ak;iviset   Teknologiset   Sosiaaliset   Valtaosa  alle  45-­‐vuo;aita   Valtaosa  yli  45-­‐vuo;aita   17  %   15  %   16  %  19  %   18  %   15  %  
 55. 55. Suomalaiset  verkossa  –tutkimus  2013   15/30  Research   Heini  Karppinen   TutkimuskonsulL   15/30  Research   heini.karppinen@1530.fi   040  755  1803   Markus  Keränen   Toimitusjohtaja,  tutkija   15/30  Research   markus.keränen@1530.fi   0400  169  199   55   KIITOS!  
 • kontkanenjohanna

  Oct. 19, 2014
 • VirveEronen

  Aug. 4, 2014
 • tuomasv

  Apr. 9, 2014
 • PietariK

  Feb. 4, 2014
 • paiviyk

  Oct. 14, 2013
 • kirves

  Sep. 23, 2013
 • monamarkkanen

  Sep. 11, 2013
 • risalmin2

  Aug. 20, 2013
 • sambkk

  Jul. 23, 2013
 • AnnikaOksanen

  Jul. 9, 2013
 • samistormbom

  Jun. 26, 2013
 • pekkap

  Jun. 19, 2013
 • miemo

  Jun. 19, 2013
 • vsortho11

  Jun. 19, 2013
 • marisa

  Jun. 18, 2013
 • TeroTielinen

  Jun. 18, 2013
 • dailyjohn

  Jun. 18, 2013
 • mirjehalla

  Jun. 18, 2013
 • ryhtari

  Jun. 18, 2013
 • TomiTontti

  Jun. 18, 2013

15/30 Research -tutkimusyhtiön toimitusjohtajan Markus Keräsen esitys Suomalaiset verkossa 2013 -tutkimuksen esittelytilaisuudessa.

Views

Total views

6,164

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

449

Actions

Downloads

122

Shares

0

Comments

0

Likes

26

×